“Waardevoller dan goud”…

Afbeeldingsresultaat voor flüchtlinge sind wertvoller als gold

U kent hoogstwaarschijnlijk de uitsmijter (!) van de voormalige EU-leider, Martin Schulz, nog “Wat de vluchtelingen meebrengen is waardevoller dan goud”. Volgens hem en heel de poco media kwamen de “vakkrachten” om Duitsland – en de rest van de EU – uit de problemen te helpen.

Dat het in hoofdzaak om jonge islamitische mannen ging, zonder scholing of opleiding, zonder enige empathie met onze normen en waarden, zonder enig besef van realiteit of dankbaarheid, zonder enige meerwaarde voor de Duitse en onze economie, dat werd door Schulz en het Gutmenschendom even over het hoofd gezien. De cijfers én de gebeurtenissen der laatste jaren tonen de bittere werkelijkheid.

De voornamelijk moslim tsunami heeft de criminaliteitscijfers in een hoge drukgebied gebracht. Dit staat officieel te lezen in de statistieken van het BKA (Bundeskriminalamt – federale justitie). U kan ze raadplegen op hun webstek onder de titel “Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung” (Federale toestand criminaliteit in relatie tot de immigratie). Als men slechts de jaren 2015 tot 2018 onder de loep neemt, tijdens dewelke de Merkelregering de Duitse grenzen open zette tégen de grondwet, de verblijfswetten en de EUropese verdragen in, dan tonen de BKA-statistieken een totaal van 1.085.647 misdrijven door de “gouden” immigranten.

Volgens die statistieken werden alleen al in de jaren 2015 tot 2018 621.713 immigranten bij de politie als verdachte misdadigers geregistreerd. Ook als ze eventueel dubbel geteld werden als er eentje bv. zowel in 2016 als in 2018 voor verkrachting gearresteerd werd, dan springt toch het absurd hoge cijfer van 621.713 criminelen binnen het vluchtelingencircuit in het oog.

Binnenminister Horst Seehofer – sinds hij deze sjerp draagt verloochent hij alles wat hij vroeger belijdde – wil liever suggereren dat Duitsland een der veiligste landen ter wereld is. Het BKA bewijst het tegenovergestelde. De poco media zijn solidair – ook zij besteden geen aandacht aan de hallucinante cijfers.

2018: 296.226 misdrijven door 165.769 onder verdenking gestelde immigranten
2017: 289.753 misdrijven door 167.268 ” ” ” “
2016: 293.467 misdrijven door 174.438 ” ” ” “
2015: 206.201 misdrijven door 114.238 ” ” ” “

Daar bovenop:
op blz 17 van de totale 63 blz verkondigt het BKA:
In het jaar 2018 werden in het totale criminaliteitsplaatje (zonder buitenlandse misdrijven) 296.226 misdrijven geregisteerd bij dewelke minstens één immigrant als verdachte opdook.”
In 2017 werden 289.753 misdrijven door vluchtelingen (blz 29 van 62 blz) opgenomen.
In 2016 waren het 293.467 misdrijven (blz 9 van 46 blz)
en in 2015 telde men 206.201 misdrijven (blz 8 van 38 blz).

Totaal: 1.085.647 misdrijven door 621.713 geïmporteerde verdachten.

Wie nog zich nog steeds in de droomwereld van Schulz bevindt; kan alle details nalezen bij BKA Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. … Ein böses Erwachen!

Afbeeldingsresultaat voor Merkel teufel ein böses erwachen

En zeggen dat Merkel opnieuw ervoor pleit dat de EU de toekomstige drenkelingen moet gaan opwachten en hierheen halen. Een thema dat bij de staatszenders ergens onopgemerkt blijft in de hoop dat de Duitse kiezers even dom, resp. “Gutmenschlich” blijven als de laatste jaren.

Duits gesjacher over doodsvonnissen

Afbeeldingsresultaat voor von allen guten geistern verlassen

Bij onze oosterburen zijn ze intussen “von allen guten Geistern verlassen”, wat beleefd uitgedrukt “op hun kop gevallen en blijven botsen” wil zeggen. In Irak en oost-Syrië, waar de Koerden de oliebronnen bewaken – zitten na de ineenstorting van het IS-Kalifaat ca. 60 IS-moordenaars – met een Duits paspoort – in de cel. Zij zullen zich daar voor de rechtbank moeten verantwoorden. Tot zover heeft de Bundesregering geen bezwaren. Echter… vermits het om “Duitse” burgers gaat moeten zij ook door Duitse waarden en normen beschermd worden. M.a.w. ze mogen weliswaar daar be- en veroordeeld worden, maar… hun leven is heilig. De doodstraf mag niet uitgevoerd worden. Het is naar verluidt al erg genoeg dat ze geen enkel perspectief op vervroegde vrijlating hebben. Irak schijnt de Duitse democratische waarden en normen genegen te zijn… echter… voor een prijs. In ruil voor economische hulp – 20 miljard euro aub – beloven ze plechtig hen te voorzien van diplomatische steun en hen geen kopje kleiner te maken. Iets waarmee de zgn. “Duitse” djihadisten tijdens hun IS-inzet geen probleem mee hadden.

Journalist vindt dat er dan een probleem van klasse-justitie ontstaat; inlandse terroristen kunnen naar de 70 maagden verwezen worden terwijl buitenlandse hier op deze planeet moeten blijven. Tja. Een probleem waarover we eens serieus moeten nadenken…. Eventueel de Epstein-oplossing?

Journalist vindt dat het buitenministerie geen “mening” uit over de Iraaks-Koerdische rechtspraak, echter, maar al te graag commentaar geeft over de rest van de wereld. Tja. Zo werkt dat nu eenmaal, als men aan het handje van een wereldmacht loopt.

Molenbeek is overal

Ook in Zwitserland, ondanks het minarettenverbod, radicaliseren steeds meer moslims. Hun centrum: de stad Winterthur. Met als postuum eerbetoon en aanstoker: een inmiddels gestorven “Duitse” Syriëstrijder, tevens gewezen kickbox-wereldkampioen.

Zwitserland ging er lange tijd van uit dat als niet-EU-land en vrijgevige sociaalstaat de moslims zich daar koest zouden houden. Om die reden was de ontzetting eens zo groot dat uitgerekend de stad Winterthur – symbool van veiligheid door de internationale verzekeringsonderneming – in de belangstelling zou komen met een stadsdistrict dat door radicale islamisten ingepalmd werd. Een ghetto zoals Molenbeek.

Het Zwitserse Molenbeek heet Steig in Winterthur-Töss. Volgens de overheid: een problemendistrict. Grote werkloosheid en weinig perspectieven. Nochtans allemaal hooggekwalificeerde vakkrachten of afgestudeerde universitairen. Maar ze krijgen geen kansen. Zoals in Molenbeek. Al is hun aantal geringer: een stuk of honderd extreemradicalen, die geen boodschap hebben aan de beroemde Zwitserse democratiebeleving. Naar het echte aantal dat naar het Kalifaat trok om de heilige djihad mee te maken heeft de overheid het raden. Officieel weet men van tien.

Afbeeldingsresultaat voor Valdet Enver Gashi

Pas na de aanslagen in Madrid (2004) kwam n.a.v. zijn arrestatie een man in beeld die legaal in de regio Winterthur gewoond had. En die man was Valdet Enver Gashi uit Pristina in Kosovo, die als 6-jarig jongetje in 1992 samen met zijn ouders een asielaanvraag in Duitsland ingediend en toegekend kreeg en die twee keer wereldkampioen bij de super lichtgewichten werd. Hij was de grote gangmaker van de radicalisering in Winterthur. Na zijn professionele kickbox-carrière in Thailand kwam hij in 2013 naar Winterthur en begon daar met een soort islamitische kickboxen. Gashi werd snel populair, kon velen overtuigen samen met hem in 2015 ISIS te vervoegen in Syrië. Zijn in het Duitse Singen wonende familie zou naar verluidt niet op de hoogte geweest zijn. Pas toen een anoniem telefoontje hen de dood meldde bij de slag om Kobani – men zegt door “friendly fire” van zijn eigen ISIS-kameraden omdat hij genezen was van zijn djihaddrang – wisten zij waar Gashi gebleven en verbleven had.

Gashi masseerde zijn volgelingen in de plaatselijke An-Nur-moskee in Winterthur. De moskee werd een soort bedevaartcentrum voor islamisten van heinde en verre. In 2016 werden in het “Allah-gebedshuis” twee moskeebezoekers door een groep “baardjongeren” bijna gelyncht omdat men in hen spionnen vermoedde. Dit akkefietje leidde naar een jarenlange observering door de overheid. En kwam een “jongere” in beeld die quasi vanuit de gebedstrance zich sito presto naar de luchthaven haastte om ook zijn djihadsteentje bij te dragen. Hij werd op de luchthaven van Zurich onderschept.

In oktober mocht een Ethiopische reisimam (… islamversie van ons Reizend Volkstheater) op vrijdag de schare verblijden met de boodschap van de godsdienst van de vrede:… moslims die weigeren in de moskee te bidden zouden moeten gedood of verbrand (… “of”… te verhelpen met zonnefactor 50?) worden. De reisimam, wiens reislust inmiddels voldaan was, kwam voor de rechtbank – zijn asielaanvraag werd geweigerd – met als reden dat hij in zijn preek opriep tot geweld. Ach neen, niet toch, zo was dat niet bedoeld. Hij citeerde slechts de woorden van hoge islamitische schriftgeleerden (… zijn er andere?), van de profeet Mo himself en koranparagrafen… en het kwam hem, simpele reisimam, niet toe daar commentaar op te geven of er een letter aan te veranderen.

De Zwitserse rechtbank volhardde in de boosheid – of Allah, Mo, de Koran, de hele islamstamboom/geschriften er nu achter zaten of niet – maakte niets uit. De Profeet kon niet voorzien dat zijn trouwe volgeling – nadat diens échte identiteit vastgesteld werd – uitgewezen naar zijn eigen Prachtland Somalië, waar hij nog lang en gelukkig leeft met zijn gebedskarpetje. De Zwitsers moeten nog bekomen van het gemis.

De moskee is sinds 2017 gesloten. De eigenaar heeft het huurcontract opgezegd. Maar de problemen zijn daarmee niet verdwenen uit Winterhur. De meeste islamisten zijn niet vertrokken en wachten nu op hun broeders uit Syrië en Irak, die met hun ervaring zullen pronken en nieuwe “jongeren” zullen opleiden.

Amnesty Int’l geeft reisadvies

Afbeeldingsresultaat voor crazy smiley

Enerzijds… Een armlengte afstand kan u niet beschermen in de VSA. Afhankelijk van uw geslachtsidentiteit (… vrij naar keuze in te vullen), ras (… Joden, Palestijnen, Walen…), herkomstland, etnische achtergrond (… blijkbaar is dit iets anders dan ras), seksuele zoektocht (… eventueel een andere invulling dan vermeld op uw paspoort), kan men een hoger risico lopen op kogelgeweld (… zijn kogels gewelddadig?). Kijk uit uw doppen.

Anderzijds… wordt het dragen van een boerka niet als potentieel gevaar voor de samenleving (… wie of wat zit erachter verborgen?), maar wel als reëel gevaar voor de vrijheid der vrouwen gezien. Het valt in dezelfde categorie van verwerpelijke misdrijven tegen de helft der mens(elijk)heid als de dwang om een boerka te dragen.

Met deze (intussen verwijderde) tweet als uitsmijter dat het boerkaverbod “vrouwen hindert hun volledig potentieel te bereiken.” We zijn nieuwsgierig: welk potentieel zit er onder een boerka verborgen? “Mensenrechtenschendingen zoals het boerkaverbod in Nederlandse scholen moet onmiddellijk worden gestopt om armoede te stoppen.” Zouden boerkabedekte vrouwen méér verdienen dan boerkaloze werkneemsters?

Vloeken in de moskee…

Zuid-Arabisch geschrift, destijds in gebruik te Mekka. Er zijn geen koranteksten in dit schrift gevonden. (Nat. museum Sanaa, Jemen)

“De Koran kan niet in Mekka en Medina zijn ontstaan, want dan zouden de oudste koranhandschriften in een ander alfabet zijn opgeschreven.”

Koenraad Elst: Terwijl de meeste islamcritici focussen op de islamtraditie zoals moslims zelf die belijden en als normatief voor hun eigen gedrag beschouwen, is er ook een tweede front, weinig van invloed op het islamdebat maar genoeg om moslims woedend te maken wanneer ze er toch van horen: het historisch revisionisme dat ook niet-islamitische bronnen gebruikt. Het ontdekt stilaan heel wat onjuistheden in de canonieke geschiedenis van de vroege islam.

Taalkundige: Koran is niet geschreven in heilige steden

In elke populaire inleiding tot de islam staat het als onomstotelijk feit: de Koran is ontstaan in Mekka en Medina. Maar volgens de Canadese geleerde Robert Kerr is dat onmogelijk.

De opkomst van de islam kun je alleen begrijpen als je die in de context van zijn tijd plaatst. Dat zal, betoogt de Canadese wetenschapper Robert Kerr, nooit lukken wanneer je je beperkt tot klassiek Arabische teksten waarin de islamitische overlevering is opgetekend. Ook kennis van andere talen en culturen waarmee Arabieren eeuwenlang in contact stonden is essentieel. Lees verder…

Trouwens, los van de taal, is er ook met de wetenschappelijke inhoud iets niet pluis:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen. Samen met Arabische milities vallen ze in 638 Jeruzalem binnen en herbouwen de tempel onder kalief Umar. Zij beschouwen zich als de door God uitgekozenen om de wereld te onderwerpen en van alle kwaad te zuiveren. Ook het Arabische heilige boek zou ontstaan zijn in N. Syrië en niet in Mekka en Medina, als prediking van deze judeo-nazareners.

De koran  wordt opgebouwd gedurende meer dan 200 jaar door meer dan 30 schrijvers in een Syrisch Aramese context met elementen uit de midrash, joodse tradities, Tora, joodse heilige boeken, Evangelies en apocriefen, sprookjes en legenden, medische verhandelingen, historische verhalen en zo meer. Vanaf de 8e eeuw wordt een nieuwe islam opgelegd vanuit Damascus en Bagdad om met goddelijk gezag over heel de wereld te heersen. Mohammed wordt als profeet pas uitgevonden na 650. Alle vermeldingen van Mohammed in de koran zijn latere toevoegingen. De huidige islam zou rond de 10e eeuw vastgelegd zijn door kalief Abd al-Malik en de  bouw van de Rotskoepel in Jeruzalem.

De bronafbeelding bekijken

Zowel het joodse als het christelijk geloof worden veroordeeld, vooral de leer van de heilige Drie-eenheid. Alle verwijzingen naar de alliantie met de judeo-nazareners en naar de joodse en Aramese oorsprong van de koran worden uitgewist en iedere kritische interpretatie wordt verboden. Ziehier slechts enkele van de  boeiende resultaten van een boek waarvan de samenvatting me deze week werd toegestuurd.

Nvdr: het volledige boek is gratis te downloaden bij https://legrandsecretdelislam.com/telechargement/

Het is onmogelijk om daar nu dieper op in te gaan. Eén gedachte wil hier slechts aan toevoegen, nl. over de oorsprong van zovele ontwrichtingen van het geloof in Jezus. Deze judeo-nazareners zagen de taak van Jezus in  het herstel van een machtig politiek rijk. Omwille van de ontrouw van het joodse volk zou dit mislukt zijn en God zou Jezus op tijd teruggenomen hebben en in zijn plaats een andere de kruisdood laten sterven. Zij wilden met die flauwe joods-christelijke volgelingen van Jezus die zich rond de apostelen schaarden en geen enkele politieke macht hadden, niets te maken hebben. Door hun latere bliksemsnelle oorlogsoverwinningen wisten ze zich op de goede weg, gezegend door een almachtige politieke messias, vertegenwoordigd door de kalief.  En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? Het verjagen en uitmoorden, bestelen en wurgen van een heel volk vinden ze allemaal terug in hun zogenaamde goddelijke roeping. En wat is de grote bekoring van zovele vrome gelovigen en katholieken in  onze  tijd? Ze willen zich niet alleen aanpassen aan de openbare opinie maar zij willen veel meer werelds en politiek succes van het geloof en de  Kerk. Ze rekenen op wereldlijke macht en burgerlijk gezag. Het wordt tijd dat we het al te menselijk streven laten varen om in te treden in Gods plan en volgeling van Jezus worden. Ziehier wat Jezus zegt in het Evangelie van de Eucharistie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn  kruis op te nemen” (Mattheus 16, 24)

P. Daniel

Vrijdag 9 augustus 2019

Flitsen

Vakantiedag met minder validen

Al jaren trachten we bijzondere zorg te dragen voor de gehandicapten van Qâra. Aanvankelijk bezochten we hen in het dorp. Nu komen ze iedere zaterdag bij ons doorbrengen en krijgen daarvoor de grote zaal aan de ingang van de poort ter beschikking. Vorige zaterdag werd er een echte vakantiedag van gemaakt. Het vertellen van stichtende  verhaaltjes scheen hen heel bijzonder te amuseren. ‘s Middags aten we samen met de gemeenschap onder de colonnade naast de grote zaal. Terwijl wij ‘s avonds de vespers zongen bleven zij nog lang zingen  en dansen onder elkaar.

Lees verder

Islamofobie?

Afbeeldingsresultaat voor hoofddoeken cartoon

Een meisje van 12 moet aan de gate op een Canadese luchthaven haar sjaaltje verwijderen. Wou dit slechts in een aparte kamer, zonder toeschouwers, doen. Mocht niet. Verontwaardiging alom: alsof ze verplicht werd met ontblote borsten een paaldans uit te voeren. Goede raad: vlieg niet naar Antalya (Turkije)… daar word je zelfs gefouilleerd (voor de derde keer) aan de gate en niemand, maar dan ook niemand, neemt daar aanstoot aan. Ook niet de moslims, resp. moslima’s, die meevlogen. Maar die hadden dan ook geen sjaaltje om hun hoofd gebonden. Je vraagt je dan af wat in zo’n moslimhoofd omgaat. Wat is er ingrijpender: een sjaaltje even van je hoofd nemen of gefouilleerd worden?