Actualiteit in de VB-studio

… met o.a. Luc Vermeulen (Voorpost) op 4’55”, die klaar en duidelijk uitlegt hoe enkele Voorpost-militanten belaagd worden door een Vlaams-vijandige staat, resp. justitie, met het doel heel de Vlaamse Beweging monddood te maken:

De EU bedreigt vijf lidstaten:

Digitising EU law production | ISA²

Bulgarije, Finland, Polen, Zweden en zelfs… het land b om een EU-kaderbesluit van 2008, dat “manifestaties van racisme en vreemdelingenhaat” strafbaar verklaard heeft, zo snel mogelijk volledig in de nationale wetgeving op te nemen.

De brandbrief herinnert eraan dat deze tekst, dat door de Europaraad op 28 november 2008, onder de titel VI van het EU- verdrag aangenomen werd, eist dat elke lidstaat “de nodige maatregelen treft” om te verzekeren dat “de publieke opruiing tot haat of geweld tegen een groep van personen of een lid van een dergelijke groep met een max. straf van minimum 1 – 3 jaar gevangenis” wel degelijk omgezet wordt.‘ En niet uit exclusief de b.g. terminologie, maar ook refererend naar “ras, huidkleur, religie, afstamming, nationale of etnische oorsprong”, maar ook “de publieke verheerlijking, logenstraffing of grove banalisering van genocidemisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

De tekst verlangt ook dat de lidstaten in geval van een strafdaad “racistische of vreemdelingenvijandige motivatie als verzwarende omstandigheid beschouwd wordt” en eist dat deze regels “ten laatste tegen 28 november 2010” dienden vervuld te worden.

Kortom: een goede verstaander begrijpt dat dit “kaderbesluit” onder de dekmantel van “racismebestrijding” in werkelijkheid tot doel heeft al degenen in Europa tot zwijgen te brengen die het wagen de invasie van ons continent en diens islamisering aan te klagen – dit met de vriendelijke hulp van de EU als bondgenoot.

In de brandbrief aan de b.g. vijf landen stond vermeld dat de Bulgaarse en belgische wetgeving het niet toelieten “racistische en vreemdelingenvijandige motieven als verzwarende omstandigheden voor een misdrijf in overweging te nemen”. Tevens vindt de EU-commissie dat Bulgarije, Finland, Zweden en Polen in verschillende mate de “criminalisering van de verheerlijking, de ontkenning en de grove banalisering van internationale misdrijven en van de holocaust” niet correct in de eigen wetgeving omgezet hadden en had bijzondere kritiek op Finland, dat nagelaten had te besluiten dat racismemisdrijven zonder een tussenkomst van het slachtoffer onderzocht en vervolgd kunnen worden. Polen kreeg ook een oorvijg omdat het “de voorschriften over de opruiing tot racistische en vreemdelingenvijandig geweld niet correct in de eigen wetgeving omgezet had.”

Tenslotte heeft de EU-commissie hen allemaal een ultimatum van twee maanden gesteld om de b.g. punten te verduidelijken en te beantwoorden. Indien hieraan niet voldaan wordt, behoudt de EU-Commissie zich het recht hen tot de orde te roepen, die tot een klacht bij het EUropees Gerechtshof zou kunnen leiden.

 Présent 

Sportkledij heeft in Doha meer om het lijf

Het Duitse beachvolleybal-team Karla Borger en Julia Suda zegt af voor de eerste wedstrijd georganiseerd in Doha. Hun gewone sportkledij, een tweedelig pakje, een sportbeha-annex-broekje bikini, wordt daar door de organisatoren verboden.

Het FIVB, wereldverbond voor vrouwen strandvolley, liet de atletes weinig tijd om een beslissing te nemen. “Wij moesten binnen 24 uur antwoorden of we in lange kleren zouden spelen. Wij wisten echter niet of we in een tanktop, t-shirt, fietbroek of sporttights moesten aantreden. Het gaat niet om het minder kledij dragen of niet. Het gaat hierom dat we in onze arbeidskledij ons werk niet kunnen, mogen, doen. Onze sport is behoorlijk vermoeiend. Wij passen ons in elk land aan voor zover dat we dat kunnen. We zijn ook daartoe bereid. Maar daar, in die hitte, smelt je weg, alles is nat. Wij zijn het niet gewoon bij dergelijke temperaturen met deze kleding te spelen.”

Het FIVB is verbaasd: “Wij hebben slechts positieve reacties ontvangen. De speelsters zijn enthousiast over het initiatief; voor de eerste keer een tornooi in Doha… buitengewoon!”

 “Spiegel”.

Het FIVB had de kledingvoorschriften voor preutse dames al gewijzigd volgens Mo’s codex. Wat nog mankeerde was dat westerse volleyballspeelsters zich moesten aanpassen…

Onderstaand filmpje zal u het verschil duidelijk maken:

Stop terrorisme. Stop i…isme

Minister Van Quickenborne praat stoer tegen de radicale islam maar geeft subsidies aan islamisten. Het Franse ‘Collectif contre l’Islamisme en France’ (CCIF) wordt door president Macron verboden want islamistisch en een propagandakanaal voor de politieke islam en het soennitische Moslimbroederschap.

Het Belgische ‘Collectif contre l’Islamisme en Belgique’ (CCIB) krijgt dit jaar een zak subsidies van ECOLO-staatssecretaris Sarah Schlitz. Het in Frankrijk verboden islamistische CCIF richtte een CCIE op. Een ‘Collectif contre l’islamophobie en Europe’, hoofdzetel, Brussel.

En voor de Voorposters die een spandoek vasthielden met de tekst “Stop islamisering” eist de belgische onstaat 32.000 euro boete en 6 maanden effectieve celstraf. Men vergelijke met het tuig dat regelmatig auto’s, woningen, winkels in brand steekt, bushokjes vernietigt, wijken terroriseert enz… die mogen na een ritje naar het commissariaat beschikken “zonder gevolg”.

Volgens het b.g. CCIB kan de straf niet zwaar genoeg zijn: “https://ccib-ctib.be/index.php/2020/01/26/les-sanctions-actuelles-contre-les-discours-de-haine-sont-parmi-les-plus-faibles-deurope/

Modernisering bij de islam

Blijkbaar hebben wij e.e.a. gemist. Naar verluidt zou Khomeini, u weet wel, de verguisde (religieuze) leider van Iran, een Ayatollah, vertrokken naar de eeuwige sjiitische jachtvelden in 1989, geen graten gezien hebben in het homohuwelijk of in een geslachtsverandering. Waarmee het verschil tussen de “ware” gelovigen en de zoetwatermatrozen nog een keer benadrukt wordt. Als er nog eens mannen, hand-in-hand lopende door het park, aangevallen worden door “jongeren”, dan weet de politie meteen bij welke islam-sekte de slachtoffers en/of de daders te zoeken.

belgische dictatuur

BELGISCHE DICTATUUR EIST 6 MAANDEN CEL TEGEN LUC VERMEULEN EN VOORPOST

Gisteren vond in Mechelen de tweede procesdag plaats van het politieke proces van de belgische staat tegen vier leden van de Vlaamse en Nederlandse nationalistische beweging ‘Voorpost’, waaronder voorman Luc Vermeulen (in het midden op de bannerafbeelding) en actieleider Nick Van Mieghem.

De Belgische staat, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie, eiste zowaar zes maanden effectieve gevangenisstraf tegen de vaderlandslievende Voorpost-leden, en een boete die opgeteld zou oplopen tot 32.000 euro.

En wat hebben deze mensen dan wel voor ‘misdrijf’ gepleegd? Wel, ze hebben op de markt van Mechelen een spandoek ontvouwd met daarop de tekst ‘stop islamisering’. Dat is het. Niets meer dan dat.

Lees verder…

Herhaal met ons…

Er is geen verband tussen de islam en terrorisme… Er is geen verband tussen de islam en terrorisme… Er is geen verband….

Elke tweede moslimdader in Merkelland is als vluchteling het land binnen gekomen. Bij 13 aanslagen door 14 terroristen waren 7 van hen asielzoekers (Welt am Sonntag: statistiek van de Britse terreuranalist Sam Mullins)

Daarbij telt hij o.a. de aanslagen op de ICE-treinen in Beieren en Berlijn in het jaar 2018 door een Irakese “beschermingszoekende” vluchteling. Maar ook de aanval in een trein nabij Würzburg en de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn, beide in het jaar 2016, werden vluchtelingen uitgevoerd.

Mullins gaf bij zijn conclusie nog de zalvende woorden mee: „Het verband tussen illegale migratie en terrorisme moet noch uitvergroot noch bestreden worden. Zelfs geen promille der asielzoekers begaat een aanslag, maar ze zijn bij de islamitische terreuraanslagen in de EU over-aanwezig.“

In heel de EU noteerde Mullins van 2012 tot einde 2020 in totaal 91 islamitische aanslagen, goed voor 132 daders, van dewelke 25 asielzoekers waren.

De toenmalige justitieminister Heiko Maas (SPD) had in november 2015 de asielzoekers nog in bescherming genomen: Er is geen verband, geen enkel bewezen verband tussen de terrorisme en vluchtelingen.” zegde een aangeslagen Maas na de terreuraanslagen in Parijs. Islamisten doden toen binnen enkele uren 137 mensen in de Franse hoofdstad. De uit Arabische Prachtlanden afkomstige daders waren ter voorbereiding naar Syrië gereisd en – vermomd als vluchtelingen – naar Frankrijk teruggekeerd. (…)

https://www.deutschlandfunk.de/terrorforscher-sam-mullins-19-prozent-der-dschihadistischen.2850.de.html?drn:news_id=1224986

Balsem voor uw prangend geweten…

Klik op de afbeelding om de link te volgen

In een vorig leven schreven we bij Ray’s Angeltjes in de satirische, echter waarheidsgetrouwe, rubriek “Balsem voor uw prangend geweten door Awoe Rimram”. Misschien is het tijd deze nieuw leven in te blazen. Tenslotte hebben we elke dag meer nood aan wat poco balsem.

Onderstaande video maakt duidelijk welke richtlijnen Mo aan de wereldse onderdanen moest geven. In telegramstijl: muziek laat mensen bewegen, ergo je hart beweegt mee en bijgevolg beweeg je je op weg naar overspel, naar lusten, daarom is muziek verboden – haram – blijf weg van muziek, wat heb je d’r aan?

Awoe Rimram, de Zjeik-van-het-Kiel

Moeders voor Unia

Unia: voor gelijke kansen, tegen discriminatie | Unia

Het vonnis van de rechter in eerste aanleg, dat het hoofddoekenverbod bij vzw Moeders voor moeders als discriminerend beschouwt, zorgde voor een stevig debat in de Antwerpse gemeenteraad.

“Zoals jullie weten is de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders onlangs veroordeeld om aan Unia, een dwangsom van 500 euro per dag te betalen wegens het zogenaamd overtreden van de anti-racisme en anti-discriminatiewetten. Moeders voor Moeders zou volgens de rechtbank moslima’s discrimineren omdat het huisreglement vraagt dat ze hun hoofddoek niet binnenshuis zouden dragen.

Unia is, door zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak, dus ook uit op het geld van de vzw, waarmee zij al meer dan 25 jaar, moeders helpen die het moeilijk hebben in onze stad. Nochtans krijgt Unia jaarlijks bijna 8 miljoen euro belastinggeld van diverse overheden om zoals in dit geval de islamisering van onze samenleving en onze stad te bewerkstelligen. Moeders voor Moeders heeft al aangegeven dat het niet van plan is om het geld dat zij krijgt, door onbaatzuchtige giften, af te geven aan Unia, in plaats van daar vrouwen mee te helpen die het broodnodig hebben. Want ondanks de onverdraagzaamheid van de zogenaamd verdraagzamen, wordt élke hulpbehoevende moeder zo goed mogelijk geholpen door Moeders voor Moeders.

Moeders die moslima zijn of die een migratieachtergrond hebben, zijn in de eerste plaats gewoon ook moeder als elke andere moeder! Door toedoen van Unia kan de vzw Moeders voor Moeders nu echter niet meer helpen zoals voorheen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet nu buiten de lokalen van Moeders voor Moeders en dus op het voetpad geholpen worden in het zicht van iedereen.

Unia straft Antwerpse moeders zo 2 keer, een keer financieel en dan nog eens in hun menselijke waardigheid.

Dat Unia juist hén straft, op wiens kap het politieke spelletjes speelt, hoeft trouwens niet te verbazen. Unia heeft in het verleden ook al bewezen dat het zeer eenzijdig optreedt als het over discriminatie en racisme gaat. Anti-blank en anti-Vlaams racisme worden zo goed als nooit aangepakt door Unia.

In 1996 al voerde Moeders voor Moeders een hoofddoekenverbod in, omdat door de toegenomen groep van moeders met hoofddoek andere moeders zich niet meer thuis voelden bij de organisatie en afhaakten (en nee, dat zijn niet allemaal racistische moeders, hoe durven sommigen dit zelfs te beweren).

Moeders voor Moeders zegt het hoofddoekenverbod ingevoerd te hebben om ‘de diversiteit in de gemeenschappelijke ruimte te maximaliseren’ en te ‘voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen zich daar niet (meer) thuis zouden voelen’. Om discriminatie en racisme onder de vrouwen onderling geen kans te geven werd dus meer dan 20 jaar geleden een hoofddoekenverbod ingevoerd in het huisreglement en werd er zelfs een wachtkamer voorzien voor zij, die desondanks, toch niet wenste aan te passen aan de geldende regels omdat ze hun hoofddoek belangrijker vinden dan de hulp voor hun kinderen.

Antwerpen is een Europese / Westerse stad, een stad waar vrije vrouwen wonen, en het Vlaams Belang zou dit ook graag zo houden. Elke vrouw en elk meisje moet de vrijheid hebben en houden om géén hoofddoek te dragen. Elke moeder met of zonder hoofddoek moet in Antwerpen geholpen worden.

Een hoofddoekenverbod is overigens absoluut niet racistisch. De hoofddoek is en blijft het symbool van de discriminatie van de vrouw, eigen aan de islam. Het is trouwens onbegrijpelijk dat een liefdadigheidsorganisatie zoals Moeders voor Moeders vervolgd wordt omdat ze geen discriminerende hoofddoeken tolereren terwijl radicale moskeeën in Antwerpen, die vrouwen via een aparte ingang de moskee binnenloodsen en in aparte ruimtes ontvangen alsof vrouwen melaatsen zijn, erkend en gesubsidieerd worden.

Ik zou dus graag vernemen welke stappen het stadsbestuur zal ondernemen om Moeders voor Moeders te steunen tegen Unia en hun schandalige aanpak van Antwerpse liefdadigheid en hoe het stadsbestuur in de toekomst zal zorgen dat vzw zoals Moeders voor Moeders nog amper vrouwen zal moeten helpen, want op het vlak van armoedebestrijding is er duidelijk werk aan de winkel voor dit stadsbestuur.

We leven in een rechtsstaat en vonnissen moeten nageleefd worden, da’s duidelijk, maar het zijn politici die de wetten maken die toegepast worden in deze stad.

Dat het Vlaams Belang verzet zich al jaren met hand en tand tegen de jacht die gemaakt wordt op de Antwerpenaar, de werkgever, de verhuurder met praktijktesten allerhande om hem of haar uit te lokken en te proberen te beschuldigen van discriminatie en racisme. En nu wordt zelfs al een liefdadigheidsorganisatie zwaar aangepakt die met privé gelden die ze krijgt moeders uit de nood helpt… en dat allemaal op basis van wetten die goedkeuring krijgen van de meerderheidspartijen.

Toeteren in de media en gemeenteraad dat het optreden van Unia niet kan (N-VA) of dat het erg is dat Moeders voor Moeders hun deuren heeft gesloten en op het voetpad mensen helpt met alle vernederende gevolgen van dien (SP.a), is ronduit hypocriet!

De huidige meerderheid van N-VA, SP.A en Open VLD draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid.

De VLD heeft UNIA zelf opgericht onder de auspiciën van eerste minister Verhofstadt.Onder minister Homans (N-VA) is de samenwerking met Vlaanderen en dus ook het subsidiëren van UNIA goedgekeurd.

In de pers wordt kritiek geleverd en gezegd dat de samenwerking met UNIA zal stoppen, maar in de praktijk is er nog niks veranderd.

Neem uw verantwoordelijkheid in deze! Op alle vlakken, op alle niveaus …het gaat hier over moeders die hun kindjes ’s avonds te slapen moeten leggen en daarna wenen omdat ze niet voldoende voor hun hebben kunnen zorgen die dag…

En voor u, politici van deze meerderheid heb ik nog maar een dichtregel voor jullie straks in jullie warme bed kruipen:“’t Is goed in ’t eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan.””

Anke Van Dermeersch – Vlaams Belang

https://moedersvoormoeders.be/

Oude beelden:

“Nul asylsøgere til Danmark”

“Nul asielzoekers in Denemarken”

800.000 immigranten en hun nakomelingen vormen samen ca. 14% van de Deense 5.8 miljoen bevolking, met bovenaan Turken, Polen, Syriërs, Duitsers, Roemenen en Irakezen.

De Deense Sociaal-Democratische regering heeft doorzicht gegeven over haar toekomstige immigratiepolitiek. Ideaal zou “nul” zijn, een volledige stillegging van de asielimmigratie. Eerste ministerin Mette Frederiksen stelde dat zij voorstander is dat Denemarken helemaal geen asiel aan vluchtelingen meer zal geven.

“Dat is ons streefdoel. We kunnen niet beloven dat er geen enkele asielzoeker meer binnenkomt, maar we hebben wel deze visie. We willen een nieuw asielsysteem en we zullen alles doen wat mogelijk is om dit mogelijk te maken.” Ekstra Bladet.

Zij had ook kritiek op haar voorgangers die niet genoeg eisen stelden aan de immigranten, zoals bv. zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien en de plicht zich aan te passen aan de Deense waarden.

“Nu moet het aantal immigranten naar omlaag – anders kan Denemarken “de sociale cohesie verliezen”, meent zij, “want die wordt nu al bedreigd.”

Nadat Frederiksens regering in 2019 de verkiezingen won, beloofde zij, na een pauze van de vorige regering, vluchtelingen volgens het quotasysteem van de VN te zullen aanvaarden. De Sociaal-Democraten hielden een strikt geleide immigratiepolitiek.

In 2020 werden 1547 asielzoekers geregistreerd in Denemarken, het laagste aantal sinds 1998. Ter vergelijking: dit is 1/10 van de 21.316 asielzoekers, geregistreerd in Denemarken tijdens de piek van de vluchtelingencrisis van 2015. Een verklaring voor het lage cijfer van 2020 is een combinatie van de corona-pandemie en de Deense strikte immigratieregels.

Integratieminister Mattias Tesfaya stelde dat vooral immigratie uit moslimlanden een groot probleem vormen en kondigde nieuwe maatregelen aan tégen politieke islam. In een vraaggesprek met de Jyllands-Posten liet hij optekenen dat “een groot gedeelte van islam nu vertegenwoordigd wordt door extremisten”.

“Denemarken moet zich niet aanpassen aan de islam. De islam moet zich aanpassen aan Denemarken”, en voegde er nog aan toe dat “de Denen in het algemeen de rol van islam onderschatten omdat ze zelf eerder seculier zijn.”

Zonder immigratie vanuit moslim landen, zou hij niet aangesteld zijn als integratieminister want Denemarken zou geen integratieproblemen hebben, klonk hij verder, en dat de integratie slecht vooruit gaat door mensen die systematisch tegenwerken door compleet verschillende waarden aan te prijzen.

315.000 moslims vormen ca. 5.4% van de Deense bevolking – tendens stijgend. In 1980 telde men er slechts 30.000 moslims.