Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog:

Na elke terreuraanslag wordt de politiek even wakker

Dit is de aanleiding:

Bij Tweede Kamerdebatten over de islam is het meestal PVV-leider Geert Wilders die harde kritiek uit op moslims en oproept om paal en perk te stellen aan hun vrijheden. De Kamer keert zich dan tegen hem en fluit hem terug, bijvoorbeeld als hij ageert tegen het dragen van een hoofddoek.

Donderdag liep het anders. Het was Wilders die een debat had aangevraagd over de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. En het was Wilders die begon over de petitie die een Nederlandse imam op internet had gezet, kort na de moord op Paty en de aanslag in Nice. In die petitie wordt gepleit voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet Mohammed. Al meer dan 121.000 mensen hadden deze donderdag ondertekend. Wilders vond het „te ziek voor woorden”. Lees verder…

Met één ding heeft hij gelijk: je ziet in de parlementen de hypocrisie…

Zelfs de PVDA (Nederland), niet te verwisselen met “onze” gelijknamige partij der communisten, werd boos:

Geert Wilders wordt om de weeromstuit met de dood bedreigd, nog steeds…

Schuldig verzuim met aansluitend doofpotoperatie?

De Oostenrijkse overheid zou volledig op de hoogte geweest zijn over het potentiële gevaar van de moslim terrorist die Wenen uit een genoegzaamheidsslaap schudde. Drie geheime veiligheidsdiensten zouden zich met de dader bezig gehouden hebben. Herbert Kickl, FPÖ-voorzitter en voormalig binnenminister, vermoedt dat de terrorist via een lek in het binnenministerie gewaarschuwd werd voor een op handen zijnde razzia en daarop besloot snel tot actie over te gaan.

In april 2019 werd de terrorist, 20 jaar jong, een Albaniër met een Noord-Macedonische en Oostenrijkse dubbele nationaliteit, veroordeeld tot een jeugdstraf. Hij werd in 2018 aan de Turkse grens gevat nadat hij probeerde bij IS aan te sluiten. In december 2019 werd hij voortijdig vrij gelaten nadat hij zijn woord gegeven had dat de “deradicaliseringssessies” hem geholpen hadden zijn dwaling in te zien. Binnenminister Karl Nehammer bevestigde dat hij niet onder toezicht van de staatsveiligheid stond. Herbert Kickl stelt daarentegen dat dit onwaarschijnlijk is: “Als bewezen wordt dat dit niet klopt, dan moet de binnenminister aftreden!”

Waarmee de vraag, of de terrorist onder toezicht stond, onbeantwoord blijft. Kickl vermoedt dat er nu een grote doofpotoperatie op gang gekomen is. Het is meer dan waarschijnlijk dat de dader wel degelijk gevolgd werd en dat er reeds voorafgaande politie-onderzoeken – zij het federaal of gewestelijk – naar zijn persoontje en zijn entourage uitgevoerd werden. Tenslotte is het meer dan onwaarschijnlijk dat binnen zo korte tijd na de aanslag 18 woningdoorzoekingen en 14 arrestaties konden geteld worden indien men van nul moest beginnen! En toch blijft de binnenminister erbij dat de terrorist niet onder toezicht stond.

Herbert Kickl is niet onder de indruk: “Wij kennen met zekerheid twee geheime onderzoeksactiviteiten.”

Deel uitmakend van operatie “Ansa” (… de observatie van de islamitische scène in Wenen) werd sinds begin 2020 de islamitische scène in Wenen in het oog gehouden. Zowel de dader als zijn entourage waren daardoor zichtbaar op de radar van de staatsveiligheid. Er werd immers vastgesteld dat de neergeschoten terrorist herhaaldelijk in salafistische moskeeën gezien werd.

Ook de operatie “Zulu” (Ned. zoeloe) (… de observatie van een islamitische groep in de regio Sankt Pölten… waar dan ‘toevallig’ quasi onmiddellijk na de aanslag razzia’s in woningen plaats vonden) zou zich met de terrorist bezig gehouden hebben. (… Wie verzint dergelijke namen? Zijn die niet ronduit racistisch???) En in de nasleep van de operatie “Ramses” werd al in de vroege ochtenduren van 3 november talrijke huisdoorzoekingen in de islamitische entourage begonnen. Daarom zouden er dan ook zo veel islamisten zo snel na de aanslag gearresteerd geworden zijn, vermoedt Kickl.

En Herbert Kickl vermoedt dan ook dat er ergens bij de staatsveiligheid een lek zit. Het zou wel een zeer eigenaardig toeval zijn dat de islamist – enkele uren voor de ook bij hem geplande razzia – tot de aanslag besloot.

De 20-jarige moslimterrorist was geen onbeschreven blad. Viel al op tijdens zijn schooltijd: een probleemkind. Zijn familie zou zich steeds zorgen gemaakt hebben om hem, zorgen dat hij op het slechte pad zou belanden. Wat werkelijkheid werd: van zorgenkind naar moordenaar. In 2015 sloot hij aan bij de Kleinfeld Fußball Bund (ÖKFB) – hij wou voetballen. Na één wedstrijd gaf hij het op… hij kon geen doelpunt scoren… Drie jaar later wou hij dan bij I.S. aansluiten, wat niet lukte omdat hij bij de Turkse grens betrapt en terug naar huis, naar Oostenrijk, gestuurd werd om daar in jeugdhechtenis te belanden.
Intussen heeft I.S. de aanslag opgeëist.

Op 5 december 2019 (… Sinterklaasgeschenk…) werd de terrorist voortijdig vrij gelaten. Binnenminister Karl Nehammer gaf ruiterlijk toe dat de 20-jarige erin geslaagd was “het deradicaliseringsprogramma van justitie te bedriegen”. Ook justitieministerin Alma Zadic verdedigde het ontslag: hij werd immers, zoals de wet voorziet, na 2/3 van zijn hechtenisstraf onder voorwaarden op vrije voeten gezet, d.w.z. met de verplichting contact te houden met de organisaties “Neustart” (Ned. Nieuwe start) en “Derad“, Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie … (het pamper’netwerk sociale samenhang voor dialoog, extremismepreventie en democratie…). Derad zou de tot inkeer gekomen jonge man de kwaliteitsstempel van geslaagde deradicalisering uitgekeerd hebben, waardoor hij als “veilig” geclassificeerd werd.

Midden juli 2020 probeerde de “veilige” tot inkeer gekomen jonge man-van-Albanese-afkomst munitie voor zijn AK-47 (kalasjnikov) te kopen in Slovakije. Dat lukte niet omdat hij geen wapenvergunning kon voorleggen. De verkoper verwittigde de politie. Deze schakelde de informatie door naar de Oostenrijkse verantwoordelijke overheid. En er gebeurde niets.

Herbert Kickl vindt het onbegrijpelijk dat een islamist, die voorwaardelijk vrij was, niet opnieuw gearresteerd werd nadat hij onwettige gevaarlijke munitie voor zijn kalasjnikov wilde aanschaffen.

In oktober moet er dan opnieuw een melding over het acute gevaar – een tikkende tijdbom – dat van de islamist uitging bij de staatveiligheid gemeld geweest. Indien men daarop passend gereageerd had, dan zou de terreuraanslag niet plaats gevonden hebben.

Herbert Kickl stelt dat de Oostenrijkse bevolking recht heeft op de waarheid. Hij was eergisteren aanwezig op een vergadering van heel de Oostenrijkse politieke elite, van president tot federale en gewestelijke regering(en) en oppositie. Op zijn vraag of de dader en zijn entourage dan toch onder bewaking van de staatsveiligheid (of andere veiligheidsdiensten) stonden, of er misschien ook al voorbereidingen getroffen waren om politie-acties tegen de dader en de cel waarvan hij deel uit maakte, kreeg hij dit nietszeggend antwoord: “De dader is bij de overheid bekend.” Waarop Kickl antwoordde: “Daarvan ga ik uit…” Verder geen verduidelijkingen… Kijk en luister naar onderstaande beelden. Kickl stelt zich de vraag of de federale en/of gewestelijke overheid geen aanvraag voor bewaking ingediend heeft of werd deze geweigerd??? Eén dezer beide opties moet de oorzaak van het débâcle geweest zijn – er bestaat geen andere verklaring.

Noteer daarbij dat Kickl de voormalige binnenminister en derhalve goed op de hoogte is van het reilen en zeilen. Hij is dan ook zeker dat de terrorist en zijn entourage wel degelijk onder toezicht stonden… Dit blijkt ook uit de tekst der huisdoorzoekingsbevelen:

…Alle diese Personen sind hier amtlich einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu radikal islamistischen Szene bekannt und verkehren auch wiederkehrend an Orten (in der Regel Moscheen) die ebenfalls als der salafistischen Szene zuzuordnen sind…

Ned.: Al deze personen zijn hier formeel ter zake bekend omwille van hun lidmaatschap van de radicaal islamitische scène en verkeren ook herhaaldelijk op plaatsen (meestal moskeeën) die ook tot de salafistische scène behoren…

We kunnen niet alles vertalen, maar u kan zowel de ondertiteling, de geautomatiseerde vertaling en transcript (geschreven tekst) inschakelen.

FPÖ nach Anschlag in Wien: Täter und Umfeld standen unter Beobachtung

Wenen weent

Wien-XI Logo Vector (.EPS) Free Download

De oudste zoon van onze jeugdvriend Hotte werkt bij de Weense politie – in burger. Hij beschreef dikwijls scènes die doen herinneren aan stammenoorlogen in Afrika. Wenen heeft – weliswaar minder opvallend – dezelfde problemen als elke andere EUropese grootstad waar een onbeperkte immigratie toegelaten werd. De stad en het gewest (Landtag) worden door rood-groen geregeerd. Op onze vraag hoe hij het nu stelt, of hij gezond en wel is, liet hij weten dat hij sinds de aanslag rond de klok ingezet werd, zoals alle politiediensten. En dat ze woedend zijn. Woedend op de gedoog- en wegkijkpolitiek, woedend op justitie die de dader op zijn woord geloofde dat hij tot inzicht gekomen was, hem voortijdig op vrije voeten zette, woedend omdat men hem (blijkbaar?) uit het oog verloren had, ook al had de Slovaakse overheid de Oostenrijkse ingelicht dat hij daar wapens, resp. munitie zocht… In een volgend artikel lichten wij de doopceel van de terrorist en vermoedelijke lekken bij de Staatsveiligheid..

En, zoals steeds na een islamitische aanslag, werd er voluit op schadebeperking ingezet. In Duitsland wordt dan een portefeuille gevonden die een immigrant ‘sofort’ aan de politie bezorgde. In Wenen mochten twee Turken voor ‘ont’spanning zorgen door hen voor de camera te slepen omdat zij mensen zouden geholpen hebben ‘met gevaar voor eigen leven’. (video 3) Erdogan en de buitenminister waren er als de kippen bij om hen te feliciteren… “ze deden wat elk menselijk wezen zou doen, elke moslim…” … in werkelijkheid ging er een zucht van opluchting door de lucht van Ankara… oef, de schutter was van Noord-Macedonische afkomst…

De dag(en) nadien:

Vreedzaam moslimprotest in de maak?

Het Egyptische tv-anker Amr Adib meende op 26 oktober tijdens een uitzending van zijn programma op MBC Misr TV (Saudi Arabia/Egypt) dé oplossing voor het misbruik van de Profeet door Charlie Hebdo gevonden te hebben.

Hij wil fondsen verzamelen om naar de rechtbank te trekken in Parijs, dé beste advocaat onder de arm te nemen om zo gerechtigheid te laten geschieden. Hij stelt dat moslims op deze wijze het westerse en Franse systeem kunnen gebruiken in hun eigen voordeel. Het zou op wereldwijde belangstelling kunnen rekenen. Adib stelt dat rechtvaardigheid slechts met veel geduld bereikt wordt en verwees naar de joden die bewezen hebben – met veel geduld – criminele nazi’s te kunnen laten veroordelen. En vraagt zich af welke filosofische of ideologische genoegdoening Charlie Hebdo eigenlijk krijgt door het spotten met de Profeet Mohammed.

Nu nog de moslimterroristen ervan overtuigen braafjes thuis te zitten wachten op de uitkomst van het proces…

Trouwens, hij vergeet erbij te vermelden dat joden eigenlijk geen proces voor de rechtbank nodig hebben om gelijk te krijgen. Sinds de erfzonde heruitgevonden werd, wordt iedereen, die riskeert een vinger in de richting van het uitverkoren volk, te steken bij voorbaat veroordeeld – zonder proces – door de politiek en media.

“Het grootste gevaar voor de democratie…”

Nadat ook in Wenen een “karikatuurschandaal” opdook, werden door de poco media alle pijlen gericht op mogelijke verantwoordelijken. Iedereen met een beetje gezond mensenverstand had de zichtbare olifant in de kamer al gezien, een olifant die diende onzichtbaar te blijven.

We verdenken de Duitse media ervan (… niet exclusief…) een speciale cursus “ontkenning” gevolgd te hebben. Zoals het ZDF die quasi als laatste stand hield bij de mogelijkheid dat de vermoedelijke dader bij de entourage van “lockdown” tegenstanders of neonazi’s diende gezocht te worden.

We hebben ze zien op tv verschijnen, het linkse orakel Julia Ebner, naar verluidt een Weense politieke experte gestationeerd in Londen. Ook toen er wereldwijd al beelden verspreid werden van de neergeschoten moslim terrorist. Ebner – bij ons een illustere onbekende – (… wat geen gemis is) publiceerde immers een boek met de onderliggende boodschap “islamisten en rechtsextremen zijn twee kanten van dezelfde medaille”. Haar werd door de redactie van het ZDF programma “Heute Journal” gevraagd of “de lockdown tegenstanders dan niet voor de aanslag verantwoordelijk” zouden kunnen zijn… Bovendien argumenteerde “Heute Journal” men zou officieel “toch helemaal niet” weten uit de welke politieke richting de aanslag kwam.

De islam-relativerende linkse Ebner greep de voorzet dankbaar aan en verklaarde dat ze deze niet zomaar – zeker niet op dat tijdpunt – als onwederlegbaar kon beschouwen. Het zou immers “zeer moeilijk zijn te zeggen uit welke ideologische richting het komt, daar – vanzelfsprekend – alle extremistische groeperingen zo’n avond zouden willen misbruiken.” Zij hield een na-aper van de islamitische aanslagen in Frankrijk wel “mogelijk” – echter zouden ze even goed ook uit “andere ideologische richtingen” kunnen komen.

Bij quasi alle andere poco media hield men zich met het gekende mantra op de vlakte: “wij weten het niet”, “het is onduidelijk”, “het is gevaarlijk zo vroeg te speculeren” en “zich op de islam vast te pinnen”. En – uni sono – de vermelding van de “nabijheid” van de synagoge, waarbij meestal aan het feit voorbij gegaan werd dat a) de synagoge gesloten was, b) de rabbi zelf stelde dat hij geen enkele dreiging gemerkt had, c) dat talrijke getuigenissen dat er lukraak op de terrasjes der drank- en eetgelegenheden geschoten werd.

Niet veel later moet er bij talrijke redacties even diep adem gehaald zijn. De terrorist was geen nazi, ontkenner, populist… maar wel een koelbloedige moordenaar die in Oostenrijk door justitie met fluwelen handschoenen aangepakt geweest was en zodanig de kans kreeg zijn “godsdienst van de vrede” op een passende wijze te verdedigen.

Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie:Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Maar dat vermoedde u al. Voor meer duiding over de von Münchhausenverhalen der media raden wij het boek “Gekaufte Journalisten” aan. Bij De Blauwe Tijger nog steeds verkrijgbaar in het Nederlands.

Blijkbaar zijn “de mensen” dan toch slimmer dan ze door de linkse leugenpers versleten worden:

“Karikatuurschandaal”

Devil face icon Icons PNG - Free PNG and Icons Downloads

Onze redactie wou toch ook eens de andere kant van de medaille bekijken, weten wat moslims drijft, waarom ze zo ‘gekwetst’ reageren op een spottekening. Kortom: we spelen hier even advocaat van de duivel…

Wij hebben daarvoor een webstek geraadpleegd die naar eigen zeggen “de mensen wil verhelderen”, die als doel en streven “alléén het verwerven van de tevredenheid van Allah” heeft “door zo veel en deskundig mogelijk vragen van mensen te beantwoorden”.

Het eerste dat wij leren is dat “terreuraanval” als “karikatuurschandaal” hertaald wordt.

“We hebben dezer dagen weer te maken met een “karikatuurcrisis”. Allereerst willen wij aangeven dat wij al hetgeen wat voor polarisatie in de samenleving zorgt, verachten. Des te meer wanneer dit onder de mom van “de vrijheid van meningsuiting” wordt gedaan. Aangezien Europa zichzelf altijd de hemel in prijst als voorvechters van “het vrije woord” en zichzelf hiermee als het ware stationeert, is het des te kwalijker dat er zulke walgelijke aanvallen op de Islam worden gedaan. Met name als dit door aanzetting van staatshoofden en/of overheden binnen Europa gebeurt. In het westen wordt genoten van een vrijheid waar men trots op is. Onze vrijheid kan en mag echter niet de vrijheden van anderen aantasten. De grens van vrijheid wordt geraakt als de vrijheden van anderen in het geding komen…”

Uit: Het antwoord op het karikatuurschandaal

Genoeg verhelderd? We herinneren ons de reacties nadat de film “The Innocence of Muslims” gelanceerd werd. Het kostte de Amerikaanse ambassadeur in Libië, J. Christopher Stevens en zijn staf, het leven.

Hier ziet u enkele reacties uit verschillende Prachtlanden:

Disruptief

Tweet van Jef Cauwenberghs:

“Dit gaat misschien vreemd en onrespectvol klinken vanuit de mond van een journalist, maar ik vind de media- en twitteraandacht voor relatief kleinschalige aanslagen in Europa disproportioneel en op zeer korte termijn disruptief voor ons als samenleving.”

Reactie van Luc Vermeulen:

“Journalist, sociaal antropoloog medewerker van Knack en de Standaard Jef Cauwenberghs. Een naam om nooit meer te vergeten. Deze journalist vindt dus dat we teveel aandacht besteden aan de moordaanslagen gepleegd door moslims. Mensen letterlijk de kop afsnijden of zoals gisteren in Wenen mensen neermaaien met als gevolg zeker 3 en denkelijk 4 doden en een 15 gewonden waaronder enkele zeer zwaar dat vindt journalist Jef Cauwenberghs relatief kleinschalige aanslagen. Men besteed daar teveel aandacht aan en dat kan op korte termijn disruptief zijn voor onze samenleving. Disruptief wil zeggen ontwrichting of uiteenscheuring. Dus het zijn niet de moordaanslagen gepleegd door moslims die onze maatschappij ontwrichten maar wel de aandacht die men er aan besteedt. Dit gaat misschien vreemd en onrespectvol klinken, begint hij zijn twitterbericht. Vreemd? Onrespectvol? Breng je boodschap even over naar de nabestaanden van de slachtoffers en vraag hen even of ze je twitterbericht vreemd en onrespectvol vinden. We kunnen niet geloven dat de redacties van Knack en de Standaard jou nog één letter laten schrijven in hun uitgaven. Gij, Jef Cauwenberghs, gij zijt de naam journalist niet waardig en mocht je in de toekomst ergens een voordracht geven over uw sociaal antropologische standpunten wel wij gaan met heel veel volk komen luisteren! Om af te sluiten Jef, mocht bij een volgende moslimaanslag familie van jou of goede vrienden van je het slachtoffer zijn wel wij zullen er niet teveel aandacht aangeven dat zou toch maar disruptief werken.”

“Vermoedelijke” dader???

Onze Oostenrijkse jeugdvriend Hotte tekende in 2015 deze spotprent waarmee hij de “Wir schaffen das”-welkompolitiek van Merkel aan de kaak stelde. Vandaag is deze actueler dan ooit.

Parijs, Nice, Brussel, Berlijn… nu ook Wenen. Klik hier voor gsm-beeldmateriaal. De gedode terrorist zou een in Oostenrijk geboren Albaniër zijn, Kurtin S. 20 jaar jong en ouder zal hij dus niet worden.

Terreur & Crime Nieuws's tweet - "Kurtin S., geboren en getogen in #Wenen.  De 20-jarige S. zou Albanese wortels hebben, zijn ouders komen uit  Noord-Macedonië. S. was bekend bij de veiligheidsdiensten omdat

Is dit een mededader, de organisator of een supporter?

Mutmaßlicher Attentäter von Wien

Achter de onleesbare naam schuilt Abdilmuntaqeem Al Iraqi or Lloyd Al Amriki…

unnamed-1.jpg

Minstens drie twitterprofielen van hem zijn bekend. Hij viel de politie op door de geplaatste berichten. Intussen niet meer raadpleegbaar. Terwijl de poco media en politici nog volop aan het raadselen waren wie de gefrustreerde, getraumatiseerde verwarde schutters waren, vielen zelfs de buitenlandse pers zijn antwoord aan de politie van Wenen op toen deze waarschuwde dat er een grote politie-inzet aan de gang was in het 1ste district:

Hier is zijn antwoord aan de Deutsche Welle (DW):

Petra ©️ 🇳🇱 🏛️🦉🤘🔥🤘 (@TweetHola) | Twitter

Ook dreigt hij met een terreuraanslag in het V.K.. Men vraagt zich niet af of, maar wel wanneer deze zal plaats vinden:

r/4chan - EuroAnons try to decipher a tweet.

Met Salvini was de slachtpartij in Nice niet gebeurd

De moslimterrorist, die gisteren drie mensen in Nice vermoordde kwam drie weken geleden pas – op 9 oktober – als illegale tafelschuimer in Italië (vasteland) aan. Na zijn landing in Lampedusa werd Aouissaoui Bahrain, met de Tunesische nationaliteit, naar Bari (zuid-Italië) gebracht en door de politie geregistreerd. Deze info werd door de Corriere della Sera gepubliceerd. De foto toont een breed lachende jonge man met in de hand het nummer 106 (… mogen wij niet publiceren wegens auteursrecht). Aan de hand van een document, verstrekt door het Rode Kruis, dat de terrorist bij zich had, kon de Franse politie hem als Aouissaoui Bahrain identificeren, geboren in land van de Jasmijnrevolutie op 29 maart 1999, begin oktober aangeland in Italië.

Dé hamvraag is en blijft waarom hij niet onmiddellijk uitgewezen werd… in Tunesië heerst er geen oorlog… en wel onmiddellijk nadat hij voet aan wal gezet had in Lampedusa, waar hij na aankomst in een identificatiecentrum gebracht en door de politie gefotografeerd werd??? Op 9 oktober duikt hij dan in Bari op. Hoe hij uiteindelijk in Nice belandde, waarom hij daar niet in een identificatiecentrum voor uitzettingen geplaatst werd??? Nochtans schijnt vast te staan dat hij door de overheid onmiddellijk in de afdeling “illegale import” geregistreerd werd.

Drie mensen (en misschien nog meer) moesten de laksheid – de laisser faire – het gedoogbeleid van de EU- en nationale overheden met hun leven bekopen.

Het Tunesische min. van buitenlandse zaken: veroordeelt de aanslag ten strengste en opent een onderzoek. (…)

Met Mateo Salvini’s immigratiemaatregelen zou dit niet gebeurd zijn. Italië heeft zijn door de poco media fel bekritiseerde immigratiepolitiek pas deze zomer teruggedraaid. Met het inmiddels bekende resultaat. En dan wordt dit geremedieerd met een minuut stilte in de praatbarakken… Eén minuut voor drie levens. Twintig seconden per kerkganger. Méér zijn onze eigen mensen, christenen, niet waard.

Verantwoordelijk zijn: de EU met de nefaste immigratiepolitiek, de NGO’s die in de Mid. Zee patrouilleren op zoek naar mogelijke drenkelingen, de regeringen van Italië, van Frankrijk… en als inspiratiebron: de godsdienst van de vrede.