Wiskunde is racistisch

You found the black guy, Charlie Brown. - Imgur

Het Oregon Department of Education (ODE) – het onderwijsministerie van de staat Oregon – heeft recent leraren aangemoedigd zich voor een training “etnowiskunde” aan te melden, waaruit moet blijken dat de blanke heerszucht ook daar een probleem is. Een ODE-nieuwsbrief van verleden week beveelt een „Pathway to Math Equity Micro-Course“, een cursus voor wiskundegelijkheid, aan voor leraren van het middelbaar onderwijs die het als een leidraad voor de “ontmanteling van racisme in wiskunde” zouden moeten gebruiken (clarion NEWS).

De leraren moeten aan de hand van een leidraad leren dat het ook bij vermeende juiste oplossingen van rekenopgaven om “blanke superioriteit” gaat. Als oplossing om deze “superioriteit” niet zichtbaar te maken grijpt men niet naar extra lessen wiskunde om gepigmenteerde leerlingen bij te benen. Neen, dat wil en/of kan men blijkbaar niet, maar men heeft een andere oplossing gevonden. Het zou immers getuigen van een hautaine houding t.o.v. de gepigmenteerde leerlingen-met-minder-kansen. Bij toetsen/examens worden gewoon minstens twee antwoorden toegelaten – een juiste en een foutieve oplossing. Immers: al het andere is “een karaktertrek van de blanke superioriteit”, zo staat het in b.g. leidraad.

Om de nivellering naar beneden een wetenschappelijk tintje (sic.) te geven wordt er als reden het volgende vermeld: “Het concept dat wiskunde puur objectief is, is fout. Het in stand houden van het idee dat er altijd juiste en foutieve antwoorden zijn, vereeuwigt die objectiviteit.” En nog meer: “Ook de huidige praktijk van huiswerken maken moet volgens de nieuwste inzichten in vraag gesteld worden. De huiswerkpolitiek moet aan de noden van gekleurde leerlingen aangepast worden.”

… Juist. Klinkt bekend. En dan gaat men zich hier jaarlijks afvragen waarom het peil van het onderwijs de laatste decennia drastisch naar omlaag gaat – binnenkort kan men er het Pfizer-vaccin in bewaren…

Leraren moeten rekening houden met de impact van hun vak op de totale maatschappij. Zij moeten trachten de wijze “waarop wiskunde gebruikt wordt om een kapitalistische, imperialistische en racistische visie in stand te houden”, eruit te bannen.

… Juist. Met als gevolg dat de linkse weg-met-ons politici dan “praktijktesten” invoeren op de arbeidsmarkt… waarbij niet de kennis getest wordt maar wel of de arbeidgever – de onverlaat – het aandurft een geschikte blanke sollicitant aan te nemen i.p.v. de gebuisde “minderheden”kandidaat…

De ODE-communicatiedirecteur Marc Siegel verdedigde ook het „Equitable Math“-onderwijsprogramma en meende dat het “pedagogen helpt belangrijke instrumenten voor hun inzet onder de knie te krijgen, een strategie te ontwikkelen om om eerlijke resultaten voor zwarten, latino’s en meertalige leerlingen te verbeteren en zich aan te sluiten bij praktijkgerichte gemeenschappen”. Hij voegde er echter aan toe: “Ik neem aan dat men een beter plan zou kunnen bedenken dan “zwarte studenten te zeggen dat ze zich geen barst moeten bekommeren om een juist antwoord op een wiskunde-opgave, maar het komt niet bij me op wat dit zou kunnen zijn.”

… Juist. Denkt u even mee na?

De gedachtenpolitie in het onderwijs…

… of iedereen even dom…

Afbeeldingsresultaat voor dans onder een, lat

Homerus uitgegomd op school en dat is nog maar het begin. Shakespeare hoort nog tot het curriculum, maar gezien zijn seksisme en zijn bourgeois-antiracisme (Othello) zal ook hij er weldra aan moeten geloven. Zoals onze eigen Jef Geeraerts bewijst: ooit verafgood als taboedoorbreker, nu ontmaskerd en afgevoerd. Alleszins hadden die klassieke schrijvers onverdraaglijk veel talent… “en dat is niet eerlijk!” Onze poco middelmatigheidsaanbidders hoeven dat niet langer te nemen. De Woke-beweging is limbo-kampioen…

Massachusetts teacher says she is “very proud” to have removed Homer’s classic from school curriculum

https://www.knack.be/nieuws/geschiedenis/50-jaar-gangreen-blijven-we-blind-voor-het-racisme-van-jef-geeraerts/article-longread-1501905.html

The war on words: how cancel culture is taking over the world of books | Evening Standard

Wat baten kaars en bril…

… als als de politiek ziende blind is!

The elephant in the classroom: the World Bank and private education  providers - Bretton Woods Project

... In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020…

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme.

Toch wel: Ontkenningssyndroom…!!!

Een specifiek geval: onze kleinzoon is leerling in het 5de leerjaar. Intussen zitten er drie Syrische meisjes in zijn klas. “Zitten”. Meer niet. Zij nemen niet of bij uitzondering deel aan de lessen, worden regelmatig ergens anders “bijgespijkerd”, echter zonder merkbaar resultaat, storen de andere leerlingen, niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, krijgen een uitzonderingsstatuut.. Eentje – ze komt van een andere school – is al twee jaar ouder dan de normale leeftijd in het vijfde leerjaar basisonderwijs. Ze spreken amper of geen Nederlands. Nochtans kwamen twee van de drie al verleden jaar naar het vierde leerjaar. Taken maken, lessen leren, proefwerken… ho maar… dat hoeft niet voor hen. Eén uitzondering: Franse taal. Waarschijnlijk hebben ze eerst in een Franstalig land vertoefd. Zij mogen ook niet dubbelen – zij gaan automatisch over naar een hoger leerjaar. Wat moet er met hen gebeuren als zij de heel het basisonderwijs “doorzeten” hebben? Hoe kan een school een getuigschrift geven voor het niet “kennen” of “kunnen” van het leerprogramma basisonderwijs? En dan heeft de waarheidsverdringende Vandromme als reactie voor de toename van het aantal leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs: “Een eenduidige verklaring is er niet…”

En dan vragen we ons ook nog af in hoever de schooldirecties “mild” waren bij het uitreiken van de getuigschriften…

Quo vadis, Syria?

In Merkelland wil men eigenlijk de ongure elementen, zgn. vluchtelingen, die daar de samenleving verrijken met hun oudvertrouwde bezigheden, de deur wijzen. Eigenlijk. De Länder, de gewesten dus, zijn de criminele Syriërs – (wie had nu kunnen denken?) moordenaars, verkrachters, kortom criminelen, liever kwijt dan rijk. De uitwijzingsstop der Syriërs zou moeten versoepeld worden, heet het. De binnenministers van SPD en de Union zijn het erover eens dat uitwijzingen van gevaarlijke misdadigers zou moeten toegestaan worden. Zou. Echter… iets plannen en het vervolgens uitvoeren is in het door de erfzonde geplaagde Duitsland een ander paar mouwen. Voorlopig zou de uitwijzingsstop nog de volgende zes maanden gehandhaafd blijven… iets wat quasi automatisch zal omgezet worden in een jaar. Ze gaan deze zomer nog eens kijken wat er mogelijk is… “Ze hebben immers momenteel geen gesprekspartner in Syrië”... Maar de wil is er, ja hoor, zonder enige twijfel, ook wat betreft de lieverdjes uit Afghanistan. De rotte appels moeten weg… terug naar hun eigen zandbak… uiteindelijk… Ze kunnen het immers niet aan de Duitse belastingbetaler uitgelegd krijgen dat zware criminelen nog de status van “vluchteling” blijven behouden. Tenslotte geraakt ook de verdraagzaamheid van de Duitse Gutmensch opgesoupeerd. Echter… Het federale buitenministerie vindt dat er momenteel in Syrië geen enkele regio is waarheen vluchtelingen zonder risico kunnen terugkeren. Niet alleen legt Assad nog elke ochtend een “rebel” tussen zijn boterham, maar bovendien kan zijn luchtmacht op elk moment eender waar in het land toeslaan… Met uitzondering van de gebieden die onder de bescherming van de Koerden/VSA of de Turken vallen. Daar is naar verluidt alles peis en vree. Tot zover de berichten uit het grote sprookjesboek van Baron von Münchhausen.

De baas van Pro Asyl, Günter Burkhardt, wil dat “alle Syriërs voor eeuwig en altijd bescherming krijgen”. Alle… Volgens officiële statistieken leefden er eind 2018 745.645 Syriërs in Duitsland. 95% van de asielaanvragen worden goedgekeurd. Hoeveel er vandaag wonen weten wij niet. Naar schatting 1 miljoen. Tenslotte zitten er ook nog een groot aantal onder de radar. In de eerste 10 maanden van dit jaar vroegen nog 33.230 mensen uit Syrië een asielaanvraag in Duitsland. (…) Slechts een klein percentage “verdient” zijn brood met werken.

De VSA willen de sancties, vervat in de Caesar Act, uitbreiden tot andere nationaliteiten die op de een of andere manier met de Syrische regering samenwerken en/of de bevolking helpen nog voor Biden de eed zal afleggen op 20 januari. Hiermee wordt vooral Rusland bedoeld maar telt evengoed als waarschuwing voor iedereen die het overweegt economische relaties met Syrië te herstellen. (…)

Zoals de buurlanden. Jordanië durfde om die reden zelfs geen afgevaardigde te sturen naar de grote vluchtelingenconferentie die in Damascus op poten gezet werd. Nochtans hebben ze daar ook hun buik vol van de Syrische vluchtelingen. Zoals in Libanon werken die immers ‘in het zwart’ voor een habbekrats en nemen op die wijze de job weg van een belastingbetalende Jordaniër, resp. Libanees.

De regionale luchthaven van Qamishli (al-Hasakah) zal de vluchten naar Beiroet hervatten zodra de mogelijkheid van een coronatest én een bankfiliaal geïnstalleerd zijn. Deze luchthaven is van belang voor expats en om de vlotte terugkeer van vluchtelingen naar hun eigen regio mogelijk te maken. In maart werd alle commerciële burgerluchtvaart in Syrië stopgezet wegens de coronacrisis. Na de heropening van de internationale luchthaven van Damascus zullen stilaan alle regionale luchthavens – Latakia, Aleppo… – ook opnieuw operationeel worden. (…)

Lees verder

Als ze de lat nog lager leggen…

… kan je er zelfs met een anorexiabuik niet meer onderdoor

niveau onderwijs daalt maar we merken er toch niets van want gelukkig neemt  de kwaliteit van de leerlingen ook navenant af | Loesje

“Verniticht, maschine,… Ik moet het goedkeuren”: voor een tien voor taal moeten leerlingen niet kunnen spellen

Leerlingen die “verniticht” in plaats van “vernietigd” schrijven op een toets Nederlands: dat is een dikke rode streep erdoor en een punt minder, zou je denken. Maar volgens leerkracht Nederlands Tomas Demesmaeker moet hij zo’n miskleun wel degelijk goedkeuren wanneer de toets niet over spelling gaat. Daarmee legt hij een wrevel bloot die bij veel meer taalleraren leeft.

“Even kleine frustratietweet: ‘verniticht’, ‘elektrisiteut’, ‘maschine’,… Ik ‘moet’ het allemaal goedkeuren want de antwoorden zijn inhoudelijk correct en ik toets luistervaardigheid, geen spelling …

Het Nieuwsblad

Open brief aan de Greta-volgelingen

Pin on Laughs :D

Alan Jones creëerde ophef in Australië, toen hij in zijn televisieprogramma op Sky News onderstaande brief voorlas, een boodschap gericht aan de schoolkinderen, die – in navolging van de aanbeden Greta – de school in de steek laten en de straat optrekken om te protesteren tegen de maatschappij waarvan zij als geen enkele generatie voor hen profiteren, zich in luxe wentelen en vervolgens hun ouders en grootouders verwijten dat zij hard gewerkt hebben om hen deze luxe te kunnen geven. (…)

Aan alle schoolkinderen, in staking voor de klimaatverandering, jullie zijn de eerste generatie die airconditioning in elk klaslokaal verlangen. Jullie willen bovendien een televisietoestel in elk lokaal en jullie klassen zijn allemaal voorzien van computers. Jullie brengen dag en nacht door met elektronische toestellen.


Meer dan ooit komen jullie niet te voet of per fiets naar school, integendeel, de voorstedelijke wegen zitten vol met jullie konvooien privé wagens die het spitsuurverkeer nog erger maken. Van alle voorgaande tijden zijn jullie de grootste gebruikers van geproduceerde goederen. En vanzelfsprekend moeten jullie perfecte, dure luxe zaken op tijd vervangen worden om “in” te blijven. Jullie ontspanning wordt voorzien door elektrische toestellen.

En daar bovenop zijn de mensen die jullie protesten aanmoedigen net degenen die aandringen op een kunstmatige toename van de bevolkingsgroei door middel van immigratie, die dan dan weer het gevolg heeft dat er nog meer nood is aan energie, productiecapaciteit en vervoer. Hoe meer mensen hier wonen, des te meer bos en natuur er moet verdwijnen, met als gevolg dat er nog meer van het “milieu” wordt vernietigd.


Wel, wat denken jullie hiervan? Zeg jullie leraars de airconditioning uit te schakelen, ga te voet of per fiets naar school, schakel al jullie elektronische rommel uit en lees een boek, breng boterhammen mee in een boterhammendoos in plaats van voorverpakte “fast food” te kopen.


Neen, niets van dit alles zal geschieden, want jullie zijn egoïstisch, slecht opgevoed, deugden-predikende kleine drollen geïnspireerd door de volwassenen rondom jullie, die nood hebben aan een edel doel, terwijl ze zichzelf onderdompelen in westerse luxe en een ongeziene levenskwaliteit.

Onze redactie heeft talrijke bijdragen over GG (koosnaampje voor Griezelige Greta) geplaatst, o.a. deze:

Wijze raad…

Culinair; Lot met 2 uitgaven van Victor Plancke & - Catawiki

… niet van tante Kaat, maar wel uit een “Huishoudschrift voor de huishoudscholen en de 4de lagere graad” (zonder vermelding van datum), prijs 42 frank. Het schrift moet ergens medio jaren ’30 in omgang gebracht zijn; er wordt immers verwezen naar dir.gen. Technisch Onderwijs, P. Vlaemminck. Het toenmalige leerprogramma zou erop gericht zijn kinderen van de lagere klasse van de straat te houden.

Geen idee hoe dit exemplaar – geheel blanco – in ons bezit is geraakt. Het ziet eruit zoals op de afbeelding; uitgave Desoer, Luik. We zullen u af en toe mee laten genieten…

Op blz. 2, onder een uitgebreid artikel over alcoholbestrijding, lazen we deze merkwaardige tekst:

“Het huishoudonderwijs is in de Verenigde Staten zoo belangrijk geworden, dat 42 op de 48 staten zelfs huishoudscholen voor jongens hebben opgericht. Daar groeien jonge mannen op, die later in het huishouden niet alleen nuttig werk zullen kunnen verrichten, maar in staat zullen zijn om met kennis van zaken te oordelen over de moeilijkheden, waarmee hun echtgenote bij haar talrijke huishoudelijke bezigheden zal te kampen hebben.”

Weet iemand wat we ons daarbij moeten voorstellen?

Terug van weggeweest…

Betekenis: in een vervelende positie beland zijn & E: to be in a  (nice/sorry) pickle / to be in a fine mess / to be in … | Figuurlijke taal,  Uitdrukkingen, Gezegden

De man van het “gelijke uitkomstenbeleid” in het onderwijs (zijn woorden) en de “iedereen (hoger) gediplomeerd”-doelstellingen, inspirerende kracht achter de diplomadevaluatie. Was het maar een fata morgana…

De man die niet wil besparen… de man die de “nationalistische druk” wil wegnemen in de EU… de man die de schulden van de potverterende EU-landen wil doen betalen door de werkende, oppassende EU-landen… het verhaal van de krekel en de mier… het verhaal van belgië, van Vlaanderen en Wallonië…