Terugblik

Beelden uit het jaar 1934 over de onthulling van het gedenkbouwsel ter ere van Peter Benoit met burgemeester Kamiel Huysmans en voormalig burgervader Frans Van Cauwelaert.

Het bouwsel werd groenlachend “het wandelend monument” en “het zwembad van Kamiel” genoemd. Verneem hier hoe het monument op de duur meer leek op een verwaarloosd rondtrekkend foorkraam dankzij de onbekwame, ongeïnteresseerde en/of ronduit Vlaamshatende, luie politiekers op Het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis.

In het park voor de feestzaal Harmonie is een arduinen gedenkteken met fontein voor Peter Benoit (1834-1901) gelegen, ontworpen door Henry van de Velde in 1933. Het monument werd onthuld op 12 december 1934 op het plein voor de Koninklijke Vlaamse Opera op de Frankrijklei. In 1953-54 werd het gedenkteken verplaatst naar de tuin van de Harmonie. Lees ook: Inventaris Onroerend Erfgoed

Er is niets mis met uw luidspreker… de film heeft geen klank.

Wij missen je nog steeds, Heer Ray!

In de wandelgangen van het Angeltjesparlement noemde men hem “Heer Ray”. Ray, de sarcastische, erudiete, muziekliefhebbende Antwerpse flamingant die ondanks alles nog even verliefd was op de Koekenstad als op zijn echtgenote, Gerda.

Ray De Bouvre, de stichter-leider-voorzitter-hoofdredacteur van Angeltjes overleed op 29 december 2012. Hij zou vandaag 83 jaar geworden zijn.

Waarmee kunnen we hem beter herdenken dan met een staaltje van zijn schrijfkunst? Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren:

Het is altijd dubbelzinnig als Vlaams-nationalist te pleiten voor de Belgische identiteit.  Maar ja, zolang we weten waar we het over hebben, overleven we deze kleine ramp.

Er zijn zo massaal veel buitenlanders in dit land binnengestroomd, van wie een overdreven hoog percentage in de gevangenis verblijft, dat het beheer van die instellingen een ware wanhoopsopdracht is.  In het land B. bevinden zich 9147 personen in staat van vrijheidsberoving.  Het percentage vreemdelingen ligt rond de 50% maar is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, gezien de talrijke nieuwe en jonge belgen die met hun gemoed vastgehaakt blijven aan het moederland.  Een bruggetje: http://www.nationmaster.com/country/be-belgium

De loodzware en ingewikkelde staatsadministratie staat vaak een modern en efficiënt beleid in de weg.  De voorbeelden bij het mistroostige justitiedepartement zijn hilarisch, schrijnend en dramatisch.  Elke staatsambtenaar wordt behandeld als een klein kind,  gekneld tussen een veelheid aan reglementen en syndicale dienstbaarheden. Er worden aan mensen grote verantwoordelijkheden opgelegd maar ze beschikken over een blikken trommeltje, een griffel  en een lei om hun taak te vervullen.  Niet alleen bij justitie en in het gevangeniswezen maar ook bij het beschamende departement van financiën is het afstempelen van documenten vaak de enige taak die men kan volbrengen zonder in materiaalschaarste te vallen.   De verouderde computers staan in de kelder te roesten omdat ze niet geschikt zijn voor de aangekochte programma’s. En men moddert verder aan.

Hoe dit alles blijft draaien ?  Omdat er elke dag geld binnenstroomt en geld wordt door de staat verslonden als de koene ridder door de zevenkoppige draak.  De economie wordt dagelijks uitgemolken door dit schrokkige  land, zonder toekomst, met een lafhartig,  manipuleerbaar parlement en een groep toppolitici die eigenlijk stuk voor stuk levenslang verdienen, wegens misbruik van vertrouwen.

Er zal afstand gedaan worden van een van de ijzeren wetten van de dienaar van de staat : zijn nationaliteit.  Het begint met  de aanwerving van niet-Belgische cipiers, zodat er kan gecommuniceerd worden met het rapalje.  U ziet waartoe dit zal leiden, naar nog meer verwarring, onduidelijkheid en mogelijkheden tot misbruik, spanningen tussen het personeel, het betrekken van anderstaligen in gevangeniscomplotten, enz. 

Men is bezig deze staat uit te kleden en de greep van vreemdelingen en moslims wordt groter met de dag.  Wie dit vaststelt of beaamt, is een racist, ik weet het.  Alle wegen die tot hiertoe bewandeld zijn geworden, hebben nergens toe geleid in multikul land. Men gaat weer een stap verder in de afbouw van zekerheden.

Een poging om het land B iets positiefs te laten verrichten voor de eigen mensen, hebben wij niet gezien.  Al was het maar om ons pro-forma proberen mild te stemmen. Behalve het halfslachtige voorstel voor 11 juli, een onbetaalde feestdag.  Aan dat soort zaken zie je de wereldvreemdheid van die knapen in hun onderhandelingen.

Ray – 30.10.2007

Voor jou, Ray, dit vergeten liedje van Lucienne Delyle, dat je graag hoorde:

Hebben alleen de vijf “happy few” nucleaire wapens?

Het antwoord is neen. De VSA, Frankrijk, Rusland, China en het V.K. hebben officieel kernwapens. Waarom mogen zij wat andere landen niet mogen? Simpel, zij hadden ze al voordat het NPV (non-proliferatieverdrag) in 1970 getekend werd.

Als je er dan vanuit gaat, dat alle andere landen over geen kernwapens beschikken, of de mogelijkheid om ze te maken, dan zit je fout. Vier VN-leden hebben het verdrag nooit ondertekend: India, Pakistan en Israël (alle drie kernwapenstaten), alsmede het in 2011 onafhankelijk geworden Zuid-Soedan. En op 10 januari 2003 kondigde Noord-Korea aan zich uit het verdrag terug te trekken nadat ze al het gewenste materiaal geleverd kregen dat ze voor vreedzame doeleinden wilden gebruiken.

Het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden is wel toegestaan. Maar… als één der vijf b.g. landen vindt dat een land, misschien, eventueel, waarschijnlijk aan een kernwapen zou kunnen sleutelen, dan is alle hens aan dek. Zij, de happy few, willen per se de beslissende druk op de paddenstoelwolk-knop behouden.

India en Pakistan, die het verdrag niét ondertekend hebben, gaven ronduit toe dat ze over kernwapens beschikken. India zou intussen al over een behoorlijk aantal kernkoppen beschikken, ook Pakistan, echter een kleiner aantal.

Iran, ondertekenaar van het verdrag, ontwikkelt nucleaire technologie voor geneeskunde en energieopwekking, maar wordt – in hoofdzaak door Israël en de VSA – ervan verdacht in het geheim kernwapens te ontwikkelen. Zonder bewijs trouwens. In 2015 beloofde Iran geen kernwapens te ontwikkelen en in ruil werden de sancties opgeheven. (de zgn. Iran-deal) In 2018 trokken de VSA, op aandringen van Trumps beste vriendje, waar ze een dorp in de Golan Hoogte naar hem noemden, zich terug uit de Iran-deal, voerden de economische sancties weer in en maakte ze zelfs nog strenger… met het uitwaaierend effect dat andere landen, die met Iran zaken doen, ook gestraft worden. Het is afwachten of de hernieuwde onderhandelingen – na de overname van de macht in de VSA door de Democraten – zullen een positief resultaat zullen ‘mogen” optekenen.

Irak werd zelfs door de VSA & bondgenoten aangevallen omdat het ergens WMD (massale vernietigingswapens) zou verstopt hebben. Quod non. Ondanks uitvoerige inspecties werden ze nooit gevonden. Bush gaf niet op en begon de tweede Golfoorlog. Een jaar later werd een rapport bekend gemaakt door de Senaat waarin stond dat de vooroorlogse verklaringen omtrent Iraakse WMD misleidend waren opgesteld. In 2008 werd de oorlog, zelfs door presidentskandidaat John McCain “een vergissing” genoemd.

Israël heeft het NPV niet ondertekend. Het houdt de lippen stijf op elkaar over het al dan niet in het bezit hebben van kernwapens. We gaan daar later in een aparte bijdrage op in. Maar gaat tekeer als duivel in een wijwatervat bij de veronderstelling, het vermoeden, dat Iran de nucleaire technologie niet alleen toepast om beeldmateriaal van patiënten te kunnen produceren. Bekijk even dit veelzeggend filmpje:

Noord-Korea is een ongeleid projectiel; het land heeft het verdrag ondertekend en zich op 10 januari 2003 teruggetrokken en bekendgemaakt over kernwapens te beschikken. Ten bewijze: een kernproef op 9 oktober 2006, die dezelfde dag “veroordeeld” werd door de VN-Veiligheidsraad. Dit herhaalde zich op 25 mei 2009 met een onderaardse atoomexplosie en nog een kernproef op 9 september 2016.

In het kleine dichtbevolkte Israël kernproeven uitvoeren is onmogelijk. In 1979 en 1980 namen ruimtesatellieten twee Zuid-Afrikaanse atoomproeven waar, “vermoedelijk uitgevoerd samen met Israël”. Het toenmalige apartheidsregime heeft altijd ontkend dat het aan kernwapens werkte, maar onderminister Aziz Pahad heeft dit in 1997 toegegeven. De regering-Mandela had het kleine arsenaal atoombommen toen al ontmanteld en het Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens ondertekend.

Dichter bij huis bevindt zich nog zo’n mogelijk ongeleid projectiel: Oekraïne. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwam een groot deel van het Sovjet-kernwapenarsenaal in Oekraïense handen. In 1996 is dat officieel volledig overgedragen aan Rusland, maar het is onbekend, onduidelijk, onzeker … of er toch nog bruikbare kernwapens in Oekraïne achter gebleven zijn.

Op 11 mei 1995 werd in New York door 170 landen besloten het verdrag voor onbepaalde tijd en onvoorwaardelijk voort te zetten. Rusland nam de plaats in van de voormalige Sovjet-Unie.

Meer uitleg in onderstaand filmpje:

Vraagje aan Maria

Mary, Did You Know? is een kerstlied, waarbij de zanger zich richt tot Maria, de moeder van Jezus. Tekst: Mark Lowry in 1984; muziek geschreven door Buddy Greene in 1991.

Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver youMary, did you know that your baby boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of GodMary, did you know?
Mary, did you know?
Mary, did you know? Did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the LambMary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the great, I AmMary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? Oh

Och arme, Bill Gates!

Het was een moeilijk jaar. De pandemie… (Bill monkelt en haalt zijn schouders op).

“2021 was een verschrikkelijk moeilijk jaar voor vele mensen, ook voor mij, maar er zijn redenen om toch optimistisch gestemd te zijn.”

Vervolgens krijgt u op 0’15” van de tijdlijn een idee waarom hij ondanks alles toch optimistisch is: $ 124 miljard is niet bepaald iets waar je pessimistisch van wordt.

Geslachtsverandering mag iets kosten… voor de belastingbetaler

De Australische Groenen willen 15 miljoen Aus. dollar (= 9.6 miljoen euro) per jaar reserveren voor geslachtswijziging en/of gerelateerde multigeslachtsgeöriënteerde behandelingen. 15 miljoen Aus. dollar! En op termijn moet het gewoon – vanzelfsprekend – gratis worden!

Enkele citaten uit hun geslachtenbijbel:

“Trans en geslachtsmultigeöriënteerde mensen verdienen in hun geslachtsuitdrukking bevestigd te worden.”.

Geslachtsbevestigende gezondheidszorg kan levensreddend zijn voor sommige trans- en geslachtsmultigeöriënteerder mensen; echter de grote hindernissen en kosten maakt de toegang tot de gezondheidszorg voor velen moeilijk tenzij ze zich voor tienduizenden dollars in de schulden steken. Dit is onaanvaardbaar in een welvarend land zoals het onze.”

“Gezondheidszorg is een mensenrecht. Eender hoeveel er op je bankrekening staat moet je toegang hebben tot gezondheidszorg om het lijden te verlichten en je leven te verbeteren.

“Eender hoeveel of hoe weinig geld je hebt, zou je toegang moeten hebben tot de gezondheidszorg die je identiteit en de uitdrukking van diepste eigenste ik benadrukt en je helpt opdat je gezien wordt zoals je wenst gezien te worden.”

https://greens.org.au/news/media-release/greens-announce-plans-make-gender-affirming-healthcare-free-medicare

Waarom de Oekraïense crisis de schuld is van het westen…

Heel af en toe hoort men ook eens een ander geluid. Zoals van prof. John Mearsheimer, tijdens een lezing in de universiteit van Chicago in het jaar 2015. Het is zes, zeven jaar later nog even actueel als toen. Het zou ons te ver leiden dit in zijn geheel te vertalen, vermits er geen ondertiteling of geschreven tekst beschikbaar is. We citeren niettemin een behoorlijk stuk dat we van de audio vertaald hebben:

“Er zijn drie sleutelelementen in onze (VSA) strategie:

1) de uitbreiding van de NAVO – sinds Clintons presidentschap zijn we steeds verder naar het oosten opgeschoven – de Russen vinden dit een rode lijn.

2) de uitbreiding van de EU die als doel heeft Oekraïne economisch in het westen op te nemen. Ook hier een zelfde betrachting: Oekraïne steeds verder van Rusland te verwijderen.

3) een oranje revolutie aanmoedigen… met gekende motto: “democratie” in Oekraïne en elders neerpoten. Zoals u weet lopen de VSA heel de wereld af waarbij het probeert regeringen te doen vallen en te doen vervangen door “democratisch gekozen” regeringen. En ja, wie houdt er nu niet van democratie?…

Wij willen dus regeringen doen vallen en vervangen door democratisch gekozen leiders. We gaan ervan uit dat de “democratisch gekozen leiders” ons, de VSA, goed gezind zullen zijn, waardoor we twee vliegen in een slag vangen: de ongewenste regering is weg en de gewenste leiders zitten op hun troon.

Begrip voor de Russische houding: de Krimbevolking koos met een overgrote meerderheid voor een terugkeer naar Rusland. De Krim is weg. En komt nooit meer terug. Dat Rusland Oekraïne wil heroveren gaat niet gebeuren. Poetin is veel te intelligent om dit te doen; men herinnere zich het débâcle met de Russische invasie van Afghanistan, met de Amerikaanse invasie van Afghanistan, van Irak, met de Israëlische invasie van Zuid-Libanon… we moeten daaruit wegblijven. Als je echt Rusland wil treffen, moet je het juist aanmoedigen Oekraïne te heroveren.

Poetin is veel te slim voor dit scenario. Hij wil Oekraïne treffen. Wat hij wil duidelijk maken is: tot daar en niet verder, terug naar het status quo van februari 2002 of jullie (het westen) doen vrolijk verder en dan zullen we Oekraïne kapot maken.

Rusland zal nooit toelaten dat de VSA & hun bondgenoten een groot stuk onroerend goed binnenrijven aan hun westerse grens, op hun deurdrempel. Dit is en kàn geen verrassing zijn voor de VSA. Wij hebben immers de Monroe doctrine: de westelijke hemisfeer is onze achtertuin en niemand vanuit een veraf regio mag er militaire uitrusting plaatsen. En hij verwijst naar de Cuba rakettencrisis*… en stelt dat “wij ( de VSA)totaal gek werden bij het idee dat de Sovjetunie troepen (bases, raketten e.d.) zou stationeren op Cuba… totaal onaanvaardbaar… kunt u zich voorstellen dat bv. binnen 20 jaar er Chinese kanonnen in Mexico staan? Natuurlijk zal dat niet gebeuren, màg dat niet gebeuren, want we gaan dan opnieuw de Monroe doctrine inroepen!

Dus moet er niemand verbaasd zijn dat de Russen het een rode lijn noemen als het westen Oekraïne als één grote militaire basis gaat uitrusten en bewapenen…. Maar we hielden niet op…”

Op 7 december bood Terzake een verrassend neutraal inzicht met een analyse door prof. Bart Kerremans, prof. Amerikaanse politiek en Ria Laenen, experte Rusland. U kan de uitzending mits aanmelding hier (her)bekijken.

*We verwijzen in dit verband naar onderstaand artikel van 24.12.21:

Zou een doorsnee Amerikaan zich hiervan bewust zijn?

“De overheid is het probleem, niet de oplossing!” (Reaganomics)

Reaganomics = vloeken in de Bidenkerk
Teslabaas Elon Musk  moet ongeveer 12 miljard dollar aan belastingen ophoesten. Als hij al zijn opties uitoefent die volgend jaar aflopen, tenminste. Dat is een kolossaal bedrag. Maar rekening houdend met de spilzucht van de Amerikaanse overheid, die 18,6 miljard dollar per dag uitgeeft, is Musks bijdrage net voldoende om die overheid 15 uur en 25 minuten in leven te houden. 

Verneem meer bij: “Waarom spreken we over de perversiteit van de Verenigde Staten?”

De VSA hebben zelfs een nationale schuldklok; u kan de actuele stand hier bekijken.

Een stukje geschiedenis…

Vluchten kan niet meer…

Enkele koppen uit de media:

  • Kakkerlakkenmelk is 3 x voedzamer dan koemelk.
  • De woke-beweging zou het volgende groots Amerikaans exportproduct kunnen worden.
  • V.K. enkele inches dichterbij het verbod op privé autobezit
  • Bolivia: regering dreigt met 10 jaar gevangenis voor degenen die hun vaccinatiebewijs bij sociale bijeenkomsten niet bij zich hebben.
  • “Weeg me niet” kaartjes moeten stress in dokterskabinetten wegnemen.
  • Terwijl Israël overweegt een 4de vaccinatie goed te keuren, waarschuwen sommige wetenschappers voor een omgekeerd effect: te veel vaccinaties zouden als resultaat hebben dat het lichaam het virus minder goed kan bestrijden.
  • Overbelasting van het internet

Bekijk het filmpje voor meer duiding: