Wie duimt er voor de “meest belgische kandidaat”?

We vonden de beschrijving van de Eurovisie-deelnemer Jérémie Makiese in de kwaliteitskrant De Standaard. Ergens heeft de krant gelijk: als er sprake is van pure kafka, dan voldoet dit heerschap wellicht aan de voorwaarden.

Of de genaamde Jérémie een goede stem heeft, of zijn lied een meezinger is… doet niet ter zake. Maar wel dat een krant als De Standaard hem de “meest belgische kandidaat” noemt, zegt veel over onze media en welke gedachtenbeïnvloeding ze door onze strot willen duwen.

Hoe denkt een gemiddelde Amerikaan, die van aardrijkskunde niet veel meer weet dan onze kat, dat het land b eruit ziet? Welke bevolking? Welke taal? Welke cultuur? Hebben we nog wel een eigen cultuur? Mogen we die nog hebben?

Is dit nog normaal?

Is er dan niemand die protesteert?

Johann Wolfgang von Goethe, de Duitse tovenaar der passies

Op 22 maart 1832, vandaag precies 190 jaar geleden, overleed de multi-getalenteerde Johann Wolfgang von Goethe in de leunstoel in zijn werkkamer in Weimar. Hij was 82 jaar oud geworden. Een Duitse nationale held die een leven en een oeuvre achterliet om je aan te vergapen en waar hele bibliotheken over zijn volgeschreven. Maar, zoals Goethe fan par excellence Boudewijn Büch het ooit stelde: “Goethe is niet alleen een oude saaie Duitse lul, dat is een jongen waar je spelletjes mee kan spelen.”

Goethe was dat ongetwijfeld maar nog zoveel meer… Hij was de dichtende staatsman, de filosofische wetenschapper, de theatermaker met een geschiedenis als advocaat, de literaire en esthetische criticus die bloedserieuze studies deed naar anatomie, plantkunde, geologie, mineralogie, kleurenleer en het hoofd van de universiteit van Jena-universiteitshoofd die vernieuwend proza schreef en een literaire superster werd. Als in het Duits het woord ‘Universalgenie’ nog niet had bestaan dan moest het voor deze wonderlijke man worden uitgevonden…

Goethe’s enorme invloed op de Duitse taal en cultuur valt nauwelijks te overschatten. Hij was een lichtend voorbeeld én inspiratiebron voor veel wetenschappers, kunstenaars en schrijvers die na hem kwamen. Charles Darwin bijvoorbeeld liet zich in zijn evolutietheorie inspireren door Goethes natuurkundige werk. Een filosoof als Friedrich Nietzsche baseerde z’n atheïstische gedachtegoed deels op Goethe. Goethe inspireerde tal van andere schrijvers, denkers en filosofen, onder wie Friedrich Schiller, Johann Gottlieb Fichte, Georg Friedrich Hegel, Thomas Mann, Hermann Hesse én niet te vergeten Sigmund Freud.

De inspiratie danken wij aan Jan Huijbrechts

“Laat ze rijk zijn, laat ze kaal…”

Vooral kaal. U herkent hierin Guido Gezelle’s:

Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal;
God gaf elk land de zijne,
en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
ze is Vlaams, en ze is de mijne!
Ze is Vlaams, en die het Vlaams veracht,
de taal van dien verdwijne,
verdwijn’ hem, met de sprekerskracht:
ze is Vlaams, en ze is de mijne!

Wijlen Stijn De Paepe destijds over uitholling taalonderwijs. Nederlands als inhoudsloos vak: wie is verantwoordelijk?

Sinds 1993 waarschuwen we al in Onderwijskrant en elders voor de uitholling van het taalonderwijs – Raf Feys

Stijn De Paepe:

“Onze studenten kunnen nu niet meer spellen, omdat ze geen inzicht meer hebben in taal – wat is het onderwerp, wat is het werkwoord en wat is het verband tussen de twee? … Ik geef nu zelf les in een hogeschool (lerarenopleiding), en merk dat de strijd om het behoud van de taal alsmaar feller wordt. …De status van het geprokene en geschrevene gaat erop achteruit , bij veel taalgebruikers. … Er is een ondergrens. Als je naar iemand luistert en je begint te’ letten op alles behalve de inhoud, dan zit je met een probleem “

De Paepe betreurt in dit verband ook de overtrokken aandacht voor STEM, burgerschap, ondernemerschap ..”dat soort nieuwlichterij waarvoor lesuren Nederlands worden opgeofferd, onder het mom ‘iedereen spreekt Nederlands, dus dat zullen de leerlingen elders wel oppikken. ‘

Dat is natuurlijk compleet fout.

De Paepe wijst jammer genoeg niet op de belangrijkste verantwoordelijken voor de uitholling van het taalonderwijs – als de opstellers van de eindtermen en de leerplannen. Dat waren/zijn ook grotendeels neerlandici, het Leuvens taalcentrum van prof. Kris Van den Branden dat systematisch onderwijs van woordenschat, spelling, grammatica … overbodig vindt, dat spelling & grammatica niet belangrijk vindt, dat enkel nog normaal-functioneel & communicatief taalgebruik belangrijk is.—

Raf Feys, 2 maart 2022<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2783860951910780&id=100008607070191>

Mijmeringen bij de zgn. Oekraïnecrisis

U kent zonder enige twijfel het historisch citaat: “La Belgique sera latine ou ne sera pas.”

Nog niet zo heel lang geleden werd er vanuit het koningshuis en de politiek vanuit gegaan dat het land b Franstalig moest en zou worden.

Heel de administratie van het land b was Franstalig. Het leger – behalve de laagste rangen – Franstalig. Ambtenarij: Franstalig. Straatnamen: Franstalig. Media: Franstalig. Onderwijs: Franstalig. Industrie: Franstalig. Bankwezen: Franstalig. Energie: Franstalig. Kerkelijke overheid: Franstalig…enz…enz…

Stel nu dat na Waterloo en de sabotage van de Verenigde Nederlanden de Franse totale overheersing gelukt zou geweest zijn? Dat het Vlaamse klootjesvolk geen andere mogelijkheid had gezien dan zich te laten verbeulemansen, de eigen taal en cultuur op te geven voor de verfransing door de elite?

Als men een lijn op een landkaart trekt, kunstmatig staten creëert, culturen samenbrengt of scheidt, dan kan er slechts vrede heersen als de dominante factor zwaar genoeg weegt op de onderdanige. Of als men durft “wijs” te zijn en de koek te delen. Hoe houdt men een volk onderdanig? Door het arm en dom te houden, door de cultuur en taal uit te wissen, door hen te “verbrusselen”, de opportunisten te bevoordelen, door het volk tegen elkaar uit te spelen, door af te leiden van de essentie.

Dat gebeurde er in Vlaanderen. Dat gebeurde met succes in de voormalige Duitstalige gebieden in Oost-Europa. Dat gebeurde in de Donbass. Dat gebeurt in Noord-Syrië, in Noord-Irak, in de Syrische Golanhoogte, in Libanon…

Sinds Vrhfstdt naar de Maidan trok om de zgn. “democratisering” van Oekraïne te steunen heeft de Oekraïense regering in al haar overmoedige wijsheid beslist dat de Russische taal – die door ca. 30% (volgens sommigen zelfs 40%) van de bevolking als moedertaal gesproken wordt – uit het onderwijs moest verdwijnen. Daar immers begint de uitwissing van de taal, van de cultuur.

Het is immers een beproefd recept. Toen de Russlanddeutsche tijdens WOII naar Siberië verbannen werden, wist de sovjetoverheid dat zij nuttig waren als arbeidskrachten, maar dat zij tegelijkertijd een gevaar betekenden. Bijgevolg moest en zou hun taal en cultuur, de Duitse, uitgegomd worden. Zij moesten hun afkomst vergeten. Ze moesten Russisch worden in denken en leven. Het gebruik van het Duits werd verboden. Kinderen werden in de school slechts nog in het Russisch onderwezen. Alleen thuis, binnen de eigen woning, werd nog Duits gesproken. Na één generatie kon men geen Duits meer schrijven. Men stond te boek als staatsgevaarlijk als men een Duitse naam droeg. Na de perestrojka en de uitreismogelijkheid in zicht kwam, trokken ze massaal naar Duitsland, waar ze ook niet gewenst waren. Daar werden ze immers als de vijand – als Russen – beschouwd. Als hongerlijders, profiteurs van de sociale voorzieningen…

De miserie van de Donbass is de miserie van het gewone volk, dat binnen een multi-cultureel Oekraïne niet meer aanvaard werd omwille van hun Russische bio-oorsprong. Men had daar nood aan een wijs beleid, een beleid dat zich niet verleiden door westerse beloftes en… geld. En er gebeurde wat er ook in Rusland gebeurde na het uiteenspatten van de USSR: de dieven, de durvers, de maffia, de politici werden niet meer in de hand gehouden. Poetin zegde de oligarchen in Rusland de wacht aan. Dàt gebeurde niet in Oekraïne. Aangemoedigd door de VSA, door de grootheidswaanzin van de EU, kon het niet meer op. Rusland werd pas wakker nadat de gasfacturen niet meer betaald werden door Oekraïne. Oekraïne beschouwde zichzelf onaantastbaar daar zij aan de kraan zaten die het gas naar EUropa leidde. Niet lang meer. Er werden andere gaspijplijnen gebouwd en in gebruik genomen. Toen hun gaspijplijn aan dringend onderhoud toe was, vonden ze geen geïnteresseerden om er aandelen van te kopen. Maar voor de nieuwe toevoer was er wel interesse. De rol van Oekraïne, waarbij er gemakkelijk geld naar de staatskas vloeide, werd minder en minder groot. Met als gevolg dat er een boeman diende gevonden te worden. En dat moest en zou Rusland zijn. De CIA hield de touwtjes in de handen.

Oekraïne was té zegezeker. Vol van de gloriol, zou ons moeder gezegd hebben. De VSA en EU hebben hier een nefaste rol in gespeeld. De Russische beer heeft lang een winterslaap gehouden, maar is nu wakker geschud. Via onze contacten vernamen wij dat er enkele weken zelfs nog sprake van was dat de VSA het voorgesteld hadden Oekraïne voor Syrië te ruilen. M.a.w. dat Rusland afstand zou doen van de marine en luchtmacht basis én de invloedsfeer in Syrië. Waarmee zonder enige twijfel Israël zou gediend zijn vermits het dan carte blanche kreeg om Iran uit Syrië te verjagen.

Qui bono? De VSA kijken naar de situatie vanop hun “exceptionele” troon. Nord Stream 2 wordt door vazalstaat Duitsland op het ijs gelegd. Nu nog Rusland verbannen uit het internationale betalingssysteem Swift. En dan? Denken de westerse “democraten” nu echt dat Rusland nog olie en gas (of bv. diamanten) gaat leveren als de facturen niet betaald worden? … Gaan we terug naar ruilhandel?

Over peren gaan we het niet meer hebben. Daar zijn intussen al te veel macabere grappen over verteld. Ze horen thuis bij de EU-reglementeringen over de ideale lichaamsbouw van komkommers.

De mening van prof. Criekemans: https://www.hln.be/buitenland/professor-criekemans-poetin-hoopt-dat-het-regime-in-kiev-zal-imploderen~a8af5537/

De geesten moeten rijpen

In Oekraïne probeert een traditionele organisatie oude liederen in kaart te brengen… “vooraleer ze uitgestorven zijn”. Dorp na dorp worden liederen opgenomen. Bij het eerste lied ( 0’29”) staat erbij “singing in foreign language”... m.a.w. in het Russisch.

Moeten we het idee krijgen dat Russisch een vreemde taal is in Oekraïne? Even vreemd als bv. Frans in het land b?

Een wandeling met een Russische journaliste in Lviv (West-Oekraïne):

https://www.trouw.nl/nieuws/russische-taal-wordt-taboe-in-oekraine~bd6a34c1/

Mocht u geïnteresseerd zijn in de herkomst der Oekraïense en Russische taal, kan u meer te weten komen in onderstaande video:

Zou de presentator, Paul, zich realiseren hoe “Russisch” hij eruit ziet?

Taalpurisme

Nooit gedacht dat we de dag gingen meemaken dat Amerikanen zich bewust zijn van taaloorsprong…

Hier wordt duidelijk gemaakt dat de Britten eigenlijk taalbarbaren zijn en dat zij, de “great Americans”, de juiste uitspraak hebben van woorden met een Franse oorsprong. De Battle of Hastings, vond die plaats aan de Hudson?

Blijkt dat onze West-Vlamingen dan toch niet zo speciaal zijn: ook zij zien de “h” over het hoofd.

Een algemeen bekend kenmerk van het West-Vlaams is de verwarring tussen g en h. In de West- en Oost-Vlaamse dialecten komt de h niet voor (hoe wordt als oe uitgesproken), maar West-Vlamingen spreken bovendien de g- (als in geven) uit als een (stemhebbende) h– (dus heevm), waardoor de verwarring compleet wordt.