De blanco check van 25 mei

De onvolprezen EU-Commissie heeft met uw en onze toestemming 1.7 miljard euro vrij gemaakt, geleend, overgemaakt, geschonken* aan Bulgarije.
De Bulgaren hadden nl. hun spaarcentjes van de bankrekeningen gehaald en dat veroorzaakte een bankdipje.

U heeft in het stemhokje een blanco check gegeven aan de EU-dievenbende, die met gulle hand ons geld het raam uitgooit.  U werd niet gevraagd, zegt u?  Pech.  Banken moeten gered worden.  Punt. Uit.  Elke euro die de EUSSR uitgeeft, wordt ons doorgerekend.  Mogelijkheden zat.  Extra belastingen, geldontwaarding, spaarrente-verlaging, eventuele inbeslagname…  De put wordt dieper en dieper.  Het enigste wat groeit is de schuldenberg.
FT

* Synoniem voor “uit ramen en deuren gooien”

Parool

De Bond der stakingen

Wes HardinDe Nationale Maatschappij der Belgische Syndicaten

De socialistische vakbond is nog eens bezig met een ouderwetse staking, een staking om te staken. Om te laten zien dat zij er ook nog zijn en dat men hen rekening moet gehouden worden. De staking is maar voor 24 uur en er wordt door de andere bonden niet aan mee gedaan. In principe kan dan toch één op de twee treinen rijden. Probleem is maar dat de treinreiziger vooraf niet weet welk trein er wél en welke er niet zal rijden, waardoor heel wat pendelaars, maar ook festivalgangers voor extra problemen (en kosten) worden gesteld. Verder volstaat het een of meerdere seinhuisjes stil te leggen en er rijdt dan helemaal niets meer. Onnodig hier bij te voegen dat de kans dat een trein in Wallonië niet rijdt een veelvoud is van die in Vlaanderen.

De staking zou zgz gaan over het feit dat de NMBS-medewerkers hun vakantiedagen niet tijdig kunnen opnemen of hun overwerk niet kunnen recupereren wanneer ze dat willen. En dat probleem zou voortkomen uit het feit dat er een tekort aan medewerkers is. Toevallig stond er vorige week nog een uitgebreid artikel over in De Tijd, waarin gesteld werd dat, als de NMBS zou werken zoals de Nederlandse Spoorwegen, men het werk met minstens 7.000 (zeven duizend!) medewerkers minder zou kunnen doen. En dan daarbij niet vergeten dat de Belgische staat elk jaar zo’n 3 tot 3,5 miljard euro steun geeft aan dit rijdend faillissement. Jammer genoeg is er in dit land niemand die aan het zgz ‘spoorstatuut’ durft raken, waardoor het hele land op tijd en stond gegijzeld kan worden. Iets dat ook kan gebeuren bij de luchtverkeersleiders, zoals we ook vorige week hebben meegemaakt, bij sluiswachters en andere vitale beroepen binnen onze economie.

Ik ben geen specialist ter zake, maar het verhaal dat men in Nederland bepaalde zaken met veel minder mensen kan doen, vindt men ook terug bij de ambtenarij in het algemeen. Bij onze noorderburen zijn maar de helft ambtenaren t.o.v. bij ons en dat voor een bevolking die 50% groter is. Het bekende verhaaltje van het teveel aan koks dat het eten bederft.

In het kader van bovenstaande zou het best kunnen, dat de aan de gang zijnde socialistische staking te maken heeft met de pogingen tot de vorming van een nieuwe federale regering. Centrumlinks of centrumrechts kan een heel verschil betekenen voor de houding van de nieuwe regering (áls ze er al komt) t.o.v. de vakbonden die, als van oudsher, menen dat de NMBS van hen is. De ‘Nationale Maatschappij der Belgische Syndicaten’.

Wes Hardin

Bron: Guvaal

Nvdr: Lees ook dit: Vakbond staakt omwille van nieuwe provinciale structuur.  Werkdruk groter.  Iedereen moet efficiënter werken.  Elk werklozendossier is een verliespost.  De Hulpkas krijgt meer middelen dan de vakbond.  Laten we nog een kruiwagen zand brengen naar de ACV.

In de brievenbus: Het is wachten op het ‘outen’ van De Vadder

MM900285281[1]Heeft de N-VA binnenkort zijn eigen nieuwsploeg?  Is het links mediasprookje aan het einde van zijn Latijn?  Kunnen ze geen senaatszetel erbij plaatsen?

Het is wachten op het hartverscheurend verhaal van Ivan De Vadder, waarbij hij uit de doeken doet dat zijn grootvader van moeders kant ooit bevriend was met zuster van een “zwarte”. Over zijn frustraties bij de voorgekauwde nieuwskost, die hij met een rode kameraadschapssaus overgoten, door de strot van de naïeve tv-kijkende Vlamingen moest duwen. Om den brode.

Nu nog flink oefenen op onze hymne, de Vlaamse Leeuw.  Neuriën lukt al behoorlijk, maar de tekst moet je natuurlijk wel zonder autocue kunnen zingen.

Bavo H.

 

Sarajevo, een andere kijk!

lovenaarA2Naar aanleiding van de herdenking van de aanslag in Sarajevo op 28 juni 1914, werden we in de media eens te meer geconfronteerd met de “officiële versies” van deze moordaanslag.
Ik kan hier alleen maar op antwoorden met een citaat van George Orwell:

“Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.”

Alvorens in te gaan op de aanslag zelf, is het voor een goed begrip toch noodzakelijk te verwijzen naar enkele belangrijke elementen met betrekking op WOI, waaruit moet blijken dat deze WOI geen toeval was en de aanslag van Sarajevo dan nog veel minder.

  • 1. Er is eerst de beruchte brief van Albert Pike (kopstuk van de Amerikaanse vrijmetselarij) aan Mazzini. In deze brief voorspelt Albert Pike drie wereldoorlogen. WOI en WOII hebben inmiddels plaats gevonden en zijn ook volgens plan verlopen. WOIII zal zich afspelen in het Midden-Oosten tussen de Joden en Arabieren, waarbij Europa zal meegesleurd worden. WOIII is de facto reeds begonnen!
  • 2. In 1880 verschenen in het Engelse tijdschrift “Truth” reeds landkaarten van Europa met de indelingen  in 1919 en 1945  die verrassend juist bleken te zijn.               (Bron : Das Schwarze Reich – E.R. Carmin –pagina 55).

Betreffende de aanslag zelf voeg ik 2 bruggetjes toe die info bevatten over de voorgeschiedenis van WOI, maar waar vooral de laatste paragraaf belangrijk is.
http://aangirfan.blogspot.be/2014/01/kaiser-wilhelm-ii-gays-freemasons-jews.html
http://aanirfan.blogspot.be/2014/06/28-june-worlds-biggest-false-flag-op.html

Hieruit blijkt dat men gedurende het proces van Gavrilo Princip en Nedeljko Čabrinović kon vaststellen, dat  de aanslag werd gepland in 1912 door de Franse loge “Le Grand Orient”  gevestigd  in de 16, rue des Cadets in Parijs, en dus niet door de Servische  nationalistische organisatie “De Zwarte Hand“.

Čabrinović onthulde tijdens het proces hoe de loge Franz-Ferdinand had ter dood veroordeeld. Hij had dit vernomen van een andere vrijmetselaar Ziganovic (die aan Princip het pistool had overhandigd). Princip was een jood en vrijmetselaar.
Deze gegevens komen uit het stenografische verslag van  het proces, en werden ook opgenomen in het boek: “L’Attentat de Sarajevo”,  van Alfred Mousset, Paris, 1930.
Dit boek verdween nadien uit de “belangstelling”!

Deze ter dood veroordeling van Franz-Ferdinand  door de loge was echter geen nieuw feit.
Reeds  op 26 november 1870 publiceerde  “Le Grand Orient de France” een document met de ter dood veroordeling van de Duitse keizer Wilhelm, Bismarck en Moltke, die omschreven werden als “dolle honden!!”  Broeders waar ook ter wereld werden opgeroepen het vonnis uit te voeren. Per “kop” was er een premie voorzien van 1 miljoen franken, uit te betalen door de “Zentrallogen” aan de uitvoerders of aan de erfgenamen ervan!!!
(Bron : Das Schwarze Reich – E.R. Carmin – pagina 55).

In 1912 verscheen in het Franse tijdschrift “Revue Internationale des Sociétés secrètes” een tekst waar verwezen werd naar een uitspraak van een hooggeplaatste vrijmetselaar betreffende de troonopvolger, ik citeer :
“Er ist ungewöhnlich hervorragend: schade, dass er verurteilt is. Er wird auf dem Weg zum Thron sterben”.
(Bron : Das Schwarze Reich –E.R. Carmin – pagina 55).

De voormelde elementen, beschikbaar in open bronnen, werpen dan ook een totaal ander licht op de aanslag van Sarajevo, met onder andere de doorslaggevende rol van de Franse loge “Le Grand Orient”. Deze laatste speelt in België ook een beslissende rol via de door de loge gecontroleerde partijen,  zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant.

Nu dat het juist 100 jaar geleden was dat de aanslag in Sarajevo gepleegd werd, was het tijdstip dan ook zeer geschikt geweest om  deze loge te ontmaskeren als een maffia, van wiens handen het bloed afstroomt. In de klassieke media heerste dienaangaande echter  een “doodse stilte….!!”

Lovenaar

Nvdr: Intussen hebben wij allemaal betaald,  via onze vrijwillige EU-bijdrage, voor het standbeeld dat ter ere van Gavrilo Princip opgericht werd te Sarajevo.  U moet eens proberen de uitspraak van politicus Nebojša Radmanović te begrijpen:  Gavrilo Princip loste – volgens dezelfde logica van de islamvolgelingen – een “schot voor de vrede”.  Volgens hedendaagse terminologie is Princip “een rebel”, “een vrijheidsstrijder”.  Ruim negen miljoen doden en zeventien miljoen gewonden stonden er op de factuur van De Groote Oorlog.

Bosnische Serviërs richten standbeeld op voor terrorist. Of was het een vrijheidsstrijder?

 

 

Sombrerohumor…

De KLM heeft in de euforie vlak na de gewonnen wedstrijd tegen Mexico een tweet gepost die de beschuldiging ‘racistisch‘ uitlokte. De KLM tweette een foto met daarop ‘departures‘ en daarnaast een Mexicaans aandoend icoontje, met bijbehorend snorretje en sombrero.

De grappig bedoelde tweet viel niet goed bij de smaakpolitie op Twitter. Honderden mensen uitten hun ongenoegen over de manier dat de Nederlanders aankijken op Mexicanen.  Racisme. Puur.  Even bijtend als tequila. De KLM verwijderde de tweet daarom al snel. Voetbal is een ernstige zaak.  Verboden te lachen.

Mexicanen boos op 'racistische' KLM

Presidential Erection

Obama het gezicht van Viagra in Pakistan

Barack Obama is het nieuwe gezicht van een lading Viagra in Pakistan. De Amerikaanse president staat met een pistool in zijn handen op de verpakking afgebeeld. De Viagra is via Afghanistan illegaal het land binnengesmokkeld, omdat het blauwe pilletje niet is toegestaan in Pakistan.

Viagra is de laatste tijd erg populair in Pakistan, vooral onder jongeren. De Pakistanen krijgen alleen niet altijd het goede pilletje voorgeschoteld. Sommige varianten van het zijn nep, andere zijn gemaakt van onbekende chemicaliën en kunnen dus schadelijke bijwerkingen veroorzaken. Doktoren rapporteerden al bepaalde bijwerkingen, die niet te behandelen waren.

NYPost