Hoe zat het nu eigenlijk met die mep op Toms gezicht?

Opiniestuk van Wouter Bollansée, Vlaams Belang regiovoorzitter Voorkempen:

Liberalen en socialisten zijn mede verantwoordelijk voor de vuistslag op Tom Van Grieken en de kniestoot aan Ellen Samyn !

Op 13 juni omstreeks 7u ’s ochtends arriveer ik op het hoofdkantoor van Vlaams Belang. Er dienen nog enkele affiches gedrukt te worden zodat we, samen met een spandoek, onze steun kunnen gaan betuigen aan de zorgsector. Onder twee boodschappen ‘Zorg voor onze zorg’ en ‘Een hart voor onze zorg’ trekken we iets voor 10u met enkele collega’s, parlementsleden en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken richting Brussel Noord om symbolisch onze steun te uiten aan de duizenden deelnemers aan de ‘betoging van de zorg’. Bij aankomst zijn er verschillende deelnemers, zowel van de groene, rode en blauwe vakbondskleur, die vragen aan Tom Van Grieken of ze een selfie mogen nemen met hem. Hij stemt uiteraard vriendelijk toe.

Wat tijdens de politiebetoging werd toegejuicht, kon nu niet meer?

Omdat we ons niet actief in de betoging willen begeven, we willen de organisatie niet voor de voeten lopen, kiezen we bewust voor een steunactie aan de zijkant van het parcours. Exact hetzelfde als we eerder al deden bij de politie- en de boerenbetoging in Brussel. Twee acties die toen veelvuldig op steun, duimpjes en getoeter van de deelnemers konden rekenen.

Maar op 13 juni liep het anders. Nog voor de betoging vertrok werden onze 18 deelnemers aan de steunactie, van wie de helft vrouwelijk was, omsingeld door een veelvoud aan politiemensen, het merendeel bestaande uit Franstalige agenten.

Politieke orders zijn het enig mogelijke besluit

Je merkte direct dat de Nederlandstalige agenten verveeld zaten met heel de situatie. Niemand kon of wilde een deftige verklaring geven voor het overmatige machtsvertoon en de reden waarom onze steunactie niet kon doorgaan. Maar ja, ze moesten hun orders uitvoeren natuurlijk. Bij sommige, gelukkig maar enkele maar toch, Franstalige agenten was de haat in hun ogen te zien. Nog voor er gesproken werd, stond een ééntalige (Frans) agent op scherp met de pepperspray-bus in aanslag. Een andere Franstalige agent slaagde erin om vanuit de tweede rij vol op het gezicht van Tom Van Grieken te slaan. Op beeld is de slag duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Een politiecollega weet (vreest) hoe laat het is en stuurt hem direct weg. Ongetwijfeld om de imagoschade voor het Brusselse optreden te beperken. Parlementslid Ellen Samyn krijgt later nog een ‘kniestoot’ van een (wederom) Franstalige agent waardoor ze op de grond wordt gewerkt.

Zelden zag ik zo een buitensporig machtsvertoon. Het verschil met de omgekeerde steunbetuigingen van politiemensen tijdens de politiebetoging, in combinatie met het verschil van optreden tussen Nederlandstalige en Franstalige agenten kan ik alleen maar kaderen in de politieke orders die gegeven werden vanuit het Brussels stadshuis. Het doet PS-burgemeester Close blijkbaar enorm pijn dat hij overruled werd door de Raad van State enkele weken geleden waardoor de Vlaams Belang manifestatie ‘Doe ze luisteren’ in Brussel alsnog kon plaatsvinden. Een manifestatie waarbij duizenden Vlamingen zonder enig incident in Brussel betoogden tegen de Belgische en Brusselse elite. Zag Close vandaag zijn kans om zijn kiesvee te overtuigen van zijn Vlamingenhaat? Ik vrees van wel. Kort wil ik er ook aan toevoegen dat ook de Vlaamse socialist Conner Rousseau zijn allochtoon kiespubliek op zijn wenken bediende. Aangezien hij het op zijn sociale media blijkbaar de normaalste zaak van de wereld vindt dat op het gezicht slaan van een onschuldige partijvoorzitter, behoort tot het normale werk van een politieman.

Uitspraken van Sven Gatz mee verantwoordelijk voor vuistslag op Tom Van Grieken

Iedereen die afgelopen vrijdag op Canvas naar de Afspraak keek, kon vaststellen dat Sven Gatz (Open VLD-minister) een weloverwogen doch ongefundeerde en lasterlijke uiteenzetting hield tegen Vlaams Belang en bij uitbreiding tegen alle Vlamingen die in Brussel waren komen betogen op de ‘Doe ze luisteren’-manifestatie. Iedereen werd letterlijk uitgemaakt voor fascisten. Als we de peilingen mogen geloven maakte hij dus meer dan 1 miljoen mensen uit door hen als fascisten te bestempelen. Een regelrechte schande. Het feit dat een minister dit primetime op een nationale zender zomaar doet, leidt tot het gedrag dat ik op 13 juni vanop de eerste rij kon waarnemen. Sven Gatz geeft met zijn woorden een vrijgeleide om zonder enige reden zinloos geweld te gebruiken tegen democratisch verkozenen, leden en sympathisanten van het Vlaams Belang. Vlamingenhater Sven Gatz (ooit nog een VU-man trouwens) zijn verantwoordelijkheid is dan ook enorm in deze.

Deze liberalen en socialisten zijn wel de bevoorrechte partners van N-VA ?

Enkele jaren geleden werd ik door een voormalig N-VA- gemeenteraadsvoorzitter in mijn gemeente Zoersel ook zonder enige onderbouwing weggezet in de hoek van het fascisme. Ik was toen verbolgen en reageerde zeer scherp. Ik diende ook klacht in bij de politie. Net omdat wanneer we dit allemaal maar zouden laten passeren, de sluizen worden opengezet voor fysiek geweld tegen onze mandatarissen, leden en kiezers. Er werd toen echter vanuit het Schoon Verdiep niet ingegrepen. Ik stel me dan ook meer en meer vragen bij de geloofwaardigheid van Bart De Wever wanneer hij voor een zoveelste keer Vlaams Belang de les spelt. Ziet hij deze liberalen en socialisten dan als zijn droomcoalitie? Iemand Bart De Wever al gehoord dat pakweg VLD zijn stallen eens moet uitmesten?

Wij hebben geen lessen te leren van andere partijen, het enige wat we wilden doen, is oprecht onze steun betuigen aan de zorgsector. Net zoals de steun die we betuigen aan de boeren, de hardwerkende Vlaming en de agenten die dagelijks hun werk moeten doen in moeilijke omstandigheden. En dat zullen we, ondanks de intimidatie van de socialisten en liberalen, blijven doen.

Wouter Bollansée

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Zoersel
Regiovoorzitter Vlaams Belang Voorkempen
Organisatie & evenementen Vlaams Belang Nationaal

Ambetante trammelantster mag weer haar ding doen

“Haar ding?” Rel schoppen. Tegen schenen stampen. Blanke Vlamingen schofferen. De tsjeven en de poco media geven haar een podium. Nog maar eens. Trek uw boetekleed aan en strooi asse over uw hoofd.

“… Ik begon haar vanaf toen een beroepsquerulante te noemen,- iets wat ze zonder twijfel ook weer als een racistische uitlating zal kwalificeren-: iemand die van het opsporen en beschuldigen van haar vermeende belagers een full-time bezigheid heeft gemaakt, dat breed uitsmeert in de media, en ons moreel bij de les houdt. Haar eigen tragisch lot van om haar huidskleur misdeelde vrouw moet altijd opnieuw onder de aandacht worden gebracht, en tot in Hansbeke de ‘witte’ onderdrukker ontmaskeren… “

Uit Johan Sanctorums dagboek “Acta Sanctorum”: Dalilla Hermans is de perfecte keuze om de Brugse chocolatiers te promoten

Denkt u dat mevrouw Hermans via een examenprocedure uitverkoren werd als knapste, slimste, meest ideale persoon om Brugge op de wereldkaart te zetten? Ja maar, ho maar, zegt de burgemeester: ze woont hier wel al drie jaar, he… Als dat geen aanbeveling is! Twee jaar geleden zat ze ook al gebeiteld in “cultureel Brugge” en mocht ze “modereren” tussen jonge mensen, waarvan er geen enkele uitblonk in fierheid op zijn/haar afkomst. Eentje zegt zelfs dat ze met “erfgoed” niets gemeen heeft.. ze vindt vernieuwing leuk. De vragen had Dalilla volgens haar eigen bijbel voorbereid – je kon ze zelfs omdraaien. Klein detail: ze woonde toen nog in Antwerpen! Als je de visie van deze jongeren hoort, dan kan je slechts diep zuchten… er viel nl. niets te modereren…

Wie zou mevrouw Hermans in Brugge “positief gediscrimineerd” hebben? De burgemeester of het examencomité? Of… is dit de springplank naar de politiek? Zien we haar volgend jaar op een kieslijst? En… ipso facto… al degenen die niet voor haar stemmen zijn dus racisten…

Geen draagvlak voor dwangbeleid

De diepere oorzaken van de afstraffing van Rutte IV

De slogans klimaatneutraliteit, inclusiviteit en diversiteit bepalen steeds meer de agenda van het kabinet-Rutte IV. Andere economische belangen, zoals een minder kostbare energietransitie en het halen van een gezond rendement voor het bedrijfsleven, worden er ondergeschikt aan gemaakt.

De samenleving is echter niet maakbaar. Afdwingen van deze ‘nobele’ doelstellingen door het kabinet, actiegroepen en de rechter heeft desastreuze gevolgen. Dwangbeleid faalt en de economie verschraalt. Maar een ommekeer dient zich aan, schrijft Johannes Vervloed.

Lees verder: https://opiniez.com/2023/04/05/de-diepere-oorzaken-van-de-afstraffing-van-rutte-iv/johannes-vervloed/

“Hoeveel duiding heeft het kabinet Rutte nog nodig????”

https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/algemeen/rutte-krijgt-volle-laag-van-nederlandse-oppositie-die-op-ontslag-hint/10458775.html

Vol is vol!

Hierbij vindt u het citaat dat Tom Van Grieken aanhaalt:

Als je het Europees bekijkt, nemen we met België al heel wat verantwoordelijkheid op. Vol is vol.” Daarom wil Lachaert focussen op het beperken van de instroom, “ons land heeft meer dan voldoende plaatsen. Maar je kan niet aan elf miljoen Belgen vragen om iedereen op te vangen.”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/28/vol-is-vol-europa-moet-solidair-zijn-of-we-gaan-andere-maatre/

Tégen de omvolking!

Dit is het voorproefje. Morgen staat een protestactie tegen het mega-asielcentrum in Kampenhout op het programma:

“Vlaamse Rand is geen vergaarbak voor opengrenzenbeleid Vivaldi”

Dinsdag 14 maart 11u, Hellebosstraat 65, 1910 Kampenhout

Mandatarissen, militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang voeren morgenochtend een protestactie aan de oude slipschool in Kampenhout tegen de aangekondigde komst van een mega-asielcontainerdorp voor 400 bewoners.
Volgens de Vlaams-nationale partij is de locatie volstrekt ongeschikt om een dergelijk centrum neer te poten. Bovendien is er momenteel niet de minste wettelijke basis om een dergelijke woonmastodont neer te poten. Zo ligt de slipschool midden in een waardevol natuurgebied en is er niet de minste sanitaire voorziening, afwatering of riolering. “Op een moment dat onze landbouwers om de oren worden geslagen met hallucinante vergunningsvereisten inzake stikstof veegt Vivaldi zijn broek aan alle wettelijke voorwaarden inzake omgevingsvereisten. Cynisme ten top”, aldus Vlaams parlementslid Klaas Slootmans.
Volgens Slootmans kampt Halle-Vilvoorde bovendien nu al met buitensporige gevolgen van massa-immigratie uit Brussel.

“Onze regio behoort nu al tot de meest vervreemde en ontheemde van het land. Meer dan een derde van de inwoners in Halle-Vilvoorde is van vreemde herkomst. De Vlaamse Rand is geen vergaarbak voor het opengrenzenbeleid van Vivaldi. De limieten van wat wij aankunnen zijn niet bereikt, ze zijn overschreden. Genoeg is genoeg!”.


Meer fundamenteel pleit de partij voor een asielstop.

“België is Europees koploper inzake asielopvang, terwijl wij niet grenzen aan een land wiens burgers recht hebben op asiel. Asielzoekers die 15 veilige landen zijn doorkruist, komen hier niet voor de veiligheid, maar voor de royale sociale zekerheid. Zolang men die niet afschermt zal dit land een magneet blijven voor gelukzoekers. Daar ligt de sleutel om deze asieltsunami te stoppen. Het enige wat men moet doen is hem gebruiken.”