Brussel, een bruisende stad…

🌋 vulkaan - Emoji Betekenis

Bij de recente “incidenten” (sic) op 13 januari 2021 kregen we eens te meer een voorsmaakje van wat er Brussel te wachten staat als de bruisende vulkaan ontploft.

Positief was echter wel dat de “Flup” er nu ook tussen zat. Toch wel raar dat we door de experten thuiswerk – quasi met een enkelband – opgedrongen krijgen. Waarom màg onze geliefde Coburger meer dan zijn onderdanen? We moeten er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren …

“Zelfs de veiligheid van de koning was niet meer gegarandeerd tijdens de rellen van woensdag, 13 januari 2021 in Brussel… “(…)

Zoals gewoonlijk speelde het linkse en vreemde schuim van de straat de hoofdrol.  Dit werd cfr. de onverwoestbare tradities dienaangaande, met fluwelen handschoenen aangepakt.  Dit soort fungeert immers als de stoottroepen van de communistische logemaffia’s. De vergelijking met Duitsland is treffend, waar Antifa ook door het regime wordt beschermd en gesteund, en geen strobreed in de weg gelegd.

Het geknoei bij het politieoptreden is dan ook niet te wijten aan onkunde maar aan onwil van de politionele leidinggevenden, die immers schatplichtig zijn aan hun politieke zetbazen.  Tal van leidinggevenden bij de politie zijn trouwens ook logemaffiosi.  De politieke zetbazen zijn dan op hun beurt bezig met het “soigneren” van hun kiesvee.   Door de politiehervorming misvorming via het Octopus akkoord is er geen Rijkswacht meer, en blijft er alleen de lokale politie over (lees: een kopie van de vroegere gemeentepolitie), waardoor de burgemeesters nu als middeleeuwse baronnen alleen baas zijn in hun baronnie.

Een lokale politie die dan uitblinkt door partijdigheid, selectiviteit, onkunde, onwil en onbetrouwbaarheid in handen van corrupte politici,  waardoor deze omgevormd is van een “force de police” naar een “farce de police”.  Alleen tegen “les sales flamins” en “zgn. (extreem) rechts – lees nazi’s – ” werkt het repressieapparaat nog feilloos.  Dit werd recent nog bewezen op de parking C om Vlaamse vlaggen in beslag te nemen.  Een politie die dan op de koop toe, via de “diversiteit”,  geïnfiltreerd is door de 5de colonne en het Paard van Troje.

De grondslag van de handhaving van de openbare orde en veiligheid heeft dan ook niets meer te maken met de bedreigingen hiervoor, maar alles met het bevechten van politieke vijanden omwille van hun opinies, ook al vormen deze geen enkele bedreiging voor wat dan ook.  Ondertussen wordt dan de rode loper uitgerold voor de misdaad en het krapuul.

Dit is kenmerkend voor een communistisch & marxistisch systeem:

Fundstelle des Tages: "Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es  die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert"  (Alexander Solschenizyn) | Michael Mannheimer Blog

En met Vivaldi zitten we volop met een communistische logemaffia-regering die oorlog voert tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij dan naar de “boodschappers” met de gevaarlijke waarheden, die de neo-scherprechter Van Quickenborne op alle mogelijke manieren gaat bevechten. “Boodschappers”, zoals de moedige mannen van Voorpost, die het lef hadden, corona-gewijs met een spandoek, geweldloos, te protesteren tegen de islamisering. “In het parlement kan een politicus alles zeggen”, aldus de minister. Maar buiten het parlement is dat volgens hem anders. (…) Zijn nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet “Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele rechtbank” is een zoveelste beperking van onze vrijheid. Wie zal bepalen wat aanzetten tot haat en geweld inhoudt? Juist. Het vonnis is bij voorbaat uitgesproken als het om een actie gaat die onze eigenheid wil beschermen.

In Brussel vormt het voormelde dan ook een explosief mengsel, met daarbij een bevolking die voor 80% van vreemde afkomst is. Ook al spelen tv-zenders handig in op deze cijfers; voor Vlaanderen zien ze zowaar op de eerste plaats onze noorderburen als grootste minderheid der immigranten. U herkent hen in het straatbeeld aan hun traditionele klederdracht met soepjurken en sjaaltjes.

De samenstelling zal dan verder evolueren en bij de volgende  gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal de allochtone machtsgreep in tal van Brusselse gemeenten een feit zijn.

Dit heeft dan ook gevolgen voor de ordehandhaving in het Brusselse Gewest. Op 13.01.2021 kregen we hiervan al een staaltje gepresenteerd met de toegestane betoging door de burgemeester Kir van Sint Joost ten Node, gevolgd door een tergende laksheid bij de ordehandhaving.   De milde kritiek van justitieminister Van Quickenborne gaat hier totaal voorbij aan de grond van de zaak:

Minister van Justitie Van Quickenborne legt verantwoordelijkheid bij burgemeester Emir Kir.   – De kritische stemmen bij de politie krijgen alvast steun uit politieke hoek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), zelf waarnemend burgemeester van Kortrijk, verklaarde donderdag op de radio dat “de burgemeester die betoging beter niet had toegestaan”(…)

De grond van de zaak is immers: Wie heeft er voor gezorgd dat die burgemeester daar ongehinderd kan blijven?? En dan komen we terecht bij de communistische logemaffia’s waartoe Van Quickenborne ook behoort. En of de betoging al of niet werd toegestaan, doet er niet toe. Het schuim van de straat wordt immers toch beschermd.

Gezien de voormelde elementen, gaat de politie dan ook evolueren naar een “knokploeg” tegen politieke vijanden en , met als bijkomende invulling van hun takenpakket, als handlangers van het schuim van de straat.   Men dient dan ook geen enkele illusies te koesteren over de veiligheid in Brussel en dit geldt vooral voor de Vlamingen die er nog vertoeven.

We gaan dan ook naar een burgeroorlog zoals ook elders in de EUSSR.

Wat Brussel betreft is het eenvoudig. Als de straatterreur begint op een vrijdagavond voor een lang weekeinde, men blokkeert een 20 à 25 strategische kruispunten en men saboteert het treinverkeer naar Brussel, dan is tegen de maandagavond de klus geklaard.

De vraag is dan ook : Wat doen de Vlamingen nog in Brussel?  Wachten tot de vulkaan ontploft?  Er is dan ook maar één raad te geven: verlaat Brussel zo vlug mogelijk.  Dit geldt voor alle Vlamingen en de overheidsinstellingen plus bedrijven die er zich bevinden.  Verhuis de maatschappelijke zetels. Geef uw personeel werk in eigen streek. Laat de belastingen in eigen kas stromen. Gun de middeleeuwse stadstol voor toegang tot Brussel geen enkele euro.   U beperkt hiermee de macht van Brussel als kruispunt van belgische belangen. Bovendien ligt de luchthaven van “Brussels-Bruxelles-Brussel” Zaventem in Vlaanderen. Ze hebben tenslotte hun zgn. “Bruxelles-Sud”: Charleroi. De nuttige idioten die er willen blijven, moeten dan ook maar voelen, als ze niet willen horen. Zet er dan ook een muur rond, want als het ontploft, gaan ze niet stoppen aan de grens met Vlaams Brabant. Ga hiervoor ten rade bij Israël – daar hebben ze de expertise in huis.

Wacht niet langer op Godot – de tijd speelt in het nadeel van Vlaanderen – ook al ligt dergelijke beslissing uiterst gevoelig. Soms moet men een stuk opofferen om de rest te redden: Duitsland heeft afstand moeten doen van een behoorlijk deel van het grondgebied in het oosten om de eenmaking erdoor te krijgen.

Men kan natuurlijk blind blijven voor de werkelijkheid en wachten tot men op een blauwe maandag wakker wordt in het bloed.

“Indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.” Mattheüs 18:8-9

H.P.