Moderne wiskunde

Large Abacus Icons PNG - Free PNG and Icons Downloads

Toen onze zoon op school “moderne wiskunde” moest volgen, kregen ook wij, als ouders, de mogelijkheid onze wiskundekennis te “moderniseren”. Wij hebben die lessen getrouw gevolgd, na een jaartje opgegeven, en zijn er niet dommer op geworden. We kunnen nog altijd aan de kassa ongeveer schatten hoeveel wij moeten betalen zonder dat we een rekenmachine moeten boven halen. We kunnen nog altijd de regel-van-drie toepassen, procenten berekenen en sneller dan onze kinderen – uit het hoofd zoals dat heet – in grote lijnen het eindresultaat melden eer zij met hun slimme telefoon de gegevens ingetikt en het resultaat gelezen hebben. Want wij hebben geleerd dat wiskunde geen dichterlijke vrijheden toestaat, dat wiskunde wel degelijk iets te maken heeft met “rekenen” en niet met een absurde vogelepik-wedstrijd. Misschien ligt het daaraan dat wij onze moderne kinderen nog een ouderwets appeltje voor de dorst zullen kunnen nalaten.

Onderstaande video heeft u misschien al eens bekeken. We plaatsen hem nogmaals – met dank aan Luc D voor de tip… Als wij zien hoe onze kleinzoon wiskunde aangereikt krijgt, dan is het er niet veel beter op geworden… U weet wel waarom: … de positie van de lat…

Greta en Adolf…

Greta Thunberg Baby Onesie--Natural Materials--profits go to Public Sociology projects (long-sleeve)

… zijn samen met Alexa de minst geliefde namen in Merkelland

Volgens een enquête in Duitsland zou een meerderheid der Duitsers voor hun kroost geen namen kiezen die verband houden met onpopulaire of controversiële personen. Het zal u niet verbazen dat Adolf de lijst aanvoerde met 89%; Greta hield het bij 75% die haar naam absoluut niet willen doorgeven. Een kleine 80% ziet Alexa niet zitten omdat deze naam hen doet denken aan de Bezos AI. (…)

In het V.K. zien ze Greta wèl helemaal zitten. In de univ. van Winchester gaan ze zelfs een levensgroot standbeeld voor haar oprichten dat een slordige £ 24.000 mag kosten. De bevolking is het er niet mee eens en vindt de univ beter een eigen held zou kiezen.

Locals-slam-Winchester-Universitys-plan-erect-Greta-Thunberg-statue.html

Geslachtskeuze

Wie funktioniert eigentlich die Entscheidungsfindung in der EU? – Europe Direct Informationszentrum Dortmund

Niet alleen in de progressieve VSA is de geslachtskeuzewaanzin helemaal op hol geslagen. Slechts in de zgn. “onderontwikkelde landen” moeten ze zich tevreden stellen met mensen die ofwel van het mannelijk, ofwel van het vrouwelijk geslacht zijn.

Ook in het mooie Oostenrijk worden sinds de deelname van de bebaarde kermisattractie Conchita aan de enorm populaire Eurovisie-liedjeskwelerij nog quasi dagelijks geslachten ontdekt, waarvan wij – met onze simpele geest – geen vermoeden hadden.

Ook aan de univ – waar de crème van de Sachertorte studeert om de Oostenrijkse toekomst glans te geven – zullen studenten in de toekomst kunnen kiezen tussen pakweg 70 geslachten. Ze volgen daarmee het door facebook geëffende pad van gelijkberechtiging. Of facebooks intentie “het de gebruiker gemakkelijker maken” hiermee gelukt is? “Wer die Wahl hat, hat die Qual”

Praeses van de Freiheitlichen vindt dit klinkklare onzin

De lijst werd in het Duits opgesteld. We hebben deze niet vertaald… u snapt de boodschap ook zo:

 • androgyner Mensch
 • androgyn
 • bigender
 • weiblich
 • Frau zu Mann (FzM)
 • gender variabel
 • genderqueer
 • intersexuell (auch inter*)
 • männlich
 • Mann zu Frau (MzF)
 • weder noch
 • geschlechtslos
 • nicht-binär
 • weitere
 • Pangender
 • Pangeschlecht
 • trans
 • transweiblich
 • transmännlich
 • Transmann
 • Transmensch
 • Transfrau
 • trans*
 • trans*weiblich
 • trans*männlich
 • Trans*Mann
 • Trans*Mensch
 • Trans*Frau
 • transfeminin
 • Transgender
 • transgender weiblich
 • transgender männlich
 • Transgender Mann
 • Transgender Mensch
 • Transgender Frau
 • transmaskulin
 • transsexuell
 • weiblich-transsexuell
 • männlich-transsexuell
 • transsexueller Mann
 • transsexuelle Person
 • transsexuelle Frau
 • Inter*
 • Inter*weiblich
 • Inter*männlich
 • Inter*Mann
 • Inter*Frau
 • Inter*Mensch
 • intergender
 • intergeschlechtlich
 • zweigeschlechtlich
 • Zwitter
 • Hermaphrodit
 • Two Spirit drittes Geschlecht (indianische Bezeichnung für zwei in einem Körper vereinte Seelen)
 • Viertes Geschlecht
 • XY-Frau
 • Butch (maskuliner Typ in einer lesbischen Beziehung)
 • Femme (femininer Typ in einer lesbischen Beziehung)
 • Drag
 • Transvestit
 • Cross-Gender

Enkele jaren geleden vertaalde AfD-volkstegenwoordiger Steffen Königer dit als volgt in het Duitse parlement:

geschlechter-liste-alle-verschiedenen-geschlechter-und-gender-arten-bei-facebook-13135140.html

Im neuen Universitätsgesetz werden Frau und Mann abgeschafft: Geschlechter heißen von „androgyn“ bis „Zwitter“

Taalfierheid

How Hard is it to Speak Icelandic? | Guide to Iceland

De Disney+ streamingdienst maakt er zich wel heel gemakkelijk vanaf in IJsland. Vanuit de ivoren taaltoren gaat men er gemakkelijkheidshalve snel vanuit dat de rest van de wereld zich wel zal aanpassen. De IJslandse minister van onderwijs pikt het niet dat geen enkele film of show ondertiteld of in het IJslands gesynchroniseerd werd.

Lilja Alfredsdottir, de IJslandse minister van Onderwijs stuurde deze week een klachtbrief naar Bob Chapek, de CEO van The Walt Disney Company. Daarin dringt ze er bij het bedrijf op aan ‘mee te werken aan de inspanningen van het land om zijn taal te behouden’.

…‘We werken er hard aan om onze taal in stand te houden, vooral onder kinderen en jongeren die dagelijks zwaar worden blootgesteld aan andere talen, voornamelijk Engels’, schreef Alfredsdottir in de brief, die ook op sociale media werd gepost. Ze merkte op dat het, vooral voor kinderen, van cruciaal belang is om zo veel mogelijk kennis te hebben van de eigen taal…’

Minister Alfredsdottir zegt dat ze van plan is om ook andere buitenlandse mediabedrijven op het matje te roepen, maar ze weigerde te zeggen of streamingdiensten boetes zouden kunnen krijgen voor het niet toevoegen van ondertitels.  Lees meer…

P.S. Naar verluidt zou in het Disney+ aanbod ook het Nederlands begrepen zijn.

Wiskunde is racistisch

You found the black guy, Charlie Brown. - Imgur

Het Oregon Department of Education (ODE) – het onderwijsministerie van de staat Oregon – heeft recent leraren aangemoedigd zich voor een training “etnowiskunde” aan te melden, waaruit moet blijken dat de blanke heerszucht ook daar een probleem is. Een ODE-nieuwsbrief van verleden week beveelt een „Pathway to Math Equity Micro-Course“, een cursus voor wiskundegelijkheid, aan voor leraren van het middelbaar onderwijs die het als een leidraad voor de “ontmanteling van racisme in wiskunde” zouden moeten gebruiken (clarion NEWS).

De leraren moeten aan de hand van een leidraad leren dat het ook bij vermeende juiste oplossingen van rekenopgaven om “blanke superioriteit” gaat. Als oplossing om deze “superioriteit” niet zichtbaar te maken grijpt men niet naar extra lessen wiskunde om gepigmenteerde leerlingen bij te benen. Neen, dat wil en/of kan men blijkbaar niet, maar men heeft een andere oplossing gevonden. Het zou immers getuigen van een hautaine houding t.o.v. de gepigmenteerde leerlingen-met-minder-kansen. Bij toetsen/examens worden gewoon minstens twee antwoorden toegelaten – een juiste en een foutieve oplossing. Immers: al het andere is “een karaktertrek van de blanke superioriteit”, zo staat het in b.g. leidraad.

Om de nivellering naar beneden een wetenschappelijk tintje (sic.) te geven wordt er als reden het volgende vermeld: “Het concept dat wiskunde puur objectief is, is fout. Het in stand houden van het idee dat er altijd juiste en foutieve antwoorden zijn, vereeuwigt die objectiviteit.” En nog meer: “Ook de huidige praktijk van huiswerken maken moet volgens de nieuwste inzichten in vraag gesteld worden. De huiswerkpolitiek moet aan de noden van gekleurde leerlingen aangepast worden.”

… Juist. Klinkt bekend. En dan gaat men zich hier jaarlijks afvragen waarom het peil van het onderwijs de laatste decennia drastisch naar omlaag gaat – binnenkort kan men er het Pfizer-vaccin in bewaren…

Leraren moeten rekening houden met de impact van hun vak op de totale maatschappij. Zij moeten trachten de wijze “waarop wiskunde gebruikt wordt om een kapitalistische, imperialistische en racistische visie in stand te houden”, eruit te bannen.

… Juist. Met als gevolg dat de linkse weg-met-ons politici dan “praktijktesten” invoeren op de arbeidsmarkt… waarbij niet de kennis getest wordt maar wel of de arbeidgever – de onverlaat – het aandurft een geschikte blanke sollicitant aan te nemen i.p.v. de gebuisde “minderheden”kandidaat…

De ODE-communicatiedirecteur Marc Siegel verdedigde ook het „Equitable Math“-onderwijsprogramma en meende dat het “pedagogen helpt belangrijke instrumenten voor hun inzet onder de knie te krijgen, een strategie te ontwikkelen om om eerlijke resultaten voor zwarten, latino’s en meertalige leerlingen te verbeteren en zich aan te sluiten bij praktijkgerichte gemeenschappen”. Hij voegde er echter aan toe: “Ik neem aan dat men een beter plan zou kunnen bedenken dan “zwarte studenten te zeggen dat ze zich geen barst moeten bekommeren om een juist antwoord op een wiskunde-opgave, maar het komt niet bij me op wat dit zou kunnen zijn.”

… Juist. Denkt u even mee na?

De gedachtenpolitie in het onderwijs…

… of iedereen even dom…

Afbeeldingsresultaat voor dans onder een, lat

Homerus uitgegomd op school en dat is nog maar het begin. Shakespeare hoort nog tot het curriculum, maar gezien zijn seksisme en zijn bourgeois-antiracisme (Othello) zal ook hij er weldra aan moeten geloven. Zoals onze eigen Jef Geeraerts bewijst: ooit verafgood als taboedoorbreker, nu ontmaskerd en afgevoerd. Alleszins hadden die klassieke schrijvers onverdraaglijk veel talent… “en dat is niet eerlijk!” Onze poco middelmatigheidsaanbidders hoeven dat niet langer te nemen. De Woke-beweging is limbo-kampioen…

Massachusetts teacher says she is “very proud” to have removed Homer’s classic from school curriculum

https://www.knack.be/nieuws/geschiedenis/50-jaar-gangreen-blijven-we-blind-voor-het-racisme-van-jef-geeraerts/article-longread-1501905.html

The war on words: how cancel culture is taking over the world of books | Evening Standard

Wat baten kaars en bril…

… als als de politiek ziende blind is!

The elephant in the classroom: the World Bank and private education providers - Bretton Woods Project

... In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020…

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme.

Toch wel: Ontkenningssyndroom…!!!

Een specifiek geval: onze kleinzoon is leerling in het 5de leerjaar. Intussen zitten er drie Syrische meisjes in zijn klas. “Zitten”. Meer niet. Zij nemen niet of bij uitzondering deel aan de lessen, worden regelmatig ergens anders “bijgespijkerd”, echter zonder merkbaar resultaat, storen de andere leerlingen, niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, krijgen een uitzonderingsstatuut.. Eentje – ze komt van een andere school – is al twee jaar ouder dan de normale leeftijd in het vijfde leerjaar basisonderwijs. Ze spreken amper of geen Nederlands. Nochtans kwamen twee van de drie al verleden jaar naar het vierde leerjaar. Taken maken, lessen leren, proefwerken… ho maar… dat hoeft niet voor hen. Eén uitzondering: Franse taal. Waarschijnlijk hebben ze eerst in een Franstalig land vertoefd. Zij mogen ook niet dubbelen – zij gaan automatisch over naar een hoger leerjaar. Wat moet er met hen gebeuren als zij de heel het basisonderwijs “doorzeten” hebben? Hoe kan een school een getuigschrift geven voor het niet “kennen” of “kunnen” van het leerprogramma basisonderwijs? En dan heeft de waarheidsverdringende Vandromme als reactie voor de toename van het aantal leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs: “Een eenduidige verklaring is er niet…”

En dan vragen we ons ook nog af in hoever de schooldirecties “mild” waren bij het uitreiken van de getuigschriften…