Alexander

Gri. ‘de afweerder der mannen, de beschermer’. Mogelijk echter oorspronkelijk een Hettitische naam: koning Alaksandus, omstreeks 1300 voor Christus, door volksetymologie later vervormd tot Gri. Alexandros. Meer…

“Ik vraag me af wat erger is: een pornkoning die op een van zijn eigen modellen ligt of een minister die onterecht het telefoonnr. van een bekende pornoster bemachtigt, die berichten stuurt om die te naaien voor geld … en geweten dat hij nog altijd eerste minister wordt. In eender ander publieke staat of land was dit nooit waar geweest… Het heeft ook te maken met de censuur, met de medeplichtigheid van de hele internationale pers…”

BREAKING: Alexander De Croo’s vleesgeworden adultfetisj komt naar België. De haar beloofde 4000 euro ontvangen. – ‘tScheldt

https://www.ero-expo.com/antwerpen

Dit schattig – niet zo heel snugger bazeke – heeft zijn interesses intussen uitgebreid, rijdt niet alleen paard…

WHO wil vernietiging van onbestaande bio-wapens

U leest het goed. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) “raadt ten zeerste aan” dat de Oekraïense regering de volgens de VSA niet aanwezige pathogenen voor alle zekerheid zou vernietigen opdat ze niet onder de aanwezige bevolking zouden kunnen verspreid worden.

Blijkt dat de laboratoria wel degelijk bestaan; ze werden immers door de VSA, de EU en het WHO ondersteund. Maar wat er in de koelkasten, diepvriezers zoal opgeslagen zit, dat is iets dat blijkbaar zo snel mogelijk in de doofpot moet gestoken worden.

Sinds geruime tijd kregen we via verschillende bronnen informatie betreffende de intussen beruchte biolaboratoria in Oekraïne… en ja, Rusland is behoorlijk geïnteresseerd wat er daar zoal gebrouwen wordt. De labo’s werden in hoofdzaak gesteund door het Pentagon, iets dat met hand en tand ontkend wordt. De gegevens werden intussen verwijderd. Op de webstek van de VSA-ambassade in Kiev kon men algemene informatie over de bestrijding van biologische gevaren lezen. In het kader hiervan had de Oekraïense regering vier mobiele laboratoria gekregen om op het gevaar van covid-19 te reageren.

Nou én? denk je dan, ware het niet dat deze geschonken werden door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en niet door dit van Gezondheid. In het internetarchief kan men vaststellen dat deze bladzijde van de VSA-ambassade in Kiev op 9 april 2020 online gezet werd en toen was er van covid-19 nog geen sprake. De laatste zin van de hierboven geplaatste paragraaf, verwijzend naar covid-19, werd er pas later bijgevoegd. (https://web.archive.org/web/20200409110804/https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/ )

Maar dat het Pentagon, m.a.w. het VSA Ministerie van Defensie, al sinds 2012 biolaboratoria in Oekraïne financiert, wordt aan de lezer niet medegedeeld. Ook verder vindt men niets. Ergo: het moet dan wel Russische propaganda, resp. paranoia zijn.

De VSA-regering had in het verleden over elk van de door hen betaalde biolaboratoria in Oekraïne zgn. “factsheets” – een feiten- en cijferopstelling – online, zodat men kon weten welke laboratoria door het Pentagon betaald en gecontroleerd werden en wat het kostenplaatje hiervan bedroeg. Eigenlijk, feitelijk, werden ze allemaal door het VSA Ministerie van Defensie betaald, maar werden naar buitenuit – officieel – door de Oekraïene gezondheidsambtenarij geleid.

Mooi toch, die belangeloosheid der VSA… zou je dan denken. Maar wat heeft het Pentagon met het Oekraïense Ministerie van Gezondheid te maken? Voor zover ons bekend is het Pentagon hét uithangsbord van het VSA Ministerie van Defensie, dat moet zorg dragen voor militaire veiligheid, voor wapenvoorzieningen en niet voor gezondheidszorg… in Oekraïne. Men zou het nog kunnen begrijpen als de Oekraïense laboratoria in het kader van een hulpprogramma van het VSA Ministerie van Gezondheid gemoderniseerd zouden geweest zijn… maar als een Ministerie van Defensie beweert dat het zich om de gezondheidszorg in andere landen bekommert, dan gaat er een klein belletje rinkelen. Vooral omdat de bewuste “factsheets” over de laboratoria plotseling uit het wereldwijde net verwijderd werden.

Dat we niet zomaar wat uit onze mouw schudden, kan u zelf vaststellen. U klikt op de naam van de stad, waar het resp. laboratorium zich bevindt, resp. bevond, met vermelding van de kostprijs der “USG-investering in de Oekraïense gezondheidszorg”: alle bedragen in US dollar – USG = United States Government.

De werken in alle laboratoria werden door de Amerikaanse bedrijf Black & Veatch uitgevoerd en bijna alle laboratoria werden in het kader van hetzelfde programma uit het jaar 2012 omgebouwd.

Dat deze laboratoria bestaan kan niet betwijfeld worden: ze horen officieel tot het Oekraïense gezondheids- en veterinairsysteem, werden met het geld van het Pentagon omgebouwd. Blijft de vraag: wat heeft het Pentagon met de gezondheidszorg in Oekraïne te maken? Welk belang had het Pentagon aan 10 biolaboratoria in 9 Oekraïense steden en wat werd daar gebrouwen?

Het WHO “raadde nadrukkelijk aan hoogstgevaarlijke ziekteverwekkers te vernietigen om een mogelijke verspreiding te verhinderen.” Merkwaardig. Vooral omdat de VSA het bestaan van dergelijke laboratoria ontkennen. Als het WHO al op de hoogte is… De EU-steun bestond uit een laboratoriumonderzoek-opdracht van het Duitse Ministerie van Defensie. Ook hier niet van het gezondheidsministerie. Zeer merkwaardig.

Het WHO heeft niet gemeld om welke “hoogstgevaarlijke ziekteverwekkers” het ging. Het WHO heeft wel uitvoerig de VSA en Oekraïne geciteerd en de Russische vrees, nl. dat men onderzoek deed naar biowapens, verontwaardigd van de hand gewezen. Niet zo merkwaardig.

Het is niet gemakkelijk hierover beeldmateriaal te vinden… behalve dan van de Amerikaanse ontkenningen en de beschuldigingen dat het integendeel Rusland is, dat een bio-aanval zou overwegen. Deze kan u alvast bekijken:

Meer info over VSA biolaboratoria wereldwijd, volg bruggetjes:

Documents expose US biological experiments on allied soldiers in Ukraine and Georgia – Dilyana.bg

The Pentagon Bio-weapons – Dilyana.bg

U.S. operates over 200 military biological laboratories worldwide – CGTN

Global netizens reveal growing list of U.S. bio-security labs – CGTN

Inside the US government’s top-secret bioweapons lab (businessinsider.nl)

Wie of wat bepaalt de “vrijheid van meningsuiting”?

Wie op facebook de geplaatste commentaren leest, krijgt gegarandeerd last van hoofdpijn en oprispend maagzuur. Intelligente academici, politici, heren (… de dames ontbreken grotendeels… die houden zich bezig met inzamelacties… ) van naam en faam, staan tegenover elkaar als aartsvijanden. Elke ochtend slijpen ze de messen, onderzoeken ze hun contacten op een verboden mening, op een ongewenst filmpje, kortom de sociale media hebben nu hun eigen waarheidsministerie opgericht, hun eigen Stasi, hun eigen verkliklijnen en executiepelotons. Het scheelt niet veel of ze lopen met een witte armband rond hun mouw om “hun vrijheid” op te dringen.

De EU en de vazalstaten huilen mee in bos. Alles werd gecensureerd: het internet, google, youtube… ook van de Russische overheid. Stel dat Poetin een belangrijke mededeling wil doen, dan zal u een door het Westen vertaalde versie te zien en horen krijgen.

Wie in het verleden de situatie ter plaatse volgde – we bedoelen sinds de Val van de Muur – moest zich gerealiseerd hebben dat de uitbreiding van de EU en de NAVO tot aan de toegangspoorten van Rusland uiteindelijk tot problemen zou leiden. Jarenlang werden we door Rusland gewaarschuwd, jarenlang werd er om een neutrale buffer verzocht, jarenlang rekende Rusland op het gezond verstand van het Westen. Het Westen, echter, gaf geen gehoor. Integendeel. Ook niet voor de dagelijkse miserie van de bevolking in de Donbass.

Ruslands toegang tot de zeeën werd quasi helemaal door de NAVO (… voornamelijk VSA)-bases omsingeld. Slechts richting noorden bleef helemaal open – behalve wanneer de zee omgetoverd wordt in een ijsvlakte.

De pesterijen, de chantage, de dreigementen vanuit de VSA toen Nord Stream 2 gebouwd werd, zal u zich herinneren. Toen de pijplijn uiteindelijk af geraakte, jàren later dan gepland, wachtte het project slechts nog op een officiële goedkeuring. En die zal er vooreerst niet komen.

Oekraïne ging ervan uit dat het kon pokeren met de wereldmachten, maar vergat dat het zich tussen grootmeesters bevond. De bevolking is de dupe, zoals de Donbass al acht jaar de dupe is.

Bedrog aan alle kanten. Gisteren konden we nog enkele “politiek incorrecte” bronnen raadplegen; vandaag zijn ze verdwenen. Zogezegd omdat onze harten en hersenen niet mogen vergiftigd worden met vals nieuws. Alle Russische kanalen, zowel op het internet, als op sociale media, werden verbannen. Uitsluitend de ene kant van het verhaal mag nog door u gehoord worden.

Als u verneemt dat het Russisch leger vertraagt omdat het bevoorradingsmoeilijkheden heeft, dat de Russische soldaten winkels beroven omdat ze geen eten hebben, gelooft u dat dan? Of is het niet eerder waarschijnlijk dat er een militaire tactiek achter schuilt, dat het niet de Russische soldaten zijn die op rooftocht trekken, maar wel het schorremorrie van de straat die op bevel van Zelensky op straat mogen neergeschoten worden?

Als u een afbeelding van een dame met verband rond haar hoofd, aangedroogd bloed op het gezicht en handen, ziet… is het dan niet eigenaardig dat men niet eerst de wonden gereinigd heeft en haar dan pas verbonden heeft? Dat ze daarop volgende dag twee pleisters op haar gezicht had maar geen verband rond haar hoofd? En als men dan weet dat zij werkt voor de Oekraïense overheid, is het dan gerechtvaardigd te vermoeden dat het in scène gezet is? Er circuleren ook foto’s van uitgebrande, verlaten tanks, die gewoon van de annexatie van de Krim stammen, maar die nu uitgebreid getoond worden… met een beetje “photo-shopping”, een bijgevoegde “Z”…

Wij herinneren ons maar al te goed de propaganda-oorlog tegen de Syrische overheid. Met de fameuze Witte Helmen die dezelfde kinderen maand na maand uit totaal verschillende steden en gebouwen “redden”. Met raketafbeeldingen op een bed zonder een inslag in het plafond/dak. Zelfs de sociale media van al-Qaeda en ISIS werden niet afgesloten. Hun filmpjes konden ongehinderd mede-terroristen ronselen in het buitenland.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verbod-russische-staatsmedia-schending-van-de-persvrijheid-of-terechte-ontmanteling-van-propagandawapens~b64def93/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.politico.eu/article/russia-rt-sputnik-illegal-europe/

Niettemin konden we toch ook een ander klokje horen luiden: hier vindt u het YT-kanaal van deze Amerikaan die in Kiev woont: https://www.youtube.com/c/CoachRedPill/featured

In één van zijn video’s stelt hij “Zelensky is evil”. Omdat deze de burgerbevolking quasi tot zelfmoordacties aanzet, de gevangenen vrij liet, lukraak wapens liet uitdelen. We dachten daarbij terug aan Leopold III, die liever gezichtsverlies leed dan met het leven van de bevolking te spelen.

Tweet verspreid via… via… om censuur te voorkomen.

Afsluitend kan u (nogmaals) naar deze analyse van John Mearsheimer kijken. Wij gaven hem in een voorgaand artikel al het podium:

Mokerslag onder de Russische gordel

Nadat de deur van de wedstrijd voor de meest decadente vertolking* dicht gegooid werd, volgt een dreun onder de gordel waar Poetin niet snel zal van kunnen bekomen…

Pornhub heeft de toegang geweigerd aan de Russische gebruikers. Er werd een mededeling geplaatst op facebook dat de inhoud geblokkeerd is, vergezeld met een steunbetuiging aan Oekraïne.

Wij hebben geprobeerd de boodschap te copiëren of laden, vervolgens te publiceren, maar blijkbaar moet men tot de vriendenkring horen om deze vertrouwelijke mededeling te kunnen delen. Nochtans zijn wij geen Russen. Bij interesse kan U kan een poging doen: te vinden onder “Actualité et Culture” @lezavoir

*ook gekend als het Eurosongfestival

Zo worden we bij de neus genomen

De nieuwslezer bij VTM verklaarde doodleuk “Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid”, waarmee hij niet alleen een objectieve waarheid onthulde maar bovendien met een uitgestreken gezicht verder bleef liegen, daar hij hiermee wou duidelijk maken dat VTM zich niet hiertoe verlaagde.

Men kan ook liegen door eenzijdig te berichten, of door gefilterd – door weglating – nieuws te verspreiden. Waaraan niet alleen VTM maar ook alle andere poco westerse zenders zich schuldig maken. Zoals bij de aantallen en beelden der Oekraïense vluchtelingen. Degenen die uit de Donbass naar Rusland vluchten, die worden niet geteld of hun miserie niet getoond. Zijn mensenrechten slechts van toepassing op degenen die we in onze politiek correcte verontwaardiging aan onze borst gedrukt houden?

U zal kunnen zeggen dat wij dat ook doen. Ja en neen. Ja, we lopen niet mee binnen de lijntjes die naar de poco hemel leiden. Ja, we berichten niet over zaken die sowieso door de poco media al dik in de verf gezet worden. En neen, we doen ons uiterste best om alle bronnen via verschillende invalshoeken – andere bronnen – te controleren. Maar wij zijn geen persbureau, wij hebben niet de middelen om een journaal of een krant te vullen, wij hebben geen “embedded” journalisten, geen tolken, geen onkostenvergoeding…

Hebben wij geen medelijden met de getroffen bevolking van Oekraïne, of elders in door de poco media “vergeten” conflicten? Natuurlijk wel. Dit had nooit mogen gebeuren. Wij hebben echter sinds het verdwijnen van Angeltjes, na het plotse overlijden van Ray, steeds geprobeerd de manipulaties achter de schermen – die in de poco media nooit aan bod komen komen – te duiden. En het staat u als lezer vanzelfsprekend vrij met de aangeboden artikels akkoord te gaan of niet. Dat heet: vrije meningsuiting.

Dat het Russische mediakanaal RT (Russia Today) door talrijke landen nu uit het zendermenu genomen wordt is een kwalijke zaak. Dan zou CNN al veel langer moeten verwijderd worden. Of de Duitse staatszenders, of de Britse BBC (… van het vroegere paradepaardje onder de mondiale tv-zenders blijft niet veel meer over), of de Nederlandse staatszenders… of (da’s een open deur intrappen) de belgische nieuwsverspreiders – ook de commerciële.

Door RT te verbannen doet men net dàt wat men de Russische media verwijt: éénzijdig berichten. Willen we dat? Wie naar RT kijkt weet dat het om een Russische zender gaat. Het Chinese CGTN ondervindt soortgelijke problemen. Het werd voorafgegaan door de zgn. sociale media, Facebook, Twitter, Youtube…, privé ondernemingen die andere meningen weren. En dat kan alle kanten uitgaan: van Zwarte Piet, een blote borst op een schilderij van een Oude Meester, over Corona naar samenzweringen en politieke voorkeur.

Vrije meningsuiting en de rol die de dikwijls door de staat onderhouden media hierbij spelen… Duidingsprogramma’s hebben niet als doel u duiding te verschaffen, maar wel uw mening in de te volgen richting te sturen. We hebben zelf enkele maanden geleden ondervonden hoe machteloos we staan tegenover iets of iemand die blijkbaar vond dat onze artikelen niet strookten met dat wat u toegestaan wordt te vernemen.

Tegenwoordig is men van niets meer zeker. Ook al meent men de waarheid, de actuele toestand, te zien, dan kan men perfect bij de neus genomen worden. Het is een makkie beelden zodanig te manipuleren dat bv. een staatsleider voor het parlement – waarbij men de bomen ziet bewegen door de waaiende wind – een hartbrekende oproep lanceert terwijl hij in werkelijkheid honderden km verder naar deze beelden zit te kijken op zijn tv-scherm. Kortom: dat de beelden vooraf opgenomen werden, samen met nog een aantal filmpjes die, naargelang de noodzaak, op tv getoond worden. U zal als goede verstaander wel weten om welke president het nu gaat. Wij zeggen niet dat hij niet is waar hij pretendeert te zijn, maar wij zeggen slechts dat wij eventueel, misschien, (hoogst)waarschijnlijk bij de neus genomen worden.

Het Duitse Bild draait zijn hand niet om om de zaken naar de gewenste hand te zetten. En wij moeten nu doorverwijzen naar het bewuste artikel in het Duits, vermits wij omwille van auteursrecht niet gemachtigd zijn dit in zijn geheel over te nemen: Mainstream-Medien ÜBERFÜHRT: FAKE NEWS zum Russland-Ukraine-Krieg! – GUIDO GRANDT Daar kunt u zelf vaststellen hoe de Bild redactie het nieuws manipuleerde.

Het gaat om hét grote nieuws “Russen kämpfen sich nach Kiew vor” (Ned. “De Russen rukken op naar Kiev”) met een afbeelding van een vuurzee na een ontploffing. In werkelijkheid ging het om deze gasontploffing (2015) in China.

En een tweede luik ging over de Russische para’s die landden in Oekraïne. Ook deze werd begeleid met een foto. In werkelijkheid ging het om para’s die deel uitmaakten van militaire manoeuvres (2014) in Rostov, Rusland.

Bild kon niet langer huichelen. Moest wel een rechtzetting plaatsen. Ze zouden foutieve brongegevens gebruikt hebben, zeggen ze. We citeren  „Wir bedauern dies und haben das transparent korrigiert.“  Ned: “Dit spijt ons en we hebben het transparant verbeterd”.

Spijt? Transparant? Spijt dat ze betrapt werden. Hoe is het gegaan? Zocht iemand op de redactie naar beeldmateriaal van een ontploffing? Nam hij dan dat wat er volgens zijn mening het meeste op zou moeten lijken? Transparant…

Udo Ulfkotte’s “Gekaufte Journalisten” is hoogst actueel. Ook hij werd door Facebook verbannen, werd fysisch bedreigd omdat hij de waarheid bekend maakte. Bekijk onderstaand gesprek en neem nota van zijn profetische woorden.

Berufsverbot in Duitsland, anno 2022

Ooit liep links storm tegen het Berufsverbot in Duitsland: de Duitse overheid weigerde in volle Koude Oorlog namelijk mensen in overheidsdienst te nemen of te houden, die een communistische partijlidkaart op zak hadden of blijk gaven van communistische sympathieën.

Voltooid verleden tijd, denkt u, dit soort ondemocratische toestanden, waarbij mensen ontslagen worden omwille van politieke overtuigingen?

Het Deutsche Institut für Menschenrechte heeft recent geëist dat ambtenaren die op een verkiezingslijst van AfD staan, worden ontslagen. De overheid moet in deze gevallen “disciplinaire consequenties durven trekken”, heet het in een analyse van de organisatie. De “voortdurende radicalisering van de AfD in zijn geheel” lokte als het ware deze stap uit, zegt het instituut. “Racistische en extreem rechtse stellingen zijn een vast onderdeel van het AfD-programma en van opvattingen van AfD-kaderpersoneel en mandaatdragers. Dezelfde mensen promoten ook geweld als legitiem middel om hun doelstellingen te bereiken”, leest men verder in de studie.

We fantaseren het niet…Wat blijft er over van de Duitse rechtsstaat? Ambtenaren zijn verplicht “met hun optreden de vrijheidslievende en democratische basisordening in de zin van de grondwet uit te stralen”, dit ter bescherming van de rechtsstaat. Die garantie kan volgens het instituut niet komen van mensen die de gelijkheid van de mensen voor de grondwet in twijfel trekken.

Het Deutsche Institut für Menschenrechte, dat een onafhankelijke organisatie beweert te zijn, roept op elk geval afzonderlijk te onderzoeken. AfD-aanhangers zouden het ontslag kunnen vermijden als “de betrokken persoon kan bewijzen dat hij de ‘völkische’ ideeën in het programma van de partij op een ernstige en niet mis te verstane manier binnen de partij heeft bekritiseerd en zich heeft ingezet voor correcties”.

Als er iemand in Duitsland de rechtsstaat ondergraaft, dan zijn het wel organisaties als dit Deutsche Institut für Menschenrechte.

Als AfD’-er ben je sowieso schuldig, tenzij je kan bewijzen dat je niet schuldig bent.

Stel je voor dat élke crimineel op die manier zou worden beoordeeld? Een zoveelste smet op het Duitse blazoen!

Peter Logghe

https://www.n-tv.de/ticker/Deutsches-Institut-fuer-Menschenrechte-fordert-berufliche-Konsequenzen-fuer-Eintritt-in-die-AfD-article23101970.html

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.deutsches-institut-fuer-menschenrechte-gutachten-beamte-duerfen-keine-afd-befuerworter-sein.198756a0-f071-4cf0-bffb-33671d71f64c.html

Pyrrusoverwinning?

Als Whoopi Goldberg vindt dat joden een ras (apart!) zijn, dan moet ze het hoofd deemoedig buigen, zich met asse bestrooien, luidop mea culpa snikken en hopen dat de erfzondestorm snel voorbij raast. Joden zijn geen ras, het is een religie. Domme Whoopi!

Als Voorpost (… de 4 van Mechelen) zich afzetten tegen de islamisering van het Avondland, dan is dat volgens een Somerse rechter een uiting van intense haat, het oproepen tot een Kristallnacht 20., een vlammenwerper met discriminatie als brandstof en een absoluut gebrek aan goed burgerschap. Islam is in deze geen religie, maar een ras.

Niet waar, vindt het Hof van Beroep, en verklaarde zich meteen “onbevoegd”. Het zou “slechts” om een ‘gedrukt geschrift met een meningsuiting’ gaan en kan bijgevolg alleen een volksjury een oordeel vellen, m.a.w. assisen. En de beschuldiging “racisme” zou ook geen steek houden. Islam is immers een geloof, geen ras.

Maar… het belgisch systeem houdt een slag om de arm: de 4 van Mechelen worden immers niet vrij gesproken. Slechts de Somerse rechter krijgt een tik: hij heeft zijn taak niet naar behoren volbracht. Bijgevolg werd het proces nietig verklaard.

Wat nu? Komt er een nieuw proces of heeft men bij justitie bevel gekregen zich koest te houden? Zouden de opiniepeilingen er iets mee te maken hebben? Durven de 4 van Mechelen het aan het belgische justitie-apparaat te tarten? Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee totaal verschillende zaken. Bijgevolg bij onze redactie: geen hoera- stemming bij de pyrrusoverwinning.

Ter illustratie: nog wat beeldmateriaal:

Het jachtseizoen op corona”wandelaars”…

werd in de eerste Duitse stad open verklaard

Ostfildern in Baden-Württemberg schakelt in een hogere versnelling. Niet alleen werden “coronawandelingen” verboden maar bovendien mag de politie nu ook hun wapen gebruiken om halsstarrige wandelaars ter plaatse uit te schakelen. De stedelijke overheid argumenteert dat de wandelaars zich niet aan de wandelverboden houden, dat zij bijgevolg de openbare veiligheid en orde in gevaar brengen, en dat aan de politie het wapen als “het zachtste middel om het verbod te doen nakomen” wordt aanbevolen.

We herinneren ons nog levendig de schietpartijen op vluchtende Oost-Duitsers aan de BRD-DDR – grens.