Het Nederland van het vrije woord is niet meer

Bij ons werd het Vlaams Blok verboden. In Duitsland wil men de AfD verbieden. In Nederland moet FvD en PVV telkens weer spitsroeden lopen. Dit alles onder het mom van de bescherming der democratie. De wil van het volk. Tot het volk een ander beleid wil. Heeft het nog zin dat kiezers naar de stembus trekken als er met hun stem geen rekening gehouden wordt? Het is een constante: als een rechtse, conservatieve partij succes heeft, dan worden door de verdraagzame partijen alle registers open getrokken om die partij te laten verbieden. Een stok om te slaan wordt snel gevonden… De zgn. verdedigers van de democratie zijn in feite de ware dictators.

Vrijheid voor de Indianen

Wat hadden de Indianen te maken met een Grüne kandidate voor de burgemeesteressensjerp van Berlijn?

De Duitse Grünen ontwikkelen zich in een snel tempo tot een verbodspartij: je kan het zo gek niet bedenken of de groene marxisten vinden dat het verboden moet worden, zoals bv. het bezit van een eigen gezinswoning. Zij vinden dat we met z’n allen anders moeten gaan denken. Als we dat doen, dan zullen we ons ook probleemloos anders gaan gedragen. Lees: “volgzaam volgens hun Grüne bijbel”.

De titel verwijst naar een toespraak die Grüne kandidate voor het hoogste politieke ambt der hoofdstad der Duitsers, Bettina Jarasch, hield en waarbij ze het publiek deelachtig maakte van haar droom als kind, nl. dat ze graag “opperhoofd van de Indianen” zou geworden zijn. Nou én – denk je dan. Niet zo bij de Grünen. Een storm van verontwaardiging brak los omdat Indianen niet langer “Indianen” mogen genoemd worden, maar wel “native Americans”: biologische Amerikanen. Mevr. Jarasch verontschuldigde zich voor haar uitschuiver; ze had slechts met de losse pols “kinderherinneringen” aangehaald. Later bleek dat het Grüne politburo de ongelukkige woordkeuze uit het verslag van haar toespraak gegomd had. Na de hersenspoeling komt nu ook de censuur.

Dat de landveroveraars van Amerika niet bepaald zachtzinnig met de oorspronkelijke bewoners omgingen is algemeen bekend. Of dit goedgemaakt wordt door “Indianen” te verbieden en te vervangen door een poco beschrijving is een ander paar mouwen. Welk kind wil nu “cowboys & biologische oer-inwoners der VSA ” spelen? Stomme vraag, want een indianenpak is intussen ook verboden wegens de “cultural appropriation”, de kaping van een andere cultuur. De Grünen – niet alleen de Duitse trouwens – hebben er een handje van weg om de pret voor iedereen te bederven.

Ach ja, de “Indianen”. Je kan je natuurlijk afvragen of er geen alternatief kan gebruikt worden. Je kan. De verovering van het Westen (de VSA) ging niet gepaard met olijfkransen, kleurrijke stoeten en fanfares. Integendeel. Maar het woord stoemelings verbieden omdat dit in de huidige poco tijden zo hoort… is dat dan aangewezen? Waarbij “Indianen” slechts één van de talrijke woorden is die niet meer mogen uitgesproken worden, zoals het verwerpelijke woord “negers” dat slechts een feit – de huidskleur – benoemt. Hoe ver zijn we nog van een denkverbod? Zodra ze een chip in ons hoofd kunnen inplanten, kunnen ze misschien onze gedachten ook nog lezen én interpreteren. In een verder stadium zou er dan op die chip een rem op bepaalde gedachten en woorden kunnen gezet worden… een automatische uitschakelingsmodus. Brave New World. Mensen worden robotten. Geen gevoelens meer, geen spontaniteit, geen impulsiviteit. Bah.

Gedachten en woorden. Het eerste staat ons nog vrij, het tweede zolang we die binnenkamers houden. En dat zou dan passen in de ten hemel geprezen “democratie”. Vooral de linkse, de ultralinkse partijen zijn hierin kampioen. En dan maar klagen over de “extreem”rechtse partijen en hun beïnvloeding van het kiesvee. Zoals bij ons het geval was bij het Vlaams Blok wil men in Duitsland nu ook de AfD doen verbieden. Zogezegd omdat ze een gevaar is voor de “democratie”. Rechtse partijen hebben een doel, een programma, maar hanteren geen verbod t.o.v. andere meningen. De linkse tegenpool daarentegen…

Keren we terug bij de extreme Grünen. Extreem… ja, richtig! Zij willen voorschrijven hoeveel ruimte de inwoners van Duitsland mogen innemen. Zij willen voorschrijven welke woordenschat nog aanvaardbaar is. Zij willen voorschrijven hoe de levenswijze der bevolking volgens hun dictaten moet veranderen. Zij willen voorschrijven hoeveel en welke eigendommen men mag hebben. Zij willen voorschrijven hoe we denken en handelen. Zij willen voorschrijven dat we ons goed moeten voelen bij de toenemende decadentie en omvolking. Laten we er eens over nadenken of de Grünen zouden moeten verboden worden ten bate van het algemeen goed, van de toekomst der samenleving. We doen dat niet, omdat we geen Grünen zijn en omdat we weigeren hun ideologie van onvrijheid en van onverdraagzaamheid te volgen. Of het verstandig is zoveel respect voor de democratie te hebben zal blijken in de toekomst.

Focus

Deutschland, erwache!!!

Licht uit. Zelfspot aan.

Sinds het blank-zijn verbannen werd door witheid, is het woord neger om de huidskleur van een persoon te beschrijven – van mokka tot ebbenhout – een haatmisdrijf waarop quasi alle middeleeuwse straffen van toepassing zijn. Bij de beschrijving moet men het vermaledijde woord vervangen door “het n-woord”, zoals men ook andere woorden die niet welvoeglijk beschouwd worden beperkt tot de beginletter gevolgd door sterretjes of puntjes (f***, sh***…. ) Toevallig vonden wij dit filmpje terug, waarin de draak gestoken werd met verboden taalgebruik.

Ook in Nederland groeit het wantrouwen

… niet alleen t.o.v. de politiek maar ook t.o.v. de pers

We herkennen het fenomeen: als er in een persbericht slechts “jongeren” genoemd worden zonder naam of verdere gegevens, dan is dit even veelzeggend als hun namen te vermelden. Sowieso gaat het dan om een minder bedeelde, gediscrimineerde, getraumatiseerde minderheid, die vaak ook nog eens aan psychische problemen lijdt.

Wist u dat er een officieuze “trotse pedofielen-dag” bestaat?

Wij niet. Wij vernamen dat naar aanleiding van een door Elon Musk verwijderde tweet over de zgn. “Alice Day” die jaarlijks herdacht, gevierd, wordt op 25 april. In de tweet had ene ZeebDemon, een volgeling van de “Pedophile Pride Day”, een aangepaste regenboogvlag geplaatst. Blijkbaar zijn de wereldwijde “Prides”, de stoeten als een wansmakelijke uiting van de ondergang van onze cultuur niet genoeg… de kinderen moeten er ook aan geloven. Pedofielen vinden dat de benaming te negatief overkomt: ze willen “personen die aangetrokken worden door minderjarigen” genoemd worden en als zodanig geaccepteerd worden binnen de grote regenboogclan.

Elon Musk liet b.g. ZeebDemon per kerende weten dat hij niet gediend was met pedofielenreclame: “Not tolerated on this platform”.

Hoe ziek moet men zijn om het misbruik van kinderen te vieren, te bewieroken? Blijkbaar is die Alice Day iets dat al langer aan de gang is. Ze misbruiken niet alleen kinderen maar ook een onschuldige teddybeer als symbool. Kijk even mee:

https://www.foxbusiness.com/technology/twitter-user-pedophile-flag-account-suspended

https://thepostmillennial.com/elon-musk-suspends-account-that-tweeted-out-pedophilia-pride-flag-not-tolerated-on-this-platform?utm_campaign=64483

Nederland begint steeds meer op de DDR te lijken

Wat doet Ongehoord Nederland nu verkeerd?

De NPO gooit het op een gebrek aan samenwerking, terwijl het net andersom is: andere zenders willen niet met ON samenwerken – , het verspreiden van “onjuiste” – lees “ongewenste” informatie – , gebrek aan onafhankelijkheid en objectiviteit, het aantasten van het vertrouwen in de publieke zenders…” …

Kortom: men schiet op de boodschapper…

Ach… in het onvolprezen land b en het vazalgewest Vlaanderen bestaat er zelfs geen TV-zender die gesanctioneerd kan worden voor het verspreiden van ongeliefde waarheden… Hier wordt gewoon het cordon médiatique toegepast.

Werd Tucker Carlson opgeofferd door Fox News?

Alleszins is het een vermoeden dat meer dan waarschijnlijk is. We citeren uit Schillers drama “Die Verschwörung des Fiesco zu Genua” een zin die in de Duitstalige gebieden overbekend is en die de nagel op de kop slaat:

“Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.”

Vrij vertaald: hij heeft zijn nut gehad… weg ermee!

Wij zijn benieuwd waar en in welke capaciteit we Tucker Carlson zullen terugzien. Niet “of” maar wel “hoe” en “wanneer” we hem zullen terugzien. In elk geval zullen we hem missen, zoals miljoenen andere kijkers en politiek geïnteresseerden.

Wordt zonder enige twijfel vervolgd. Kijk intussen even mee naar dit gesprek met Elon Musk die stelt dat A.I. volgepompt wordt met leugens.

We zijn eveneens benieuwd wanneer – niet of – de vorige Tucker Carlson uitzendingen zullen gecensureerd en/of gewist worden.