PUB: Pegida Vlaanderen

PERSBERICHT: PEGIDA-bijeenkomst verboden – PEGIDA manifesteert toch op maandag 2 maart in Antwerpen voor onze vrijheden en tegen islamisering

“Vandaag werd aan Pegida Vlaanderen officieel gemeld dat de betoging van 2 maart op het Conscienceplein te Antwerpen wordt verboden. Dit reeds voor de derde keer op rij!

De argumentatie van het stadsbestuur omvat, kort gezegd, dat er teveel gevaarlijke groepen zouden onderdeel uitmaken van onze manifestatie en dat dit eveneens een aantrekkingspool zou zijn voor moslimextremisten en links-radicalen. Ze vinden het risico op confrontaties te groot.

Pegida Vlaanderen vindt dit een belediging aan het adres van onze organisatie en aanvaardt bijgevolg de weigering niet!
Wij willen en zullen vreedzaam demonstreren, ook al is er nu dit verbod. We zullen daarbij elke confrontatie met mogelijke tegenbetogers consequent uit de weg gaan.

Het argument dat we een aantrekkingspool zijn voor extremisten uit links-radicale of islamitische hoek lijkt ons nogal evident. Daardoor bestaat onze organisatie juist: omdat we weigeren ons te onderwerpen aan de islam of aan het linkse multicultureel dogma. Ons verbieden deze mening te uiten, juist omdat ze mogelijks weerstand oproept vanuit die hoek is, ons inziens, een bewijs dat ons stadsbestuur, met Bart De Wever op kop, bang is van de islam en van links.
Zij bewijzen op overtuigende wijze dat Pegida Vlaanderen gelijk heeft, waarvoor nu reeds onze dank!

Ondanks dit verbod zullen we toch blijven oproepen om de betoging van 2 maart om 20 uur op het Conscienceplein te laten doorgaan.
Pegida Vlaanderen wijkt niet voor de islam en zal, vreedzaam en beschaafd, zijn mening uiten.

We weten wat de risico’s zijn, maar arrestaties en boetes zullen ons niet weerhouden om op te komen voor de vrije meningsuiting en tegen de islamisering. Tevens zullen we strijdvaardig blijven opkomen voor het behoud van onze Europese waarden, normen en tradities.

WIJ ZIJN HET VOLK!

Rudy Van Nespen, Namens Pegida Vlaanderen”

 

12 gedachten over “PUB: Pegida Vlaanderen

 1. Alle weken moeten honderden politieagenten voetbalploegen begeleiden en de twee confronterende ploegen uit elkaar houden.
  Nooit zijn er problemen of tegenbetogingen van rechtse organisaties als links gespuis op straat komt. Wie is er bang van wie?

 2. De opkomst zou wel eens een voorbode kunnen zijn van hoe de uitslag van de volgende verkiezingen er gaat uit zien. ‘t Weverke ziet de bui al hangen. Het zou voor hem jammer zijn te moeten vaststellen hoeveel mensen de aanwezigheid van de islam beu zijn, en zo anderen op gedachten zouden kunnen brengen hun mening ook te herzien. Het is gewoon een politieke beslissing, niet meer, niet minder.

  • Het H. Conscienceplein kan perfect hermetisch afgesloten worden. Hopelijk vallen er geen gekwetsten.

 3. Een goede raad aan Pegida : Maak er een vertoning van.. bv door het projecteren van een film vanuit de laadbak van een vrachtwagen op een gevel…!!!
  In dit geval valt dit onder de politie op de vertoningen, en deze politie is de uitdrukkelijke bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen(= één van de weinige uitzonderingen op de bevoegdheden toegekend aan enerzijds de burgemeester en anderzijds aan de gemeenteraad).
  Het betogingsverbod is dan ook niet van toepassing op een dergelijke vertoning.
  Bij een administratieve aanhouding dient dit ook duidelijk gemaakt te worden.
  Bij een dergelijke aanhouding heeft de aangehoudenen ook recht op eten, medische bijstand(vraag dus systematisch een dokter) en een telefoon naar een persoon van zijn keuze.(zie wet op het politieambt)
  Als het krapuul hier mag misbruik van maken, dan mogen echte Vlamingen die in het verzet staan, dit ook.
  Indien er nadien verdere stappen moeten worden ondernemen ingeval van gerechtelijke vervolgingen tegen de deelnemers,, is het van belang duidelijk te maken dat het betogingsverbod van Bartje ingegeven is door louter politieke motieven, en dus niet, zoals het zo moeten zijn, door redenen van openbare orde en veiligheid. Bovendien is het aan de overheid om op te treden tegen diegenen, die een vreedzame betoging dreigen te verstoren, in dit geval extreem links en de moslims, in plaats van de vreedzame betoging zelf te verbieden.(zie rechtspraak van Raad van State).
  De handhaving van de openbare orde en veiligheid is geen synoniem van het handhaven van een politieke orde.
  Ingeval van admin. aanhoudingen kunnen cfr de methodes gebruikt door extreem links, ook klachten worden neergelegd wegens wederrechtelijke aanhouding. Dit niet alleen tegen de politie, maar vooral tegen de burgemeester die daartoe opdracht geeft.. en van deze administratieve aanhoudingen nadien ook wordt verwittigd.(cfr wet op het politieambt).
  Wat de politie betreft, dient men te weten dat een manifest onwettig beval niet mag uitgevoerd worden.
  Hopelijk zijn er binnen de politie nog enkele mannen met “kl… aan hun lijf” die iets durven op papier zetten, om de abces nadien op te steken.

  • Negen laar geleden toen ik na mijn loopbaan het Antwerps politie-korps verliet , waren er naar mijn schatting ongeveer 85 procent agenten die het VB in hun hart droegen . Ik denk dat dit percentage momenteel nog hoger ligt !

 4. Een ànder alternatief ware zoals vroeger… de “Wandelingen” naar Komen & Voeren.
  Toeristisch wandelen doorheen Antwerpen… dààr kan niemand toch tégen zijn ? (^_-)

  • Die ‘wandelingen’ waren evenzeer verboden. Het verschil met vandaag is dat we toen nog op een volksverbondenheid konden rekenen. Trouwens met meer dan vijf personen komt er snel een samenscholingsverbod.

 5. Het zou toch “fantastisch” zijn , indien Katholieke geestelijken die nog onwrikbaar zijn in hun geloof , goed herkenbaar mee zouden betogen tegen hun grote en valse concurrent , die heel hun godsdienst in gevaar brengt . Het vraagt van die “herders” minder moed en inzet dan indertijd de zendelingen . Het geeft hun ook de kans om hun geloof te verdedigen

 6. Dit is voor Vlaanderen een vooruitgang ,eindelijk toch iemand die durft protesteren .
  De wever geeft geen toelating tot demonstratie.
  We dachten dat hij voor de Vlaming was NVA is toch Vlaams.
  Wij zijn hier in Antwerpen het ook beu .
  Laatst was ik aan het Sint Jans plein en ze bezagen me zo alsof ik de vreemdeling was.
  Nee nu zijn wij vreemdelingen in ons eigen stad

Reacties zijn gesloten.