Ongewenst bezoek

… Al langer waarschuwt men in ons land voor het opdoemen van een conflictmodel tussen belastingbetaler en fiscus. Het nieuwe actieplan van minister van Peteghem waarbij “nieuwe fiscale antifraudemaatregelen uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige” lijkt nog meer olie op het fiscale vuur te gooien  en doet het stelsel wegdrijven van een billijke en rechtvaardige behandeling van alle belastingbetalers. We mogen niet vergeten dat belastingen, ook vennootschapsbelastingen, uiteindelijk door mensen worden betaald.

Het actieplan stelt bijvoorbeeld dat ondernemers en hun medewerkers die een fiscale visitatie belemmeren dwangsommen kunnen worden opgelegd. Uiteraard moet de fiscus gegronde aanwijzingen van fraude kunnen onderzoeken en dient de belastingbetaler daaraan mee te werken. De weerstand tegen die medewerkingsplicht is in belangrijke mate te wijten aan de willekeur en de al te uitgebreide interpretatie die de belastinginspecteur daarbij hanteert. Vertrouwelijke informatie zoals die tussen een advocaat en een cliënt wordt uitgewisseld, of privégegevens van de belastingplichtige worden niet zelden op dezelfde wijze behandeld als boekhoudkundige stukken. Afspraken met de fiscus om dergelijke gegevens af te zonderen vóór de fiscale inspectie begint, zijn lastig te maken…

Ivan Van de Cloot in “Fiscale visitaties: de dure woorden uit het regeerakkoord”