“Rousseau is geen racist”

Tom Van Grieken
Opinie: Rousseau is geen racist.


“Laat ons even ernstig zijn over racisme en Rousseau: ik geloof niet dat Conner Rousseau een racist is. Net zomin als ik erin geloof dat al wie toogpraat verkoopt en uiting geeft aan zijn ongenoegen over het beleid een racist is. Ik ga de rekening van Rousseau niet maken. Maar dan hoeven hijzelf en zijn linkse vrienden ook de rekening van vele gewone Vlamingen niet meer te maken.

Links en de media @groen en @pvdabelgie gaan de open doelkans niet laten liggen die de potsierlijke persconferentie van @conner_rousseau hen geboden heeft. Zij kunnen nu hun linkse deugdelijkheid nog eens goed in de verf zetten. Net zoals @vooruit_nu altijd gedaan heeft.

Ik geef toe dat ik bij momenten hartelijk gelachen heb met sommige “memes” en mopjes die ijverig verschenen op sociale media. Een deel van de media die Rousseau groot gemaakt hebben, rekent nu met hem af. Er is iets gebroken in de liefdesverhouding tussen Rousseau en de pers sinds hij zijn persoonlijke ontboezemingen tegen betaling aanbood. Het eenzijdig afgedwongen publicatieverbod vorige week was de druppel te veel.

Begrip
En toch denk ik oprecht dat Rousseau geen verdoken racist is. Net zoals ik denk dat vele gewone mensen die eens straf uit de hoek komen aan de (digitale) toog dat ook niet zijn. Velen onder hen zijn ook mensen die zich belangeloos inzetten voor het verenigingsleven, en bijna alle Vlamingen hebben vandaag allochtonen in hun vriendenkring en in hun familie. Mensen hebben nu eenmaal al eens emotionele momenten, zeker tijdens een avondje weg, en je mag hen daarop niet afrekenen. Al is dat precies wat links wél altijd gedaan heeft.

Want de gewone Vlaming heeft NOOIT kunnen rekenen op enig begrip of medeleven van links wanneer hij eens over de schreef ging. De gewone Vlaming werd zonder proces aan de digitale schandpaal genageld, verloor zijn job en werd door linkse gutmenschen uitgespuwd. Daarom klonk de persconferentie van Rousseau zo wrang. Hij vroeg begrip en vergeving, maar dat is precies wat zijn linkse kliek nooit wilde geven aan de gewone Vlaming. Ongeacht de context.

Maatschappelijke bezorgdheden
De linkse kliek van Rousseau heeft de racisme-kaart altijd gebruikt om terechte maatschappelijke verzuchtingen in een ranzig hoekje te duwen.
Had je bedenkingen met het opgedrongen open grenzenbeleid? Dan was je een racist.
Bezorgdheden over islamisering? Racist!
Angst voor het toenemend multicultureel geweld? Racist!
Alle kritiek werd de mond gesnoerd met die kwalijke beschuldiging.

Echte privileges
Maar wat een nog veel wrangere smaak nalaat, is dat:
De gewone Vlaming zich niet kan laten bijstaan door belachelijk dure advocaten en hippe communicatiebureaus.
De gewone Vlaming kan niet bellen naar de korpschef of andere ‘hooggeplaatsten’.
De gewone Vlaming kan de pers niet het zwijgen opleggen via bevriende rechters.
Rousseau is écht geprivilegieerd en daarom is het beschamend dat hij zich in de rol van slachtoffer wentelt. Want net hij en zijn linkse vrienden hebben talloze Vlamingen slachtoffer gemaakt van een genadeloze politieke correctheid.

Tom Van Grieken, voorzitter@vlbelang
(Deze opiniebijdrage werd geweigerd door @tijd en @demorgen – @Knack en @de standaard hadden zelfs niet de beleefdheid om te antwoorden.)

Gelezen en geleend op facebook

“Ik heb geen uitknop”, stelde Sloefkes-Conner met een vooruitziende blik. En… één van zijn sterke punten is, dat Conner naar verluidt altijd zichzelf blijft…

1 gedachte op ““Rousseau is geen racist”

  1. Rousseau heeft een voorbestemde naam (con)ner. De geschiedenis achterhaalt hem.

Reacties zijn gesloten.