Talentaanmoediging: maar dan alleen met een donker kleurtje

Een speciaal programma om hoogbegaafde leerlingen aan te moedigen werd in Seattle geannuleerd omdat het niet voldeed aan de politiek-correcte invulling.

Naar verluidt zal een programma, dat zich richt tot hoogbegaafde kinderen, ophouden te bestaan omdat er vooral blanke en Aziatische kinderen aan deel nemen. In totaal zullen er 11 scholen en honderden leerlingen door getroffen worden. Dus niet omdat de scholen niet voldeden aan de educatieve eisen, of omdat de leerlingen niet intelligent genoeg waren. Eerder het tegenovergestelde. Echter… in het schooljaar 2022 – 2023 bleek 52% van de leerlingen blank te zijn, 16% Aziatisch en slechts 3,4% zwart. En dat bleek onverteerbaar voor inclusiviteitsgedachte. Dus afschaffen die racistische boel!

https://www.naturalnews.com/2024-04-12-seattle-parents-furious-termination-gifted-children-program.html

.

In Tirol kunnen leerlingen tussen 6 geslachten kiezen

Op het inschrijvingsformulier voor de 1ste klas van de Mittelschule kunnen kinderen in Tirol niet slechts hun richting, resp. school, opgeven maar ook met welk geslacht ze willen gedefinieerd worden: mannelijk, vrouwelijk, inter, open, divers, niet beslist.

Inderdaad, als kinderen in Oostenrijk na het vierde leerjaar naar een Mittelschule willen overgaan, dan volstaat de keuze van hun toekomstige school, resp. richting, niet meer.

Nadat ouders het aanmeldformulier bekritiseerd hadden, verklaarde de Tiroolse onderwijsbaas, Paul Gappmaier, doodleuk dat “dit dit nu gewoon zo is omdat het zo moet”. Het is volgens hem een teken van tolerantie en geldt als “minderheidsbescherming”, zodat kinderen, die zelfs nog niet de puberteit bereikt hebben, hun geslacht vrij en vrank kunnen kiezen.

Duitse onderwijsbond slaagt alarm

Onderwijzers en leraren klagen dat schoolkinderen steeds meer problemen ondervinden bij het schrijven (met de hand).

Concreet: De scholieren kunnen niet meer op een lijn schrijven, kunnen niet meer binnen de lijntjes schrijven, ze beginnen zelfs in het midden van een bladzijde. Men kan gewoon niet meer herkennen wat er geschreven staat. Tegenwoordig wordt er geen waarde meer gehecht aan het handschrift. De schrijfproblemen werden door de corona-pandemie nog versterkt toen de scholen moesten sluiten. En daar bovenop worden er geen punten meer gegeven voor schrift en vormgeving.

Conclusie: Met de hand schrijven maakt u slimmer. Of: wie niet schrijft, blijft dom. Het activeert de hersenfunctie en stimuleert de motoriek. Zonder handschrift geen afsluitend diploma ASO.

Lehrer beklagen, dass das Handschreiben den Schulkindern mehr Probleme bereitet, wie der Vorsitzende des niedersächsischen Bildungsverbandes, Franz-Josef Meyer (61), berichtet.

► Konkret bedeutet das: „Die Schüler scheitern daran, auf der Linie zu schreiben, nicht über den Rand hinauszuschreiben oder sie beginnen in der Mitte der Seite“, erklärt Meyer. Man könne schlicht nicht erkennen, welches Wort aufgeschrieben worden sei.

Heutzutage werde anscheinend kein Wert auf die Handschrift gelegt, sagt Meyer. „Diese Schreib-Probleme wurden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt, als die Schulen geschlossen waren. Hinzu kommt, dass es keine Note für Schrift und Form mehr gibt.“

Sein Knallhart-Urteil: „Handschreiben macht schlauer. Oder anders ausgedrückt: Wer nicht schreibt, bleibt dumm.“ Es aktiviere die Gehirnfunktion und schule die Motorik. „Ohne mit der Hand zu schreiben, werden es Kinder nicht von der Grundschule bis zum erfolgreichen Abitur schaffen.“

https://www.bz-berlin.de/deutschland/schueler-schreiben-schule

De schrijfproblemen beperken zich uiteraard niet tot Duitsland. Ook hier en elders in Europa: dezelfde neerwaartse trend. En wie durft te stellen dat de aanwezigheid van de olifant in de klas mede schuldig is, is sowieso een racist.

Inzicht op weg naar beterschap

Eindelijk een vleugje goed nieuws uit de “exceptional USA”. In Florida is men tot de conclusie gekomen dat het vak “sociologie” als hoofdvak aan de universiteiten mag geschrapt worden. De New York Times berichtte:

In December, Florida’s education commissioner wrote that “sociology has been hijacked by left-wing activists.”

Students can no longer take sociology to fulfill their core course requirements, Florida’s state university system ruled on Wednesday. Instead, its board of governors approved “a factual history course” as a replacement.

The decision by the 17-member board of governors came after fierce opposition from sociology professors in the university system, which includes the University of Florida and Florida State.
[…]

The replacement history class includes “America’s founding, the horrors of slavery, the resulting Civil War and the Reconstruction era.”

De onderwijsgoeroes hebben vastgesteld dat sociologie compleet door linkse activisten gekaapt werd. Of er eigenlijk wel een begrip “sociologie” bestaat? Heeft “sociologie” een wetenschappelijke basis of is het slechts een schaamlapje voor de onbeschaamde innesteling van communisten & gelijkgezinden? Men heeft het vak “sociologie” nu zodanig onthoofd dat het niet meer tot een hoofdvak van studenten kan behoren en dat studenten bijgevolg niet verplicht kunnen worden de sociologische prietpraat te moeten bijwonen en/of sociologische examens afleggen. In de plaats zouden er geschiedenislessen over de VSA komen.

Dat de “sociologie-professoren” moord en brand schreeuwen, kunt u zich wel voorstellen.

Florida Eliminates Sociology as a Core Course at Its Universities

Afrochemie

We vernemen dat…

Er nu ook een universitaire studierichting “afrochemie” bestaat aan de Rice University in Houston, Texas.

DEI is coming for the hard sciences at Rice University, with a class called “Afrochemistry.” The class “will implement African American sensibilities to analyze chemistry… and inequities in chemistry and chemical education.” Of course, “there is no final exam.”

Met andere woorden de woke-rage met het mantra “diversity, equity, inclusion” zal een studierichting aanbieden waarin “Afrikaans-Amerikaanse gevoeligheden zullen verweven worden met scheikunde-analyse … en ongelijkheden in de scheikunde en het scheikundig onderwijs.” Zonder eindexamen. Iedereen geslaagd, kwestie van de scheikundige lat niet te hoog te leggen.

Het is wachten op een richting “genderchemistry”, die op zijn beurt kan ingedeeld worden volgens de pigmentering der geslachten.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12965067/rice-university-afrochemistry-course-african-american.html