Open brief aan het IJzerbedevaartcomité

OPEN BRIEF AAN HET IJZERBEDEVAARTCOMITE

“Dames en Heren,

Midden de voetbalgekte hebben jullie  het nodig geoordeeld om de leeuwenvlag van de IJzertoren te verwijderen en te vervangen  door een niets zeggende museumvlag.  De motivering is even grotesk als ongeloofwaardig: de IJzertoren maakt deel uit van een ruimer complex en die museumvlag zou nodig zijn om aan toevallige voorbijgangers duidelijk te maken dat er hier een museum te bezoeken valt.  Na fel protest vanuit de Vlaamse beweging wappert de leeuwenvlag ondertussen terug aan de IJzertoren.

Het verwijderen van de leeuwenvlag was een symptoom van een pijnlijke waarheid: zeer bewust hebben jullie gebroken met de Vlaamse beweging. Vandaar dat het IJzerbedevaartcomité het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen verlaten heeft.  Zonder daar overigens veel ruchtbaarheid aan te geven. Vandaar dat uw voorzitter herhaaldelijk verklaard heeft dat Vlaanderen alles bereikt heeft wat het moest bereiken. Op uw webstek zegt u dat het museum het belangrijkste WOI- instappunt moet worden in de noordelijke Westhoek en moet bijdragen aan het toeristisch-recreatief imago van Diksmuide en de Westhoek.

Met permissie gezegd: het promoten van het toeristisch-recreatief imago is niet de opdracht van het Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding.

De IJzertoren is onlosmakelijk verbonden met de strijd om Vlaams zelfbestuur. Het museum dat er is ondergebracht moet dan ook op de allereerste plaats dat verhaal vertellen. Maar daar merk ik weinig van.

Over de Belgische mistoestanden bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog verneem je er zo goed als niets.  De Frontbeweging krijgt in dit museum een klein hoekje van amper een paar vierkante meter toebedeeld. Alsof het om een voetnoot in onze geschiedenis zou gaan.  Over het aktivisme vernemen we  dat het een Duitse uitvinding zou geweest zijn bedoeld om verdeeldheid te zaaien onder de Belgen.

De Fronters, voor wie deze IJzertoren werd gebouwd, dachten er anders over.  In hun eerste open brief aan de koning schreven ze het volgende:

“Door de schuld van onze regering hebben de Duitsers de Vlaamse Hogeschool te Gent kunnen inrichten. De Vlamingen hebben aangenomen, zij hebben wel gedaan. We hoeven ons niet te bekommeren om de inzichten van den vijand, we weten dat het een levensrecht is.”

Met uw duiding over het aktivisme treedt u in de voetsporen van de Belgicistische geschiedenisvervalsing die verwarring wil scheppen tussen de Duitse intenties (Flamenpolitiek)  en de Vlaamse bekommernissen (aktivisme).  Uiteraard niet om de waarheid te dienen maar wel om de geschiedenis als wapen tegen het Vlaamse autonomiestreven te misbruiken.

Deze geschiedenisvervalsing loopt als een rode draad doorheen heel uw vernieuwd (of is het vernield?) museum.  Vooral dan door datgene wat u verzwijgt in uw presentatie.
“Tragedie 14/18” door Marcel Boey is één van de eerste boeken die ik over de Vlaamse beweging gelezen heb. Laat het museum inrichten door historici die oog hebben voor deze tragedie.  De geschiedenis van de het IJzerfront is te belangrijk om ze te reduceren tot een toeristisch-recreatief gebeuren.

Johan Vanslambrouck
Voorzitter Voorpost
Gewezen voorzitter IJzerwake”

Nvdr: Wij sluiten ook deze video in.  Over de haat t.o.v. de Vlamingen, zelfs tegenover de gevallen soldaten, die tegemoet kwamen aan de oproep van de koning der belgen, Albert I.

De vlag verwijderen van de IJzertoren is niets meer of minder dan een nieuwe aanslag.  Niet met explosieven.  Maar met de belgische recuperatie van Vlaamse symbolen.  Opdat we zouden vergeten wie we zijn en waarvoor we strijden.

3 gedachten over “Open brief aan het IJzerbedevaartcomité

  1. Ik vraag me af wat is er nog Vlaams aan dit ijzerbedevaartcomité Waarom benoemt BDW de flamingant? Bracke niet tot voorzitter van dat comité.
    Het zou een ideale voorzitter zijn voor de zogezegde flaminganten van de NVA

    • Het IJzerbedevaartcomité is dankzij een constructie door wijlen Schiltz in het leven geroepen om de toenmalige politieke partijen uit te kunnen sluiten. Goed bedoeld. Met als resultaat dat alles ijzervast zit. Niemand heeft er nog vat op, tenzij er interne benoemingen gebeuren op bestuursniveau. Quod non. Noch BDW, noch andere personen kunnen ingrijpen of benoemen.

  2. Vandaag stonden we met enkelen, en drie Vlaamse leeuwenvlaggen, te kijken naar de janette-leeuw (rode tong en nageltjes) op de toren. Een veertig politiemensen had zich verdekt opgesteld teneinde ons desnoods vakkundig in elkaar te kunnen slaan. De teloorgang van de crypte en het verwijderen van de heldenkruisjes laten het vermoeden bestaan dat alle herinneringen aan de Vlaamse frontsoldaat en zijn ontvoogdingsstrijd op korte termijn vernietigd zal worden. Misschien zal de vzw-beheerraad onder Vlaamse druk collectief ontslag moeten nemen. Ondertussen zijn ze reeds bezig om een slotgracht te graven om eventuele manifestaties tegen te houden.

Reacties zijn gesloten.