Wat heeft de coronacrisis met het voortbestaan van haaien te maken?

Taking Action To Save Sharks | Shark Allies

Dierenbeschermers slaan alarm!

Een half miljoen haaien moet voor het corona-vaccin afgemaakt worden. De Californische dierenbeschermingsorganisatie “Shark Allies” is in alle staten en organiseert een petitie om het uitsterven van de haaien te beletten.

Momenteel zouden er 34 kandidaat-vaccins in de klinische evaluatieperiode zijn en 142 in een voorgaand stadium (volgens WHO). Bij 17 van deze vaccins worden er aanvullende stoffen gevoegd; 5 van deze met haaiensqualeen (Shark Squalene in a COVID-19 Vaccine?).

In de lever van de dieren wordt de olie squaleen aangemaakt, die in vaccinstoffen gebruikt wordt omdat het de immuunreactie versterkt. Voor één enkele dosis van een inentingsstof met squaleen zouden voor de totale wereldbevolking reeds 250.000 haaien afgeslacht moeten worden. Onderzoekers gaan er echter vanuit dat elke mens minstens de dubbele dosis nodig heeft.

De dood van meer dan een half miljoen haaien zou een reusachtige impact op het voortbestaan van de soort hebben – mogelijk zelfs het uitsterven ervan veroorzaken.

Nochtans kan men squaleen ook uit andere bronnen winnen. Er bestaan duurzame, op planten gebaseerde alternatieven, zoals bv. rietsuiker, olijfolie enz.: de winning duurt wel wat langer, wat het prijskaartje van plantaardige squaleen de hoogte in drijft. Een handicap, die de pharma-industrie liefst wil vermijden… met als gevolg dat de haaien de gemakkelijkere, de goedkopere oplossing bieden. En dat voor een virus, die steeds meer onder vuur komt te liggen.

Dierenbeschermers eisen nu in een petitie dat bij de productie van Covid-19-vaccins op niet-dierlijke squaleen om te schakelen en zo de haaien te redden. En/of u weigert gewoon de vaccinatie.
U kan de petitie hier tekenen.

Veel te goed is half zot

Afbeelding Veel te goed is half zot bekijken - Stad Kortrijk

Regelmatig duiken er berichten op dat zgz. “onbegeleide minderjarigen” dan toch meerderjarig, zelfs tot tien jaar ouder zijn, dan dat ze bij hun asielaanvraag opgegeven hebben. O.a. was er het bekende schandaal van de groep zgz. “minderjarigen” uit de Jungle in Calais die tot het grondgebied van het V.K. toegang verleend kregen. Tot de beelden opdoken in de pers, waaruit duidelijk bleek dat de “jongeren” volwassen zwaar behaarde exoten, van midden 20 tot 30, waren.

Nu is er – weer – eentje door de mand gevallen. Door eigen toedoen, dan nog wel. Hij is het lieverdje dat in de buurt van het kantoor van Charlie Hebdo zijn hakbijl bovenhaalde om de Profeet te wreken op toevallige passanten.
Toen men de gsm van de zgn. Ali Hassan (18) uitpluisde, vonden de politiediensten een document waaruit blijkt dat het in werkelijkheid om Zaheer Hassan Mahmood, 25 jaar geleden geboren, gaat. Hij had dus nooit als “onbegeleide minderjarige vluchteling” Frankijk mogen binnenkomen mét de daaraan verbonden speciale gunstige voorwaarden. Als dank voor de hartelijke ontvangst, kapte hij als een waanzinnige op onschuldige mensen.

Steeds meer, in alle EU-landen die gastvrijheid (moeten) verlenen aan zgn. “beschermingszoekenden” komt de overheid tot de vaststelling dat vluchtelingen – voor zover nuttig – over meerdere identiteiten beschikken. In een lange-afstands-reisbus ontdekte de Beierse politie begin september in de buurt van Lindau nog een Algerijn die in de databank der vingerafdrukken niet minder dan 35 identiteiten had! Een andere “vluchteling” kon het zowaar tot 52 identiteiten schoppen mét daaraan verbonden 52 x sociale uitkeringen! En dan worden de daarbij horende echtgenotes met hun kinderschaar nog niet vermeld.

Men kan zich afvragen waarom de aanslagpleger niet op de lijst der gevaarlijke islamisten beland is. Onder geen enkele van zijn identiteiten. Nochtans viel hij reeds onder zijn nepnaam Ali Hassan bij de veiligheidsdiensten op toen hij enkele maanden geleden met een beenhouwersmes aan een Parijs’ treinstation zwaaide. Hij kreeg toen zowaar een proces aan zijn been wegens verboden wapenbezit. Wellicht plande hij toen reeds een aanslag. De papa van Ali, resp. Zaheer, begrijpt de heisa niet. Integendeel, hij is trots op zijn zoon, zo verklaarde hij in de Hindustan Times. Zoonlief zou “schitterend werk” verricht hebben en hij wil dat de Pakistaanse regering de niet zo ‘jonge’ held “met het hart van een leeuw” naar huis halen om hem met gepaste eer te ontvangen vermits hij “de zaak van de islam een dienst bewezen heeft” en als moslimland moet men dat weten te eren…

De stamhouder zou een boer zijn, ergens in het kleine stadje Mandi Bahauddin in Punjab. Zoonlief, de held van Parijs, zou twee jaar geleden naar Frankrijk vertrokken zijn; hij was toen dus reeds 23. Van de vijf zonen zijn er drie naar het buitenland getrokken, twee resideren in Frankrijk en eentje zit in Italië.

Dat Ali, resp. Zaheer, in werkelijkheid veel ouder is verrast niemand meer. Volgens een onderzoek in Duitsland bij zgz. “minderjarige migranten” geeft 2 van de 5 migranten een verkeerde leeftijd op. Bij het onderzoek werden 600 zgz. minderjarigen door RX-onderzoek van de handwortels, het kaakbeen of het sleutelbeen door de loep genomen. Het resultaat was duidelijk: ca. 40% heeft zonder scrupules gelogen om de asielkansen te doen stijgen en een gunstigere begeleiding te kunnen krijgen. En dit was een eerder voorzichtige schatting, stelt de Universiteit Münster. Immers: daar men de geboortedatum niet op een dag juist kan vaststellen, werden de “jonge” migranten een foutmarge toegekend, die telkens in hun voordeel uitvalt. Ergo: minderjarig.

We vragen ons af…

… wat de beschaafde volkeren uit de Prachtlanden dan allemaal komen zoeken in deze “meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa”?

“Als je de behandeling van moslims in België (of Frankrijk) uitlegt aan journalisten uit de beschaafde wereld, kunnen ze dat eenvoudigweg niet geloven. Ik kreeg ooit eens te horen: ‘How do you not have a civil rights movement?’. Hah.”

“Elke dag opnieuw verbaas ik me erover wat een ongeneselijk bekrompen, reactionair gebied Vlaanderen is. De meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa. Waar komt die primitieve woede, dat tribalisme, die ruwheid, die neiging tot samenzweringsdenken toch vandaan? Is het cultuur? Historisch? Mocht Vlaenderen ooit onafhankelijk worden, dan moeten we met Vilvoorde ervoor zorgen dat we bij Brussel komen. De rest mogen ze houden…”

Lees: El Hammouchi:” Vlaanderen is de meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa”

De man die stelt dat bewuste Vlamingen geestelijk achterlijk zijn, vindt dat, zoals bv. in Prachtland Afghanistan “vrouwen stenigen een collectieve afspraak is”. Niet te verwarren met “tribalisme, ruwheid, historische cultuur…” en de gebruiken bij de islam. De Afghaanse vrouwenbeweging heeft dat collectief goedgekeurd…

Opvoeden doe je zó!

Fisher-Price, de speelgoedgigant, speelt in op de actuele toestand. Ze hebben speciaal voor de kindjes van linkse ouders – Antifa en BLM-rakkers – een nieuwe speelgoedreeks ontwikkeld: “Mijn eerste vreedzaam protest”. We citeren de introductie van Fisher-Price:


“Wij, Fisher-Price, zijn onvermoeibaar bezig met sociale gelijkheid. We willen dat ouders hun kinderen duidelijk maken hoe democratie eruit ziet en er is geen beter voorbeeld van democratie-in-actie dan geweld, vandalisme en brandstichting. We hopen dat deze speelset een inspiratie mag zijn voor ouders met een toekomstgerichte visie.”

Als eerste in de reeks een doe-het-zelf kinderhuisje van karton dat geleverd wordt als set met o.a. sproeibussen verf voor strijdlustige slogans. En – als hun eisen niet ingewilligd worden – de mogelijkheid het huisje uiteindelijk tot as te herleiden. Inbegrepen bij de set: nep-tv’s, nep-gsmtoestellen, -juwelen en -kleding zodat de kindjes de winkelberovingen waarheidsgetrouw kunnen naspelen vooraleer het kot in de fik te steken. Prijskaartje: 399 US$.

Of ze verwachten er veel van te verkopen? “Allicht niet,” stelt de woordvoerder, “maar verkoopcijfers alleen zijn niet zaligmakend, we moeten tonen dat we aan de juiste kant van de geschiedenis staan.” (…)

De drie aartsengelen

G.K. Chesterton schreef: “Kunst wordt geboren waar het hedendaagse in aanraking komt met het oneindige.” Dit schilderij is daar een goed voorbeeld van. Deze drie aartsengelen waren drie speciale boodschappers die uitgezonden werden om een speciale taak op een speciale wijze te vervullen.

The Three Archangels and Tobias,  by Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Florence
De drie aartsengelen en Tobias, Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Firenze

Vandaag vieren we de feestdag van de drie aartsengelen, Michaël, Gabriël en Raphaël. Aartsengel betekent een engel met een hogere rang, zoals een aartsbisschop een hoograngige bisschop is.

  • Michaël won het gevecht tegen Satan toen deze God uitdaagde. Zijn naam betekent “Wie is zoals God?” Met een impliciete antwoord dat niemand met God kan vergeleken worden, daar hij de Grootste is.
  • Raphaël (midden), wiens naam betekent “Kracht van God”, bracht Zacharias de aankondiging van de geboorte van Johannes, genas Tobit, de vader van Tobias (wiens hand hij vast houdt), van zijn blindheid. Tobias zelf draagt een vis, die hij gevangen had tijdens hun tocht om zijn toekomstige vrouw van demonen te verlossen.
  • Gabriël (rechts), met een witte lelie, kondigde Maria aan dat zij de moeder van Jezus zou worden. Zijn naam betekent “God is mijn kracht”.

Vermits er voorlopig van reisplannen richting Firenze geen sprake kan zijn, bieden wij u onderstaande video aan met een online bezoek aan het Uffizi museum.

Zweedse regering werd voor gek, onverantwoord verklaard…

Wat we nu weten: Zweden heeft het grotendeels bij het rechte eind en de Nederlandse overheid had het catastrofaal mis. De epidemioloog-koning van Stockholm (Anders Tegnell), heeft namelijk aangetoond op 2 fronten winst geboekt te hebben: minder sterfgevallen per hoofd van de bevolking dan Nederland (… en de rest van de WHO volgelingen) en behoud van fundamentele vrijheden.

Het besmettingspercentage van Zweden – ooit het hoogste van Europa – is nu lager dan in Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk of Italië, evenals in Noorwegen en Denemarken, waar leiders al lang gealarmeerd zijn door het hoge sterftecijfer van hun hun buren.

Lees: Het succes van Zweden toont de mislukking van onze aanpak