Het Communautair Alfabet

Ook op electoraal vlak worden de Vlamingen tekort gedaan.

Bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers had een Vlaamse partij gemiddeld 48.099 Vlaamse stemmen nodig om één Kamerzetel te bekomen.

Voor een Franstalige partij volstonden daarvoor gemiddeld slechts 37.021 stemmen.

Voor een Vlaamse zetel zijn dus 29.9% méér stemmen nodig dan voor een Franstalige zetel.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas

Cijferdans

Worldometer, een opslagplaats voor gegevens over gezondheid, wereldbevolking e.d. maakte de lijst met de meest voorkomende “overlijdens” in het afgelopen jaar, 2022, bekend.

Bovenaan, voor het vierde jaar op rij, staat het hallucinante cijfer van 44 miljoen abortussen. D.w.z. vier keer meer dan de overlijdens te wijten aan besmettingsziektes. Bron: Worldometer 31.12.22: snapshot.

Het WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) is het er niet mee eens: zij houden vol dat er “ca. 73 miljoen ingeleide abortussen elk jaar plaats vinden”. Let wel: het WHO beschouwt abortus als essentieel bij de gezondheidszorg. Bron: fact sheet.

Op plaats 2 van de Worldometer staan besmettelijke ziektes, goed voor 13 miljoen overlijdens, gevolgd door kanker met 8 miljoen overlijdens op plaats 3…

https://www.worldometers.info/

Cijferdans

Onderstaande informatieve cijfers vindt u op de Franse non-conformistische weblog Boulevard Voltaire:

 • Een Zweedse studie heeft aangetoond dat 8 ‘vluchtelingen’ op de 10 hun vakantie doorbrengen in het land waaruit ze zijn ‘gevlucht’ (studie van Novus en Bulletin).
 • 63 procent van de seksueel agressieve daden in het openbaar vervoer van Ïle-de-France zijn gepleegd door vreemdelingen (cijfer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor criminele feiten in 2019)
 • Onder de vrouwen die een kind baarden in Frankrijk steeg het aandeel van barende moeders in het stelsel van AME (Medische hulp van de staat, bedoeld voor vreemdelingen die zich illegaal in het land bevinden) met 50 procent tussen 2010 en 2019 (cijfers van Volksgezondheid Frankrijk)
 • De kapitaaltransfers van vreemdelingen naar hun land van oorsprong verdubbelden bijna op 10 jaar tijd. 11,2 miljard euro gaat elk jaar vooral richting Noord-Afrika en de Sub-Sahara-regio (cijfers van Eurostat 2020 en de Banque de France).

Cijferdans

Welke volkeren hebben het meeste overgewicht?

De top tien der ge’Block’te bevolkingen:

Nauru 61.00%
Cook Islands 55.90%
Palau 55.30%
Marshall Islands 52.90%
Tuvalu 51.60%
Niue 50.00%
Tonga 48.20%
Samoa 47.30%
Kiribati 46.00%
Micronesia 45.80%

Pas op de 11de plaats zien we een bekende naam: Koeweit met 37.90%, op de 12de de VSA met 36.20%.

Van de Europese landen spant Malta de kroon met 28.90%. Zou men van het verorberen van trekvogels dik worden? Meer info hieromtrent: https://birdlifemalta.org/2021/09/peak-migration-of-birds-of-prey-greeted-with-massacre/

De magerste tien van de lijst bieden enkele opmerkelijke vaststellingen, nl. Zuid-Soedan en Monaco hebben blijkbaar geen enkele burger met overgewicht. De redenen kunnen niet uiteenlopender zijn: de burgers van het ene land kunnen gewoon te weinig voedsel bemachtigen – de burgers van het andere land hebben voldoende schoonheidssalons, fitnesstrainers en dieetgoeroes om elk minuscuul streepje vet uit te schakelen.

Ethiopia 4.50%
Japan 4.30%
Nepal 4.10%
Cambodia 3.90%
India 3.90%
Timor Leste 3.80%
Bangladesh 3.60%
San Marino 0.00%
Monaco 0.00%
South Sudan 0.00%

U kan alle cijfermateriaal bekijken bij : https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-obese-countries

Inclusieve cijferdans

Als dit geen omvolking mag genoemd worden, wat is het dan wel? Alleszins géén “verrijking”, zoals sommige ivoren-toren-bewoners beweren.

KINDEREN IN ANTWERPEN

De officiële cijfers betreffende het percentage van vreemde kinderen (migranten) tot en met 6 jaar die geboren en woonachtig zijn in Antwerpen.
Deze cijfers werden niet alleen openbaar gemaakt door het Vlaams Belang maar ook door de TV-zender ATV en zullen bijgevolg wel correct zijn. Toch wel merkwaardig dat de rode Antwerpse zender deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de nullen- als de kleuterzender en in diverse poco dag- en weekbladen worden zulke cijfers angstvallig doodgezwegen en als racistische propaganda bestempeld.

Districten:

Borgerhout: 81,4 %
Antwerpen stad: 79,8 %
Deurne: 75,3 %
Hoboken: 69,8 %
Merksem: 68,5 %
Berchem: 60,9 %
Wilrijk: 59,8 %
Ekeren: 29,1 %
Poldergemeenten: 21,7 %

Zoals vermeld, betreft het hier kinderen van vreemde origine tot 6 jaar en wat betreft de totaliteit van het aantal kinderen over het ganse district bedraagt dit 72,3 %.
Dit betekent dus dat bijna 3 kinderen op 4 die in Antwerpen geboren worden en wonen van vreemde origine zijn.
Daarbij kan dan gesteld worden dat de overgrote meerderheid van deze kinderen van Marokkaanse en Turkse origine zijn.

Thuistaal: Op de onderwijswebstek van het Vlaamse Gewest, kleuter en lager onderwijs, vindt u onderstaande cijfers:

Op een totaal van 704.153 leerlingen is voor 539.953 de thuistaal niet-Nederlands, heeft de moeder van 558.999 kinderen een laag opleidingsniveau, verneem je bij “evolutie leerlingenkenmerken” dat slechts één cijfer fors stijgt, nl. dat van schooltoelagen, en een constante stijging van de leerlingen met als “kenmerk” thuistaal niet-Nederlands. In cijfers: schooljaar 2015-2016: 136.561 – in het schooljaar 2019-2020: 164.200.

Wel een simpel rekensommetje toont aan wat de situatie en het beeld van de inwoners van het district Antwerpen zal zijn binnen zo’n 15 jaar.
De prognose is simpel en de geboortecijfers, huwelijken met inwoners van het thuisland, familiehereniging, de toevloed van nieuwe migranten en het sterftecijfer van de huidige oudere blanke bevolking zal er voor zorgen dat het aantal inwoners in het district uit ca. 75% migranten, bijna uitsluitend moslims, zal bestaan, die bovendien steeds minder Nederlands zullen spreken bij moeder-aan-de-haard.

CRIMINALITEIT IN ANTWERPEN

In totaal werden er in 2020 14.013 gevatte daders geregistreerd. In Antwerpen zijn 41% van de gevatte daders van criminele feiten vreemdelingen.

In totaal zorgden 5.589 vreemde daders voor meer dan 15 criminele feiten per dag het afgelopen jaar. 25,30% (3.550 daden) van de feiten werd gepleegd door niet-EU-burgers en 15,7% (2.039 daden) werd gepleegd door Europese vreemdelingen. Het percentage criminele feiten gepleegd door Belgen bedraagt 59% (8.266 daden)

In 2020 was er bij burgers met Belgische nationaliteit 1 gevatte crimineel per 51 inwoners. Bij Europese vreemdelingen in onze stad was dit 1 gevatte crimineel per 36 inwoners; bij niet-EU-vreemdelingen maar liefst 1 op 16. De criminaliteitsratio bij niet-Europese vreemdelingen ligt dus meer dan 3 maal zo hoog dan bij Belgen.

De top tien van gevatte daders per nationaliteit (2020) – Onderstaande tabel geeft een vertekend beeld vermits Belgen van vreemde origine als “Belgen” beschouwd worden:

 1. Belgen 8.266 (58,9%)
 2. Marokkanen 832 (5,9%)
 3. Nederlanders 757 (5,4%)
 4. Polen 386 (2,8%)
 5. Roemenen 304 (2,2%)
 6. Fransen 221 (1,6%)
 7. Afghanen 197 (1,4%)
 8. Spanjaarden 190 (1,4%)
 9. Serven 165 (1,2%)
 10. Algerijnen 161 (1,2%)

Leeftijd: Alarmerend is het feit dat afgelopen jaar bijna 10% van de gevatte daders van criminaliteit in Antwerpen in 2020 jonger zijn dan 18 jaar (9,2%).

Dit betekent dat 3 tot 4 criminele feiten per dag , waarvan de dader gevat werd, door minderjarigen werd gepleegd.
Voor wat de korpsprioriteiten betreft, betekent dit dat 6,8% (257 daden) van de gevatte daders van drugdelicten, 9,4% (303 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld, 9,5% (14 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 12,3% (589 daden) van de gevatte daders van overige criminaliteit worden gepleegd door personen jonger dan 18 jaar.

41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen zijn jongeren tussen de 18 en de 29 jaar. Zo zijn 59% (2.287 daden) van de gevatte daders van drugdelicten tussen de 18 en de 29 jaar, 31,6% (50 daden) van de gevatte daders van fietsdiefstallen tussen de 18 en de 29 jaar, 36,1% (1.163 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld tussen de 18 en de 29 jaar, 30,6% (45 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 42% (787 daden) van de gevatte daders van overlast tussen de 18 en de 29 jaar.

Meer dan de helft van alle gevatte daders in 2020 is jonger dan 30 jaar.

Filip Dewinter: “Etnische registratie blijft taboe”

“Vreemdelingencriminaliteit blijft in Antwerpen een taboeonderwerp. Nochtans blijkt dat 41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen vreemdelingen zijn, terwijl Antwerpen “slechts” 21% vreemdelingen op het totaal van haar bevolking telt.
Het Vlaams Belang wil in Antwerpen een etnische registratie van de gevatte daders van criminaliteit realiseren. Dit betekent dat bij gevatte daders van criminaliteit telkens genoteerd wordt of er bijvoorbeeld sprake is van de dubbele nationaliteit. Aangezien de dubbele nationaliteit niet wordt geregistreerd, worden al de gevatte daders met dubbele nationaliteit als Belgisch dader geregistreerd. De cijfers i.v.m. vreemdelingencriminaliteit verstrekt door het Antwerpse stadsbestuur schetsen dan ook een onvolledig beeld van situatie. Vergeten we overigens ook niet dat jaarlijks tienduizenden (ca. 30.000 per jaar) vreemdelingen de Belgische nationaliteit verwerven.”

Filip Dewinter: “Jongerencriminaliteit alarmerend”

“Bijna één op de tien van de gevatte daders van criminele feiten in 2020 in Antwerpen zijn jonger dan 18 jaar. Zelfs meer dan de helft van de daders van criminele feiten (50,4%) zijn jonger dan 30 jaar. Een gevaarlijke evolutie! Deze jonge boefjes dreigen op te groeien tot ervaren criminelen: zij zullen de criminaliteit van de toekomst gestalte geven. De criminaliteit in Antwerpen is grotendeels in handen van jongeren met alle gevolgen van dien. Strengere straffen en een ontradingsbeleid bij jongeren in het onderwijs zijn noodzakelijk om jongeren weg te houden van de criminaliteit.”

Cijfers opgevraagd bij het stadsbestuur. Meer info over cijfers en statistieken:
William Van Kerckhoven
Fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen
0497/904.419
william.vankerckhoven@antwerpen.be

SLACHTOFFERS CRIMINEEL GEWELD

1 op 10 slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen is minderjarig

10.173 slachtoffers van lichamelijk geweld in Antwerpen tijdens Coronajaar 2020

Omvang: Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij het stadsbestuur blijkt dat er in 2020, 31.370 slachtoffers werden geregistreerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar bijna 6% van de Antwerpenaren geregistreerd werd als slachtoffer van criminele feiten. Een opmerkelijk hoog cijfer tijdens een jaar dat hoofdzakelijk gekenmerkt werd door de periode waarin de Antwerpenaar nauwelijks de deur uitkwam en alle horeca alsook de meeste handelszaken gedeeltelijk of permanent gesloten waren.

Leeftijd: Het gros van de slachtoffers zijn personen tussen de 30 en 45 jaar: 10.233 slachtoffers werden geregistreerd als 32,6% van het totaal.

Overzicht per leeftijdscategorie:

Minderjarig: 10,5% of een aantal van 3.292 slachtoffers (9 slachtoffers per dag)
18-29 jaar: 23,1% of een aantal van 7.260 slachtoffers (20 slachtoffers per dag)
30-44 jaar: 32,6% of een aantal van 10.233 slachtoffers (28 slachtoffers per dag)
45-64 jaar: 24,7% of een aantal van 7.746 slachtoffers (21 slachtoffers per dag)
Plus 64: 9% of een aantal van 2.839 slachtoffers (net geen 8 slachtoffers per dag)

Korpsprioriteiten: Het merendeel: 10.173 (32,4%) van de geregistreerde slachtoffers, werden het slachtoffer van lichamelijk geweld

Overzicht per korpsprioriteit:

Lichamelijk geweld: 10.173 slachtoffers (32,4%)
Overlast: 3.327 slachtoffers (10,6%)
Fietsdiefstal: 3.201 slachtoffers (10,2%)
Woninginbraak: 2.370 slachtoffers (7,6%)
Andere: 12.331 slachtoffers (39,3%)

Mannen/Vrouwen: 56% of 17.656 van de geregistreerde slachtoffers het afgelopen jaar waren mannen, 44% of 13.714 geregistreerde slachtoffers was vrouw. Voor wat de opsplitsing per leeftijdscategorie en korpsprioriteit betreft, geeft dit het volgende beeld:

Minderjarig: 1.755 mannelijke slachtoffers en 1.537 vrouwelijke slachtoffers
18-29 jaar: 3.955 mannelijke slachtoffers en 3.305 vrouwelijke slachtoffers
30-44 jaar: 5.804 mannelijke slachtoffers en 4.429 vrouwelijke slachtoffers
45-64 jaar: 4.662 mannelijke slachtoffers en 3.084 vrouwelijke slachtoffers
Plus 64: 1.480 mannelijke slachtoffers en 1.359 vrouwelijke slachtoffers

Lichamelijk geweld: 5.654 mannelijke slachtoffers en 4.519 vrouwelijke slachtoffers
Overlast: 1.961 mannelijke slachtoffers en 1.366 vrouwelijke slachtoffers
Fietsdiefstal: 1.811 mannelijke slachtoffers en 1.390 vrouwelijke slachtoffers
Woninginbraak: 1.294 mannelijke slachtoffers en 1.082 vrouwelijke slachtoffers
Andere: 6.925 mannelijke slachtoffers en 5.406 vrouwelijke slachtoffers

Meer agressie en verruwing tijdens Covid:

Filip Dewinter: “Ondanks de Coronaperiode blijft het aantal geregistreerde slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen erg hoog: 31.370 slachtoffers. In Antwerpen had je in 2020, één kans op twintig om het slachtoffer van criminaliteit te worden. In vergelijking met de vorige jaren daalt het aantal slachtoffers en dat is ook logisch gezien het feit dat nauwelijks iemand de deur uitkwam wegens de Corona-omstandigheden.
Dat één op tien van de slachtoffers minderjarigen zijn, baart ons zorgen. Vooral het feit dat bijna 40% (10.173 registraties) van alle slachtoffers, slachtoffer zijn van lichamelijk geweld, wijst op meer agressie en verruwing van de samenleving”

Afsluitend dit diversiteitsverkooppraatje van de Stad Antwerpen onder de deskundige burgervader BDW. Noteer dat het omvolkte Antwerpen quasi heel Afrika ondersteunt…

We noteerden dit opmerkelijk citaat: “Afrika is tot mij gekomen, i.p.v. ik naar Afrika…”

Cijferdans

Bent u geïnteresseerd in wat cijfermateriaal over hoe de overlijdens verspreid in 27 landen, gerelateerd zijn volgens leeftijd, volgens land, oversterfte… , klik dan op:

Graphs and maps — EUROMOMO

Raar fenomeen: Israël is plotseling in de 12de kalenderweek ((22 – 28 maart) uit Euromomo verdwenen. De mortaliteit werd nochtans in de voorafgaande weken getoond. Daarbij kon men noteren dat de sterftecijfers in de kalenderweken 9 tot 11, ondanks de corona-vaccinaties, gestegen waren. En niet alleen in de leeftijdsgroep 65+, maar ook bij de groep 45 tot 64 jaar.

Dit gezegd zijnde, spreekt onderstaande video de b.g. cijfers over de coronagerelateerde mortaliteit in Israël tegen.

Kunt u het nog begrijpen? Wat mogen / moeten we geloven?

Wetenschap in haar blote kont…

“Inleiding

Reeds maanden tracht ik te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Onze mensen- en grondrechten blijken een speeltuin te zijn voor experten en besluitvormers. De grond waarop men zich beroept, is de wetenschap, de cijfers die de ernst van deze situatie in de verf zetten. Daarmee zijn het de cijfers die er voor zorgen dat de maatschappij zoals we ze kenden in razend snel tempo afgebroken wordt.
Elke dag worden burgers platgeslagen met cijfers die doen duizelen. Ze zetten een werkelijkheid neer die vele mensen ‘op het eerste zicht’ terecht angstig maken. ‘Op het eerste zicht’, want wie thuis is in de wereld van de cijfer-makerij, weet dat er vele cijfermolens zijn die op basis van dezelfde cijfers verschillende resultaten produceren. Wat de meeste mensen niet weten of misschien wel weten, maar onvoldoende beseffen, is dat er zich achter de schijn van objectiviteit der cijfers, een subjectief schouwspel aan de gang is. Het zijn wij mensen die cijfers het statuut hebben gegeven van zekerheid en dit terwijl ze eveneens een uiting zijn, een vertaling zijn van onze subjectiviteit.

Wat mensen onvoldoende beseffen, is dat wetenschap een realiteit eerder ‘creëert’ dan dat ze de werkelijkheid ontdekt en beschrijft. Om dit aan te tonen, neem ik jullie graag mee in de wondere wereld der berekening van onze oversterfte.

Met dit schrijven streef ik vijf doelen na:

 1. Aantonen dat de wetenschap niet zo objectief is als algemeen gedacht wordt.
 2. Aantonen dat de berekening van onze oversterfte zoals gepresenteerd door Sciensano dringend in vraag moet gesteld worden.
 3. Een (ethisch) debat omtrent de berekening van oversterfte is hoogst noodzakelijk.
 4. Een (ethisch) debat omtrent onze maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot (het recht op) sterven dient mogelijk te zijn.
 5. Een (ethisch) debat omtrent de plaats van wetenschappelijk onderzoek in besluitvorming is fundamenteel.

Meer weten? Lees de uitermate boeiende uiteenzetting. Een aanrader!

Wetenschap in haar blote kont: de illusie van de zekerheid der cijfers. De speurtocht naar Sciensano’s 108.000 verwachte doden.

Cijferdans

In 2018 waren er in V.S. 547948 gewelddelicten van zwarten op blanken en 59778 van blanken op zwarten. Tien keer meer geweld van zwarten op blanken dus. En als we in aanmerking nemen dat er 5 x meer blanken in de VSA wonen moeten de cijfers ook nog eens volgens de verhouding met de bevolkingssamenstelling omgerekend worden.

Volgens de aldaar verblijvende expert van de nullenzender, Björn Soenens, heeft Trump met de hulp van een Russische hacker de cijfers gemanipuleerd.

Image

In de EU is de toestand niet anders en dan laten we nog buiten beschouwing dat heel wat “incidenten” met de mantel der verrijkingsliefde toegedekt worden.

Image