Indië-Pakistan-godsdienstoorlog herhaalt zich in het Verenigd Koninkrijk

De lont zou in het kruitvat beland zijn na een cricketwedstrijd eind augustus, die gewonnen werd door Indië. Zoals bij ons na een voetbalwedstrijd, begonnen de straatrellen na de cricketuitslag. En sindsdien is het niet meer rustig geweest.

Leicester, waar moslims gaan “wandelen” in een hindoewijk… Zoals u kan zien, worden de gehate coronamaskers weer vlotjes gedragen…

De spanningen breiden zich uit in het V.K., dankzij het internet. Oproepen om “te gaan wandelen” in de buurt van een hindoetempel worden verstuurd. Moslims zijn in de meerderheid en bedreigen de hindoeminderheid.

Trump had gelijk met zijn “Hell Hole”-beschrijving van Brussel

Epoch Times stelt de terechte vraag of Brussel nog (… was het dat überhaupt?) de hoofdstad van Europa (… bedoeld wordt de EU) of van Eurabia is. Van de 1.2 miljoen inwoners is ca. een derde moslim. En dan hebben we de andere verrijkende importburgers nog niet eens vernoemd.

Meer dan 200 Brusselse verenigingen hebben een band met de islam. Hiermee zijn ze na het voetbal de meest mobiliserende realiteit en talrijker dan de politieke partijen, de vakbonden en de katholieke kerk.

Global Watch Analysis noemt Brussel de “Europese hoofdstad van de moslimbroeders”.

Halfweg de 1970-er jaren bood Brussel onderdak aan slechts 6 moskeeën en koranscholen. Begin 1980-er waren het al 38, vandaag tellen we er 80 (plus een aantal onbekende). Olivier Servais, socioloog verbonden aan de Leuvense Universiteit, schat dat binnen 15 à 20 jaar moslims de meerderheid zullen vormen. Ook Le Figaro is die mening toegedaan.

En de voorzitter van de islamitische culturele centra van het belgische open-grenzen-land antwoordt blijgemoed dat binnen 50 jaar “heel Europa – inshallah – islamitisch zal zijn. Dus kweekt maar lustig voort kinderkens!”

Sinds 2001 is Mohammed de meest geliefde naam voor mannelijke boorlingen in Brussel. En de rest van het land volgt op de voet.

Brüssel: Die Hauptstadt von Europa oder „Eurabia“? (epochtimes.de)

Het Vlaams Belang waarschuwde en kreeg gelijk. Dat wij er niet meer welkom zijn is overduidelijk:

En dat wij er niet meer welkom zijn, is overduidelijk:

Tot in Pakistan is Geert Wilders bekend… met alle gevolgen van dien

U zal zich de fatwa herinneren die tegen Salman Rushdie uitgesproken werd omwille van zijn boek ‘Satanic Verses’ of De Duivelsverzen in het Nederlands… Nu dus ook tegen Geert Wilders.

En de Tunesische president Saied wordt met de dood bedreigd omdat hij in de nieuwe versie van de grondwet, waarover de bevolking in een referendum mag beslissen, geen verwijzing naar de islam wil opgenomen zien. https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2022/06/24/Tunisia-s-interior-ministry-confirms-threats-to-President-Saied-s-life-foils-attack

Zie vorige berichten hierover: Een seculier Tunesië? (2) | Golfbrekers (klik onderaan voor (1)

Veelwijverij wordt niet alleen geduld,

… maar zelfs mogelijk gemaakt door het gastland, m.n. Duitsland

Als staatsmedia in de taal van de Prachtlander informatie verstrekken hoe men niet alleen zijn echtgenote A naar Duitsland haalt, maar bovendien echtgenote B, C, D… én al de gezamenlijke kindjes, dan mogen wij zonder schroom erover berichten.

Een vertaling naar het Nederlands van onderstaand bericht:

“U bent een Arabische asielbedrieger, euh… beschermingszoekende, en u wilt uw tweede vrouwtje naar Duitsland halen? En u bent de Duitse taal niet machtig?

Geen probleem! De WDR in Keulen leert u in het programma “WDR for you” – ook in het Arabisch – alle kneepjes van het asielbedrog dat de vervollediging van uw sibbe moet mogelijk maken. Bekijk hiervoor de video in de tweet, vervat in het artikel van Philosophia Perennis.

In de uitzending vertelt de Duits-Iraanse moderatrice Isabel Schayaniauf met een Arabische tolk aan haar zijde hoe “gezinsherenigingen” lukten dankzij de trukendoos.

De trouwlustige man moet met één van zijn echtgenote, bv. echtgenote A, en aantal kinderen naar de gewenste bestemming – Germoney – reizen en daar “bescherming” aanvragen. Het is opletten geblazen dat niet de verkeerde kinderen meegenomen worden; dus niet de kinderen van de echtgenote A die met haar echtgenoot de aanvraag voor bescherming doet, maar wel deze van de wachtende B,C,D… .

De truuk bestaat eruit dat vervolgens de Duitse overheid het niet over haar hart kan krijgen de bloeikes van kinderen zonder de aanwezigheid van hun échte mama te laten opgroeien. Omwille van het “kinderwelzijn” en de “gezinshereniging” mag de echte moeder dan ook op kosten van de Duitse belastingbetaler achterna komen.

Ja maar, dat kan toch niet? In Duitsland heerst toch orde en discipline, is een functionerende rechtstaat (… niet te verwarren met rechtsstaat), veelwijverij is toch verboden, wordt niet erkend… Tja. Daar kan een mouw, of meer, aan gepast worden. De echte moeder (s) wordt dan geboekt als alleenstaande ouder. Met alle sociale steun die daaraan verbonden is. Ook al voelt zich zich misschien miskend door haar echtgenoot (… die kan wel op bezoek komen, maar er niet officieel wonen…) maar dat is een kleine opoffering voor wat daar aan financiële steun, sociale hulp e.d. tegenover staat.

Echtgenoot blij. Kan van het ene bed in het andere kruipen. Kindjes maken. Kinderbijslag innen. Grotere woning toebedeeld krijgen. Het pasjaleven is zo slecht nog niet. En al die kindjes die gaan later het pensioen van de domme Duitsers betalen.

D. Doof = N. dom, idioot

Brussel: Vlaamse hoofdstad?

Sint-Joost-ten-Noode bij Brussel zou met steun van Filips de Goede als parochie naar de pestheilige Judocus van Sint-Joost genoemd zijn. Toch bestond er sinds 1360 (zo’n 30 jaar voor Filips’ geboorte) een Sint-Joostkapel in het gehucht ten Oede (nu ten-Noode door volksetymologie) ten noorden van Brussel, met toestemming van het kapittel van Sint-Goedele.[1]

Wir (wollen) es nicht schaffen!

Terrorismebestrijding: niemand werd Duitse nationaliteit ontnomen

Sinds de wijzigingen van 2019 in het Duitse nationaliteitsrecht (Staatsangehörigheitsrecht) is tot nu toe geen enkele terroristische strijder vervallen verklaard van de Duitse nationaliteit. Tot hier toe is er geen enkel geval bekend van verlies van nationaliteit omdat hij (of zij) “deelnam aan oorlogsactiviteiten van een terroristische vereniging in het buitenland”, aldus het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in antwoord op een vraag van het Deutsche Presse-Agentur (of dpa) op vrijdag 10 januari.

Sinds het in kracht treden van de wetswijziging werden meerdere vermoedelijke leden van de terroristische militie van Islamitische Staat in Duitsland weliswaar aangeklaagd. Maar de wetswijziging werkt niet met terugwerkende kracht. Volgens berichten van dpa is niet het moment van de terugkeer naar Duitsland relevant voor het ontnemen van de nationaliteit, maar het tijdperk, waarin deze strijders met Duitse nationaliteit voor een terroristische organisatie hebben gestreden. En die periode valt dus voor de wetswijziging.

Daarenboven hadden CDU/CSU en SPD met deze wetswijziging op het oog buitenlanders, die meerdere vrouwen hadden, niet te laten inburgeren. De termijn voor het ontnemen van de nationaliteit op basis van valse opgave van de eigen identiteit werd tevens van 5 naar 10 jaar gebracht. Maar ook deze beide wijzigingen hebben er niet toe geleid dat één nationaliteit werd ingetrokken.

Ampel-coalitie wil inburgering gemakkelijker maken: De nieuwe Duitse coalitie van SPD, Grünen en FDP plant momenteel wetswijzigingen om het verwerven van de Duitse nationaliteit….gemakkelijker te maken. “Wij willen het vaststellen van de identiteit van een buitenlandse vrouw of man gemakkelijker maken door de mogelijkheid te bieden dat men een eed of geschreven verklaring aflegt, en we zullen daartoe de wettelijke regelingen in het nationaliteitsrecht voorzien”, staat er in de coalitie-verklaring te lezen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser (SPD), had in het recente verleden al laten verstaan dat zij méér migranten in Duitsland en Europa wil opnemen. Hiertoe wil ze een coalitie op Europees vlak smeden “van EU-lidstaten die bereid zijn meer migranten op te nemen”, waardoor de zogenaamde “blokkade” van de EU-asielpolitiek kan worden beëindigd.

De strijd tegen het islamitisch terrorisme draait dus op volle toeren, zoals blijkt.

Peter Logghe op facebook

EUropa integreert niet de islam…

… het is de islam die de cultuur en levenswijze van EUropa opslorpt!

Brussel, hoofdstad van de europese instellingen in ontbinding, is ook de hoofdstad van het Eurabië in vorming. Eurabië, zoals Bat Ye'or het uitlegt, is niet enkel de uitweg voor een migrerende invasie van Europa, maar ook voor een totale omvorming en voor een herboetseren, hermodelleren van heel het continent: "Deze omvorming raakt haar demografie, de waarneming van haar eigen geschiedenis, haar eigen cultuur, haar eigen beschaving, haar eigen wetten en instellingen, haar eigen politiek en het geheel van die elementen die haar heden vormen en haar toekomst bepalen" (Eurabië begrijpen, Lindau, 2015, pag. 98). Het Eurabië is de economische, politieke en religieuze vermenging met de Arabische wereld. Daardoor is het niet Europa met zijn cultuur en tradities die integreert in de islam, maar wel de islam die de cultuur en de levenswijze van Europa opslorpt.

Uit: “Christelijk Europa, wordt wakker!

Gedachten in gedichten

Zou René De Clercq nu dit nog gedicht schrijven? Op 1 januari 2022 zal “vechtstad” Gent – als eerste stad in Vlaanderen – een gehoofddoekte schepene installeren.

Gent,
Vol klinkt uw naam,
Kort als een daad, vast als ‘t cement
Van Vlaanderens wezen en zijn faam.

Vechtstad , in heel de wereld staat,
Voor goed en kwaad,
Geen burcht van koppigheid opeen
Als in uw oud stout steen.

Eeuwen zijn meegeperst
Door elken muur,door elk gewelf.
Als ooit dit harde, harte berst,
Sterft vrijheid zelf.

In Gent heb ik geleefd,
In Gent heb ik geloofd.
Daarom draag ik zo hoog mijn hoofd,
Als een die kop en kijkers heeft.

Kort als een daad, vast als ‘t cement
Van Vlaanderens wezen en zijn faam:
Vol klinkt uw naam,
Gent!

René De Clercq

En ze schopt nu al heibel: https://palnws.be/2021/12/eerste-vlaamse-schepen-met-hoofddoek-beticht-gentse-politie-van-etnisch-profileren/