Wij kregen gelijk!

Grenzen aangeven en aanvoelen: Hoe doe je dat? En waarom belangrijk?

Het was een verhaal dat we jarenlang moest horen: ‘De grenzen beschermen kan niet’, ‘migratie vindt altijd wel een weg’, ‘grenzen zijn iets van de 19de eeuw’.

Vandaag klinkt het echter anders. Waar begin maart nog meewarig werd gedaan over Hongarije dat de coronacrisis als ‘handig excuus’ inzette om de grenzen te sluiten, is vandaag nagenoeg elk EU-land gevolgd, inclusief België. Het zijn crises als deze die de kosmopolitische en linksliberale bubbels doorprikken, maar die ook aantonen dat oude politieke recepten vaak nog steeds de beste zijn. Recepten als de natiestaat, maar ook grenzen. Want grenzen brengen zekerheid in onzekere tijden.

Lees het opiniestuk van Tom Van Grieken, voorz. Vlaams Belang: ‘En plots weet iedereen wat wij al lang wisten: grenzen redden levens’

Cyclus

ALTERNATIEVE STEMMEN

In deze lawine van “onheil” hoort men geen tegenstemmen; tenzij men goed zoekt.  Er is Robert Jensen, met zijn show op You Tube.  Ook hoogleraar Karel van Wolferen, levert alternatief nieuws in “Café Weltschmerz” (You Tube).

Cactus verzorging tips & informatie - 123planten.nl

De Covid-plaag is natuurlijk schrikbarend.  Het grootste gevaar bestaat in de volstrekte willekeur en strafmaatregelen, waarmee men vaak doodbrave mensen straft en bedreigt; en in de onzekerheid dat dit nog lange tijd zal duren.  Dat vele maatregelen zelfs bestendigd zullen worden.

Auteur Peter Helmes (Duits-Zwitsers) brengt informatie.  Hij verhaalt dat op het World Economic Forum, op 18.10.19 (benaming: Event 201) door Bill Gates* het verschijnen van een “corona-virus” werd besproken, met een scenario.  Deze Gates is grote sponsor van de “World Health Organisation”.  Deze meet zich de regie aan van de zware maatregelen die in de wereld worden getroffen.  Bill Gates bezit in Wuhan/China een biologisch labo, genaamd “Wuxi Pharma Tech Inc.666”**.  Uitgebreide gegevens van dit artikel in het laatst-verschenen bericht op blog Mannheimer, van de hand van P. Helmes.

Het grootste gevaar is niet het virus (met respect voor de talrijke slachtoffers), maar het radicaal afschaffen van alle grondwettelijke rechten in de hele wereld.  Dit leidt tot dictatoriale onderdrukking.

Zo is het bvb. niet meer toegelaten naaste verwanten te bezoeken (zeker als ze niet dichtbij wonen), zoals ouders, kinderen, broers of zusters.  Tevens is het verboden een liefdesrelatie te bestendigen middels bezoek.  Men wil controle via drones, een app op de mobiele apparaten (het volgen van iemands verplaatsingen) en permanente straatcontroles.  Hoe wil men dit terug afschaffen?

Daarom dit dringende Paasverzoek aan de grondwet- en mensenrechten-deskundigen:  Er dient een oplijsten te zijn van de overtredingen van de grondwettelijke vrijheden. Dus de vraag aan de Vuyes en privacy-activisten (advocaten) om dit te catalogeren.  De schendingen van onze vrijheid dienen in samenspraak met collega’’s in andere landen juridisch aangeklaagd te worden.

We beleven een typisch programma van marxistische dialectiek: eerst was er de demoralisering (stortvloed slecht nieuws); dan destabilisatie  (sluiten economisch potentieel), dan komt de crisis (steeds meer paranoia, hamsteren en depressie).  Als laatste schakel komt dan de normalisering: niet meer zoals in 1956 in Hongarije of 1968 in Tsjecho-Slovakije met de invasie van legers.  Wel met het huisarrest, gedurende lange tijd van de bevolking.  De neo-liberalen zijn de kaviaar-zijde van de marxistische cultuur-kamp!!

We vieren weldra Pasen.  De leiding van de kerken heeft (mogelijk in geheime toestemming) mogelijk gemaakt dat geen kerk of heiligdom kan betreden worden.  Nergens hoort men clerici die moedig hun plaats opeisen. Enkel in Duitsland heeft de AfD de viering van “Ostern” in de kerken geëist.  In Italië heeft Salvini van de Lega Nord hetzelfde gedaan.

Door deze dictatoriale coup beleeft men met deze Pasen de symbolische overwinning van de duistere Satans-krachten op de verkondiging van de “Opstanding”.  Heel de N.W.O. spant nu samen om de definitieve uitroeiing van Kerk, familie en volkseigenheid te bereiken.

Daarom vier bewust Pasen;  om de wacht aan te zeggen aan de angst, de apathie en het defaitisme.  Een zalig Pasen aan de lezers!

Roode Klif - Wikipedia

In Friesland, staat bij Warns het monument van de slag der Friezen in 1345: Leaver dea as slaef  (vertaald : liever dood dan slaaf).

Jos Wouters, Boom

NB.:  Ook Hilde Roosens heeft op de webstek van de (namens) VVB haar grote onrust kenbaar gemaakt. Zie bij VVB! (Burgerzin, grondrechten en democratie in tijden van coronavirus)

*Nvdr: U kan de geschreven tekst onderaan de video lezen:

**Nvdr: Blijkt dat Soros én Bill Gates “geïnvesteerd” hebben: George Soros & Bill Gates partner with China on coronavirus drug

Aan het Griekse front (6)

Just Love Greece (@JustLoveGreece) | Twitter

Hoewel Erdoğan de “vluchtelingen” door dezelfde bussen die hen naar de grens gebracht hadden, heeft laten ophalen, wil dit niet zeggen dat hij het hierbij zal laten. Eender voor welk bedrag we ons laten chanteren, hij zal altijd opnieuw aankloppen met nieuwe eisen.

Wij meldden in een vorige bijdrage een schroothoopschip dat verlaten op de klippen van Kea lag oud ijzer te wezen, nadat het zijn laatste reis als ferry voor vakkrachten volbracht had. Blijkt dat er opnieuw dergelijke plannen gesmeed worden.

De Griekse Marine heeft 6 Turkse vrachtschepen gespot die zich voorbereiden om migranten naar de Griekse eilanden te smokkelen.

Athene maakt zich zorgen dat het scenario, van een incident half maart, zich gaat herhalen. Een vrachtschip dat vertrok vanuit Çanakkale in Turkije strandde in de haven van dichtbij Tzia. (bron)

Deze migranten moesten door de Griekse authoriteiten naar het binnenland worden gebracht.(bron)

Nu vrezen de Griekse authoriteiten dat er in de komende dagen één of twee vrachtschepen vol migranten worden gedropt op één van de Griekse eilanden. (bron)

De Griekse Marine is daarom gestart intensieve voorbereidingen te treffen om ook daar Griekenland de migranten tegen te houden.

Angela Merkel mag zich terecht bedrogen voelen. Zoals wij voorspelden, heeft zij – en de EU- toegegeven aan Erdogans chantage: Merkel door de knieën voor Erdogan: Meer geld naar Turkije

Is het niemand bij het EU-oppercommando opgevallen dat de Bulgarije, dat toch ook een gemeenschappelijke grens met Turkije heeft, niet belaagd werd? Wat werd er door de Verheven Leider met de Bulgaarse regering afgesproken? Wat was de inzet, de prijs?

Terugblikkend op de oorlogssituatie aan de Grieks-Turkse grensovergang, gaf een Syrische jonge man een interview aan Ethnos. Hij noemt zichzelf Nariz, een alias, want hij wil geen moeilijkheden met de Turkse autoriteiten.

Nariz hoorde eind februari dat de grenzen tussen Griekenland en Turkije “geopend waren” en hij toog onmiddellijk op weg naar EUropa. Of beter, hij stelde bij aankomst aan de grens vast dat hij voorgelogen was. Uiteindeljk zat hij daar bijna een maand, 27 dagen, vast.

Hij blikt terug: de Griekse veiligheidskrachten deden alles wat in hun macht lag om de illegalen tegen te houden – de Turkse politie deed het tegenovergestelde: kwaad en fanatiek aandringen om met geweld tegen het Griekse verzet te reageren. Nariz verliet Syrië – naar eigen zeggen – vier jaar geleden met het doel naar EUropa te trekken, daar te studeren, geld te verdienen en zijn familie financieel te helpen. Hij woonde en werkte heel die tijd in Turkije, zonder permanente verblijfsrechten. Hij verkocht, zoals talrijke illegalen, quasi heel zijn hebben en houden in de veronderstelling dat dat hij contanten zou nodig hebben tijdens zijn tocht naar de gouden pot aan het einde van de EU-regenboog.
Nariz vertelt hoe hij om de tuin geleid werd door de Turkse overheid: “Ik vernam in het nieuws dat de Turkse staat de grens opende voor vluchtelingen. Ik pakte dus mijn biezen en vertrok naar de grens, om daar vast te stellen dat slechts de Turkse kant open was, niet de Griekse, en dat Griekenland het niet eens was met de Turkse beslissing. Ik bleef daar, zomaar doelloos, in de kou, met weinig eten. We trokken langs de grensstreek in de hoop ergens toch een opening te vinden, maar we kregen traangas en kogels (rubber) naar ons afgevuurd zodat we niet naar hen konden oversteken.”

Het schokkende gedeelte van het vraaggesprek is als hij de Griekse verslaggeving van de escalatie bevestigt: Turkije hitste de illegale meute op om geweld te gebruiken. Iets wat onze redactie aan de hand van beeldmateriaal in vorige bijdragen aangetoond heeft. “We moesten stenen en andere voorwerpen gooien,” zegt Nariz, “gevaarlijke toestand, tussen hamer en aambeeld want de Turkse politie was erg fanatiek. De Turkse overheid werd zo gefrustreerd dat hun plannen niet lukten dat ze ‘s nachts, zonder voorafgaande waarschuwing, de tentjes in brand staken…” De vluchtelingen lagen te slapen… alles verbrand… En dan werden ze verplicht de grensstreek weer te verlaten. “Onmenselijk,” zegt Nariz, “iedereen in shock. Ze gingen terug maar niets was nog hetzelfde. Velen hadden alles wat ze hadden ten gelde gemaakt. Turkije compenseerde niemand, behalve met een schamel aalmoes van 100 Turkse Lira (ca. 13.60 euro).” (…)

Intussen worden op Lesbos en buureilanden olijfboomgaarden, kapelletjes en kerken door “vluchtelingen” – soms onherstelbaar beschadigd of in brand gestoken. Voor meer info en foto’s: klik hier.

Of hoesten ze in de richting van de politie:

Of vormen milities om de plaatselijke bevolking aan te vallen:

Als u het bovenstaande verteerd hebt, dan krijgt u van ons nog dit toemaatje: linkse fantasten – of duidelijker: Soros’ huurlingen bij Open Society – stellen voor de “vluchtelingen” uit de opvangkampen te halen en hen onder te brengen in de ca. 450.000 à 500.000 hotelbedden die nu toch leeg staan wegens het stilvallen van het toerisme. Arm Griekenland. Arm Europa.

Aan het Griekse front (3)

Image

Vert.: “We willen Griekenland, ook als we stenen moeten eten”

Vandaag is het de Griekse Onafhankelijkheidsdag: er valt weinig te vieren.

Image

Elk jaar op 25 maart vieren de Grieken over heel de wereld de Griekse Onafhankelijkheidsdag, tevens Maria Boodschap, een nationale feestdag in Griekenland. De Grieken herdenken hun lange strijd tegen het Ottomaanse Rijk. Vandaag heeft die dag meer diepgang, meer betekenis dan de 199 voorgaande verjaardagen.

Het Ottomaanse Rijk heerste gedurende ongeveer 400 jaar – geen gemakkelijke periode voor de Grieken. Degenen die konden, vluchtten naar West-Europa; degenen die achterbleven moesten plaatsvervangend lijden voor beide groepen: vertrekkers en blijvers. De Griekse geschiedenis, kunst en cultuur, was van geen tel voor de Ottomanen. Het Parthenon werd een munitie-opslagplaats. Orthodoxe christenen konden hun geloof niet praktiseren – de meerderheid der bevolking was orthodox. De Grieken voelden zich onderdrukt. Er kwamen verschillende verzetsbewegingen op gang gedurende de Ottomaanse overheersing, zonder veel succes, tot op 25 maart 1821 deze een ware bedreiging voor het Ottomaanse Rijk begonnen te vormen. Waarom de Grieken er toen wel in slaagden het Ottomaanse juk af te werpen? Ze traden niet meer op in gespreide slagorde, trokken samen aan één zeel en het verzet had eindelijk succes.

Griekenland kreeg ook hulp van andere landen, vooral van G.B., die het Oude Griekenland – geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie…) adoreerden. En uiteindelijk bij de slag van Navarino slaagden de Britse, Russische en Franse strijdkrachten erin de Ottomaanse vloot te vernietigen. De zeeslag was een belangrijke zege, die uiteindelijk zou leiden tot de ondertekening van het Verdrag van Erdina in 1829, waaruit een onafhankelijk Griekenland geboren werd.

Ondanks de onzekere tijden werd Griekenland officieel een onafhankelijke staat. In steden overal ter wereld wordt er (in niet coronatijden) optochten gehouden. Overal waar de Grieken het geluk en voorspoed gezocht hebben buiten de Griekse grenzen wordt de blauw-witte vlag gehesen.

Des te pijnlijker is de situatie nu. En worden de Grieken aan het verleden, aan de Ottomaanse onderdrukking, herinnerd. Terwijl heel Europa in de ban van de coronacrisis is, worden de Turkse provocaties aan de EU-buitengrens, m.n. in Griekenland, steeds dramatischer. Enkele dagen werd gemeld dat gedurende de tijdspanne van één dag ca. 1000 gasgranaten in richting Griekenland afgevuurd werden. Het ging daarbij duidelijk niet om enkele rustverstoorders maar wel om georganiseerde acties van de Turkse veiligheidskrachten. Het zijn schokkende beelden, waarover de poco media uiterst zelden berichten. Men heeft het over “arme, onschuldige vrouwen en kinderen, die door de harteloze Grieken geen toegang verleend worden. De foto’s en video’s aan de grens – we hebben die al eerder gepubliceerd – geven een totaal ander beeld. Ze tonen ware oorlogstoestanden.

https://twitter.com/i/status/1242227149970563072

Sinds dagen assisteren Turkse politie-eenheden de landverhuizers bij hun pogingen de Griekse grensblokkade te doorbreken. De Grieken moeten rond de klok beschermingsmaskers dragen. Ook al staan er reusachtige industriële ventilatoren om de traangaswolken terug naar afzender te sturen.
Terwijl in sociale media open over een oorlog van Turkije tegen Griekenland geschreven en gesproken wordt, hult de EU zich in angstvallig stilzwijgen. En het cynische van het hele verhaal is dan wel dat wij, de EU-onderdanen, de Turkse agressie financieren. Enkele dagen geleden werd zelfs nog meer financiële middelen beloofd.

Meer beeldmateriaal bij: http://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front-2/

en bij http://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front/

Aan het Griekse front

Ze geven hun invasiepogingen niet op…

Image

Een overzicht. Een Duitse Griek geeft Merkel de schuld. Zij heeft dit veroorzaakt. Jarenlang kwamen ze, de zgn. “vluchtelingen” uit alle mogelijke landen, waar er geen oorlogsgevaar heerst. Het Grieks grensstadje Karanies werd door de bewoners quasi verlaten: zij hebben angst. Diefstal, intimidatie zijn schering en inslag. Ze voelen zich door de EU in de steek gelaten. Privé milities werden opgericht om hun grondgebied te verdedigen.

Bericht uit Lesbos. De bewoners willen hun eiland terug. Journalisten en NGO’s worden belaagd… Vluchtelingen steken zelf hun opvangkampen in brand in de hoop dan naar het vasteland te mogen vertrekken. Op het aanbod van de EU – 2000 euro – voor wie vrijwillig terug wil keren naar hun oorspronkelijk Prachtland wordt niet ingegaan. Wie zou nu voor een schamele 2000 euro zijn levensverzekering in de sociale EU-lidstaten willen verkopen? Je hebt geen universiteitsdiploma nodig om die berekening te kunnen maken…

Met molotovcocktails, traangas en stormrammen willen ze ons komen verrijken.

Ca. 350 “vluchtelingen” poogden in Kastanies midden in de nacht door de grensbescherming te breken, dit met hulp van de Turkse overheid die traangas afvuurde, wat door reusachtige ventilatoren teruggeblazen werd. Het leger en Frontex kon de invasie tegen houden. Enkele dagen geleden werd deze grensovergang nog versterkt met betonnen blokken:

Een vrachtschip met nieuwe bezettingstroepen loopt aan de grond bij de haven van Kea. Het leek wel een spookschip: zonder naam of anker. Men vermoedt door mensensmokkelaars “gecharterd” voor een laatste reis vanuit een scheepskerkhof in Turkije. Het enigste wat men nog aan boord kon vinden was een Griekse vlag…

Oostenrijk is het Beleg van Wenen niet vergeten. Oostenrijkse EKO Cobra “special forces” patrouilleren samen met de Grieken aan de grens met hun “Beest”, een speciaal voertuig met warmtecamera’s en traceersysteem, waarvan verwacht wordt een belangrijke rol te zullen spelen bij de bescherming van de Griekse grens. “Dit is ons land. Wij beschermen de Europese grenzen.”

Ter bestrijding van het coronavirus heeft Turkije de grens met Griekenland en Bulgarije gesloten. Echt??? Officieel heet het in beide richtingen, m.a.w. naar en vanuit Griekenland en Bulgarije. Officieus mag iedereen die liever de groene EU-weiden opzoekt uit Turkije vertrekken, liefst zo snel mogelijk. In de andere richting echter: streng verboden. Alsof er nog ene Griek van plan zou zijn een bezoek aan Turkije te brengen… (…)

De New York Times is weer eens goed op de hoogte:

Image

Beestenboel in Stokkemse kerststal

Wie meent dat er buiten de os en de ezel – de schaapjes buiten met hun herders niet te na gesproken – geen andere dieren aanwezig waren in de Stokkemse kerststal, bevindt zich ergens achter een poco rookgordijn. Daar verdreef de spreekwoordelijke olifant in de kerststal heel de santeboetiek naar de zolder. Gelukkig waren er ook nog de oude waakzame ratten die de kat de bel aanbonden en heel de kerststal terug op de rechtmatige plaats deden plaatsen.

Ophef over verwijderde kerststal in dienstencentrum: “Nooit bezwaar geweest en nu moest hij plots weg”.

Zaterdag is de kerststal in het dienstencentrum Stockheim in Stokkem verwijderd. “Omdat we neutraal zijn en niet aan religie doen”, zo klinkt het. Maar het afbreken van de kerststal leidde tot heel wat commotie op sociale media. “Het schepencollege heeft zondag beslist dat de kerststal onmiddellijk moet teruggeplaatst worden”, zegt schepen Ingrid Erlingen (Vooruit). (…)

Stéphane Ravier (RN) eist verontschuldigingen aan het Franse volk

Senator Stéphane Ravier (Ras. Nat. voorheen FN) hield een vurige speech met de waarschuwing dat de Franse bevolking in rap tempo zal worden vervangen dankzij het pro-immigratiebeleid van de globalisten in de Europese Unie.

Ravier kwam met een enorme lijst waarheden richting de Franse wetgevers. Hij beschuldigde hen o.a. van “het toestaan van de dood van de Franse identiteit van de bevolking.”

“Deze honderden no-go zones verspreidt over ons hele land zijn buitenlandse enclaves waar Fransen niet binnen kunnen komen. Het zijn broeinesten van haat tegen alles wat Frans is en het verspreidt zich als een aangestoken lont.”

“Onze wet, onze cultuur, onze identiteit, ons savoir-vivre (fatsoen), onze kennis en onze vrijheid, vooral die van onze vrouwen qua seksualiteit en religie, worden afgewezen, genegeerd en er wordt zelfs tegen gevochten om uiteindelijk vervangen te worden door het Islamitische communetarisme.”

“Ze weten zichzelf steeds weer weten te isoleren en afstand te nemen van de verwoestende gevolgen van deze massa-immigratie en multiculturele droom.”

“De Franse bevolking is het zat! Ze hebben er genoeg van!”

“Veertig jaar lang hebben de Franse burgers er mee ingestemd om opofferingen te maken om anderen hier welkom te heten. En wat krijgen ze er voor terug? Ondraaglijke anti-Frans, anti blank en anti-Christelijk racisme.”

Aan het einde van zijn betoog riep de Senator de wetgevers op hun verontschuldigingen aan te bieden aan het Franse volk. Verontschuldigingen voor de onomkeerbare schade die ze Frankrijk hebben aangedaan.

“Verontschuldig U door nu een beleid op te zetten waar de Nationale belangen voorgaan. De grenzen weer te controleren en met quota´s te gaan werken. Geen immigratie-quota´s maar deportatie-quota´s.”

“Verontschuldig U door de immigratievloed om te keren!”

“Wanneer jullie weigeren jullie schadelijke ideologie terug te nemen zal in het gezicht van ons nageslacht Frankrijk zelf jullie vervloeken.”Stéphane Ravier censuré – La Provence est devenue La Pravda de Marseille

Het zal u niet verwonderen dat deze verkozene van het RN niet bepaald de lieveling is van de poco media. Zelfs bij zoiets als het bijwonen van een viering n.a.v. Maria Hemelvaart bestond het blad La Provence het hem weg te gommen uit een groepsfoto. “De Pravda van Marseille”.

Afbeeldingsresultaat voor stéphane ravier censuré

Gerolfs profetische woorden

“Wij komen terug” Herlees hier mijn woorden, als partijvoorzitter, aan het slot van de droeve verkiezingsavond in 2014, vijf jaar geleden. De dag daarna sloeg ik de handen aan de ploeg om de partij fundamenteel te verjongen en te vernieuwen. Pas dan kon ik volop gaan meewerken aan de definitieve uitbouw van onze Europese partij. Het waren inspannende jaren. Dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ook aan u, trouwe en toekomstige kiezers.

Gerolf Annemans op facebook

Geen fotobeschrijving beschikbaar.