Cijferdans

Bent u geïnteresseerd in wat cijfermateriaal over hoe de overlijdens verspreid in 27 landen, gerelateerd zijn volgens leeftijd, volgens land, oversterfte… , klik dan op:

Graphs and maps — EUROMOMO

Raar fenomeen: Israël is plotseling in de 12de kalenderweek ((22 – 28 maart) uit Euromomo verdwenen. De mortaliteit werd nochtans in de voorafgaande weken getoond. Daarbij kon men noteren dat de sterftecijfers in de kalenderweken 9 tot 11, ondanks de corona-vaccinaties, gestegen waren. En niet alleen in de leeftijdsgroep 65+, maar ook bij de groep 45 tot 64 jaar.

Dit gezegd zijnde, spreekt onderstaande video de b.g. cijfers over de coronagerelateerde mortaliteit in Israël tegen.

Kunt u het nog begrijpen? Wat mogen / moeten we geloven?

Wetenschap in haar blote kont…

“Inleiding

Reeds maanden tracht ik te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Onze mensen- en grondrechten blijken een speeltuin te zijn voor experten en besluitvormers. De grond waarop men zich beroept, is de wetenschap, de cijfers die de ernst van deze situatie in de verf zetten. Daarmee zijn het de cijfers die er voor zorgen dat de maatschappij zoals we ze kenden in razend snel tempo afgebroken wordt.
Elke dag worden burgers platgeslagen met cijfers die doen duizelen. Ze zetten een werkelijkheid neer die vele mensen ‘op het eerste zicht’ terecht angstig maken. ‘Op het eerste zicht’, want wie thuis is in de wereld van de cijfer-makerij, weet dat er vele cijfermolens zijn die op basis van dezelfde cijfers verschillende resultaten produceren. Wat de meeste mensen niet weten of misschien wel weten, maar onvoldoende beseffen, is dat er zich achter de schijn van objectiviteit der cijfers, een subjectief schouwspel aan de gang is. Het zijn wij mensen die cijfers het statuut hebben gegeven van zekerheid en dit terwijl ze eveneens een uiting zijn, een vertaling zijn van onze subjectiviteit.

Wat mensen onvoldoende beseffen, is dat wetenschap een realiteit eerder ‘creëert’ dan dat ze de werkelijkheid ontdekt en beschrijft. Om dit aan te tonen, neem ik jullie graag mee in de wondere wereld der berekening van onze oversterfte.

Met dit schrijven streef ik vijf doelen na:

 1. Aantonen dat de wetenschap niet zo objectief is als algemeen gedacht wordt.
 2. Aantonen dat de berekening van onze oversterfte zoals gepresenteerd door Sciensano dringend in vraag moet gesteld worden.
 3. Een (ethisch) debat omtrent de berekening van oversterfte is hoogst noodzakelijk.
 4. Een (ethisch) debat omtrent onze maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot (het recht op) sterven dient mogelijk te zijn.
 5. Een (ethisch) debat omtrent de plaats van wetenschappelijk onderzoek in besluitvorming is fundamenteel.

Meer weten? Lees de uitermate boeiende uiteenzetting. Een aanrader!

Wetenschap in haar blote kont: de illusie van de zekerheid der cijfers. De speurtocht naar Sciensano’s 108.000 verwachte doden.

Cijferdans

In 2018 waren er in V.S. 547948 gewelddelicten van zwarten op blanken en 59778 van blanken op zwarten. Tien keer meer geweld van zwarten op blanken dus. En als we in aanmerking nemen dat er 5 x meer blanken in de VSA wonen moeten de cijfers ook nog eens volgens de verhouding met de bevolkingssamenstelling omgerekend worden.

Volgens de aldaar verblijvende expert van de nullenzender, Björn Soenens, heeft Trump met de hulp van een Russische hacker de cijfers gemanipuleerd.

Image

In de EU is de toestand niet anders en dan laten we nog buiten beschouwing dat heel wat “incidenten” met de mantel der verrijkingsliefde toegedekt worden.

Image

Cijferdans

Volgens een peiling van IVox bij 8500 deelnemers naar het stemgedrag van de Vlamingen in 2014 en op 26 mei, zou

 • 1/3 van de kiezers van VB overgekomen zijn van de N-VA,
 • 91% van de kiezers die in 2014 voor het VB stemden, dit jaar opnieuw voor het VB gestemd hebben, wat meteen betekent dat het VB het trouwste kiespubliek aantrekt,
 • 7% van de VB-kiezers overgewaaid kwam van CD&V,
 • 6% van de Open-VLD,
 • 4% van de sp.a,
 • 1% van Groen,
 • 1% van PVDA.
 • 9% zijn jonge kiezers, die in 2014 nog geen stemrecht hadden.

Uitbuiting

De bronafbeelding bekijken

De Turken zouden de Bundesrepublik heropgebouwd hebben na de oorlog.

De Marokkanen zouden het land b tot een ongekende welvaart gebracht hebben.

De talentrijke vakkrachten uit de Caraïben werden na hun belangeloze inzet in het totaal verwoeste Albion schaamteloos uitgebuit door het British Empire.  En nu zouden ze, in navolging van de ‘sleepers’ in de VSA, – in Brexitland worden ze de ‘Windrush Generation‘ genoemd – uitgewezen worden?  57.000 onmisbare vakkrachten?   Nochtans kreeg een tweederangs afro-amerikaans filmsterretje een ‘koninklijk huwelijk’ en een hertoginnenstatus dankzij een nazaat van de Coburgers.

 

 

Cijferdans

Tijdens het laatste decennium, van 2007 tot 2017, kon de EU de Chinezen niet overtuigen meer uit onze landen in te voeren.  20% van onze import kwam uit China, het grootste importcijfer uit enig ander land, terwijl de EU er slechts in slaagde voor 11% naar daar uit te voeren.

De grootste EU-exportmarkt (20%) is nog altijd de VSA.  Waarmee ze behoorlijk wat druk kunnen zetten bij de geliefde ‘sancties’, voor alles wat niet in het Amerikaanse politieke wereldbeeld past.

Eurostat.

Cijferdans

Cijferdans in Frankrijk

 • 140.000 politie-agenten, soldaten en brandweerlui mochten “de veiligheid verzekeren” tijdens de Oudjaarsnacht.
 • slechts enkele agenten belandden in het ziekenhuis – Macron had het over een “laffe en criminele lynchjustitie tegenover de politie”
 • meer dan 1.000 auto’s werden in brand gestoken of vielen ten prooi aan de vlammen van reeds brandende wagens
 • ter vergelijking de overgang van 2016 / 17: 935
 • 510 arrestaties
 • ter vergelijking de overgang van 2016 / 17: 456

Samenzang: “Non, non rien n’a changé, tout, tout a continué…”