Malawi dankt de Vlaamse belastingbetaler (4)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Naar aanleiding van een heropvoedingscursus voor mannen, besliste de Vlaamse regering in al haar wijsheid, de vrouwen in Malawi een steuntje in de rug te geven. Een serieuze steun van 500.000 euro. En om geen taalmisverstanden te creëren werd dit – obviously – in het Engels geuit en overgemaakt als “‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Ook als u de taal van Shakespeare niet machtig bent, dan moeten u onmiddellijk – instantly – de woorden ‘inclusive, progressive en sustainable’ opvallen. Kortom: “onze” Vlaamse regering wil het “we-laten-niemand-achter, vooruitgangsaanmoedigend grondbeheer voor duurzame kostwinning” aanmoedigen opdat de Malawezen zich bewust zouden worden van de kadastrale verworvenheden zowel voor mannen als vrouwen. Van het derde geslacht is voorlopig geen sprake; daarvoor moeten we eerst nog cursussen organiseren.

En neen, de Malawese boerinnenbond is niet de ontvanger van een half miljoen Vlaamse belastinggelden. Het is nl. de CEPA (niet verwarren met de CEPA van de dokwerkers) een poco centrum voor milieu- en aanverwante problemen.

Er moet nog e.e.a. recht gezet worden. Alle vermoedens, beschuldigingen van corruptie in het Prachtland Malawi zijn volledig uit de lucht gegrepen. Dat de hoeveelheid toegekende maïs per inwoner gerantsoeneerd werd is niets minder dan een maatregel van het min. van gezondheid die bekommerd is om de zwaarlijvigheid en bijhorende fysische problemen.

Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA): subsidie project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’ Op voorstel van minister-president Jan Jambon
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 500.000 euro aan het Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), voor het project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Het project wil de bevolking in Malawi via bewustwordingscampagnes vertrouwd maken met de nieuwe landwetgeving, om zo de bevolking te informeren over haar landrechten en het cultureel aanvaardbaar te maken dat vrouwen ook land kunnen bezitten. De subsidie kadert in de uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2019-2023, afgesloten tussen Vlaanderen en Malawi.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Wij volgen de Vlaamse inzet in de wereld op de voet. Google “Golfbrekers, …. dankt de Vlaamse belastingbetaler” en u verneemt waar u in de toekomst met open armen zal ontvangen worden omwille van uw genereuze bijdragen.

De Mekong Commissie dankt de Vlaamse belastingbetaler (3)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Je zou toch denken dat de Vlaamse regering zich uitsluitend met onze stromen en rivieren bezig houdt, m.n. met het IJzer-, Schelde- en Maasbekken. Grove onderschatting. De Vlaamse regering houdt met argusogen het peil, de kwaliteit, het zuurstofgehalte, het verval, de vissterfte, de biodiversiteit en de bevaarbaarheid van de Mekong in het oog. Noemt men “waterdiplomatie”. En wij maar denken dat er momenteel alleen slimme digitale watermeters op de agenda staan.

Geen grap. Over geld maken wij geen grappen. 1.1 miljoen euro is ten slotte geen habbekrats.

Dit en veel meer werd vandaag beslist door de ministerraad van de onovertroffen “wat we zelf doen, doen we beter”-regering van uw en ons Vlaanderen. Hieronder vindt u het nieuwtje, de inkt is nog nat, dat we daarnet mochten ontvangen:

Deelname Vlaanderen als ontwikkelingspartner aan de werking van de Mekong River Commission (MRC): overeenkomst en subsidiebesluit
Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist om als ontwikkelingspartner deel te nemen aan de werking van de Mekong River Commission (MRC) en keurt de daarbijhorende financiering van 1,1 miljoen euro voor de komende vijf jaar goed. Als ontwikkelingspartner van de MRC wordt Vlaanderen nauw betrokken bij de waterdiplomatie in de regio. Dit platform voor regionale samenwerking zet in op het beheer van de gedeelde waterreserves en de duurzame ontwikkeling van de Mekongrivier. De rivier is cruciaal voor het welzijn van de bevolking en de economische activiteit in continentaal Zuidoost-Azië, heeft de grootste inlandse zoetwater visindustrie, is bepalend voor de regionale voedselvoorziening voor meer dan 60 miljoen mensen en is zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Over de vorige inzet extra muros en de besteding van uw en mijn belastinggeld kan u meer vernemen bij de vorige bijdragen nrs. 1 en 2.

Wij houden u op de hoogte.

Logisch, toch?

De Hongaarse regering wil in de grondwet laten opnemen dat “de moeder een vrouw is en de vader een man” en dat het geslacht gedefinieerd wordt als dat van bij de geboorte.

Lees verder (voor zover de betaalmuur u toelaat)…

We zijn er zeker van dat Orban opnieuw zal mogen spitsroeden lopen bij de versekste decadente maatschappij waarin alles mag en kan. In Hongarije krijg je – voorlopig toch – dergelijke toestanden niet. Trouwen mogen ze echter wel. Waarschijnlijk onder druk van de EU en de mensenrechtenlobby. De verduidelijkende tekst van Reuters zegt boekdelen over de “neutraliteit” van het persbureau. Onze redactie onthoudt zich wijselijk van enige commentaar op de stralende bruidjes. Het staat u vrij hun vreugde te delen en/of uw zakdoek boven te halen. Wij houden het bij een aperitiefje…

In de tweede video wordt de overtreffende trap van de ‘vooruitgang’ aangetoond: een vrouw die man werd, vervolgens een kind kreeg, is zij dan een moeder of een vader? De vrouw-man-vrouw-man wil dat zij/hij als vader geregistreerd wordt…

We zouden niet graag in de schoenen van de rechters gestaan hebben. Het vonnis luidde uiteindelijk: Als een kind geboren werd uit een mens, dan is dat de moeder en dat is nooit de vader.”

De rechter vond dus dat we eigenlijk – feitelijk – niet verschillen van de dieren – alleszins niet op dat gebied.

Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler (2)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Niet alleen de ‘technische ondersteuning voor resultaatsgericht management van de overheidsfinanciën aan het ministerie van gezondheid in Mozambique’ stond met een subsidie van 913.000 euro in de wilde weldoenersboeken ingeschreven.

Daar bovenop komt nog een leuke bijdrage – in ons aller naam – van 600.000 euro, ook aan het ministerie van gezondheid in Mozambique, voor het project ‘uitbreiden van de snelle tuberculose-detectie naar Covid-19 detectie in Mozambique’.

Immers, naar verluidt zou Mozambique problemen hebben met de testcapaciteit… Rinkelt er ook bij u een belletje? Is dat niet nét het probleem dat wij hier, in dit vrijgevige land, ook ondervinden? Is het niet nét om die reden dat er niet meer volle bak getest wordt?

Bron: Ministerraad van 23 oktober 2020. Apopo vzw: subsidie project snelle COVID 19 detectie in Mozambique – 23 oktober 2020 op voorstel van minister-president Jan Jambon

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Kan Femen nog dieper zakken?

quantité négligeable - de betekenis volgens Kramers woordentolk

Aan hysterische wijven met blote borsten die zich per se willen belachelijk maken om te protesteren tegen alles wat volgens hun feministische agenda niet door de beugel kan, zijn we inmiddels wel gewend geraakt. Bij de verkiezingen zondag ll. in Kiev, had een Femenista een nieuwe invalshoek gevonden: zij wilde haar nieuw groengekleurd zonder-‘schaam’te-kapsel aan president Selenskij tonen. Naar verluidt om diens seksistische uitlatingen t.o.v. vrouwen aan te klagen. Verloren moeite. Quantité négligeable.

Uit de commentaren pikken we er een pareltje uit:

“Wenn Frauen nicht weiter wissen dann ziehen sie sich aus. Auch leiden moderne Frauen zu oft unter Uterusleerstand.”

Intelligente kandidaat-burgemeesteres

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Vanessa Schulz… nooit van gehoord, zegt u. Verbaast ons niet. Nu geraakt dit vrouwmens in het nieuws – niet alleen omdat ze in één persoon twee partijen vertegenwoordigt – Die Partei en de Partei der Humanisten – (niet te verwarren met de Partij der Humoristen) maar ook met een opmerkelijk voorstel. Als zij tot opperburgemeesteres van Karlsruhe verkozen wordt, dan zal ze de stad omdopen tot “Karlasruhe”.

“Het wordt nu toch wel eens tijd dat er hier schoon schip gemaakt wordt met discriminatie,” zo verwoordt ze haar voorstel, “Karlsruhe draagt sinds meer dan 300 jaar een mannennaam. Het wordt tijd voor vervrouwelijking… zoals bv. Karlasruhe of een andere vrouwennaam… “

Ja, waarom niet “Vanessasburg” of “Schulzesheim”. Krijgen de burgers inspraak? Neen, dat niet. Blijkt dat dit slechts een grapje van de olijke Vanessa is. Zij wil de politiek opleuken. Humor en satire lopen door haar programma als een bonte draad. Eén programmapunt is echter te zwaarwichtig om ermee te grappen: de migratiepolitiek… Verleden jaar nog werd Karlsruhe tot “veilige haven” verklaard. “Voldoet niet,” zegt een ernstige Vanessa, “we hebben meer nodig dan symboolpolitiek.”! Zo wil ze bv. het meterschap van een privé ferrydienst voor de redding van toekomstige drenkelingen “schaffen”… Duitsland heeft momenteel ca. 1.500.000 vluchtelingen en asielzoekers. Vanaf welk aantal zijn die dan niet meer symbolisch maar realiteit?

Aus Karlsruhe wird Karlasruhe: OB-Kandidatin Schulz will Stadt umbenennen

Ter kennismaking:

Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

De Vlaamse regering heeft op algemene aanvraag – stond in alle verkiezingsprogramma’s der Vlaamse regeringspartijen uitdrukkelijk vermeld – het Prachtland Mozambique beloond voor het resultaatsgericht management der overheidsfinanciën…

Nu nog iets doen aan de overheidsfinanciën van ons eigen land. Goe bezig!

3. ENABEL: SUBISDIE PROJECT MOZAMBIQUE

ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PROJECTSUBSIDIE AAN ENABEL IN HET KADER VAN GEDELEGEERDE SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN ENABEL VOOR HET PROJECT ‘TECHNISCH ONDERSTEUNING VOOR RESULTAATSGERICHT MANAGEMENT VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN AAN HET MINISTERIE VAN GEZONDHEID IN MOZAMBIQUE’

(VR 2020 0910 DOC. 1083/1 EN DOC. 1083/2)

Dit punt wordt goedgekeurd confer beslissingsfiche VRPV 2020/52 – punt 0003.

Dit en zo veel meer kan u lezen bij Beslissingen Vlaamse Regering:

Enabel: 913.000 euro subsidie project versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique

9 oktober 2020 op voorstel van minister-president Jan Jambon

In uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2016-2020 tussen Vlaanderen en Mozambique kent de Vlaamse Regering 913.000 euro subsidie toe aan Enabel voor het project ‘Technical Support for result oriented public financial management’. Fase 4 van dit project zet in op versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique, meer specifiek op horizontale thema’s als het financieel beheer van de overheidsmiddelen, het HR-beleid en het management van het gezondheidssysteem.

The Sound of Progressivism

Reaching Peak Progressivism – Blazing Cat Fur

Is er een grens aan de progressieve waanzin? Zelfs Beethoven moet eraan geloven.

“We moeten de Vijfde van Beethoven verbieden!”

Le féminisme en folie : il faut interdire la 5e de Beethoven !

Inleiding uit b.g. artikel: “Rijke blanke mannen adopteerden Beethoven en maakten van zijn Vijfde Symfonie een symbool van hun superioriteit en belangrijkheid. Voor andere groepen – vrouwen, LGBTQ mensen, “geracialiseerde” mensen – is de Vijfde vooral een herinnering aan het verleden, aan uitsluiting en elitisme van de klassieke muziek, menen Nate Sloan en Charlie Harding, respectievelijk hoogleraar musicologie van Stanford University en songwriter-producent van muziek, beide partners in hun podcast van de New York Philharmonic.”