Moét Nederlands uitsterven?

Je zou die indruk kunnen krijgen. Zoals men in Zuid-Afrika erin geslaagd is het Afrikaans als het eerste het beste stammenkoeterwaals te classificeren. Kwestie van een taal en cultuur der zgn. racisten uit te gommen. Bovendien worden we om de oren geslagen met Amerikaanse uitdrukkingen en stopwoorden. Zoals de berichten op sociale media bewijzen. Het lijkt wel alsof iedereen zo snel mogelijk onze taal wil verbannen of zodanig kreupel maken dat ze de moeite waard niet meer is.

We verwijzen naar onderstaand opiniestukje op Seniorennet:

06-09-2023
Taaltest voor Anderstalige Nieuwkomers
Er circuleren de laatste tijd nogal wat warrige berichten over een taaltest voor nieuwkomers. Eerst zeggen ze dat de verplichte test niet betrouwbaar is, dat ze niet meet wat ze hoort te meten, en dat ze niet haalbaar is tegen september. Het inburgeringstraject zit met de handen in het haar. Tegen volgend jaar zou er pas een betrouwbare test kunnen komen.
Daarna wordt gezegd dat anderstalige nieuwkomers een verplichte gestandaardiseerde taaltest moeten afleggen vanaf 1 september. Die gestandaardiseerde NT2-taaltest zal uitmaken of iemand voldoende ingeburgerd is. De inburgeraars volgen een opleiding “Nederlands als tweede taal’, bekend als het beruchte en verdoemde NT2. Let op, beste lezer. Nederlands als TWEEDE TAAL Hier begint de achterstelling al van de Nederlandse taal. En zo worden de nieuwkomers al wijsgemaakt dat het Nederlands minderwaardig is.
NT2 was vroeger ook een migrantenproject in het onderwijs waarmee Koen Jaspaert fortuinen en eer verdiende, maar NT2 in het onderwijs werd een grote flop en bracht migrantenleerlingen geen stap verder. In tegendeel, ze segregeerden meer en meer van hun blanke klasgenoten en de minachting voor de zuivere Nederlandse taal bleef groeien. Van gebuisde nieuwkomers wordt verwacht dat ze terugkeren naar het land vanwaar ze gekomen zijn, maar onderduiken als illegaal ligt meer voor de hand. Tja, taaltesten en illegalen…
En dan gaan ze bij de testafnamen ook nog tolken gebruiken. Ideaal om achterlijke nieuwkomers de juiste antwoorden in te fluisteren, of om hen te helpen bij  verbale expressies bij de test. 06-09-2023 om 21:21 geschreven door lieve vandenhoudt

Da’s de vooruitgang, he!

Sinds meer dan tien jaar bood Gizmodo Spaanse teksten aan. Nu niet meer. Heel de redactie werd ontslagen. Ze worden vervangen door K.I.-geautomatiseerde vertalingen.

Bij het Amerikaanse online-blad Gizmodo, een Amerikaanse website over ontwerp, technologie, wetenschap en sciencefiction, werden alle personeelsleden van de Spaanstalige neventak “Gizmodo en Español” ontslagen. In plaats van artikels verschijnen daar nu automatisch vertaalde teksten.

Volgens een mediabericht werd heel de ploeg per videocall ontslagen. Sinds dinsdag ll. zoeken ze naar een nieuwe baan.

“K.I. heeft letterlijk mijn job gepikt,” zo schreef Matías Zavia. Plus deze van nog drie andere personeelsleden. Intussen maken de lezers de automatische vertalingen belachelijk; ze worden immers door niemand gecontroleerd.

Onder de artikels op “Gizmodo en Español” staat doodleuk vermeld: “Deze inhoud wordt automatisch vertaald vanuit het oorspronkelijk materiaal (…) er kunnen verschillen optreden”. En daarbij een bruggetje naar het origineel artikel. Doet ons denken aan een verkeersbord dat waarschuwt voor de weg “in slechte staat”.

Wie vindt dat dit niet door de beugel kan, is een mierenneuker, ook al wisselt de taal midden in een tekst van het Spaans naar het Engels. Op Twitter (nu X) wordt de draak gestoken met de “intelligente” versies; men vindt zelfs dat Google betere vertalingen levert. Voor de vrolijke noot zorgen de vertalingen van filmtitels en superhelden; zo wordt bv. “Iron Man” consequent “Corazón de Hierro” genoemd en de Amerikaanse krant “Hollywood Reporter” wordt door de intelligente vertalingsdienst niet herkend als krant maar wel als journalist…”El reportero de Hollywood”.

Worden er binnenkort openstaande betrekkingen uitgeschreven voor controleurs van de Kunstmatige Intelligentie?

R.I.P. Paul van Vliet

Een dichter-chansonnier is niet meer. Paul van Vliet, de man die ook van ons Vlaanderen hield. Een taalvirtuoos die een zaal kon begeesteren zonder migraine-verwekkende lichtflitsen, zonder overdonderend lawaai die de pijn vanuit je oren naar je maag stuurt, die gedichten op muziek vertolkte… Rust zacht!

Het is moeilijk om een keuze te maken uit zijn rijke liederenschat. Dit intriest gesproken lied past bij het afscheid:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5380570/cabaratier-paul-van-vliet-overleden-kort-ziekbed-familie

Kleutertaal?

“… Wat veel Nederlanders niet weten is dat de variëteit die ze vandaag spreken, in de oren van Vlamingen een beetje kinderlijk klinkt. Het Nederlands is weggedreven in de richting van, nu ja, wat kleuters doen als ze Nederlands spreken. Het is een subjectieve indruk, en het gaat om een aantal verschijnselen in het lexicon en in de uitspraak waarvan ik uiteraard niet gezegd wil hebben dat die inferieur zijn – dat is sowieso een beoordeling die je niet gauw door historisch-taalkundigen of door variatielinguïsten hoort gebruiken – maar het maakt wel dat een Nederlander daardoor een beetje komisch en aandoenlijk klinkt voor een Vlaming. Waarover gaat het precies? Een enigszins idiosyncratisch lijstje van tweeëntwintig fenomenen:… “

Tel in een show, een jeugd- of duidingsprogramma maar eens hoe dikwijls het woord “lekker” of de uitdrukking “zeg maar” gebruikt wordt. Als je die uit een tekst haalt, dan wordt die meteen met 1/3 ingekort. Alle 22 herkenbare fenomenen worden opgesomd in:

Waarom Nederlanders voor Vlamingen vaak als kleuters klinken (neerlandistiek.nl)

Italiaanse fierheid

Fratelli d’Italia, bekend voor hun nationalistische en anti-immigratiepolitiek wil dat er maatregelen genomen worden om de Italiaanse taal te beschermen. De partij voert aan dat het toenemende gebruik van vreemde woorden de identiteit van Italië doet verwateren en dat deze het culturele erfgoed ondermijnt.

De Italiaanse regering overweegt boetes tot max. 100.000 euro voor het gebruik van Engelse woorden in dagelijkse gesprekken, en officiële documenten/kennisgevingen zowel voor individuele personen als bedrijven. Het voorstel werd ingediend door een volksvertegenwoordiger van de Fratelli d’Italia die hiermee de Italiaanse identiteit wil beschermen.

Doel is de bescherming van de Italiaanse taal; de regering zal een lijst opstellen met goedgekeurde Italiaanse alternatieven die Engelse woorden moeten vervangen.

Dit initiatief volgt het (goede) voorbeeld van Frankrijk; de Académie française, die waakt over de Franse taal, ijvert voor meer taalzuiverheid. In mei 2022 trad een nieuwe wet in werking die het Engels in het “gaming” en technisch taalgebruik uit officiële bekendmakingen, advertenties en officiële documenten moet verbannen. Ook deze wet ijvert voor de Franse taalzuiverheid door het gebruik van vreemde woorden aan banden te leggen en het gebruik van Franse alternatieven aan te moedigen. (./.)

Ter staving van het bovenstaande, een lezing over het toenemende gebruik van het “italinglese

Een Heer van Stand is niet meer

We vernamen dat Wim De Bie op 83-jarige leeftijd in Den Haag overleden is aan een slepende ziekte. Legendarische programmamaker, onvergetelijk onderdeel van Van Kooten & De Bie en auteur. Een scherpe waarnemer van het reilen en zeilen boven de Moerdijk, briljante taalvirtuoos, ad rem en heerlijk ironisch zonder ooit grofgebekt te worden in tijden toen er nog ongehinderd met alles en iedereen mocht worden gelachen. Een Heer van Stand in het comedy-landschap die de milde spot tot kunst had verheven. Rust in vrede, heer De Bie!

Een voorbeeld van een Van Kooten en De Bie-sketch die aansluit op de actualiteit: