Marx VR laat steken vallen

In Dresden plant men een corona-instelling voor de “gedwongen onderbrenging” van hardnekkige quarantaine-ontsnappers en dito weigeraars. In 2017 werden de faciliteiten voor de niet te misachten som van 30 miljoen euro opgericht om “vluchtelingen” op te vangen en nu moet de “corona-gevangenis” omgebouwd worden om “derden wegens de koppigheid van de toekomstige gasten” te beschermen.

De corona-hechtenis zal van kracht worden, zo deelt het min. van sociale zaken mee, na een verzoek van het min. van gezondheid en na een genegeerde “dringende vermaning” en de niet-betaling van een (of meerdere) boete(s).

Reeds in de lente 2020 begon men erover na te denken, waar men quarantaine-ontsnappers en dito weigeraars zou onderbrengen. …. De ministerin van gezondheid, Petra Köpping (SPD), stelde toen voor hen in de psychiatrie op te sluiten; een voorstel dat omwille van verschillende redenen niet weerhouden werd, evenmin de optie hotels en/of ziekenhuizen.

Wij konden niet achterhalen hoe men daar in Saxen de verschillende minderheden – die niet bepaald uitblinken door burgerzin en gehoorzaamheid – samen wil huisvesten “met respect voor hun cultuur, gebruiken, religie en mensenrechten”. Da’s dan wel een dikke boterham voor de psychiatrie…

Ons verbaast dat Marx VR nog geen goelag-overlegcomité opgericht heeft.