Muilkorfuniversiteiten

Afbeeldingsresultaat voor speech police

Je kan je afvragen of ze daar in het land van Uncle Sam (… Hoe racistisch is dié uitdrukking? Blanke man als symbool voor de VSA…) nog helemaal goed bij zinnen zijn. Nadat ze te pas en onpas niet in het linkse rijtje dansende gastsprekers in de ban geslagen hebben moeten o.a. volgende woorden volgens de poco woordenlijst – de “inclusive language guide”* -, die tien bladzijden lang is, geweerd, lees “verboden” worden aan de Amerikaanse VSA universiteiten:

Enkele voorbeelden:

  • Long time, no see (wat is het lang geleden dat we elkaar nog ontmoet hebben): racistisch, zou naar verluidt vroeger gebruikt geworden zijn tegenover Aziaten (noteer: Asian kan ook het M.O., resp. moslims, betekenen) Of het iets met Pearl Harbour te maken had kon onze redactie niet achterhalen.
  • Freshman (eerstejaars student(e)): beledigend, want past niet in de geslachtsreligie. “Man” is een zware uitschuiver… Stel je voor dat de aangesproken student met baard en basstem zich in werkelijkheid vrouw voelt…
  • Food coma (te veel eten van bv. hamburgers): racistisch, wordt immers verdacht van “luiheid” vermits deze uitdrukking naar verluidt met de Amerikaan van Afrikaanse oorsprong geassocieerd wordt.
  • Cake walk (om aan te tonen dat iets gemakkelijk is): racistisch… en hoe! Slaven zouden met hun blanke eigenaars gespot hebben door op een overdreven manier te dansen in een poging hun houding – en dansen – te copiëren. Deze laatsten zagen er geen kwaad in – de idioten snapten niet dat hun slaven hen belachelijk maakten – en organiseerden danspartijtjes waarbij de beste dansers een taart konden winnen.
  • Parkeren op een voorbehouden plaats voor gehandicapten: mag niet; bij ons trouwens ook niet; wij spreken van een “beperking”. Doet afbreuk aan de persoon in kwestie en veronderstelt dat de persoon minderwaardig is.
  • Crazy: hoe gek je iets ook vindt, hou die mening voor jezelf. Je doet er de echte zotten onrecht mee aan. Want een psychisch gezondheidsprobleem is een ernstige zaak. Zeg bv.: “verrassend”.
  • Illegal immigrant: kan niet om velerlei redenen. Wordt in direct verband gebracht met Hitler, de verdrijving van de Joden en hun aankomst in Palestina. Herhaal het mantra: “geen mens is illegaal”. Zeg: “vluchteling” of “immigrant”.
  • Mr., Mrs., Ms. (Afkorting voor aanspreekvorm – Dhr., Mevr. Mej.): Hoe kan je het in je hoofd halen te veronderstellen dat je het geslacht van iemand kent? Diep vanbinnen, onzichtbaar voor de buitenwereld, verstopt onder een vervilte baard en een basstem, zit er misschien wel iemand anders… Gebruik gewoon de naam van het individu of Dr. (doctor) als dit van toepassing is.

Helemaal bovenaan staat “America” als men in feite de VSA bedoelt. Immers, andere staten in Noord-Amerika zouden zich wel eens zwaar op hun tenen getrapt kunnen voelen.

*U vindt hier de volledige catechismus van de verboden/voorgeschreven woordenschat.

Wanneer worden er sportwedstrijden georganiseerd voor “x” atleten?

Afbeeldingsresultaat voor het geslacht x

Nadat de overheid, de scholen, de media het geslacht “x” ontdekt en aanvaard hebben, lijkt het ons niet meer dan logisch dat de sportwereld ook een derde circuit wedstrijden organiseert voor alle niet in “m” of “v” te klasseren sportievelingen.

Onze vorige bijdragen over dit thema, waar de sportwereld onterecht te weinig aandacht aan besteedt:

Communisten hebben het moeilijk met hun eigen ideologie

Gerelateerde afbeelding

Enkele militanten en mandatarissen van PVDA/PTB beklagen zich er over dat ze geld moeten afstaan, dat ze bespioneerd en bedreigd worden door de partij en dat ze niet mogen omgaan met “verraders” en ideologische vijanden.

“On a estimé que 2.100 euros étaient suffisant pour vivre et comme ils gagnaient plus de 3.000 euros, la différence devait être versée au PTB.” (Vert. Men schat dat 2100 euro genoeg is om van te leven en daar zij – een koppel – meer dan 3000 verdienen ze het verschil moeten doorstorten naar de PTB.)

Obligation de donner une partie de son salaire, menaces, surveillance: le PTB se comporterait-il comme une secte ? (met video van RTL uitzending)

Menaces, demande d’argent, surveillance…: un journaliste fait état de témoignages inquiétants au sein du PTB. Dans l’émission politique de RTL, un journaliste indépendant est venu expliquer que certains militants se sentent menacés au sein du parti.

Het begin van nepnieuws

Gravure van de maan, New York Sun (1835)

Dat nepnieuws geen recent verschijnsel is, bewijst de ”The Great Moon Hoax” uit 1835. Voordat er in 1969 werkelijk mensen voet op de maan hadden gezet en sommigen, ondanks de onweerlegbare bewijzen, aan de echtheid van deze missie twijfelden, was ruim 160 jaar daarvoor sprake van opwinding rond een verzonnen verhaal over leven op de maan. Ook nadat dit verhaal uiteindelijk werd ontkracht, waren er mensen die in de echtheid ervan bleven geloven.

Op 25 augustus 1835 verscheen in de New York Sun het eerste artikel uit een reeks van zes over de ontdekking van leven en het bestaan van een beschaving op de maan. De artikelen zouden zijn geschreven door een assistent van de beroemde astronoom Sir John Herschel en oorspronkelijk gepubliceerd zijn in de Edinburgh Journal of Science. Herschel zou een krachtige nieuwe telescoop hebben gebouwd waarmee hij planeten buiten het zonnestelsel kon waarnemen en was zo tot de ontdekking gekomen dat er leven op de maan was. Hij beschreef de op de maan aanwezige vegetatie en uiteenlopende tot de verbeelding sprekende wezens, zoals eenhoorns, tweevoetige bevers en mensachtigen met vleermuisvleugels. Er zouden oceanen, stranden en bomen op de maan aanwezig zijn. De mensachtige wezens die in het zesde en laatste artikel werden beschreven, Vespertilio homo genaamd, zouden bedekt zijn met kort koperkleurig haar en hadden vleugels op hun rug. Volgens de beschrijving zag het gezicht, dat gelig van kleur was, er beter uit dan dat van een oerang-oetan en had het een hoger voorhoofd. (…)

Moeder en vader moeten in het archief

Afbeeldingsresultaat voor giffey elternteil

Franziska Giffey (van de partij waarvan niemand voorzitter wil zijn), federale ministerin van het gezin in Merkelland, laat weer van zich spreken met een opvallend voorstel: “moeder” en “vader” moeten uit alle officiële documenten verdwijnen en vervangen worden door “ouderdeel 1” en “ouderdeel 2”.

Franziska is een bijzonder creatief mensdeel. Dat heeft ze niet alleen bewezen bij het indienen van haar doctoraatsthesis, die naar verluidt voor een derde uit plagiaat samengesteld is, maar ook met haar originele ideetjes om de samenleving om te vormen volgens moderne noden. Niet alleen is het heden ten dage bijzonder moeilijk om vast te stellen tot welk geslacht het kind behoort, bovendien is de definitie van “moeder” en/of “vader” heel confronterend, resp. discriminerend, als deze bepaling fysisch onmogelijk is.

Franziska wil de discriminatie van gelijkgeslachte ouderparen verhinderen. Immers, als bv. gelijkgeslachte paren een dergelijk formulier moeten invullen, dan zitten ze direct met een probleem. En dan hebben we het nog niet over de frustraties van geslachtsgemuteerde papa’s en mama’s, nadat hun lichaam aangepast werd aan hun innerlijke geslacht.

Franziska wil de moderne dwangopvoeding een versnelling hoger schakelen. Te beginnen bij de overheidsadministratie. Weg met de moeders en vaders. Weg met het 4de gebod. Weg met moeder- of vaderdag. Weg met oma en opa. Weg met zoon en dochter. Leve de nakomeling- en (groot)ouderdelen! (…)