EU in het verweer tegen “islamofobie”

Het is al voor het vierde jaar op rij dat de “politieke wetenschappers” Farid Hafez en Enes Bayraklı samen met de Turkse, AKP-Erdogan-bevriende stichting SETA (… die noemt zich een denktank… wiens streven het verbod op denken belichaamt) het zgn. “„European Islamophobia Report“ – het “Europese Islamofobierapport” – uit in hetwelke een keure academici, journalisten en politici als “islamofoob” en/of “racistisch” aan de kaak gesteld worden. Opvallend bij het verklikkingsrapport is het feit dat de islam als een ras beschouwd wordt. Het gevaar is reëel dat de geviseerde personen en instellingen, die in het Ottomaanse prachtland gevestigd zijn, in Erdogans gevangenissen belanden.

Op de titelbladzijde de EU- en Turkse vlaggen, broederlijk verenigd ter bescherming van de islam, resp. ter veroordeling van islamkritische stemmen. En, als grote boosdoeners, Salvini, Kickl en Seehofer.

En wie betaalt voor dat grapje? Wij. De EU draagt 127.000 euro bij aan een verslag dat de vrije meningsuiting aan de ketting moet leggen, dat ons doof en blind moet maken. In een open brief hebben 13 aangeklaagde wetenschappers de subsidie- en samenwerkingsstop geëist. Mocht u zin hebben, kan u hier het omvangrijke, per land ingedeelde, rapport lezen. Op blz. 141 vindt u wat voor moslimhaters wij met z’n allen – in het land b – toch zijn. Vooral moslima’s zijn het mikpunt: zij worden naar verluidt uitgescholden, krijgen geen toegang tot diensten, hun hoofddoek wordt afgetrokken en… schrik niet… zelfs wordt er geprobeerd hen te verkrachten. Slik. Verder wordt in het algemeen het ‘verzonnen’ riedeltje van de islamisering, van huiveringwekkende toename van ‘extreemrechtse’ invloeden en ja het verbod op halal-slachten aangeklaagd.

Er werd in de EU-praatbarak een vraag over de financiering ingediend. Het is nog wachten op een schriftelijk antwoord.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen satire.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een geschenk van Sinterklaas of eerder een rapport van Zwarte Piet?

Een jaarverslag over de katholieke kerk in België, 2018. ‘n Half miljoen Belgen schijnen nog naar een  Kerstviering te gaan maar niet de helft daarvan gaat nog naar de wekelijkse zondagsviering of jaar na jaar steeds minder. Er is een drastische vermindering van het sacramentele leven (doopsel, vormsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis…) en een sterke daling van het aantal priesters (nog 4347) en religieuzen (nog 9560, een priester-religieus telt dan nog in de twee mee!). De kerkafbraak wordt aldus mooi verwoord: aan de eredienst werden 31 kerken onttrokken en 39 parochies werden opgeheven. Ja, het wordt een “keuzechristendom” met een sterke “vervrouwelijking”. Steeds meer vrouwen delen in de pastoraal en nemen de leiding (niet vermeld wordt het “Jezebel-effect”, nl een vrouw die naast de verantwoordelijke priester staat en feitelijk onterecht de leiding neemt). Dan volgen de positieve aspecten in crescendo: de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind,  het museumbezoek aan de kathedralen blijft op peil en de zes Belgische abdijen die trappist brouwen blijven onverstoord hun edel vocht produceren en verkopen. Het eindresultaat is overduidelijk: onze zogenaamde “multireligieuze” maatschappij wordt in feite heel erg “mini-religieus”.

We kunnen de volgende jaren nog meer van dergelijke Sinterklaasrapporten verwachten, waarin haarfijn wordt berekend hoe sterk de vermindering weer verminderd is. Zal dit blijven zakken tot het nulpunt? Neen. Er is iets aan te doen, maar daarvoor heb je goede (geen uitzonderlijke!) hersens nodig, een stevige ruggengraat en een degelijk geweten, nl. de “gewone” eigenschappen van een mens die uit het karkas van het maatschappelijk “correcte denken” durft stappen.

Friedrich Nietzsche bestreed fanatiek het christendom. Dat was voor hem een godsdienst van zwakkelingen en verliezers, ieder mens op aarde onwaardig. Indien hij nu  nog zou leven en de ingestorte westerse beschaving overschouwen, zou hij met zijn scherpe geest opmerken dat alle kracht van de westerse beschaving juist uit dit katholieke geloof kwam. Mogelijk zou hij degene zijn die oproept tot een dringend herstel van het christelijk geloof (zie onze bezinning hierover verderop).

Terwijl bij ons de ene eeuwenoude kerk na de andere wordt gesloten, afgebroken, verkocht, omgebouwd tot museum of supermarkt, heeft de orthodoxe patriarch Kirill in 2011 beslist om in Moskou alleen al 200 nieuwe kerken en centra te bouwen om aan de nood van het zich uitbreidend  kerkelijk leven te voldoen. Eén vierde hiervan is  al voltooid,  tientallen zijn nog in opbouw!

*******

We geven  enkele eenvoudige berichten uit het dagelijkse leven van de gemeenschap. Daarna  bieden we een reeks merkwaardige berichten aan die je in onze media niet zult vinden of wat niet in de openbare opinie kan/mag gezegd worden.

Voor een zicht op de situatie in Syrië en in de  wereld kan ik weer (dank zij wat vrienden me toesturen) een uitgebreid gamma voorleggen van info en video’s, waaruit je rustig uw interesses kunt  kiezen. Er is ook flink wat bij in Nederlandse taal.

P. Daniel

Vrijdag 6 december 2019

Flitsen

Terwijl in de Latijnse liturgie de Advent begint, is de voorbereiding op de geboorte van Jezus in de byzantijnse liturgie al eerder begonnen en omvat ook een vasten zoals voor Pasen. Concreet nemen we daaraan deel door om beurt een dag persoonlijke “retraite” te houden: in eenzaamheid en stilte zich terugtrekken, met extra gebed, geestelijke lezing en handenarbeid. De fraters maken hierbij dankbaar gebruik van de kluis op het terrein, sommigen zelfs ’s nachts.

Iedere zaterdag komen een 15-tal “minder validen” uit het dorp een dag doorbrengen met ons. De grote mooie zaal aan de ingang is dan voor hen. Het zijn jongens en meisjes en wel van alle leeftijden. Er is een moslima bij die altijd even vriendelijk is en die haar kindje draagt dat niet kan gaan of staan. Ze is ook altijd bereid haar kindje, dat Maria heet,  te geven aan wie het wil koesteren. Deze vrouw en zovelen zoals zij, behoren tot  de eigenlijke “groten” in de geschiedenis van de mensheid: groot in toewijding en trouw, groot in totale gave van zichzelf. Zij beleven de authentieke waarden van onze westerse beschaving, die eens ontstaan is uit het christendom.  

Lees verder

Je moet maar durven!

Abderrahim Lahlali, samen met Mohamed Ozdemir, advocaat voor de twee gerepatrieerde zwarte madammen van I.S., de terrorista’s Fatima en Rahma Benzemmian uit Borgerocco, moet nog bekijken of hij in beroep gaat tegen de veroordelingen bij verstek van vijf jaar hechtenis. Intussen wil hij dat zijn “cliënten” (wie betaalt zijn ereloon en eventuele proceskosten???) psychologische bijstand krijgen wegens de “problematische stress-situatie” die ze achter de rug hebben in de kampen, waar ze “in onmenselijke omstandigheden” zouden verbleven hebben. (…)

Bij de repressie was er geen sprake van psychologische bijstand. Integendeel.

De BBC maakte een parodie over de zwarte madammen “The Real Housewives of ISIS”. En dat viel niet in halal aarde…

“Goede intentie”

Afbeeldingsresultaat voor de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

Dit lieverdje wil graag terugkomen om zijn spijt te betuigen. Spijt dat zijn “goede intentie” verkeerd uitgevallen is. Luister naar zijn betoog (even wachten op facebook):

Abdellah Nouamane, codenaam Abu Jihad Al-Belgiki, is een van de meest beruchte Belgische Syriëstrijders. Nouamane werd meermaals doodverklaard, maar hij zit achter de tralies in Noord-Syrië. De Nederlandse reporter Hans Jaap Melissen trof hem daar, eigenlijk heel toevallig, toen hij een gevangen Nederlander ging interviewen. Bekijk hier reportage. Zijn moeder, met wie de CD&V meende stemmen te kunnen binnen rijven, kreeg nu zekerheid: haar zorgenkind leeft nog en heeft zijn zaad geplant…

En wat doet onze overheid? De pianist op zijn vingers tikken. (even wachten op facebook)

De kiezer denkt er het zijne van: ga naar het facebookprofiel van VRT NWS en lees de commentaren onderaan.