Laag…

Afbeeldingsresultaat voor pijl naar beneden animated gif

De hetze tegen het Vlaams Belang blijft onverminderd voortduren. Groen stemmers zijn “hoog” opgeleid (… zij kozen voor de juiste partij en zijn bijgevolg intelligent…) Vlaams Belang stemmers zijn “laag” opgeleid (… zij kozen voor de foute partij en zijn bijgevolg niet bijster intelligent…), waaruit de gevolgtrekking moet gemaakt worden dat een doorsnee Vlaams Belangkiezer gewoon dom is, want wie slimmer is, kiest voor een andere partij.
Het is niet uit oprechte belangstelling of vriendelijkheid – eerder het omgekeerde – dat de laatste dagen aandacht besteed wordt aan twee Vlaams Belang dames, die in het parlement zullen zitting nemen, een hondenkapster en een frituuruitbaatster.

Quo vadis, Syria?

Idlib blijft de achilleshiel voor quasi alle protagonisten met belangen in Syrië. Turkije wil enerzijds de Koerden weg van hun grens of – als het even kan – de grensstreek op Syrisch grondgebied annexeren; de VSA & bondgenoten willen dat hun beschermelingen, het verzameld amalgaam terroristen met al-Qaeda-kwaliteit daar aan de macht blijven, Israël heeft dezelfde betrachtingen om de Syrische regering te verzwakken en het Syrische leger ver van hun grens te houden, Rusland wil eindelijk van hét probleem vanaf en de Syrische regering heeft de betrachting àlle terroristen van het grondgebied te verdrijven en terug één vreedzaam land te vormen. En dan hebben we het nog niet over Oost-Syrië, over de Eufraat, gehad, waar de Koerden een zelfverklaard autonoom gebied én de oliebronnen beheren onder het goedkeurend oog van de VSA.

Na Trumps aankondiging de VSA troepen te zullen terugtrekken – quod non – ging hij op zoek naar plaatsvervangers-cipiers. Duitsland heeft Tornado’s gestationeerd in Jordanië – hun anti-IS-missie loopt op 31 oktober van dit jaar af. Via verschillende bronnen vernemen we dat er al geruime tijd geheime besprekingen plaatsvinden om Duitsland ervan te overtuigen een vervolg te breien aan hun missie, nl. in Idlib. De Duitse ministeries van buitenlandse zaken en van defensie werden daarvoor benaderd – lees: onder druk gezet. Berlijn wil liefst geen ambras met de VSA… u weet wel… de economische sancties en heffingen, waarmee Trump iedereen op hun knieën wil krijgen. Naar verluidt zou Merkels partij, de CDU, er geen of weinig graten in zien, maar de socialisten zouden eerder afkerig zijn. Maar eigenlijk is iedereen in de Duitse regering het eens dat ze liefst geen ruzie krijgen met de VSA, en al zeker niet over Syrië. Bovendien heeft defensieministerin von der Leyen de smaak te pakken: de afspraak dat de Bundeswehr zich eind april uit Irak terugtrekt – tenzij er een uitdrukkelijke uitnodiging van de Iraakse regering voorligt – gaat voorlopig niet door want zij wil het idee “zich permanent in het M.O. strategisch te vestigen niet uitsluiten”.

Dat de Duitse Tornado’s wel eens “ruzie” kunnen krijgen met de Russische luchtmacht is dan weer iets dat de Duitse regering ook liever niet ziet gebeuren… en al zeker niet over Syrië. Daarom het “voorstel” dat de Tornado’s uitsluitend actief zouden zijn in een “beschermzone voor de Koerden” in het noorden, tegen de Turkse grens, waar ze dan wel eens “ruzie” zouden kunnen krijgen met de Turkse luchtmacht…

Zo werd Duitsland in een moeilijk parket geplaatst. Who cares? Pompeo trekt vandaag naar Berlijn om de Duitsers met doorslaggevende argumenten (…sancties?) te overtuigen. Eender hoe de beslissing valt, het zal in elk geval niet van harte zijn. Intussen trekt Pompeo alle registers open: hij zou graag zien dat Duitsland, in navolging van de VSA en het V.K. Hezbollah in de ban zet. Duitsland onderhoudt, zoals de buurlanden en de EU, contacten met de politieke vleugel van Hezbollah. Federica Mogherini liet na de Britse beslissing weten dat de EU niet van plan was een andere houding aan te nemen.

In Idlib gaat de strijd onverminderd voort. Turkije heeft bij Rusland aangedrongen op te houden met luchtaanvallen op al-Nusrastellingen en het Syrische leger gesommeerd zich terug te trekken uit de heroverde dorpen en steden. De onderhandelingen over een staakt-het-vuren mislukten na deze onrealistische eis; de Russische luchtmacht hervatte de doelgerichte aanvallen op de terroristen. Het Turkse leger zond een groot militair konvooi naar de Idlib-Hama grensstreek om daar hun observatiepost te versterken. Dit gebeurde nadat het Syrische en Russische leger de humanitaire Morek -grensovergang tussen de provincies Idlib en Hama heropend hadden. De Turkse “observatieposten” zijn een obstakel voor het Syrische leger bij de herovering van Idlib. Kafr Naboudeh werd door het Syrische leger heroverd; HTS probeert wel met speldenprikken te provoceren maar werd daarbij grotendeels uitgeschakeld.

Israëls leger gaf een acte de présence in de bezette Golanhoogte met een konvooi militaire voertuigen en met de vernietiging van een Syrisch luchtafweersysteem net over de grens:

Nabij Palmyra kon het Syrisch leger een ISIS-cel opruimen. Het werd tijd, vermits het Syrische leger al verschillende keren in een hinderlaag aangevallen werd en daarbij soldaten het leven lieten.

De vuile oorlog in Syrië wordt niet uitsluitend met militaire “overtuigingselementen” uitgevochten. Ook de media laten zich van hun “beste” poco kant zien. Zo aarzelen gerenommeerde kranten zoals The Guardian en The Financial Times niet om uit de duim gezogen beschuldigingen van de terroristen als waarheid te verkondigen. Volgens de poco media bombarderen de Russen opzettelijk ziekenhuizen, scholen en andere burgerdoelwitten in Idlib. Zomaar, uit pure slechtheid. De Russische diplomatieke diensten in Londen protesteerden bij de Britse regering over het opzettelijk verspreiden van “fake news”.

Nog een voorbeeld verspreid door Sky News; u herkent Bilal Abdoul Kareem ‘een activist’, een tot islam bekeerde voormalige Amerikaanse christen en acteur-komediant, die niet schuw is van het verspreiden van “fake news”, bijgenaamd de “al-Qaeda journalist”: De tweede video geeft meer info over dit lieverdje.

Maar over deze praktijken wordt gezwegen al bevond zich een reporter van Sky News zich daar ter plekke (onder de hoge bescherming van HTS). Een gevangen genomen Syrische soldaat krijgt zijn vonnis… de dood:

Bij “fake news” horen ook de beschuldigingen van gifgas- en witte solferaanvallen door de “moordzuchtige” Assad op onschuldige terroristische burgers in Idlib. Niemand herinnerde aan het gebruik van witte solfer door de VSA& co. in Deir Ezzour.

De Witte Helmen bereiden hun Oscarnominatie voor:

Het kan verkeren… De vijand van mijn vijand is… u kent het gezegde. Qatar, dat ooit de grootste financier van de terroristen was, is nu met een regeringsdelegatie, waaraan ook de minister voor economie en handel deel neemt, op bezoek in Syrië om daar de heropbouw te bespreken. Qatar heeft bovendien de Palestijnen noodhulp ten bedrage van meer dan 500 miljoen toebedeeld.

Afsluitend deze beelden uit Aleppo. De heropbouw gaat gestaag verder; de meeste jongeren in wit hemdje zijn vrijwilligers die de boodschap “Ik hou van Aleppo” metterdaad – zij helpen waar zij kunnen – uitdragen.

P.S. Mocht er een video niet verschijnen, dan ligt het niet aan ons maar wel aan de poco politiek van facebook die bepaalt wie wat mag weten, resp. bekijken. Ga dan naar het facebookprofiel van Latif Mohammed.

Hallo EU, kan dit zomaar?

Een Europese immobiliënontwikkelaar/planner, Kleindienst Group, biedt investeerders in diens luxueus project, genaamd “Het hart van Europa”, in de VAE, met een minimumwaarde van 1.36 miljoen US$ als bonus een Moldavisch EUropees paspoort aan. Wat meteen visa-vrij reizen in de EU-Schengenruimte en 121 andere landen inhoudt. Josef Kleindienst, oprichter en grote baas van de Kleindienst Group, ziet er geen graten in “het is gewoon een grote bijgevoegde waarde voor de investeerders”. Dubai’s floating homes developer offers European passport

Hij heeft trouwens de duo-verkoop van de Moldavische nationaliteit niet zelf bedacht. Het kan ook een pak goedkoper als je “een vrijwillige bijdrage” betaalt in de vorm van een investering in Moldavië. Voor tarieven, bekijk de video hieronder.

Moldavië is trouwens geen uitzondering. Volg het bruggetje naar Business Insider en verneem voor welk bedrag je zonder problemen – als je genoeg kan dokken – de nationaliteit of een al dan niet tijdelijke verblijfsvergunning kan bekomen.

Oorlogstrommen in het M.O.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

De VSA zoeken een aanleiding om tegen Iran militair tekeer te gaan. Israël speelt daarbij de rol van oorlogsfluisteraar.

In deze onzekere tijden is één ding zeker: Iran kan onmogelijk een oorlog willen. Maar evengoed staat vast dat Iran een aanval niet zomaar zal laten passeren. En Israël speelt een perfide rol, neemt door de niet aflatende druk op bondgenoot VSA deel aan de gevaarlijke prelude voor de storm. De VSA strijdt om de mondiale alleenheerschappij – Israël voert naar eigen zeggen een overlevingsstrijd. Beide landen noemen het “zelfverdediging”.

Met een grote propagandacampagne zonden de VSA hun vliegtuigdrager “Abraham Lincoln” (CVN-72) naar de Perzische Golf, begeleid van een atoom-onderzeeër, een kruiser en een vloot (torpedoboot)jagers, allen uitgerust met raketten voor aanvallen op het vasteland. Tegelijkertijd landden im het emiraat Qatar op de VSA luchtmachtbasis Al Udeid vier VSA verre-afstandsbommenwerpers, Boeing B-52 „Stratofortress“, die ondanks hun hoge leeftijd nog een adequaat gebruik kunnen garanderen. Zij dienen als vliegende lanceerplatforms voor geleide raketten en vooral voor kruisraketten.

Deze voorwaartsbeweging is bedoeld als spits der reeds rondom Iran gestationeerde VSA strijdkrachten. Op VSA bases in Saoedi-Arabië, in Oman, in Turkije, in Jordanië en in Pakistan staan eenheden van de VSA luchtmacht en rakettenbases gereed om Iran – indien nodig – te begraven onder een bommentapijt.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran
Vert.: Iran wil oorlog. Kijk hoe dicht ze hun land bij onze militaire bases geplaatst hebben.

De „Abraham Lincoln“ geeft sowieso het signaal van een verhoogde alarmbereidheid en niet alleen de Iraniërs vragen zich af waarom dit nu gebeurt. Met enig sarcasme zou men kunnen stellen dat de VSA zich uit het nucleaire verdrag met Teheran teruggetrokken hebben en dat de Iraniërs daarvoor moeten bestraft worden… Deze laatsten annuleerden daarop enkele punten van het verdrag maar onderhandelen erover verder met Rusland, China en Duitsland.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

Een andere reden voor het tromgeroffel leverde het beste vriendje van de VSA en de grootste vijand van Iran: Israël. Want, zo wist de alomtegenwoordige Israëlische geheime dienst, de Mossad, te vertellen, Iran is van plan enkele VSA stutpunten in het Nabije Oosten aan te vallen. Verdere details werden niet medegedeeld, maar de Mossad voegde eraan toe dat het om een “geloofwaardige bedreiging” zou gaan. Israël blijft consequent het mantra van 1992, m.n. “onvermijdelijke oorlog” tegen Iran belijden. Twee oorlogen tegen Irak – 2001 en 2003 – hadden de VSA het excuus geleverd het land militair aan te vallen. Beide voorbeelden tonen aan dat men zeer goed, misschien zelfs met voorkeur, een oorlog met de hulp van een leugen kan beginnen en niets spreekt ertegen dat dit ook nu het geval zou kunnen zijn.

Israël is een meester in de “false flag”-taktiek. Iemand op het verkeerde been zetten om zijn eigen wil door te zetten. Het bekendste voorbeeld is de Israëlische aanval op het VSA spionageschip “Liberty” (AGTR-5) van 8 juni 1967 in het oosten van de Mid. Zee op 23 km afstand van de Sinai, waarbij 37 zeelui het leven lieten en men meer dan 100 gekwetsten telde. Het gevolg: 2 VSA bommenjagers met atoombommen aan boord vertrokken richting Kaïro. Op het laatste ogenblik drong de wetenschap door dat niet Egypte maar wel Israël de aanval uitgevoerd had. De bommenjagers draaiden terug.


De VSA-politici, die hun hartenwens “een onafwendbare oorlog” graag in realiteit zouden zien overgaan, zijn zonder enige twijfel de buitenminister Mike Pompeo en veiligheidsraadgever John Bolton. Pompeo liet daarvoor zelfs zijn gepland bezoek aan Berlijn varen… De belediging door de onverwachte afzegging had trouwens meer effect dan een bezoek bij de Duitse Bundesregering om hen bij de vazallenles te houden. In Bagdad wou Pompeo de militaire dreigcoulissen diplomatiek aanvullen. Bovendien wil Washington zich de sjiietische milities in Irak van het lijf houden. Deze eenheden hebben vechtervaring, zowel tegen I.S. als tegen de VSA-bezetters, en ze onderhouden een hechte band met de Iraanse Revolutionaire Garde. Mochten de VSA Iran aanvallen, dan zouden onmiddellijk rekening moeten houden met deze milities, een tweede front, en wel in hun rug.

Nochtans is voor de VSA quasi elke reden goed genoeg om de oorlog te beginnen. Volgens VSA logica is elke geleden schade in het M.O. – militair of diplomatiek – een geldige reden om Iran aan te vallen. Wie deze logica volgt zoekt een reden om de oorlog te beginnen.

De risico’s die de VSA – ongeacht hun oorlogsgeilheid – nemen zijn niet in te schatten. Laten we ook niet vergeten dat de Straat van Hormoez gemakkelijk door Iran geblokkeerd kan worden. Met als gevolg dat elk nautisch oorlogsmateriaal ingesloten kan worden. Rusland beschikt over anti-scheepsraketten waarmee met één enkele raket een hele vliegtuigdrager, tezamen met 5000 man bemanning, naar de zeebodem kan verdwijnen. China en Indië hebben gelijkaardige wapens. In hoever Iran dergelijke raketten ter beschikking staan is onbekend.

Ter herinnering: John Boltons plannen lopen vertraging op. Eigenlijk wilde hij “voor 2019” feest vieren in Teheran…

“Alleen in de politiek gaan verliezers met de prijzen lopen.”

Afbeeldingsresultaat voor spitsroeden lopen
Goede saec moet dic na zeech door den spietsen danssen; Voor goey rechters ist goet, anders ist mommescanssen, Hendrick Goltzius (ca. 1500)

Wij zijn geneigd Johan Sanctorum in zijn analyse ‘Homo Flandriens’ voor een stuk gelijk te geven. Ook onze redactie ziet hoe Tom Van Grieken rauw opgediend en verteerd dreigt te worden. Zoals bv. ook gisteren in Terzake bij de (vals)glimlachende Kathleen Cools. Na een weinig genuanceerde terugblik in het verleden moet Tom spitsroeden lopen. Eender welk antwoord hij geeft… Tom moet hangen, zich tegenspreken, bewijzen hoe “ranzig” zijn partij wel is.

“De kiezer heeft de kaarten geschud. Dit vreselijke cliché, dat op zich al een bevestiging is van de onmacht van de burger tegenover de particratie, dook deze dagen weer overal op. Inderdaad heeft hij de kaarten geschud, als een kind dat eens mag ‘schaffelen’, maar het spelen is voorbehouden aan de grote mensen, zijnde de politici die hun verantwoordelijkheid gaan opnemen. Lees: de taart, gebakken op 26 mei, moeten verdelen en met elkaar deals moeten sluiten rond postjes. Maar toch eerst even dat VB-varkentje wassen.” Lees verder…

Waarom het Rassemblement National (FN) gewonnen heeft?

O.a. daarom!

Afbeeldingsresultaat voor racisme anti-blanc en france

RTL journaliste brengt anti-blank racisme in Frankrijks grootste studentenverbond aan het licht.

Alba Ventura, RTL opinieschrijfster, gaat in ‘t verzet tegen het uitgesproken vooroordeel van de UNEF (Union Nationale des Etudiants de France), die steeds meer zoals een “sekte” binnenin de studentenwereld optreedt. Zij schrijft in het recent opiniestuk van 23 mei, hoe de UNEF de tegenstellingen in de maatschappij opzettelijk vermenigvuldigt met een hijab dragende voorzitster en de quasi-onverhulde vreugde bij de brand van de Notre Dame.

Deze standpunten tonen volgens Ventura aan dat de UNEF overgenomen werd door een anti-blanke lobby. UNEF is het grootste studentenverbond in Frankrijk, maar vervelde in een “kleine communautaristische groep van anti-blanken”.
Zij somt een bloemlezing op over het arsenaal commentaren van de linkse UNEF: Toen de vlammen hoog opflakkerden bij de brand van de Notre Dame, lazen we Twitter-boodschappen van studenten “De Notre Dame kan mij niet schelen, want de geschiedenis van Frankrijk laat me koud” of over het instortende dakgebinte “het zijn slechts stukken hout”. Bij de ondervoorzitter van de UNEF-Rijsel stond te lezen: “U houdt te veel van de Franse identiteit, het is uw waandenkbeeld, kleine blanken”. In het UNEF-Haute-Vienne klonk het: “dat zij de symbolen en waarden van Frankrijk niet respecteren” en noemden “blanken deerniswekkend”.

Het klassieke toneelspel (463 v.Chr.) Les Suppliantes d’Eschyle, (De Smekelingen van Aischylos) dat naar de Griekse burgers van Argos (blank) en de Danaïden, van oorsprong Egyptisch (getint) verwijst, wordt gespeeld met antiek-geïnspireerde maskers en het gebruik van zwarte schmink. De UNEF slaagde erin de voorstelling te dwarsbomen omdat “sommige acteurs zwarte maskers droegen”, waarmee de toneelregisseur beschuldigd werd “een karikatuur te willen maken van zwarte mensen”… (Le Figaro)

U zal dezelfde retoriek als bij onze Zwarte Piet herkennen:

Goed om weten: tijdens de “dekoloniale” zomeractiviteiten van UNEF worden blanken niet toegestaan en tijdens hun nationale bijeenkomsten worden “niet gemengd” vergaderingen gehouden: blanken en niet-blanken apart.

Voor Alba Ventura zijn bovenstaande gegevens symptomatisch voor de vooroordelen die heersen in het UNEF, dat erop prat gaat “seculier, republikeins en feminist” te zijn. Het zou zwaar geïnvesteerd hebben in “een ideologische rassenstrijd”.

Zij vreest dat het UNEF een sekte geworden is en roept de “geëerde leden” dan ook op om afstand te doen van deze onhoudbare situatie. Op 19 mei gaven 86 UNEF afgevaardigden hun lidmaatschap reeds op. In hun wanhopige zoektocht naar een “onderdrukte minderheid” (… sluiers, anti-blank racisme…) heeft het UNEF zichzelf in een geestelijk cordon geplaatst. Bovendien, zoals stelt een universiteitsprofessor, zijn ze “verschrikkelijke slechte studenten… hun intellectuele grens is beangstigend…”

De UNEF had altijd een goede band met de Socialistische Partij, hoewel – in alle eerlijkheid – de UNEF altijd een pak linkser was dan de sossen zelf. Hun hedendaagse strijd tegen “de blanke man” als dé gemeenschappelijke vijand is schering en inslag in het UNEF. Tijdens de studentenverkiezingen in maart (Orléans) kenden de moslimstudenten een doorbraak van jewelste. Op hun facebookprofiel eindigde de helft van alle geplaatste commentaren met het mantra “De golf komt eraan”. De golf is inderdaad aangekomen.