Zweedse wetenschappers moeten zich verantwoorden voor de rechtbank…

… omdat zij verslag opmaakten van hun onderzoek naar verkrachtingen!

Prof. Kristina Sundquist, prof. Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson en Jan Sundquist van de Lund Universiteit, Zweden, worden vervolgd door de “Kamer van Beroep voor Ethische Zaken”, een overheidsinstantie verbonden aan het Min. van Onderwijs, omdat zij in een afsluitend rapport van hun onderzoek, de vaststellingen i.v.m. het daderprofiel van verkrachtingen opstelden.

Het rapport “Swedish rape offenders – a latent class analysis”* geeft weer dat van de 3039 daders, vermeld in het onderzoek, 59.2% immigranten waren en dat 47.7% hiervan niet in Zweden geboren werden. Het gaat om feiten die gedurende de periode 2000 en 2015 plaats vonden en bevat niet de toestroom van immigranten uit het M.O. en Afrika vanaf 2015.

“Dit is een heel hoog cijfer,” zegt Khoshnood, die zelf Iraanse wortels heeft, “Ik was verbaasd dat het zo hoog lag. De overaanwezigheid van vreemdelingen is niet verrassend, maar dat het zelfs om 60% ging, dàt had ik niet verwacht”. (…)

Het rapport had 1) nooit mogen geschreven worden, 2) nooit het daglicht mogen zien. B.g. onderzoekers beschikken naar verluidt niet over een “ethische vergunning” om “gevoelig cijfermateriaal” over de etniciteit van criminelen, beschuldigd van verkrachting te “behandelen”.

Omgekeerde wereld… Hadden de verkrachters dan wel een vergunning?

*Lees: “Swedish rape offenders – a latent class analysis”

Nochtans is dit rapport geen verrassing. De verrassing ligt niet in de inhoud, maar wel in het kenbaar maken. De Zweedse Nationale Raad voor Misdaadpreventie – Brå – heeft sinds het jaar 2005 de afkomst van criminelen niet meer bekend gemaakt omwille van ethische redenen. (…) De pre-2005 rapporten duiden op een duidelijke overaanwezigheid van immigranten, cijfers die later bevestigd werden door officieuze rapporten van de pers, denktanks en privé initiatieven tijdens recente jaren. Bv. een 2018 studie door de krant Aftonbladet bracht aan het licht dat 88% van groepsverkrachters een buitenlandse afkomst had.

Vanzelfsprekend wijten de linkse importfantasten het verband tussen immigratie en criminaliteit aan socio-economische factoren en kansentekort!

Beeldmateriaal over het bovenstaande:

1 gedachte op “Zweedse wetenschappers moeten zich verantwoorden voor de rechtbank…

 1. Van een land dat in de greep zit van marxisten en feministen kan men niets anders verwachten. Moesten de daders autochtonen geweest met “Nazi sympathieën” (sic) dan was er geen enkel probleem geweest. Alle feministen en roden waren al lang op de barricaden gekropen geweest, om moord en brand te schreeuwen en draconische maatregelen te eisen, en als bovendien een slachtoffer van allochtone afkomst zou zijn geweest, dan was het kot helemaal te klein geweest. Het voorbeeld van Zweden bewijst nog eens dat deze “feministen” dan ook niet begaan zijn met de rechten van de vrouwen.

  Het kan best nog eens geïllustreerd worden met de analyse een Goelag deskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert” Alexander Solschenizyn “ (=einde citaat).
  Een recente tekst bij Zero Hedge over de daklozen en drugsproblematiek in San Francisco (USA) laat toe een verklaring te geven voor een dergelijke toestand :
  https://www.zerohedge.com/political/san-francisco-homeless-insider-tells-all
  met citaten :
  “Why progressives defend and finance open drug scenes…door Michael Shellenberger (n.v.d.o : is ook een rode).
  In my new book, San Fransicko, I describe why progressives create and defend what European researchers call “open drug scenes,” which are places in cities where drug dealers and buyers meet, and many addicts live in tents. Progressives call these scenes “homeless encampments,” and not only defend them but have encouraged their growth, which is why the homeless population in California grew 31 percent since 2000. This was mostly a West Coast phenomenon until recently. But now, the newly elected progressive mayor of Boston, Michelle Wu, has decided to keep open a drug scene at Mass and Cass avenues, even though it has resulted in several deaths from drug overdoses and homicides….”

  In voormelde paragraaf wordt het probleem gesteld met de daklozen en drugverslaafden. Een voorbeeld dat navolging krijgt in Boston, en dat ook kenmerkend is voor veel door de Democraten(lees= communisten) bestuurde staten en steden.
  “The most influential homeless advocate in San Francisco, and perhaps the United States as a whole, is the head of the San Francisco Coalition on Homelessness, Jennifer Friedenbach. Over the last three decades, Friedenbach has taken control over San Francisco’s homelessness budget and other policies. She blocks the closure of open drug scenes, calls people who disagree with her fascists and racists, and organizes protests at the homes of politicians…..”

  Zoals overal in dergelijke domeinen is er een figuur die een allesoverheersende macht heeft opgebouwd, met een “kanker…” waar dan ondertussen ook nog enorme geldstromen mee gemoeid zijn. Hier gaat het om Jennifer Friedenbach. Boodschappers met afwijkende meningen worden gestigmatiseerd. Waar zien we dat nog ?? In de volgende paragraaf wordt duidelijk hoe dan elke discussie onmogelijk wordt gemaakt.
  “But more importantly, Friedenbach, like many progressive defenders of open drug scenes, demonize the people who stand up to her. “They shut down the discussion,” the insider said. “Everybody is just like, ‘Police bad. Public health good.’ It’s Animal Farm. But the city’s homeless outreach team can’t do their jobs without the cops. That’s the stuff that shuts down any meaningful discussion.”….”

  En het belangrijkste : het motief !!
  “Why do they do it? Radical anti-system ideology. “There’s a San Francisco Coalition on Homelessness hat which says, ‘Coalition on Homelessness: On The Frontlines of Class Warfare,’” said the insider. “They feel like they’re fighting class warfare. They tell people to not take shelter.”
  Het gaat dus om een klassenstrijd !!
  “I agree with all you say about the ‘homeless’ people who are actually mislabeled mentally ill and drug addicts,” wrote Dr. Mark Zaslav. “I like your comparison of the ‘ideology’ of people who “advocate” for the homeless to a religion gone haywire. But I wanted, as a psychologist, to add another point for your consideration. This is the fact that this leftwing religion is based on split-off hatred and contempt for civilization itself. When I attended substance abuse conferences in San Francisco run by community leaders, it became clear to me that these people had no understanding of mental health disorders like addiction – they regarded “homeless” addicts as heroes of some kind. “
  Een klassenstrijd die gekenmerkt wordt door een haat tegen de (Westerse) beschaving. De daklozen en de drugverslaafden zijn daar enkel een middel toe.
  “Thus, each drug addict defecating on the streets in the Tenderloin was a massive middle finger to some imagined white male with a briefcase. The premise of your solutions, which make so much sense, assume that adherents to the now reigning ideology want things solved. They do not. They want people inconvenienced by addicts – the homeless become quote literal scared cows who roam society reminding everyone of the sins of capitalism.
  “You mentioned Noam Chomsky. These people are angry and full of hate. They have tapped into a form of blindness among the voters of places like San Francisco or California itself – these are angry people endlessly telling themselves they are compassionate while projecting their hatred toward the ‘bourgeoise.’ I am afraid this does not end well. “ (=einde citaten).
  En zoals men kan verwachten wordt dan vooral de blanke man geviseerd met een aktentas. Vooral de volgende zin uit de laatste paragraaf omschrijft het zeer bloemrijk :
  ““Thus, each drug addict defecating on the streets in the Tenderloin was a massive middle finger to some imagined white male with a briefcase”

  De verantwoordelijken voor dit domein zijn dan ook helemaal niet geïnteresseerd in een oplossing ten gronde.. maar enkel in het laten verder etteren van een kanker, die hun linkse politieke belangen dient.

  De volgende reactie in de brug maakt het nog duidelijker :
  “5 uren geleden :A lot of people in this comment section are missing the point: it’s not about whether or not to help out the homeless/addicts/mentally busted. It’s that the people who have taken over the task are commies who are using their position to turn the homeless into a cancer which eats away at the social fabric tying us together while draining the public money. As soon as this country falls apart and their communist dystopia is formed in its ashes, these very same “activists for the homeless” will gleefully force the very same homeless to dig a trench and stand at the edge while the former activists (now Soldiers of the Revolution) shoot them in the head, because the new Fatherland doesn’t have time for such garbage. “ (=einde reactie)

  Dit sluit ook aan bij de analyse van Yuri Bezmenov. Het gaat dan ook op voor alle andere vormen van misdaad en decadentie, in gebieden onder controle van de “communisten”, dus ook voor het verkrachtingsfenomeen dat Zweden teistert, en waar de daders beschermd worden, tot zolang ze nuttig zijn. Zoals in San Francisco, dient dan ook elke afwijkende mening in de grond geboord te worden. Of het gebruik van de misdaad om een maatschappij te ondermijnen en te vernietigen door “communisten”, met daar achter weliswaar de 2 Olifanten in de kamer. Zoals steeds is het van belang een onderscheid te maken tussen het “wapen” en diegenen die het wapen hanteren.

  Het voormelde is ook nuttig voor een analyse van de toestand in Antwerpen, waar de Grote Lijder ook zit te worstelen met een “drugsplaag”.

Reacties zijn gesloten.