“Eerst onze mensen”

Gisteren hield het Vlaams Belang een pre-verkiezingscongres in Gent onder het motto “Eerst onze mensen”. Ingesloten een videoverslag. De toespraak van Gerolf Annemans (… een begenadigd schrijver en spreker) publiceren wij hieronder onverkort:

“Dames en heren goede vrienden,
Wat een grote eer en wat een groot genoegen is het voor mij hier vandaag, als ouderdomsdeken welhaast, om dus te mogen spreken omringd en overvleugeld door allemaal jonge mensen. Niet alleen onze partijvoorzitter zelf, maar ook de nieuwe jonge generatie die hij nu de laatste tijd steeds meer ontplooit. Applaus daarvoor, Mister President : ik vind het prachtig.

Ik vind het prachtig en het reflecteert ook wat ik steeds meer ondervind langs Vlaanderens wegen. Dat het Vlaams Belang opnieuw zoals weleer de partij van de jonge mensen geworden is. Jonge mensen die terug aansluiting vinden bij de hoop die wij als partij uitstralen, niet alleen het protest tegen de gang van zaken maar ook de hoop, de hoop dat ondanks multicultuur en immigratie, ondanks globalisme en politieke correctheid, ondanks linkse dominantie in de betere en weldenkende kringen, dat ondanks dat alles het tij toch nog kan gekeerd worden.

Ik vind het dus prachtig, dat een politieke partij met jonge mensen de nieuwe tijd wil aanvatten door het tij te keren. Het tij van de Westerse zelfvernietiging keren door middel van een politieke partij die de richting aangeeft waarin dat moet gebeuren. En wat is die richting? Die richting is niet wat ons doorgaans opgeplakt wordt door anderen, door politiek correcte betweters allerhande, is niet “racisme” of “bekrompenheid” of ”achterlijkheid”. Soms worden tot op de dag van vandaag nog gouwe ouwe evergreens uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw bovengehaald : wij zouden nu opnieuw “fascisten” zijn zowaar.

Nee. Stop, lieve linkse dommerikjes. De richting die wij aangeven is niks van dat alles en is in feite heel simpel te onthouden. Twee dingen : onafhankelijkheid en vrijheid.

Daar kom ik u vandaag over spreken, over onafhankelijkheid en vrijheid. Onafhankelijk en vrij hoofdzakelijk ten opzichte van ook twee dingen : ten opzichte van België en ten opzichte van de Europese Unie.

Lees verder

Dodende windkracht

Afbeeldingsresultaat voor sad fly cartoon

Pesticides in de land-en tuinbouw gelden algemeen als grote boosdoener voor het uitsterven van vliegende insecten. Het DLR, het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, voert daar nog een belangrijke factor aan toe: windmolens. Immers, aan de draaiende wieken blijven grote aantallen kevers hangen.

Het zal niemand verbazen dat de wieken van windmolens elk jaar niet alleen honderdduizenden vogels en vleermuizen doden, maar ook in toenemende mate bijdragen tot het decimeren van vliegende insecten. Volgens een DLR-studie zouden er in de zomer 5.3 miljard vliegende insector met een biomassa van in totaal 24.000 ton de Duitse windparken passeren. 5%, resp. 1200 ton, zouden door de wieken gedood worden. Bij 25.000 windmolens in Duitsland komt men per windmolen op 50 kg gedode insecten per jaar.

De studieverantwoordelijken zien hierin een actuut gevaar voor de reeds sterk gekrompen vliegende insectenpopulatie. Volgens een actuele studie in het vaktijdschrift “Biological Conservation” bedraagt de achteruitging van het aantal vliegende insecten wereldwijd gemiddeld 50%. Voor Duitsland is volgens de lange termijn optekeningen zelfs een verlies van ca. 80% tijdens de laatste 30 jaar genoteerd.

Het hogere verlies in een land met tienduizenden windmolens zou in direct verband met de steeds verder uitgebouwde windenergie staan. Dàt en veel meer willen de onderzoekers aankaarten en zij raden dan ook verdere studies aan. Tot nu kregen de verstedelijking, de intensieve landbouw, overbemesting, pesticidegebruik en de lichtvervuiling de zwarte piet toegeschoven voor het sterven der insecten.

Tijdens hun studie over de wisselwerking tussen windkracht en insectenmigratie stelden de onderzoekers vast dat volwassen vliegcapabele insecten, korte tijd voor het leggen van de eitjes, met grote zwermen hoge en snelle luchtstromen opzoeken om zich door de wind naar dikwijls ver afgelegen broedplaatsen te laten dragen. Foto’s bewijzen dat insecten zich daadwerkelijk tot 100 m hoog verplaatsen om mogelijke hindernissen zoals bomen, gebouwen of heuvels te vermijden. Hun vlucht wordt gekruist door de wieken van de windmolens, die de lucht op een hoogte van 20 tot 135 m met topsnelheden van meerdere 100 km/uur doorklieven.

De wetenschappers leggen er de nadruk op dat de sinds 1990 sterk toegenomen windenergie zonder een voorafgaand onderzoek naar de impact op het insectenleven een fout geweest is. Sinds het begin van millenium werd de hernieuwbare energiebijbel door de overheid beleden. Elk storend feit was ongewenst. En nu, nu merkt men dat de insectenwereld ervan het slachtoffer geworden is een dat een herstel bij een gelijk gebruik of zelfs verdere uitbouw van de windmolens onmogelijk is.

Pas nu? Niet echt. Men wist dat dit eraan zat te komen maar de groene stroomrage was belangrijker dan het voortbestaan van insecten. Reeds in 2001 publiceerde een Nederlands-Deense groep wetenschappers in het Britse vaktijdschrift “Nature” een artikel met de titel „Insects can halve wind-turbine power“ (Insecten kunnen de kracht van windturbines halveren) dat de gedode insecten, klevend op de wieken, het rendement met 50% zou kunnen doen afnemen. En daarover maakte men zich zorgen, niet over de kaalslag op de insectenpopulatie. Integendeel, het werd wijselijk verzwegen.

Afbeeldingsresultaat voor wirbelschleppen windkraftanlagen

In 2017 onderzocht een wetenschapsploeg, met deelname van o.a. der Universiteit Tübingen, de V-vormige zogwervelingen (Engels: wake fortex) achter windmolens. Zij ontstaan wanneer de wind met een barrière zoals wieken of een andere tegenstand in aanraking komt.

Afbeeldingsresultaat voor wirbelschleppen windkraftanlagen

Trouwens, een niet ongevaarlijk fenomeen in de luchtvaart. De voorheen gelijkvormige luchtstroming vertraagt en begint te draaien. Ergo: turbulentie, in dewelke op hun beurt kleinere wervelingen optreden.

Ook op het land is dit het geval. Naar gelang de meteorologische gegevenheden remmen zij de wind af en onttrekken de windmolen energie. Als de insecten heelhuids de wieken hebben kunnen vermijden, dan worden ze meegezogen in de zogwervelingen tot ze van uitputting sterven.

De windenergiedictatuur heeft – vanzelfsprekend – al afwijzend gereageerd en blijft het dogma van milieu- en natuurbewuste religie trouw.

Intussen krijgen we om de week de opdracht vlinders, mussen, mezen, mollen, vleermuizen… te tellen. De laatste doet het licht uit. (…)

Beroemde schilderijen krijgen nieuwe poco naam

Afbeeldingsresultaat voor white turning black animated gif

Veel gekker kan het niet worden, hebben wij al dikwijls geschreven, tot er weer iets opduikt waardoor we onze mening moeten bijstellen.

Zo vindt men in Franse kunstkringen dat onze donker-getinte medemensen duidelijk gediscrimineerd worden, “niet de eer krijgen die hen toekomen” als zij op een schilderij afgebeeld worden.

Verbaas u samen met ons. En dan komt het resp. schilderij er nog goed vanaf… ze hadden het ook naar wens kunnen bijknippen!

Het begint te dagen…

“Gematigde rebellen”? In Nederland is justitie het niet eens met buitenlandse zaken.

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen cartoon

Voor het eerst heeft de Nederlandse rechter uitspraak gedaan over de aard van de Syrische strijdgroep Ahrar al-Sham. De rechtbank in Rotterdam bestempelde de beweging in een zaak tegen twee Syriëgangers vandaag als ‘terroristisch’. Het ministerie van buitenlandse zaken typeerde Ahrar al-Sham juist als ‘gematigd’. De Nederlandse regering steunde in de afgelopen jaren ook verschillende strijdgroepen in Syrië die militair samenwerkten en nauwe banden onderhielden met Ahrar al-Sham.

Deze strijdgroep was tot voor kort een van de machtigste jihadistische bewegingen in Syrië. Ahrar al Sham bevond zich jarenlang in een ‘grijs gebied’: de groepering staat niet op internationale terreurlijsten, maar sommige landen, zoals Duitsland, beschouwen de strijdgroep wel als terroristisch. De groepering werkte samen met Al-Qaida, maar ook met door Nederland gesteunde strijdgroepen. Lees verder…

Het Nederlandse buitenministerie volgde trouw de marsbevelen van de VSA:

Intussen heeft Ahrar al-Sham eieren voor hun geld gekozen en zich bij HTS (al-Nusra) aangesloten. Wat jaren geleden verontwaardigd van de hand gewezen werd, maar nu uit noodzaak – ze voerden een privé oorlogje tegen elkaar – dan toch een feit is (Meer info in een reeds geplaatst artikel i.v.m. “concurrent” HTS, zie onderaan). Iets wat nog niet tot het Nederlandse buitenministerie doorgedrongen is.

Nieuwe vliegtoeslag

Afbeeldingsresultaat voor boeing 737 max cartoon

Boeing zou de oplossing voor de problemen met de 737 Max gevonden hebben. Wie veilig en wel op zijn bestemming wil landen, moet daarvoor een toeslag betalen. Boeing meent dat reizigers begrip zullen hebben voor de bijkomende dienstverlening. Wie niet extra wil betalen moet zich dan maar wenden aan een goedkope luchtvaartmaatschappij die geen gebruikt maakt van het gesofisticeerde Boeing-luchtvervoer.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een ongewapende volksopstand van een moe getergd volk, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime onder leiding van een gruwelijke dictator, waaruit een burgeroorlog ontstaat. Wat een door de CIA  over Syrië puur verzonnen verhaal was en door de media wereldwijd acht jaar lang herhaald,  zien we nu in Frankrijk voor onze ogen werkelijkheid worden! Een regime van blinde terreur waarbij alle middelen goed zijn met als resultaat: één dode, 200 zwaar gewonden, bij 22 mensen werd een oog uitgerukt, bij vijf een hand afgerukt. Verder wordt de rechtspraak zo gemanipuleerd dat ze de buitensporige repressie moet steunen. Bovendien worden de media als waakhonden strikt gecontroleerd om zogenaamd orde en veiligheid te verzekeren. De fiere Franse democratie verglijdt naar een dictatuur met staatsterrorisme tegen het volk ten voordele van een elite en het groot kapitaal. Frankrijk, de “oudste dochter van de Kerk” verkeert in een diepe identiteitscrisis. Ook de Europese Unie, die nooit een identiteit had, verkeert in crisis. De soevereiniteit van de landen wordt ondergraven, de  grenzen weggevaagd, een oncontroleerbare immigratie opgezet (i.p.v. te zorgen dat mensen veilig in eigen land kunnen blijven zonder oorlog), de eigenheid van huwelijk en gezin ondermijnd, de eerbied voor het menselijk leven  verloochend.

Pessimisme en nihilisme blijven groeien samen met een dictatuur van het relativisme waarbij ieder zijn waarheid  verkondigt zodat leugen en waarheid, goed en kwaad met elkaar verwisseld worden. Een decadente beschaving valt ten prooi aan een barbarendom: de dictatuur van een totalitaire islam. Amerika had al bijna twee decennia eerder de democratie afgeschaft met de Patriot Act (26 oktober 2001), waardoor de regering verregaande bevoegdheden kreeg voor het controleren van burgers en zelfs van buitenlandse regeringen. Deze bevoegdheden werden steeds meer uitgebreid. En de grote motor achter de zelfvervreemding van de mensenfamilie is “de nieuwe wereldorde”, onder de stuwing van Amerika, Engeland en het zionistische Israël, waarbij deze laatste voor zichzelf de status van volledige straffeloosheid verworven heeft. Het zionistisch Israël mag al decennia lang inpalmen,  bezetten, een volk verjagen, zijn bezittingen afnemen,  uitmoorden, andere landen bombarderen,  ontwrichten of zijn grondstoffen stelen, ongewenste leiders overal ter wereld uitschakelen… Zelfs evangelische christenen zijn verrukt over de onvoorwaardelijke steun vanwege de VS  en kijken opgewonden uit naar de glorierijke overwinning van het aardse koninkrijk van het grote Israël.  Zij  beschouwen het als een goddelijke zending voor de eindtijd. De rauwe werkelijkheid is echter dat we volop meegesleurd worden door het duivelse werk van  de antichrist, die het laatste greintje van Jezus’ Evangelie tracht te vernietigen.

Zonder de waarachtige God van Jezus Christus is er geen waardigheid voor de mens en geen toekomst, geen hoop, geen vreugde, geen vrijheid.

Trek weg uit het ziekmakend moeras en zoek de Bron op van zuiver water. Ijver voor een herstel van de soevereiniteit van landen en grenzen, de eigenheid van hun cultuur, de  kracht van het onwrikbaar huwelijk en gezin, de creatieve rijkdom van de  seksuele verscheidenheid van man en vrouw, de eerbied voor het leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de zorg voor de zwaksten als waardemeter van de beschaving. Er zijn  onverschrokken vrijwilligers nodigen die uit de huidige chaos een nieuwe, waarachtige christelijke samenleving  opbouwen met een totaal andere grondstof : met de liefde van God, de Vader, het verlossingswerk van Jezus Christus en de kracht van de heilige Geest en met Maria.

Na enkele flitsen uit de gemeenschap geven we een Bijbelse en apocalyptische meditatie rond het feest van 25 maart, als vervolg op wat we hoger schreven. Daarna vermelden we de gigantische clandestiene oorlog tegen Syrië, die voor onze journalisten nog steeds totaal onbekend schijnt te zijn. En tenslotte weer een overvloed aan info en video’s, waarbij ik uit de eerste link het interview van De Stille Waarheid durf aanbevelen en de erg boeiende video over “de Spekpater”.

P. Daniel

Vrijdag 29 maart 2019

Flitsen uit de gemeenschap

Van munitiekisten naar boekenkasten

Onze streek had een volkscentrum nodig voor onthaal, retraites  en conferenties. De ruwbouw van dit nieuwe gebouw van Mar Yakub was net klaar toen de oorlog tegen Syrië uitbrak.  Meubels waren er nog niet. Geleidelijk werd het een en ander gemaakt of aangeschaft. Nu zijn er 12 munitiekisten, die her en der nog rondslingeren proper gemaakt, van het deksel ontdaan en geschilderd. Met twee schapjes er in zijn het nette boekenkastjes. Ze kunnen nu de geestelijke munitie voor schietgebeden opslaan.

Lees verder

Verontschuldigingen? Niet in onze naam.

De bronafbeelding bekijken

Dekoloniseren en verontschuldigingen

Eén vraag: het gedachtegoed van Knooppunt Delta, dat van de redactieploeg van TEKOS en dus ook dat van deze Nieuwsbrief is uit het volksnationalisme ontsproten. Niemand die er deel van uitmaakt kan er dus van verdacht worden sympathie te koesteren of heimwee te hebben naar het kolonialisme. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en het recht op eigen grondgebied, cultuur, taal, wereldbeschouwing etc. liggen ons daarom zeer nauw aan het hart. Er mag bovendien van uitgegaan worden dat dit laatste voor het overgrote deel der Vlamingen ook het geval is.
Om het specifiek te hebben over de kolonisering van Congo, kan bovendien niet genoeg beklemtoond worden dat de Vlamingen hier weinig of niets mee te maken hebben gehad. Zowel tijdens de jaren dat dit groot stuk Afrika de privéeigendom van Leopold II was als in de periode van het Belgisch bewind kwam het Nederlands er dan ook nooit echt aan bod. De voertaal van de kolonie was het Frans en alleen het Frans. In Vlaanderen moesten de kinderen weliswaar op school leren zingen over dat land “als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant” (1) maar over de rol van de Vlamingen in Congo getuigt de Franstalige schrijver van Congolese afkomst Koli Jean Bofane als volgt: “Vlamingen stonden niet boven aan de blanke voedselketen. Ze waren de ploegbazen, de sergeanten, het middenkader. De echte bazen spraken Frans. De mens die op ons moest staan roepen had niet het recht zijn eigen taal te spreken…” (RS 16/2). Bofane had er ook nog kunnen aan toevoegen dat het ook meestal Vlamingen waren die in de missies en dus ook in het onderwijs voor de plaatselijke bevolking werden ingezet “om er de negertjes Frans te leren…” zoals Jef Elbers het ooit in een satirisch gedicht heeft verwoord. Dit alles is algemeen geweten. Waarom maken onze media hiervan geen melding in de discussie over het al dan niet in onze naam aanbieden van verontschuldigen voor de kolonisering van Congo?

Lees verder