Na Klimaat-Greta… Racisme-Amari…

Goed geprobeerd, Amari. Zij zette de steeds alerte racismebeweging in gang, nadat ze drie blanke jongens van haar school beschuldigde haar dreadlocks afgeknipt te hebben uit pure negerhaat. De linkse kranten namen het schandaal gewillig over, zonder na te gaan of de beschuldigingen terecht waren.

De grootouders (tevens voogden) van Amari waren gedwongen de beschuldiging van hun kleindochter recht te zetten nadat ze door de mand viel tijdens een politieverhoor. Echter pas nadat ze daarvoor genoeg heibel geschopt hadden op verschillende tv-zenders.

Nog dit – niet onbelangrijk – de poco media vonden het feit dat Karen, vice-presidents Mike Spence echtgenote, in de Immanuel Christian School, waar Amari en haar drie zgn. blanke belagers de lessen volgen, werkzaam is als kunstlerares voldoende reden om dit uitgebreid kond te maken. Relevantie?

Engels is ook goed…

Afbeeldingsresultaat voor radbraken
Radbraken… nieuw logo taallessen

… bij een taak Duits. Bij het Nederlands ook, maar dat wisten we al.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

In dit verband: lees ook:

Leerkracht worden in Vlaanderen? Neen, bedankt!
Het orakel van ‘de Guimardstraat’ is uit zijn zomerslaap ontwaakt en heeft gesproken, zij het zonder veel vuur. Lieven Boeve, grote baas van het katholiek onderwijs – of wat daarvoor moet doorgaan -, stelt op enkele dagen voor het nieuwe schooljaar plotseling vast dat er een tekort aan leerkrachten is. “Werk aan de winkel voor de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs”, zegt hij bloedernstig. En hij voegt eraan toe: “Want dit tekort brengt de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang.” Om even bij stil te staan…

Volledige tekst in ‘t Pallieterke

Nog een halve maand rust…

… voor de klimaatbrossers

Afbeeldingsresultaat voor klimaatbrossers

Is het u ook opgevallen dat tijdens de vakantiemaanden niemand van de schoolgaande jeugd zich liet opmerken door één dag in de week de deugddoende rust te onderbreken voor de redding van het klimaat? Is het klimaat ook op vakantie? Of werd het intussen gered? Trouwens… waarom werd bij ons op donderdag het klimaat gered en niet op vrijdag zoals in de rest van de klimaatreddende wereld? Mocht een lang weekend niet in het gedrang komen door een eventuele treinstaking?

Lees dit analysepareltje:

“De balorige brosser
Ze walgt van democratie, en wil als agitator dat politici luisteren naar haar dictaten.
Anuna Klimata zal na haar studentenjob als wipzaag terug betogingen organiseren en tussenin af en toe les volgen. De balorige brosser trekt zich geen bal aan van het democratisch oordeel van de kiezer. Ze walgt van democratie, en wil als agitator dat politici luisteren naar haar dictaten. Ze kon op 26 mei met haar kinderrevolte geen dolkstoot aan rechts toedienen en bleef verweesd achter. Terwijl haar leger examenzweet afveegde, zweette zij van woede. Na de examens trok haar leger populistische meelopers naar de festivals of naar de stranden van Ibiza om zich te bezuipen uit democratische wanhoop. Vanaf de start van het schooljaar zal Anuna er terug staan met haar einde-van-de-wereld-psychose als hersenspoeling en een lesvrij dagje als smeergeld. Het is nobel dat ze blijft strijden waarin ze gelooft, het is verdorven dat ze onze kinderen hersenspoelt met bullshit en omkoopt met vakantie.”
(…)

En bekijk deze analyse met een onthutsende conclusie over oorzaak en gevolg:

Wie gaat er mee protesteren tegen nep klimaatnieuws?

Het groots aangekondigde alarm over warmterecord op de ijskap van Groenland … was nepnieuws
Aan het begin van de maand berichtten de mainstream media luidkeels dat er een nieuw warmterecord op de Groenlandse ijskap was gevestigd. Later bleek dat de meerdere plusgraden, in feite meerdere mingraden waren. (…)

Finland wil alle schoolvakken afschaffen

Marjo Killonen, hoofd van het onderwijs in Helsinki, heeft verklaard dat zij niet meer gelooft in het huidige onderwijssysteem: een stijl die in het begin 20ste eeuw zijn nut had, maar die nu “noch relevant noch nuttig voor het huidige moderne onderwijssysteem” is. Zij is ervan overtuigd dat de leermethoden moeten aangepast worden aan onze nieuwe denkwijze en ontwikkeling.

De grote veranderingen bestaan eruit dat de vakken van het leerplan zullen verdwijnen – iets wat al langer aangeprezen wordt – en zullen vervangen worden door de studie van gebeurtenissen en fenomenen. Dat betekent geen vakken meer zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maar wel een “gebeurtenis” zoals bv. WOII bekeken vanuit het resp. perspectief wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde… Zo circuleert er ook een voorstel “werken in een café”, die de leerlingen vaardigheden in het Engels, economie en communicatie moet aanleren. Vanzelfsprekend blijven “geen huiswerk, geen evaluatie van toetsen, late beginuren” behouden.

Het nieuwe onderwijssysteem zou vanaf 2020 beginnen voor leerlingen vanaf 16 jaar. Dat betekent dat ze na het afsluiten van de brede vakken zelf zullen mogen beslissen welke “gebeurtenis” of “fenomeen” ze willen bestuderen, rekening houdend met hun interesses en toekomstvisie.

Achterliggend idee: we citeren “de scheiding van leerlingen te vermijden, die in verschillende klassen opgedeeld worden en vakken moeten doorworstelen die ze in hun later beroepsleven niet nodig hebben, maar hen wel vertrouwd te maken met individuele thema’s, verwerkt in een bepaald thema, en hen op deze manier dezelfde vaardigheden mee te geven op een productieve wijze, die voor hun individueel leren het meest voordelige is.”

Het Finse leersysteem zou ook de collectieve inzet voor een bepaalde opdracht aanmoedigen d.m.v. kleine discussiegroepjes i.p.v. elk voor zich achter een schrijftafel. Ca. 70% der leerkrachten in Helsinki zou al met de voorbereidingen begonnen zijn en mogen bijgevolg een loonsverhoging verwachten.

Ter herinnering: het Finse onderwijssysteem geldt als één der beste ter wereld, maar verliest de laatste jaren van zijn pluimen. (…)

Ik ben. Ik denk. Ik filosofeer niet.

De bronafbeelding bekijken

Filosofen zijn overwegend links. Dat hoeft volgens een nieuwe studie geen probleem te zijn. Wel problematisch is dat het tot zelfcensuur leidt: afwijkende conclusies worden begraven uit angst voor kritiek. ‘De wetenschap schiet zichzelf in de voet.’

“Mochten mijn collega’s weten dat ik gematigd rechts ben, dan zou de helft van hen mij een ‘onmenselijk zwijn’ noemen en als dusdanig behandelen. De andere helft zou zwijgen, uit angst de volgende te zijn.” Met die getuigenis schetst een anonieme filosoof in een studie hoe wetenschappers met een rechtse politieke overtuiging scheef bekeken worden in de academische wereld.

Dat universiteiten linkse enclaves zijn in een samenleving die steeds meer rechts stemt, wordt wel eens geopperd in die rechtse politieke hoek. Maar binnen de academische wereld is de kwestie een taboe. “Vaak wordt er gedaan alsof er geen politieke bias is en de filosofie compleet neutraal is”, zegt filosoof Andreas De Block (KU Leuven). “Nochtans circuleren er online en ook in het echte leven veel anekdotes over hoe vijandig de academische filosofie is tegenover rechtse filosofen en conclusies.”

Toch boog De Block zich net over die vraag, samen met twee Amerikaanse wetenschappers en een Duitse collega, Uwe Peters (KU Leuven). De aan het begin geciteerde persoon is een van de 796 bevraagde filosofen. Concreet probeerden ze te achterhalen welke overtuiging hun collega’s aanhingen en wat de gevolgen daarvan zijn op hun academisch werk. Hun artikel verschijnt binnenkort in het tijdschrift Philosophical Psychology en werd al opgepikt via de blog van de toonaangevende filosoof Justin Weinberg.

De onderzoekers stuurden een enquête naar 10.896 filosofen. Zo’n 1.000 antwoorden volgden, een kleine 800 werden weerhouden. De onderzoekers geven zelf aan dat dat een kleine sample is. Het leeuwendeel afkomstig uit Europa (67 procent) en Noord-Amerika (22 procent). Zij moesten zichzelf situeren op het links-rechts spectrum, met zeven tussenposities. Dat moesten ze zowel voor sociale en ethische zaken doen als voor economische onderwerpen.

Maar liefst 75 procent onder hen noemde zich links. Het aandeel rechtse filosofen (14 procent) en gematigden (11 procent) ligt een stuk lager. “Opvallend is dat maar liefst een vijfde onder hen zich heel links noemt”, zegt De Block.

De resultaten verbazen niet. “Het ligt in lijn met wat we weten uit andere disciplines in de menswetenschappen”, zegt filosoof Maarten Boudry (UGent). Dit soort onderzoek werd het laatste decennium onder impuls van psycholoog Jonathan Haidt al meermaals uitgevoerd in andere disciplines zoals de psychologie, steeds met hetzelfde resultaat. “Zij kaarten al langer aan dat er een gebrek aan ideologische diversiteit is”, zegt onafhankelijk filosofe Tinneke Beeckman.

“Er heerst inderdaad een soort stilzwijgende consensus van ‘jij bent toch ook tegen N-VA of pro migratie?'”, zegt Boudry. “En ik heb het zelf ook gewoon al ervaren. In de paper zegt iemand dat hij er zelf van overtuigd is dat het genderonevenwicht in sommige vakgebieden te maken heeft met de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleen durft hij of zij dat niet publiek te maken, uit angst voor de vijandige reacties. Ik heb dat wel gedaan. (lacht) En inderdaad, ik heb toen veel bagger over mij gekregen.”

Het sluit aan bij een tweede vraag die de onderzoekers zich stellen: leidt die opdeling ook tot discriminatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van beurzen? Net iets meer dan de helft van de respondenten gelooft dat er geen sprake is van discriminatie. Anderzijds blijkt ook dat hoe meer uitgesproken rechts iemand is, hoe groter de kans om gediscrimineerd te worden. Volgens de onderzoekers de verklaring voor het feit dat de balans meer naar links doorslaat op vakgroepen.

“Opvallend is wel dat de studie toont dat links zichzelf ook wel eens durft op te eten”, zegt Boudry. “Gematigd linkse filosofen zeggen vijandigheid te ervaren omdat ze niet links genoeg zijn. Dat zie je niet bij rechts. Dat onevenwicht is toch ontluisterend.”

Nog meer ontluisterend is dat zowat alle wetenschappers toegeven aan een zekere vorm van zelfcensuur te willen doen. Respondenten gaven toe dat ze meer zouden twijfelen om hun eigen argumentatie of conclusie te verdedigen als die rechts is dan als die links is. “Of de wetenschap zichzelf hiermee in de voet schiet? Ja. (lacht) In de filosofie zeggen we altijd dat je het argument moet volgen waar het je naartoe leidt. Maar in de praktijk gebeurt dat dus niet”, zegt De Block.

Hoe groter de belangen worden, hoe meer die discriminatie optreedt. Een rechtse filosoof zal zich niet snel de toegang tot een congres of de publicatie van een paper geweigerd zien. Maar bij het aanwerven voor een job kan dat wel spelen.

En dat is een probleem. “We weten uit onderzoek dat je verdraagzamer wordt als je in contact komt met diverse meningen. Dus die afwezigheid heeft zeker gevolgen binnen de wetenschap”, zegt Beeckman. Ultiem leidt het tot een vorm van verschraling: sommige conservatieve of rechtse argumenten of discussies dreigen uit de wetenschap te verdwijnen. “Dat zorgt er dan weer voor dat sommige extreme standpunten worden uitvergroot”, zegt De Block. “Als het gaat om dierenrechten bijvoorbeeld, krijg je de indruk dat de posities steeds extremer worden en dat bepaalde posities niet meer verdedigd durven worden.”

Uit: Nieuwe studie: filosofen durven niet rechts te denken

Muilkorfuniversiteiten

Afbeeldingsresultaat voor speech police

Je kan je afvragen of ze daar in het land van Uncle Sam (… Hoe racistisch is dié uitdrukking? Blanke man als symbool voor de VSA…) nog helemaal goed bij zinnen zijn. Nadat ze te pas en onpas niet in het linkse rijtje dansende gastsprekers in de ban geslagen hebben moeten o.a. volgende woorden volgens de poco woordenlijst – de “inclusive language guide”* -, die tien bladzijden lang is, geweerd, lees “verboden” worden aan de Amerikaanse VSA universiteiten:

Enkele voorbeelden:

  • Long time, no see (wat is het lang geleden dat we elkaar nog ontmoet hebben): racistisch, zou naar verluidt vroeger gebruikt geworden zijn tegenover Aziaten (noteer: Asian kan ook het M.O., resp. moslims, betekenen) Of het iets met Pearl Harbour te maken had kon onze redactie niet achterhalen.
  • Freshman (eerstejaars student(e)): beledigend, want past niet in de geslachtsreligie. “Man” is een zware uitschuiver… Stel je voor dat de aangesproken student met baard en basstem zich in werkelijkheid vrouw voelt…
  • Food coma (te veel eten van bv. hamburgers): racistisch, wordt immers verdacht van “luiheid” vermits deze uitdrukking naar verluidt met de Amerikaan van Afrikaanse oorsprong geassocieerd wordt.
  • Cake walk (om aan te tonen dat iets gemakkelijk is): racistisch… en hoe! Slaven zouden met hun blanke eigenaars gespot hebben door op een overdreven manier te dansen in een poging hun houding – en dansen – te copiëren. Deze laatsten zagen er geen kwaad in – de idioten snapten niet dat hun slaven hen belachelijk maakten – en organiseerden danspartijtjes waarbij de beste dansers een taart konden winnen.
  • Parkeren op een voorbehouden plaats voor gehandicapten: mag niet; bij ons trouwens ook niet; wij spreken van een “beperking”. Doet afbreuk aan de persoon in kwestie en veronderstelt dat de persoon minderwaardig is.
  • Crazy: hoe gek je iets ook vindt, hou die mening voor jezelf. Je doet er de echte zotten onrecht mee aan. Want een psychisch gezondheidsprobleem is een ernstige zaak. Zeg bv.: “verrassend”.
  • Illegal immigrant: kan niet om velerlei redenen. Wordt in direct verband gebracht met Hitler, de verdrijving van de Joden en hun aankomst in Palestina. Herhaal het mantra: “geen mens is illegaal”. Zeg: “vluchteling” of “immigrant”.
  • Mr., Mrs., Ms. (Afkorting voor aanspreekvorm – Dhr., Mevr. Mej.): Hoe kan je het in je hoofd halen te veronderstellen dat je het geslacht van iemand kent? Diep vanbinnen, onzichtbaar voor de buitenwereld, verstopt onder een vervilte baard en een basstem, zit er misschien wel iemand anders… Gebruik gewoon de naam van het individu of Dr. (doctor) als dit van toepassing is.

Helemaal bovenaan staat “America” als men in feite de VSA bedoelt. Immers, andere staten in Noord-Amerika zouden zich wel eens zwaar op hun tenen getrapt kunnen voelen.

*U vindt hier de volledige catechismus van de verboden/voorgeschreven woordenschat.

Er is – soms – toch nog gerechtigheid

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

De Gibson bakkerij (Ohio) werd door de Lorain County rechtbank 11 miljoen dollar schadeloosstelling toegesproken. De bakkerij, die dateert van het jaar 1885, werd als het ware geterroriseerd door het Oberlin College. Reden: drie zwarte studenten werden gearresteerd nadat ze betrapt en beticht waren van diefstal een dag na de presidentsverkiezing van 2016. Drie studenten toonden een valse identiteitskaart, pikten drie flessen wijn en toen Gibson jr. hen betrapte sloegen ze hem neer.

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

Hun zaak werd als het ware door betogers van de universiteit – met het motto “Black lives matter” – getiranniseerd wegens racisme. De studentenraad stelde een resolutie op waarin beweerd werd dat de Gibson bakkerij “een lange racistische geschiedenis” had en verspreidde een pamflet tegen de bakkerij. De studenten boycotten het bedrijf en de universiteit annuleerde eenzijdig hun contract.

De bakkerij, moe getergd en verlies lijdend, legde klacht neer wegens smaad. Oberlin weerlegde dat de univ niet verantwoordelijk was voor de daden der studenten. Intussen hadden de drie dieven de diefstal – na het organiseren van uitgebreide protesten en een boycot met het doel de bakkerij ten gronde te richten en de eigenaars door het stof te doen kruipen – toegegeven en werd de aanklacht tegen hen zelfs nog uitgebreid toen ze de bakkerij van racisme beschuldigden.

De jury van de rechtbank zag in dat het Oberlin College tot in het absurde een goed gezin en een langjarig bedrijf in hun gemeenschap voor geen enkele echte reden wou beschadigen. Het vonnis mag geïnterpreteerd worden als een kleine tik t.a.v. universiteiten en hogescholen, dat ze niet zomaar hun studenten mogen aanmoedigen voor rechter en beul te spelen.

Afbeeldingsresultaat voor gibson bakery vs oberlin college

De universiteit reageerde op het vonnis met de mededeling “ontgoocheld” te zijn en zou beraadslagen hoe het nu verder moet. De rector benadrukte trouwens dat de univ en de studentenraad samenwerken om de “vrije meningsuiting van studenten te beschermen en opdat studentenbetogingen veilig en legaal kunnen plaats vinden.”

Blijkbaar heeft het Oberlin College niets geleerd.

Ohio jury awards $11 million to bakery owners targeted by Oberlin College student protests

Geestschrijvers voor geestdrijvers

Afbeeldingsresultaat voor ghostwriter

“Het resultaat zijn woor-den met zo wei-nig mo-ge-lijk let-ter-gre-pen, zinnen met zo min mogelijk woorden, en alinea’s met maximaal tien van die zin-ne-tjes. Aan te raden voor iemand die zich voor een middagdutje opmaakt en toch de slaap niet kan vatten. Tot ikzelf wakker schoot bij hun klacht, dat de huidige jeugd verplicht zal worden ‘om jullie (= onze) puinhoop op te ruimen’. Wàt? veerde ik recht, zelden heeft een jonge generatie zulke bergen vuilnis achtergelaten! Laten we de komende zomerfestivals maar eens afwachten, de vuilniswagens staan al klaar…”

Lees het opiniestuk van Jean Pierre Rondas ‘Arkprijs bekroont Anuna en Kyra,
kinderen voor kinderen’