Calimero-rol als opstapje naar zangcarrière

Voor wie het nog niet wist, Esther en Abi Ofarim, hebben een zoon, Gil, die in de voetstappen van zijn ouders, vooral van zijn moeder, wil stappen. Wat heeft een beginnend zanger, die een internationale carrière op het oog heeft, nodig om door te breken? Een goede stem, een pakkend lied… én media-aandacht!

En wat kan daarbij een ietsiepietsie helpen? De slachtofferrol. Niet zomaar een slachtofferrol, maar wel deze, die in Duitsland nog steeds het meeste kans op succes heeft: u weet wel: antisemitisme.

Gil werd volgens eigen zeggen tot in het diepste van zijn ziel gekwetst toen hij aan de receptie van een hotel niet op zijn beurt bediend en bovendien gesommeerd werd zijn ketting met davidsterhangertje niet ostentatief ten toon te spreiden. Pas dan zou hij kunnen inchecken.

Hij legde klacht neer. Kreeg vervolgens een glansrol in talrijke poco kranten. Let wel: onze redactie is meer dan een doorsnee burger vertrouwd met de taal van Göthe en wij kunnen alleen maar bevestigen dat Gil zijn Duitskennis niet in Israël op de schoolbanken verworven heeft. Hij moet sinds jaar en dag in een Duitstalig land wonen. Trouwens, zijn moeder, Esther Ofarim was er – damals – zeer populair. Hij zal zijn kansen op succes op voorhand hoog ingeschat hebben.

Versie van het hotel: Ofarim werd zeer onaangenaam, voelde zich benadeeld (?), hij werd luid… vervolgens werd hij verzocht het hotel te verlaten. Punt.

Ofarim begint prompt op zijn slimme telefoon te tokkelen, waarschijnlijk om zijn verhaal aan de pers te verkopen… en hij heeft ermee succes: antisemitisme! Tot Bild erachter aangaat en blijkt dat de waarheid héél ernstig geweld aan gedaan werd!

Zijn deze gebeurtenissen nu wereldschokkend? Niet echt, maar ze tonen wel aan hoe snel racisme, antisemitisme, discriminatie en andere beschuldigingen geuit én geloofd worden. In dit geval steunde het hotel de receptie-medewerker, maar het had heel anders kunnen uitdraaien: ontslag, broodroof, proces en andere financiële gevolgen!

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/trug-gil-ofarim-die-davidstern-kette-im-hotel-es-geht-um-was-groesseres-77979224,view=conversionToLogin.bild.html

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/gil-ofarim-118-seiten-bericht-entlastet-hotel-mitarbeiter-78011268.bild.html

Zéér merkwaardig!

Indien u ergens zou vernemen (… niet in de kwaliteitsmedia!) dat Amerikaanse joden – met een dubbele Israëlische nationaliteit – asiel aanvragen in Iran… zou u dit dan geloven? In Iran dan nog wel, waar de ayatollahs toch een decennia-durende vendetta met de bewindvoerders van het Beloofde Land in hun grondwet geschreven hebben…

Lev Tahor (Ned.: “zuiver hart”) is de naam van de zgn. “extreem-orthodoxe sekte” die vindt dat hun “religieuze vrijheid” beperkt wordt door de VSA (en Canadese) justitie. Als we de berichten uit de kwaliteitsmedia mogen geloven, gaat het om een kleine minderheid die quasi op zichzelf leeft, kinderen uitbuit, verplichte huwelijken arrangeert, vrouwenrechten niet in hun woordenboek hebben staan. Klinkt bekend, dachten we… We plaatsen onderaan een video met het verhaal van hun exodus en enkele bruggetjes opdat u ook, zoals wij, uw horizon kan verbreden.

Enfin, Lev Tahor-leden hebben een ultieme oproep, een smeekbede, aan de opperste, bovenste-beste, topleider van Iran, ayatollah Al-Khamenei, bezorgd om hen asiel te verlenen in het verdraagzame Iran.

Naar verluidt – we kunnen het niet verifiëren – is men in Israël niet bepaald gelukkig met deze toestand. Men vreest dat de joodse asielzoekers wel eens door de boze Iraniërs als pasmunt zouden kunnen gebruikt worden. De rest van het verhaal, de vermoedens, verwachtingen en vrees kunt u in onderstaande video vernemen.

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

https://www.jpost.com/breaking-news/lev-tahor-members-arrested-for-allegedly-trying-to-flee-to-iran-682305

https://www.timesofisrael.com/two-leaders-of-extremist-lev-tahor-ultra-orthodox-cult-arrested-in-guatemala/

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/lev-tahor-leaders-charged-child-exploitation-offenses

https://www.haaretz.com/jewish/.premium-who-is-the-jewish-taliban-1.5263269

Gelukkig was het land…

Gelukkig is het land is een lied uit de bundel Valerius’ Gedenck Klanck. De tekst is van Adriaan Valerius (1570/1575 – 1625), een Nederlandse tekstdichter en componist. Valerius is bekend dankzij zijn gedichten over het land- en burgerleven en zijn geuzenliederen die verhalen over de Tachtigjarige Oorlog vertellen.

Valerius kon niet vermoeden dat “de vyand rontom” vandaag in de eigen regering te vinden is, dat “het Spaensch boos gebroet” intussen zich niet meer beperkt tot Spanje maar afkomstig is uit alle windstreken, “Maraen en zijn gespuis” vervelden tot “jongeren”…

1 Geluckig is het Land,
Dat God den Heer beschermt,
Als daer met moord en brand,
De vyand rontom swermt.
End’ datmen meent hij sal
’t Schier verwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan
Hy selfs komt tot den val.

2 De Hoeder Israels
Die slaept noch sluymert noyt,
Hy helpt uyt veel gequels
Syn volck, ’twelck was verstroyt
Door ’t Spaensche boos gebroet
End’ doet haer noch dit goet,
Dat self, Dat self, Dat self,
De vyand loopen moet.

3 Gelyck ’t volck in een schip,
‘tWelck hort, en stuyt, en steeckt,
Alst komt op eene klip,
Van anxcst het sweet uytbreeckt.
So staet nu oock consuys
Maraen met syn gespuys,
Die nu, Die nu, Die nu
met schand moet loopen t’huys.

4 Gedanckt moet syn de Heer,
De God die eeuwig leeft!
Dat hy ons t’ zynder eer,
Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht?
O Heer! O Heer! O Heer!
Hoe groot is uwe macht!

Tom is hip!

De tijden veranderen. Vlaams Blok werd Vlaams Belang. De voorzitters veranderen. We zien Karel Dillen niet echt in een studentencafé pinten tappen…

De eerste studenteneditie van ‘Tom op Toer‘ in Gent was een geweldig succes. Nu is Antwerpen aan de beurt! Wil je weten waar het Vlaams Belang écht voor staat? Wil je even spreken met onze voorzitter Tom Van Grieken? Kom dan op maandag 25 oktober vanaf 21u een gratis pint drinken in studentencafé Barbier (Stadswaag 17, Antwerpen). Tot dan!

Groene Energie… Pas op voor leurders*!

Begin september kondigde Angus Taylor, de Australische minister van energie, aan dat hij de kolencentrales zou subsidiëren om de onbetrouwbaarheid van de reeds gesubsidiërde windmolens en zonnepanelen te compenseren. We moesten daarbij even de vergelijking maken met de geplande bouw van gascentrales (… een hindernissenparcours, waarbij Zuhal Demir plots extreem-groener blijkt te zijn dan de Groene akela, Tinne Van der Straeten) om de belofte van nucleairloze energie(ver)wekking in het land b te kunnen waar maken.

Kernenergie wijst hij af en breekt een lans voor waterstof omdat  “waterstof dingen kan doen die kernenergie toch nooit zou kunnen doen. Het is niet alleen een bron van energie, het is een grondstof”.

Zou het? Eén der meest gerenommeerde geologen van Australië, prof. Ian Pilmer, maakte er brandhout (… figuurlijk dan…) van:

Hier komen ze weer voor je geld. Eerst was het wind, daarna zon. Nu hebben ze die twee bij elkaar gezet en is het waterstof. En wat ze proberen te doen is ons voor altijd levend te villen.

“Laat me een paar dingen zeggen aan een analfabete politicus. Je hebt elektriciteit nodig om waterstof te maken en je hebt verliezen als je dat doet. En dan moet je met de waterstof elektriciteit maken, opnieuw heb je verlies. En dus krijg je ongeveer 30% van de energie door dat proces, de rest wordt verspreid. Tenzij de wetgeving de wetten van de thermodynamica kan veranderen, bevindt u zich in een verlies-, verlies- en verliessituatie. Verlies omdat wij belastingbetalers levend gevild worden, verlies omdat we energie herverdelen en verlies omdat we die energie niet kunnen vervangen.

“Deze waanzin is honderd jaar geleden beproefd. Het werkte toen niet en het zal nu niet werkenAls we nu vanuit de ruimte naar de planeet Aarde kijken, kunnen we een aantal echt interessante dingen zien. Ten eerste, als je scheel kijkt en heel erg je best doet, dan nog kun je niet zien dat de planeet een geslacht heeft. Toch beschouwen we de planeet vrouwelijk. Zij. (Nvdr: in de Engelse taal). Het tweede is dat als je kijkt en je hebt spectroscopische ogen, je daadwerkelijk ziet dat waterstof uit de planeet lekt. Waterstof kun je niet vasthouden, het lekt uit de kern van de aarde via de mantel, door de korst en de ruimte in. Waterstof kan je niet in pijpleidingen of in stalen containers stoppen.”

“Dus als je waterstof zou maken, verlies je er enorm veel energie mee. Dan moet je het comprimeren tot slechts 700 keer de atmosferische druk, en dat vereist een enorme hoeveelheid energie. Dan moet je het vloeibaar maken tot min 283 graden Celsius. Dat kost enorm veel energie. En dan moet je die waterstof vervoeren in een vrachtwagen of een pijpleiding, en dat is een mobiele bom. Die waterstof lekt door het staal in pijpleidingen of in een vrachtwagen, net zoals het uit de aarde lekt. Die waterstof verzwakt het staal en wat heb je dan? Je hebt een bom klaar om af te gaan. Waterstof staat erom bekend extreem explosief te zijn. En wanneer het explodeert, brengt het het krachtigste broeikasgas terug in de atmosfeer. En dat gas is waterdamp.

“Ja, je kunt waterstof opslaan in brandstofcellen, ongelooflijk duur en ongelooflijk gevaarlijk. We hebben nu extreem goede technologie waarmee we gefossiliseerd zonlicht kunnen omzetten in energie. En dat gefossiliseerde zonlicht heet steenkool. We hebben extreem goede technologie om gecomprimeerde energie in een groot atoom, zoals uranium, om te zetten in stoom, die vervolgens in elektriciteit gaat. Dat bestaat al heel lang. We hebben al heel lang waterstof, het heeft nog steeds niet gewerkt. Dus als je enorme subsidies hebt en je hebt mensen die in steden wonen, dan wordt waterstof gebruikt door woke mensen. Ik woon veel liever naast een kernreactor dan naast een waterstoftankstation. Het is veel veiliger.

“De leurders* (van waterstof) kunnen iets zien dat hen veel geld gaat opleveren. Ten eerste wordt het gesubsidieerd. Ten tweede hebben ze echt lange contracten getekend, wat ze ook deden voor wind- en zonne-energie. En ten derde weten ze dat politici absoluut volledig wetenschappelijk analfabeet zijn. Ze weten dat de bureaucraten over het algemeen groen zijn en dat ze kruiwagens hebben om te duwen en die niet gekozen zijn en ons blut besturen en zich geen zorgen hoeven te maken over het verlies van een baan omdat ze er voor altijd een hebben. Bijgevolg zien ze een grote vis in hun netten… Dit heeft niets met groene energie te maken. Dit heeft niets te maken met het milieu, het heeft te maken met de handelsreizigers die ons levend willen villen. Ze hebben het gedaan met wind, ze hebben het gedaan met zonne-energie, en nu doen ze het opnieuw. En mijn mening hierover is: pas op voor mensen die aan ons proberen te verkopen wat ze nieuwe technologie noemen en zeggen dat ‘alle oude technologie hopeloos is’.”

“Als we oude technologie zouden weggooien, zouden we het wiel niet gebruiken. De beste technologie die we hebben voor het opwekken van energie is waar we gecomprimeerde energie gebruiken in steenkool of in een zwaar atoom zoals uranium en dat omzetten in stoom, die vervolgens turbines aandrijft, die ons vervolgens elektriciteit geeft. Dat is al meer dan 100 jaar de meest efficiënte vorm van energie, dat is het nog steeds. Als we geen subsidies zouden hebben, zouden we nog steeds draaien op kolen, uranium en in piekmomenten gas.

“Nou, het is nog erger dan dat. We laten onze windturbines maken in China. Wij laten onze zonnepanelen maken in China. En door het gebruik van wind- en zonne-energie gaan we failliet. Dus China hoeft hier niet eens binnen te vallen, we doen het onszelf aan. Als we waterstof gebruiken, doen we het onszelf opnieuw aan. En door de geconcentreerde energie van steenkool en uranium niet te gebruiken, leiden we onszelf naar een faillissement. Dat kunnen we niet laten gebeuren, niet in een land waar de lonen hoog zijn, waar onze industriële wetgeving het heel moeilijk maakt überhaupt iets te doen, waar we enorme hoeveelheden geconcentreerde energie hebben die we exporteren.

“We kunnen deze energie niet negeren. We zijn het enige G20-land dat geen kernenergie opwekt. We zouden het uranium van de wereld kunnen controleren. Hetzelfde als Saoedi-Arabië vroeger om olie te controleren. M.a.w.: ontgin het. Maak de yellowcake, maak brandstofstaven, die we verhuren, breng ze terug, ruim ze op, verhuur ze weer, breng ze terug, ruim ze op.

“Vervolgens ontwikkelen we een hooggespecialiseerde industrie waarbij we ingenieurs, wetenschappers en zeer bekwame vakmensen in dienst hebben om deze te leiden. We gaan niet concurreren met de maakindustrie in Azië, waar mensen $ 2 per dag betaald worden. We hebben dan een zeer gespecialiseerde industrie. We zijn klaar om het te doen. Het enige dat nodig is, zijn veranderingen in regelgeving en wetgeving; regeringen die het laten gebeuren, uit de weg te gaan, de administratieve rompslomp en de groene tape wegnemen en het bedrijfsleven gewoon laten doen waar het goed in is. En dat is helpen bij het opbouwen van werkgelegenheid, het helpen opbouwen van industrie zonder overheidssubsidies.

“Die reactor van 20 megawatt op Lucas Heights redt levens. Iedereen die ooit kanker heeft gehad, zou radionucliden hebben gekregen, gegenereerd uit die reactor. Je kunt geen bezwaar maken tegen kernenergie als je een kankerbehandeling hebt gehad, het is gewoon niet mogelijk om het te doen. Die reactor is in de bush gebouwd, nu met een stedelijke omgeveng errond. Het had dicht bij een luchthaven gebouwd dienen te worden opdat we deze medische isotopen naar nabijgelegen landen en naar West-Australië en elders in Australië kunnen bezorgen.

“Die reactor is buitengewoon veilig. We hebben al de mensen en de technologie om reactoren te laten draaien. Dus als je bezwaar wilt maken tegen kernenergie, moet je zeggen: “Ik zal nooit, maar dan ook nooit een behandeling in een ziekenhuis voor mijn kanker accepteren.” Als u groene stroom wilt, moet de levensreddende machine worden uitgeschakeld als er groene energie doorstroomt. En als er steenkoolenergie doorstroomt, zet de schakelaar weer op “aan”.

Dat is de hypocrisie die we zien van deze Groenen die in steden zitten, met het corrigerend vingertje steeds paraat om te vertellen hoe we ons leven moeten leiden, of hoeveel vlees we moeten eten of welk geslacht onze grasparkiet zou moeten zijn. “

Professor Ian Plimer: ‘First it was wind, then it was solar. Now they’ve put the two together and it’s hydrogen. They’re trying to skin us alive forever.’ – Advance Australia

Tot zover het opiniestuk van prof. Ian Pilmer. Naar onze bescheiden mening: verplichte literatuur! Ook al is het voor ons niet helemaal van toepassing. Australië beschikt over grondstoffen die wij niet hebben. Onze redactie heeft het voor u naar het Nederlands vertaald.

*synoniem van “valse profeten”

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

U zal intussen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de zgn. Poolse crisis. Polen heeft de durf gehad haar eigen grondwet boven die van de EU te plaatsen. Mogen wij herinneren aan het gewoonlijk volgzame Duitsland dat in het verzet ging tegen de gedwongen goedkeuring van het opkopen van Zuid-Europese schulden door Noord-Europese lidstaten.

Enkele andere reacties:

Wallmart geeft personeel “woke” bijles

Woke Walmart heeft zo’n 1000 personeelsleden bijgespijkerd over het kritische ras-denken, waarbij de VSA aan de kaak gesteld werd als een blank systeem dat iedereen met een intensere pigmentatie onderdrukt. Het personeel moest hun “schuld en schaamte” erkennen en ermee ophouden ervan uit te gaan dat “white is right” (dit valt niet te rijmen in de Ned vertaling), dat het blank zijn sowieso goed (… of zelfs beter…) is.

Walmart bevestigde dat het samenwerkt met de “Racial Equity Institute“, (REI)een bedrijf uit North Carolina, dat zich als levenstaak gesteld heeft “organisaties op poten te zetten die de rassengelijkheid hoog in het vaandel dragen”. En ja, Walmart bevestigt sinds 2018 het “bekende REI-programma gebruikt te hebben bij een aantal training sessies” en daarbij vastgesteld dat “deze sessies aanzetten tot constructief nadenken”.

Een klokkenluider (we vermoeden een personeelslid dat aan de verplichte “mea culpa”-lessenreeks moest deelnemen” bezorgde hierover documenten aan journalist Christopher Rufo van City Journal. Staf-personeelsleden van Walmart werden naar verluidt apart gezet in verschillende “affiniteitsgroepen”, want “gekleurde mensen en blanken hebben hun eigen invalshoek over het begrijpen en omgaan met racisme”, zo staat er in het gelekte lesmateriaal.

Minderheden met een kleurtje krijgen te horen dat zij lijden aan “opzettelijke racistische onderdrukking” en “opgepikte raciale minderwaardigheid” – dit leidt naar “zelfhaat”, “woede”, “boosheid” en een “laag zelfbeeld”.

https://nypost.com/2021/10/15/walmart-trains-staff-in-critical-race-theory/

Greg Gutfeld heeft duidelijk nog niet aan een dergelijke “mea culpa” – cursus deelgenomen:

Aarzel niet hen te contacteren mocht u twijfelen aan uw “woke”kaliber: https://www.racialequityinstitute.com/