De drie aartsengelen

G.K. Chesterton schreef: “Kunst wordt geboren waar het hedendaagse in aanraking komt met het oneindige.” Dit schilderij is daar een goed voorbeeld van. Deze drie aartsengelen waren drie speciale boodschappers die uitgezonden werden om een speciale taak op een speciale wijze te vervullen.

The Three Archangels and Tobias,  by Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Florence
De drie aartsengelen en Tobias, Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Firenze

Vandaag vieren we de feestdag van de drie aartsengelen, Michaël, Gabriël en Raphaël. Aartsengel betekent een engel met een hogere rang, zoals een aartsbisschop een hoograngige bisschop is.

  • Michaël won het gevecht tegen Satan toen deze God uitdaagde. Zijn naam betekent “Wie is zoals God?” Met een impliciete antwoord dat niemand met God kan vergeleken worden, daar hij de Grootste is.
  • Raphaël (midden), wiens naam betekent “Kracht van God”, bracht Zacharias de aankondiging van de geboorte van Johannes, genas Tobit, de vader van Tobias (wiens hand hij vast houdt), van zijn blindheid. Tobias zelf draagt een vis, die hij gevangen had tijdens hun tocht om zijn toekomstige vrouw van demonen te verlossen.
  • Gabriël (rechts), met een witte lelie, kondigde Maria aan dat zij de moeder van Jezus zou worden. Zijn naam betekent “God is mijn kracht”.

Vermits er voorlopig van reisplannen richting Firenze geen sprake kan zijn, bieden wij u onderstaande video aan met een online bezoek aan het Uffizi museum.