Al die willen te kaap’ren varen…

… blijven best uit het vaarwater van de Russische marine!

Waarschijnlijk ongeveer het laatste waarmee de overmoedige piraten rekening hielden, was dat een helikopter met Russische mariniers hen te lijf zou gaan toen ze het containerschip Lucia wilden kapen.

De destroyer Vice-Admiraal Kulakov reageerde hiermee op een alarmboodschap van de Lucia.