Veel te goed is half zot

Afbeelding Veel te goed is half zot bekijken - Stad Kortrijk

Regelmatig duiken er berichten op dat zgz. “onbegeleide minderjarigen” dan toch meerderjarig, zelfs tot tien jaar ouder zijn, dan dat ze bij hun asielaanvraag opgegeven hebben. O.a. was er het bekende schandaal van de groep zgz. “minderjarigen” uit de Jungle in Calais die tot het grondgebied van het V.K. toegang verleend kregen. Tot de beelden opdoken in de pers, waaruit duidelijk bleek dat de “jongeren” volwassen zwaar behaarde exoten, van midden 20 tot 30, waren.

Nu is er – weer – eentje door de mand gevallen. Door eigen toedoen, dan nog wel. Hij is het lieverdje dat in de buurt van het kantoor van Charlie Hebdo zijn hakbijl bovenhaalde om de Profeet te wreken op toevallige passanten.
Toen men de gsm van de zgn. Ali Hassan (18) uitpluisde, vonden de politiediensten een document waaruit blijkt dat het in werkelijkheid om Zaheer Hassan Mahmood, 25 jaar geleden geboren, gaat. Hij had dus nooit als “onbegeleide minderjarige vluchteling” Frankijk mogen binnenkomen mét de daaraan verbonden speciale gunstige voorwaarden. Als dank voor de hartelijke ontvangst, kapte hij als een waanzinnige op onschuldige mensen.

Steeds meer, in alle EU-landen die gastvrijheid (moeten) verlenen aan zgn. “beschermingszoekenden” komt de overheid tot de vaststelling dat vluchtelingen – voor zover nuttig – over meerdere identiteiten beschikken. In een lange-afstands-reisbus ontdekte de Beierse politie begin september in de buurt van Lindau nog een Algerijn die in de databank der vingerafdrukken niet minder dan 35 identiteiten had! Een andere “vluchteling” kon het zowaar tot 52 identiteiten schoppen mét daaraan verbonden 52 x sociale uitkeringen! En dan worden de daarbij horende echtgenotes met hun kinderschaar nog niet vermeld.

Men kan zich afvragen waarom de aanslagpleger niet op de lijst der gevaarlijke islamisten beland is. Onder geen enkele van zijn identiteiten. Nochtans viel hij reeds onder zijn nepnaam Ali Hassan bij de veiligheidsdiensten op toen hij enkele maanden geleden met een beenhouwersmes aan een Parijs’ treinstation zwaaide. Hij kreeg toen zowaar een proces aan zijn been wegens verboden wapenbezit. Wellicht plande hij toen reeds een aanslag. De papa van Ali, resp. Zaheer, begrijpt de heisa niet. Integendeel, hij is trots op zijn zoon, zo verklaarde hij in de Hindustan Times. Zoonlief zou “schitterend werk” verricht hebben en hij wil dat de Pakistaanse regering de niet zo ‘jonge’ held “met het hart van een leeuw” naar huis halen om hem met gepaste eer te ontvangen vermits hij “de zaak van de islam een dienst bewezen heeft” en als moslimland moet men dat weten te eren…

De stamhouder zou een boer zijn, ergens in het kleine stadje Mandi Bahauddin in Punjab. Zoonlief, de held van Parijs, zou twee jaar geleden naar Frankrijk vertrokken zijn; hij was toen dus reeds 23. Van de vijf zonen zijn er drie naar het buitenland getrokken, twee resideren in Frankrijk en eentje zit in Italië.

Dat Ali, resp. Zaheer, in werkelijkheid veel ouder is verrast niemand meer. Volgens een onderzoek in Duitsland bij zgz. “minderjarige migranten” geeft 2 van de 5 migranten een verkeerde leeftijd op. Bij het onderzoek werden 600 zgz. minderjarigen door RX-onderzoek van de handwortels, het kaakbeen of het sleutelbeen door de loep genomen. Het resultaat was duidelijk: ca. 40% heeft zonder scrupules gelogen om de asielkansen te doen stijgen en een gunstigere begeleiding te kunnen krijgen. En dit was een eerder voorzichtige schatting, stelt de Universiteit Münster. Immers: daar men de geboortedatum niet op een dag juist kan vaststellen, werden de “jonge” migranten een foutmarge toegekend, die telkens in hun voordeel uitvalt. Ergo: minderjarig.