Halal Weight Watchers

Een Saoedi verklaarde in de rechtbank dat hij bij een ISIS training kamp gegaan was om gewicht te verliezen.  Volgens sociale media wou hij echter na zijn militaire training de I.S.-strijdkrachten vervoegen, wat de vetverbrander ontkende.
De rechtbank hechtte geen geloof aan zijn uitleg.  Nochtans bleef hij volhouden dat het ‘militaire fitness programma’ eigenlijk een kamp voor dikkerdjes was, maar hij kon geen redelijke uitleg geven waarom hij nu net met terroristen wou trainen om gewicht te verliezen.

 

Kwaliteitskrant in actie

Een suggestieve titel.  Hier een van de hoofdredacteurs van De Morgen, “De Morgen brengt kwaliteitsjournalistiek. Met 24/7 nieuws, opinie, achtergrond en duiding”, ene Maarten Rabaey, die over een “wetenschappelijk rapport” spreekt…

Hij verwijst naar een universiteit, naar een wetenschappelijk onderzoek, dat ongetwijfeld boven elke verdenking van manipulatie staat,  en je krijgt er zomaar gratis voor niets een lijstje van machthebbers-met-psychopatische-trekjes bij.

“Trump spant de kroon. Op een ranglijst van historische wereldleiders met psychopatische karakteristieken staat hij vierde, na Saddam Hoessein, Henry VIII en Idi Amin maar net voor Adolf Hitler en Willem De Veroveraar.

Hillary Clinton is gematigder, maar prijkt nog altijd op een twaalfde plek tussen Napoleon Bonaparte en Keizer Nero.”

 

De Arctische fietsroute gaat dicht

En daar moet dus een einde aan komen.  In DS klinkt het verontwaardigd:

“Noorwegen is begonnen met het construeren van een 300 meter lang hek langs zijn grens met Rusland. Niet dat de Noren daarmee de “Russische agressie” willen indammen, wel dat de nieuwe muur – de zoveelste in fort Europa – migranten moet tegenhouden.

Met de bouw van de muur is op 22 augustus aan de douanepost van Storskog begonnen. De muur moet een horde vormen in de zogenaamde ‘Arctische route’, waarover vorig najaar duizenden asielzoekers, meestal met de fiets, in het fjordenland aankwamen. Sinds december is die toevoer nagenoeg opgedroogd. Naar schatting arriveerde dit jaar niemand via de Noordpoolroute in Noorwegen. Maar met een muurtje erbij moet het veiligheidsgevoel van de nazaten van de Vikings wat verhoogd worden.

Noorwegen is sowieso niet het meest gastvrije land. In de zomer verscherpte het parlement in Oslo het asielrecht, en die maatregelen moeten dit najaar in wetsvorm gegoten worden. Voortaan zal eenieder die aan de grens staat en over een verblijfsvergunning in Rusland beschikt, onverbiddelijk met zijn fiets rechtsomkeer moeten maken.”