Een “gezegende” Ramadan!

Barack Hussein Obama, president van de VSA en beschermheer van ‘rebellen’ en ‘vrijheidstrijders’, heeft de moslim gemeenschap in de VSA en de rest van de wereld eengezegende‘ (blessed)  ramadanmaand gewenst.

Hij zegde: “Het is een tijd voor inkeer en devotie door gebed en vasten.  De Ramadan is tevens een gelegenheid voor de moslims wereldwijd om hun betrokkenheid met de minder gelukkigen te bevestigen, ook met hen die lijden onder economische moeilijkheden en ongelijkheid.”

En hij voegde o.a. aan toe: “Ramadan herinnert ons aan onze gemeenschappelijke  verantwoordelijkheid, anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden,  en aan de basis principes die mensen met een verschillende religie verbindt: een verlangen naar vrede, gerechtigheid en gelijkheid.”

Hij ziet uit naar de Iftar, de gezamenlijke maaltijd in het Witte Huis.

FT

Een foto uit het familiealbum…

… van de nieuwe leider der EU-Commissie, Jean-Claude Juncker.

Juncker ontbijt

“Afblijven!” Alle rechten voorbehouden aan huisfotograaf Studio Rony

Als u meent een benevelde commissievoorzitter te zien ‘voorzitten’, dan kunnen we u gerust stellen: er niets mis met uw televisietoestel.  De brave man verwart de sterren op een fles cognac met deze op de EU-vlag.

Permalink voor ingesloten afbeelding

De EU in één oogopslag

Iedereen haat Juncker

Knack

Standaard

The Independent

Elsevier

Emilie Mayer – Symfonie nr. 7 in F-mineur

klassische-musikEmilie Luise Friderica Mayer (14 mei 1812, Friedland, Mecklenburg-Vorpommern – 10 april 1883, Berlijn) was een Duitse componiste van romantische muziek. Emilie Mayer begon haar compositorische studie relatief laat, maar ze was zeer productief. Ze schreef 8 symfonieën en ten minste 15 concert ouvertures, plus tal van kamermuziekstukken en liederen.

Emilie Mayer was het derde kind en de oudste dochter van een goedgesitueerde apotheker, Johann August Friedrich Mayer en Henrietta Carolina. Zij kreeg reeds op jonge leeftijd een muzikale opleiding en zelfs pianolessen.

Op 28 augustus 1840 nam haar leven een plotselinge wending toen Emilie Mayers vader zichzelf doodschoot, exact 26 jaar nadat hij Emilies moeder had ten grave gedragen.

In 1841 verhuisde ze naar de regionale hoofdstad Stettin (nu Szczecin, Polen) en begon ze met haar compositiestudie bij Carl Loewe, een voormalig student van Beethoven, en een belangrijke figuur in het muzikale leven van de stad.

In 1847, na de première van haar eerste twee symfonieën (C mineur en E mineur) door de Stettin Instrumental Society, verhuisde ze naar Berlijn om haar compositorische studies verder te zetten. In Berlijn, studeerde ze ook fuga en dubbele contrapunt met Adolf Bernhard Marx, en instrumentatie met Wilhelm Wieprecht.  In de hoofdstad werd haar muziek door gerenommeerde orkesten gespeeld.  Vooral haar Faust ouverture opende de deuren van de grootste concerthallen in heel Midden-Europa.  Koningin Elisabeth van Pruisen verleende haar een orde en de Philharmonische Gesellschaft van München verklaarde haar tot erelid.

Toen Emilie Mayer op 10 april 1883 stierf – ze was toen net 71 geworden – liet ze een omvangrijk oeuvre van liederen, concertouvertures, symfonieën, kamermuziek en pianostukken na.  Slechts weinig van deze werken werden voor het nageslacht behouden of zijn niet toegankelijk.  Men noemt haar liefkozend ‘de vrouwelijke Beethoven”. Dit jaar staat haar werk op het programma van de Mecklenburg-Vorpommern Festspiele.   Haar ‘vergeten werk’ mag niet langer in haar heimat onbekend blijven.

De 7de symfonie in F-mineur werd geschreven in 1856 en ging in première in april 1862.

 

Bertje gaat op strooptocht!!

lovenaarA2In Het Laatste  Nieuws verscheen op 28.06.2014 een artikel met de veelzeggende titel :”We zouden de erfenissen moeten afschaffen“. Dit is een uitspraak van Bert Anciaux van de SP-a, intussen gecoöpteerd senator voor deze partij.
Deze erfenissen zouden immers niet meer naar de erfgenamen gaan, maar rechtstreeks naar de staat.
De reacties logen er niet om, en gingen van “een 1 april grap” naar “onnozele zever” zoals we  van hem  al lang gewoon zijn geworden.
Spijtig genoeg moet ik vaststellen dat deze “reageerders” dwalen. Bertje is dus niet bevallen van een revolutionair idee om de armoede uit de wereld te bannen, waarmee hij deze afschaffing rechtvaardigt.
Achter deze afschaffing gaat immers heel wat meer schuil. Deze  afschaffing van erfenissen gaat immers terug tot de Illuminati van Adam “ Spartacus” Weishaupt, en maakte deel uit van hun plan om een Nieuwe Wereld Orde te verwezenlijken.
Ik voeg hierna de doelstellingen bij (in het Engels om  vertaal- en interpretatieproblemen te voorkomen).

“The Illuminati  goals are, including:
1) Abolition of all ordered governments
2) Abolition of private property
3) Abolition of inheritance
4) Abolition of patriotism
5) Abolition of the family
6) Abolition of religion
7) Creation of a world government”

Deze doelstellingen en de verwezenlijking ervan, vindt men ook terug in de USSR en andere communistische dictaturen. Pas wel op met de islam, dit is geen godsdienst, maar een totalitaire ideologie die nauw  aansluit bij het marxisme.
Inzake deze NWO  verwijs ik naar de twee bruggetjes onderaan die een  inleiding gegeven  in de geschiedenis  van de NWO.
Op te merken valt dat de EUSSR volop evolueert in de richting van de NWO, op basis van de doelstellingen van de Illuminati.

Het tijdstip van de uitspraken van Bertje Anciaux is ook geen toeval. Ik verwijs naar de plannen van het IMF om de spaarders en bezitters van onroerend goed te plunderen om de schulden af te bouwen.
Zoals de DWN (Deutsche Wirtschaftsnachrichten, volg bruggetje hierboven) het ook vaststelt is de onthulling van dit plan tijdens de wereldbeker  voetbal ook geen toeval.
We moeten ons dan ook voorbereiden op het ergste. Het feit dat Bertje Anciaux het alleen heeft over de afschaffing van de erfenissen, is ook geen toeval. Het enige wat zijn kiesvee ooit zal kunnen erven zijn immers schulden.
Door het dan alleen over de erfenissen te hebben speelt hij bovendien in op de afgunst en de nijd bij de “onderlaag”  die er geen problemen mee zal hebben dat deze erfenissen rechtstreeks naar de overheid gaan.

De uitspraken van Bertje Anciaux zijn dan ook geen  ongelukkige  “lapsus”, maar passen in een bewust gevoerde strategie van links, in het kader van de plundering door de EUSSR van de “autochtone middenklasse”.
Bertje is hier de geknipte figuur voor. Als de reacties te negatief zijn wordt hij gedesavoueerd door links, maar dat deert hem totaal niet, nu hij intussen opnieuw een rijkelijk betaald  politieke  mandaat heeft.
Voor Bertje telt immers alleen het “project Anciaux”, en momenteel zijn er enorme opzoekingen gestart in het Brusselse om die ene “clochard” te vinden waar mee hij ooit in contact zou zijn geweest!!!.

Lovenaar

NWO 1

NWO2

De architectuur van de macht

Nvdr: Bert Anciaux liet met zijn éénmansbeweging Spirit al een proefballonnetje op in 2002 met het voorstel “Van eisprong naar erfenissprong”, waarbij hij de kinderen – met uitzondering van een voorbehouden 1/3 gedeelte van de erfenis – wou overslaan om rechtstreeks de kleinkinderen te bevoordelen.  Intussen gaat hij een stapje verder.  Niet te verwonderen nadat hij van partij naar partij sprong. Maar niet vergat telkens vooral voor numero uno te zorgen!

Ze gaan onze kinderen onterven

Er zijn 12 briljante koppen die deel uit maken van de pensioencommissie.

Hun missie? Nieuwe hervormingen voorbereiden die de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder versterken.

Deze “experts” zorgden voor een lijvig rapport van maar liefst 198 pagina’s.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Tromgeroffel… we moeten met zijn allen langer werken en kunnen pas vanaf ons 67ste op pensioen.

198 pagina’s!

Om dan tot een besluit te komen waar de man in de straat het lang over ééns was.

Briljant, Michel! Briljant!

We laten iedereen langer werken en gaan een stuk van het geld dat je opzij hebt gelegd voor je pensioen aanslaan.

En laten we ook alles inééns transparanter maken met een “puntensysteem”.

Zo weet iedereen meteen waar hij aan toe is.

Ik citeer De Standaard:

Een ‘pensioenpunt’ verdienen doe je zo: als werknemer evenveel verdienen als wat werknemers gemiddeld verdienen in één jaar. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen en ambtenaren. Wie geen volledig jaar voltijds werkt, krijgt geen volledig punt. Wie meer werkt, of verdient, krijgt meer dan een punt. Een punt komt overeen met een bepaald budget in euro.

Voila, dan is dan meteen duidelijk toch?

Gelukkig is er het zilverfonds niewaar Lanotte, hahaha

Verkiezing Spa 2014 oostende1401Maar het is niet alles, zo krijgen ze niet genoeg eurokes binnen, er is dus een nieuwe geest uit de fles.

Het voorstel van de pensioencommissie om één vijfde van je pensioenspaarpot te confisqueren, opende de doos van Pandora. Zeker omdat deze verregaande maatregel zonder protest bleef.

Je pensioenreserves aanslaan, is een leuk begin. Maar waarom daar stoppen?

We hebben de mensen nu al zover dat ze de helft van hun inkomen afstaan, 21% btw betalen op hetgeen ze consumeren en als ze het niet consumeren maar sparen, pakken we het later van ze weg.

Zover zijn we al.

Maar wat als één of andere slimmerik er nu toch nog in slaagt om wat kapitaal aan de kant te zetten en dit voor of na de dood aan de kinderen schenkt?

Dat zou toch echt het toppunt van ongelijkheid zijn?

Gelukkig is er Bert Anciaux die in De Tijd met de oplossing komt: “De wereld zou rechtvaardiger zijn als we erfenissen zouden afschaffen zodat vermogens rechtstreeks naar de overheid gaan.”

Manneke Anciaux2

Of Bert dan in ieder geval het goede voorbeeld wil geven en zijn eigen kinderen wil onterven, is dan weer een brug te ver.

Als de socialisten het over “rechtvaardigheid” hebben, gaat het steeds over het afnemen van het geld van een ander. Nooit dat van zichzelf.

Vandaar dat deze nationalist (nationaal)-socialist er het volgende aan toe voegt: “Dit is een persoonlijke overtuiging waarvan mijn kinderen niet het slachtoffer moeten worden.”

Open brief aan het IJzerbedevaartcomité

OPEN BRIEF AAN HET IJZERBEDEVAARTCOMITE

“Dames en Heren,

Midden de voetbalgekte hebben jullie  het nodig geoordeeld om de leeuwenvlag van de IJzertoren te verwijderen en te vervangen  door een niets zeggende museumvlag.  De motivering is even grotesk als ongeloofwaardig: de IJzertoren maakt deel uit van een ruimer complex en die museumvlag zou nodig zijn om aan toevallige voorbijgangers duidelijk te maken dat er hier een museum te bezoeken valt.  Na fel protest vanuit de Vlaamse beweging wappert de leeuwenvlag ondertussen terug aan de IJzertoren.

Het verwijderen van de leeuwenvlag was een symptoom van een pijnlijke waarheid: zeer bewust hebben jullie gebroken met de Vlaamse beweging. Vandaar dat het IJzerbedevaartcomité het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen verlaten heeft.  Zonder daar overigens veel ruchtbaarheid aan te geven. Vandaar dat uw voorzitter herhaaldelijk verklaard heeft dat Vlaanderen alles bereikt heeft wat het moest bereiken. Op uw webstek zegt u dat het museum het belangrijkste WOI- instappunt moet worden in de noordelijke Westhoek en moet bijdragen aan het toeristisch-recreatief imago van Diksmuide en de Westhoek.

Met permissie gezegd: het promoten van het toeristisch-recreatief imago is niet de opdracht van het Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding.

De IJzertoren is onlosmakelijk verbonden met de strijd om Vlaams zelfbestuur. Het museum dat er is ondergebracht moet dan ook op de allereerste plaats dat verhaal vertellen. Maar daar merk ik weinig van.

Over de Belgische mistoestanden bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog verneem je er zo goed als niets.  De Frontbeweging krijgt in dit museum een klein hoekje van amper een paar vierkante meter toebedeeld. Alsof het om een voetnoot in onze geschiedenis zou gaan.  Over het aktivisme vernemen we  dat het een Duitse uitvinding zou geweest zijn bedoeld om verdeeldheid te zaaien onder de Belgen.

De Fronters, voor wie deze IJzertoren werd gebouwd, dachten er anders over.  In hun eerste open brief aan de koning schreven ze het volgende:

“Door de schuld van onze regering hebben de Duitsers de Vlaamse Hogeschool te Gent kunnen inrichten. De Vlamingen hebben aangenomen, zij hebben wel gedaan. We hoeven ons niet te bekommeren om de inzichten van den vijand, we weten dat het een levensrecht is.”

Met uw duiding over het aktivisme treedt u in de voetsporen van de Belgicistische geschiedenisvervalsing die verwarring wil scheppen tussen de Duitse intenties (Flamenpolitiek)  en de Vlaamse bekommernissen (aktivisme).  Uiteraard niet om de waarheid te dienen maar wel om de geschiedenis als wapen tegen het Vlaamse autonomiestreven te misbruiken.

Deze geschiedenisvervalsing loopt als een rode draad doorheen heel uw vernieuwd (of is het vernield?) museum.  Vooral dan door datgene wat u verzwijgt in uw presentatie.
“Tragedie 14/18” door Marcel Boey is één van de eerste boeken die ik over de Vlaamse beweging gelezen heb. Laat het museum inrichten door historici die oog hebben voor deze tragedie.  De geschiedenis van de het IJzerfront is te belangrijk om ze te reduceren tot een toeristisch-recreatief gebeuren.

Johan Vanslambrouck
Voorzitter Voorpost
Gewezen voorzitter IJzerwake”

Nvdr: Wij sluiten ook deze video in.  Over de haat t.o.v. de Vlamingen, zelfs tegenover de gevallen soldaten, die tegemoet kwamen aan de oproep van de koning der belgen, Albert I.

De vlag verwijderen van de IJzertoren is niets meer of minder dan een nieuwe aanslag.  Niet met explosieven.  Maar met de belgische recuperatie van Vlaamse symbolen.  Opdat we zouden vergeten wie we zijn en waarvoor we strijden.

PS: L’histoire se répète

José Happart inculpéEr zijn nog zekerheden in het land b.

De PS van de ‘coole’ Di Rupo is en blijft een broeinest van machtsdronken en corrupte politici.  In de Vlaamse pers wordt dit slechts uitzonderlijk belicht, wat niet wil zeggen dat er niets aan de hand is.
Het Parket van Luik vordert nu de verwijzing van José Happart naar de Correctionele rechtbank.

Daarmee wordt na 5 jaar een strafonderzoek afgesloten naar fraude rond de luchthaven van Luik/Bierset, eigendom van het Waals gewest, de speeltuin van de PS. José Happart is voorzitter van de raad van bestuur, zijn mandaat werd vorige maand nog eens met 6 maand verlengd. Samen met directeur Luc Partoune en 13 anderen wordt hij verdacht van verduistering van overheidsgeld, valse facturering en machtsmisbruik. Zij zouden privé-werken betaald hebben met geld van de luchthaven en ondernemers uit Luik en omgeving bevoordeeld hebben.
Het is nu aan de Raadkamer om de zaak wel of niet door te verwijzen naar de Correctionele rechtbank. Meestal gaat zij in op de eindvordering van het Parket.

Stel dat de zaak doorverwezen wordt naar de rechtbank, dan betekent dat nog niet dat José Happart & co. schuldig zal bevonden worden.  De arm van de wet is lang maar ook heel flexibel.  Vooral in Wallonië, waar – naar verluidt – rechters wel eens over hun hart strijken – juist, daar waar hun portefeuille in de binnenzak zit – om de rode kameraden uit de brand te helpen.

FVE

Het zal hen leren niet te wllen leren!

Onze noorderburen schijnen het te menen. We schrijven dit met enig voorbehoud, want het is niet genoeg.  Als het bad overstroomt, moet men de kraan dichtdraaien.

In Nederland wil men de economische toeristen met enige zachte druk ervan overtuigen de taal te leren, zoniet wordt hun uitkering verminderd.   Wie weigert krijgt 20% minder, na een half jaar 40% minder, na een jaar valt heel de uitkering gewoon weg.
Niemand wordt vooraf van bijstand uitgesloten, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar als iemand aantoonbaar en verwijtbaar geen inspanningen levert om het gewenste taalniveau te bereiken, volgt net als bij andere verplichtingen in de bijstand een verlaging van de uitkering. Uiteindelijk kan die zelfs worden stopgezet.

ANP, Den Haag

Aleppo, de spookstad

Waar moslims moslims vermoorden.  Allah de oorlogsfluisteraar.

Op het internet is een Nederlandstalige jihadistische video van een halfuur opgedoken. De film zou zijn opgenomen in de Syrische stad Aleppo en heeft de titel Oh, Oh, Aleppo – De Spookstad.

In de video op YouTube komen volgens de plaatser ”Nederlandse moedjahedien” aan het woord die in het kapotgeschoten Aleppo actief zijn.  De echtheid van het filmpje is moeilijk onafhankelijk te controleren.  Al zullen de beelden wel niet de plaasteren coulissen van een oorlogsfilm tonen.