Niveaanse wensdromen…

… verklaard in tien punten

Het confederale België volgens de N-VA

De N-VA stelde zijn visie op het confederalisme voor. Als het van N-VA afhangt, dan zal de structuur van ons land grondig hertekend worden. Een greep uit de congresteksten in 10 punten.

  •     Het confederale België zal uit twee delen bestaan: Vlaanderen en Niet-Vlaanderen.
  •     Brussel mag zelf en onafhankelijk kiezen of het bij Vlaanderen of Niet-Vlaanderen wil horen.  Het moet achteraf wel niet komen janken als het weer eens slaag gekregen heeft nadat Niet-Vlaanderen stomdronken van de hulpkas thuiskomt.
  •     In het confederale België van N-VA is geen plaats voor een premier. De taken van de eerste minister zullen in eerste instantie worden uitbesteed aan een of meerdere tweede ministers. Na 2030 neemt Multivac het over, een gigantische supercomputer die vele malen intelligenter is dan de ingenieurs en politicologen die hem gebouwd hebben.  Hij is wel niet in staat om emoties, zoals liefde, te ervaren.
  •     In het confederale België van N-VA is wel plaats voor Ben Weyts.
  •     In het confederale België wordt alles gesplitst. Ook de atomen. Daardoor kunnen we kerncentrales makkelijk tot 2065 openhouden.
  •     In het confederale België wordt alles gesplitst. Ook de NMBS, die uiteenvalt in een Vlaams deel waarin de treinen op tijd komen, een Brussels deel met vertragingen binnen de redelijke termijn van vijf minuten, een Waals deel met langere vertragingen, en een Duitstalig deel dat minderheden transporteert naar Oost-Europa.
  •     N-VA wil volgende dingen liever federaal houden: Defensie, Buitenlandse Zaken, Ben Weyts.
  •     Omdat de andere partijen bleven zagen, mag de koning blijven.  Maar ze moeten hem zelf voederen en verzorgen.  En hij hoeft maar één keer op het tapijt te kakken en ie vliegt buiten!
  •     De Senaat wordt afgeschaft, evenals de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams en Waals Parlement, en alle provincie- en gemeenteraden. Het dagelijks bestuur van het land wordt overgelaten aan lokale N-VA-afdelingen. Dat scheelt een pak in het overheidsbeslag en het maakt het omslachtige democratische proces van verkiezingen in één klap overbodig.
  •     In het confederale België blijft Antwerpen ‘t Stad en al de rest blijft parking.

Jan-Pieter De Leugheneire  knipoog