De democratie is dood, leve de soevereiniteit.

JustitiaPleidooi voor ontburgering

Ik heb het nu echt wel gehad: opnieuw gaat een Georgische gangster vrijuit wegens een “procedurefout”. De arme man had in België geen vast adres, kon niet op domicilie gedagvaard worden, en ontsnapt dus ook aan vervolging. Een paar dagen geleden haalden de advocaten van ene prins Henri de Croÿ-Solre, in eerste aanleg veroordeeld wegens miljoenenfraude, een gelijkaardige truc uit de kast: procedurefoutje, sorry mijnheer, gaat u maar. De gewilligheid waarmee het gerecht en de advocatuur solidair dit blind formalisme blijven toepassen, tegen elk gezond verstand in, bewijst dat we in een systeem leven dat zichzelf ondergraaft. De democratie is op sterven na dood, de vraag is wat dit maximaal kan opleveren voor u en ik.

Geen zoveelste politieke theorie, wel een oefening in utopisch denken.

In ruil voor veiligheid en bescherming diende het individu zich uit te leveren aan een systeem waarvan hij de omvang niet meer overzag of de logica nauwelijks nog kon vatten…”

Zoals ooit staten hun soevereiniteit opeisten, is het nu aan het individu om zichzelf te definiëren als een onafhankelijk wezen, een staatloze niet-burger…

Uiteindelijk zou de niet-burger een niet-mens kunnen worden, een absoluut uniek wezen, waar de macht geen greep meer op heeft…

http://visionairbelgie.wordpress.com/2013/10/31/soeverein/

Niveaanse wensdromen…

… verklaard in tien punten

Het confederale België volgens de N-VA

De N-VA stelde zijn visie op het confederalisme voor. Als het van N-VA afhangt, dan zal de structuur van ons land grondig hertekend worden. Een greep uit de congresteksten in 10 punten.

 •     Het confederale België zal uit twee delen bestaan: Vlaanderen en Niet-Vlaanderen.
 •     Brussel mag zelf en onafhankelijk kiezen of het bij Vlaanderen of Niet-Vlaanderen wil horen.  Het moet achteraf wel niet komen janken als het weer eens slaag gekregen heeft nadat Niet-Vlaanderen stomdronken van de hulpkas thuiskomt.
 •     In het confederale België van N-VA is geen plaats voor een premier. De taken van de eerste minister zullen in eerste instantie worden uitbesteed aan een of meerdere tweede ministers. Na 2030 neemt Multivac het over, een gigantische supercomputer die vele malen intelligenter is dan de ingenieurs en politicologen die hem gebouwd hebben.  Hij is wel niet in staat om emoties, zoals liefde, te ervaren.
 •     In het confederale België van N-VA is wel plaats voor Ben Weyts.
 •     In het confederale België wordt alles gesplitst. Ook de atomen. Daardoor kunnen we kerncentrales makkelijk tot 2065 openhouden.
 •     In het confederale België wordt alles gesplitst. Ook de NMBS, die uiteenvalt in een Vlaams deel waarin de treinen op tijd komen, een Brussels deel met vertragingen binnen de redelijke termijn van vijf minuten, een Waals deel met langere vertragingen, en een Duitstalig deel dat minderheden transporteert naar Oost-Europa.
 •     N-VA wil volgende dingen liever federaal houden: Defensie, Buitenlandse Zaken, Ben Weyts.
 •     Omdat de andere partijen bleven zagen, mag de koning blijven.  Maar ze moeten hem zelf voederen en verzorgen.  En hij hoeft maar één keer op het tapijt te kakken en ie vliegt buiten!
 •     De Senaat wordt afgeschaft, evenals de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams en Waals Parlement, en alle provincie- en gemeenteraden. Het dagelijks bestuur van het land wordt overgelaten aan lokale N-VA-afdelingen. Dat scheelt een pak in het overheidsbeslag en het maakt het omslachtige democratische proces van verkiezingen in één klap overbodig.
 •     In het confederale België blijft Antwerpen ‘t Stad en al de rest blijft parking.

Jan-Pieter De Leugheneire  knipoog

EU: de uitholling van de bevoegdheden der lidstaten gaat onverminderd voort

EUSSREU: de uitholling van de bevoegdheden der lidstaten gaat onverminderd voort

Het plan van de Europese Commissie voor een Europees Openbaar Ministerie stuit op verzet. Een reeks Europese parlementen, waaronder dat van Nederland, heeft zich uitgesproken tegen de plannen. De Europese Commissie  moet daardoor haar voorstel opnieuw bekijken.

Dat is dinsdag in Brussel en Den Haag vernomen. Diplomaten spreken over een helder signaal. Onder meer de Nederlandse Tweede Kamer  trok een zogenoemde gele kaart tegen de plannen van de Europese Commissie. Voldoende andere parlementen deden dat ook, waardoor er een kritische massa is bereikt die Brussel dwingt het voorstel te heroverwegen.

De commissie hoopt met het Europees Openbaar Ministerie de miljoenenfraude met Europees geld beter te kunnen bestrijden. Maar de protesterende parlementen vinden dat justitie een taak moet blijven van de lidstaten zelf.

Het is de tweede keer dat EU-parlementen plannen van de commissie met een gele kaart dwarsbomen. Ruim een jaar geleden zag Brussel zich gedwongen een voorstel in te trekken om het stakingsrecht te wijzigen.

Lees ook

Exclusief recht op de vagina

Exclusief recht op de vagina

Wat zijn wij toch barbaren!  “Wij”, we bedoelen, de oerbevolking van Europa, die niet genoeg waardering geeft aan de verrijking die ons ten deel valt.

In Zwitserland heeft het onbegrip t.o.v. een Kosovaarse Albanees zijn leven verstoord.  Hij kan zijn huwelijk niet meer ‘consumeren’.  De arme man heeft psychische problemen, hij neemt antidepressiva, staat constant onder medisch toezicht, het gaat hem hoe langer, hoe slechter.
Zijn toestand heeft ertoe geleid dat hij nu voor de rechtbank staat wegens een bombedreiging van een doktores en een ziekenhuis in Winterthur.

De lucht te ijl, daarboven in de bergen?  De rechter probeert te begrijpen wat de man bezield heeft.  Hij is immers al 18 jaar te gast in het Alpenland en hij was bovendien tot 2010 met een Zwitserse vrouw getrouwd.  Nadien gaf hij de voorkeur aan een dame uit zijn thuisland.

In 2012 trok hij met haar naar het ziekenhuis voor een onderzoek door een gynaecologe, de nu met een bomaanslag bedreigde doktores.  Hij bleef heel de tijd aanwezig want zijn nieuwe madam sprak geen woord Duits.  Niet slechts echtgenoot-tolk was bij het onderzoek, ook een assistent-gynaecoloog, een man, een dokter in opleiding.  Diens aanwezigheid stoorde de Kosovaar enorm, maar hij gaf geen commentaar.
Pas twee dagen later begon hij met zijn bedreigingen.  Met de doktores en het ziekenhuis beloofde hij te zullen afrekenen… een bommetje hier of daar zouden daarbij helpen.     En nu moet de psychisch-beschadigde echtgenoot zich daarvoor verantwoorden.

De man is er ziek door geworden.  En tot zijn verdediging pleitte hij “dat hij zijn vrouw niet vrijwillig ter beschikking stelt aan andere mannen opdat ze van haar lichaam kunnen leren”.  En, heel die toestand kon toch vermeden worden, nietwaar, want “de doktores had toch ook een vagina, waarmee de assistent-arts had kunnen oefenen…”

Tagesanzeiger

Di Rupo en co liegen ons de dieperik in.

Di Rupo hororTerwijl de regering Di Rupo geen gelegenheid voorbij laat gaan om te benadrukken dat ons land het economisch veel beter doet dan de buurlanden en het gemiddelde Europese land, wordt België volgens Die Welt het nieuwe zorgenkindje van Europa.
http://www.knack.be/nieuws/belgie/belgie-wordt-nieuw-zorgenkindje-van-europa/article-normal-113770.html

Voegt België zich weldra bij landen als Spanje, Ierland en Portugal? –
http://www.beurs.com/2013/10/30/voegt-belgie-zich-weldra-bij-landen-als-spanje-ierland-en-portugal/33622

Het urgentiebesef bij de bevolking is inderdaad veel te laag. Volg ik de mainstream media in Vlaanderen, dan zie ik journalisten met een beteuterd gezicht vertellen dat de Belgische staatsschuld voorbij de honderd procent gepasseerd is. Waarom vertellen ze niet, zoals Johan Van Overtveldt dat wel doet in zijn medium(Trends), dat dat cijfer enkel de expliciete staatsschuld weergeeft? Reken je er de impliciete bij – de verplichtingen die de staat opgenomen heeft tegenover zijn burgers – dan kom je aan bijna vijfhonderd procent. – http://www.beurs.com/2013/10/30/de-plotsheid-der-dingen-interview-met-brecht-arnaert/32909

Het is naïef om te denken dat dit niet in oorlog zal eindigen
http://www.beurs.com/2013/10/30/immense-default-van-het-westers-systeem-is-onderweg/33607

Wat zich nu afspeelt is zeer ernstig en listig, met het oog op de onvermijdelijke splitsing om deze landsdelen leefbaar en bestuurbaar te houden, is wallonië onder di rupo en onder impuls van het hof en met medewerking van de CD-V en de meelopers, dat zijn al de zogenaamde “democratische” partijen, bezig  belgië en dus ook Vlaanderen met een gigantische schuld op te zadelen.
Zoals in een vechtscheiding een van de partners het huwelijk op de valreep nog tracht te redden door de gezamenlijke schuld te doen stijgen, zodat het voor elkeen afzonderlijk onmogelijk wordt om die lasten te dragen, je weet wel, het vertrouwen van de banken, lees hier buitenland. Indien de ex toch doorzet zal hij bloeden.
De staatsschuld stijgt met 800€ per seconde las ik, dus nietsdoen is het motto om de belgische kanker te bestendigen.

In  jan 2012 stonden we nog aan de top in Europa, sindsdien heeft het socialistische wallonië onder di rupo Vlaanderen leeggezogen, alles is aan het werk om de volgende verkiezingen te winnen en niets anders, niets nuttigs. Het Marshallplan die Duitsland erbovenop hielp werd betaalt door de Amerikanen, die van di rupo door de Vlamingen. Vive la belgique de papa.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NursnrBtc18

Maar reeds in 2011 zei Gerolf Annemans het al hoe het zou aflopen, historische woorden en een voorspelling die nu al uitgekomen is.
http://www.gerolfannemans.org/3/images/PDF/20111208tsskinzakeregeerverklaringdirupoi.pdf
Tussenkomst van volksvertegenwoordiger Gerolf Annemans namens het Vlaams Belang n.a.v. de regeerverklaring van di rupo in de Kamer van Volksvertegenwoordigers .

Een reis naar Mars is haram

Global mosaic of Mars. Visible in the center of this mosaic is the largest known chasm in the solar system, Valles Marineris. (Photo from National Space Science Data Center - NASA)Heel af en toe moeten we toegeven dat er ook wel niet zo’n gekke fatwa’s uitgesproken worden.  Zoals de laatste van sjeik Ali al-Hekmi, lid van de raad van vooraanstaande Saudische schriftgeleerden. De krant al-Hayat berichtte woensdag dat al-Hekmi via de krant een fatwa heeft gelanceerd over reizen in de ruimte.

De schriftgeleerde is fel gekant tegen het project Mars One, een initiatief van de Nederlandse ondernemer Bas Lansdorp, waarmee mensen willen proberen in de toekomst naar Mars te reizen. Volgens de geestelijke is zo’n reis een dodelijk experiment en daarom ongepast voor islamieten die hun eigen leven niet mogen verwoesten omdat het een gave Gods is.  Reizen in de ruimte is immers een decadent experiment van het Westen.  Een enkel ticket naar Mars staat niet gelijk met een enkel ticket hiernamaals met aan de ingang 72 wachtende maagden.  Die toegangskaart wordt slechts verstrekt aan ware martelaren, die slechts kunnen aanspraak maken op hun voorbehouden plaats aan de zijde van Allah mits een kleine ingreep, zoals bv. het opblazen van het eigen lichaam met als doel verschillende ongelovigen mee te doen ontploffen om hun aantal te reduceren.

Al 477 Saudiërs hebben zich aangemeld bij Mars One, maar slechts zes zijn door de ballotage van de projectleiding gekomen. Mars One ijvert voor een eerste nederzetting op Mars in 2023.

 

 

Heeft Turkije nu toch een kans op EU-lidmaatschap?

Toch volwaardig EU-lidmaatschap voor Turkije?

Het EU-voortgangsrapport over Turkije lijkt dit jaar milder, de Turkse reactie daarop ook

Onlangs presenteerde de EU het jaarlijkse voortgangsrapport over Turkije. Aan de hand daarvan wordt bepaald of Turkije zich genoeg inzet om aan de criteria te voldoen die verbonden zijn aan EU-lidmaatschap. Altijd weer spannend. Zeker na het uiterst kritische rapport van vorig jaar. Omdat het hevige politiegeweld eerder dit jaar tegen een vreedzaam begonnen demonstratie in Istanbuls Gezipark tot veel kritiek in Europa leidde, en de vrijheid van meningsuiting een probleem blijft in Turkije, zag de regerende Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) de bui al hangen.

Democratiseringspakket

Het is dan ook geen toeval dat de AKP kort voor het verschijnen van het voortgangsrapport een democratiseringspakket lanceerde en dat minister van Europese Zaken Egemen Bagis daarmee door Europa trok, in de hoop op een zachter oordeel. Leek geen eenvoudige taak, want met hoofdzakelijk hervormingen van cosmetische aard, had het democratiseringspakket niet veel diepgang.

Zo leek het voorstel over onderwijs in het Koerdisch op particuliere scholen heel aardig, maar hoeveel arme Koerden in het achtergebleven Zuidoosten van Turkije kunnen hun kinderen naar particuliere scholen sturen? De alevitische minderheid toonde zich evenmin erg tevreden. Het voorstel om een universiteit te vernoemen naar een alevitische leraar uit de dertiende eeuw kon voor de alevieten niet compenseren voor het uitblijven in het democratiseringspakket van een erkenning van hun gebedshuizen.

Lees verder