Marx VR laat steken vallen (2)

Twee weken geleden meldden wij u de planning van een nieuwe corona-instelling in Dresden. Blijkt dat ook in het noorden van Merkelland, in Schleswig-Holstein, dergelijke plannen gesmeed worden. Een voormalige gevangenis voor jeugdige delinquenten zal in de toekomst andere, niet noodzakelijk jongere, gasten herbergen. Dit onder het motto: wie niet horen wil, moet zitten! Wie niet luistert naar de coronabevelen, die wordt daartoe gedwongen. En voor alle duidelijkheid: “Het is geen hotel!” De gasten worden verplicht in hun 12 m2 cel te blijven tot ze hun hechtenisstraf uitgezeten hebben. Kijk even mee:

Vaccinatiesaga

Fiche informative concernant la vaccination dTpa de la femme enceinte à  destination des sages-femmes. - Sage Femme Union Professionnelle des  Sages-Femmes Belges

By March 2021, at least 80% of people over the age of 80, and 80% of health and social care professionals in every Member State, should be vaccinated. (Vert.: tegen de maart maart 2021 zou minstens 80% van de mensen , ouder dan 80, en 80% van het zorgpersoneel moeten ingeënt zijn)

By summer 2021, Member States should have vaccinated 70% of the entire adult population. (Vert.: tegen de zomer 2021 zou 70% van de gehele volwassen bevolking ingeënt moeten zijn.)

Will citizens know which vaccine they will be getting? ( Vert.: Zullen de burgers weten welk vaccin ze gaan krijgen?)

Yes. (Vert.: Ja)

When vaccines receive conditional marketing authorisation, the package leaflet with details on the specific vaccine will be translated into all languages and published in electronic form by the Commission. (Vert. Als vaccins bijkomende verkooptoelating krijgen, dan moet de bijsluiter van het resp. vaccin een vertaling krijgen in alle talen (van de EU) en gepubliceerd worden in elektronische vorm door de EU-Commissie.)

All health care professionals and all patients would therefore have access to a leaflet in electronic form in their own languages. (Vert. Bijgevolg zal heel het zorgpersoneel en alle patiënten elektronische toegang krijgen in hun eigen talen.)

The vaccine companies are responsible for putting in place the necessary mechanisms to ensure that each patient receives the package leaflet in print form in his/her language upon request without burdening healthcare professionals administering the vaccine. (Vert.: Op simpel verzoek zijn de farmabedrijven verantwoordelijk voor de bijsluiter in drukvorm in zijn/haar taal zonder dat het zorgpersoneel dat het vaccin toedient hiervoor moet lastig gevallen worden.)

The Commission and Member States, together with WHO, are working on vaccination certificates…(Vert.: De EU-Commissie en de EU-lidstaten werken samen met het WHO aan vaccinatiecertificaten… )

Depending on the pace of vaccination and natural infections, the pandemic might be controlled by the end 2021 in Europe. (Vert.: Afhankelijk van de vaccinatiesnelheid en natuurlijke infecties zou de pandemie tegen het einde 2021 in Europa onder controle moeten zijn.)

Can we still spread the disease once vaccinated? (Vert.: Kunnen we de ziekte na vaccinatie nog verspreiden?)

We do not yet know. Additional evaluations will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing asymptomatic infection, including data from clinical trials and from the vaccine’s use post-authorization. (Vert.: We weten het niet. Bijkomende evaluaties zijn nodig…)

Therefore, and for the time being, even vaccinated people will need to wear masks, avoid indoor crowds, and respect social distance, so on. Other factors, including how many people get vaccinated and how the virus is spreading in communities may also prompt revision of this guidance. (Vert.: Bijgevolg moeten zelfs gevaccineerde personen momenteel nog maskers dragen, mensenmassa’s in gesloten ruimtes vermijden en afstand houden… enz. Afhankelijk van het aantal gevaccineerde mensen, hoe het virus zich verspreidt bij bepaalde gemeenschappen, kunnen de regels aangepast worden.)

If I have already had COVID-19 and recovered, do I still need to get the vaccine? (Vert.: Ik heb het coronavirus al gehad en ben genezen. Heb ik het vaccin nog nodig?)

There is not enough information currently available to say if or for how long after infection someone is protected from getting COVID-19 again; this is called natural immunity. Early evidence suggests natural immunity from COVID-19 may not last very long, but more studies are needed to better understand this. (Vert.: Er is momenteel nog niet genoeg info hieromtrent voorhanden om te weten hoe lang iemand beschermd is na de infectie tegen een herhaling van de besmetting. Er zijn indicaties dat de natuurlijke immuniteit niet lang duurt…)

Uit: Questions and Answers: COVID-19 vaccination in the EU*

Het EU-contract met Astra-Zeneca werd dan uiteindelijk dan toch bekend gemaakt, zij het met een behoorlijk aantal onleesbaar gemaakte paragrafen. Met een truuk zijn deze voor een groot gedeelte toch leesbaar.

U kan het contract in PDF hier downloaden. En hier vindt u het APA akkoord. We leren dat

  • Astra-Zeneca levert het vaccin voor een bedrag van 870 miljoen euro aan de EU. Mochten de totale kosten omwille van onverwachte kosten, bv. bij de productie, hoger zijn, dan mag het bedrijf Astra-Zeneca geen verlies lijden.
  • Indien de meerkosten meer dan 1/5 van b.g. 870 miljoen euro bedragen, dan moet Astra-Zeneca dit met bewijzen kunnen aantonen.
  • De EU heeft tot op heden een voorschot van 336 miljoen euro betaald. Dit werd door de EU tot bij het verschijnen van het contract geheim gehouden. In EU-kringen had men het steeds over een bedrag met “drie cijfers in de miljoenen”.
  • Zoals de EU tot vervelens toe herhaald heeft, staat in het contract wel degelijk dat Astra-Zeneca moet leveren, zoals afgesproken.
  • Astra-Zeneca wil echter tot einde maart i.p.v. 80 miljoen vaccindosissen wegens productieproblemen slechts 31 miljoen dosissen leveren. En gaat ervan uit dat de in het V.K. geproduceerde dosissen niet aan de EU moeten geleverd worden. De zgz. productiemoeilijkheden hebben slechts effect op de EU en niet op andere klanten. (…)

Bij alle contracten met de farmareuzen werd gestipuleerd dat de EU samen met hen in de boot stapt mocht deze in gevaarlijke wateren varen. De EU heeft zich ertoe verplicht – weliswaar onder zeer strenge en strikte voorwaarden – de vaccinproducenten voor bepaalde risico’s te vergoeden, o.a. moesten deze gezien de zeer korte ontwikkelingstijd, een schadevergoeding moeten betalen. Dit laatste omdat het snel moest gaan. De vaccins werden immers in 1.5 jaar ontwikkeld en geproduceerd. Maar uiteindelijk, zo stelt de EU, ligt de verantwoordelijkheid helemaal bij de producenten. (…)

Terwijl wij heel de tijd gingen we van de veronderstelling uit dat de vaccinatie “op eigen risico” zou gebeuren. Wentelt de farma-industrie en de EU hun verantwoordelijkheid uiteindelijk af op de gevaccineerde burgers?

Bron: Handelsblatt met doorschakelingen naar verwijzingen

Conclusie: Stel dat u zich laat vaccineren. Dan moet u een bijsluiter in uw taal kunnen lezen. Dan moet u echter nog steeds alle regels volgen. Voor hoe lang? Er kan geen termijn op gezet worden. Hoe lang bent u dan immuun? Vraagteken. Bent u ook immuun tegen zgn. mutaties? Vraagteken. Bent u ouder dan 64 en u hoort bij de gelukkigen die het Astra Zeneca vaccin ingespoten krijgen? Dan is het perfect mogelijk dat het u niet beschermt of erger… De EU wast haar handen in onschuld en laat de lidstaten beslissen of en welk vaccin u toegediend krijgt. U wordt na de vaccinatie verlamd, u krijgt een beroerte, u wordt steriel, u ziet UFO’s vliegen… Neem vooral geen contact op met de “experten” of de “regering”. U brengt hun campagne op tv in het gedrang. Leg er u bij neer. Liefst een paar meter onder de grond zodat u niet meer kunt procederen…

Menutips van het World Economic Forum

Als het van het WEF (World Economic Forum) afhangt, dan zullen wij in de toekomst grassen en insecten eten om de klimaatverandering te bestrijden en het voedingspatroon der mensen duurzaam om te vormen.

In een nieuw artikel raadt het WEF (World Economic Forum) het eten van grassen aan. Naar verluidt zijn ze zeer voedingrijk en lekker.

Man Eating Grass GIFs | Tenor

De menutip maakt deel uit van de Great Reset – de Nieuwe Schepping volgens economische hogepriesters – : wij moeten met z’n allen leren “anders” te eten. VN – gen. secr. Antonio Guterres: “Het is niet aanvaardbaar dat er meer en meer honger op de wereld is terwijl we elk jaar meerdere miljarden tonnen levensmiddelen verspillen. Het wordt tijd dat we de wijze waarop we levensmiddelen produceren en consumeren veranderen. Een nieuwe vorm van het globale levensmiddelensysteem dringt zich op om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

Het WEF wijst erop dat onze voedselketen verantwoordelijk is voor 37% van door mensen geproduceerde broeikasgas. De gevolgen zijn “verwoestend”: de biodiversiteit neemt af en akkers worden onvruchtbaar. Het WEF biedt daarvoor dé oplossing: winst en efficiëntie moeten plaats maken voor andere criteria; vooral ook bij de te verwachten wereldbevolkingsgroei de volgende decennia. … Neemt de biodiversiteit af? Ga maar eens wandelen in onze steden…

Het ouderwetse dieren fokken en vetmesten voor consumptie is een doorn in het oog van de duurzaamheidskerk; er moet meer in laboratoriumvlees geïnvesteerd worden. Ziet u het Marx VR al uitleggen op tv? … Uw biefstuk gekweekt uit eiwitrijke cellen … 100% puur laboratoriumvlees… goed voor de lijn…

We keren terug naar het WEF. De vormers van onze toekomstige maatschappij zijn niet alleen ontevreden over de producenten maar ook over de verbruikers. In een recent artikel beval het WEF o.a. de vermindering van vleesconsumptie aan én een plantenrijke voeding (met o.a. noten en zaden) en uiteraard minder verkwisting.

De nieuwste aanbevelingen liggen ons echter nog zwaarder op de maag. Misschien worden daarom – buiten de veronderstelde voedzaamheid en de verleidelijke smaak – ook nog andere argumenten voor het eten van grassoorten verspreid. Met stip staat het “feit” dat grassen relatief veel kooldioxide absorberen. Met een (goed)gestuurde grasteelt zou men dus tegelijkertijd de wereldhonger bestrijden en de klimaatcrisis oplossen. Plus daarbij het neveneffect dat de verbruiker zijn voeding succesrijk “gediversifieerd” heeft.

Wat bedoelen de Nieuwe Wereldscheppers met de “diversificatie” van de voeding? Willekeurig alles te eten wat men (nog) niet in de supermarkt kan kopen is geen goed idee. Belangrijk zijn de voedingsstoffen en de verteerbaarheid voor ons lichaam.

Voedingsrijkheid wil echter ook zeggen dat er volgende bestanddelen moeten in zitten: calcium, magnesium, vit. C, omega 3 vetzuren. Wie deze ten volle wil genieten moet accuraat gekookte en bereide brandnetels eten. Alles goed en wel, maar een mens heeft voor zijn energieverbruik (de grootste afnemer is de verwarming van het lichaam) echte energiebommen nodig, vooral koolhydraten en proteïnen.

Als ons menu volgens de WEF-regels samen gesteld wordt, dan komen in de toekomst niet alleen brandnetels maar b.v. ook algen en cactussen op tafel. Grassen en de meeste groene planten bevatten echter ook gifstoffen, die hen voor de mens – vooral in grote hoeveelheden – totaal ongeschikt maken. Problemen met de spijsvertering is dan nog het kleinste kwaad. En dat alles voor enkele voedingsstoffen die op een andere manier – met duidelijk meer eetvreugde – kan binnen krijgen.

Alle gekheid op een stokje, met de vegetarische/veganistische voeding is het eten van alles wat groen is dé poco eetreligie geworden.

Wie dus helemaal politiek correct “groen” wil eten, die kan al de b.g. suggesties in een mixer gooien en daar bv. de aardappelschillen nog bijvoegen. Naar verluidt zit immers de grootste voedingskracht in of net onder de schil. U krijgt dan een lekkere groene smoothie. Op eigen risico te drinken. Voor zover u het binnen krijgt. Probeer het liefst niet. Uw maag en darmstelsel zou u de “gediversifieerde” menukeuze bijzonder kwalijk nemen.

SOYLENT GREEN and the Starbucks Solution | Film Daddy

En het kan nog erger. Onderstaande menutips zijn niet geschikt voor beginnelingen. Men moet zich al een tijdje een “andere” levensstijl eigen gemaakt hebben. Bepaalde kringen moedigen vandaag al het nuttigen van insecten aan en het hergebruik van vervuild water. Uiteraard om de planeet te redden…. maar dat had u al begrepen. Verleden jaar viel een Zweedse gedragswetenschapper, Magnus Söderlund, op door zijn extreem voorstel als oplossing voor de klimaatproblemen: nl. het eten van mensenvlees. Hij stelt voor dat men beetje bij beetje eraan went, eerst eens proeven, zoals een kind leert spruitjes te eten.

Human Flesh Looks Like Beef, But the Taste Is More Elusive | Smart News | Smithsonian Magazine

DWN

Groepsimmuniteit???…

Groepsimmuniteit - Wikipedia

Heeft men ons iets wijsgemaakt? Je kan naar verluidt een immuniteit voor het coronavirus ontwikkelen door a) een eerdere besmetting gehad te hebben, b) ingeënt te worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsimmuniteit

Gooi beide stellingen maar in de vuilbak. Elke dag opnieuw horen we over gevaccineerde mensen die toch ziek worden. En bovendien ben je blijkbaar niet immuun als je de ziekte al doorgesparteld bent.

… Achtentwintig procent van de patiënten had twee maanden na de eerste infectie geen waarneembare antilichamen meer in het bloed. Acht van de 45 patiënten was zorgpersoneel. “Dat versterkt het belang om het zorgpersoneel snel te vaccineren”, luidt het. “Zij lopen immers meer kans om opnieuw blootgesteld te worden aan het virus of aan één van zijn varianten.”… (Nieuwsblad)

Waarmee we bij de kern van het probleem komen. Hoe lang ben je veilig na de vaccinatie?? De virologen slaan ons met cijfertjes om de oren: het ene vaccin doet dit, het andere dat, en nog een ander werd naar verluidt amper getest op 65 plussers en helemaal niet op kinderen = je kan even goed vogelepik spelen. Maar een keuze hebben we niet. De overheid neemt die last van onze schouders. Je kan doodgaan door een inenting te weigeren of je kan doodgaan door je te laten inenten.

Spelen de RVT-bewoners de rol van laboratoriumratten? Worden zij – als zwaksten – misbruikt om tot een zgn. vaccin te testen? Met als toegevoegde waarde dat er bij elk overlijden een pensioen minder moet uitbetaald worden en dat er eventueel successierechten in de staatskas geschoven worden.

En wat als de overheid beslist dat het tweede spuitje wel enige tijd kan uitgesteld worden? Krijgen we dan een zelfde probleem als bij het lichtzinnig veelvuldig antibiotica voor te schrijven? Werkt dat vaccin dan nog wel?

Zijn die farmaceutische bedrijven wel te vertrouwen? Komen ze niet in de verleiding de inhoud van het tweede flacon te verdunnen om de beloofde hoeveelheid te kunnen leveren? Zouden onze mediageile “experten” niet op het idee komen bij elke zending er een flaconnetje uit te halen om in een laboratorium te testen of de inhoud wel voldoet?

Vertrouwen is goed maar controleren is beter.

Bekijk dit filmpje:

Nieuw onderzoek toont aan dat wie twee keer corona krijgt, g… – Het Nieuwsblad

Censuur dreigt alom

Onze collega’s van de ‘Binnenlandsche Bataafsche Courant’ werden door WordPress (softwareprogramma dat wij ook gebruiken) monddood gemaakt. Censuur. Weg ermee. Kritiek wordt gesmoord. Je kan het als een compliment beschouwen… maar daar heb je niets aan. De webstek wordt nu opgevangen door “Herstel de republiek”. De vraag is tot wanneer daar ook het censuurspook opdaagt.

De Binnenlandsche Bataafsche Courant: verschijningsverbod | HERSTEL DE REPUBLIEK (wordpress.com)

En dan heeft de redactie nog geluk gehad. Walter Eichelburg, redacteur van “Hartgeld” werd opgepakt en zonder meer in de psychiatrie opgesloten: zonder officiële aanklacht, zonder proces… weg ermee… Zoals ten tijde van Stalin en Honecker. Of zoals in sommige zandbaklanden waar Mo in één gedaante president, regering en justitie belichaamt.

Meer info: https://telegra.ph/%C3%96sterreich-Der-bekannte-Systemkritiker-Walter-Eichelburg-Hartgeld-gewaltsam-in-Psychiatrie-gesperrt-Keine-Anklage-kein-Verfahren-12-01

Wat er allemaal in het land b verboden is, gecensureerd wordt, zal u niet ontgaan zijn. Als u naar het nieuws of een duidingsprogramma kijkt dan moet u vooral onthouden welke thema’s niet, nauwelijks of bijgestuurd aan bod kwamen. Mocht u ons morgen, overmorgen of ergens in de toekomst niet meer vinden, dan weet u dat er een “hogere macht” ons uit het wereldwijde web verbannen heeft. Dagelijks ondervinden we dat afbeeldingen of videomateriaal gewist worden. Tekst tot op heden niet, maar – zoals gezegd – we wikken en wegen onze woordenschat.

En nu heeft YT zelfs nog een gaatje gevonden dat dicht moet, nl. “live” uitzendingen die gestreamd worden. Zoals een “live” reportage over een betoging met als thema “het bezit van wapens”. Het YT-kanaal werd niet verwijderd maar wel de reportage omdat er wapens getoond werden. Worden binnenkort afbeeldingen van tomaten, eieren, , stokken, straatstenen (projectielen bij betogingen) of molotovcocktails verboden? … dan zullen we nog weinig filmmateriaal van “relletjes” zien…

https://www.zerohedge.com/political/meet-censored-status-coup

“Strategische bagage”

Protect Civilians • SyriaUK auf Twitter: "Misery in Rukban Camp  @hwaida_saad @meganspecia Assad regime gave permit for UN convoy from  Damascus to Rukban. But no long-term plan for relief. UK military defends

Af en toe duikt er een mening van een Amerikaans officier op, die het niet (helemaal) eens is met de huidige strategie in Syrië. De auteur, luitenant-kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht, Daniel Magruder, vindt dat de Amerikaanse aanwezigheid in Al Tanf de houdbaarheidsdatum overschreden heeft. De bezetting over de Eufraat, waar de “oliebronnen beschermd” worden vindt hij daarentegen wel nuttig, maar in Al Tanf is er slechts woestijn en een vluchtelingenkamp. Hij vindt dat de baten niet opwegen tegenover de lasten.

Intussen blijven de VSA daar wel zitten. Officieel om sluimerende ISIS-cellen onschadelijk te maken. In werkelijkheid om “rebellen” op te leiden, te voorzien van wapens, de Syrische economie te benadelen, de Iraanse aanwezigheid aan banden te leggen en – niet onbelangrijk – als politieke pasmunt bij mogelijke toekomstige onderhandelingen. ISIS-terroristen zitten samen met tienduizenden Syriërs en vluchtelingen in deze zone.

Een samenvatting:

“De aanwezigheid van de VSA in het M.O. heeft een kostenplaatje, onvoorspelbare risico’s en nominale voordelen door het in stand houden van de status quo.
Een voorbeeld van strategische bagage is de aanwezigheid in Syrië.
“Strategische bagage” gaat over een militaire inzet waarvan de vervaldatum verstreken is, waarvan de kosten te hoog, de voordelen te gering en de risico’s te groot zijn.

“Generaal Kenneth McKenzie van het Central Command meent: “Er is geen rendabele militaire oplossing in Syrië. Zonder duidelijke politieke lijn betr. de VSA belangen – en een realistische weg vooruit, zitten we daar een militaire inzet zonder einde. Bijgevolg doen we niets anders dan de status quo in stand houden. Een voorbeeld is het Al Tanf garnizoen in Syrië. Het is bagage omdat het geen of amper regionale voordelen biedt en een impact heeft op militaire beschikbaarheid voor andere missies.”

Het transittransport over de Bagdad-Damascus route wordt erdoor verstoord en zet economische druk op de Syrische regering; de Iran-Mid. Zee route over land wordt onderbroken. Ook al wordt Israël wel degelijk door de VSA aanwezigheid geholpen, is deze voor Israël niet echt noodzakelijk. Indien de VSA aanwezigheid een belangrijker impact zou hebben dan zou Israël minder nood hebben aan de “bijna dagelijkse aanvallen” op Syrische grondgebied: 2000 bommen in het jaar 2018!!

Het grootste voordeel van de VSA aanwezigheid is dat Al Tanf kan gebruikt worden als onderhandelingsmunt. Het behoud van de regio maakt het voor de Syrische regering en voor bondgenoten Rusland/Iran niet gemakkelijker. Ervan uitgaande dat de kosten en risico’s verbonden aan het verblijf in Al Tanf eerder laag en de politieke voordelen eerder groot zijn, mag men niet uit het oog verliezen dat de rechtvaardiging stilaan afneemt.

Er zijn concrete en onrechtstreekse kosten aan de VSA aanwezigheid in Al Tanf. Op de begroting van dit jaar wordt $ 200 miljoen gecalculeerd voor de “Counter-ISIS Train and Equip Force”. Slechts een klein gedeelte van dit bedrag is nodig voor het garnizoen in Al Tanf. Ook al lijkt dit weinig, de ware kosten zijn enigszins complexer.

De veiligheid van Al Tanf vereist meer dan slechts enkele militairen. Ten eerste moeten de militairen zichzelf kunnen verdedigen met een snelle eenheid, artilleriesteun, medische zorg en een robuuste veiligheidsdienst die mogelijke bedreigingen kan opsporen. Ten tweede moeten ze quasi onmiddellijk een aanval kunnen beantwoorden. Ook vanuit de lucht. Daarvoor moet de luchtmacht non stop 24/24 klaar staan. En ten derde: de meest onderschatte militaire kost is hoe de strijdkrachten geleid worden, m.a.w. met een veeltal van rangen die de nodige staf leiden en begeleiden in een gevoelige internationale omgeving.
Logistiek: er zijn geen verharde wegen naar Al Tanf, of vliegvelden. Bijgevolg wordt de bevoorrading met konvooien door de woestijn aangevoerd.

Ten vierde: er worden “thuis”, in de VSA, ten allen tijde drie of vier eenheden in verschillende fases van bereidheid gehouden om de militairen te vervangen/aan te vullen. Bijgevolg moet men de voetafdruk van elke Amerikaanse soldaat in Al Tanf met drie of vier vermenigvuldigen om de totale kostprijs van de blijvende aanwezigheid der VSA in Al Tanf te berekenen. De zgn. “boots on the ground” zijn slechts de top van de ijsberg.

Er is bovendien een niet tastbare kostprijs die samengaat met de Amerikaanse aanwezigheid in Al Tanf. Ten eerste is er het Al Rukban vluchtelingenkamp op de Jordaans-Syrische grens, op ca. 45 km van het garnizoen, met tienduizenden mensen. Enkele jaren geleden waren er nog meer dan 60.000 vluchtelingen. Daar de VSA de regio in en rond Al Tanf (en het Al Rukbankamp) onder hun controle hebben, gaat de internationale gemeenschap ervan uit dat de VSA verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden. Hulp wordt met mondjesmaat toegelaten: er is de geopolitieke concurrentie, veiligheidsproblemen en nu de pandemie.
Ten tweede worden de VSA onder een nationale en internationale wetgevingsloep bekeken. Sommige wakkere Amerikanen vinden het nogal ironisch dat de VSA respect voor soevereiniteit toeteren maar gedeeltes van Syrië bezetten tegen de wil van de regering en zonder internationaal mandaat. Het geeft Rusland meer dan voer voor kritische gesprekpunten. Bovendien is er het opduikend debat of de blijvende aanwezigheid wel wettelijk verdedigbaar is en of deze praktijken zouden kunnen omgezet worden in toekomstige internationale wetgeving waardoor de Amerikaanse belangen op lange termijn niet gediend zijn.

Bovendien is er het escalatierisico. Heel het gebied rond de 55 km zone werd compleet leeg gemaakt door de Syrische regering en bondgenoten. Het Amerikaanse garnizoen zit er compleet afgezonderd. (…)

Onderstaande beelden tonen het desolate landschap. Twee jaar geleden werden er twee humanitaire corridors geopend om de vluchtelingen in het Al Rukbankamp de kans te geven naar huis te keren. Zoals wij toen al schreven, konden slechts de gelukkigen met nog wat geld hiervan gebruik maken. De terroristen in het kamp eisten immers geld om uit het kamp te “mogen” vertrekken: