Salvini moest verdwijnen

Ook in dit godgeklaagd land dat het mijne niet is, moet alles dat niet naar de pijpen van de tricolore multicul danst, van het podium verdwijnen. Het Vlaams Blok kan ervan meespreken. Ook Matteo Salvini heeft dit mogen ondervinden omdat hij zijn land, Italië, wilde beschermen tegen de immigrantentsunami, tegen de omvolking, tegen de multiculturele ideologie der linkse elites.

Dit is de eerste keer dat een beroep wordt gedaan op een Europees gerechtshof om een ​​minister – wiens taak het is om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van een land – te berechten voor het vasthouden van migranten in een haven in afwachting van een herverdeling van de nieuwkomers over Europa… Europa had Italië tot dan toe totaal niet geholpen.

De politieke elite van Italië voert al jaren een migratiebeleid dat zich overgeeft aan de toevloed van illegale immigranten –een toevloed die georganiseerd wordt door criminele mensenhandelaars- en nu heeft deze “elite” besloten Salvini uit te leveren aan de rechters omdat hij deed waar zij niet de moed voor hadden: de grenzen van Europa verdedigen.

Men lijkt te denken ​​dat boten tienduizenden mensen van Libië naar Italië kunnen brengen zonder controle, zonder afschrikking, en zonder dat een land in staat is om zijn recht op zelfverdediging uit te oefenen tegen een historische vloedgolf van migranten.

Italië stuurt een verontrustende boodschap naar Europa en de rest van de vrije wereld: iedereen die, gedurende het bestuur van het land de landsgrenzen verdedigt en massale illegale immigratie probeert te stoppen, kan terechtstaan ​​en in de gevangenis belanden.

De echte gruwel in deze schertsvertoning is dat Italië nog steeds schepen met migranten wegstuurt, dus waarom wordt Salvini als zondebok aangewezen?

Lees: In Italië kom je voor de rechter als je de landsgrenzen verdedigt

Bescherm onze Europese volkeren en culturen

Filip Dewinter heeft dit project, een burgerinitiatief om de EU-controletoren wakker te schudden, onder zijn vleugels genomen. U vindt er alle informatie over op facebook, met achtergrondgegevens, met cijfer- en beeldmateriaal. En een Nederlandstalig promotiefilmpje; u vindt het onder dit bruggetje. Wij kunnen dit echter omwille van technische softwarebeperkingen niet plaatsen. Klik hier (u dient hiervoor een facebookprofiel te hebben).

In de Europese Unie behoren ongeveer 50 miljoen mensen tot een culturele minderheid. Vele anderen behoren tot een van de vele volkeren die de culturele en etnische rijkdom van Europa uitmaken.

De Europese Unie doet (veel te) weinig om de rechten van de Europese volkeren en de etnische en culturele minderheden te beschermen. Het doel van dit burgerinitiatief is om de regio’s de mogelijkheid te geven rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen.

De einddatum voor het verzamelen van handtekeningen is 7 november 2020.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Het Europees burgerinitiatief, opgericht in 2012, is een manier voor Europese burgers om de toekomst van de EU vorm te geven door via een petitie de Europese commissie te verzoeken voorstellen in te dienen.

Waarom zou ik deze petitie ondertekenen?

Wanneer een culturele of etnische minderheid of volk afhankelijk is van subsidies van één of andere rechtstreekse overheid van de staat of het land waar ze deel van uitmaken, zijn ze tevens onderhevig aan hun directe invloed. Financiële onafhankelijkheid betekent meer autonomie over de manier waarop hun regio wordt bestuurd en zelfbeschikkingsrecht over de manier waarop hun belastingsgeld wordt besteed. Onderteken de petitie als u het niet eens bent met de discriminatie en de achterstelling van culturele minderheden. Met uw handtekening helpt u de volkeren en culturele en etnische regio’s in Europa om te overleven en hun etnische, taalkundige en culturele identiteit te beschermen. Door de échte verscheidenheid van volkeren en culturen in Europa te promoten, garanderen we de culturele diversiteit in Europa. Door de volkeren en culturele minderheden in Europa zelfbewuster en autonomer te maken, kan de immigratie-invasie afgeremd en gestopt worden. Europa moet immers zijn identiteit herwinnen om de multicultuur terug te dringen.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?

Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig uit ten minste 7 landen van de Europese Unie. Hoewel we al meer dan 1 miljoen handtekeningen hebben verzameld uit 3 landen, moeten we nog steeds het voorgeschreven aantal handtekeningen verzamelen van 4 andere landen, een aantal dat van land tot land varieert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de petitie.

Wat gebeurt er als aan alle voorwaarden is voldaan?

De EU is verplicht om rekening te houden met de petitie en hun wetgeving aan de doelstelling(en) van de petitie aan te passen.

Wie is de initiatiefnemer?

Het initiatief is gestart door de Szeklers (een etnisch en culturele minderheid in Transsylvanië/Szeklerland). De Szeklers een bevolkingsgroep die deel uitmaakt van de Hongaarse minderheid in Roemenië.  Deze petitie betreft het niet alleen hen, maar ook vele andere culturele minderheidsvolkeren in de EU. Door met deze petitie/Europees burgerinitiatief te starten willen ze solidair met andere volkeren en etnische en culturele minderheden in Europa, het Europa van de volkeren gestalte geven.

Wie mag de petitie ondertekenen?

Iedere Europese burger die meerderjarig is mag de petitie ondertekenen.

Waar kan ik de petitie ondertekenen?

U kunt de petitie online tekenen door op de knop “Teken” op de website te klikken. Bedankt voor uw steun en handtekening! Klik hier!

http://www.nationalregions.eu/

Voorspelling

Hugo Portier lucht regelmatig zijn hart op facebook. Zoals deze:

Hugo Portier

6 d  · Zondag 27 september 2020. Onderwerp : Betoging tegen de Vivaldi regering. Plaats : De Heyzel. Alhoewel de betoging georganiseerd werd door een politieke partij met name het Vlaams Belang deed zich iets onwezenlijks voor, denkt men, neen, iets wezenlijks, een heugelijke realiteit. Er deed zich Godsvrede voor. De partij politieke verschillen werden opzij gezet en er werd een gemeenschappelijke strategie vertoond leidend naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Want inderdaad, Vlamingen van andere partijen sloten aan , sloten de rangen in Godsvrede, in het overstijgen van de partij politieke grenzen. Wat een ontroerend en hoopvol schouwspel. Hoe is het mogelijk dat voormalige ‘ leiders’ uit de VVB en een partij voorzitter afwezig tekenden om samen met hun volk te tekenen voor Godsvrede en het weer de duizenden ‘ kleine ‘ Vlaamse militanten waren, in mijn ogen de echte vedetten op de Vlaams Nationale Zangfeesten die daar wel voor tekenden, zij wezen 1000 bedankt voor hun moed, belangloze opoffering en enthousiasme. Wat een deugddoende dag. Hugo Portier, ere voorzitter ANZ.

Hugo Portier

6 d  · Bart De Wever, heb je werkelijk een aanval op het VB in de Zevende dag gedaan? Het zijn ook Vlamingen, weet je, je gaat meemaken wat de Open VLD nu meemaakt namelijk dat lidkaarten worden terug gestuurd. Er zijn vele NV-A ers die je uitspraak niet nemen. Je was ook nooit aanwezig op de IJzerwake waar Godsvrede hoog in het vaandel staat. Hoe kan je eigenlijk nog het Gebed voor het vaderland zingen? Ik ben a partij politiek maar dat wil niet zeggen dat ik niet onderschrijf dat men geen kemphanen mag zijn maar wel kompanen. Als je niet toestemt dat bij het behalen van een N-VA-VB meerderheid in 2024 VB en N-VA s moeten samengaan met behoud van eigen accenten zal je het onderspit delven.

Zivilcourage in Berlijn (4)

Alle pogingen ten spijt de massale betoging, over leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, politieke invalshoek en verstandelijke vermogens heen, te willen bekladden met de gekende verwijten, te infiltreren met beroepsoproerkraaiers én de zgz.”bestorming” van de Reichstag, zag de indrukwekkende uiting van verzet tegen de vrijheidsberoving en inbreuken tegen de grondwet er grotendeels zó uit:

Poco media en politici waren “entsetzt” over de zgz. “bestorming” van de Reichstag. De complimenten aan het adres van neo-nazi’s, vreemdelingenhaters en ja hoor, antisemieten, werden gul verspreid. Je zou voorwaar gaan geloven dat er in Berlijn ei-zo-na een staatsgreep verijdeld werd.

De IJzerwake blijft waken…

Trouw aan het IJzertestament, nu meer dan ooit:

Zelfbestuur: Meer dan ooit werd duidelijk dat het Belgische staatsbestel niet werkt, dat we nood hebben aan een eigen Vlaamse staat die in het belang van haar bevolking en haar gezondheid kan handelen.

Nooit meer oorlog: Meer dan ooit werd duidelijk dat de conflicten die de multiculturele samenleving met zich meeneemt niet thuishoren op onze Vlaamse bodem. De Vlaming wil in harmonie kunnen leven, met haar verleden, in het heden en in de toekomst. De Vlaming wil in Vlaanderen zichzelf kunnen zijn.

Godsvrede: Meer dan ooit werd duidelijk dat een regering vormen op federaal niveau opnieuw tot mislukken gedoemd is. Het blijft daarom noodzakelijk dat Vlaams-nationalisten over partij- en verenigingsgrenzen heen de krachten bundelen en samenwerken voor het gemeenschappelijke doel: een mooi en krachtig onafhankelijk Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn.

Ook al gaat er dit jaar geen fysieke IJzerwake door om 11 uur kan u niettemin via de facebookpagina (www.facebook.com/ijzerwake) of via Youtube de digitale uitzending volgen.

Want Vlaanderen staat dit jaar voor grote uitdagingen: krijgen we een links-Waalse regering opgedrongen, zonder draagvlak in Vlaanderen?  Gaat de afbraak van onze cultuur en ons erfgoed verder?  Wordt bewustzijn van onze geschiedenis verdrongen in ruil voor schuldcomplexen?  We zullen daarom wel degelijk de essentie van elke IJzerwake (een politieke boodschap van de Voorzitter, een hulde aan de Frontsoldaten…) verwerken in een digitale uitzending, want het is nodig.  Neem dus vandaag, 30 augustus om 11 uur, waar u zich ook bevindt, in veilige omstandigheden plaats en woon de allereerste ‘digitale IJzerwake’ ooit bij!

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

STROOMOPWAARTS

De laatste afleveringen merk ik hoe zwaar de taak is, om mensen te overtuigen.  Medestanders verliezen er hun moed bij.  Maar ik moet het doen – uit grote liefde voor mijn Vlaamse/Nederlandse volk.

Een quasi perfecte samenvatting, van wat ik al voor de crisis (voor 11.3) zegde, vindt u op de Youtube film: Is dit virus het einde van de wereld?  Een haarscherpe zondagdienst uit Georgia/VSA.”  (Nederlandse ondertiteling) Gelooft u, geachte lezer, nog altijd, dat dit een soort vogelgriep is, veroorzaakt omdat de Chinezen te schmutzig zijn?

Intussen wordt de greep van dit klein kliekje virologen/beleidmakers niet gelost!  Telkens wordt een zeer miniem deeltje van de maatregelen versoepeld.  De volgende vragen kunnen gesteld worden  :

  • Men voert op 11 juli de mondmaskerplicht in.  Tot heden blijkt uit de cijfers niet dat dit enig effect heeft gehad.
  • Welke mandaat hebben VRT/VTM om deze manipulerende virologen/immunologen, steeds dezelfde, op het scherm te brengen?  Waar is de tegenspraak in de kwestie van maatregelen die de burgerrechten opheffen?  Mag Van Ranst zo maar de legitimiteit naast zich neerleggen?  Mag hij Rik Torfs zo maar op een psychotische wijze neerzetten?
  • Noch deze minderheids-regering, noch de ideologisch (extreem-linkse) wetenschappers vertegenwoordigen het wettelijk gezag.  Houden zij zich zelf wel aan de maatregelen die ze anderen opleggen?

De bevolking raakt intussen in twee kampen verdeeld: een duidelijke meerderheid tracht slechts in de schijn de maatregelen te volgen.  Er is echter een hardnekkige groep, die bereid is te klikken en terecht te wijzen.  Dit gaat tot psychiatrische toestanden en ongeregeldheden leiden.  Het doel van de satanische wereldorde is in elk geval, dat de ene groep burgers de andere poco-correct gaat bewaken…

In deze column heb ik goed aangevoeld, geen “sant in eigen lant” te zijn.  Vele Vlaamsgezinden zijn ras om in houding te springen, als een voornaam persoon eens goedmoedig het hoofd naar hen buigt.  Voor de strijders, die hun nek uitsteken, is er grotendeels stilte van het (toekomstige) graf.  Ik herhaal nogmaals – niet uit rancune, noch persoonlijke afkeer – dat het gros van de (politieke) Vlaamse Beweging zijn taak niet gedaan heeft in deze crisis.

Ik vertrek van de hoofdstelling, te lezen in ’t Pallieterke, dat de volgende verkiezingen en de nabije toekomst “de hemel ineens wel zal opengaan”.  Het spijt me te zeggen dat ik enorm veel middelmatigheid zie.  We hebben met topmensen van het Nationalistisch Verbond 25 jaren lang getracht de hoofdstrekkingen te verzoenen.  We hadden 20 jaren geleden ook al heel ver kunnen staan in de staatsvorming; wellicht meer dan 50% steun.  De leiders van de politieke groepen hebben kraaienpoten gestrooid en geremd op vier wielen gedurende heel de tijd (op het vlak van toenadering tot elkaar)!!!

Als Tom van Grieken een verpletterende overwinning haalt, dan wachten alle anderen hem op om hem trouweloos te verraden.  Wat bedoelt hij met “”regerings-verantwoordelijkheid” nemen?  Is dat het bestendigen van het Belgisch bestel?  IK verwijs hier naar een alternatieve bijdrage van Rob Verreycken (18.8) op Rechtsactueel: “België is om zeep: nieuwe wegen nodig voor nationalisten”.  Waarom voeren de Vlaamsgezinde partijen de kerntaken niet uit, zoals ik reeds vaak geciteerd heb? Primo: het bij voorrang bestoken van de Vlaamse burgers met de boodschap identitair te denken en te handelen (het volksbewust maken van de massa) en secundo een alliantie in Europa smeden met de krachten, die bewust zijn van de N.W.O.- het uitvoeren door de regeringen van een neo-marxistisch programma, en daartegen voluit in het verzet willen gaan?

De Vlaamse Beweging is grotendeels zwijgzaam gebleven, toen deze maanden telkens weer de burgers tot onderdanigheid gedwongen werden.  Het verschil met Nederland heeft er alleen al mee te maken dat vele burgers niet meer goedschiks alles van de overheid aannamen.  Het is een smet op de Beweging, dat men slechts bij Golfbrekers voluit in het verzet is gegaan.

Nee, ik wil niet zomaar een praatjesmaker zijn; met mijn waarschuwingen voor een Beweging in pole-position.  In 1977 werd het Egmontpakt doorgevoerd, alhoewel misschien maar 5% van de VU er echt achter stond.  De N-VA heeft nu vier jaren een noodlottige regering gesteund, omdat vooral den grooten leider en een aantal partijbonzen erachter stonden.  Voor de rest honderd procent kadaverdiscipline.  Was er nu weer bijna een akkoord om een definitieve staatshervorming naar de Griekse kalender te verplaatsen?  En wat betekent zgn. confederalisme aan echt zelfbestuur?

Intussen is, tussen duizenden andere evenementen, ook de IJzerwake afgelast.  Zoals met alle andere bijeenkomsten/meetings, is de vrijheid van politiek handelen volledig afgeschaft.  We ageren nu al omdat we hoegenaamd niet zeker zijn, dat komend jaar(jaren) deze terug hersteld zullen worden.

Houd niet op steeds weer onze idealen te confronteren met de daden van diegenen die “het gaan doen”.  We willen niet “de Eed van Trouw” wegmoffelen, die we zo vaak afgelegd hebben. (video IJzerwake 2014)

Jos Wouters, Boom

De IJzerwake blijft waken…

… ook al werd ze door dit onland tot bedrust gedwongen

Niettemin blijven we, meer dan ooit, trouw aan de woorden van het IJzertestament.

Zelfbestuur: Meer dan ooit werd duidelijk dat het Belgische staatsbestel niet werkt, dat we nood hebben aan een eigen Vlaamse staat die in het belang van haar bevolking en haar gezondheid kan handelen.

Nooit meer oorlog: Meer dan ooit werd duidelijk dat de conflicten die de multiculturele samenleving met zich meeneemt niet thuishoren op onze Vlaamse bodem. De Vlaming wil in harmonie kunnen leven, met haar verleden, in het heden en in de toekomst. De Vlaming wil in Vlaanderen zichzelf kunnen zijn.

Godsvrede: Meer dan ooit werd duidelijk dat een regering vormen op federaal niveau opnieuw tot mislukken gedoemd is. Het blijft daarom noodzakelijk dat Vlaams-nationalisten over partij- en verenigingsgrenzen heen de krachten bundelen en samenwerken voor het gemeenschappelijke doel: een mooi en krachtig onafhankelijk Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn.

Ook al gaat er dus dit jaar geen fysieke IJzerwake door, op 30 augustus 2020 om 11 uur zullen we wel via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/ijzerwake/ en ons Youtubekanaal een digitale uitzending verzorgen. 

https://ijzerwake.org/

Vlaamse Leeuw Vlaams Belang GIF - VlaamseLeeuw VlaamsBelang ...

En… niet onbelangrijk… hang op die dag uw Vlaamse Leeuw uit!

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

TERUGKEER VAN DE BELOKEN TIJD (Zoals bij Boerenkrijg)

Als ik met de fiets onderweg ben draag ik geen mondmasker (muilkorf).  Voortdurend moet men speuren naar politie-controle en kruist men bange-boze mensen… Dan neemt men maar een weg , langs haag en kant, sluipwegen, doorsteekjes, slopjes, zandwegen.   De beloken tijd is terug.

Tot mijn grote vreugde stond vandaag het volgende artikel op Doorbraak (13.8) : “Mondmaskerplicht in buitenlucht is wetenschappelijk onzinnig”, auteur Luc Bonneux, epidemioloog.

In deze bijdrage bestrijd ik virulent de volgende maatregelen, uitgevaardigd door gouverneur Cathy Berx, minister Pieter De Crem, de virologen-immunologen van VRT/VTM:

  • dragen van het mondmasker op de fiets en in natuurgebieden : zoals door meerdere specialisten vermeld is heeft het geen enkele zin. Het is enkel goed voor de repressie en het veroorzaken van pandemische angst.
  • De bubbels van vijf. Deze moet eigenlijk afgedwongen worden door invallen in private huizen. Dit betekent huisvredebreuk. Een zeer groot aantal families bestaat uit meer als vijf personen. Deze leven sporadisch samen, als familiaal contact. Het volstaat dat deze personen dicht contact vermijden en ontsmettingsstoffen gebruiken.
  • Het winkelen met meer dan één persoon is verboden. Talrijke mensen leven vrij intiem samen, vooral koppels. In de winkels mogen koppels/samenwonenden niet meer dicht bij elkaar komen. Wat een waanzin! Het heeft wel als effect dat de middenstand en horeca ernstige omzetproblemen hebben

Steve Brennan schrijft in een vrije bijdrage over de Covid-maatregelen op Henrymakow.com  (12.8).: “We are being punked”Vrij vertaald: “we worden tot waardeloze wezens herleid”.  Een zeer belangwekkend artikel (in het Engels).

Ik wil het nu kaderen in het opzet van de veroorzakers van deze wereldwijde plaag.  Helemaal tegengesteld aan wat men dacht is het (neo)-marxisme en het neo-liberalisme resp. kapitalisme niet tegengesteld.  Een voorbeeld daarvan zien we in de steile opgang van het kapitalistisch communisme van China!  Gedurende decennia hebben de rijkste bank-gemeenschap en de top van het kapitaal miljoenen bijna gratis arbeidsplaatsen overgeheveld van het Westen naar China (en Laos/Cambodja/Vietnam). 

Amazon.com: The Collapse of Communism: The Untold Story: Tennent H ...

In de top van de rijkste kringen is er goed overleg tussen de communistische top en de wereld-economie.  Wat meer is: in 1989 werd niet het communisme ten grave gedragen – ook niet met “the collapse” van de USSR.  De bekende dissident Wladimir Bukowski heeft daarover bijdragen geleverd dat de hele machtswissel al decennia door de KGB was voorbereid.  Dit brengt met zich dat op vele sleutelposities in de voormalige communistische gemeenschap zij nog steeds de macht uitoefenen.  Met de grootste tegenkanting heeft filmmaker Robert Buchar daarover een documentaire film gemaakt:  “The Collapse of Communism.  The untold Story.

Het meest afgrijselijke systeem dat ooit bestond, het marxisme, is dus via andere wegen verder gegaan.  Daaruit blijkt bvb. ook dat Angela Merkel  steeds de Stasi-medewerkster is gebleven, die een KGB opleiding heeft gehad.  Ze heeft gezegd: “Wir schaffen das”, waar mee bedoeld werd de afbraak van de volkskracht van de Duitse natie.  Dat laat ook verklaren waarom rijke Amerikaanse ondernemers, zonder problemen, met de Chinese autoriteiten samenwerken.  En er dus een virus in de wereld is gebracht, dat tot “the big reset” moet leiden.

Na dit artikel verwijs ik ook naar een aantal documentaire bijdragen uit Nederland.  In Nederland wordt maar een deel van de bij ons zo dictatoriale maatregelen gevoerd; dit komt o.a. door het verzet in brede, ook academische kringen.  Het bedroeft me ten zeerste (ook prof.  Luc Bonneux spreekt daarover) dat in de Vlaamse/Belgische  politiek nauwelijks enig grondig debat is gevoerd.  Het ging hier wel om grove schendingen van mensenrechten.  Een deel van de bevolking is daar (terecht) woedend over.  Het zou wel eens kunnen dat CD&V en VLD met de kiesdrempel zullen flirten…..

Maar ronduit verbijsterd ben ik door het grote gebrek aan reacties vanuit de Vlaamse Beweging.  Men slaapt daar toch niet, of kan men alleen maar in slogans denken?  Want laat ons wel wezen: de gebeurtenissen met de allochtone gemeenschappen zijn a-typisch.  Men kan die gemeenschappen toch niet verwijten dat ze altijd van hun voorkeursbehandeling zouden afzien.  Ze krijgen van alles op een presenteerblaadje: goedkeuring gebedshuizen en subsidies, voorrang huisvesting,  volledige OCMC’s en Unia’s ter beschikking.  Wat de Vlaams-nationale partij(en) wel zouden moeten doen is noteren welke personen en groepen onder de Vlaamse regeerders systematisch dit systeem van bevoordeling installeren. 

De “uitbraken” in die middens, veroorzaakt door onze medeplichtige politici en ambtenaren, leidden dan tot en politiestaat tot in de verste uithoeken van het grondgebied.  Tot en met een boer die zijn patatten ging uitdoen….

De Vlaamsgerichte politieke partijen en beweging, hebben verzaakt aan hun taak: er actief zijn voor de bedreigde/onderdrukte burger, die zonder enig verweer achterbleef.  Wellicht is het nog niet te laat:  ontwaak uit uw doornroosjes-slaap en doe iets!   Eis het einde van de beloken tijd!  Voer in de parlementen discussie over de vernietiging van economie en grondrechten!

Jos Wouters, Boom, 13.8.2020

Poppentheater

In zijn theoretisch zuiverste zin wordt de journalistiek verondersteld zich te beperken tot het uitsluitend rapporteren van de feiten zonder enige interpretatie of insinuaties.

Helaas is pure journalistiek tegenwoordig uiterst zeldzaam, maar doordat de gemiddelde persoon zich hiervan niet bewust is, kunnen degenen die andere informatieproducten pushen hun werk als zodanig verhullen, gezien het feit dat veel mensen onbewust meer ontvankelijk zijn voor de boodschap die wordt verspreid door alles wat met dat label. Kortom, de meeste producten die zichzelf journalistiek noemen, zijn geen echte journalistiek.

Lees: Intimidatie- en censuurcampagne tegen online onafhankelijke media

Ter illustratie:

https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/

Cyclus

EEN ALLIANTIE, VOL VAN GEVAAR

De regeringsonderhandelingen krijgen eindelijk “schwung”.  De PS toont zich plotsklaps bereid tot het vormen van een regering.  Bart De Wever en de N-VA, stappen daarin mee; door de geheime krachten in dit land gedwongen?  Ik zie dit als een dodelijke omarming, het spelen met de “zwarte weduwe”.  De PS en alle Waalse politiekers zullen niet aarzelen de N-VA in een dodelijke wurggreep te nemen.  Indien de N-VA weer bereid is tot een afgezwakt communautair akkoord, samen met een zak geld voor Wallonië, dan zijn ze al in de val gelokt!

uitspraak_Bart_De_Wever
Nvdr: zie *onderaan

De constante in de geschiedenis van België, is dat de franstaligen een volk van heersers en de Vlamingen van dienaars zijn.  Het eigenlijke bestuur van dit land wordt ook nu door franstaligen, in het echte machtscentrum achter de schermen, beslist.  Ze worden daartoe met “zachte” hand begeleid door het Groot Oosten van Parijs/Frankrijk.  Om een Belgische regering te vormen wordt dus toegezien dat de Vlaamse staatsdrang in de perken wordt gehouden.

De plaats van Bart DeWever hebben we kunnen zien, in de ontwikkelingen van de Covid-plaag in Antwerpen.  Hij heeft m.i. hard zijn best gedaan om een lock-down te vermijden en zelfs de algemene mondmasker-plicht bestreden.  Deze aanval van het systeem was noch min noch meer gericht tegen de reputatie van Antwerpen, de Vlaamse economie  en burgers van de wijde omtrek.  Maar uit de afloop van de maatregelen blijkt dat Cathy Berx vele graden machtiger is dan Bart de burgemeester.

Cathy Berx, provincie-gouverneur, lijkt een onopvallend figuur.   Niets is minder waar, ze nam voor enige tijd deel aan de bijeenkomst van de Bilderberg-groep, de machtigste figuren in de wereld.  Bij plechtigheden etaleert ze fervent haar meer dan uitgesproken belgicisme.  En dit is geen compliment.  In “de Standaard” (1.8.) deed ze één van de extreemste uitspraken van de regerende klasse, tijdens deze corona-tijd: “Je hebt  maar één absoluut grondrecht : het recht op leven….  De andere grondrechten zijn relatief, omdat ze tegen elkaar afgewogen moeten worden……” .  Deze uitspraak, die haar en de voorstanders van de N.W.O. direct achter Stalin plaatsen, is haar ontglipt. Men moet echter aannemen, dat ze een zodanige machtspositie bekleed, dat ze zich onaantastbaar waant.

Ik wil nog eens herinneren dat ze hier op sommige punten de grondwet van tafel veegt.  O.a. art. 15 (onschendbare woning) (i.v.m. clusters van 5 personen); art. 19 vrijheid van eredienst (onmogelijkheid om nog op een fatsoenlijke manier God te eren) en art. 26 recht om vreedzaam te vergaderen.  In feite heeft het regime nu een terreur geïnstalleerd door bij deze maatregelen verboden in te stellen, die totaal niets oplossen in de strijd tegen de pandemie.

Ik noem er enkele:

  • de verplichting om mondkapjes te dragen in parken en natuurgebieden (zelfs die zowat uitgestorven zijn)
  • de plicht tot dragen mondkapjes op de fiets, in Antwerpen. Dit voegt niets toe aan de preventie: een slag in het water.
  • de verplichting tot uitgebreide maatregelen in heel de provincie. Iedereen wordt gestraft voor het gedrag in probleemwijken in Antwerpen.
  • het invoeren van bubbels, die grote gezinnen schaden. Tevens het vrijwel onmogelijk maken van levensceremoniën (huwelijk, doop, bijwonen begrafenis). Zelfs tijdens de oorlog was dit nog mogelijk.

Intussen neemt het verzet tegen de corona-maatregelen in Europa overhand toe.  Op 1 augustus was er een door tienduizenden bijgewoonde betoging in Berlijn tegen de corona-dictatuur.  Een centrale slogan was daar:Zum Wohle des deutschen Volkes.  Für Freiheit und Demokratie.  Coronapanik beenden.  Grundrechte zurück”.  Men kan Duitsland ook vervangen door Vlaanderen!  En in Nederland groeit het verzet, met o.a. een druk bijgewoonde betoging in Den Haag.  Het was zelfs mogelijk een artikel in “de Volkskrant” te lezen, auteur advocaat Jake Tingen: “Mondkapjesplicht schaadt wel degelijk burgerlijke vrijheid”.  Het schaadt een rechtsstatelijk beginsel, d.w.z. vrij over de kleding en zonder dwang van vermomming te leven.

Bij het uitbreken van de tweede golf, hebben we bij ons kunnen vaststellen dat deze geconcentreerd was in de wijken, waar niet-Vlaamse bevolkingsgroepen leven.  Door hen zoals steeds een voorkeursbehandeling te geven, is heel Vlaanderen in de val gelokt met zware imago-schade en een nieuwe opdoffer voor de middenstand tot gevolg.   Dat de extreem-linkse virologen en immunologen dat worst is, blijkt wel.  We kunnen zelfs niet meer naar Nederland, waar mensen veel dwang-vrijer kunnen leven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NVA-Helpie-795x1024.jpg

Vlaanderen in de val gelokt, betekent ook de  N-VA in de val.  Als Bart De Wever en de andere leiders nu kapitale fouten maken, komt de berekening van de studiediensten van PS en MR uit: de N-VA verschrompelt tot het peloton van de 10 procent partijen (en ze zullen nog verder zakken) en het Vlaams Belang wordt de allergrootste, op eenzame hoogte (maar waar ze dan geen rekening moeten mee houden).  Boer, let op uw ganzen!!

Tot slot een basis-gedicht uit Adagio, van Felix Timmermans, die ook de transcendentie begreep:

“Ik ben een snaar op Uwe harp,
En wacht naar ’t roeren van Uw vingren,
Om ook mijn klank doorheen ’t gerank,
Van Uwe symphonie te slingeren”.

Jos Wouters, Boom, 2 augustus 2020

Verwijzingen en info:

*Nvdr: een kleine Gedankenspielerei gewijd aan de voorzitter van de partij wiens bestaansrecht gewijd is aan het oprichten van een Onafhankelijk Vlaanderen, een knipoog van onze redactie ter begeleiding van het ingezonden opiniestuk – we mogen ons toch ook een beetje amuseren!…

“[…] Nam cum accipere quam facere praestat iniuriam, tum morti iam ipsi adventanti paullum procedere ob viam, quod fecit Catulus, quam quod Marius, talis viri interitu sex suos obruere consulatus et contaminare extremum tempus aetatis.”

“Want het is immers beter om zich te onderwerpen aan onrecht dan het te plegen, maar ook om een kleine stap vooruit te zetten naar de dood die op zich al dichterbij komt, zoals Catulus deed, dan zoals Marius deed door de moord op zo’n man, en zo de roem van zijn zes consulaten te overschaduwen en de laatste periode van zijn leven te besmeuren.”