Cyclus

EEN ALLIANTIE, VOL VAN GEVAAR

De regeringsonderhandelingen krijgen eindelijk “schwung”.  De PS toont zich plotsklaps bereid tot het vormen van een regering.  Bart De Wever en de N-VA, stappen daarin mee; door de geheime krachten in dit land gedwongen?  Ik zie dit als een dodelijke omarming, het spelen met de “zwarte weduwe”.  De PS en alle Waalse politiekers zullen niet aarzelen de N-VA in een dodelijke wurggreep te nemen.  Indien de N-VA weer bereid is tot een afgezwakt communautair akkoord, samen met een zak geld voor Wallonië, dan zijn ze al in de val gelokt!

uitspraak_Bart_De_Wever
Nvdr: zie *onderaan

De constante in de geschiedenis van België, is dat de franstaligen een volk van heersers en de Vlamingen van dienaars zijn.  Het eigenlijke bestuur van dit land wordt ook nu door franstaligen, in het echte machtscentrum achter de schermen, beslist.  Ze worden daartoe met “zachte” hand begeleid door het Groot Oosten van Parijs/Frankrijk.  Om een Belgische regering te vormen wordt dus toegezien dat de Vlaamse staatsdrang in de perken wordt gehouden.

De plaats van Bart DeWever hebben we kunnen zien, in de ontwikkelingen van de Covid-plaag in Antwerpen.  Hij heeft m.i. hard zijn best gedaan om een lock-down te vermijden en zelfs de algemene mondmasker-plicht bestreden.  Deze aanval van het systeem was noch min noch meer gericht tegen de reputatie van Antwerpen, de Vlaamse economie  en burgers van de wijde omtrek.  Maar uit de afloop van de maatregelen blijkt dat Cathy Berx vele graden machtiger is dan Bart de burgemeester.

Cathy Berx, provincie-gouverneur, lijkt een onopvallend figuur.   Niets is minder waar, ze nam voor enige tijd deel aan de bijeenkomst van de Bilderberg-groep, de machtigste figuren in de wereld.  Bij plechtigheden etaleert ze fervent haar meer dan uitgesproken belgicisme.  En dit is geen compliment.  In “de Standaard” (1.8.) deed ze één van de extreemste uitspraken van de regerende klasse, tijdens deze corona-tijd: “Je hebt  maar één absoluut grondrecht : het recht op leven….  De andere grondrechten zijn relatief, omdat ze tegen elkaar afgewogen moeten worden……” .  Deze uitspraak, die haar en de voorstanders van de N.W.O. direct achter Stalin plaatsen, is haar ontglipt. Men moet echter aannemen, dat ze een zodanige machtspositie bekleed, dat ze zich onaantastbaar waant.

Ik wil nog eens herinneren dat ze hier op sommige punten de grondwet van tafel veegt.  O.a. art. 15 (onschendbare woning) (i.v.m. clusters van 5 personen); art. 19 vrijheid van eredienst (onmogelijkheid om nog op een fatsoenlijke manier God te eren) en art. 26 recht om vreedzaam te vergaderen.  In feite heeft het regime nu een terreur geïnstalleerd door bij deze maatregelen verboden in te stellen, die totaal niets oplossen in de strijd tegen de pandemie.

Ik noem er enkele:

  • de verplichting om mondkapjes te dragen in parken en natuurgebieden (zelfs die zowat uitgestorven zijn)
  • de plicht tot dragen mondkapjes op de fiets, in Antwerpen. Dit voegt niets toe aan de preventie: een slag in het water.
  • de verplichting tot uitgebreide maatregelen in heel de provincie. Iedereen wordt gestraft voor het gedrag in probleemwijken in Antwerpen.
  • het invoeren van bubbels, die grote gezinnen schaden. Tevens het vrijwel onmogelijk maken van levensceremoniën (huwelijk, doop, bijwonen begrafenis). Zelfs tijdens de oorlog was dit nog mogelijk.

Intussen neemt het verzet tegen de corona-maatregelen in Europa overhand toe.  Op 1 augustus was er een door tienduizenden bijgewoonde betoging in Berlijn tegen de corona-dictatuur.  Een centrale slogan was daar:Zum Wohle des deutschen Volkes.  Für Freiheit und Demokratie.  Coronapanik beenden.  Grundrechte zurück”.  Men kan Duitsland ook vervangen door Vlaanderen!  En in Nederland groeit het verzet, met o.a. een druk bijgewoonde betoging in Den Haag.  Het was zelfs mogelijk een artikel in “de Volkskrant” te lezen, auteur advocaat Jake Tingen: “Mondkapjesplicht schaadt wel degelijk burgerlijke vrijheid”.  Het schaadt een rechtsstatelijk beginsel, d.w.z. vrij over de kleding en zonder dwang van vermomming te leven.

Bij het uitbreken van de tweede golf, hebben we bij ons kunnen vaststellen dat deze geconcentreerd was in de wijken, waar niet-Vlaamse bevolkingsgroepen leven.  Door hen zoals steeds een voorkeursbehandeling te geven, is heel Vlaanderen in de val gelokt met zware imago-schade en een nieuwe opdoffer voor de middenstand tot gevolg.   Dat de extreem-linkse virologen en immunologen dat worst is, blijkt wel.  We kunnen zelfs niet meer naar Nederland, waar mensen veel dwang-vrijer kunnen leven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NVA-Helpie-795x1024.jpg

Vlaanderen in de val gelokt, betekent ook de  N-VA in de val.  Als Bart De Wever en de andere leiders nu kapitale fouten maken, komt de berekening van de studiediensten van PS en MR uit: de N-VA verschrompelt tot het peloton van de 10 procent partijen (en ze zullen nog verder zakken) en het Vlaams Belang wordt de allergrootste, op eenzame hoogte (maar waar ze dan geen rekening moeten mee houden).  Boer, let op uw ganzen!!

Tot slot een basis-gedicht uit Adagio, van Felix Timmermans, die ook de transcendentie begreep:

“Ik ben een snaar op Uwe harp,
En wacht naar ’t roeren van Uw vingren,
Om ook mijn klank doorheen ’t gerank,
Van Uwe symphonie te slingeren”.

Jos Wouters, Boom, 2 augustus 2020

Verwijzingen en info:

*Nvdr: een kleine Gedankenspielerei gewijd aan de voorzitter van de partij wiens bestaansrecht gewijd is aan het oprichten van een Onafhankelijk Vlaanderen, een knipoog van onze redactie ter begeleiding van het ingezonden opiniestuk – we mogen ons toch ook een beetje amuseren!…

“[…] Nam cum accipere quam facere praestat iniuriam, tum morti iam ipsi adventanti paullum procedere ob viam, quod fecit Catulus, quam quod Marius, talis viri interitu sex suos obruere consulatus et contaminare extremum tempus aetatis.”

“Want het is immers beter om zich te onderwerpen aan onrecht dan het te plegen, maar ook om een kleine stap vooruit te zetten naar de dood die op zich al dichterbij komt, zoals Catulus deed, dan zoals Marius deed door de moord op zo’n man, en zo de roem van zijn zes consulaten te overschaduwen en de laatste periode van zijn leven te besmeuren.”

EU-resolutie: Antifa = terroristische organisatie

Violent ANTIFA Officially Designated As Terrorist Organization ...

Benieuwd wie er in de EU-praatbarak de ballen heeft om de linkse terroristen de wacht aan te zeggen. En dat ze nu niet afkomen met vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betogen e.d. zever als het in hun kraam past. Dié vrijheden worden ons – patriotten – al jàren ontzegd… en wij slagen niet de boel kort en klein, wij brandschatten of roven niet, wij laten de politie met rust… zelfs als ze ons de bak indraaien voor een futiliteit.

Stop Antifa - Startpagina | Facebook

Niet vergeten: de EU is helemaal geïnfiltreerd door Soros-zendelingen.

Gerolf Annemans: “Gisteren heb ik een resolutie mee ondertekend om – net als Trump – de antifa’s hier in Europa op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen.”

Afbeelding

Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

Luc Vermeulen deelt ons en de rest van Vlaanderen mee hoe zijn dag eruit ziet:

Mijn programma voor vandaag donderdag 4 juni. Met dank aan de beste burgemeester van heel de wereld de onvervangbare Bart Somers van Mechelen.

Zoals men ondertussen al weet werden voorbije zaterdag 4 voorpostmilitanten tijdens een actie op de Grote Markt te Mechelen opgepakt. Hun actie was dan ook ongezien brutaal en hun agressiviteit kende geen grenzen en was uiterst gewelddadig. Want stel je voor zij hebben het aangedurfd zeker een kwartier een spandoek open te trekken met de slogan ‘stop islamisering’.

Onder het goedkeurend oog en in opdracht van de wereldburgemeester maakten een half peloton politieagenten een einde aan deze revolutionaire actie.Van coronamaatregelen hadden deze agenten nog nooit gehoord van een masker of handschoenen geen spoor en ze bleven ook niet op anderhalve meter afstand.

De 4 revolutionairen werden afgevoerd naar het politiebureel waar de ordehandhavers niets aan het toeval overlieten. Zakken leeegmaken tot en met je zakdoek, broeksriem uit en dan 7 volle uren in eenzame opsluiting. Tijdens die 7 uur opsluiting werden de 4 een voor een naar een gesofistikeerd toestel gebracht waar van elk vingerafdrukken werden genomen. Eerst vier vingers van elke hand dan van elke vinger nog eens apart dan van de handpalm en nog eentje van de zijkant van de handpalm.

Neen, nog niet gedaan we staan nu in het grote fotoboek van de politie. De nodige foto’s werden genomen van het gezicht links, rechts, recht voor en ten slotte van wat mij betreft de hele 1meter en 76 cm. Natuurlijk heeft men overschot van gelijk om die 4 revolutionairen zo te behandelen want geef toe beste lezer een kwartier een spandoek opentrekken met zulke slogan kan echt niet. Dat is veel erger dan een geradicaliseerde moslim die na zijn veroordeling rustig een kind kan kidnappen dan een Abou ha ha die oproept tot geweld.

Om 12u30 den bak in om 18u30 werden we ‘gelost’. We kregen wel twee documenten mee. We moesten 2 afspraken maken voor twee ondervragingen: één zal gaan over onze ongeziene revolutionaire actie, een tweede zal gaan over het overtreden van de coronawetgeving.

Dus zo dadelijk naar onze advocaat om ons voor te bereiden op de beide ondervragingen en deze namiddag met advocaat naar Mechelen om de ondervragingen te ondergaan.In het slechtste geval krijgen de vier militanten een coronaboete van elk €250 en worden de 4 voor de correctionele rechtbank gedaagd.

In alle ernst beste lezer tijdens de hele actie van een kwartier deed zich geen enkel incident voor! Naar men zegt is in België (woord dat ik moeilijk geschreven kan krijgen) iedereen gelijk voor de wet.

Voorpost laat zich niet muilkorven: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet:

Voorpost - Објаве | Фејсбук

Na het gedogen van de verboden linkse manifestaties in Gent door Campagne Rosa en in Brussel door Black Lives Matter wil Voorpost nogmaals de proef op de som nemen en dient een aanvraag in om op exact dezelfde manier onze boodschap te brengen. Wij geven niet op en eisen ook ons recht van vrije meningsuiting op.

Meer bij facebook.

Wij kregen gelijk!

Grenzen aangeven en aanvoelen: Hoe doe je dat? En waarom belangrijk?

Het was een verhaal dat we jarenlang moest horen: ‘De grenzen beschermen kan niet’, ‘migratie vindt altijd wel een weg’, ‘grenzen zijn iets van de 19de eeuw’.

Vandaag klinkt het echter anders. Waar begin maart nog meewarig werd gedaan over Hongarije dat de coronacrisis als ‘handig excuus’ inzette om de grenzen te sluiten, is vandaag nagenoeg elk EU-land gevolgd, inclusief België. Het zijn crises als deze die de kosmopolitische en linksliberale bubbels doorprikken, maar die ook aantonen dat oude politieke recepten vaak nog steeds de beste zijn. Recepten als de natiestaat, maar ook grenzen. Want grenzen brengen zekerheid in onzekere tijden.

Lees het opiniestuk van Tom Van Grieken, voorz. Vlaams Belang: ‘En plots weet iedereen wat wij al lang wisten: grenzen redden levens’

Cyclus

ALTERNATIEVE STEMMEN

In deze lawine van “onheil” hoort men geen tegenstemmen; tenzij men goed zoekt.  Er is Robert Jensen, met zijn show op You Tube.  Ook hoogleraar Karel van Wolferen, levert alternatief nieuws in “Café Weltschmerz” (You Tube).

Cactus verzorging tips & informatie - 123planten.nl

De Covid-plaag is natuurlijk schrikbarend.  Het grootste gevaar bestaat in de volstrekte willekeur en strafmaatregelen, waarmee men vaak doodbrave mensen straft en bedreigt; en in de onzekerheid dat dit nog lange tijd zal duren.  Dat vele maatregelen zelfs bestendigd zullen worden.

Auteur Peter Helmes (Duits-Zwitsers) brengt informatie.  Hij verhaalt dat op het World Economic Forum, op 18.10.19 (benaming: Event 201) door Bill Gates* het verschijnen van een “corona-virus” werd besproken, met een scenario.  Deze Gates is grote sponsor van de “World Health Organisation”.  Deze meet zich de regie aan van de zware maatregelen die in de wereld worden getroffen.  Bill Gates bezit in Wuhan/China een biologisch labo, genaamd “Wuxi Pharma Tech Inc.666”**.  Uitgebreide gegevens van dit artikel in het laatst-verschenen bericht op blog Mannheimer, van de hand van P. Helmes.

Het grootste gevaar is niet het virus (met respect voor de talrijke slachtoffers), maar het radicaal afschaffen van alle grondwettelijke rechten in de hele wereld.  Dit leidt tot dictatoriale onderdrukking.

Zo is het bvb. niet meer toegelaten naaste verwanten te bezoeken (zeker als ze niet dichtbij wonen), zoals ouders, kinderen, broers of zusters.  Tevens is het verboden een liefdesrelatie te bestendigen middels bezoek.  Men wil controle via drones, een app op de mobiele apparaten (het volgen van iemands verplaatsingen) en permanente straatcontroles.  Hoe wil men dit terug afschaffen?

Daarom dit dringende Paasverzoek aan de grondwet- en mensenrechten-deskundigen:  Er dient een oplijsten te zijn van de overtredingen van de grondwettelijke vrijheden. Dus de vraag aan de Vuyes en privacy-activisten (advocaten) om dit te catalogeren.  De schendingen van onze vrijheid dienen in samenspraak met collega’’s in andere landen juridisch aangeklaagd te worden.

We beleven een typisch programma van marxistische dialectiek: eerst was er de demoralisering (stortvloed slecht nieuws); dan destabilisatie  (sluiten economisch potentieel), dan komt de crisis (steeds meer paranoia, hamsteren en depressie).  Als laatste schakel komt dan de normalisering: niet meer zoals in 1956 in Hongarije of 1968 in Tsjecho-Slovakije met de invasie van legers.  Wel met het huisarrest, gedurende lange tijd van de bevolking.  De neo-liberalen zijn de kaviaar-zijde van de marxistische cultuur-kamp!!

We vieren weldra Pasen.  De leiding van de kerken heeft (mogelijk in geheime toestemming) mogelijk gemaakt dat geen kerk of heiligdom kan betreden worden.  Nergens hoort men clerici die moedig hun plaats opeisen. Enkel in Duitsland heeft de AfD de viering van “Ostern” in de kerken geëist.  In Italië heeft Salvini van de Lega Nord hetzelfde gedaan.

Door deze dictatoriale coup beleeft men met deze Pasen de symbolische overwinning van de duistere Satans-krachten op de verkondiging van de “Opstanding”.  Heel de N.W.O. spant nu samen om de definitieve uitroeiing van Kerk, familie en volkseigenheid te bereiken.

Daarom vier bewust Pasen;  om de wacht aan te zeggen aan de angst, de apathie en het defaitisme.  Een zalig Pasen aan de lezers!

Roode Klif - Wikipedia

In Friesland, staat bij Warns het monument van de slag der Friezen in 1345: Leaver dea as slaef  (vertaald : liever dood dan slaaf).

Jos Wouters, Boom

NB.:  Ook Hilde Roosens heeft op de webstek van de (namens) VVB haar grote onrust kenbaar gemaakt. Zie bij VVB! (Burgerzin, grondrechten en democratie in tijden van coronavirus)

*Nvdr: U kan de geschreven tekst onderaan de video lezen:

**Nvdr: Blijkt dat Soros én Bill Gates “geïnvesteerd” hebben: George Soros & Bill Gates partner with China on coronavirus drug

Aan het Griekse front (6)

Just Love Greece (@JustLoveGreece) | Twitter

Hoewel Erdoğan de “vluchtelingen” door dezelfde bussen die hen naar de grens gebracht hadden, heeft laten ophalen, wil dit niet zeggen dat hij het hierbij zal laten. Eender voor welk bedrag we ons laten chanteren, hij zal altijd opnieuw aankloppen met nieuwe eisen.

Wij meldden in een vorige bijdrage een schroothoopschip dat verlaten op de klippen van Kea lag oud ijzer te wezen, nadat het zijn laatste reis als ferry voor vakkrachten volbracht had. Blijkt dat er opnieuw dergelijke plannen gesmeed worden.

De Griekse Marine heeft 6 Turkse vrachtschepen gespot die zich voorbereiden om migranten naar de Griekse eilanden te smokkelen.

Athene maakt zich zorgen dat het scenario, van een incident half maart, zich gaat herhalen. Een vrachtschip dat vertrok vanuit Çanakkale in Turkije strandde in de haven van dichtbij Tzia. (bron)

Deze migranten moesten door de Griekse authoriteiten naar het binnenland worden gebracht.(bron)

Nu vrezen de Griekse authoriteiten dat er in de komende dagen één of twee vrachtschepen vol migranten worden gedropt op één van de Griekse eilanden. (bron)

De Griekse Marine is daarom gestart intensieve voorbereidingen te treffen om ook daar Griekenland de migranten tegen te houden.

Angela Merkel mag zich terecht bedrogen voelen. Zoals wij voorspelden, heeft zij – en de EU- toegegeven aan Erdogans chantage: Merkel door de knieën voor Erdogan: Meer geld naar Turkije

Is het niemand bij het EU-oppercommando opgevallen dat de Bulgarije, dat toch ook een gemeenschappelijke grens met Turkije heeft, niet belaagd werd? Wat werd er door de Verheven Leider met de Bulgaarse regering afgesproken? Wat was de inzet, de prijs?

Terugblikkend op de oorlogssituatie aan de Grieks-Turkse grensovergang, gaf een Syrische jonge man een interview aan Ethnos. Hij noemt zichzelf Nariz, een alias, want hij wil geen moeilijkheden met de Turkse autoriteiten.

Nariz hoorde eind februari dat de grenzen tussen Griekenland en Turkije “geopend waren” en hij toog onmiddellijk op weg naar EUropa. Of beter, hij stelde bij aankomst aan de grens vast dat hij voorgelogen was. Uiteindeljk zat hij daar bijna een maand, 27 dagen, vast.

Hij blikt terug: de Griekse veiligheidskrachten deden alles wat in hun macht lag om de illegalen tegen te houden – de Turkse politie deed het tegenovergestelde: kwaad en fanatiek aandringen om met geweld tegen het Griekse verzet te reageren. Nariz verliet Syrië – naar eigen zeggen – vier jaar geleden met het doel naar EUropa te trekken, daar te studeren, geld te verdienen en zijn familie financieel te helpen. Hij woonde en werkte heel die tijd in Turkije, zonder permanente verblijfsrechten. Hij verkocht, zoals talrijke illegalen, quasi heel zijn hebben en houden in de veronderstelling dat dat hij contanten zou nodig hebben tijdens zijn tocht naar de gouden pot aan het einde van de EU-regenboog.
Nariz vertelt hoe hij om de tuin geleid werd door de Turkse overheid: “Ik vernam in het nieuws dat de Turkse staat de grens opende voor vluchtelingen. Ik pakte dus mijn biezen en vertrok naar de grens, om daar vast te stellen dat slechts de Turkse kant open was, niet de Griekse, en dat Griekenland het niet eens was met de Turkse beslissing. Ik bleef daar, zomaar doelloos, in de kou, met weinig eten. We trokken langs de grensstreek in de hoop ergens toch een opening te vinden, maar we kregen traangas en kogels (rubber) naar ons afgevuurd zodat we niet naar hen konden oversteken.”

Het schokkende gedeelte van het vraaggesprek is als hij de Griekse verslaggeving van de escalatie bevestigt: Turkije hitste de illegale meute op om geweld te gebruiken. Iets wat onze redactie aan de hand van beeldmateriaal in vorige bijdragen aangetoond heeft. “We moesten stenen en andere voorwerpen gooien,” zegt Nariz, “gevaarlijke toestand, tussen hamer en aambeeld want de Turkse politie was erg fanatiek. De Turkse overheid werd zo gefrustreerd dat hun plannen niet lukten dat ze ‘s nachts, zonder voorafgaande waarschuwing, de tentjes in brand staken…” De vluchtelingen lagen te slapen… alles verbrand… En dan werden ze verplicht de grensstreek weer te verlaten. “Onmenselijk,” zegt Nariz, “iedereen in shock. Ze gingen terug maar niets was nog hetzelfde. Velen hadden alles wat ze hadden ten gelde gemaakt. Turkije compenseerde niemand, behalve met een schamel aalmoes van 100 Turkse Lira (ca. 13.60 euro).” (…)

Intussen worden op Lesbos en buureilanden olijfboomgaarden, kapelletjes en kerken door “vluchtelingen” – soms onherstelbaar beschadigd of in brand gestoken. Voor meer info en foto’s: klik hier.

Of hoesten ze in de richting van de politie:

Of vormen milities om de plaatselijke bevolking aan te vallen:

Als u het bovenstaande verteerd hebt, dan krijgt u van ons nog dit toemaatje: linkse fantasten – of duidelijker: Soros’ huurlingen bij Open Society – stellen voor de “vluchtelingen” uit de opvangkampen te halen en hen onder te brengen in de ca. 450.000 à 500.000 hotelbedden die nu toch leeg staan wegens het stilvallen van het toerisme. Arm Griekenland. Arm Europa.

Aan het Griekse front (3)

Image

Vert.: “We willen Griekenland, ook als we stenen moeten eten”

Vandaag is het de Griekse Onafhankelijkheidsdag: er valt weinig te vieren.

Image

Elk jaar op 25 maart vieren de Grieken over heel de wereld de Griekse Onafhankelijkheidsdag, tevens Maria Boodschap, een nationale feestdag in Griekenland. De Grieken herdenken hun lange strijd tegen het Ottomaanse Rijk. Vandaag heeft die dag meer diepgang, meer betekenis dan de 199 voorgaande verjaardagen.

Het Ottomaanse Rijk heerste gedurende ongeveer 400 jaar – geen gemakkelijke periode voor de Grieken. Degenen die konden, vluchtten naar West-Europa; degenen die achterbleven moesten plaatsvervangend lijden voor beide groepen: vertrekkers en blijvers. De Griekse geschiedenis, kunst en cultuur, was van geen tel voor de Ottomanen. Het Parthenon werd een munitie-opslagplaats. Orthodoxe christenen konden hun geloof niet praktiseren – de meerderheid der bevolking was orthodox. De Grieken voelden zich onderdrukt. Er kwamen verschillende verzetsbewegingen op gang gedurende de Ottomaanse overheersing, zonder veel succes, tot op 25 maart 1821 deze een ware bedreiging voor het Ottomaanse Rijk begonnen te vormen. Waarom de Grieken er toen wel in slaagden het Ottomaanse juk af te werpen? Ze traden niet meer op in gespreide slagorde, trokken samen aan één zeel en het verzet had eindelijk succes.

Griekenland kreeg ook hulp van andere landen, vooral van G.B., die het Oude Griekenland – geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie…) adoreerden. En uiteindelijk bij de slag van Navarino slaagden de Britse, Russische en Franse strijdkrachten erin de Ottomaanse vloot te vernietigen. De zeeslag was een belangrijke zege, die uiteindelijk zou leiden tot de ondertekening van het Verdrag van Erdina in 1829, waaruit een onafhankelijk Griekenland geboren werd.

Ondanks de onzekere tijden werd Griekenland officieel een onafhankelijke staat. In steden overal ter wereld wordt er (in niet coronatijden) optochten gehouden. Overal waar de Grieken het geluk en voorspoed gezocht hebben buiten de Griekse grenzen wordt de blauw-witte vlag gehesen.

Des te pijnlijker is de situatie nu. En worden de Grieken aan het verleden, aan de Ottomaanse onderdrukking, herinnerd. Terwijl heel Europa in de ban van de coronacrisis is, worden de Turkse provocaties aan de EU-buitengrens, m.n. in Griekenland, steeds dramatischer. Enkele dagen werd gemeld dat gedurende de tijdspanne van één dag ca. 1000 gasgranaten in richting Griekenland afgevuurd werden. Het ging daarbij duidelijk niet om enkele rustverstoorders maar wel om georganiseerde acties van de Turkse veiligheidskrachten. Het zijn schokkende beelden, waarover de poco media uiterst zelden berichten. Men heeft het over “arme, onschuldige vrouwen en kinderen, die door de harteloze Grieken geen toegang verleend worden. De foto’s en video’s aan de grens – we hebben die al eerder gepubliceerd – geven een totaal ander beeld. Ze tonen ware oorlogstoestanden.

https://twitter.com/i/status/1242227149970563072

Sinds dagen assisteren Turkse politie-eenheden de landverhuizers bij hun pogingen de Griekse grensblokkade te doorbreken. De Grieken moeten rond de klok beschermingsmaskers dragen. Ook al staan er reusachtige industriële ventilatoren om de traangaswolken terug naar afzender te sturen.
Terwijl in sociale media open over een oorlog van Turkije tegen Griekenland geschreven en gesproken wordt, hult de EU zich in angstvallig stilzwijgen. En het cynische van het hele verhaal is dan wel dat wij, de EU-onderdanen, de Turkse agressie financieren. Enkele dagen geleden werd zelfs nog meer financiële middelen beloofd.

Meer beeldmateriaal bij: https://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front-2/

en bij https://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front/

Aan het Griekse front

Ze geven hun invasiepogingen niet op…

Image

Een overzicht. Een Duitse Griek geeft Merkel de schuld. Zij heeft dit veroorzaakt. Jarenlang kwamen ze, de zgn. “vluchtelingen” uit alle mogelijke landen, waar er geen oorlogsgevaar heerst. Het Grieks grensstadje Karanies werd door de bewoners quasi verlaten: zij hebben angst. Diefstal, intimidatie zijn schering en inslag. Ze voelen zich door de EU in de steek gelaten. Privé milities werden opgericht om hun grondgebied te verdedigen.

Bericht uit Lesbos. De bewoners willen hun eiland terug. Journalisten en NGO’s worden belaagd… Vluchtelingen steken zelf hun opvangkampen in brand in de hoop dan naar het vasteland te mogen vertrekken. Op het aanbod van de EU – 2000 euro – voor wie vrijwillig terug wil keren naar hun oorspronkelijk Prachtland wordt niet ingegaan. Wie zou nu voor een schamele 2000 euro zijn levensverzekering in de sociale EU-lidstaten willen verkopen? Je hebt geen universiteitsdiploma nodig om die berekening te kunnen maken…

Met molotovcocktails, traangas en stormrammen willen ze ons komen verrijken.

Ca. 350 “vluchtelingen” poogden in Kastanies midden in de nacht door de grensbescherming te breken, dit met hulp van de Turkse overheid die traangas afvuurde, wat door reusachtige ventilatoren teruggeblazen werd. Het leger en Frontex kon de invasie tegen houden. Enkele dagen geleden werd deze grensovergang nog versterkt met betonnen blokken:

Een vrachtschip met nieuwe bezettingstroepen loopt aan de grond bij de haven van Kea. Het leek wel een spookschip: zonder naam of anker. Men vermoedt door mensensmokkelaars “gecharterd” voor een laatste reis vanuit een scheepskerkhof in Turkije. Het enigste wat men nog aan boord kon vinden was een Griekse vlag…

Oostenrijk is het Beleg van Wenen niet vergeten. Oostenrijkse EKO Cobra “special forces” patrouilleren samen met de Grieken aan de grens met hun “Beest”, een speciaal voertuig met warmtecamera’s en traceersysteem, waarvan verwacht wordt een belangrijke rol te zullen spelen bij de bescherming van de Griekse grens. “Dit is ons land. Wij beschermen de Europese grenzen.”

Ter bestrijding van het coronavirus heeft Turkije de grens met Griekenland en Bulgarije gesloten. Echt??? Officieel heet het in beide richtingen, m.a.w. naar en vanuit Griekenland en Bulgarije. Officieus mag iedereen die liever de groene EU-weiden opzoekt uit Turkije vertrekken, liefst zo snel mogelijk. In de andere richting echter: streng verboden. Alsof er nog ene Griek van plan zou zijn een bezoek aan Turkije te brengen… (…)

De New York Times is weer eens goed op de hoogte:

Image