Het Communautair Alfabet

Ook op electoraal vlak worden de Vlamingen tekort gedaan.

Bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers had een Vlaamse partij gemiddeld 48.099 Vlaamse stemmen nodig om één Kamerzetel te bekomen.

Voor een Franstalige partij volstonden daarvoor gemiddeld slechts 37.021 stemmen.

Voor een Vlaamse zetel zijn dus 29.9% méér stemmen nodig dan voor een Franstalige zetel.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas