Dwangvegeratisme: een volgende stap van het WEF?

Om onze eetgewoontes in een red-de-aarde-keurslijf te dwingen zijn alle middelen goed. Zelfs een tekenbeet, die naar verluidt een vleesallergie zou veroorzaken zodat we zelfs geen goesting meer hebben in een biefstuk of een varkenshaasje. Of erger, door mensen zodanig te manipuleren dat ze kleiner worden en minder eten nodig hebben.

Er werd een merkbare toename van gevallen van het “alfa-galsyndroom” vastgesteld, vooral in de VSA. Het gaat de facto om een vleesallergie, vaak veroorzaakt door de beet van een teek. Oude beeldopnames van een wetenschapper doken op, die dit dwangvegetarisme jaren geleden al promootte als een oplossing voor de “problemen veroorzaakt door de mens”. Op BBC.com werd in 2014 reeds een enthousiast verslag over deze ‘fascinerende’ vooruitgang gevonden.

Op sociale media doen uitlatingen van een bio-ethicus, Matthew Liao, de ronde, die dit soort dwangvegetarisme door genetische modificatie tijdens een evenement in 2016 als oplossing voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering aanreikte. Hij verwees naar de tekensoort Amblyomma americanum (“Lone Star Tick”), die hiervoor kan ingezet worden, maar andere teekvarianten zouden volgens de Mayo Clinic ook in overweging kunnen genomen worden.

S. Matthew Liao stelt dat men bij mensen een vleesintolerantie kan opwekken om bijgevolg de veestapel en de uitstoot van broeikasgassen te doen verminderen. En hij gaat zelfs verder: hij overweegt dat mensen door genetische manipulatie kleiner en daarom meer “resource-efficiënt” kunnen gevormd worden. Een BBC-auteur beoordeelde deze ideeën in 2014 als “fascinerend”. Liao’s “Human Engineering and Climate Change” uit 2012 is hierover meer dan duidelijk. Dat Liao gesitueerd kan worden in de kringen van het WEF zal u waarschijnlijk niet verbazen.

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Terwijl Fransje Timmermans zijn natuurherstelwet door probeerde te drukken, vaart er hier in Nederland een boot de haven van Rotterdam binnen.

Niet zomaar een boot.
Nee. Het is het grootste containerschip ter wereld.
Het kan 24.346 containers bevatten.
Dat is een rij containers van Amsterdam tot aan achter Enschede.
Het verbruikt 270.000 liter zware stookolie per dag. Dat maakt een containerschip net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s.
De zestien grootste schepen stoten evenveel CO2-emissies uit als alle auto’s op de wereld. De zeventien grootste schepen ter wereld stoten meer zwavel uit dan alle auto’s ter wereld bij elkaar.
Heb ik het nog niet eens gehad over de plastic rotzooi die deze zeegigant vervoert.
Rotzooi die wij eigenlijk kunnen missen als kiespijn. Maar het is goedkoop en leuk om even te hebben.
En daarna gaat het een andere container in. De vuilcontainer!
En dan is men trots dat deze varende vuilnisbelt ons land aandoet!
Het stond in kranten, is op het nieuws en op de radio.

Om even later op diezelfde radio weer een boer voor gek te zetten door te zeggen dat men moet gaan “koekeloeren”.
Met hun plastic tasjes en polyester jasjes.
Afkomstig van deze vuilnisboot uit China!
Terwijl we hier wel echte groene klasse in dit land hebben!
De meest duurzame boeren ter wereld.
Maar het grootste containerschip ter wereld, en dus ook de meest vervuilende, dat krijgt applaus.

Wil een veehouder uitbreiden van 140 naar 180 koeien?
Dan ben je ineens een megabedrijf.
En dan ben je blijkbaar ineens een milieuvervuiler.
Terwijl deze mega,- mega-, megaboot met trompetgeschal wordt binnen gehaald.
Tig vergunningen moet de boer dan extra hebben, dure Aerius berekeningen uit laten voeren, en tienduizenden euro’s aan extra milieu-investeringen moet hij gaan doen om vergunning te krijgen.
Want oh!!! De “natuur” op 4 kilometer afstand zal er wel eens last van kunnen krijgen!!
Maar dit roetschip stoomt rustig onze havens binnen.


Nederlandse boeren produceren, volgens de “groene” deskundigen teveel voor de export. (Hoewel 70 % van alle hier geproduceerde voedsel gewoon binnen de 400 km van onze grens blijft, en dus bijna een streekproduct is)
En daarom vinden de groene clubjes dat we hier wel met veel minder, minimaal de helft, van de boeren toekunnen.
Maar hun t-shirt van 4 euro, geproduceerd met kinderhandjes in India, kunnen ze niet missen. Net zo min als die nieuwe telefoon uit China, met zeldzame metalen uit de mijnen in Afrika!
Want ze moeten er natuurlijk wel een beetje hip en modern bijlopen tijdens al die protestacties voor het milieu!
En dus vaart deze varende zwarte rookpluim alle wereldzeeën over zodat we hier in “luxe” kunnen leven.

De dubbele moraal.
Ze halen plastic prut uit China, vliegen boontjes in uit Kenia, en klagen dan over een bruin plekje op een Nederlandse appel omdat deze bijna niet bespoten is.

Wilma Buijsmann (FB)

Dé beste reclame voor een restaurant…

… is een tweet waarbij de eigenaar van een restaurant in Ierland, Paul Treyvaud, kond maakte dat in zijn restaurant personen met een penis de vrouwentoiletten niet mogen gebruiken.

“Call me oldfashioned but you’re not allowed use the ladies toilet in our restaurant if you have a penis.”

“Noem me maar ouderwets, maar het is niet toegelaten de vrouwentoiletten van ons restaurant te gebruiken als u een penis heeft.”

Sindsdien zit zijn restaurant elke dag vol. Hij stelt dat geen enkele reclamecampagne dit effect had. Paul Treyvaud is niet zomaar een willekeurige kok. Hij is de jongste zoon van dé grootste chef-kok van Ierland, Michel Treyvaud. Paul is niet alleen chef-kok in zijn eigen restaurant, maar ook schrijver en tv-VIP met een eigen kookprogramma, “Cooking with Treyvaud”.

Benieuwd hoe lang het zal duren eer hij een klacht wegens opruiende taal en haat ten opzichte van de neo-geslachten aan zijn broek heeft…

https://www.paultreyvaud.com/paul-treyvaud

De EU-Commissie wil de EU veranderen in een groot Bokrijk

Dat Timmermans & co niet zullen rusten vooraleer de laatste boer naar een appartementje verhuisd is, kan u vernemen uit het onderstaande:

“Zo zou er een nationale herstelstrategie opgemaakt moeten worden waarbij er nieuwe gebieden aangeduid worden om natuur te herstellen, buiten de reeds gekende Natura2000-gebieden. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken om in landbouwgebruik zijnde drooggelegde veengebieden te herstellen. Begrijp daaronder gerust dat die opnieuw natter moeten worden waardoor landbouwgebruik onmogelijk zou worden.”

Die extra maatregelen zouden bovenop de bestaande Habitatrichtlijn komen. “De Habitatrichtlijn heeft nu al hele grote gevolgen voor onze boeren”, vervolgt Vandamme. “De SBZ-gebieden (Speciale Beschermingszone, red.) die onder die richtlijn vallen, zijn meer dan ooit bepalend geworden voor het vergunningenbeleid, het stikstofdossier drukt ons met de neus op de feiten. De natuurdoelen vanuit de habitatrichtlijn zorgen voor een enorme ruimtelijke druk op het landbouwgebruik binnen en buiten de habitatrichtlijngebieden. Zo dient er 7.500 tot 10.000 ha van deze natuurdoelen te worden gerealiseerd door een effectieve uitbreiding. Dat betekent dat er heel wat landbouwgrond dient te verdwijnen voor de ontwikkeling van deze Natura2000-gebieden en het realiseren van de doelstellingen.”

Lees: https://vilt.be/nl/nieuws/kritiek-op-en-onrust-over-natuurherstelwet-zwelt-aan

Het gaat om meer dan landbouw. Zo wil het plan ook dat bepaalde dammen op rivieren afgebroken worden opdat de rivier zijn natuurlijke loop en bedding kan volgen. Wat met de huizen naast de rivier? Wat met watertekorten? Stilaan begint de realiteit door te dringen in de EU-praatbarak: de realiteit van de verkiezingen in de lidstaten. Quasi overal maken rechtse partijen, kritisch voor de EU-dictatuur, opgang. De grootste EU-fractie, deze van de christen-democraten, de Europese Volkspartij, voelt nattigheid: Europese Volkspartij wil omstreden natuurherstelwet van tafel

Bijwerkingen van soja

Vooral vegetariërs en hardnekkige veganisten zetten veel soja op hun menu als vervangmiddel voor vlees- en melkproducten. Het is bekend dat soja hormoonverwante verbindingen bezit die het menselijke seksuele leven kunnen overhoop gooien. Uit een recente studie blijkt dat de voortplanting van de mens door een hoog gebruik van soja kan beïnvloed worden. Er worden nl. bij mannen een lager aantal spermatozoïden geteld en ook vrouwen zouden minder vruchtbaar zijn.

Zelfs al kiest men niet bewust voor vleesvrije gerechten, dan nog is er het feit dat soja in de meeste verwerkte levensmiddelen zit als een verborgen alternatief voor vlees. Misschien is er een mooie toekomst in het verschiet als vervanger van de anti-conceptiepil?

Report24

Westerse producten in Rusland?

Je zou – meer dan een jaar na het begin van de oorlog – dan toch vermoeden dat westerse producten niet meer te vinden zijn in Russische supermarkten. Ze zijn er echter wel. De verslaggever in onderstaand filmpje toont westerse producten in de rekken, al dan niet verpakt in een ander jasje.

Sommige bedrijven “verkochten” hun fabrieken in Rusland aan een Russische investeerder – meestal met een clausule dat de verkoper binnen een bepaalde termijn zijn zaak zou kunnen terugkopen aan de oorspronkelijke prijs. Intussen worden de producten aangeboden onder een andere – Russische – naam, dikwijls met een knipoog naar de oorspronkelijke merknaam met een eenzelfde samenstelling en kwaliteit. Of de producten worden ingevoerd via een tussenpersoon, een makelaar, wiens land geen sancties handhaaft t.o.v. Rusland.

Nieuwe oogst aardappelen uit Egypte en zomerfruit:

Patisserie, zoetigheden: