Sublieme satire…

… De boze droom van de volksopvoeders van de NPO schrompelt elke dag verder in elkaar…

Martin Bosma (PVV) over de Nederlandse staatszender en de achteruitgang van de kijkcijfers. De Tweede Kamer debatteert deze maandag over de toekomst van de NPO.

“…De werkelijkheid is de trekschuit, die de staatsomroep is, is een ouderenvoorziening geworden. Daarmee wordt het met de dag onlogischer dat het beheer van de staatsomroep bij het ministerie van onderwijs zit . Het zou goed zijn als de NPO na de formatie gaat vallen onder het directoraat ouderenzorg van het ministerie van volksgezondheid. Verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, de NPO, spataderzorg, rollators, Nieuwsuur, gehoorapparaten… allemaal in één hand zodat synergie kan optreden….”

Een taalvaardigheid om jaloers op te zijn. We zien het hier nog niet gebeuren in een commissie van het Vlaams Parlement… Waarbij we voor de zoveelste keer betreuren dat Vlaanderen en Nederland geen geheel vormen. Kijken en genieten!

Bij 3’30” wordt hij onderbroken door de voorzitster: hij mag geen namen noemen want deze kunnen zich niet verdedigen omdat ze daar in de commissie niet aanwezig zijn. Waarop hij antwoordt “dat hij dan zijn werk niet kan doen, vermits de PVDA en D66 daar gruwelijk overtegenwoordigd zijn”… en… “we spreken zo vaak over mensen die niet aanwezig zijn. Trump komt alle twee vergaderingen over de tong”…

Spraak’kunsten’

Huidige verspreidingsgebied van de typologisch Nederlandse (in roodachtige tinten) en de Nederduitse dialecten (geel- en bruinachtig) https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederduits

Taal is geschiedenis. Taal is aardrijkskunde. Taal is sociologie. Taal is cultuur. Taal is muziek. Taal is psychologie. Taal is wetenschap. Taal is rijkdom. Taal is alles. En méér.

Niet iedereen is zich ervan bewust dat taal méér is dan zich verstaanbaar te kunnen uitdrukken. Vooral in het onderwijs schijnt men terug te willen gaan naar een gecultiveerde vorm van Amerikaans-geïnspireerde oerwoudkreten… Pas toen onze kleinzoon in het 5de leerjaar Frans op zijn bord kreeg, realiseerde hij zich dat taal opgebouwd wordt volgens bepaalde regels… die je eerst in je eigen moedertaal onder de knie moet krijgen eer je een vreemde taal kàn leren, beredeneren.

Iemand die ons Nederlands wil uitdiepen, bestuderen en verklaren is Machteld de Vos. Zij wil in het raam van haar promotiewerk de ontwikkeling van het Standaardnederlands bestuderen. Een citaat:

“Van Heule zegt in zijn De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst het volgende. Onder het subkopje ‘Van de Buyginge’, vallend onder ‘Van de Voornaemen’, vinden we twee rijtjes van de verbuiging van het persoonlijke voornaamwoord in de derde persoon: het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke is als volgt (p. 38):”

“Eenige Geleerden willen hier in de plaetse van Haerer stellen Hunner, om den Baerer des Mannelicken geslachts, van den Baerer des Vrouwelicken geslachts, te onderscheyden.” (p. 38-39)

Waarom ons dit – voor menigeen – onbelangrijk artikel opviel? Omdat we verleden week, tijdens de verplichte rug-rustdagen, onze kleinzoon geholpen hebben bij een volgende les Frans, die hij moest voorbereiden. Daarbij kwamen dan de geslachten van zelfstandige naamwoorden aan bod, met daaraan verbonden de bepaalde en onbepaalde lidwoorden. Iets waarvan hij nog nooit gehoord had…

Mocht het u – ook – interesseren, klik dan op: De weerbarstige grammatica’s van het 17e-eeuwse Standaardnederlands en/of bekijk onderstaand filmpje:

Om te koesteren

Die Sluise Van die Hemel

Ek dink weer terug toe ek jou ontmoet het
Alles was goed die lewe was reg
Ons harte was vol maar ons hande was leeg
Daar was so veel wat ons nog moes leer

Oop, ja die heme was oop
Al die deure was toe maar die hemel was oop
Oop, ja die hemel was oop
Al die deure was toe maar die hemel was oop

Ek kyk vandag in my kinders se oë
Elke liewe asem ‘n geskenk van bo
Hulle gaan nog vir ons lag
En ons gaan oor hulle huil
Maar nie een oomblik wil ek verruil

Oop, ja die heme was oop
Al die deure was toe maar die hemel was oop
Oop, ja die hemel was oop
Al die deure was toe maar die hemel was oop

Lig jou hande op
Lig jou hande op
Die deure was toe maar dis hemel was oop…

De taal van de Bijbel

Reading the Old Testament (in Greek): Septuaginta: A Reader's ...

Welke taal werd er ten tijde van Jezus leven op aarde gesproken? In welke taal werd het Oude Testament (O.T.) geschreven? Het Nieuwe Testament (N.T.)?

Een les geschiedenis, aardrijkskunde en taalgebruik… Opvallend: de taal gesproken in Palestina was Aramees. Waarom niet Hebreeuws? Ten tijde van Jezus, werd Hebreeuws niet meer gesproken. Hebreeuws werd officieel niet meer gebruikt en de joden, verspreid over het gebied, zelfs in Palestina, gebruikten Hebreeuws niet meer, maar wel Aramees, Grieks of plaatselijke talen (dialecten).

In Alexandrië (Egypte), een Griekse stad, was 1/3 van de bevolking joods en zij wilden de Bijbel, m.n. het O.T., in de taal die zij spraken. Zij brachten 70 (of 72) geleerden bij elkaar, de Septuaginta, die zij de vertaling naar het Grieks van alle boeken toevertrouwden. Grieks was immers de volkstaal, de taal van de aanbidding, de gebeden, de erediensten. Dit gebeurde op vraag van joden, door joden, 150 jaar (of nog vroeger) voor Jezus geboren werd. Elk van die geleerden trok zich terug, apart, en vertaalde van het Hebreeuws naar het Grieks. Volgens overlevering werden zij geïnspireerd door God; toen zij hun werk vergeleken hadden zij naar verluidt allemaal een identieke Griekse tekst. Ten tijde van Jezus gebruikten de joden in het Romeinse Rijk de Griekse tekst die de 70 joodse geleerden opgesteld hadden en die wij nu de Septuaginta noemen.

In de orthodoxe kerk wordt die oude versie van het O.T. nog gebruikt.

Meer weten? Klik hier.

Tot zover alles duidelijk? … Dan moet u volgend filmpje eens bekijken. Blijkbaar was het toch niet zo simpel. Letters die op elkaar lijken geven woorden weer met verschillende betekenissen, zelfs quasi tegenstrijdige of onverstaanbare, die dan op hun beurt een eigen leven gaan leiden als ernaar verwezen wordt. Een eeuw later spreken de joden zowel Grieks, Hebreeuws als Aramees. En welke versie wordt er gebruikt in het N.T.? Door Johannes bv. als hij het heeft over de heidenen, of zij deel kunnen uitmaken van het Volk van God. Een Babylonische spraakverwarring...

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan.

Gedachten in gedichten

Louis Verbeeck schreef in onverdachte tijden dit anti-mondmaskercursiefje:

De geleerde professor keek minzaam neer op de man die naar hem opkeek en hem interviewde.
En wat is dan volgens u de zin van het leven,? Professor.
De professor keek nog wat minzamer, schraapte even zijn keel en zei:
Ademen.
De interviewer was verrast.
Hoezo?
Als we niet meer ademen, vertelde de professor, dan krijgen onze hersens geen zuurstof meer en dan gaan we gauw dood. Als je niet ademt heeft het leven geen zin.
Ik werd er zelf even stil van.
Op die manier wordt zelfs kussen gevaarlijk, want kussen kan ook adembenemend zijn.
En je adem inhouden mag ook niet te lang.
En je laatste adem uitblazen is helemaal gevaarlijk.
Liever niet dus.
Blijven ademen, dacht ik.
Adem is belangrijk.
Niet op laten trappen.

Uit: Dagboek 14

Om te koesteren

Ashanger Geloof Hoop en Liefde

Frans Halsema geeft met dit liedje de liefde voor zijn vrouw weer. Ook al werd het voor hun kennismaking geschreven. Het werk werd pas 10 jaar na het overlijden van Halsema als single uitgebracht.

Zij verstaat de kunst van bij me horen
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee
In mijn ogen woont ze, in mijn oren
Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee
Soms begint ze in mijn hart te zingen
Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes aangedaan
En door haar weet ik dan door te dringen
Tot de onvermoede schat van ons bestaan
Zo alleen maar wil ik verder leven
Schuilend bij elkaar
En als ik oud moet worden, dan alleen met haar

Zij kent al mijn dromen en mijn wanen
Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt
Als ik lach kent zij alleen de tranen
Die daar achter liggen in de tijd
Zo alleen maar wil ik verder leven
Schuilend bij elkaar
En als ik oud moet worden, dan alleen met haar

Zij is meer dan deze woorden zeggen
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee
Maar wie weet een wonder uit te leggen
En een wonder draag ik met me mee

Om te koesteren

Herman van Veen bespeelt onze taal als een grandioos virtuoos. Zó moet Nederlands ten gehore gebracht worden, zonder verknechting, zonder toeters of bellen, zonder lichtflitsen of afleidende suggestieve dansbewegingen.

Gelukkig ben ik niet wit.

Blank of wit: een taalstrijd met een politieke ondertoon | Nieuwsuur

Anders zou ik zo snel mogelijk een coronatest moeten doen.  Wie wit ziet, voelt zich immers niet lekker.

Dit is de enige correcte manier waarop in het standaard Nederlands het woord “wit” mag worden gebruikt in samenhang met huidskleur. Anders is het juiste bijvoeglijk naamwoord “blank”….

… Daarom wens ik niet wit genoemd te worden maar blank en zal ik iedereen die het toch probeert, zoveel mogelijk corrigeren. Er is geen enkele goede reden om de Nederlandse taal te verkloten….

Uit: Met de blanke sabel tegen het racisme

Het is voorlichtingstechnisch onhandig bevolkingsgroepen omwille van hun huidskleur of hun afkomst aan te duiden met een woord dat zij niet pruimen. Zoiets keert zich alras tegen je. (klik hier voor volledig opiniestuk van historicus Han van der Horst)