De krantenkoppen worden saai

Permalink voor ingesloten afbeelding

Nog maar eens over ‘discriminatie‘.  Zwarte Pieten en witte poetsvrouwen zijn verboden.  Nu beginnen ze in DM voor de verandering nog maar eens te zeveren over huurwoningen, waarbij hoogopgeleide vakkrachten uit den vreemde, die hier onze economie en onze pensioenen komen redden, geweerd worden.    Het bloedstollend verhaal van de sukkelaars, die wij geen dak boven hun hoofd gunnen. Wie ooit een appartement of huis verhuurd heeft aan de b.g. nieuwe bewoners van ons land, kan er quasi zonder uitzondering een dik boek over schrijven.  Hoe stipt ze zijn, hoe zorgzaam, hoe correct ze het huurcontract naleven, hoe perfect geïntegreerd, hoe gelukkig de buren met hun komst  zijn, hoe ze de woning renoveren en ombouwen, in welke staat ze die verlaten als ze hun geluk elders opzoeken…

We doen het niet.  Gebruik uw fantasie.  De werkelijkheid komt aardig in de buurt.  Ook op de huurmarkt jaagt het spionnencentrum op blanke racisten. Naar analogie met de dienstenchequebedrijven wordt er met een zware verwijtende vinger naar de immobiliënmakelaars gewezen, die ingaan op de wensen van de klant.  Sancties moeten volgen.

Ge kunt in uw eigendom niet laten werken wie ge wilt en ge kunt met uw eigendom niet doen wat ge wilt.  Binnenkort moet ge bewijzen dat ge een rabiate xenofiel zijt.  Omgekeerde bewijsvoering.

FVE

 

Van Griekse chantage tot Griekse kalender

Griekenland dreigt met een tsunami aan economische toeristen naar onze contreien.  Want het land wil meer geld.   Lenen, uiteraard, wat dacht u?  Een trotse Griek wil geen kadootjes.  En zeker niet van de gehate Duitsers, die nochtans met een meerderheid in hun parlement voor een volgende tranche van de Griekse ‘win for life-actie’ gestemd hebben.  Tegen beter weten in.  Het moet nu eenmaal van de EU.

Zo ziet hun terugbetalingsplan eruit, al kunnen lichte afwijkingen voorkomen naar gelang er bijkomende leningen verstrekt worden.  ‘Flexibel’ noemt men dat in politieke jargon.  Een flexibele bodemloze put.  De EU-put.  Hoe flexibel is uw portemonnee?

Ctrl+ voor vergroting op uw scherm EFSF: European Financial Stability Facility EIB: European Investment Bank ECB: European Central Bank IMF: International Monetary Fund

Wie geïnteresseerd is (en voldoende Engels begrijpt) kan hier een discussie volgen.

‘Griekse kalender’ bij http://oncyclopedia.net/wiki/Griekse_kalender moet dringend aangevuld worden met recente informatie:

“Tot op heden is de kalender niet altijd even duidelijk in Griekenland. Men heeft soms moeite met schrikkeldagen, jaartallen en bepaalde feestdagen”

FT

 

 

 

 

 

De kip of het ei

Wordt men dom door het drinken of drinkt een dommerik van nature meer?

Dat is de vraag waarmee Zweedse wetenschappers zich bezig gehouden hebben.    Voor hun studie heeft het onderzoeksteam van Daniel Falkstedt en Sara Sjölund van het Karolinska Instituut de drinkgewoontes van ca. 50.000 mannen, geboren tussen 1949 en 1951,  onder de loep gehouden.

Dat men van (alcohol) drinken niet bepaald slimmer wordt is algemeen geweten.  De studie toont echter aan dat er een verband bestaat tussen intelligentie en alcoholverbruik.   Mannen met een laag IQ drinken meer dan hun intelligentere geslachtsgenoten.  Ze baseerden zich op IQ-cijfers van dienstplichtigen tussen 1969 en 1971.

Bovendien werden er ook de rookgewoontes, het medisch dossier en de familiegeschiedenis geanalyseerd en de emotionele stabiliteit, eventuele psychische problemen en het alcoholgebruik van hun vaders.

 De studie toonde aan dat mannen die veel drinken gemiddeld een lager IQ hebben dan mannen die weinig of minder alcohol tot zich nemen.  De wetenschappers gaan ervan uit dat hun gedrag het gevolg is van hun intelligentie: “Normaal ontstaat eerst de intelligentie en dan pas het gedrag, i.e. het alcoholgebruik.”  

Uitzonderingen bevestigen de regel.  Maar de b.g. conclusie is maatgevend want de eerste I.Q.-test vond plaats in hun jonge jaren; het alcoholgebruik daarentegen begon pas later.

In maart zal de studie in  «Alcoholism: Clinical & Experimental Research» bekend gemaakt worden.

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyHuichelen wordt handelsmerk van vakbonden!

We hebben tevergeefs gezocht naar een sector waar men zoveel huichelt als bij de vakbonden.
Als de vakbonden U iets vertellen mag U ze NOOIT geloven.

Wanneer ze regelmatig dreigen met een staking en daarbij niet zelden de “veiligheid” als hun voornaamste bekommernis inroepen menen ze dat natuurlijk niet. Vandaag lezen we trouwens in de kranten dat ze er hebben voor gezorgd dat de chauffeurs van “De Lijn” nooit bang hoeven te zijn voor een boete. Een boete is een soort afschrikking om degenen die in de fout gingen af te schrikken voor een herhaling. Maar de vakbonden hebben het blijkbaar geregeld dat ongeveer 80% van die boeten door “De Lijn” wordt betaald en wat er nog overblijft betalen de vakbonden zelf.

Chauffeurs die te snel rijden, rode lichten negeren en soms zelf dronken achter het stuur, zitten hoeven niets te vrezen. Vadertje vakbond zorgt er wel voor dat ze geen nadeel door hun fratsen ondervinden. Dit is de wijze waarop de vakbonden menen de “veiligheid”, die hen zo nauw aan het hart, ligt een duwtje in de goede richting te geven!

Vakbonden hebben een pest aan het systeem van twee maten en twee gewichten. Iedereen gelijk voor de wet is hun motto. Maar wanneer erom gaat verantwoordelijkheid te nemen kruipen ze weg en steken hun hoofd in het zand.

Geholpen door naïeve of corrupte beroepspolitiekers hebben ze het destijds kunnen regelen dat ze geen rechtspersoonlijkheid hoeven te hebben! Daarom kunnen ze straffeloos ondernemingen in de vernieling draaien met gigantische financiële- en sociale verliezen als gevolg.

Nooit vergeten we de vroegere sterke man van de vakbond bij SABENA zaliger. Michel Boels*, zo noemde die krachtpatser, bracht de ene na de andere staking op gang en dikwijls voor zinloze eisen. Uiteindelijk viel heel SABENA om met ongeveer 10.000 werknemers waarvan er vandaag een groot gedeelte en tegen een lager loon voor in het buitenland of voor buitenlandse ondernemingen werken. Van een verbetering gesproken!

Vakbonden roepen dag na dag dat ze de werkloosheid willen bestrijden en het scheppen van nieuwe jobs hun grootste betrachting is!
Maar ze hebben er voor gezorgd dat via dezelfde naïeve of corrupte beroepspolitiekers ze fortuinen kunnen in hun zak steken door het mogen uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen. Voor zover we weten gebeurt dergelijke schande in geen enkel ander land. Hoe meer werklozen hoe meer geld in de kassa! Allemaal puur volksbedrog.

Maar het toppunt van de huichelarij is nog steeds niets bereikt.
Dag na dag willen de vakbonden het geld halen waar het zit. Daarom zijn ze tegen belastingontduiking en willen de schuldigen zwaar laten straffen en beboeten. Maar het is nu gebleken dat de vakbonden zelf de mening toegedaan zijn dat de wetten voor iedereen maar niet voor henzelf van toepassing zijn. Daarom beleggen ze belangrijke gedeelten van hun vermogen in het buitenland en, zoals onlangs
gebleken is, o.a. in LUXEMBURG.

En wat lezen we vandaag in de pers?
De vakbonden verwijten de fastfood-keten Mc Donalds om tussen 2009 en 2013 één miljard euro belastingen te hebben vermeden in Europa via een constructie in LUXEMBURG.

Ze  vragen de Europese Commissie een onderzoek te starten. Hoe durven ze? De huichelaars! Aan een overheid vragen om een onderzoek te starten voor zogenaamde inbreuken die ze zelf reeds jaren plegen. Bovendien doet Mc Donalds niets verkeerd. Het gaat over vergoedingen die uitbaters van Mc Donalds als royalty’s moeten betalen (5%) voor het gebruik van het merk en het concept “Mc Donalds”. Dat geld vloeit naar een vennootschap in Luxemburg waar inkomsten uit intellectuele eigendom fiscaal vriendelijk worden behandeld. Wat is daaraan nu verkeerd? Mc Donalds betaalt zich reeds blauw aan allerlei belastingen in allerlei Europese landen en zet duizenden mensen aan het werk. De eigenaar van die intellectuele eigendom is een USA-bedrijf dat dus recht heeft op die inkomsten en vrij is deze inkomsten te laten lopen via het voor hen fiscaal  meest voordelige land.

Dat nu juist de hypocrieten van de vakbonden aan de Europese Commissie durven vragen tot actie over te gaan tart iedere verbeelding. Deze Commissie zou er beter aan doen om zich eerst bezig te houden met het uitmesten van de vakbondsstallen die uitpuilen van manipulatie, gefoefel met gigantische bedragen en wegens het gebrek aan rechtspersoonlijkheid steeds verder kunnen blijven stinken!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

* Michel Boels: nieuwe carrière?

Nvdr:       Lees over dit thema:    Nieuwjaarsbrief 

‘Het geld van de vakbond’, door prof. R. Blanpain  en  1 miljard euro

De vakbonden mogen discrimineren

VVPN heeft nieuwe woordvoerder

VRT-hoofdredacteur Bjorn Soenens wordt nieuwe woordvoerder narcistenvereniging

BRUSSEL – Bjorn Soenens, de hoofdredacteur van het VRT-Journaal, volgt Dimitri Bontinck op als woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Pathologische Narcisten (VVPN). Soenens haalde het nipt van Bontinck, die kandidaat was om zichzelf op te volgen.

De functie is fel bevochten, aangezien alle leden van de narcistenvereniging ook kandidaat zijn om er woordvoerder van te worden. “Het was een echte dikkenek-aan-dikkenekrace”, grapt een ingewijde die we het plezier niet gunnen met naam en toenaam te noemen. “Dimitri Bontinck heeft de afgelopen maanden erg zijn best gedaan om zichzelf in de schijnwerpers te werken, maar Bjorn heeft een veel standvastiger parcours gereden. Zo moet het VRT-Journaal, sinds hij er werd aangesteld als hoofdredacteur, zijn naam en functie in de closing credits vermelden. Elke dag, in drie journaals. Dat is vorige hoofdredacteuren, zoals Siegfried Bracke – ook een actief lid van onze vereniging, trouwens – nooit gelukt. Ook is het ongezien dat een hoofdredacteur zelf in het Journaal opduikt als expert. Deontologie ondergeschikt maken aan je eigen autopromotie, dat onderscheidt latente van fervente narcisten in mijn opinie.”        Lees verder…

PUB: Pegida Vlaanderen

PERSBERICHT: PEGIDA-bijeenkomst verboden – PEGIDA manifesteert toch op maandag 2 maart in Antwerpen voor onze vrijheden en tegen islamisering

“Vandaag werd aan Pegida Vlaanderen officieel gemeld dat de betoging van 2 maart op het Conscienceplein te Antwerpen wordt verboden. Dit reeds voor de derde keer op rij!

De argumentatie van het stadsbestuur omvat, kort gezegd, dat er teveel gevaarlijke groepen zouden onderdeel uitmaken van onze manifestatie en dat dit eveneens een aantrekkingspool zou zijn voor moslimextremisten en links-radicalen. Ze vinden het risico op confrontaties te groot.

Pegida Vlaanderen vindt dit een belediging aan het adres van onze organisatie en aanvaardt bijgevolg de weigering niet!
Wij willen en zullen vreedzaam demonstreren, ook al is er nu dit verbod. We zullen daarbij elke confrontatie met mogelijke tegenbetogers consequent uit de weg gaan.

Het argument dat we een aantrekkingspool zijn voor extremisten uit links-radicale of islamitische hoek lijkt ons nogal evident. Daardoor bestaat onze organisatie juist: omdat we weigeren ons te onderwerpen aan de islam of aan het linkse multicultureel dogma. Ons verbieden deze mening te uiten, juist omdat ze mogelijks weerstand oproept vanuit die hoek is, ons inziens, een bewijs dat ons stadsbestuur, met Bart De Wever op kop, bang is van de islam en van links.
Zij bewijzen op overtuigende wijze dat Pegida Vlaanderen gelijk heeft, waarvoor nu reeds onze dank!

Ondanks dit verbod zullen we toch blijven oproepen om de betoging van 2 maart om 20 uur op het Conscienceplein te laten doorgaan.
Pegida Vlaanderen wijkt niet voor de islam en zal, vreedzaam en beschaafd, zijn mening uiten.

We weten wat de risico’s zijn, maar arrestaties en boetes zullen ons niet weerhouden om op te komen voor de vrije meningsuiting en tegen de islamisering. Tevens zullen we strijdvaardig blijven opkomen voor het behoud van onze Europese waarden, normen en tradities.

WIJ ZIJN HET VOLK!

Rudy Van Nespen, Namens Pegida Vlaanderen”