Er is – soms – toch nog gerechtigheid

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

De Gibson bakkerij (Ohio) werd door de Lorain County rechtbank 11 miljoen dollar schadeloosstelling toegesproken. De bakkerij, die dateert van het jaar 1885, werd als het ware geterroriseerd door het Oberlin College. Reden: drie zwarte studenten werden gearresteerd nadat ze betrapt en beticht waren van diefstal een dag na de presidentsverkiezing van 2016. Drie studenten toonden een valse identiteitskaart, pikten drie flessen wijn en toen Gibson jr. hen betrapte sloegen ze hem neer.

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

Hun zaak werd als het ware door betogers van de universiteit – met het motto “Black lives matter” – getiranniseerd wegens racisme. De studentenraad stelde een resolutie op waarin beweerd werd dat de Gibson bakkerij “een lange racistische geschiedenis” had en verspreidde een pamflet tegen de bakkerij. De studenten boycotten het bedrijf en de universiteit annuleerde eenzijdig hun contract.

De bakkerij, moe getergd en verlies lijdend, legde klacht neer wegens smaad. Oberlin weerlegde dat de univ niet verantwoordelijk was voor de daden der studenten. Intussen hadden de drie dieven de diefstal – na het organiseren van uitgebreide protesten en een boycot met het doel de bakkerij ten gronde te richten en de eigenaars door het stof te doen kruipen – toegegeven en werd de aanklacht tegen hen zelfs nog uitgebreid toen ze de bakkerij van racisme beschuldigden.

De jury van de rechtbank zag in dat het Oberlin College tot in het absurde een goed gezin en een langjarig bedrijf in hun gemeenschap voor geen enkele echte reden wou beschadigen. Het vonnis mag geïnterpreteerd worden als een kleine tik t.a.v. universiteiten en hogescholen, dat ze niet zomaar hun studenten mogen aanmoedigen voor rechter en beul te spelen.

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

De universiteit reageerde op het vonnis met de mededeling “ontgoocheld” te zijn en zou beraadslagen hoe het nu verder moet. De rector benadrukte trouwens dat de univ en de studentenraad samenwerken om de “vrije meningsuiting van studenten te beschermen en opdat studentenbetogingen veilig en legaal kunnen plaats vinden.”

Blijkbaar heeft het Oberlin College niets geleerd.

Ohio jury awards $11 million to bakery owners targeted by Oberlin College student protests

Geestschrijvers voor geestdrijvers

Afbeeldingsresultaat voor ghostwriter

“Het resultaat zijn woor-den met zo wei-nig mo-ge-lijk let-ter-gre-pen, zinnen met zo min mogelijk woorden, en alinea’s met maximaal tien van die zin-ne-tjes. Aan te raden voor iemand die zich voor een middagdutje opmaakt en toch de slaap niet kan vatten. Tot ikzelf wakker schoot bij hun klacht, dat de huidige jeugd verplicht zal worden ‘om jullie (= onze) puinhoop op te ruimen’. Wàt? veerde ik recht, zelden heeft een jonge generatie zulke bergen vuilnis achtergelaten! Laten we de komende zomerfestivals maar eens afwachten, de vuilniswagens staan al klaar…”

Lees het opiniestuk van Jean Pierre Rondas ‘Arkprijs bekroont Anuna en Kyra,
kinderen voor kinderen’

Terugblik

De valse koning van Heverlee.  Een studentengrap.  

Dit verhaal begint in het najaar van 1951, in café Breughel. Deze taverne was in die tijd was de stamkroeg voor vele Waalse studenten. De Leuvense universiteit was toen nog niet gesplitst.

Wanneer de Vlaamse student Hugo Engels het café binnenstapt, kunnen de stamgasten hun plezier niet op. Engels lijkt namelijk als twee druppels water op de jonge Koning Boudewijn, die pas het jaar eerder zijn eed aflegde.

Al snel groeit het plan om een stunt met zijn dubbelganger uit te halen. De Waalse studenten kunnen Engels overtuigen om de rol van Koning Boudewijn op te nemen en het pensionaat van het Heilig Hart instituut in Heverlee te bezoeken. Zij zouden zijn vorstelijk gevolg spelen.  Lees verder…

 

Waarom het Rassemblement National (FN) gewonnen heeft?

O.a. daarom!

Afbeeldingsresultaat voor racisme anti-blanc en france

RTL journaliste brengt anti-blank racisme in Frankrijks grootste studentenverbond aan het licht.

Alba Ventura, RTL opinieschrijfster, gaat in ‘t verzet tegen het uitgesproken vooroordeel van de UNEF (Union Nationale des Etudiants de France), die steeds meer zoals een “sekte” binnenin de studentenwereld optreedt. Zij schrijft in het recent opiniestuk van 23 mei, hoe de UNEF de tegenstellingen in de maatschappij opzettelijk vermenigvuldigt met een hijab dragende voorzitster en de quasi-onverhulde vreugde bij de brand van de Notre Dame.

Deze standpunten tonen volgens Ventura aan dat de UNEF overgenomen werd door een anti-blanke lobby. UNEF is het grootste studentenverbond in Frankrijk, maar vervelde in een “kleine communautaristische groep van anti-blanken”.
Zij somt een bloemlezing op over het arsenaal commentaren van de linkse UNEF: Toen de vlammen hoog opflakkerden bij de brand van de Notre Dame, lazen we Twitter-boodschappen van studenten “De Notre Dame kan mij niet schelen, want de geschiedenis van Frankrijk laat me koud” of over het instortende dakgebinte “het zijn slechts stukken hout”. Bij de ondervoorzitter van de UNEF-Rijsel stond te lezen: “U houdt te veel van de Franse identiteit, het is uw waandenkbeeld, kleine blanken”. In het UNEF-Haute-Vienne klonk het: “dat zij de symbolen en waarden van Frankrijk niet respecteren” en noemden “blanken deerniswekkend”.

Het klassieke toneelspel (463 v.Chr.) Les Suppliantes d’Eschyle, (De Smekelingen van Aischylos) dat naar de Griekse burgers van Argos (blank) en de Danaïden, van oorsprong Egyptisch (getint) verwijst, wordt gespeeld met antiek-geïnspireerde maskers en het gebruik van zwarte schmink. De UNEF slaagde erin de voorstelling te dwarsbomen omdat “sommige acteurs zwarte maskers droegen”, waarmee de toneelregisseur beschuldigd werd “een karikatuur te willen maken van zwarte mensen”… (Le Figaro)

U zal dezelfde retoriek als bij onze Zwarte Piet herkennen:

Goed om weten: tijdens de “dekoloniale” zomeractiviteiten van UNEF worden blanken niet toegestaan en tijdens hun nationale bijeenkomsten worden “niet gemengd” vergaderingen gehouden: blanken en niet-blanken apart.

Voor Alba Ventura zijn bovenstaande gegevens symptomatisch voor de vooroordelen die heersen in het UNEF, dat erop prat gaat “seculier, republikeins en feminist” te zijn. Het zou zwaar geïnvesteerd hebben in “een ideologische rassenstrijd”.

Zij vreest dat het UNEF een sekte geworden is en roept de “geëerde leden” dan ook op om afstand te doen van deze onhoudbare situatie. Op 19 mei gaven 86 UNEF afgevaardigden hun lidmaatschap reeds op. In hun wanhopige zoektocht naar een “onderdrukte minderheid” (… sluiers, anti-blank racisme…) heeft het UNEF zichzelf in een geestelijk cordon geplaatst. Bovendien, zoals stelt een universiteitsprofessor, zijn ze “verschrikkelijke slechte studenten… hun intellectuele grens is beangstigend…”

De UNEF had altijd een goede band met de Socialistische Partij, hoewel – in alle eerlijkheid – de UNEF altijd een pak linkser was dan de sossen zelf. Hun hedendaagse strijd tegen “de blanke man” als dé gemeenschappelijke vijand is schering en inslag in het UNEF. Tijdens de studentenverkiezingen in maart (Orléans) kenden de moslimstudenten een doorbraak van jewelste. Op hun facebookprofiel eindigde de helft van alle geplaatste commentaren met het mantra “De golf komt eraan”. De golf is inderdaad aangekomen.

I.M. Herwig Praet, ons aller “Twiggy”

Luc Vermeulen (Voorpost) schreef op facebook deze ontroerende afscheidswoorden na het overlijden van Twiggy, waarbij onze redactie uit ganser harte zich aansluit. Dank Twiggy voor de talrijke vreugdevolle momenten, die door het verstrijken der jaren niet zullen vergeten worden.

Luc Vermeulen

24 mei om 08:20 ·

Hoe geluk en ongeluk, vreugde en verdriet dicht bij mekaar liggen.
Via dit medium kon ik gisteren vernemen dat Bart Verhaert uit coma en buiten levensgevaar was. En ondanks dat er nog een heel lange weg zal af te leggen zijn en er nog vele vraagtekens zijn over het verdere verloop van zijn genezing was dat toch fantastisch nieuws. En ik schreef dan ook als reactie op dit bericht van zijn broer Dirk ‘dat is het beste nieuws van vandaag’.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, baard en close-up
Twiggy

Maar vreugde en verdriet liggen dicht bij mekaar want gisterenavond laat vernam ik via dezelfde weg het overlijden van Herwig Praet of de legendarische Twiggy. Hij sukkelde reeds vele jaren met zijn gezondheid en moest onlangs opnieuw een hartoperatie ondergaan. Heel veel mensen uit de Vlaamse beweging hebben geweldige herinneringen aan Herwig die in zijn studententijd actief was bij het KVHV en praeses was in 1980-1981. Zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met de grootse studentenzangfeesten te Antwerpen waarvan hij de inspirator en de drijvende kracht was. Dat waren fantastische avonden met een ongelooflijke ambiance met gezonde studentikoze concurrentie tussen de rode petten van het KVHV en de grijze petten van het NSV!.

Ik heb zo mijn twijfels of Twiggy nu in de hemel zit te luisteren naar het zoetgevooisd engelengezang rijstpap met bruine suiker etende met gouden lepeltjes. Ik denk zo dat mannen zoals Twiggy wanneer die aan de hemelpoort komen bij Sint Pieter dat die mogen kiezen. Kiezen tussen de hemel met de rijstpap en de engelen of het Walhalla (Walhalla is een oud, van oorsprong Noors woord, dat vroeger letterlijk ‘hemel/paradijs voor in oorlogen gedode helden’ betekende.). Ben er zeker van dat Twiggy gekozen heeft voor het Walhalla met de Walkuren, de honingdrank en schuimende potten bier. En volgens de Vikingen bestaat het Walhalla uit 540 enorm grote zalen. Daar gaat Twiggy zeker één zaal van in beslag nemen om grootse zangfeesten te organiseren. En later, uiteraard veel later, zullen Gerolf Annemans en Hector Van Oevelen, wanneer ook zij dit tranendal verlaten hebben, bij zo een zangfeest plaats nemen naast Twiggy ene aan de linkerkant en ene aan de rechterkant. Dat wordt nog wel even een probleem want beide heren kennende zullen ze allebei aan de rechterkant willen zitten. En daar gaat veel volk zijn op die zangavonden al die oud studenten en al die klanten van de eveneens legendarische Piet Pot en de tooghangers van de Beest en de vele strijdmakkers en … En de rode en grijze petten zullen weer de lucht in vliegen bij het zingen van het studentenlied ‘De gilde viert’. En het laatste lied van die zangavonden zal solo gebracht worden door Twiggy en met zijn zware basstem zal hij het wondermooie drinklied

Im tiefen Keller singen.
Allein mein Durst vermerhrt sich nur
Bei jedemfrischen Becher;
Das ist die leidige Natur
Der alten Rheinweinzecher!
Doch tröst ich mich,wenn ich zuletzt
Von Fass zu Boden sinke:
Ich habe keine Pflicht verletzt,
Ich trinke,trinke,trinke

Twiggy; bedankt maat, voor de vele mooie momenten en avonden die ge ons bezorgd hebt. En ik ga je zeker terugzien want wanneer ik voor Sint Pieter zal komen te staan dan weet ik welke kant ik zal kiezen en ik zal uit die 540 zalen vlug de zaal gevonden hebben waar jij verblijft tussen je vele vrienden want je stem zal galmen doorheen het hele Walhalla.
Tot dan Twiggy en ik hoop dat het KVHV ter ere van jou een grootse zangavond zal organiseren.”

Onze redactie koos onderstaand lied als afscheidsgroet aan Twiggy.

Nieuwe leerlingen in Franse basischool

Een klasje van een basisschool moet op bevel van het Ministerie van Onderwijs gesloten worden. De ouders protesteren. Daar men ervan uitgaat dat de Franse overheid de burgers als volgzame schapen beschouwt, neemt men die beslissing op de korrel.

Gisteren hebben zich 15 schapen aangemeld om ingeschreven te worden in de basisschool van Crêts-en-Belledonne (Isère).

https://twitter.com/i/status/1125792961579630593

De school had in maart vernomen dat één der 11 klassen zou moeten gesloten worden omdat er een lichte daling van het aantal leerlingen vastgesteld werd: van 266 naar 261. Een beslissing die noch bij de ouders, noch bij de burgervader in goede aarde viel. Het gaat om een school voor leerlingen met ‘speciale noden’, die sowieso al het resultaat is van een fusie tussen de gemeenten Saint-Pierre-d’Allevard et Morêtel-de-Mailles.

Opnieuw taalstrijd nodig?

Afbeeldingsresultaat voor taalstrijd nederlands

KVHV-Leuven20 uur ·

Vandaag heeft het KVHV-Leuven een klacht tegen de KU Leuven neergelegd bij Regeringscommissaris De Cuyper. Ook de commissarissen van de UGent en de UCLL hebben een mail gekregen. Naast een fout in het onderwijs- en examenreglement gaan de klachten voornamelijk over spookvakken. Ondanks dat deze praktijk al reeds in 2016 in opspraak kwam, blijven de spookvakken bestaan.
Er is in het verleden een lange strijd gevoerd voor volwaardig Nederlandstalig onderwijs, met onder andere Leuven Vlaams. Vandaag hervatten we de strijd voor onderwijs in de eigen taal, maar dan tegen de verengelsing.

Dat is niet het enige, sinds gisteren hangen er heel wat posters doorheen Leuven om de student te informeren over zijn taalrechten en waarom taal belangrijk is. Tevens willen we ons taalmeldpunt in de kijker zetten zodat studenten vanaf heden een eenvoudige manier hebben om hun taalgerelateerde klachten en problemen te rapporteren. (https://www.kvhv.be/taalmeldpunt).

In ons Taalmanifest (https://cdn.nimbu.io/s/5f1p1nu/assets/Taalmanifest.pdf) kunt u uitgebreid onze principes en aanbevelingen terugvinden.

De Gentse Universiteit wil “chainge”. Een knipoog naar “change”. En zeggen dat er mensen in de gevangenis gezeten hebben voor hun inzet om in deze universiteit Nederlands als onderwijstaal in te voeren.

Universiteit Gent29 april om 11:12 ·

Time for ‘Chainge’ met de nieuwe UGent-sweater! Scan de QR-code op de trui en volg alle stappen terug in de productieketen, helemaal tot aan het katoenveld. Zo ben je zeker dat hij op een duurzame manier geproduceerd is. Nu 10 euro korting op het nieuwe bordeaux kleur, enkel geldig in de volledig vernieuwde shop van het Rectoraat (t.e.m. 10 mei). 🍃♻️

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

M(af)schaffen

Afbeeldingsresultaat voor M-decreet

Voor één keer staat er iets interessant in Klasse. 1 partij wil m-decreet afschaffen, de rest wil verder op de ingeslagen weg.

Vraag Klasse: Hoe wil uw partij het M-decreet verder invullen?

N-VA
We sturen het M-decreet en de uitvoering ervan bij zodat alle leerlingen maximale leerkansen krijgen, hetzij in het gewoon onderwijs voor zij die het – al dan niet met extra zorg – kunnen, hetzij in het buitengewoon onderwijs voor wie het nodig is. Leerlinggebonden ondersteuning op school is wenselijk want voor iedereen duidelijk.
Het buitengewoon onderwijs én de expertise van de mensen die daar werken zullen we behouden.Ook voor (uitermate) hoogbegaafden en snel-lerenden zullen we de nodige aandacht moeten geven.

OpenVLD
We willen weg van ad-hocoplossingen. Daarom moeten we nadenken: waar willen we naartoe? Het buitengewoon onderwijs laten verdampen of die scholen net meer uitbouwen tot expertisecentra? Klassen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs op één campus samenbrengen? Kennis en ervaring mag niet versnipperd raken. Samenwerking over alle netten heen is noodzakelijk en klassen in het gewone onderwijs met kinderen uit het M-decreet, moeten voldoende klein zijn.

Vlaams Belang
Voor sommige leerlingen zal het inclusief onderwijs inderdaad een succesverhaal zijn, maar in de meeste gevallen zijn leerlingen met beperkingen gebaat bij onderwijs op maat. Hiervoor zijn de scholen van het buitengewoon onderwijs met al hun expertise het meest aangewezen. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een uitdoofscenario voor het M-decreet.

CD&V
‘Gewoon onderwijs waar kan, buitengewoon als het moet’ is ons uitgangspunt. Dat geven we vorm in een begeleidingsdecreet gericht op leerwinst voor elke leerling. We vinden beide onderwijsvormen complementair en willen drempels wegnemen om sterker en geïntegreerd samen te werken. Dat kan door voldoende ondersteuning in de klas, efficiënt ingezet dichtbij de leraar en de leerling. Daarvoor moeten ondersteuningsnetwerken hun expertrol in de klas waarmaken en willen we de FAST-teams uitbreiden. Tot slot willen we het buitengewoon onderwijs moderniseren: niet indelen op medische typologie, maar veeleer op zorgzwaarte

Groen
Groen zal meer mensen en middelen inzetten om de transitie naar inclusief onderwijs waar te maken. Dit raakt aan de grondrechten van kinderen en we hebben ons daar internationaal voor geëngageerd. Een beter geplande en gefaseerde doorstroming van de leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs zal de onzekerheid bij scholen, leraren en ouders wegnemen. Om de ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te waarborgen, werven we bijkomende zorgleraren aan. We voorzien meer kindgebonden financiering. Het recht op inspraak voor ouders bij de beslissing over de ondersteuning van hun kind moet verzekerd worden

SP.a
Sp.a streeft naar zorg op maat voor elke leerling. De hervorming van de zorgondersteuning leidt ertoe dat zorgbegeleiders meer in hun wagen zitten dan bij de leerlingen. Sp.a wil voldoende zorgondersteuning voorzien zodat basiszorg voor elke leerling en individuele begeleiding van leerling en leraar mogelijk is. De zorgondersteuning op bovenschools niveau wordt regionaal en netoverschrijdend georganiseerd om de bestaande middelen efficiënter aan te wenden. We willen meer ruimte voor het gesprek over zorg op school tussen leerling, ouders, schoolteam en CLB om tot een gedragen zorgbeleid te komen.

PVDA
We geloven in het principe van inclusie van leerlingen met een beperking of een leerprobleem. Maar er zijn heel wat uitdagingen om het M-decreet op een respectvolle manier uit te voeren. We willen werk maken van een sterkere samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Zodat we de sterke troeven van ons buitengewoon onderwijs kunnen uitbreiden en inzetten in het gewoon onderwijs. De professionele ondersteuning die vandaag aanwezig is in het buitengewoon onderwijs willen we uitbreiden naar het gewoon onderwijs.
We willen leraren in het gewoon onderwijs de tijd en de middelen geven om zich te professionaliseren. We maken co-teaching en de inzet van specialisten in de klas mogelijk.

Dank aan Jan Boons voor zijn analyse.

Vlaams onderwijs moet inclusiever, zegt Europa. Vlaanderen krijgt een ferme tik op de vingers omdat het geen inclusief onderwijs aanbiedt voor alle kinderen. Het M-decreet voldoet niet.

“Ik heb drieëntwintig kinderen in de klas. Eén kind met autisme, drie kinderen hebben concentratieproblemen, drie anderen zijn hoogbegaafd, één kind heeft gedragsproblemen, twee kinderen zijn hoog sensitief en nog twee anderen hebben een jaartje overgedaan”. uit Pano-reportage: Het basisonderwijs kraakt