Verboden helden

De lijst met verboden woorden wordt dag na dag langer. Alles wat naar een geslacht, een ras, fysische speeltijd, deugden of gebreken (enz) verwijst, moet sowieso worden omschreven in een nietszeggende neo-esperanto, waarin een neutraal dierlijk wezen, de mens, een voorgeschreven rolletje speelt. Dit is het recentste staaltje van woke-schizofrenie:

De Telegraaf meldde in een artikel: “Zwarte lijst met verboden termen van activisten groeit en groeit”.

Het woord ‘verzetshelden’ gaat in de ban bij het Verzetsmuseum, want, zo stelt de leiding, ook die mensen maakten fouten.

Politiek bepaalt de bevindingen van de wetenschap

Dr. Rogier Louwen was ruim 20 jaar actief als onderzoeker en universitair docent aan het Erasmus MC Rotterdam. Hij deed onderzoek naar de werking van de PCR-test en kwam tot de conclusie dat die zinloos is, zoals nu wordt gebruikt. Dit leidde tot zijn ontslag. Fiona Zwart dook in het dossier dat pijnlijk aantoont hoe het wetenschappelijke debat is gegijzeld door de politiek.

Hoe de PCR-test een positief resultaat moét tonen:

Dr. Rogier Louwen is niet de eerste of de enigste professor die na kritiek, of zelfs maar opbouwende commentaar, ontslagen wordt. Hij geeft meer duiding vanaf 1’35”:

Dit ging eraan vooraf:

Het andere klokje uit Moskou – bis – na YT-censuur

Op 9 oktober plaatsten wij een informatief artikel “Het andere klokje uit Moskou“. Een lezer signaleerde dat Youtube de bijhorende video verwijderd had wegens “schending van de servicevoorwaarden”.

Mocht u alsnog geïnteresseerd zijn, dan kan u het via onderstaand bruggetje bekijken:

Florida geeft negatief vaccinatie-advies aan jonge mannen

Het Ministerie van Gezondheid van de Amerikaanse staat Florida heeft vastgesteld dat er een stijging is van 84% fataal eindigende hartproblemen bij jonge mannen, leeftijd 18 – 39, die ingeënt waren met het Covid-19 mRNA vaccin.

Dé medische expert van Florida, dr. Joseph Lapado, heeft om die reden officieel een negatief vaccinatie-advies gegeven voor de b.g. groep jonge mannen.

Vooraf had dr. Lapado ook al duidelijk gemaakt dat hij tégen de vaccinatie van kinderen was.

Boven genoemde tweet werd door Twitter prompt verwijderd omdat “Lapado de regeltjes van Twitter geschonden had”... en… plaatste het nadien terug! Vervolgens probeerde men er een uitleg aan te geven…

“Mensen met de mogelijkheid professor m/v/? te worden” lezen politici de les

Tijdens een hoorzitting in de VSA Senaat over het thema abortus, vermeldde de zelfingenomen Berkeley-professores Khiara Bridges o.a. “mensen met de mogelijkheid zwanger te worden”. Toen Josh Hawley (senator voor Republikeinen) verduidelijking vroeg of ze daarmee “vrouwen” bedoelde”, kreeg hij een preek te verduren én de beschuldiging dat zijn vraag transfoob is en dat hij het bestaan van transmensen ontkent.

Kijk even mee. Hij blijft rustig en vraagt na haar verwijtend betoog of ze ook op deze manier les geeft… of studenten geen vragen mogen stellen…

Pentagon eigent zich Pontius Pilatus-strategie toe

Dit jaar werd de Pulitzerprijs voor International Reporting gewonnen door een groep journalisten van The New York Times. Hun artikelen brachten de burgerdoden aan het licht die vielen bij door de VS geleide luchtaanvallen in Irak, Syrië en Afghanistan. De groep journalisten richtte zich op het gemak waarmee het Amerikaanse ministerie van defensie door de jaren heen zijn betrokkenheid ontkende bij incidenten waarbij burgers om het leven kwamen in.

https://www.pulitzer.org/winners/staff-new-york-times-notably-azmat-khan-contributing-writer

De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert was één van de mensen die meewerkten aan dit onderzoek. Vaak bleken aantijgingen door het Pentagon als ‘ongeloofwaardig’ te worden afgedaan op basis van basale fouten, die Triebert met een simpele google-search soms al aan het licht kon brengen.

In deze video legt Triebert aan de hand van een aantal voorbeelden uit hoe gemakkelijk het Pentagon zich er soms van af maakte.

Triebert geeft geen antwoord op de vraag of het ontkennen van burgerslachtoffers te wijten is aan onkunde of onwil in het Pentagon. Waarschijnlijk een verstandig non-antwoord gezien het thema van het onderzoek. Een ongeluk is gauw gebeurd…

Dat de VSA systematisch elke verantwoordelijkheid weigeren voor burgerslachtoffers te wijten aan hun militair optreden is geen nieuw gegeven. Dat journalisten met dit thema de Pulitzerprijs haalden, gaf hen media-aandacht. Zoals Triebert in de video aangaf is het heus niet zo moeilijk om gegevens te achterhalen. Zoals mag blijken uit het onderstaande dat we met één enkele zoekopdracht op YT vonden; u vindt er zonder veel moeite veel meer:

Dit is de normale Pentagon-retoriek over burgerslachtoffers: “We are unaware of any civilian casualties…” Wij zijn niet op de hoogte van burgerslachtoffers. Ook al komen er vervolgens beelden binnen van satellieten, van ineengestorte of brandende gebouwen, wenende familieleden, begrafenissen. Wat verwacht het Pentagon om “op de hoogte” te zijn? Een doodsbrief, uitnodiging voor de wake??? Maar het Pentagon belooft, indien er dan toch moedwillige burgers de VSA in een slecht daglicht willen stellen, de dood van de zgz. “slachtoffers” te zullen onderzoeken. Echt waar, Mijnheer de Uil? Echt, waar, lieve kijkbuiskinderen!

Dat er in een oorlog langs beide kanten gelogen wordt – zoals bv. langs Oekraïense en Russische kant – is iets dat je mag verwachten. Maar de VSA voeren hun oorlogen op buitenlands grondgebied. Het VSA-territorium (… voor alle duidelijkheid: binnen de geografische grenzen van de VSA) kwam in deze niet in gevaar, werd niet aangevallen. De VSA vinden echter dat heel de wereld onder hun invloedsfeer valt en dat zij niet alleen het recht, maar bovendien de plicht hebben – als exceptionele natie – de wereld te beleren hoe het zich volgens Uncle Sam dient te gedragen. Vandaar de redenering dat zij geen weet hebben van burgerslachtoffers in den vreemde… die het pech hebben buiten de grenzen van hun “exceptional state” te wonen…

Als zelfs de Guardian (eerder geneigd de VSA naar de mond te praten) 11 jaar geleden deze gegevens bekend maakte…

Eeuwige erfzonde

Die Duitsers toch… Wanneer gaan ze eindelijk het juk van de nazi-erfzonde afgooien?

De zgz. komische satiricus of satirische komiek Jan Böhmermann kan het niet laten zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Ditmaal moeten de apothekers het ontgelden. Zij hebben immers als kenteken van hun bezigheden een logo dat niet alleen in 1936 ontworpen en algemeen aanvaard werd, maar dat bovendien in het gotisch schrift vervat werd. Het logo bestaat uit een rode A te zien in bijgaand filmpje.

Böhmermann wil dat alle apotheken in heel Duitsland dat logo verwerpen en vervangen door iets dat eerder past in de huidige samenleving. Hij vindt dat het steeds weer aan het nazi-verleden herinnert. Op vele plaatsen in Europa zou een groen kruis de aanwezigheid der apothekers aantonen.

Hebben de Duitsers geen andere zorgen?

Böhmermann maakt van zijn politieke richting geen geheim. Hij eist zelfs dat presentatoren van praatprogramma’s gasten weren die een volgens Böhermann ongewenste mening hebben. Censuur dus. Alsof de publieke zenders zichzelf nog niet genoeg censureren! Er zijn nog zekerheden in de wereld…

“Laat het niet gebeuren. Het hangt van u af!”

Misschien of wellicht is het “Ministerie van Waarheidgeen begrip voor jongere generaties. Allicht hebben zij George Orwells boek “1984” niet gelezen. Orwell (echte naam: Eric Arthur Blair) was een genie die in de late 1940-er jaren erin slaagde een toekomstvoorspelling te doen, die hij zelf waarschijnlijk niet voor mogelijk achtte.

Januari 2022: De Northampton University (V.K.) gaf het boek een waarschuwing mee voor het geval de studenten zich zouden gekwetst voelen of erdoor boos worden. Het Orwellianisme gaat nu achter Orwell zelf aan.

Orwells laatste waarschuwing: “Laat het niet gebeuren. Het hangt van u af.”

Wikipedia geeft een treffende beschrijving; we citeren een stuk

George Orwell weet dit met een heel heldere argumentering een kern van waarheid mee te geven. Verder zijn er de verschillende ministeries met hun opvallende namen:

het Ministerie van Vrede houdt zich bezig met oorlogvoering, het Ministerie van Waarheid verricht geschiedvervalsing in de staatsarchieven om te zorgen dat de Partij altijd perfecte voorspellingen doet, het Ministerie van Overvloed (Engels: “Plenty”) distribueert levensmiddelen en draagt zorg voor een laag levenspeil en het Ministerie van Liefde houdt zich bezig met totalitaire controle, straffen en martelen zodat alle onderdanen toegewijde volgelingen van Grote Broer (Engels: “Big Brother“) worden (als ze dat al niet zijn).

Een van de middelen waarmee de Partij de greep op de burgers probeert te houden is een nieuwe taal: Nieuwspraak (in het originele Engelse boek als ‘Newspeak’ aangeduid). Nieuwspraak is een extreem gecomprimeerde vorm van de Engelse taal, waarin alle woorden die een negatieve werking voor de Partij zouden kunnen hebben zijn geschrapt of een andere betekenis gekregen hebben. Het onder woorden brengen van ‘misdenk’ (Nieuwspraak voor ‘onjuiste meningen’ Engels: crimethink) wordt hiermee bij voorbaat onmogelijk gemaakt.”

Cinefielen: eerste verfilming uit 1956 die lange tijd niet getoond mocht worden.

En dan komen we terug in het heden: “Laat het niet gebeuren. Het hangt van u af.”