Afrochemie

We vernemen dat…

Er nu ook een universitaire studierichting “afrochemie” bestaat aan de Rice University in Houston, Texas.

DEI is coming for the hard sciences at Rice University, with a class called “Afrochemistry.” The class “will implement African American sensibilities to analyze chemistry… and inequities in chemistry and chemical education.” Of course, “there is no final exam.”

Met andere woorden de woke-rage met het mantra “diversity, equity, inclusion” zal een studierichting aanbieden waarin “Afrikaans-Amerikaanse gevoeligheden zullen verweven worden met scheikunde-analyse … en ongelijkheden in de scheikunde en het scheikundig onderwijs.” Zonder eindexamen. Iedereen geslaagd, kwestie van de scheikundige lat niet te hoog te leggen.

Het is wachten op een richting “genderchemistry”, die op zijn beurt kan ingedeeld worden volgens de pigmentering der geslachten.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12965067/rice-university-afrochemistry-course-african-american.html