Zogezegd

"Man darf nie glauben, dass es wirklich will, dass man genau das tut, was es fordert."

Duits Kanselier Olaf Scholz in het Amerikaanse blad Time.

“Es” = het volk. Vrije vertaling: “Als het volk iets wil, dan moet je als politicus er niet vanuit gaan, dat het dat echt wil.”

M.a.w. De eisen van het volk kan je gerust negeren. Het klootjesvolk weet niet beter. Het kan roepen en tieren, wij, politici, doen toch ons goesting!

Wat een ongelooflijke hautaine houding. Zo kennen we nog een aantal politici in dit onzalige land die met minachting neerkijken op ons, simpele belastingbetalers.

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/scholz-im-time-magazine-man-denkt-nie-das-volk-will-genau-das-was-es-fordert-li.224611?pid=true

Gas: komedie of drama? (2)

Vanaf vandaag hanteert Duitsland een naam voor de nieuwe betalingswijze van Russisch gas: “Moskauer Modell”.

Duitsland kiest voor energiezekerheid. Bij DWN vernemen we – één dag voor het verstrijken van de betaaldatum:

Deutschland wird Gas künftig nach Moskauer Modell bezahlen
Der Energieversorger Uniper wird russisches Gas künftig in dem von Moskau geforderten Modell über die Gazprombank bezahlen.

Handelsblatt sluit zich hierbij aan met een bericht “enerzijds – anderzijds”. Oordeel zelf; we citeren:

"Unternehmen, die wie von Moskau gefordert in Russland ein Bankkonto eröffneten und Lieferungen weiterhin in Euro zahlten, verletzten nicht die EU-Sanktionen gegen Russland, teilten Beamte der EU-Kommission am Donnerstag mit. „Was die Russen danach mit dem Geld machen, ist ihnen überlassen”, sagte ein Beamter."

Ned. vert.: “Ondernemingen die zoals door Moskou geëist in Rusland een bankrekening openden en verder in euro betaalden, plegen geen inbreuk tegen de EU-sancties,” zo deelden ambtenaren der EU-commissie donderdag mee. “Wat de Russen daarna met het geld doen, is hun zaak.”

Zo hou je natuurlijk een slag om de arm. Echter, de EU-commissie vindt het niet kunnen dat de transactie van gas pas dan door Rusland als afgewikkeld beschouwd wordt, als het geld in roebel omgerekend werd.

Nochtans had landgenote en tevens EU-opperakela von der Leyen gewaarschuwd: wie in roebel betaalt, schendt de EU-sancties en neemt – als overtreder – een hoog risico. Wat zou von der Leyen van plan zijn? Persoonlijk de gaskraan in Rusland toedraaien? Technisch gezien betalen de gasafnemers dus niet in roebel, maar in euro of dollar. In realiteit betalen ze natuurlijk wel in roebel; waarom zouden ze anders twee rekeningen openen bij de Gazprombank, één in euro, resp. dollar en één in roebel, waarop de omgerekende buitenlandse deviezen herdoopt worden in roebel.

Bloomberg meldde trouwens dat er nog wel zondaars zijn die de directieven van de EU weigeren te volgen. Vier zouden al in roebel betaald hebben; tien gasbedrijven zouden rekeningen geopend hebben bij de Gazprombank om de gestorte euro’s (… of dollars) vervolgens in te wisselen op een roebelrekening.

Het is niet zo dat Bulgarije niet wou betalen maar het land vertrouwt heel het wisselkoerszaakje niet, zegt het. Bulgarije vindt dat het de controle over het betaalde bedrag verliest via de tussenstap van de omrekening der twee munten. Raar argument. Vanaf het ogenblik dat wij een overschrijving doen, zij het in euro of in een andere munteenheid, zijn wij het geld kwijt en hebben wij er niets meer erover te zeggen.

Niet alleen Polen heeft een actieplan, ook Bulgarije zat niet stil. Nochtans is de nood in Bulgarije momenteel groter dan in Polen: de Bulgaarse gasvoorraad zou slechts 15% bedragen, terwijl Polen naar eigen zeggen voor 76% gedekt is. Bulgarije verwacht dat de gasaansluiting in Griekenland in juni gereed voor gasdoorstroming naar Bulgarije zal zijn. Of hiermee de initiële 90% bevoorrading door Rusland gedekt zal worden? En ook hier zien we een soortgelijk arrangement als in Polen: “revers” van de TurkStream pijpleiding die Russisch gas naar Griekenland brengt via Turkije, de Zwarte Zee, vervolgens aan land komt in Griekenland en uiteindelijk Bulgarije. Bulgarije kan zichzelf dan wijsmaken dat het Grieks gas koopt en geen Russisch.

Dat beide landen met andere leveranciers in zee wilden gaan, was sowieso gepland. Hun gascontract met Rusland verstreek immers dit jaar en zij waren niet zinnens dit te hernieuwen. Hoewel… Wat maken ze zichzelf en ons allemaal wijs: het gaskind heeft nog steeds dezelfde bio-vader… Benieuwd wanneer de poco tv-kanalen dit von Münchhausenverhaal zullen uitzenden.

“Het tijdperk van Russische fossiele brandstoffen in Europa is nabij,” oreerde von der Leyen. Benieuwd of de 23 Europese landen die Russisch gas gebruiken er op termijn ook zo over denken en/of de EU-plannen kunnen uitvoeren zonder dat hun bevolking in de kou zit.

https://www.reuters.com/world/europe/greece-help-bulgaria-following-russias-gazprom-halt-gas-supply-2022-04-27/

Zogezegd

“Ik ga deze wereld verlaten zonder me verdrietig te voelen. Het leven trekt me niet meer aan. Heb het allemaal gezien en meegemaakt. Ik haat het huidige tijdperk, ik ben het zat!. Ik zie de hele tijd echt nare wezens. Alles is nep alles wordt vervangen. Iedereen lacht elkaar uit zonder naar zichzelf te kijken! Er is niet eens respect voor het gegeven woord. Alleen geld is belangrijk. We horen de hele dag over misdaden. Ik weet dat ik deze wereld zal verlaten zonder me er verdrietig over te voelen!”

Alain Delon

https://www.lepoint.fr/culture/alain-delon-je-quitterai-ce-monde-sans-regrets-11-01-2018-2185575_3.php

“Wij willen vrij zijn om zelf onze beslissingen te nemen!”

Halifa Sallah, Serrekunda-parlementslid in Gambia, trok op missie naar Straatsburg, als delegatieleider van de parlementen der Afrikaanse, Caraïbische en Stille Oceaan-landen, en werd er ontvangen in de EU-praatbarak.

Hij gooide niet bepaald met bloemen naar de zgz. wereldleiders. Hij vond dat het moet gedaan zijn met de wil van de sterkste op te dringen. Had even weinig goede woorden voor de VSA, Rusland en de EU. Stelde dat alleen een diplomatisch scenario de weg naar de uitkomst is:

“Oekraïne moet aangeven wat het wil van Rusland en Rusland moet duidelijk maken wat het wil van Oekraïne.”

Maar hij was vooral duidelijk over de – opgedrongen – rol van Afrika:

“Het is niet zo dat jullie interpretatie correct is, dat Afrika Rusland niet wil veroordelen. We willen geen deel uitmaken van jullie buitenlandse politiek. We willen niet dat jullie ons gebruiken. We willen vrij zijn om te beslissen of we iets willen veroordelen of niet. Jullie moeten jullie ingesteldheid veranderen. We zijn gelijk en soms staan we zelfs verder dan jullie bij het overwegen hoe er in de wereld moet gehandeld worden…… Wat we moeten vermijden is dat de EU denkt dat wij te beïnvloeden zijn… We moeten af van de supermachtenideologie. We moeten samenwerken op een basis van gelijkheid…”

Volledige ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Oekraïnecrisis aan de andere kant van de wereld (3)

De VSA sluiten een militaire actie in de Salomon Eilanden niet uit als China er een militaire basis bouwt. De Australische defensieminister vindt dat men zich best voorbereidt op een oorlog.

En denk dan meteen even na over de Cubacrisis en de militaire bases die de VSA (… al dan niet onder een NAVO-etiket) steeds dichter bij de Russische grenzen heeft opgericht.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

De VSA onthullen hun “strategie om in te gaan tegen de bedreiging van de mondiale wereldorde”:

Mocht u het onder uw kerktoren horen donderen, lees dan eerst onze vorige publicaties:

Oben ohne-campagne

We zijn benieuwd hoe dit gaat evolueren… of eerder… aflopen. In Göttingen maakte een vrouw in het openbaar zwembad er een punt van: zij wilde geen bikini-bh dragen omdat ze zich geen vrouw voelt. M.a.w. in het van vrouwelijke attributen voorziene lichaam huist eigenlijk een ander geslacht. Geen idee welk. De geslachtenmenukaart wordt dag na dag uitgebreid. In elk geval wou de bewuste persoon niet de indruk wekken een vrouw te zijn.

De stad Göttingen was echter nog niet helemaal mee, nog niet geëvolueerd op de geslachtenladder, verbood het zgz. aanstoot gevend gedrag en bijgevolg ook de toegang tot de publieke zwembaden.

Intussen is Göttingen tot inkeer gekomen. Oben ohne-zwemmende wezens van eender welk geslacht mogen gebruik maken van de stedelijke waterfaciliteiten. Weliswaar beperkt, slechts op bepaalde dagen, en voor een proefperiode van 4 maanden. Het had ook anders gekund: iedereen een borstbedekkend kleedstuk opleggen, ook aan personen die zich als man identificeren…

Het wordt spannend, daar in Göttingen. Wedden dat er een “onverklaarbare” toename van mannelijke exotische watergenieters, voorzien van zwembrilletje en grijpgrage handen, zal genoteerd worden?

Duitse stad laat blote borsten in alle zwembaden toe: “Zo krijgen we meer gelijkheid tussen man en vrouw” | Buitenland | hln.be

Ongewenst bezoek

… Al langer waarschuwt men in ons land voor het opdoemen van een conflictmodel tussen belastingbetaler en fiscus. Het nieuwe actieplan van minister van Peteghem waarbij “nieuwe fiscale antifraudemaatregelen uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige” lijkt nog meer olie op het fiscale vuur te gooien  en doet het stelsel wegdrijven van een billijke en rechtvaardige behandeling van alle belastingbetalers. We mogen niet vergeten dat belastingen, ook vennootschapsbelastingen, uiteindelijk door mensen worden betaald.

Het actieplan stelt bijvoorbeeld dat ondernemers en hun medewerkers die een fiscale visitatie belemmeren dwangsommen kunnen worden opgelegd. Uiteraard moet de fiscus gegronde aanwijzingen van fraude kunnen onderzoeken en dient de belastingbetaler daaraan mee te werken. De weerstand tegen die medewerkingsplicht is in belangrijke mate te wijten aan de willekeur en de al te uitgebreide interpretatie die de belastinginspecteur daarbij hanteert. Vertrouwelijke informatie zoals die tussen een advocaat en een cliënt wordt uitgewisseld, of privégegevens van de belastingplichtige worden niet zelden op dezelfde wijze behandeld als boekhoudkundige stukken. Afspraken met de fiscus om dergelijke gegevens af te zonderen vóór de fiscale inspectie begint, zijn lastig te maken…

Ivan Van de Cloot in “Fiscale visitaties: de dure woorden uit het regeerakkoord”

Gas: komedie of drama?

In een vorig artikel berichtten we hoe de gasfactuur aan Rusland kan betaald worden – in roebel – zonder dat daardoor potten gebroken worden. Stilaan nadert de dag der waarheid, t.t.z. de dag dat u over dit thema door de poco media een al dan niet met zout bestrooide mededeling zal mogen vernemen..

De gasfacturen moeten altijd op het einde van de maand betaald worden. M.a.w. morgen.

Polen en Bulgarije weigerden, Rusland draaide de kraan toe, maar dat wist u al. Polen verklaarde bovendien – triomfantelijk – dat het land slechts voor een klein percentage gas uit Rusland ontving en dat het eigenlijk, feitelijk, onafhankelijk is van Russisch gas. Ook dat wist u al.

Wat u niet wist, is dat Polen nu gas vanuit Duitsland, vanuit de Jamal-pijpleiding, Russisch gas geleverd krijgt. Via een terugvoermechanisme, “revers”*genoemd, vloeit het voormalig Russisch gas, dat intussen via een kort verblijf op Duits grondgebied het etiket “Duits gas” opgekleefd kreeg, naar Polen. Het gaat om dezelfde hoeveelheid, 30 miljoen m3, die Polen onder contract had met Gazprom. Polen betaalt Duitsland in euro. Kous af.

Hoe lang deze regeling zal duren, staat in de sterren geschreven. Polen kan in de toekomst onafhankelijk worden van de invoer van Russisch gas. “Kàn”, niet “is”. Het moet immers eerst een LPG-terminal en/of de Baltic pijpleiding, voor de gaslevering uit Noorwegen, afwerken en in werking laten treden. Voorlopig is dit toekomstmuziek. Pikant detail: het Noorse gas dat dan – in de toekomst – naar Polen zal vloeien zal dan de gaslevering aan andere EUropese landen doen verminderen. M.a.w. andere landen zullen niet alleen minder Noors gas mogen ontvangen, ze zullen er zelfs meer voor moeten betalen. Noorwegen kan niet onbeperkt gas leveren en zit aan de limiet zo het zichzelf niet in de voet wil schieten.

Bovendien is het de vraag of – Rusland -en hoe lang – Duitsland – dit zullen dulden. Rusland om evidente redenen: als ze redeneren dat ze door Duitsland belazerd worden… Duitsland: omdat solidariteit iets is dat slechts telt zo lang er geen eigenschade optreedt. En dan hebben we het niet over een mogelijke strafmaatregel die Rusland eventueel kan opleggen. Neen, dan hebben we het over de gasfactuur die Polen aan Duitsland dient te vereffenen. Polen betaalt in euro, maakt gebruikt van het lange-termijncontract aan gunstige voorwaarden dat Duitsland met Rusland afgesproken heeft. De Poolse trots en weerstand wordt onmiddellijk vertaald in een gunstigere gasprijs. Gaat Rusland dit pikken?

En de slachtoffers zijn de andere landen, die gas gebruiken. Op de dag dat bekend gemaakt werd dat Polen en Bulgarije weigerden het geleverde gas in roebel te betalen steeg de gasprijs op de Europese markten op 1.350 dollar per 1000 m3… Sinister resultaat: de Russische balans blijft in evenwicht. Sinister vraagteken: zal Gazprom méér gas leveren aan landen die de factuur in roebel willen betalen, zodat deze het méér geleverde gas kunnen doorverkopen? Volgens de premier van het land b hebben wij in dit godgeklaagde land meer dan genoeg, we zouden zelfs andere landen kunnen “helpen”. Voor hoe onnozel houdt die bewuste premier ons… voor hoe naïef houdt hij de Russische regering?

Er is voorlopig slechts één EU-lidstaat die zich niet laat meeslepen naar de ondergang: Hongarije. We citeren Péter Szijjártó, de Hongaarse minister van buitenlandse zaken:

“85% der gasleveringen komt uit Rusland. 65% der olieleveringen komt uit Rusland. Waarom? Omdat dat door de infrastructuur zo voorzien is. Wij doen dat niet voor de lol, wij hebben de situatie niet gezocht.”

De EU-cenakels zijn “not amused”, zoals het in diplomatentaal heet. Zodra betalingen in euro op een rekening van een Russische bank overgeschreven worden, zijn deze uit de controle van de EUropese financiële instituten. De intussen omgewisselde euro’s in roebel kunnen niet in de diepvries of – erger – in beslag genomen worden. En, niet onbelangrijk vanuit Russisch standpunt – de verkoop van euro’s geeft de roebel meer ruggensteun, versterkt de stabiliteit, een doorn in het oog van de EU.

Nog een citaat, ditmaal van Poetin in het onbekommerde jaar 2010 op een samenkomst met Duitse zakenlui:

“Ik weet niet waarom Duitsland iets tegen kernenergie heeft. Ik wil daar ook geen commentaar op geven. Maar… Ik begrijp niet goed hoe jullie willen verwarmen. Gas… willen jullie niet. Atoomkracht willen jullie niet ontwikkelen. Wat willen jullie? Met hout verwarmen? Maar dat hout komt dan weer uit Siberië… “

Intussen geen grappige anekdote maar realiteit. Duitsers, Nederlanders en Denen kopen hout, veel hout. Nordicwoods bericht dat ze 30 à 40% meer hout verkocht hebben dan verleden jaar. Bomen groeien niet tot brandhout in enkele jaren. In Europa zijn er – zoals bekend – nog weinig bossen over gebleven. De Oekraïense Karpaten zijn al kaal gekapt. Poetin zegde 12 jaar geleden waar het hout vandaan komt, nl. daar waar het gas zich bevindt, in Siberië.

Ach… zal u zeggen, er is immers ook elders hout te vinden, zoals bv. in de VSA en Canada. En in de evenaarswouden. Hoewel, tropisch hout heeft een quasi zelfde status als een pelsmantel. Op hout inzetten om ons te verwarmen zal in de toekomst, als je de klimaatreligie tot wet verheft, strafbaar zijn. In 2019 was er 42,5 miljoen hectare bos minder dan in 2010. Dat is gelijk aan tien keer de landoppervlakte van Nederland. Het aandeel bos van het wereldlandareaal was 31 procent in 2019 en had een oppervlakte van bijna 4,1 miljard hectare (FAOSTAT, 2021a). (…) Trouwens, de prijs van hout stijgt elke dag. Ga maar eens enkele planken halen in een doe-het-zelf-zaak.

Zuhal Demir doet een gezonde poging om het bomenbestand in Vlaanderen op te krikken. Al gaat dat dikwijls ten koste van de landbouw. Bomen vervangen boeren. Klimaatbossen vervangen akkers. Wolven vervangen schapen, reeën, hazen, fazanten… Natuurpunt vervangt het gezond verstand. Als het klimaat hier dan toch zo snel verandert, waarom laat Demir dan geen bananenbomen planten?… Euh… we hadden even een kortsluiting tussen bepaalde importcijfers… Een oud grapje dat intussen gecensureerd werd omwille van bepaalde woke-tenen.

*hetzelfde systeem waarmee Oekraïne Russisch gas even de grens laat passeren, het vervolgens terugleidt, de beruchte “revers”, en dan toetert dat het EUropees gas gebruikt en koopt.

Steeds meer Europese gasbedrijven willen toegeven aan eis om in roebels te betalen | Nieuws | hln.be

Welke statistische trucs worden gebruikt om “opwarming van de aarde” te construeren?

In de lezing van prof.dr. John Christy worden de computermodellen van de IPCC-auteurs geanalyseerd. Welke statistische trucs worden gebruikt om “opwarming van de aarde” te construeren?

John R. Christy is een Amerikaanse klimatoloog en Distinguished Professor of Atmospheric Science en directeur van het Earth System Science Center aan de Universiteit van Alabama in Huntsville. Hij was hoofdauteur van een deel van het derde beoordelingsrapport van het IPCC in 2001.

Bron: EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie, Duitsland).

… Of hoe men met gemanipuleerde statistieken en cijfers àlles kan bewijzen…

Meer over dit thema bij: www.climagate.nl. Deze webstek weigert bruggetjes toe te laten.