Censuurvirus

Elke dag ondervinden we telkens meer en meer dat video’s of afbeeldingen, die onze berichten begeleiden en staven, plotseling verwijderd zijn. Weet dan dat wij geen vaccin hiertegen kunnen aanbieden.

… Hoe censuur uiteindelijk een aanbeveling en/of een blijk van gezond verstand wordt.

https://goosevpn.com/nl/blog/5-manieren-om-deze-video-niet-beschikbaar-je-land-op-youtube-te-omzeilen

Ik ben een piraat en schaam mij er niet voor - Webwereld

Ongehoord Nederland

 • Islamitisch Broederschap in Nederlands parlement
 • Partijvoorzitters zonder mondmasker
 • Ingekorte quarantaine
 • Fysiek vergaderen
 • Mortaliteit griep = corona… wordt gecensureerd
 • Kritiek volksvertegenwoordiger op regeringsbeleid wordt gecensureerd
 • Tweet Baudet wordt gecensureerd
 • Enz. enz.
 • Hypocrisie eenzijdig racisme
 • Aanpak coronacrisis Zweden, Florida…
 • Vooringenomenheid nieuwsredacties
 • Verkiezingen, regeringsvorming Nederland
 • Recht op betogen, meningsuiting
 • Bidens recht op pensioen…

Ook Dante’s “De Goddelijke Komedie” wordt politiek-correct gekortwiekt

In een nieuwe vertaling van Dante Alighieri’s De goddelijke komedie ontbreekt een opvallende naam: die van de profeet Mohammed.

Terwijl de hoofdpersoon in deze veertiende-eeuwse boekklassieker afdaalt door de hel, komt hij naast een reeks andere historische figuren ook de profeet Mohammed tegen. Die ondergaat daar een gruwelijk lot. In de nieuwe vertaling van uitgever Blossom Books komt de profeet nog wel voor, maar wordt hij niet meer bij naam genoemd.

‘We wilden niet nodeloos kwetsen’, zegt Blossom Books tegen de Belgische krant de Standaard.

Lees verder…

Rutte zet uitgeverij De Blauwe Tijger op slot

De Blauwe Tijger was live. - De Blauwe Tijger

De Blauwe Tijger vroeg ons volgend bericht te willen delen:

Youtube gooit ons kanaal tot de verkiezingen op slot!

Terwijl morgen Wereldkampioen Covid-19 verschijnt (feest ende bubbels in de studio!) en wij nog volop in de Epoque 11 feestweek zitten, gooit Mark Rutte ons kanaal op Youtubekanaal op slot tot aan de verkiezingen.

Datzelfde proberen ze ook met de bankrekening van de Blauwe Tijger, met onze betaalinterface op de website en met het bedrijf van Toms vrouw. En ‘toevallig’ gebeurt dat allemaal tegelijk!

We vragen u daarom om een beetje hulp. Deel alstublieft onze filmpjes hieronder op al uw social media en vraag al uw kennissen en vrienden zich in te schrijven op ons eigen platform Bluetube.studio. De kinderziektes zijn er bijna uit, en u en wij gaan in vrijheid video’s maken en kijken.

Deze week verschijnt er niet alleen een Huig Plug-reportage van het Binnenhof, maar ook een heerlijk positief gesprek met Frank Ruesink, een ontluisterende rechtbankfilm over Huig Plugs ontslagzaak, en morgen de boekpresentatie met Michael Verstraeten. U gaat genieten. 

Uitgeverij De Blauwe Tijger


“Normaal” is niet langer “normaal”

IK BEN NIET ECHT NORMAAL - Kinderen Premium shirt met lange mouwen witQytalio.nl

Van dag tot dag wordt de abnormale waanzin tot een “normaal”norm verheven. Zoals nu met hygiëne- en schoonheidsproducten van Unilever.

Unilever – bekend van merken als Dove of Sunlight – wil zo “achterhaalde schoonheidsidealen” bannen en een inclusiever beeld van schoonheid uitdragen, klinkt het.

Het woord “normaal” houdt impliciet in dat er abnormalen rondlopen op deze steeds waanzinniger draaiende aardkloot. En dat kàn niet, màg niet.

Iedereen normaal. Of even abnormaal. U kiest maar.

Mocht u meer willen weten, wend u dan tot de poco Unilever of kwaliteitskrant DM..

Omgekeerd racisme daarentegen is “normaal”.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

RES PUBLICA

De “Res Publica” is een Latijnse term, die duidt op het algemeen belang en welzijn binnen een staat.  Ons gemeenschappelijk ageren, ons activisme, heeft al voor de coronacrisis betrekking op de zorg voor het volkswelzijn.  Onze mening is dat die het best gediend is, in een federatie op Groot-Nederlandse grondslag (Vlaanderen + Nederland), waarbij de grondwet de grootst mogelijk vrijheid voor zijn burgers waarborgt.

100+ Aldous Huxley Quotes From The Dystopian Novelist - Comic Books & Beyond

In onze vorige Cyclus werd een filosofische conclusie gebracht, omtrent de oorsprong van deze coronadictatuur.  Met een verontschuldiging voor de vaak apocalyptische tijdingen, is het m.i. toch nodig om de juiste achtergrond van deze crisis te vinden.  Ook al zijn de berichten niet bemoedigend, het geeft een uitgangspunt om het verzet juist aan te pakken!

Dit artikel werd uitgesteld tot de laatste maatregelen van de B en NL regering bekend werden.  Men blijft de duimschroeven aandraaien – geïnspireerd door de extreem-linkse medische specialisten.  Het is geen toeval dat bv. in dit land en in Frankrijk, Duitsland en Nederland dezelfde lijn gevolgd wordt.  Het ontbreekt de mondige, bewuste burger aan een vergelijkend schema om te weten of de cijfers inzake ziekenhuisopnames, besmettingen, nieuwe golven, wel objectief correct zijn.

Om een strategie te ontwerpen, moeten we spijtig genoeg zeggen, dat het vaccinatie-paspoort overal zal ingevoerd worden (Merkel heeft het aangekondigd).  Dit zal zogenaamd de schuld zijn van de anti-vaxxers.  Ik en andere vaccin-weigeraars zullen ernstige maatschappelijke hinder ondervinden.  Maar de gevaccineerden zullen ook muilkorven moeten blijven dragen, in kleinere bubbels blijven en overal controles ondergaan.  Het is m.i van belang dat zoveel mogelijk mensen, om welke reden ook, halsstarrig dit vaccin weigeren.

In mijn geval primeert het concept van de integriteit van het menselijk lichaam.  Dit vaccin is een medisch experiment, dat men tracht te verplichten voor heel de mensheid.  Doordat het een experiment is, weten zelfs de wetenschappers niet welke gevolgen er op langere termijn zijn.  Het is dus ten zeerste af te raden voor zwangeren, diegenen die nog zwanger willen worden en kinderen!  Bijzonder verdacht is dat de farmaceutische bedrijven de financiële aansprakelijkheid hebben kunnen afwentelen op de staten (dus op u en ik).  In elk geval delen talrijke wetenschappers mee dat dit vaccin het DNA (kan) veranderen en het auto-immuunsysteem kan opwekken tot dodelijke reacties tegen eigen lichaam!

Sedert decennia ben ik, en vele anderen, activist voor de “Res Publica”.  Dit gaat in dit onland noodgedwongen over het volksnationale thema.  Nu we heden 50 jaren Vlaams Parlement vieren (zie speciaalnummer Vlaamse Newsweek) kunnen we de vraag stellen, hoe het komt dat we nog niet verder zijn geraakt inzake staatsopbouw.  Wat meer is, Jan Jambon en de Vlaamse Regering gedragen zich als in het leenroerig tijdperk, nl. als ondergeschikten van deze anti-Vlaamse regering.  Alexander De Croo heeft, vanuit heel zijn DNA, de restauratie van België in zijn programma staan.  Deze staat wordt gekenmerkt door een virulent anti-Vlaams racisme, zoals men kan merken aan de situatie in Brussel, de behandeling van het manifestatierecht van Vlaamsgezinden en de heksenjacht op elk minuscuul feit in de Vlaams-nationale hoek (à propos hoe zit het bvb. met de “misdaden” van kameraad Maris uit Limburg?)

Men moet dan ook met een vergrootglas kijken, naar enige wakkere reactie uit Vlaams-nationale hoek op de dictatoriale maatregelen rond corona.  Een ganse reeks grondwets-basisbeginselen worden geschonden en een deugdelijke reactie blijft uit…..   Hebt u al eens de strijdlust hierrond van Thierry Baudet en kamerlid Van Haga in Nederland bekeken?  Terecht zegt de wakkere Mr. Fernand Keuleneer in Knack : “Gaan we van pandemiewet naar een crisistoestandwet?”    MEN MOET TOCH MET ALLE MIDDELEN VERHINDEREN DAT ER WETTEN KOMEN DIE ONZE VRIJHEID VOORGOED BEEËINDIGEN !!   Vlaams-nationale volksvertegenwoordigers word wakker: ik citeer Aldous Huxley: “Feiten gaan niet weg omdat ze genegeerd worden.”

STREET DEMOCRACY: Quotes from Aldous Huxley...and others

Met de gebeurtenissen rond “la Sihame El Kaouakibi” zijn we beland bij de kern van het misdadig bestuur in dit land.  Waarschijnlijk laat men haar hiermee grotendeels wegkomen.  De partij die haar “gekocht” heeft, staat praktisch permanent voor het tegelijk claimen van het grootst mogelijke Belgisch unitarisme en tegelijk op een ruime manier aan alle vetpotten van de staat zitten.  Vanaf mijn jongste jaren weet ik al (dit verklaart ook mijn afkeer): “als men iets moet gedaan krijgen dat eigenlijk nipt of erover is qua regelgeving, dan moest je maar naar het dienstbetoon van de blauwen gaan”.  Hun haat voor Vlaanderen en zijn ‘bewuste’’ bevolking is evenredig met het aantal vieze zaakjes waar ze in verzeild geraken.  Vergeet niet dat Bart Somers, Vincent Van Quickenborne en Matthias Declercq een doorgedreven vervolging van de Vlaamse burger in hun programma hebben.

Men leidt ons dus NIET terug aan een normaal leven: daar mogen onze Vlaams-nationale leiders niet medeschuldig aan zijn!  Het kritieke punt zal over enkele maanden komen (wanneer men wellicht de vijfde golf aankondigt, alsmede een Hottentotse variant),  als zal blijken dat de meeste maatregelen NIET zullen ingetrokken worden, noch in dit land, noch in andere landen.

Voor een digitale dictatuur, zal men dan ook een digitaal ondergronds verzet moeten voorzien!  Oproep aan alle ethische specialisten!

De geest van verzet groeit hard in sommige landen (Oostenrijk, Italië, Nederland). Vlaanderen blijft achter, vnl. door de misdadige DPG Media en Mediahuis.   Werp de journaals en de MSM kranten buiten!

Jos Wouters, Boom, 26 februari 2021.

Aldous Huxley quote: People will come to love their oppression, to adore the...

Aanbevolen:

“Ze zijn machtig en ze weten dat.”

Afbeeldingsresultaat voor youtube censuur

“…Nu is het aan de beurt van het bekende Pro Life kanaal Life Site Newsmet zijn 300.000 abonnees, om van het net verbannen te worden. Meteen zijn de meeste video’s onvindbaar geworden. Wanneer YouTube censureert, gaat hij er met de grove borstel door, zelfs al heeft de gebruiker een zo grote uitstraling als Life Site News, de belangrijkste Engelstalige site, die opkomt voor de verdediging van het leven en een rivaal is voor de mainstream media. De site heeft echter niet de gewoonte om zich te plooien voor de als waarheid verkondigde politiek correcte ideologie…vandaar….”

De huidige video’s zijn te bekijken op Rumble of op het LifeSiteNews catholic Rumble-kanaal.