2 gedachten over “Zogezegd

 1. Natte vingerwerk is geen wetenschap; Bol het af, ransige pipo!
  Excuus voor het woordgebruik

 2. Er is al sinds 1991 een wet op de motivering van de bestuurshandelingen :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072936&table_name=wet
  met titel :
  “29 JULI 1991. – Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.” (=einde titel).

  De motivering is dus een wettelijke verplichting. Van belang is artikel 3 :
  “ Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” (=einde citaat).
  Uit de reactie van Van Ranst , ik citeer : “Het werk van de GEMS wordt veel moeilijker na het arrest nu we adviezen moeten motiveren. De wetenschap ontbreekt vaak.”” (=einde citaat), kan dan ook afgeleid worden dat er dan ook beslissingen werden genomen zonder afdoende motivering.

  Een dergelijke afdoende motivering is immers zeer moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, wetende dat het bij dit Covid 19(84) complot niet gaat om onze gezondheid, maar wel om een psychologische, biologische en economische oorlogsvoering tegen de bevolking en vooral dan tegen Vlaanderen en de politieke vijanden met de gevaarlijke boodschappers, waaronder de “anti-vaxxers”(sic)..

  Een dergelijke oorlogsvoering dient dan ook deskundig “verpakt” te worden.
  Dat hierbij het dan ook al eens verkeerd loopt blijkt uit de maatregelen tegen de “linkse” culturele sector. Het kot stond dan ook in brand, en de soortgenoten binnen de Raad van State, ontwaakten uit hun lethargie, en grepen in, met een snelheid en daadkracht die Stakhanov deden verbleken.

  Een analyse uit een Franstalige bron :
  https://www.nation.be/2021/12/27/le-monde-de-la-culture-se-mord-la-queue/
  met citaat :
  “Ce qu’on va appeler les « cultureux de gauche » ont été parmi les premiers à collaborer à la gigantesque campagne anxiogène autour du Covid 19. La liste est en effet longue de tous les pseudo artistes-acteurs-rappeurs-danseurs et chanteurs (à 2 balles) qui ont utilisé cette opportunité pour se faire mousser dans les médias afin de nous dire d’accepter les mesures, les privations de liberté et le vaccin………….
  Mais comme la révolution, qui dévore souvent ses enfants, l’hystérie covidiste n’aime pas trop les siens non plus, puisque les dernières mesures sanitaires décidées par le gouvernement frappent le monde culturel…………
  Et aussitôt, les mêmes bobos, qui accusaient le « vil peuple » d’être égoïste voire complotiste s’il refusait le vaccin ou n’appliquait pas les mesures sanitaires, ces bobos se mettent à hurler. Les mêmes qui condamnaient les manifs opposées au Pass sanitaire, se sont empressés d’organiser une manifestation. Pour ces bobos, les mesures sanitaires, c’est évidemment bien mieux quand c’est pour les autres !……………
  Mais mieux encore, les autorités communales et la police annoncent qu’elles n’interviendront pas pour faire respecter les fermetures des théâtres et des cinémas. Ce qui implique donc qu’il existe bien, comme NATION le fait souvent remarquer, une sorte de caste de bourgeois de gauche au-dessus des lois. Pour le vil peuple, contrôles et amendes ! Pour les bobos artistes, la tolérance absolue!…………… “ (=einde citaten).

  Van belang hierbij dat ditmaal de gemeenten en de politie niet gingen optreden tegen diegenen die weigerden de getroffen maatregelen uit te voeren.
  Dit staat dan ook in schril contrast met de terreur tegen het deel van de bevolking dat niet behoort tot de soorten die door de communistische & logemaffia’s beschermd worden.
  Eens te meer dien ik vast te stellen dat het aan Vlaamse zijde, op enkele kleine uitzonderingen, oorverdovend stil blijft om deze Covid 19(84) terreur aan te vallen, en vooral dan de tergende selectief en partijdigheid die met deze terreur gepaard gaat. Onbegrijpelijk, maar dit zal zich nog meer wreken, dan nu al het geval is. Er is toch str.. genoeg in de beerput van Vivaldi, om dit wangedrocht elke dag mee aan te vallen en te bekladden, in plaats van achter de schermen Golfbrekers te “pakken”.

Reacties zijn gesloten.