Cyclus

VERSOEPELINGEN TEN BEHOEVE VAN TRICOLOOR FESTIJN

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Ook bij vorige voetbaltoernooien was ik één van de weinigen, die stelling nam, tegen de belgicistische – opgeklopte – voetbalrage.  Naast het “verdriet” om het afnemen van onze grond- en vrijheidsrechten worden we ook weer geconfronteerd met expansief belgisch patriotisme.

We kunnen de gebruikelijke redenen benoemen: eerstens natuurlijk de inherente voetbalgekte (waar men dan niets anders achter zou zoeken) en tweedens het vorige malen ook aangehaalde onbetwistbare belgicisme van een groot deel van de bevolking.  Nu dient echter de aandacht gevestigd op het feit dat, verdacht ineens, heel wat versoepelingen mogelijk werden, die in deze voetbal-tijd pasten.  En de duidelijke focus dat een belangrijk deel van de bevolking, ondanks alle mens-vijandelijke maatregelen van dit regime toch weer voor hen staan te juichen!!!

Want vergis u niet: het beeld werd vrijgegeven van de regeringsploeg, vermomd als supporters van de Rode Duivels, vol tricolores en sommigen occulte handtekens makend.  Al wat in dit land aan de machtsuitoefening zit, vnl. de demonische krachten achter de schermen, poken deze loftuitingen voor België op.  Men moet dan ook vaststellen dat, gepaard aan de slaafse opvolging van de stilaan absurde corona-regels (bv. mondmaskers in openlucht, parken), we met een graad van idiotie bij de bevolking te maken hebben, die nauwelijks nog te overtreffen is.

In dit artikel wil ik het boek aanprijzen van de Vlaming Walter J. Baeyens, uitgegeven bij De Blauwe Tijger, Groningen:  “De Covid-19 Goelag”.  Hij haalt in dit boek gefundeerd en met vele verwijzingen (voetnoten) zijn stellingen aan, die we ook hier sinds maart 2020, telkens weer de wereld insturen.  Hij doet vele onthullingen, waaronder op blz. 158 : “tot deze groep van Young Global Leaders behoort ook Alexander De Croo, op dit moment, oktober 2020, premier van België……..  De Croo is trouwens een goede vriend van Gates”.  Men heeft in deze regering trouwens ook Frank Vandenbroucke binnengeloodst; een figuur die door zijn enorme politieke opspraak in het verleden, eigenlijk levenslang van een leidende functie in ’s lands bestuur uitgesloten zou moeten worden.  Deze Frank Vandenbroucke pleit nu, schijnbaar alleen, maar schijn bedriegt, voor het voortzetten van corona-dictatuur, zoals de mondmaskers.  Zoals ik in vorige “Cyclus” waarschuwde: we beleven nu een intermezzo, zodat ze na twee maanden met volle kracht weer kunnen verbieden.  Lees vooral : We gaan allesbehalve terug naar normaal”.

In de U.S. heeft een bekende medisch specialist, Dr. Buttar, ook nogmaals (met vele anderen) Bill Gates aangeduid als de “drijvende kracht” achter heel deze nep-pandemie, wat Michael Mannheimer vertaalt met : “US-Wissenschaftler beweist: Bill Gates ist der Drahtzieher des mörderischen Anschlags auf die Zivilisation in der Menschheitsgeshichte.  Corona war von Anfang an von ihm geplant”Kort vertaald: US-wetenschapper wijst Gates aan als de planner van de meest moorddadige aanslag op onze beschaving in de geschiedenis der mensheid.  Dat we met een bevolking zitten in ons land, die nog zeker voor drie-vierde  de leugens van de media gelooft, en er naar handelt, is tragisch.

Men heeft het lichaam van Jürgen Conings “gevonden”.  De kranten krijsen wild in het rond over de vloed van samenzweringstheorieën.  Mogelijk werd Jürgen Conings van aanvang aan gemanipuleerd door de geheime diensten , die bijna in elk land, een spoor van wandaden toedekken.  Noteer dat, als oefening, het nieuwe pan-Europees “leger-eskadron” uitgeprobeerd werd; deze zijn in het kader van de Illuminati ideeën opgevat, om opstandigheid op de meest professionele manier te verhinderen.  Hoeveel kans is er dat die “drijfjacht” van toen toch al succes had?  Want vergis u niet: de toelating van de betoging in Mechelen (13.6) was maar een afleidingsmanoeuver.  Ik nam niet deel (nam aan alle grote betogingen vroeger deel in de Voer, Schaarbeek, de taalgrens), omdat men moest schikken naar de muilkorven-plicht.  Noteer dat velen, geïntimideerd door het speciale sfeertje van “home-town” Mechelen toch niet deelnamen.

Ik bevind me, net als ettelijke decennia daarvoor, in de spits van de Vlaamse beweging.  Tot mijn verbijstering snapt het grootste deel van de actieven, niet welke het “dodelijke” gevaar is van deze uitrol van een digitale, controlerende dictatuur.  Over een aantal vrijheidsberovingen, die ook voor Nederland, permanent dreigen te zijn, hoor ik hen NIET.  De Vlaamse Beweging, de partijen incluis, moeten de onvoorwaardelijke beëindiging van de mondmaskerplicht, het opheffen van het verbod op vergaderen en manifesteren eisen en de onaantastbaarheid van zowel de woning als het lichaam (vaccinatiedwang) als niet te onderhandelen benoemen.

Het tricoloor tijdperk is vooral een oefening om de staatsburgers nog meer als slachtvee te kunnen klasseren.  Hoe kunnen de Vlamingen daarover in alle talen zwijgen, als het gaat om een staat, die ons al van bij de aanvang als tweederangsburgers behandelt?  Dit ziet men best aan onze situatie in Brussel en aan de taalgrens.  Iemand die ronduit zijn sympathie voor België, zelfs via het voetbal toont, kiest naar mijn opvatting tegen de belangen van de Vlamingen.

Ook al zou ik maar de stem van “de roepende in de woestijn” zijn, zeer kortelings zal de schrikbarende waarheid des te duidelijker worden.  In de latere herfst zal ons verzet duidelijk moeten geklonken hebben, want zwijgen is geen optie!  Men plant nu in het E.P. de goedkeuring van een “voorstel van vrouwenrechten”, waar abortus tot gevorderd tijdstip als een “mensenrecht” zou betiteld worden.  Alle Vlaamse partijen, behalve het Vlaams Belang, willen dit duivels voorstel goedkeuren!  (Matic rapport: www.europarl.europa.eu/document/A-9-2021-0169_NL.pdf).

Jos Wouters, Boom, Zomerzonnewende, 21 juni 2021

Geuzenlied

Duyse Florimond Van -

Volgens Florimond van Duyses “Het oude Nederlandsche Lied” moest dit geuzenlied in 1566 ontstaan zijn en werd het voor het eerst gepubliceerd in “een nieu Geusen liedboek” in 1581. Het lied zou geschreven zijn door ‘E.H.’ Arent Dirckszoon Vos, naar volgend citaat: “Tghene hier nae volghet en is noyt in eenighe Liedtboecken ghedruckt gheweest. – Een Liedeken gemaect by M. Arent Dircxz. Vos / in zijn leven Pastoor inde Lier / ende soude wel voor in desen boeck behooren ghestelt gheweest te hebben: Op de wijse”

Lang heeft Vos niet kunnen genieten van zijn lied. In 1570 werd hij te ‘s-Gravenhage op de brandstapel gezet als straf voor het deelnemen aan de Beeldenstorm in zijn Lierse kerk en het roven van kerkzilver. Triest detail is dat een van de verzwarende omstandigheden in het dossier het bezit van een “opruiende liedtekst” was, vermoedelijk dit lied.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_oude_Nederlandsche_lied

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ACHTERDOCHT IS AAN DE ORDE

Na 14 maanden maatregelen tegen de vrijheid en de grondwetten, onder het mom van een pandemie, gaat men “versoepelen”.  Maar de opmerking vooraf is dat de opposanten tegen de corona-maatregelen blijvend als tegenstander van het “Belgisch” regime worden gekenmerkt.  Dus, als men de maatregelen van het Overlegcomité FOD niet aanvaardt, wordt men ook als een staatsvijand beschouwd.  Daarom acht ik het bv. waarschijnlijk dat mijn telefoon en andere digitale apparaten door de staatsdiensten gevolgd worden.

Aan al deze werknemers van de maffia-staat Belgie kan ik, ter verkorting van mijn artikel, de reacties van Graaf de St.Germain, op 30.5.21 op het artikel “Gedachten in gedichten” twee delen, aanbevelen.  Daar hoef ik niets aan toe te voegen.  Eveneens aan de trollen beveel ik de reactie van Paul aan, die alle vragen stelt die een vaccin-weigeraar aan de corrupte dwanginstanties kan stellen.

De voorbije dagen werd er veel gedebatteerd over de vrijheid van meningsuiting.  Aanleiding is het ontwerp van Vincent Van Quickenborne, om zogenaamde haatspraak aan een andere rechtbank toe te vertrouwen (weg bij Assisen, met een strikt vervolgingsbeleid).   Het siert de N-VA met Peter De Roover, dat ze daar dwars gaan voorliggen.  Maar de talrijke artikels, die hier rond in allerlei fora verschijnen, verdoezelen de ware aard van de gehele constructie.

Het gaat in wezen niet enkel om “haatspraak”, niet enkel om de bestrijding van corona-sceptici, niet enkel om sympathisanten van Jürgen Conings, niet om de spandoek van de Voorposters.  De opbouw naar een perfect Belgisch loge-concept was al zeer lang in voorbereiding.  Gedurende meer dan tien jaren, destijds nog in het Nationalistisch Verbond, waarschuwde ik voor de repressie die er zat aan te komen.  De eindbedoeling is de totale vernietiging van elk zelfrespect, elk volksbesef, elke verworvenheid die in de loop van 100 jaar Vlaamse Beweging is bereikt.  Als de oppositie-krachten niet werkelijk een strijdmethode ontwerpen en de Vlaamse bevolking zonder taboe benaderen, zie ik het zwart in.

Het is geen toeval dat exact Alexander De Croo tot eerste minister is benoemd en nu voluit zijn strijd tot vernietiging van de Vlaamse levenskracht voert.  Heeft u de verschillende filmpjes met zijn “lichaamstaal” al gezien, wanneer hij met iets, resp. iemand, Vlaams wordt geconfronteerd?  Alsof de duivel die met wijwater wordt besprenkeld!  De Open VLD is al sinds het ontstaan van België de voornaamste belgicistische kracht  (later samen met Groen) en men ziet aan bv. de woede-uitbarstingen van een Patrick Dewael dat ze elk zelfstandig averechts denken haten als de pest.  In de lijn van de bijdragen van Graaf de St.Germain moet ik zeggen dat het echte beleid niet voor onze ogen wordt bepaald, maar in nauwe samenspraak met de occulte/satanische machten achter de schermen, op een heel ander dan een louter het Belgisch niveau.

Deze dreiging geldt trouwens niet enkel voor dit land; in de meeste wereldlanden heersen de links-liberale pionnen van de Nieuwe Wereld Orde.  Eén van hun grote objectieven is het uitdunnen van de rangen van de wereldbevolking.  Lees daartoe: Ehemaliger Senior Economist v.d. Weltbank :  Die N.Y.T. bereitet uns auf einen massiven Bevölkerungsrückgang vor.    En verder nog: Vaccine murders are passed off as Covid.   De grootste schok, wat velen nog steeds niet kunnen geloven, is dat de links-liberalen  (zie o.a. VVD in Nederland en O-VLD in België) eigenlijk een puur communistisch-goelagiaanse agenda aan het uitvoeren zijn.   Als ik het geluk – en Gods zegen –  heb voor hierna nog volgende artikels, zal ik het thema “bevrijdende verkiezingen” behandelen in de toekomst.

Barbara Pas heeft het ook begrepen: “Vlaamse mening wordt verboden”.  De achterdocht moet vooral uitgaan naar de zgn. versoepelingen, die inhoudelijk door onevenwichtigen zijn ontworpen. Vanaf 9. juni zal men weer mogen knuffelen, maar de mondkapjesplicht wordt niet opgeheven (zal blijvend zijn, vrees ik);  de cafés restaurants mogen weer bezocht worden, maar men is met de uitrol van een volkomen onwettelijk (Europees/Belgisch) vaccinatie-paspoort bezig;  mensen die gevaccineerd zijn zullen thuis (!!!!!!!!) heel wat meer vrijheden hebben (t.o.v. niet gevaccineerden).  Hoe gaat men dat controleren? Elke dag: xxx aantal keren huisvredebreuk?

Daarom schrijf ik, conform mijn titel, dat de hernieuwde afbreuk van het “oude normaal” wel vlug na de zomer terug zichtbaar zal worden.  Daartoe plegen we verzet en moet dit steeds massaler worden!  Let goed op wat er gebeurt in de landen van het vroegere Commonwealth, met name vooral in Australië**, Canada, maar ook de V.K.: een hoge graad aan een absolute controle-maatschappij en afwezigheid van enige vrijheid.   Het zijn dan ook de landen waar de Freemasonry*  stevig gevestigd is.  Lees hiervoor : “Weinig verschil tussen leven in de Gazastrook en Melbourne (Australië)”.

Samengevat mijn mening: de tijdelijke chaotische versoepelingen zijn een bedrog en zullen zeer waarschijnlijk in de latere herfst door een nieuw lock-down offensief gevolgd worden.  Lees hiervoor : “Covid Relaxation is a Trick”  Gary D. Barnett.

Het oude normaal lijkt voorgoed voorbij:  beluister toch nog eens het lied van de jarige Bob Dylan : “I’m go walking my Freedom Highway” en “This land is my Land”.    Waar is de tijd dat de generaties van toen Woodstock, (3 Days of Peace and Music) konden beleven?

Voor allen, die beter zouden moeten weten, we gaan voor niet minder dan het Oude Normaal.

We zullen moeten gaan voor de redding van een basis-Vlaams authentiek volkspotentieel, en ons voorbereiden op de redding van die Vlamingen/Nederlanders, die nog gered willen worden.

Jos Wouters, Boom, 1.6.2021

** Australië:

Mededeling aan wie het aanbelangt

Luc Vermeulen

2u  · De twee aangekondigde Voorpostacties die van nu zondag 30 mei te Brussel en die van 6 juni te Gent gaan niet door. Dit om ons volledig te kunnen concentreren op de voorbereiding en organisatie van de grote betoging op 13 juni te Mechelen.

De 4 van Mechelen gaan uiteraard in beroep tegen het vonnis.

Onze juridische strijd en de strijd voor het recht om onze mening vrij te uiten kan men financieel ondersteunen via het rekeningnummer van vzw Voorpost:BE20 9796 5418 2856 met vermelding proces Mechelen.

Gedachten in gedichten

Galgelied

Er stonden drie galgen op ’t galgeveld,
De kraaien hebben het voortverteld.

En stom blauwden winterse bossen rondom,
Zij kaatsten ’t gekrijs van de kraaien weerom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie mannen moesten opgeknoopt.

Drie rechters lazen het vonnis voor;
De bossen bauwden het na in koor.

Eén had in eigen macht geloofd,
Hij moest het bekopen met zijn hoofd.

Eén had gehoopt op een nieuwe tijd,
Dat was voor het heden een scherp verwijt.

Eén had de waarheid te zeer bemind,
Daarvoor ging hij bengelen hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: haat is haat!

De kring van het volk werd enger en enger,
’t Gelaat van de rechters werd strenger en strenger…

Maar toen de koord in de hoogte ging,
In elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie rechters werden opgeknoopt.

Eén had zijn eigen volk verraden,
Eén had zijn geldkist volgeladen,

Eén had de macht om haarzelf bemind,
Drie rechters bengelden hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: inderdaad!

Karel Vertommen (1907-1991)
uit: Brood (1939)

“Procureur Philippe Van Ingelgem. “De vrijheid van meningsuiting zoals ze in onze grondwet staat, is aan enkele wettelijke restricties onderworpen. Zo mag ze niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien is de wetgever sinds 1831 geëvolueerd en worden nu ook proactieve daden gesteld om strafbare feiten te voorkomen en niet enkel te ‘genezen’ wanneer het te laat is.”

Image

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Traditie Graafschap Vlaanderen: verzet tegen vreemde overheersing

Hetgeen nu gebeurde is zowat het summum aan vrijheidsbeperkingen in de geschiedenis.  Zelfs in iemands huis kan men naar believen binnenvallen  (in de grondwet: onschendbaarheid van de woonst).  Als ik in Mechelen boodschappen doe en mijn mondmasker niet opzet, dan moet ik heel de tijd angst hebben voor de alom aanwezige repressietroepen (politie en boa’s).  Ik ben van een eind na de oorlog, maar ik kan me niet inbeelden dat tijdens WOII de mensen in Mechelen zo met de daver op het lijf moesten rondlopen!

De Graven van Vlaanderen

In het boek “De Graven van Vlaanderen” G.A. Van de kerckhove, Uitgeverij Sintal Leuven, wordt verhaald over de 25 graven van Vlaanderen (met stamboom), van 861 tot 1384.   Maar belangrijk aan dit boek (en ook de Geschiedenis der Nederlanden van Prof. Geyl *) is dat de overheid niet zomaar onbeperkt zijn onderdanen kon onderdrukken.  Het is vooral de vechtstad Gent, maar ook coalities vanuit Vlaanderen en Brabant, die soms met hachelijk resultaat, de tirannie van de vorsten bestreden.  Uiteindelijk is uit deze trant van Keuren en Vrijheden ook het Plakkaat van Verlaetinghe ontstaan, dat in 1581, de Spaanse koning Filip II afzette als heerser. 

Dus onze voorouders, zoals Zannekin, Filips van Artevelde, Evrard ‘’t Serclaes pleegden wel (gerechtvaardigd) verzet tegen hun onderdrukkers (lijst niet volledig).

*Joos Florquin: Ten Huize van Prof. Geyl

Plakkaat van Verlatinghe

We bevinden ons nu in een toestand, dat (gewelddadige) oppositie tegen de regering(en) met alle middelen wordt bestreden.  Het monopolie van het geweld berust in de handen van de koningshuizen, presidenten en regeringen.  In principe is het zelfs niet meer mogelijk een wapen in het bezit te hebben zonder de toelating van de overheid.  Er wordt ten treure toe gezwaaid met een begrip als zouden we in de beste van alle democratieën leven.  Dat hebben we nu gezien – met als voorwendsel corona – om af te schaffen:

a) de onschendbaarheid van de woning; 

b) de lichamelijke integriteit onschendbaar bewaren (bv. betogingen tegen regime in Mechelen, Antwerpen en Terkamerenbos), maar ook indirecte vaccinatiedwang;  vrijheid van eredienst volledig afgeschaft;  censuur kan zogezegd nooit worden ingevoerd  (zie bevel onderzoek vanuit Mechelen bij ’t Scheldt); opheffing recht vreedzaam te vergaderen; onmogelijkheid om nog fysiek een oppositie op te richten (zie Viruswaanzin).

Deze ontwapening van de burgers, stamt vanuit de principes van de Franse Revolutie.  Deze Franse Revolutie, en de kinderen daarvan zoals de Russische Revolutie en de twee Wereldoorlogen, waren bedoeld vanuit de wereldelite, om het volk volledig te verzwakken en te verdelen.  Tijdens een Kerst aan het Front in WOI  verbroederden (terecht) de Duitse en Engelse soldaten.  Ze waren van verwante Germaanse stammen en werden tot een bloedige slachting geleid door de banksters-wereld en de Vrijmetselarij.  In Amerika vinden er zogenaamd heel wat schietpartijen plaats; de Demo-rats willen in dit verband het wapenbezit afschaffen.  Maar een groot deel van deze schietpartijen zijn false-flags, opgezet om de vrijheid om zichzelf te verdedigen van vooral de farmers, af te schaffen.

Hier ga ik in het kort de situatie nog eens analytisch schetsen:  Er is opzettelijk een corona-virus op de mensen losgelaten.  Wat daarmee bedoeld is, kunnen de meesten als de olifant in de kamer niet zien;  m.a.w.  een angstpandemie om maatregelen in te voeren om de Great Reset af te werken.  Als ik de resp. kampen zie (believers en non-believers), dan blijkt dat deze toestand al lang voorbereid werd.  Op twee manieren: primo het kneden van de meerderheid tot volgzame Gutmenschen en secundo in zoveel mogelijke landen het aan de macht brengen van een links-liberale “loge-regering”.  Goede voorbeelden zijn Justin Trudeau in Canada, Emmanuel Macron in Frankrijk en Alexander De Croo in België.

Men rammelt met de volksmassa’’s dat het niet mooi meer is.  Een voorbeeld is de wekendurende discussie over de opening van de terrassen.  De vraag die iedereen echt zou moeten stellen is: wanneer worden de muilkorven afgeschaft en mogen families (bvb. kinderen en ouders) terug samenkomen?  Een heel ander voorbeeld: er is grote beroering rond El Kaouakibi en Zelfa Madhloum, maar vergeet niet dat de echte gevaarlijke, supermachtige leiders van O-VLD zo in de luwte verder hun ding kunnen doen!  Men snapt het toch bij ’t Scheldt: in de cartoon wordt “de Waarheid” (’t Scheldt), gefusilleerd door de Grand Orient de Belgique, de Open VLD, de Politie, en DPG-MEDIA.   Eén pot nat.

Dat men Sihame en andere multi-culturele rolmodellen bijna onbeperkt middelen ging geven; dat is immers het bevel van de echte machthebbers achter de schermen, diegenen die ook deze corona-dictatuur handhaven.  Het traditionele Europa met zijn christelijke beschaving moet immers met alle middelen vernietigd worden.  In het geval van de “Katholieke Kerk” zijn ze al aardig op weg: heel het instituut wordt tot stof verpulverd en het merendeel van zijn leden zijn dociele schapen die zelf de sloophamer mee hanteren.

Voordat dit corona-tijdperk begon, heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd en gemiliteerd tegen het dreigende “Belgische machtsoffensief”.  En ook verwezen naar O-VLD en Groen.  Nu luistert men nog steeds niet naar iemand die profetisch optreedt.  Er is heel de tijd gezemel en gesteggel over minuscule details.  Wie legt de grote machtsgreep van de Frans-Belgisch gezinden eens bloot?   Waar zijn onze parlementairen, juristen en mensenrechters, die naam waardig?

Tot slot nogmaals aandacht voor de poging om ’t Scheldt te doen zwijgen.  Zoals uit mijn bovenstaande tekst te lezen is, moet in de strijd voor ‘vrijheid en tegen tirannie” de hoofdzaken en kronkelpaden gescheiden worden gehouden.  Het hoofddoel kan niet anders zijn dan de gecumuleerde tirannie in dit land te laten verdwijnen.  Deze hangt volledig samen met de “probleemstaat België”.   Daarom sympathie voor oprecht activisme met zuivere doelstellingen. 

Jos Wouters, Boom, 27.4.2021

Aanbevolen:

Keer tevreden terug

De Deense poot van Génération Identitaire maakt reclame in de straten van Kopenhagen met affiches waarop de tekst:

“Goed nieuws! U kan nu terugkeren naar zonnig Syrië!”

Wedden dat de Gutmenschenindustrie nu zal protesteren met het argument dat er daar armoe heerst? Let wel… door de westerse sancties!

Cyclus

Voor Outer en Heerd - YouTube

VOOR VRIJHEID EN RECHT…..  ONGEKNECHT!

De titel is een onderdeel van een lied dat bij zangstonden gloedvol meegezongen wordt.  Intussen zie ik, in mijn eigen “bubbel”, maar ook bij velen in de Vlaamse Beweging, dat men probleemloos begint aan een “eindeloze” serie van vaccinaties.  Geen argumenten helpen, ook niet bij mijn meest dierbaren….

Even het kaderwerk even beschrijven, zoals ik de uitzonderingstoestand zie.  Enerzijds is er dus de coronatirannie.  De maatregelen worden zonder kans van beroep doorgevoerd; tegenstanders worden gecriminaliseerd.  Parallel daarmee zijn de eindeloze reeks schandalen, om even te beperken tot Nederland/Vlaanderen/België:

  • In Nederland : de toeslagenaffaire (verkeerde en dwangmatige taxatie door belastingsdiensten); de totaal onvoldoende aanpak van de woningnood (o.a. veroorzaakt door de hoge immigratie); het project in uitvoering om NL van het (o.a. eigen) gas af te koppelen: een bodemloos miljardenproject en de invoering van een politiestaat door gewetenloze aanpak van manifestanten en corona-zondaars door de ME/politie.
  • In Vlaanderen/België : het schandaal Tony Coonen, de Voorzorg SpA;  de affaire Sihame El Kaouakibi met elke dag nieuwe afleveringen met bodemloze steun vanwege Somers en VLD, N-VA via stadsbestuur, provincie en Vlaamse Regering, de werkelijk volledige sjoemeltoestand in Luik vanwege de PS en aanverwanten, de bodemloze steun aan de 2 (rijke) media-organen Mediahuis en DPGMedia, waardoor die o.a. alle kranten konden opkopen in Nederland en de niets ontziende corona-repressie tegen de bevolking d.m.v. terzake volledig onwettig handelende viro-, immuno-en quarantainologen.

En dit is enkel een momentopname!

Het sluitstuk moet echter elders liggen?  De vraag moet gesteld worden, waarom vele van deze toplui (steeds weer in de media) met dergelijke psychopatische werkwijze handelen?  Een constante in de optredens, zowel in het noorden als bij ons, is de ijskoude, volstrekt inadequate, zonder enig democratisch kader, manier van handelen.  Geen zweem van emotie bij het vernietigen van de middenklasse, het leven van jongeren tot een hel maken en het sterk medisch af te keuren verplichten van mondmaskers.  Bovendien ontdekt men de geheime instructies die in achterkamers naar politie(k) gegeven worden.  Men sluit bvb. de boekhandels in NL omdat deze niet meegingen in de eis om Gezond Verstand en  Blauwe Tijger Groningen te censureren

Men sluit nu al meer dan 2 maanden de grens in België, alhoewel dit aan de cijfers niets verandert  (te weten de grens met NL maar niet die met Frankrijk: oogje dichtknijpen).  De conclusie is, zonder namen te noemen: hoeveel van onze toplui staan er in de versleutelde berichten van de SKY ECC diensten? Hoe kan het dat er nog maar enkel een aantal “kleine visjes” gevat zijn?   En de retorische vraag:  hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers in NL/B dergelijke psychopatisch beleid voeren: met de hulp van welke roesmiddelen doen ze dat?

De reacties hier op dit forum van “de Graaf van St.Germain” en verschillende andere correspondenten staat op een enorm hoog niveau (lees reactie op laatste bericht Pater Maes). Alhoewel m.i. natuurlijk Marx Van Ranst een hoofdverantwoordelijke is, zou het goed zijn ook het doopceel te lichten van Steven Van Gucht, Herman Goossens, Marc Noppen (VUB) ,Erika Vlieghe, Dirk De Vroey (VUB EN VLD) en Geert Molenberghs.  Alsmede van Maarten Boudry (UGent) de nieuwe ALVA van Vlaanderen en Joël De Ceuleer, de beulsknecht van het regime.  Hoeveel van hen behoren tot de geheime machten achter de schermen?

Dit is ook een appel aan de trollen die overal de artikels meevolgen.  Het laagste dat er onder mensen bestaat zijn verklikkers. 

  • Gelieve daartoe het artikel te lezen : “”Mike Stone – Why do People Snitch?” Henrymakow.com. 
  • Ik beveel nogmaals de literatuur van Alexandr Solzjenitsyn aan: “Eén van de meest abjecte dingen was, hoe het Russische volk bereid was elkaar aan te geven, voor onschuldige zaken, waarin niemand kwaad werd aangericht”. 
  • Lees ook “The great terror : Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.  Waarin verhaald wordt hoe Stalin en zijn satanische beulsvrienden ieder lieten verdwijnen, inbegrepen de oorspronkelijke comrades uit de Revolutionaire Periode. 

Willen we in de Lage Landen ook naar zulke toestanden, te beginnen met de invoering van een vaccinatiepaspoort ???

Als laatste opmerking over de corona-problematiek: talrijke verwanten/kennissen/Vlaamse Bewegers zeggen vol overtuiging i.v.m. de vaccins die ze gaan halen: “Nu gaan we onze vrijheid terugkrijgen!”   VERGEET HET !!!!!  

De cruciale periode is nu deze waarop ongeveer iedereen zal gevaccineerd is, die niet fervent geweigerd heeft (zoals ik).   Er zijn tal van wetenschappers die nu waarschuwen dat de gevaccineerden door hun gewijzigde immuunafweer een nieuwe golf zullen veroorzaken.  De schuld zal bij de ongevaccineerden gelegd worden maar de maatregelen zullen behouden blijven, zoals verplichte mondkapjes, beperking familiebijeenkomsten en religieuze diensten, de afschaffing van vrij reizen en de dwang (het meest angstaanjagende van alles) van overal getest te worden.

Daarvoor een citaat (vertaald) van Ben Franklin:  “Al diegenen die de basis-vrijheden willen opgeven, om enige tijdige veiligheid na te streven, zullen noch vrijheid noch veiligheid oogsten”.

TOP 25 BENJAMIN FRANKLIN QUOTES ON LIBERTY | A-Z Quotes

Er vindt een zeker “ontwaken” plaats: een aantal mensen begint heel het beleid verdacht te vinden.  De cruciale vraag die ik uit idealisme steeds ontweken heb nl.  “Politiek is rot tot op het bot” wordt in de achterhoofden van velen actueel.  Alhoewel ’t Scheldt hele scherpe Vlaamse satire is, moet ik toch naar de cartoon verwijzen van 10 april  “O-VLD kakt op Vlaanderen!”  (één beeld zegt meer dan duizend woorden).

Daarom Vlamingen gedenk de liederen, zoals in de titel, die u allen zo manhaftig meegezongen hebt.   Wie wil er dat zijn (klein)-kinderen zullen zeggen:  mijn voorouders/grootouders waren lafaarden.

Jos Wouters, Boom, 14.4.21

Aanbevolen:

 

RIP Nederland

nl-rip | eunmask

Gisteren meldde Tom Zwitser (uitgeverij en studio van De Blauwe Tijger) het volgende:

Tom Zwitser

19u  · #FreeRypke#RypkeZeilmaker is zojuist klemgereden door 6 politieauto’s, zijn auto kapot, ruit ingeslagen, met pepperspray bespoten en minutenlang zwaar mishandeld op straat. Hij zit nu vast op een bureau in Leiden. Reden: de #politie wilde namelijk ‘even’ Rypkes DNA ophalen.

Het was niet voor het eerst:

Waarom, vraagt u zich af? Hij stapt nl. niet mee in het spoor van GG, van zgn. planeetredders, milieuactivisten… die hij “klimazi’s noemt: