Bosbrossers: boete en disciplinaire maatregelen?

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

Niet hier. Natuurlijk niet. Al is Anuna’s aanhang wel fel verminderd. Tenslotte moeten leerlingen ook examens afleggen en hun M.O.-diploma halen. Die donderdagse waanzin heeft al lang genoeg geduurd. In de rest van de bedreigde wereld brossen ze op vrijdag. Waarbij we ons afvragen hoe de milieubewuste moslimleerling hiermee omgaat.

In Merkelland krijgen de scholen zo stilaan hun buik vol van de “onrechtmatig afwezige” leerlingen. Enkele scholen hebben zowaar disciplinaire maatregelen en een boete in het vooruitzicht gesteld. Nazi’s!

De onzichtbare olifant in de klas

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the classroom


De kennis van het Nederlands gaat achteruit.
De kennis van wiskunde gaat achteruit.
De kennis van het Frans gaat achteruit.
Latijn wil men afschaffen.
Geschiedenis wordt herschreven met respect voor andere culturen.
Aardrijkskunde wordt herschreven met in achtname van “open grenzen”.
De eindtermen zijn volgens Boeve te moeilijk.

Wat is er aan de hand met onze kinderen?

Vreemd in eigen land

Het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft jaar na jaar toenemen. In de stad Antwerpen gaat het om net niet de helft van de kinderen in het basisonderwijs.

Leerkrachten kwamen vorige week op straat om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Het M-decreet, de administratieve lasten, maar ook het feit dat steeds meer kinderen een taalachterstand hebben, zorgt dat ze handen te kort komen. Die toestand is het ergst in de Nederlandstalige scholen in het Brusselse Gewest. In Oudergem of Sint-Jans-Molenbeek heeft maar liefst 79% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs een andere moedertaal. In de stad Brussel gaat het om bijna 70%.

In de provincie Antwerpen spreekt 22,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands, terwijl dat vijf jaar geleden ‘maar’ 18,7% was. Bij de kleuters gaat het om 24,1%. In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs op 46,2%. (…)

In de provincie Antwerpen spreekt 22,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands, terwijl dat vijf jaar geleden ‘maar’ 18,7% was. Bij de kleuters gaat het om 24,1%. In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs op 46,2%. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Het Vlaams Belang hamert al jaren op dezelfde nagel::

Vervreemding heeft niet uitsluitend met taal te maken:

De Curie stuurde zijn kat…

… naar de uitvaart van kardinaal Danneels

Ter herinnering onderstaande leerzame illustratie uit het godsdienst(!)handboek ‘ROEACH ‘ voor 13-jarige scholieren en (zelfs na heftig protest van de gelovigen) mét het ‘imprimatur‘ en het ‘nihil obstat’ van ‘de goede herder’ Godfried ‘kardinaal’ Danneels.

De ‘Belgische Catechismus’ zoals het handboek van Danneels in het buitenland smalend werd genoemd.

Uiteindelijk zou Danneels onder zware druk vanuit Rome, meer bepaald door Jozef , kardinaal Ratzinger, het godsdiensthandboek ROEACH moeten terugtrekken.

Danneels heeft Ratzinger dat nooit vergeven en het gevolg is dat daarna Danneels hemel en aarde bewogen heeft, om Jozef Kardinaal Ratzinger en/of Paus Benedictus XVI ten val te brengen. Danneels gaf dat trouwens zelf grif toe.

Dit en veel meer vindt u bij Katholieke Actie Vlaanderen

Onze taal is een “verliesgevende operatie”

De bronafbeelding bekijken

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) stopt met het aanbieden van de bachelorstudie Nederlands. Door het gebrek aan animo is het een “verliesgevende operatie” aldus woordvoerder Wessel Agterhof in De Taalstaat. Vorig jaar vierde de universiteit nog het honderdjarig bestaan van de studie. (…)

Nochtans… Taalbeheersing Nederlandse studenten onvoldoende:
„Het is te gek voor woorden. Bij zo’n 50 tot 60 procent van de scripties en tentamens schort het aan het Nederlands. „Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwiijs. Dan moet je toch kunnen schrijven?” (…)

Volgens een onderzoek van het Taalcentrum-VU onder 1.100 eerstejaars studenten beschikt één op de zes over een slechte schrijfvaardigheid. De VU wil studenten die een onvoldoende behalen voor de taaltoets voortaan verplichten een bijspijkercursus te volgen. (…)

Volgens een onderzoek van het Taalcentrum-VU onder 1.100 eerstejaars studenten beschikt één op de zes over een slechte schrijfvaardigheid. De VU wil studenten die een onvoldoende behalen voor de taaltoets voortaan verplichten een bijspijkercursus te volgen. (…)

In Vlaanderen ziet het er niet veel beter uit.

Ze kunnen niet meer schrijven, meneer
Professoren ergeren zich blauw aan taalfouten van studenten in examens
Examens vol spelfouten: heel wat docenten hoger onderwijs krijgen dezer dagen tenenkrullend proza van studenten te lezen. Sommigen pleiten ervoor om zware uitschuivers ook bij niet-taalvakken te bestraffen. “Al mag je je niet blind staren op spelling”, waarschuwen taalkundigen. (…)

De bronafbeelding bekijken

Dé oplossing… Je hoeft zelfs geen moeite meer te doen je eigen (?) taal onder de knie te krijgen. Mits betaling kan je beroep doen op een “redigeerservice”. Studenten van de Vrije Universiteit kunnen de eindversie van hun scriptie straks laten controleren op spel- en taalfouten.

Zoek de oolifand in de kaamer…

Twee maten en gewichten

De bronafbeelding bekijken

De klimaathypnose van “Groen”. .

Wie spijbelt voor het klimaat, krijgt een alternatieve straf. Neem je aan een politieke demonstratie deel, dan loopt je een echte strafstudie op. Dat heeft een leerling van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Lier ervaren. De ouders van de betrokken jongen zijn er niet over te spreken. Maar Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, ziet er geen graten in.

De Lierse lagere scholen organiseerden twee donderdagen geleden een klimaatactie op de stadsvesten rond Lier. Vlaams Belang en Voorpost Kempen hielden een tegenactie en stapten rond met de slogan “Laat kinderen spelen! Niet manifesteren!”

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in