Wensdroom?

Programmamakers VRT: ‘Kwaliteit zakt en VRT zal kapotgaan’De programmamakers van de VRT trekken dinsdag aan de alarmbel in een massaal gedeelde Facebookpost. ‘De nieuwste besparingen die de Vlaamse regering ons oplegt, zullen de kwaliteit drastisch naar beneden halen en de VRT uiteindelijk kapotmaken. Dat is geen stoere praat, dat is de realiteit en dat zijn de cijfers zoals wij die nu rondom ons zien’, stellen ze.  Meer weten?…

O.a. dit kunnen we (best) missen…

 

In de brievenbus

MM900285281[1]Retrospectief en visionair Nederlands – deel 1
De ware inzet van onze identitaire erfenis.

Dit is een zwaarwichtige titel – opzettelijk – omdat we nu aan het kruispunt staan, waar de vraag geldt of we als volk en cultuur nog wel zullen overleven.  Nadat we in de tachtiger jaren – vooraan in Europa – de thematiek rond onze identiteit geschaard hebben, stellen we nu een noodsituatie vast.  Krachten die sedert lang een afbraak van de specifieke volksculturen nastreven, begeleiden vanuit de achtergrond de omvorming van Europa tot een slagveld – of knekelveld – van onze beschaving.

Het identificeren van deze krachten is niet moeilijk : de verenigde Europese regering, in de rug aangepord door de Amerikaanse wereldmacht.  De almacht van het eenzijdig denken is nu zo sterk geworden, dat de grote onvrede over deze volkshold-up nog slechts via alternatieve kanalen kan gevoerd worden.  De moedige verzetsbeweging – overal in Europa – stelt nu vast dat er een soort dictatuur bestaat die geen afwijkende mening en zelfs gedachten, voor toelaatbaar acht.  Daarvoor hebben ze bvb. in Duitsland al de grote tv- en radiozenders ter beschikking, waarbij de DDR toestanden volledig terug zijn.  Uit welke hoek het ook in Vlaanderen komt zien we meer nog met de VTM – de zender van de liberale economie – die volledig unisono een propagandazender voor de volksinvasie is geworden.

Lees verder

Rechts-radicaal? Niet geschikt als ouder.

In de bunte Bundesrepublik wordt er dag na dag strenger opgetreden tegen kritiek op het vreemdelingenbeleid.  Na de hersenspoeling der bevolking via media en regering,  door de politieke verraders, de vervolgingswaanzin tegen critici, zou eventueel het omgangsrecht met de kinderen als wapen kunnen gebruikt worden. Wie xenofobe uitlatingen op facebook post, kan het omgangsrecht met zijn kinderen verliezen.

Als een duivel in een wijwatervat weren de poco politici en media zich tegen elke uiting van kritiek op de toestroom van vreemdelingen.    Wie zich durft te beklagen (o.a. tijdens protestbetogingen) over de toenemende vervreemding van onze samenleving riskeert niet alleen als een paria behandeld te worden, zijn job te verliezen, zijn rijbewijs kwijt te geraken maar zou volgens “Anwaltsauskunft“, een webstek voor rechtsadvies,  wel eens geen contact meer mogen hebben met zijn kinderen.

De politieke en religieuze mening van een ouder zou een slechte invloed kunnen hebben op de kinderen.  Een familierechtbank zou kunnen beslissen in hoever de “foute” mening van de ouders de kinderen onbruikbaar maakt voor hun verdere leven in de maatschappij.    Eventjes tussen je tanden mompelen dat je liever geen … (vul in) als  buren wil hebben – niet toe te juichen maar zonder verdere consequenties – kan nèt nog, maar een bedreiging aan het adres van een asieleiser uiten, da’s een brug te ver.
Daarbij is het niet relevant of de handeling / uitspraak / mening strafbaar is volgens het strafwetboek.  We herhalen: is niet relevant.  Je kan gestraft worden voor iets dat niet strafbaar is: door je kinderen af te pakken, want “ouders hebben de plicht zich goed te gedragen”.

Eens vast staat dat het “welzijn van het kind in gevaar is”, dan zal men trapsgewijs kunnen handelen.  Eerst het omgangsrecht beperken, of slechts toestaan onder begeleiding van een “opvoeder“, vervolgens wegnemen, tot de hardnekkig slecht-opvoedende ouder riskeert het zorgrecht volledig te verliezen (uit de ouderlijke macht ontzet worden).
Blijft het probleem: hoe te bewijzen dat een ouder zijn kind schaadt? De verklaringen van kinderen worden dikwijls niet in aanmerking genomen, maar “meestal kan men ook via andere bronnen te weten komen dat de ouder in kwestie zich in kritische kringen ophoudt, resp. zich herhaaldelijk xenofoob gedraagt”.   Indien zo, zijn er gemakkelijk getuigen te vinden...

Laten we het vooral over het “welzijn van kinderen” hebben. Van àlle kinderen, ook van de geïmporteerde. En over de gedragscode van ouders.  Gedwongen huwelijk, misbruik, ontvoering, verboden omgang met christenen, seksuele verminking, achteruitstelling van meisjes, haat t.o.v. de seculiere staat …

FT

Die Welt

Het eerste Burger-referendum over de EU

GEENPEILHet eerste Burger-referendum over de EU

Voorgaande en toekomstige referenda zijn altijd schoorvoetend geïnitieerd door nationale overheden, niet door de bevolking zelf.

Binnen een tijdsbestek van zes weken, verzamelde de campagne, opgezet en geleid door het grootste Nederlandse weblog GeensStijl.nl, meer dan 435.000 (momenteel bijna 452.000) handtekeningen, terwijl er maar 300.000 nodig waren om een referendum te starten. De wet dicteert dat het referendum binnen zes maanden gehouden moet worden.

Samengevat: in een democratie had het Nederlandse volk gepleegd voordat er een dusdanig gewichtig verdrag geratificeerd werd. Dat is niet gebeurd.

Wanneer het referendum uitwijst dat Nederland tegen het verdrag is, maar het kabinet dit negeert, toont dit een duidelijk democratisch deficit aan dat het reeds fragiele kabinet mogelijk ten val kan brengen.

EUSSRDit referendum zal een sterk democratisch signaal sturen aan de niet ter verantwoording te roepen, ongekozen Europese commissie, en aan de ondoorzichtige EU in z’n geheel.

Lees er hier alles over.