Quo vadis, N-VA?

“Ik ervaar geen leedvermaak bij wat de N-VA te wachten staat. Noem mij een caractériel en een moeilijke mens. Een eigenzinnige en dwarse scherpslijper. Ik pleit schuldig. Maar bovenal ben ik flamingant en voel ik mij verlaten. Vlaanderen mist een klasse van politici die begrijpt waar de wereld heen holt en die de Vlaming binnen in deze wereld een plaats kunnen geven. Een plaats voor Vlaanderen, voor onze cultuur en voor onze eigenheid. Mijn generatie heeft het vooralsnog niet gedaan.”

Bart De Meulenaer is bedrijfsleider en afscheidnemend gemeenteraadslid voor N-VA in Roeselare.

Lees: <https://doorbraak.be/quo-vadis-n-va/>

“Ons land gaat de afgrond in!”

In 2004 duwde Verhofstadt het vreemdelingenstemrecht door onze strot. De Vlamingen reageerden met een massale stem op Vlaams Blok. We werden de grootste partij, maar toch werden we buitenspel gezet door het kartel CD&V/N-VA. Met onze studentenvereniging KVHV bemande ik toen als jonge militant een stand op het congres van Vlaams Blok. Geestige beelden uit de documentaire ‘Vlaamse choc’* om nog terug te zien.

20 jaar later staan we opnieuw voor een historische verkiezing. In 2024 hebben we een unieke kans. Deze keer sta ik niet in de rol als jonge militant, maar als lijsttrekker voor het Europees Parlement.

Ons land gaat de afgrond in. Als we zo verder doen, worden we minderheid in eigen land. Sommigen vragen zich af of het al niet te laat is. Aan die mensen heb ik een duidelijke boodschap. Het is pas te laat als wij het opgeven. En wij zijn geen opgevers. Want dit is ons land, en we gaan het samen terugnemen. Onze overwinning zal echter nog veel groter moeten zijn dan in 2004. Elke stem telt. Elke stem maakt verschil. Enkel met een werkelijk massale stem op Vlaams Belang nemen wij ons land terug.

En dan is het aan ons!

Tom Vandendriessche, EU-parlementslid Vlaams Belang

*Vlaamse Choc: een reeks die u op YouTube kan terug vinden.

Enkele afleveringen – commentaar overbodig, menen wij, “Non, non, rien n’a changé…”

Dries’ analyse van het Israëlisch-Palestijns conflict

De puntjes op de “i”. En de gevolgen voor ons. Nog méér vluchtelingen die onze kant zullen optrekken.

“Wij Vlamingen moeten dit buitenlands conflict niet importeren!!!”

We verwijzen naar onze eerder gepubliceerde terughoudende vorige bijdragen:

Verkoop van “extreem-rechts” bier piekt

Het “woke-vrij” bier, met de zgn. “mug shot”, de foto die naar verluidt van oud-president Donald Trump genomen werd toen hij zich aanbood n.a.v. zijn proces, op de blikjes-verpakking, ging vlotjes over de toonbank. Méér dan vlot zelfs. De brouwerij die het aanbiedt zou op 12 uur tijd een half miljoen dollar met de verkoop verdiend hebben. Het initiatief kwam er nadat een mislukte vent zijn opwachting mocht maken in het Witte Huis om daar geëerd te worden als getransformeerde vrouw én dat de grote Budweiser-brouwerij hem het gezicht van hun bier maakte…. waarop de verkoop van “Bud”bier kelderde.

De winst zal gebruikt worden voor legale assistentie van rechtse activisten die voor de rechtbank moeten verschijnen. Het gaat dan vooral om ouders die zich verzetten tegen de linkse indoctrinatie in het onderwijs.

Meer info bij: https://ultrarightbeer.com/

Hoe zat het nu eigenlijk met die mep op Toms gezicht?

Opiniestuk van Wouter Bollansée, Vlaams Belang regiovoorzitter Voorkempen:

Liberalen en socialisten zijn mede verantwoordelijk voor de vuistslag op Tom Van Grieken en de kniestoot aan Ellen Samyn !

Op 13 juni omstreeks 7u ’s ochtends arriveer ik op het hoofdkantoor van Vlaams Belang. Er dienen nog enkele affiches gedrukt te worden zodat we, samen met een spandoek, onze steun kunnen gaan betuigen aan de zorgsector. Onder twee boodschappen ‘Zorg voor onze zorg’ en ‘Een hart voor onze zorg’ trekken we iets voor 10u met enkele collega’s, parlementsleden en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken richting Brussel Noord om symbolisch onze steun te uiten aan de duizenden deelnemers aan de ‘betoging van de zorg’. Bij aankomst zijn er verschillende deelnemers, zowel van de groene, rode en blauwe vakbondskleur, die vragen aan Tom Van Grieken of ze een selfie mogen nemen met hem. Hij stemt uiteraard vriendelijk toe.

Wat tijdens de politiebetoging werd toegejuicht, kon nu niet meer?

Omdat we ons niet actief in de betoging willen begeven, we willen de organisatie niet voor de voeten lopen, kiezen we bewust voor een steunactie aan de zijkant van het parcours. Exact hetzelfde als we eerder al deden bij de politie- en de boerenbetoging in Brussel. Twee acties die toen veelvuldig op steun, duimpjes en getoeter van de deelnemers konden rekenen.

Maar op 13 juni liep het anders. Nog voor de betoging vertrok werden onze 18 deelnemers aan de steunactie, van wie de helft vrouwelijk was, omsingeld door een veelvoud aan politiemensen, het merendeel bestaande uit Franstalige agenten.

Politieke orders zijn het enig mogelijke besluit

Je merkte direct dat de Nederlandstalige agenten verveeld zaten met heel de situatie. Niemand kon of wilde een deftige verklaring geven voor het overmatige machtsvertoon en de reden waarom onze steunactie niet kon doorgaan. Maar ja, ze moesten hun orders uitvoeren natuurlijk. Bij sommige, gelukkig maar enkele maar toch, Franstalige agenten was de haat in hun ogen te zien. Nog voor er gesproken werd, stond een ééntalige (Frans) agent op scherp met de pepperspray-bus in aanslag. Een andere Franstalige agent slaagde erin om vanuit de tweede rij vol op het gezicht van Tom Van Grieken te slaan. Op beeld is de slag duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Een politiecollega weet (vreest) hoe laat het is en stuurt hem direct weg. Ongetwijfeld om de imagoschade voor het Brusselse optreden te beperken. Parlementslid Ellen Samyn krijgt later nog een ‘kniestoot’ van een (wederom) Franstalige agent waardoor ze op de grond wordt gewerkt.

Zelden zag ik zo een buitensporig machtsvertoon. Het verschil met de omgekeerde steunbetuigingen van politiemensen tijdens de politiebetoging, in combinatie met het verschil van optreden tussen Nederlandstalige en Franstalige agenten kan ik alleen maar kaderen in de politieke orders die gegeven werden vanuit het Brussels stadshuis. Het doet PS-burgemeester Close blijkbaar enorm pijn dat hij overruled werd door de Raad van State enkele weken geleden waardoor de Vlaams Belang manifestatie ‘Doe ze luisteren’ in Brussel alsnog kon plaatsvinden. Een manifestatie waarbij duizenden Vlamingen zonder enig incident in Brussel betoogden tegen de Belgische en Brusselse elite. Zag Close vandaag zijn kans om zijn kiesvee te overtuigen van zijn Vlamingenhaat? Ik vrees van wel. Kort wil ik er ook aan toevoegen dat ook de Vlaamse socialist Conner Rousseau zijn allochtoon kiespubliek op zijn wenken bediende. Aangezien hij het op zijn sociale media blijkbaar de normaalste zaak van de wereld vindt dat op het gezicht slaan van een onschuldige partijvoorzitter, behoort tot het normale werk van een politieman.

Uitspraken van Sven Gatz mee verantwoordelijk voor vuistslag op Tom Van Grieken

Iedereen die afgelopen vrijdag op Canvas naar de Afspraak keek, kon vaststellen dat Sven Gatz (Open VLD-minister) een weloverwogen doch ongefundeerde en lasterlijke uiteenzetting hield tegen Vlaams Belang en bij uitbreiding tegen alle Vlamingen die in Brussel waren komen betogen op de ‘Doe ze luisteren’-manifestatie. Iedereen werd letterlijk uitgemaakt voor fascisten. Als we de peilingen mogen geloven maakte hij dus meer dan 1 miljoen mensen uit door hen als fascisten te bestempelen. Een regelrechte schande. Het feit dat een minister dit primetime op een nationale zender zomaar doet, leidt tot het gedrag dat ik op 13 juni vanop de eerste rij kon waarnemen. Sven Gatz geeft met zijn woorden een vrijgeleide om zonder enige reden zinloos geweld te gebruiken tegen democratisch verkozenen, leden en sympathisanten van het Vlaams Belang. Vlamingenhater Sven Gatz (ooit nog een VU-man trouwens) zijn verantwoordelijkheid is dan ook enorm in deze.

Deze liberalen en socialisten zijn wel de bevoorrechte partners van N-VA ?

Enkele jaren geleden werd ik door een voormalig N-VA- gemeenteraadsvoorzitter in mijn gemeente Zoersel ook zonder enige onderbouwing weggezet in de hoek van het fascisme. Ik was toen verbolgen en reageerde zeer scherp. Ik diende ook klacht in bij de politie. Net omdat wanneer we dit allemaal maar zouden laten passeren, de sluizen worden opengezet voor fysiek geweld tegen onze mandatarissen, leden en kiezers. Er werd toen echter vanuit het Schoon Verdiep niet ingegrepen. Ik stel me dan ook meer en meer vragen bij de geloofwaardigheid van Bart De Wever wanneer hij voor een zoveelste keer Vlaams Belang de les spelt. Ziet hij deze liberalen en socialisten dan als zijn droomcoalitie? Iemand Bart De Wever al gehoord dat pakweg VLD zijn stallen eens moet uitmesten?

Wij hebben geen lessen te leren van andere partijen, het enige wat we wilden doen, is oprecht onze steun betuigen aan de zorgsector. Net zoals de steun die we betuigen aan de boeren, de hardwerkende Vlaming en de agenten die dagelijks hun werk moeten doen in moeilijke omstandigheden. En dat zullen we, ondanks de intimidatie van de socialisten en liberalen, blijven doen.

Wouter Bollansée

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Zoersel
Regiovoorzitter Vlaams Belang Voorkempen
Organisatie & evenementen Vlaams Belang Nationaal

Ambetante trammelantster mag weer haar ding doen

“Haar ding?” Rel schoppen. Tegen schenen stampen. Blanke Vlamingen schofferen. De tsjeven en de poco media geven haar een podium. Nog maar eens. Trek uw boetekleed aan en strooi asse over uw hoofd.

“… Ik begon haar vanaf toen een beroepsquerulante te noemen,- iets wat ze zonder twijfel ook weer als een racistische uitlating zal kwalificeren-: iemand die van het opsporen en beschuldigen van haar vermeende belagers een full-time bezigheid heeft gemaakt, dat breed uitsmeert in de media, en ons moreel bij de les houdt. Haar eigen tragisch lot van om haar huidskleur misdeelde vrouw moet altijd opnieuw onder de aandacht worden gebracht, en tot in Hansbeke de ‘witte’ onderdrukker ontmaskeren… “

Uit Johan Sanctorums dagboek “Acta Sanctorum”: Dalilla Hermans is de perfecte keuze om de Brugse chocolatiers te promoten

Denkt u dat mevrouw Hermans via een examenprocedure uitverkoren werd als knapste, slimste, meest ideale persoon om Brugge op de wereldkaart te zetten? Ja maar, ho maar, zegt de burgemeester: ze woont hier wel al drie jaar, he… Als dat geen aanbeveling is! Twee jaar geleden zat ze ook al gebeiteld in “cultureel Brugge” en mocht ze “modereren” tussen jonge mensen, waarvan er geen enkele uitblonk in fierheid op zijn/haar afkomst. Eentje zegt zelfs dat ze met “erfgoed” niets gemeen heeft.. ze vindt vernieuwing leuk. De vragen had Dalilla volgens haar eigen bijbel voorbereid – je kon ze zelfs omdraaien. Klein detail: ze woonde toen nog in Antwerpen! Als je de visie van deze jongeren hoort, dan kan je slechts diep zuchten… er viel nl. niets te modereren…

Wie zou mevrouw Hermans in Brugge “positief gediscrimineerd” hebben? De burgemeester of het examencomité? Of… is dit de springplank naar de politiek? Zien we haar volgend jaar op een kieslijst? En… ipso facto… al degenen die niet voor haar stemmen zijn dus racisten…