‘t Is van den hond

In de VSA zijn Fauci, Pfizer, Covid dit jaar de populairste hondennamen. Je kan daar onbezorgd je hond bevelen, berispen of belonen terwijl je je binnenpretje koestert.

“Zit, Pfizer!” … “Af, Covid!” … “Foei, Fauci!” … “Pak ze, Corona!”… “Los, Moderna!”…

Fauci was één der populairste namen voor huisdieren in 2021, een stijging met 270% t.o.v. het voorgaande jaar. Covid steeg met 35% en Zoom was de grootste stijger, een verwijzing naar het “home-office”beleid. Ook Siri en Google maakten hun opwachting in de populariteitslijst. The pet care company Rover.com

Heeft er iemand hier een onderzoek gedaan naar de populairste dierennamen? Zijn er burgers die hun cavia “Erika”, hun American Staf “Ranst”, hun ezel “Alex” of hun ekster “Frank” genoemd hebben? We laten onze fantasie even de vrije loop:

“Ju, Alex!” … “Af, Ranst!” … “Foei, Erika! … “Los, Frank!”... “Mag niet, Maggie!”

Nord Stream 2 – vervolgserie 2021, 2022, 2023…

Op 22 november werd het project Nord Stream 2 nogmaals gestraft door de VSA. En we mogen dat niet als straf zien. Het gaat immers volgens hun logica om een beschermingsmaatregel, m.a.w. de tik is niet bestraffend, maar wel om de goede richting aan te duiden. De opvoedende Amerikaanse richting. U leest hieronder onverkort hoe dit in de VSA gecommuniceerd, resp. aan het Congress ter goedkeuring voorgelegd wordt:

The Department of State has submitted a report to Congress pursuant to the Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 (PEESA), as amended.  The report lists two vessels and one Russia-linked entity, Transadria Ltd., involved in the Nord Stream 2 pipeline.  Transadria Ltd. will be sanctioned under PEESA, and its vessel, the Marlin, will be identified as blocked property.
Today’s report is in line with the United States’ continuing opposition to the Nord Stream 2 pipeline and the U.S. Government’s continued compliance with PEESA.  With today’s action, the Administration has now sanctioned 8 persons and identified 17 of their vessels as blocked property pursuant to PEESA in connection with Nord Stream 2.
Even as the Administration continues to oppose the Nord Stream 2 pipeline, including via our sanctions, we continue to work with Germany and other allies and partners to reduce the risks posed by the pipeline to Ukraine and frontline NATO and EU countries and to push back against harmful Russian activities, including in the energy sphere.

In verstaanbaar Nederlands: het gaat om de Amerikaanse wet, de PEESA, afkorting voor “De wet ter bescherming van Europa’s energiezekerheid – 2019” Met deze aanpassing: twee schepen en een Russisch-gerelateerde entiteit, Transadria Ltd., allen betrokken bij de aanleg van Nord Stream 2. Het zou gaan om 8 personen en 17 schepen die door de VSA op de geblokkeerde lijst toegevoegd worden.

https://germany.liveuamap.com/en/2021/23-november-the-statedept-sanctioned-the-marlin-owned-by

De derde alinea toont een bizarre zin van zwarte humor: “Ongeacht het feit dat de regering (Amerikaanse) zich tegen de Nord Stream 2 pijplijn blijft verzetten, ook via onze sancties, blijven we samenwerken met Duitsland en andere geallieerden en partners om de risico’s, gevormd door de pijplijn naar Oekraïne en frontlijn NAVO en andere landen, en om de beschadigende Russische activiteiten terug te dringen, deze van de energiesector inbegrepen.”

U leest het goed: als de VSA verkiezen hun LPG gas tegen een hogere prijs aan Verre Oostenlanden verkopen, waardoor “bondgenoten en partners in de Baltische Zee” in de kou blijven staan, als de VSA verhinderen dat er gas geleverd wordt aan Duitsland en bijgevolg aan de EU, uit Rusland, dan is dat goed voor onze veiligheid… Weliswaar koud maar wel veilig.

Het Congress moet het bovenstaande nog goedkeuren. Merkel probeert intussen de plooien glad te strijken. De VSA willen per se aantonen dat Oekraïne in “high alert” verkeert: volgens Zelinsky zouden Russische troepen op 2 of 3 december een poging wagen om het land te bezetten en een coup te plegen. Merkel waagt het zelfs te argumenteren dat de bijkomende sancties de VSA geloofwaardigheid zullen “onderuit halen” en “uiteindelijk de transatlantische eenheid beschadigen” (ter staving: bekijk document). Lees ook deze analyse: https://www.axios.com/germany-nord-stream-sanctions-congress-ukraine-4d28940b-dc3b-4b19-9d16-c122da6d113c.html

https://www.hln.be/buitenland/vs-leggen-extra-sancties-op-wegens-nord-stream-2~ad18c164/

Zelensky heeft zijn eigen agenda. De VSA hebben hun eigen agenda. De NAVO luistert naar “his masters voice”. En de westerse media kijken niet verder dan hun zelfingenomen neus lang is. CNN toont dagelijks “bezorgdheid”… Op YT vindt u talrijke video’s over dit thema. We plaatsen als tegengif slechts deze reactie:

Raar maar waar. De VSA kopen zelf olieproducten in Rusland. Gevolg van de sancties, waardoor er geen olie meer ingevoerd wordt uit Venezuela. … als ze een kans hebben, pikken ze zelfs de olietankers én de Syrische olie … De olievoorraden bereikten een alarmerend peil. Dus werd er uitgeweken naar Rusland… (zie artikel onderaan voor meer duiding en cijfers “De wereld is een schouwtoneel”)

Al weken wordt de toestand in Oekraïne, in de Zwarte Zee, opgeklopt zonder dat er in het westen nagegaan wordt in hoever de waarheid geen geweld aan gedaan werd.

We beweren niet dat er geen grote troepenaanwezigheid op Russisch grondgebied in de grensstreek is. Russische soldaten op Russisch grondgebied. Dat wordt ook niet ontkend. Dàt die pas daarheen verplaatst werden als gevolg van de NAVO manoeuvres op de drempel van de Russische toegangspoort, dàt wordt gemakshalve verzwegen.

En we hopen dat zowel het westen als het oosten ons niet in een derde wereldoorlog doen belanden omwille van een pijplijn die nu als pasmunt misbruikt wordt door een corrupt Oekraïne dat poogt uit de schulden te geraken door te manipuleren en uit de westerse ruiven te eten …

Zweedse wetenschappers moeten zich verantwoorden voor de rechtbank…

… omdat zij verslag opmaakten van hun onderzoek naar verkrachtingen!

Prof. Kristina Sundquist, prof. Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson en Jan Sundquist van de Lund Universiteit, Zweden, worden vervolgd door de “Kamer van Beroep voor Ethische Zaken”, een overheidsinstantie verbonden aan het Min. van Onderwijs, omdat zij in een afsluitend rapport van hun onderzoek, de vaststellingen i.v.m. het daderprofiel van verkrachtingen opstelden.

Het rapport “Swedish rape offenders – a latent class analysis”* geeft weer dat van de 3039 daders, vermeld in het onderzoek, 59.2% immigranten waren en dat 47.7% hiervan niet in Zweden geboren werden. Het gaat om feiten die gedurende de periode 2000 en 2015 plaats vonden en bevat niet de toestroom van immigranten uit het M.O. en Afrika vanaf 2015.

“Dit is een heel hoog cijfer,” zegt Khoshnood, die zelf Iraanse wortels heeft, “Ik was verbaasd dat het zo hoog lag. De overaanwezigheid van vreemdelingen is niet verrassend, maar dat het zelfs om 60% ging, dàt had ik niet verwacht”. (…)

Het rapport had 1) nooit mogen geschreven worden, 2) nooit het daglicht mogen zien. B.g. onderzoekers beschikken naar verluidt niet over een “ethische vergunning” om “gevoelig cijfermateriaal” over de etniciteit van criminelen, beschuldigd van verkrachting te “behandelen”.

Omgekeerde wereld… Hadden de verkrachters dan wel een vergunning?

*Lees: “Swedish rape offenders – a latent class analysis”

Nochtans is dit rapport geen verrassing. De verrassing ligt niet in de inhoud, maar wel in het kenbaar maken. De Zweedse Nationale Raad voor Misdaadpreventie – Brå – heeft sinds het jaar 2005 de afkomst van criminelen niet meer bekend gemaakt omwille van ethische redenen. (…) De pre-2005 rapporten duiden op een duidelijke overaanwezigheid van immigranten, cijfers die later bevestigd werden door officieuze rapporten van de pers, denktanks en privé initiatieven tijdens recente jaren. Bv. een 2018 studie door de krant Aftonbladet bracht aan het licht dat 88% van groepsverkrachters een buitenlandse afkomst had.

Vanzelfsprekend wijten de linkse importfantasten het verband tussen immigratie en criminaliteit aan socio-economische factoren en kansentekort!

Beeldmateriaal over het bovenstaande:

Maria’s toren bekroond met een ster

Een grote twaalfpuntige ster werd gisterochtend geïnstalleerd om de toren van de H. Maagd van de Sagrada Familia in Barcelona te bekronen. De toren, met een totale hoogte van 127 m, kreeg zijn afwerking in de vorm van een twaalfpuntige ster die overdag de zonnestralen weerkaatst en ‘s nachts verlicht zal worden met schijnwerpers. De ster heeft 1,5 miljoen euro gekost, heeft een diameter van 7,5 meter, weegt 5,5 ton. Als de kerk – eindelijk! – klaar is, zal de Sagrada Familia 18 torens hebben. Deze, gewijd aan de Maagd Maria, zal de op een na hoogste zijn, alleen overtroffen door die van Jezus Christus, die zal worden bekroond door een kruis en uiteindelijk een hoogte van 172 m zal bereiken.

Een kijkje in de Sagrada Familia:

Oef! De 3 zijn weer Kompleet!

We geven het toe: we hebben naar geen enkele aflevering van de naar verluidt nagelbijtende, spannende selecties van een nieuw 1/3 van Vlaanderens zingende trio gekeken. Ten eerste omdat we hier geen kleuter meer in huis hebben rondlopen. Ten tweede omdat we in de kwaliteitsmedia al genoeg ingelicht werden over de inclusieve keuze aan al-dan-niet-blonde, hyperactieve zangpersonen (… v/m/?…) En ten derde omdat we onze buik vol hebben van de muzikale, culturele, spel- en zeverprogramma’s die ons massaal moeten herprogrammeren in een verklote multicolor geseksualiseerde schijnwereld.

Dit gezegd zijn, konden we er niet omheen – het was ten slotte Groot Nieuws én niet alleen op de kleuterzender – de keuze voor een mooi, blond, rank, lenig, dansend en zingend meisje viel op … een mooi, blond, rank, lenig, dansend en zingend meisje. Dat ze de Nederlandse nationaliteit heeft is mooi meegenomen voor de winstcijfers gegenereerd bij onze noorderburen.

Blijkbaar was de kandidatuurbeschrijving toch niet helemaal duidelijk. Er dienden zich immers ook kandidaten aan die niet helemaal voldeden aan de b.g. specificaties. Zoals dit (ge)blond(eerd) geval:

En deze haremkandidaat met bruine brosse:

Of deze jong-dementerende optimist:

Geert Verhulst liet zich door mediaprofessor Sofie Van Bauwel  (UGent) niet van de wijs brengen: “Hadden we blonde meisjes dan moeten discrimineren?” vroeg hij zich af.

Flandria – extra muros

De match tegen Colegiales van vorige zaterdag kantelde na een authentieke thriller in het voordeel van Flandria, een club in de Argentijnse pampa op zo’n 70 km ten westen van Buenos Aires. Het zou een verhaal kunnen zijn uit de regionale bladzijden van een provinciekrant, ware het niet dat Flandria een club is met Vlaamse roots en dat zie je niet alleen aan de naam, maar ook aan de leeuwenvlaggen. “Net zoals de Vlamingen de Fransen versloegen op een veld in Kortrijk in de veertiende eeuw, vochten de spelers als leeuwen terug in de match tegen Colegiales,” titelde Lujan Vandaag, de zonale krant. Het klinkt een beetje gezwollen, maar het laat wel zien hoe dat de mensen rond Flandria iets weten van hun achtergrond.

Lees er alles over: Leeuw of kanariepietje: Flandria bij de grote jongens in Argentinië

Wie bezit de wereld?

De documentaire ‘MONOPOLIE – Wie bezit de wereld?’ onthult op basis van controleerbare feiten hoe praktisch alles op aarde – nieuwsmedia, technologie, voeding, overheid, enz. – in handen is van een kleine groep triljardairs, die door hun astronomische rijkdom in principe de hele aarde kunnen controleren.

U kan de video bij Rumble bekijken.

De westerse beschaving dreigt zijn ziel te verliezen

Veel mensen geloven dat een coronapas hen vrijheid verschaft. Maar vrijheid is de mogelijkheid naar eigen wil te handelen. De coronapas biedt geen vrijheid, maar privileges: speciale rechten die aan mensen worden toegekend als beloning omdat zij de vaccinatie hebben genomen. Dat is anders dan echte vrijheid.

Iemand kan zeggen: “Ondanks alle coronamaatregelen voel ik me niet onvrij!” Sommigen voelen zich misschien vrijer dan ooit, omdat ze bijvoorbeeld niet naar kantoor hoeven. Maar wie vrijheid vertaalt als ‘zich vrij voelen’, neemt genoegen met wat ik noem ‘subjectieve vrijheid’. Subjectieve vrijheid verwijst naar de mate waarin er in iemands leven gebeurt wat diegene wenst.

In objectieve zin is men vrijer in een land waar minder verboden en belemmeringen zijn, en waar de bewegingsvrijheid groter is.

De realiteit is dat de autoriteit die jou privileges geeft, die ook zo weer kan afnemen. Op elk willekeurig moment kunnen ze de regels veranderen. Je krijg geen vrijheid maar je maakt jezelf onderhorig. Waar je een vaccinatie kunt nemen om een medische reden, kan dit over gehoorzaamheid aan het QR-systeem niet worden gezegd. Dat is namelijk puur het omdraaien van de machtsverhoudingen. In plaats van dat ik me ziek voel, of bang ben ziek te worden, en daarom drukke plekken mijd, conditioneert men mij om van de staat te verwachten dat de staat mij beschermt tegen de (mogelijk) slechte gezondheid van anderen. Wie meedoet aan QR-codes, steunt een een algehele verschuiving van individuele verantwoordelijkheid naar collectivisme. Je maakt jezelf tot slaaf van de willekeur van autoriteiten.

Wat is de rechtvaardiging van dit beleid? We hebben te maken met een nieuwe ethiek die wezensvreemd is aan de individualistische uitgangspunten van het vrije westen. De voorstanders van de coronamaatregelen willen de burgers aan deze ethiek laten wennen, om hen mentaal voor te bereiden op een systeem van massa-surveillance en social credit zoals in China. Het doel is burgers constant te laten denken vanuit de maatschappelijke complicaties van virusverspreiding, zodat het denken in termen van natuurrechtelijke vrijheden en individuele zelfbeschikking vreemd en ontoegankelijk wordt.

Als we op deze manier doorgaan, verliest het ‘vrije westen’ de eigen ziel, karakter en identiteit. Er is geen massasterfte door virusverspreiding, maar het westen sterft wel een geestelijke dood.

De Westerse beschaving is gebaseerd op het idee van onvervreemdbare individuele rechten, die slechts bij hoge uitzondering door de staat mogen worden ingeperkt. Deze klassieke grondrechten, bedoeld om de natuurlijke vrijheid van het individu te garanderen, worden door de beleidsmakers en opiniemakers geframed als egoïstische rechten. Wie tegensputtert krijgt te horen dat hij of zij ‘zelfzuchtig’ is en een ‘minderheidsstandpunt’ verkondigt. “Ik doe het voor een ander.”

Dit is een ethiek gebaseerd op altruïstische motieven die we in de hele geschiedenis terugzien, vroeger bijvoorbeeld in het communisme. Burgers worden aangespoord om hun persoonlijke belangen op te offeren ‘voor het collectief’, maar geen enkel mens is volledig onkreukbaar. Altruïsme is een maatstaf waar geen mens ooit perfect aan kan voldoen, en als je je wel afmeet aan een moreel gebod waarbij je chronisch tekortschiet, dan opent dit de weg voor nóg meer offers. Totdat uiteindelijk de zelfbeschikking van het individu verdwijnt en een totalitaire controlestaat is geboren.

Pas dus op, want wie de wereld wil redden, zoekt meestal naar een excuus om de wereld te overheersen.

Dr. Sid Lukassen, politiek filosoof en onafhankelijk denker, in De Andere Krant

sidlukkassen.com

(2) Sid Lukkassen | Facebook

Mocht Sid Lukassen voor u een nobele onbekende zijn, bekijk dan onderstaande beelden. Een jaar geleden was hij te gast bij Joost Niemöller in Café Weltschmerz:

Interpol kiest nieuw bestuur (2)

We meldden u al eerder dat Interpol een nieuw opperhoofd zou kiezen. En de grootste kanshebber, de alom gerespecteerde, charismatische majoor generaal Ahmed Al-Raisi, werd inderdaad verkozen en zal dus nu ‘s werelds politie-eenheden vakkundig leiden. Streng maar rechtvaardig. Die klachten over foltering en onrechtmatige opsluitingen, da’s even onwaarschijnlijk als de betrokkenheid van een prins uit een Duizend-en-één-Moordland (… we gaan zijn naam niet noemen omwille van de privacy regels…) bij de moord op Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul.

Interpol wil ons gerust stellen. De heer Al-Raisi zal niets te maken hebben met het dagelijkse beleid – hij speelt ‘slechts’ een toeziende rol. Iets zoals het kaderke met het alziende oog in de keuken van ons moemoe: “God ziet mij. Hier vloekt men niet.”

Zo zit dat. Slaapt op uw twee oren. Bij de volgende aanslag door moslim terroristen wordt er vanzelfsprekend daadkrachtig opgetreden. Wie durft hieraan te twijfelen?