Gezond verstand in Australische senaat

“Wat maakt het uit dat je mama, papa, echtgenoot of echtgenote genoemd wordt?”

“We zijn mannen, vrouwen, jongens, meisjes… Wat is het probleem?”

One Nation senator Malcolm Roberts heeft in de “Upper House”, de senaat, een motie ingediend, die de steun van de regering kreeg, waardoor het “geslachtsneutrale woordgebruik” niet toegelaten wordt in regeringsdocumenten omdat deze “biologische en relationele beschrijvingen” vervormt.

Zoals beschreven in een eerder gepubliceerd artikel:

Wikipedia verwijst o.a. naar de EU-richtlijnen: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187106/GNL_Guidelines_NL-original.pdf

en: https://www.demorgen.be/nieuws/brusselse-gemeente-vervangt-vader-en-moeder-met-genderneutrale-ouder-1-en-ouder-2~be7a56a9/

Maak kennis met een genderneutraal gezin:

Mop van de week

Zal Meghan Markle een gooi doen naar het presidentschap? Moet Kamala Harris zich zorgen maken? Wacht prins Harry een gouden mandje als “first husband”?

Lees: Is Meghan Markle already preparing a bid to be America’s first woman President? Duchess of Sussex will ‘use furore over Oprah interview to launch political career as she networks among Democrats’, claims senior Labour figure with strong links to Washington

Omhooggevallen trutsel*

De Prinses op de Erwt - Luistersprookjes en Vertellingen - YouTube

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen geen aandacht te besteden aan de emopolitiek van een over het Buckinghampaard getilde filmsterretje dat een prins wist aan de haak te slaan om zich vervolgens te beklagen over het gebrek aan aandacht dat haar ten deel viel. Neen, zij werd geen tweede “princess of the hearts”. De Britten heetten haar welkom – Harry was eindelijk van ‘t straat – maar vielen niet in een katzwijm voor haar persoontje of haar innerlijke beroersels.

De problemen begonnen zo:

Haar “gesprek” met buurvrouw Oprah Winfrey, dé televisiemadame van de Joe-es-eij, die oh-zo-onverwacht uitgenodigd werd op het grandioos huwelijk, was doorspekt met zelfmedelijden, beschadigingseuforie, hele en halve leugens… kortom het leek wel alsof zij een grondig gerepeteerde scène uit een tv-reeks speelde… ze was dan ook in een vorig leven actrice. Ze zit daar, keurig vakkundig geschminkt en gekapt, in haar 4700 dollar Armani-kleed** te fungeren als een reïncarnatie van Assepoester.

Als het ooit de bedoeling was de wereld te charmeren, dan had de voormalige multiculturele aanwinst van het Britse Hof, toch enigszins minder hautain uit de hoek moeten komen. Het is nog maar de vraag wanneer echtgenoot Harry zich niet meer laat inpalmen door Hollywood-make-believe.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/fact-check-welke-beweringen-van-harry-en-meghan-kloppen-en-wel/

*Antwerpse uitdrukking

** Speciaal gekozen wegens de symboliek, die de wedergeboorte en spirituele verlichting moet voorstellen. Voor 4700 dollar zouden wij een heleboel financiële verlichting ontdekken… Mocht u geïnteresseerd zijn – in het kleed, niet in onze financiën – , klik hier.

In dit optrekje zitten ze hun verdriet en frustratie te verbijten… De stem op de achtergrond heeft het over een “starter house”…

Kan ons iemand uitleggen waarom Biden het nodig vond zijn ambt te verlagen door hierop te reageren?

Johan Sanctorum had er ook zo zijn bedenkingen bij:

“Voor alle duidelijkheid: dit is goed uitgekiende marketing. Het echtpaar wil zich in de media lanceren als hoofdfiguren én producers van programma’s rond familie, kinderen, tolerantie en antiracisme (uiteraard). Zeg maar de Pfaffs en de Planckaerts, maar dan met zes nullen erachter. Meghan tekende al een meerjarencontract bij Netflix, goed voor 100 miljoen dollar.” Klik op ‘Het interview sloeg in als een bom’

“Normaal” is niet langer “normaal”

IK BEN NIET ECHT NORMAAL - Kinderen Premium shirt met lange mouwen  witQytalio.nl

Van dag tot dag wordt de abnormale waanzin tot een “normaal”norm verheven. Zoals nu met hygiëne- en schoonheidsproducten van Unilever.

Unilever – bekend van merken als Dove of Sunlight – wil zo “achterhaalde schoonheidsidealen” bannen en een inclusiever beeld van schoonheid uitdragen, klinkt het.

Het woord “normaal” houdt impliciet in dat er abnormalen rondlopen op deze steeds waanzinniger draaiende aardkloot. En dat kàn niet, màg niet.

Iedereen normaal. Of even abnormaal. U kiest maar.

Mocht u meer willen weten, wend u dan tot de poco Unilever of kwaliteitskrant DM..

Omgekeerd racisme daarentegen is “normaal”.

“Baargeschikte lichamen”

Die Linke Ballon - Fotos | IMAGO

Donderdag, 4 maart, diende de partij Die Linke een voorstel in bij de Bundestag, het Duitse federale parlement, met als hoofding “Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen“ (recht op lichamelijke en seksuele zelfbeschikking, reproductieve gerechtigheid mogelijk maken).

U kan waarschijnlijk al raden wat hiermee bedoeld is. Paragrafen 218, 218a, b en c, bovendien paragrafen 219, 219 a en b moeten uit het strafwetboek verwijderd worden. M.a.w. abortus moet quasi tot 5 minuten voor de geboorte (… geef ons enige dichterlijke vrijheid… het kan ook tot 50 minuten of 5 uur zijn…) mogelijk gemaakt worden. Daar bovenop nog enkele eisen: de federale regering moet een wetsontwerp voor “een wet op de reproductieve rechten” voorleggen, die de wetgeving omtrent het zwangerschapsconflict vervangt. Bovendien moeten anti-conceptiemiddelen die slechts mits een doktersrecept kunnen gekregen worden én operatieve ingrepen ter voorkoming van een zwangerschap – zonder leeftijds- en/of symptoombeperkingen door het ziekenfonds gedragen worden. Bovendien moeten de receptvrije anti-conceptiemiddelen gratis worden. En zwangerschapsonderbrekingen en de nazorg moeten als gezondheidsbehandeling in de sociale wetgeving opgenomen worden en de kosten – vanzelfsprekend – door het ziekenfonds gedragen worden.

M.a.w. een zwangerschap is als een kankerende tumor, die omwille van de gezondheid van de patiënt moet verwijderd worden op kosten van de maatschappij. Verbazen doet ons dit al een hele tijd niet meer. Echter wel de terminologie, zoals „Menschen, die schwanger werden können, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen“ en „gebärfähigen Körpern, in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper“ “mensen, die zwanger kunnen worden, met een grote meerderheid vrouwen” en “baargeschikte lichamen, in de grote meerderheid vrouwenlichamen”.

Bovendien wordt in de tekst duidelijk gemaakt dat „die biologischen Eltern immer mehr an Bedeutung verlieren“… dat “de biologische ouders steeds meer aan belang verliezen”.

Of Die Linken “steeds meer aan gezond verstand verliezen”???

Beatrix von Storch, plaatsvervangende AfD-fractie woordvoerster:

„Wie müssen die Linken ihre eigenen Mütter hassen, um sie derart zu entmenschlichen? Von Kindeswohl ist kein einziges Mal zu lesen, dieses existiert in der kranken, kaputten linken Welt überhaupt nicht mehr. Für die Linken sind Kinder Katalogware kulturloser Großstadt-Neurotiker, die nach Kiffen, LSD und Darkroom ihre innere Leere mit einem Kind füllen wollen.“

“Wat moeten de Linken hun eigen moeder haten om haar op dergelijke wijze te ontmenselijken? Over het kinderwelzijn wordt niets geschreven; die bestaat in de zieke, kapotte linkse wereld helemaal niet meer. Voor de Linken zijn kinderen cataloogartikelen van cultuurloze grootstad-neuroten, die na het blowen, LSD en darkroom hun binnenste leegte met een kind willen opvullen.”

Dit en nog veel meer in haar tussenkomst:

De Duitse linkse kerk heeft geen exclusiviteitsrecht op dit thema:

Zuid-Afrika dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Wist u dat wij met z’n allen de meteorologische dienst van Zuid-Afrika subsidiëren? Wij wisten het ook niet. En wel met een bedrag waarvoor men behoorlijk veel Vlaamse kleine zelfstandigen een beetje steun zou kunnen geven om deze coronawaanzin te overleven. Onze Vlaamse regering is op 18 december 2020 ingegaan op het voorstel van Jan Jambon om zomaar, omdat we in Afrika naam willen maken als geciviliseerde weldoeners, de luttele som van 2.35 miljoen euro over te maken zodat men daar een ‘geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem voor diverse klimaatgebonden weersrisico’s kan ontwikkelen en operationeel maken.’ En zoals het hoort wordt dit in het Engels vertolkt als volgt: South African Weather Service (SAWS): subsidie project ‘An Integrated Climate-driven Multi-Hazard Early Warning System’.

In ruil verbindt de Zuid-Afrikaanse regering zich ertoe de blanke boeren te onteigenen… of erger.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering