Terugblik

The Economist explains - What is freemasonry? | The Economist explains |  The Economist

Een goed inzicht in iemands beweegredenen om tot de vrijmetselarij toe te treden, geeft ons een lied uit de 18de eeuw, de “Zamenspraak tussen een vrijmetselaar en een profaan”. De tekst is van Isaac du Bois. Het lied dateert kennelijk van omstreeks 1800. De “Bataafsche Republiek” was toentertijd een vazalstaat van Frankrijk.

Profaan:
Wat voor werk is ‘t dat Gij doet, Als gij ‘t zaam zijt opgesloten?
Wat voor werk is ‘t dat gij doet ‘t Geen in ‘t duister blijven moet?

Vrijmetselaar:
De deugd verenigt ons gemoed, d’Ondeugd is ‘t, die wij verstooten
De deugd verenigt ons gemoed, En ons werk is rein en goed,

Profaan:
Waarom werkt gij dan in ‘t duister, Zo gij d’Ondeugd wilt vertreden,
Waarom werkt gij dan in ‘t duister, Strekt de deugd u tot luister?

Vrijmetselaar:
Vrees boeit aan ons als aan een kluister Voor die list en leugens smeden,
Vrees boeit aan ons als aan een kluister En dus blijft ons werk duister,

Profaan:
Bied men uw Broeders onderstand, Als zij tot verval geraken,
Bied men uw Broeders onderstand, Of wijst men hun van de hand?

Vrijmetselaar:
Geen Armoed breekt die Liefde-band, Nee, die tragt men ligt te maken
Geen Armoed breekt die Liefde-band Doet hij zijn pligt aan zijn kant.

Profaan:
Heeft de Adel en Burgerstaat Bij u onderscheide teek’nen
Heeft de Adel en Burgerstaat, Één en ‘t zellefde plakkaat?

Vrijmetselaar:
Een ieder toont hier met de daad Ja wil hier zijn luk in reek’nen
Een ieder toont hier met de daad ‘t Eendrachts-teeken op ‘t gelaat.

Profaan:
Benijdend dit uw feestgebaar Wil ik mij tot u begeven,
Benijdend dit uw feestgebaar Wil ik zijn Vrij-Metzelaar.

Vrijmetselaar:
Vervoegt u dan tot onze Schaar Als gij wenscht met ons te leven
Vervoegt u dan tot onze Schaar Mind de deugd, of vreest gevaar.

Samengevat komt het erop neer dat ze het voor de spiegeltjes en kraaltjes en voor de onderlinge bijstand doen. Maar dan een onderlinge bijstand voor de eigen zelf-verklaarde elite waar anderen, u en ik (het klootjesvolk), dus verstoken van blijven.

#NietMijnRegering

Protestrit naar Brussel

Dat het initiatief van het Vlaams Belang een succes was, moest zelfs Bart De Wever in de 7de Dag toegeven… waarbij hij tegelijkertijd hautain de uitgestoken hand van Tom Van Grieken afwees… Realiseert hij zich niet dat hij het Vlaams Belang een pluim geeft door te stellen dat ze niet aantrekkelijk is voor andere partners? Of is hij zodanig gekneed, doordrongen van de retoriek der belgicistische machtspartijen dat hij zich slechts kan omringen met “partners” die Vlaanderen keer op keer verraden? Wie bij de hond slaapt…

Heeft Bart De Wever nog een wens? Ja, hij wil het kiessysteem hervormen… om het Vlaams Belang te kunnen uitschakelen. En wij maar denken dat het land b, de monarchie, de francofonen vooraan op zijn wenslijst stonden om uiteindelijk een onafhankelijke republiek Vlaanderen te kunnen realiseren. We citeren:

“Zodat je naar een grote blokvorming gaat en naar grotere partijen. Zo zal je wellicht in het noorden en in het zuiden dominante grote partijen hebben en die twee moeten dan met elkaar een finale deal maken die een confederalistische deal zal zijn. In landen waar dit bestaat heb je ook extreme politici, maar die zijn dan meestal drukking binnen een veel groter geheel waardoor het wordt afgevlakt of ze verdwijnen omdat ze slechts tijdelijk in opstoot zijn.”

‘Alleen zo gaat die laatste het moeilijk hebben om nog veel zetels te halen en kan je na verkiezingen snel tot een akkoord komen met dat andere blok’, zegt De Wever. Zo komt België volgens De Wever de facto in een confederalisme terecht. ‘Het kiessysteem moet worden herzien voor we het land kunnen herzien’, aldus De Wever.

En wat als het Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen wordt? Als ze erin slaagt de ontgoochelde N-VA kiezer te lokken? Wat dan? Een tête à tête met de “grootste partij van Wallonië” om het Vlaams Belang te laten verbieden? We zijn ervan overtuigd dat de zgn. “democratische” regeringspartijen, die stilaan op weg zijn de kiesdrempel niet meer te halen, gewillig mee aan de kar zullen trekken.

Het Vlaams Belang belooft dat dit slechts het startschot van protest is tégen de anti-Vlaamse regering die op het punt staat gerealiseerd te worden.

U kunt hier de toespraken lezen van:

STOP!

Nieuwe politieke lijst STOP komt bij komende verkiezingen op tegen de onzin en waanzin in de Covid-hysterie en tegen de ondemocratische regering. Advocaat Michael Verstraeten trekt het project. Aangezien er nauwelijks fundamentele kritiek/tegenstand komt tegen de maatregelen vanuit Vlaams Belang en N-VA, een noodzaak, vindt hij. In Nederland vervult Thierry Baudet deze rol met zijn partij, in Oostenrijk de FPÖ en in Duitsland stond ook een nieuwe sterke politieke beweging op enkele maanden tijd. Klik hier voor Verstraetens videobericht.

Facebookberichten van gisteren:

Refererend naar HLN ““Waarop wachten ze in Brussel?” Ziekenhuizen overvol, en de beleidsmakers… doen niets”:

Michael Verstraeten

21 u  · HLN.be  · Fake News? De cijfers van Sciensano: In het Brussels gewest zijn er actueel 178 Covid – patiënten gehospitaliseerd. Op 25 september hebben zich 20 patiënten aangediend. 24 patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis. Er lagen op 25 september 41 mensen op intensieve zorgen. Waarvan 23 aan een ventilator.

In het Brussels gewest zijn er 8000 hospitaalbedden. Dat zou betekenen dat slechts 2 % covid-patiënten toegelaten zijn in de Brusselse ziekenhuizen. Daarvoor moet dan het land plat?

Er zijn maar 3 mogelijkheden: 1. De cijfers van Sciensano trekken op niets. 2. Dit bericht is een leugen. 3. Men heeft de zorg de voorbije maanden totaal niet voorbereid voor Civid-Patiënten waardoor er een hallucinante ondercapaciteit is in de ziekenhuizen. Elk van deze 3 mogelijkheden is schandelijk.

Het geld stroomt blijkbaar langs alle kanten binnen. Herlees:

Michael Verstraeten

15 u  · Prof. Molenberghs, Prof. Van Damme en Prof. Vlieghe gaan in staking omdat ze als adviseurs van de overheid hun goesting niet krijgen. Hun universiteit krijgt wel, gedeeld met de ULB, 20 miljoen euro’s van diezelfde overheid die ze adviseren in dezelfde materie. Als dat geen belangentegenstelling van jewelste is. Om dan nog in “zwijgstaking” te gaan. Ik zou mij diep schamen. Hoewel. Het is misschien beter om permanent te zwijgen, in die situatie.

Bericht van eergisteren:

Michael Verstraeten

1 d  ·  Vergelijken we even het aantal “besmettingen” in België volgens Worldometers en Sciensano. Eerst Worldometers (cijfers die de WHO o.a. hanteert) en dan Sciensano. Van 8 tot 22 september.
8 september: 402 / 871
9 september: 372 / 1023
10 september: 550 / 1143
11 september: 877 / 1284
12 september: 969 / 618
13 september: 941 / 302
14 september: 977 / 1724
15 september: 851 / 1628
16 september: 489 / 1941
17 september: 1153 / 1745
18 september: 2028 / 1725
19 september: 1673 / 873
20 september: 1099 / 453
21 september: 1547 / 1970
22 september: 1097 / 1154
Totaal Worldometers: 15.025
Totaal Sciensano: 18.454
Dat is een verschil van maar liefst 23 % op een termijn van slechts 2 weken.
Het laatste cijfer is van 4 dagen geleden. Dus het kan niet liggen aan data die achterkomen.
Zowel de cijfers per dag als de totalen liggen helemaal uit elkaar.
Is er nu werkelijk niets dat die “wetenschappers” eens precies kunnen doen met betrekking tot Covid?
Nog daar gelaten dat de tests die de basis vormen voor deze cijfers ook al totaal onbetrouwbaar zijn.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/?fbclid=IwAR3QCUZkbrUkfsgqE2_IghUPtxaLhqAQuXOGuvGo4CHIWd6gQi3mEt_t4ro

Ter kennismaking met Michael Verstraeten: let wel, onderstaande video dateert van midden juli. De filmpjes, die hij op zijn facebookprofiel geplaatst heeft, kunnen wij niet hernemen wegens een softwareprobleem.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een enorm enthousiasme en een daverend applaus, vanwege de 50 lidstaten die het Handvest van de Verenigde Naties ondertekenden in juni 1945. Het zou de basis worden voor een wereldregering van vrede, veiligheid en welvaart, die de waardigheid en de rechten garandeert van alle mensen en alle volken. Met twee verwoestende wereldoorlogen vlak na elkaar was de maat vol. Nooit meer oorlog. Conflicten, ellende, honger en armoede moeten opgelost worden op menswaardige wijze, met onderling overleg, op basis van recht en gerechtigheid, wederzijds respect en solidariteit. Inmiddels hebben 193 lidstaten dit ideaal onderschreven en zijn hiervoor meer dan 40.000 mensen werkzaam. Onze VRT wijdt een uitgebreide beschouwing aan de viering in New York op 21 september 2020, onder de titel: Verenigde Naties worden 75: heeft de VN nog een hoofdrol op het wereldtoneel? Of staat ze straks voorgoed buiten spel?” . Een terechte vraag. De huidige wereldpolitiek wordt immers in grote mate bepaald door machtige organisaties  buiten iedere democratie om, zoals het Wereld Economisch Forum en hun jaarlijkse hoogmis in Davos. Daar maakt een elite (o.a. van de  Bilderberggroep) het menu op voor de wereldfamilie.

Het Handvest of Charter van de Verenigde Naties is een bijzonder document en een waardige basis om alle problemen tussen de volkeren op te lossen. In de praktijk zijn er vijf mogendheden die iedere resolutie met een veto kunnen blokkeren: China, Rusland, VS, VK en Frankrijk. Onze VRT journalisten menen hiermee de vinger op de wonde te kunnen  leggen en geven er een concreet voorbeeld bij van een zogenaamd misbruik.  Het recente Duits-Belgisch voorstel om langs de Turkse grens humanitaire hulp te verschaffen aan de noodlijdende bevolking in N. Syrië, werd door een Russisch en Chinees veto tegen-gehouden. Onze journalisten (en politici) blijken niet te beseffen dat ze hiermee deskundig met een pincet een splinter uit het oog van anderen willen halen terwijl ze zelf een balk in hun oogkas hebben steken. Immers, de uiteindelijke bedoeling van de westerse humanitaire hulp is steeds een vrije toegang garanderen buiten iedere controle van Syrische regering en leger, nl. om wapenleveringen en hulp aan de terroristen te kunnen verder zetten en het land verder te vernietigen. Telkens hebben Rusland en China de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië met hun veto willen verdedigen. En deze zijn de basisregels van het Handvest van de Verenigde Naties. Humanitaire hulp aan de bevolking wordt best door het leger verzekerd. Het Syrische leger garandeert met enorme offers de bescherming van het volk. Ook ons land is er als de kippen bij om de mug te ziften en de olifant met huid en haar te verorberen.

Volgens  de Oudgriekse historicus en filosoof Plutarchus zou de Romeinse senator Cato de Oude uitgeroepen hebben: Ceterum censeo Carthaginem esse delendum (overigens ben ik van oordeel dat Carthago moet verwoest worden) en zou hij bij iedere redevoering dit herhaald hebben. Drie jaar na zijn dood, in 146 vóór Christus, werd inderdaad Carthago, de rivaal van Rome, verwoest. Zolang oppermachtige staten door hebzucht, eerzucht en machtsdrang gedreven worden in plaats van het internationaal recht te erkennen en respect voor andere landen op te brengen, zullen er criminele oorlogen blijven woeden.

Lees verder