Als de pot meent de ketel te moeten verwijten

“Zonder een snelle overwinning van Poetin dreigt het einde van de mensheid.”

George Soros (91) op World Economic Forum in Davos

Super-Spekulant-in-Davos-Ohne-einen-schnellen-Sieg-ueber-Putin-droht-der-Menschheit-das-Ende-glaubt-Soros.html

Enkele vorige bijdragen:

Het kan verkeren…

De beruchte Kaiser Wilhem II-toespraak – met referentie naar de Hunnen –

Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen![1]

Nederlandse vertaling: Wanneer jullie de vijand ontmoeten, sla hem dan neer! Pardon wordt niet gegeven! Gevangenen worden niet gemaakt! Wie in jullie handen valt, is aan jullie overgeleverd. Zoals de Hunnen onder hun koning Attila duizend jaar geleden hun reputatie vestigden die nog steeds in de overlevering en volksverhalen formidabel aandoet, zo moge de Duitser in China voor de komende duizend jaar een zodanige reputatie vestigen, dat geen Chinees een Duitser meer scheef durft aan te kijken!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hunnenrede

De originele audio-opname kan u hieronder beluisteren:

“Wij willen vrij zijn om zelf onze beslissingen te nemen!” (2)

We berichtten reeds over het standpunt dat een delegatie in de EU-praatbarak innam, nl. dat Afrika weigert zich voor de kar van de VSA, resp. EU, te laten spannen. En dat het Italiaanse ENI (zie onderaan) zoete broodjes wil bakken in Ivoorkust in de hoop een stukje van de energietaart te kunnen bemachtigen.

Ook de Duitse kanselier Scholz trok naar Afrika in de hoop twee invloedrijke Afrikaanse staten, Senegal en Zuid-Afrika, te overtuigen actie te ondernemen tégen Rusland. Tot op heden ijdele hoop. Westerse diplomaten en regeringsleiders gingen herhaaldelijk aankloppen met hun sanctiesvaliesje. Wij kopen niet van leurders… luidde het antwoord, ook aan de VSA-ministerin Victoria Nuland. En de dreiging ontwikkelingshulp in te trekken, wekte eerder verontwaardiging dan begrip op.

Scholz herinnerde zich het gezegde “men vangt meer vliegen met siroop dan met azijn” … en sprak over samenwerking tussen “democratieën”. Senegal is momenteel voorzitter van de Afrikaanse Unie (AU). De Senegale president Macky Sall liet in aanwezigheid van Scholz optekenen dat hij binnenkort naar Moskou zal vliegen voor onderhandelingen.

Tijdens de alg. vergadering van de VN op 2 maart, tijdens dewelke de Russische inval met 141 van 193 stemmen der lidstaten veroordeeld werd, stelde het Afrikaanse continent dat het niet bereid is zomaar in te stemmen met de isolatie van Rusland. Slechts iets meer dan de helft der Afrikaanse landen (28) waren bereid de oorlog te veroordelen. Eritrea heeft zelfs helemaal Ruslands kant gekozen, stemde tegen, en 17 Afrikaanse staten onthielden zich en 8 namen zelfs niet deel aan de stemming.

Zelfs voor b.g. VN-stemming had het westen zich veroorloofd “enige” druk uit te oefenen: 24 diplomaten van EUropese landen hadden in een krantenartikel de Zuid-Afrikaanse regering opgeroepen zich aan de kant van het westen op te stellen. Pretoria reageerde niet en onthield zich tijdens de alg. vergadering.

Het westen geeft echter niet op. De druk blijft en de sancties maken deel uit van hun mogelijke beloftes voor Afrika in de toekomst. Einde maart trok een Amerikaanse delegatie naar Senegal om de regering ervan te overtuigen van Moskou afstand te nemen. Zonder succes. Toen de Amerikanen vertrokken waren, arriveerde een Russische delegatie om een intensievere economische samenwerking voor te stellen. Daarvoor had de Amerikaanse regering geprobeerd om de commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat, te overtuigen de westerse houding – m.n. sancties – te steunen. Eveneens zonder succes.

En de Oekraïense TV-ster Zelensky mag er niet – zoals hier quasi dagelijks – een video-optreden houden tijdens de zitting van een parlement, eender welk Afrikaans parlement, zelfs niet tijdens een topvergadering van de staats- en regeringsleiders der Afrikaanse Unie. Middenapril probeerde Zelensky het nog in Kenia. Nairobi weigerde: het wil zich niet in een conflict tussen het westen en Rusland laten betrekken. Idem dito weigering van Moussa Faki Mahamat, voorzitter AU, die er meteen op aandrong “een vreedzame oplossing” te vinden. In Afrika braadt Zelensky’s haring niet.

Reeds begin maart reageerde de Senegalese regering eerder bot op de Oekraïense poging via hun ambassade in Dakar buitenlandse vrijwilligers voor de oorlog tegen Rusland – huurlingen dus – aan te werven, zoals het in de westerse staten kort voor het begin van het conflict gebeurde. Buitenministerin Aïssata Tall Sall reactie was dat ze “met verbazing” vernomen had dat de Oekraïense ambassade op facebook een dergelijke oproep gelanceerd had en liet de Oekraïense ambassadeur ontbieden om duidelijk te maken dat dergelijke “inbreuk van het Wener Verdrag betr. diplomatieke relaties” niet geduld werd en dat alle aanwervingsprocessen van personen met een Senegalese of buitenlandse nationaliteit onmiddellijk dienden te stoppen. Bovendien werd erop gewezen dat: “de recrutering van vrijwilligers, huurlingen en buitenlandse strijders op Senegalees grondgebied illegaal is en dat deze zullen gevolgd worden met de wettelijk voorziene straffen”.

Dit gezegd zijnde en nadat alle pogingen vanuit het westen om door politieke druk de Afrikaanse staten te overtuigen de westerse anti-Russische visie te volgen, probeert Scholz het nu met een andere strategie, nl. appelleren op de democratie-gevoelens: “Samen staan we sterk.” En verwees naar zijn uitnodiging voor de G7-top eind juni in Elmau waarvoor hij Senegal, als één van de vijf staten uit Afrika, Azië en Latijn-Amerika, uitgenodigd had als “als teken van een wereld die samen werkt”. Tweede staat is Zuid-Afrika, waar Scholz ook naartoe trok om hen te overtuigen meer afstand van Rusland te nemen.

Tweede thema van het bezoek van Scholz aan Senegal: gas.

In Senegal ving Scholz, tenminste voorlopig, bot. President Macky Sall deelde zondag tijdens een gezamenlijke persconferentie met Scholz mee dat hij in zijn capaciteit als AU-voorzitter binnenkort naar Moskou zou vliegen. Hij zou van de AU de volmacht gekregen hebben om met de Russische regering te onderhandelen over de levering van granen en meststoffen. Vervolgens wil hij naar Kiev vliegen voor een bezoek aan Zelensky. Neem nota van de volgorde. Zelensky zal dat zonder enige twijfel ook doen.

German Foreign Policy

Veelwijverij wordt niet alleen geduld,

… maar zelfs mogelijk gemaakt door het gastland, m.n. Duitsland

Als staatsmedia in de taal van de Prachtlander informatie verstrekken hoe men niet alleen zijn echtgenote A naar Duitsland haalt, maar bovendien echtgenote B, C, D… én al de gezamenlijke kindjes, dan mogen wij zonder schroom erover berichten.

Een vertaling naar het Nederlands van onderstaand bericht:

“U bent een Arabische asielbedrieger, euh… beschermingszoekende, en u wilt uw tweede vrouwtje naar Duitsland halen? En u bent de Duitse taal niet machtig?

Geen probleem! De WDR in Keulen leert u in het programma “WDR for you” – ook in het Arabisch – alle kneepjes van het asielbedrog dat de vervollediging van uw sibbe moet mogelijk maken. Bekijk hiervoor de video in de tweet, vervat in het artikel van Philosophia Perennis.

In de uitzending vertelt de Duits-Iraanse moderatrice Isabel Schayaniauf met een Arabische tolk aan haar zijde hoe “gezinsherenigingen” lukten dankzij de trukendoos.

De trouwlustige man moet met één van zijn echtgenote, bv. echtgenote A, en aantal kinderen naar de gewenste bestemming – Germoney – reizen en daar “bescherming” aanvragen. Het is opletten geblazen dat niet de verkeerde kinderen meegenomen worden; dus niet de kinderen van de echtgenote A die met haar echtgenoot de aanvraag voor bescherming doet, maar wel deze van de wachtende B,C,D… .

De truuk bestaat eruit dat vervolgens de Duitse overheid het niet over haar hart kan krijgen de bloeikes van kinderen zonder de aanwezigheid van hun échte mama te laten opgroeien. Omwille van het “kinderwelzijn” en de “gezinshereniging” mag de echte moeder dan ook op kosten van de Duitse belastingbetaler achterna komen.

Ja maar, dat kan toch niet? In Duitsland heerst toch orde en discipline, is een functionerende rechtstaat (… niet te verwarren met rechtsstaat), veelwijverij is toch verboden, wordt niet erkend… Tja. Daar kan een mouw, of meer, aan gepast worden. De echte moeder (s) wordt dan geboekt als alleenstaande ouder. Met alle sociale steun die daaraan verbonden is. Ook al voelt zich zich misschien miskend door haar echtgenoot (… die kan wel op bezoek komen, maar er niet officieel wonen…) maar dat is een kleine opoffering voor wat daar aan financiële steun, sociale hulp e.d. tegenover staat.

Echtgenoot blij. Kan van het ene bed in het andere kruipen. Kindjes maken. Kinderbijslag innen. Grotere woning toebedeeld krijgen. Het pasjaleven is zo slecht nog niet. En al die kindjes die gaan later het pensioen van de domme Duitsers betalen.

D. Doof = N. dom, idioot

Technisch werkloos… oeka’ndana???

U heeft het wellicht gemerkt: een onzichtbare hand zorgde ervoor dat we twee dagen gedwongen waren verplichte rust te nemen. Toen we daarnet – eerder overmoedig – opnieuw een poging waagden bleek Golfbrekers terug in de genade van het wereldwijde web opgenomen te zijn.

Zomaar… om het te vieren…

Bepaalt de WHO ons gezondheidsbeleid?

en laten de nationale regeringen dat gewoon gebeuren?

De EU wil in samenwerking met de WHO bepalen wat goed is voor ons welbevinden… ook “gezondheid” genoemd. Op de webstek van de EUropese Raad lezen we o.a.:

Wereld­gezondheids­vergadering gaat onderhandelingen openen over instrument voor pandemiebestrijding

De 194 leden van de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) zijn op 1 december 2021 overeengekomen om snel werk te maken van een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument om de preventie, paraatheid en respons bij pandemieën te versterken.

Een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument is juridisch bindend krachtens internationaal recht.

voor grotere, duurzame en langdurige politieke betrokkenheid op het niveau van de wereldleiders van staten of regeringen

https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

De Volkskrant: bittere noodzaak of geniepige staatsgreep?

Maggie De Block tapt uit ons aller naam uit een ander vaatje: “Bedoeling is dat deze onderhandelingen tegen uiterlijk 2024 tot een bindend instrument leiden”

“België speelt opnieuw een voortrekkersrol in de internationale samenwerking in de strijd tegen pandemieën en AMR”, besluit De Block verheugd. “Afstemming van het gezondheidsbeleid onder de lidstaten zodat de Europese Unie spreekt met één stem is cruciaal. De aanpak van corona wereldwijd heeft deze noodzaak aangetoond. De unanieme positie over AMR en het pandemieverdrag, nemen wij ook in binnen de AMR Global Leaders Group, waarin 6 landen van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.” 

Enkele kritische stemmen: