Quo vadis, Syria?

Een moeilijke Quo Vadis vandaag. Voortdurend – elke zin, elke paragraaf, elke afbeelding, elke film, snel opslaan vooraleer de censuurduivel weer toeslaat en we al het voorbereidend werk kwijt zijn.

Onopgemerkt betreedt Syria opnieuw het internationale podium. Als de poco media geen “schokkend nieuws” kunnen brengen over de “dictator-duivel” Assad, dan wordt Syrië gewoon uit het journaal verbannen.

Opmerkelijk feit, dat aan de aandacht van Vranckx & co. ontsnapte: begin oktober werd Syrië terug opgenomen in de schoot van Interpol. Officieel werd het land echter niet uitgesloten; het mocht gewoon sinds december 2012 niet meer meespelen, t.t.z. geen gebruik meer maken van het Interpol Informatie Systeem. Die uitsluiting werd begin van de maand oktober opgeheven.

Fijn. Kan de Syrische politie meteen op zoek gaan Hicham Chaib die recent door het Antwerpse Hof van Assisen bij verstek veroordeeld werd tot levenslang. De belgische identiteit heeft hij naar verluidt ook “verloren” – alsof hij daarvoor een traan zal laten! Alle gekheid op een stokje: als hij zich nog niet in het gezelschap van zijn 79 maagden ophoudt, dan bevindt die man zich ergens bij de ondergedoken IS-cellen, ofwel leeft hij in “de laatste rebellenburcht” Idlib onder een andere naam.

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-statement-on-lifting-corrective-measures-applied-to-Syria

We schreven het in onze vorige Quo vadis: he’s back. Hij is terug. President Bashar al-Assad. Terug van nooit weggeweest.

Blijkt dat aan de oostelijke kant van de Eufraat, daar waar de Koerden hun eigen paradijs in elkaar mochten klutsen met steun van de VSA in ruil voor olie, het ook niet alles koek en ei is. De Koerden willen daar de Arabische bevolking – de meerderheid – koerdiseren. En waar begint dit? Bij de kinderen. In de scholen. Zoals ook Erdogan het opdringt in het door Turkije bezette noorden, daar wordt het Arabisch verdrongen door het Turks. Blijkt dat de bevolking niet volgens plan meespeelt in de “Koerdische autonome zone”. In Hasakah werden de meeste scholen intussen overgenomen door milities van het SDF (Koerden). De bevolking protesteerde herhaaldelijk tegen het verplichte separatisme en verloochening van hun identiteit.

Arabische Kinderen konden hun examens niet afleggen… tenzij deze in het Koerdisch gebeurden, een taal die ze niet spreken. De officiële Syrische staatsscholen, die nog niet bezet zijn, krijgen nu een toevloed van Arabische kinderen.

Wij hebben al herhaaldelijk in deze rubriek gemeld en aangeklaagd: de Koerdische beschermelingen van de VSA zijn alles behalve lieverdjes. Zij ontvoeren, chanteren de Arabische bevolking. Dwingen hen tot diensttijd in hun militie. Moeten bijgevolg strijden, vechten tegen hun eigen mensen. Zo niet… Ditmaal heeft deze Turkse zender het thema opgepikt – niet zonder eigennut. Hoewel zij best hun mond zouden houden. Het gebeurt ten slotte ook in het door de Turken bezette noorden… U kent toch het spreekwoord over de splinter en de balk?

En zoals steeds en overal is de kleine man het grootste slachtoffer van de oorlogswaanzin. Klik op “Bekijken op YouTube”:

Over de relatie met buurland Israël kan men wekelijks een dik boek schrijven. Er gaat geen maand, … geen week … voorbij, zonder dat Israël zich gedwongen ziet zich pro-actief te verdedigen… midden in het Syrische grondgebied. Syrisch politiek commentator Alaa Al-Asfari heeft er zo zijn gedacht over: “in de toekomst gaan we de Israëlische aanvallen op een strategische wijze beantwoorden i.p.v. een tactische. We hebben ons al te lang moeten beheersen. Het terrorisme wordt stilaan verdreven zodat we onze aandacht op Israël kunnen richten. Vooral omdat onze luchtafweer geen lachertje is”. Hij stelt dat “Syrië één van de 10 leidende landen is qua luchtafweer, dank zij Rusland natuurlijk en de Iraanse technologie.” Blufpoker?

Wat hebben we geleerd? Dat de Russische luchtafweerraketten voorzien werden van de fijne Iraanse technologie. Zou het? Zijn de Russische niet goed genoeg?

Keren we terug naar het thema onderwijs: studenten in Damascus vieren het begin van het nieuwe schooljaar. Hoeveel mondmaskers telt u?

In Moskou kwamen Syrische en Russische onderwijsspecialisten bij elkaar om zowel het niveau als de lesgevingmethodes te verbeteren. En de onderwijsinstituten voor fysica, technologie en creativiteit van beide landen hielden gezamenlijke seminaries.

En in de universiteit van Damascus ontmoetten Archeologie en Geografie onderzoeksgroepen elkaar om de geschiedenis van beide landen te vergelijken.

In dezelfde universiteit, faculteit geneeskunde, werd een symposium georganiseerd over de vroege opsporing en behandeling van borstkanker.

Arabische muziek klinkt onwennig in onze oren. De Syrische zangeres Lenda Bytar had een gesmaakt optreden in het Damascus Opera House.

Prachtige oude huizen in Damascus. Architectonische pareltjes. Doet ons denken aan de sprookjes uit 1000 en 1 nacht. Met sprankelende fonteinen op binnenkoeren. Inlegwerk in meubels, deuren en ramen. Tapijten. Tegeltjes. Maak kennis met de Architectuur van de Sluier. Aan de buitenkant kan u immers niet vermoeden wat er achter de muren schuilt.

In de VN Veiligheidsraad heeft de Chinese vertegenwoordiger, Geng Shuang, nog maar eens aangedrongen op het opheffen van de sancties tegen Syrië, het beëindigen van de buitenlandse bezetting en de steun toegezegd voor een politieke oplossing.

De permanente Syrische vertegenwoordiger Bassam Sabbagh wees de buitenlandse inmenging bij de discussies over de nieuwe Syrische grondwet in Genève van de hand. Hij herhaalde het Syrische standpunt, nl. de strijd tegen terrorisme en de bevrijding van de bezette gebieden.

De Noorse afgevaardigde pleitte voor “humanitaire steun” daar de winter op komst is. Op de vraag van de journalist over Turkije en een mogelijke invasie gaf ze geen krimp. Zij houdt zich blijkbaar slechts bezig met “humanitaire” zaken en niet met Ottomaanse gebiedsuitbreiding. Verstandige vrouw. Als je niets zinnigs te vertellen hebt, kan je best zwijgen.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi herhaalde het standpunt van zijn land – de afwijzing van eender welke poging door sommige regionale partijen om de Syrische soevereiniteit of territoriale integriteit aan te tasten – zij het door een fait accompli en/of gedwongen demografische veranderingen.. De Al-Ahram Gate webstek citeerde Al-sisi tijdens een persconferentie met de Roemeense president Klaus Iohannis in Cairo. Erdogan zal weeral blij zijn…

Dat Turkije de Ottomaanse droom nog niet opgegeven heeft, mag blijken uit de stemming in het parlement, waarbij de militaire bezetting van Noord-Syrië meteen voor twee jaar verlengd werd. Turkije verlengt militaire operaties in Irak en Syrië tot 2023

De zenuwen staan gespannen. Iedereen wacht op een volgende stap. Wie begint?

Bij zijn toespraak aan de Syrische strijdkrachten had president Assad naar verluidt een duidelijke boodschap aan de terroristen: “Tot ziens op het slagveld!”

Al die willen te kaap’ren varen…

… blijven best uit het vaarwater van de Russische marine!

Waarschijnlijk ongeveer het laatste waarmee de overmoedige piraten rekening hielden, was dat een helikopter met Russische mariniers hen te lijf zou gaan toen ze het containerschip Lucia wilden kapen.

De destroyer Vice-Admiraal Kulakov reageerde hiermee op een alarmboodschap van de Lucia.

Dienstmededeling

U heeft het allicht gemerkt: we waren weer “buiten dienst” gesteld. Of we op de een of andere lange teen getrapt hebben: met zekerheid! Heeft de zere tenenlijder zich kenbaar gemaakt? Neen! Of de verplichte “technische werkloosheid” zich zal herhalen? We hopen het beste en verwachten het slechtste voor de toekomst. Niet alleen voor onze toekomst, maar voor de toekomst van heel de vrije meningsuiting.

Investeren doe je best in…

… Rusland!

Niet onze raad. We kennen er te weinig van en hebben bovendien niet de financiële middelen ertoe. We investeren in de (klein)kinderen, in ons huis, onze tuin en zodra het kan in een gemiste vakantie.

Het Amerikaanse Bloomberg noemde Rusland de aantrekkelijkste markt voor investeringen en voorspelde een duidelijke groei van de Russische economie. Waarmee heel de sanctiespolitiek als nutteloos bewezen is.

Een analyse waarop deze mededeling berust:
Een wereldwijde energiecrisis zorgde voor nieuwe inzichten betreffende de energie-exporterende landen. Het gaat meer dan slechts om olie en gas. Van alle exportlanden was Rusland tijdens de tweede semester bijzonder succesrijk i.v.m. economische vooruitzichten. De prognoses voor rentabiliteit der Russische bedrijven tonen een stijgende tendens. (cijfers in video)
Rusland hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over het welzijn van het financieel systeem; het land heeft een aanzienlijke goud- en deviezenvoorraad en een lage staatsschuld. Bloomberg gaat ervan uit dat de Russische markt sterk ondergewaardeerd wordt. Voor degene die iets van financiële zaken kent, vertelt Bloomberg niets nieuws. De wereldwijd populairste VSA aandelenmarkt heeft in de laatste vijf jaar een doorsnee jaarlijkse winst van 16.87% bereikt; de Russische aandelenmarkt toonde tijdens dezelfde periode een doorsnee jaarlijkse winst van 19.35%, één der beste mondiale winstcijfers.

Stel u dus nu eens voor indien Rusland zonder sancties op het wereldplatform had kunnen werken…

Bloomberg komt d.m.v. de positieve prognose tot de conclusie dat heel de sanctiespolitiek niet tot de gewenste resultaten geleid heeft.

.Tien jaar geleden beschreef de toenmalige VSA president, Barack Obama, Rusland als “Een regionale macht met een tankfunctie en een in scherven liggende economie…”
Na zeven jaren sancties en isolementexperimenten zijn buitenlandse investeerders verrast door de prestaties die Rusland tijdens deze periode geleverd heeft. Ver van uitsluitend olie en gas, maar ook een zich ontwikkelende markt, en een toekomstige rol in de digitale economie voor de versterking van de financiële sector en duurzaam verbruik, en daarbij zonder de “groene” economie uit het oog te verliezen.

Het uitgestrekte land beschikt over heel het spectrum van begeerde zeldzame aardmetalen, mineralen en grondstoffen, zonder dewelke de groene transformatie gewoon niet mogelijk is. De Russische landbouwexport schiet de hoogte in (… mede dankzij de EU-sancties… u zal zich o.a. aan onze perenexport herinneren…). In kernenergie is Rusland wereldleider.

Over het algemeen is Rusland een economisch sterk land. Ooit zal het bewustzijn der onbeperkte mogelijkheden doordringen bij de politieke besluitvorming in het westen.

Niemand in Rusland is zo naïef in een onmiddellijke stopzetting van de sancties te geloven. Het land staat echter open voor succesrijke samenwerking met buitenlandse investeerders..

We zetten Bloombergs voorafgaande 2021-verslaggeving hieromtrent op een rijtje:

Jan. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-20/investments-into-russia-slump-to-lowest-level-since-1994-chart

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/hedge-fund-that-never-lost-in-a-decade-piles-into-russian-stocks

Febr. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/russia-s-pandemic-winners-drive-10-billion-share-sale-pipeline

Aug. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/russia-s-fight-against-inflation-is-winning-over-bond-investors

Sept. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-19/russia-s-markets-are-booming-despite-putin-s-political-crackdown

Okt. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-10/world-s-energy-chaos-turns-russia-into-top-emerging-market-pick