De hoogste theoloog kent alles van aardbevingen

Een zinspeling die onze redactie zich veroorlooft op de titel in de kwaliteitskrant DS, die stelt dat Erdogan te veel met zichzelf bezig is, bijgevolg nu in de herverkiezingsproblemen zit omdat zijn regering niet snel en adequaat genoeg reageerde, en vervolgens vlotjes de schuld in de schoenen van zijn regeringsmedewerker gaf:

‘De hoogste ambtenaar voor rampenbeleid is een theoloog. Hij kent niets van aardbevingen.’

Niets van aan. Het is “De Dag des Oordeels” die zijn intrede doet. Tektonische platen worden met een vingerknip van Allah in de ene of andere richting geduwd. Soms met een klein duwtje, soms met een grotere duw. Kwestie van de zondaars wakker te schudden opdat ze hun levenswijze veranderen, zich volledig overgeven aan de genade van Allah, vooraleer het te laat is, vooraleer ze zullen beoordeeld, veroordeeld worden op de “Dag des Oordeels”.

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan. En probeer niet te panikeren…

Geïntrigeerd door de inhoud van bovenstaande video in het Engels, trok onze verslaggever, expert wereldreligies, op zoek naar meer duidelijkheid over het onheil dat ons te wachten staat. Bij “Kleine Tekenen” (… waaraan men een op komst zijnde Dag des Oordeels kan herkennen) vernemen we o.a.:

 • Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeersrampen ect).
 • Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd etc).
 • Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
 • Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)
  Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
 • Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn Zakat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
 • Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen.
 • Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
 • Aardverschuivingen nemen toe.
 • Valse getuigenis zal normaal zijn.
 • Homofilie zal toenemen
 • Enz.

En dat zijn dan nog maar de “kleine tekenen”. Als bovenstaande niet beperkende lijst “kleine” voortekenen zijn, dan zullen we best nog ergens een priester zoeken om te biechten te gaan en absolutie te krijgen vooraleer we onze Schepper aanschouwen. Of valt onze “Dag des Oordeels” op een andere datum dan die der moslims?

Bron: https://www.islamieducation.com/de-tekenen-van-de-dag-des-oordeels/

Heimelijk vrouwen fotograferen, dat doe je toch niet?

We hebben het hier niet over een sleutelgatgluurder, of een camera in de douches van een sportclub. Kijk gewoon even mee: een reporter fotografeert een boerkamadam (… het gaat om een vermoeden dat het wezen van het vrouwelijk geslacht is…) ergens in een treinstation en geeft als bijhorende commentaar “vrijheid”. Waarop een sympathisant van de boerkamadam verontwaardigd reageert: hoe durft-ie? … heimelijk fotograferen zonder haar (?) toestemming, ervan uitgaan dat de madam in kwestie door haar man/vader/andere dwingeland gedwongen wordt zich zo warm in te duffelen, te vermoeden dat de madam in kwestie geen eigen wil, resp. geen zeggenschap over haar eigen lichaamsbedekking heeft, zich laat intimideren door haar dwingeland, dat ze haar eigenste, opperste vrijheid ervaart door zich voor Allah te bedekken…

Mocht hij in de buurt wonen, zou hij eventueel een graaggeziene praatgast bij Terzake kunnen zijn.

Taliban-logica

Waarom meisjes niet meer voor arts mogen studeren? “Er zijn verschillen tussen een perfect verstand (mannen) en een onvolmaakt verstand (vrouwen). En dat is waarom internationale wetten van generlei waarde zijn in de ogen van God.”

Snel nog bekijken vooraleer de film in de vergeetput belandt

Mocht u nog altijd geloven dat de islam de godsdienst van de vrede is, mocht u geloven dat het telkens verdwaalde IJslanders zijn die West-Europese steden terroriseren, dan zou u de film FITNA van Geert Wilders toch eens moeten (her)bekijken.

De film werd quasi overal in heel de wereld gecensureerd. Het jachtseizoen op Geert Wilders is nog altijd open. De islam mag men immers niet bekritiseren.

Vier jaar geleden keek NOS 3 terug naar het jaar 2008:

En juist omdat de film niet bepaald mals was voor de islam, kreeg hij mondiaal veel aandacht. Moslims trokken woedend de straat op, ook al had niemand hem bekeken. Op YT vindt u hem niet, tenzij verwerkt in een verslag over een studiedag gewijd aan islamofobie. Na de inleiding begint FITNA op 11’10” en duurt tot 27’30” van de tijdlijn. Klik op: “Bekijken op YouTube”.

Ofwel via dit bruggetje: FITNA – Geert Wilders’ unedited film on Vimeo

We plaatsen beide mogelijkheden omdat niet iedereen dezelfde software op zijn pc heeft.

Met dank aan Marnix voor de melding.

Faeser-omvorming van de islam

Duitse federale binnenministerin Nancy Faeser heeft een nieuwe dada gevonden waarbij ze haar ideologie kan verspreiden. Tenminste dat denkt en verwacht ze. Ditmaal is de islam aan de beurt. Ze vereerde recent een islamconferentie met haar inspirerende aanwezigheid en verklaarde dat een moslimleven “een heel normaal iets is in de alledaagse werkelijkheid in Duitsland” en dat de staat, Duitsland dus, de islam met volle warmte omarmt.

En… dat ze verder actie zal ondernemen tegen het echte of verzonnen “rechtsextremisme”. Moslims belijden zoals bekend dé religie van de vrede; daar maakt ze zich geen zorgen om. En dat ze weet hoe veel moslims in Duitsland te lijden hebben: elke dag moeten opboksen tegen racisme en tegen het onbegrip waarom ze hun Prachtland verlaten hebben om Duitsland aan de broodnodige vakkrachten te helpen. Daarom heeft ze dan ook de door haar voorganger Horst Seehofer opgerichte Expertenkreis Politischer Islamismus in het binnenlandministerie opgeheven. Voor Faeser bestaat moslimextremisme niet; of toch, als deze belaagd wordt door “anti-moslim racisten”.

In haar oneindige naïviteit – of eerder linkse blindheid – beeldt ze zich in dat zij de islam in Duitsland met de gekende (s)linkse methodes volgens haar goesting kan doen veranderen. Zij wil uiteindelijk bereiken dat Duitsland zelf imam:innen kan opleiden en dat buitenlandse bijgevolg zullen geweigerd worden. Zij houdt het zelfs geen moment in overweging dat de “culturele” moslimverenigingen, resp. de moskeeën, gewoon een “gastpredikant” zullen uitnodigen om de Mohammeds leer in Duitsland te verspreiden. En bovendien wordt de Duitse nationaliteit binnenkort even gemakkelijk te krijgen als een treinabonnement.

Faeser wil de moslimgemeenschap een hart onder de riem, of onder de sluier – vrije keuze – steken. Ze wil de actieve deelname van moslima’s in de Duitse maatschappij verbeteren door het aantal van in Duitsland gesocialiseerde en opgeleide imam:innen te verhogen. Jubel en applaus in de zaal. De door het Turkse godsdienstministerie – Diyanet – opgeleide baardmannen zag men een dansje doen in de gangen. Eindelijk een oplossing voor het tekort aan moslim predikanten:innen. Faeser vindt dat Duitsland genoeg islam-vakkrachten in huis heeft om de opleiding van jonge volgelingen ter hand te nemen. En… ze heeft zelfs al contact opgenomen met Ankara om hen mede te delen dat een volgende bestelling Diyanet-imams geannuleerd wordt.

Het gaat vooruit in het rood-groen-streepje-blauwe Duitsland. Binnenkort mogen de moskeeën een omzendbrief van het binnenministerie verwachten waarin nijpende vragen zullen gesteld worden over het beleid en het onderwijs inzake de vertegenwoordiging van de regenbooggeslachten, het open stellen en de verdraagzaamheid naar andere religies toe, in het beleid en onderwijs van de islam gemeenschap. Da’s de eerste stap. De tweede stap is controle van de opgelegde quota. De derde stap is de intrekking van subsidies als zij niet eraan voldoen… Voor de vierde stap, verwijst de omzendbrief naar de gecoördineerde actie van het binnenministerie, justitie en defensie tegen de zgn. “Reichsbürger”.

Nvdr: “Humor ist, wenn man trotzdem lacht.” – ook al is het groen…

Jouwatch

Indië-Pakistan-godsdienstoorlog herhaalt zich in het Verenigd Koninkrijk

De lont zou in het kruitvat beland zijn na een cricketwedstrijd eind augustus, die gewonnen werd door Indië. Zoals bij ons na een voetbalwedstrijd, begonnen de straatrellen na de cricketuitslag. En sindsdien is het niet meer rustig geweest.

Leicester, waar moslims gaan “wandelen” in een hindoewijk… Zoals u kan zien, worden de gehate coronamaskers weer vlotjes gedragen…

De spanningen breiden zich uit in het V.K., dankzij het internet. Oproepen om “te gaan wandelen” in de buurt van een hindoetempel worden verstuurd. Moslims zijn in de meerderheid en bedreigen de hindoeminderheid.

Trump had gelijk met zijn “Hell Hole”-beschrijving van Brussel

Epoch Times stelt de terechte vraag of Brussel nog (… was het dat überhaupt?) de hoofdstad van Europa (… bedoeld wordt de EU) of van Eurabia is. Van de 1.2 miljoen inwoners is ca. een derde moslim. En dan hebben we de andere verrijkende importburgers nog niet eens vernoemd.

Meer dan 200 Brusselse verenigingen hebben een band met de islam. Hiermee zijn ze na het voetbal de meest mobiliserende realiteit en talrijker dan de politieke partijen, de vakbonden en de katholieke kerk.

Global Watch Analysis noemt Brussel de “Europese hoofdstad van de moslimbroeders”.

Halfweg de 1970-er jaren bood Brussel onderdak aan slechts 6 moskeeën en koranscholen. Begin 1980-er waren het al 38, vandaag tellen we er 80 (plus een aantal onbekende). Olivier Servais, socioloog verbonden aan de Leuvense Universiteit, schat dat binnen 15 à 20 jaar moslims de meerderheid zullen vormen. Ook Le Figaro is die mening toegedaan.

En de voorzitter van de islamitische culturele centra van het belgische open-grenzen-land antwoordt blijgemoed dat binnen 50 jaar “heel Europa – inshallah – islamitisch zal zijn. Dus kweekt maar lustig voort kinderkens!”

Sinds 2001 is Mohammed de meest geliefde naam voor mannelijke boorlingen in Brussel. En de rest van het land volgt op de voet.

Brüssel: Die Hauptstadt von Europa oder „Eurabia“? (epochtimes.de)

Het Vlaams Belang waarschuwde en kreeg gelijk. Dat wij er niet meer welkom zijn is overduidelijk:

En dat wij er niet meer welkom zijn, is overduidelijk: