1 gedachte op “Wees gewaarschuwd!

 1. Het is goed deze “Vaccinatie“ en “Apartheid” aan te klagen maar niet voldoende. Nog een voorbeeld :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/30/ik-ben-een-vrij-mens-en-niemand-geeft-mij-vrijheid-in-ruil-voor-een-ongetest-vaccin-ik-ben-geen-proefkonijn/
  met video en citaat : “CHRISTINE ANDERSON MEP: WANNEER POLITIEKE ELITES AFPERSING EN MANIPULATIE GEBRUIKEN, IS HET NIET IN ONS VOORDEEL….” (=einde citaat).
  Haar Duitse webstek : https://christineanderson.eu/blog/irre-muttermilch-soll-jetzt-menschenmilch-heissen/
  Als men in het verzet gaat, dan dient men in eerste instantie het Covid 19(84) complot en de 2 Olifanten in de kamer die er achter schuil, gaan te ontmaskeren. Vervolgens dient de aandacht getrokken te worden op The Great Reset van Schwab, en de doelstellingen ervan. Ik verwijs naar mijn vorige reacties.
  Het stappenplan is intussen meer dan gekend :
  https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/
  Een Engelstalige bron :
  https://www.henrymakow.com/2021/10/yeardom—-timetable-to-tyranny.html?_ga=2.107717568.310798680.1635610602-699685610.1634222971
  Dit is voor een voorspel op het volgende :
  https://www.henrymakow.com/2021/10/vax-bloodbath-will-create-anarchy.html?_ga=2.214730709.310798680.1635610602-699685610.1634222971
  met citaat : “The “Plan” — Vax Holocaust Will Ignite Total Anarchy “ October 24, 2021 – (The “Plan” is for the betrayed vaccinated to revolt and create a state of anarchy, such as seen in the Mad Max movies, left. The global government will save the day.) A billionaire in NZ supposedly leaked this info to a service provider he befriended. The goal, of course, is a return to feudalism in a one-world government tyranny. “The PLAN is to turn each citizen violently against his own government” when the vaccines result in mass deaths. The people promoting the vax will take the fall. That’s why they are so disposable. Biden is almost dead. Fidelito is a twit. The damage timeline for the mRNA vaccines is 2-3 years. The mRNA uptake “has exceeded their wildest expectations.” There is an antidote which only a few will get. They will still need people to serve them.
  The anger of the vaxed who are maimed and dying will result in the destruction of all social institutions. They will “burn their government to the ground.”
  In the wake of anarchy, a new global government will emerge as “the great saviour.” Is this why some prominent anti vaxers belong to a Masonic organization? They believe in telling us in advance what they’re going to do. Are these some of the people the billionaire says they “recruited?” Is this why Twitter now allows anti-vaccine info to circulate? “(=einde citaat).
  De verraders zijn hierdoor dan ook gewaarschuwd.
  Een Nederlandstalige versie is er in de volgende brug : https://www.frontnieuws.com/het-plan-vaccin-holocaust-zal-totale-anarchie-ontketenen/
  Dit scenario sluit aan bij de beruchte brief van Albert Pike aan Mazzini.
  Nog een andere bron in het Nederlands :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/30/covid-injecties-en-de-geplande-bijwerkingen-geen-toeval/
  met citaat : “Voormalig Pfizer-medewerker Karen Kingston: “Covid-vaccins zullen waarschijnlijk een toename van ‘dodelijke kankers’ veroorzaken.”
  Dit is een enorme wereldwijde terroristische aanval op de mensheid. Het is allemaal crimineel. Het moet stoppen.” – Karen Kingston. Kingston zei dat de massale vaccinatieprogramma’s nu moeten worden gestopt en dat degenen die hebben deelgenomen aan hun goedkeuring, productie en promotie door de overheid verantwoordelijk moeten worden gehouden.“ Er moet nu een massaal stoppen met dit alles in ons land en over de hele wereld. Alles wat er is gedaan. Het is niet alleen onwettig geweest. Het is crimineel. De [nood]autorisatie van de FDA is crimineel geweest, de FDA-goedkeuring is crimineel geweest, de productie is crimineel geweest, de propaganda die het als ‘veilig en effectief’ promoot, is crimineel geweest.“ Dit is een enorme wereldwijde terroristische aanval op de mensheid. Het is allemaal crimineel. Het moet stoppen. We zijn voorgelogen en er gaan mensen dood. Als mensen zoals ik en artsen naar voren komen, is het duidelijk dat dit een openlijke daad van genocide is tegen de wereldbevolking.” (=einde citaat).
  Dit citaat is meer dan duidelijk, en komt van een deskundige, en dus geen “ nazi idioot” (sic).
  En dan over de muilbanden :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/27/mondkapjes-activeren-grafeenoxide-in-het-bloed-met-alle-kwalijke-soms-zelfs-dodelijke-gevolgen-van-dien/
  met citaat : “Mensen hebben nu eenmaal zuurstof nodig en mondkapjes knijpen de toevoer af. Omdat we inmiddels in de gaten hebben hoe de Agenda in elkaar zit, mogen we ervan uitgaan dat de mondkapjesplicht een verkapte moordpoging is. Het wordt de mensen onmogelijk gemaakt vrij te ademen, alsof er een tekort is. Want tegen virussen en andere organismen doet een lapje stof volstrekt niets, integendeel. “ (=einde citaat).
  En over de gevolgen van dit “vaccin” :
  https://www.frontnieuws.com/meeste-gevaccineerden-verliezen-met-kerstmis-hun-immuunsysteem-en-krijgen-versneld-kanker-tumoren-die-hen-de-komende-tien-jaar-zullen-doden/
  https://www.frontnieuws.com/dr-wodarg-gevaccineerden-dreigt-gevaarlijke-overreactie-van-het-immuunsysteem-in-de-winter/
  In Ierland : https://www.frontnieuws.com/ierland-recordaantal-ziekenhuisopnames-hoewel-91-gevaccineerd-is/
  https://www.frontnieuws.com/dr-peter-mccullough-het-vaccin-is-gevaarlijker-dan-covid-19/
  En waar het vaccin werkelijke voor bedoeld is :
  https://www.frontnieuws.com/de-covid-19-injectie-jihad-gaat-duidelijk-over-controle-onderwerping-en-misleiding-niet-volksgezondheid/
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/public-health-or-private-wealth-how-digital-vaccine-passports-pave-way-unprecedented
  met citaat : “The titans of global capitalism are exploiting the Covid-19 crisis to institute social credit-style digital ID systems across the West… Indeed, behind the push for digital vaccine passports is a coterie of supra-national neoliberal institutions guided by oligarchic tech industry donors.” (=einde citaat)
  https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-veroordeelt-het-covid-19-vaccin-het-is-een-plicht-om-het-te-weigeren/
  Hiervoor moeten we dan “gevaccineerd” worden, voor het Transhumanism.
  En dan over de oorlog tegen de niet gevaccineerde :
  https://www.frontnieuws.com/dit-is-geen-pandemie-van-de-ongevaccineerden/
  Als men dan in het verzet gaat, dan dient de aandacht getrokken te worden op het voormelde:
  – het Covid 19(84) complot, en de 2 Olifanten die er achter schuil gaan,
  – de muilbanden: een poging tot moord,
  – het vaccin, een genetische experiment dat valt onder Nürnberg code,
  – de keuze van de gevaccineerde (sic) tussen de dood (via de geplande genocide) of de slavernij, via het A.I. netwerk van Schwab,
  – uiteindelijk een communistische NWO terreurregime, waarbij “1984” van George Orwell verbleekt.
  Ik verwijs dan ook voor een volledig beeld naar de teksten in de bruggen. Er kwam ook een recente reactie van het schoothondje van de kust :
  https://palnws.be/2021/10/dedecker-hekelt-mondmaskerplicht-voor-gevaccineerden-je-vrijt-toch-ook-niet-met-een-condoom-als-je-de-pil-neemt/
  In het licht van al het voormelde kan men , het best in het Frans er aan toevoegen : “Le ridicule ne tue pas”. Belangrijker is de volgende bijdrage :
  https://doorbraak.be/de-herfstgolf-zijn-ze-niet-beschaamd/
  met citaat : “…………Toch werden ze door de federale regering gedramatiseerd om de Vlaamse regering de arm om te wringen. Eigenlijk was er geen enkele objectieve reden om het overlegcomité te vervroegen naar dinsdag. Er was enkel reden om Vlamingen aan te manen voorzichtigheid in te bouwen……….. Volgens de krant Le Soir (woensdag 27 oktober) was het een strategie van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die was zo handig om over een vierde golf te spreken, die zou samenvallen met een griepepidemie. ……….Als deus ex machina kwam toen Horeca Vlaanderen. De voorzitter (van Open VLd signatuur) kwam zeggen dat zijn federatie voorstander was van de invoering van een Covid Safe Ticket…Dat is het eerste problematische aan de nieuwe regels in Vlaanderen. Ze worden ingevoerd omwille van de heilige Belgische eenheid terwijl het niet nodig is in Vlaanderen. “(=einde citaten).
  We zien hier de bevestiging van wat bij Golfbrekers al meermaals werd gepubliceerd : Vivaldi is een communistische logemaffia, die oorlog voert tegen Vlaanderen, en nu gebruik maakt van het internationale Covid 19(84) complot om een tandje bij te steken.
  En wat doen de Vlaamse regering, partijen en organisaties ? Buiten wat symbolische woorden, waarbij men stamelend staat te bedelen aan de poorten, met de broek op de enkels en de pot vaseline bij de hand, heerst er een oorverdovende stilte, ondanks de massa info die beschikbaar is om Vivaldi aan te vallen. Volgens Jan Hesp heeft de NV-A geen bocht genomen !!!
  https://palnws.be/2021/10/jan-jambon-n-va-over-uitbreiding-coronapaspoort-we-hebben-geen-bocht-gemaakt/
  met titel : “Jan Jambon (N-VA) over uitbreiding coronapaspoort: “We hebben géén bocht gemaakt” (=einde titel) en dan dit :
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211026_97558616
  met citaat : “Bocht van Jambon verraste zelfs eigen ministers: “Het was kiezen tussen de pest en cholera”(=einde citaat).
  Het gaat hierbij dan niet om een bocht, maar om “hoogverraad”, in dienst van buitenlandse vijandige machten. Over wat er werkelijk gaande was bij dit “overlegcomité” , is de tekst van Doorbraak (zie supra) meer dan duidelijk.
  Inderdaad was het kiezen tussen de pest of de cholera : de dood of de slavernij !! (zie supra). Daarvoor kiest men niet. Daartoe wordt men gechanteerd of omgekocht. De Vlaamse regering kan alsnog in het verzet gaan, door de burgemeesters opdracht te geven de door Vivaldi afgekondigde verraders diktaten niet te doen controleren door de lokale politie, om zich niet schuldig te maken aan “hoogverraad”.
  Waar zit broeder Bartje, de Grote Lijder, na zijn hilarisch video optreden ?? Of heeft de Edelachtbare nog eens gedreigd met de “vijver van een meter diep?”.

Reacties zijn gesloten.