Rechts-radicaal? Niet geschikt als ouder.

In de bunte Bundesrepublik wordt er dag na dag strenger opgetreden tegen kritiek op het vreemdelingenbeleid.  Na de hersenspoeling der bevolking via media en regering,  door de politieke verraders, de vervolgingswaanzin tegen critici, zou eventueel het omgangsrecht met de kinderen als wapen kunnen gebruikt worden. Wie xenofobe uitlatingen op facebook post, kan het omgangsrecht met zijn kinderen verliezen.

Als een duivel in een wijwatervat weren de poco politici en media zich tegen elke uiting van kritiek op de toestroom van vreemdelingen.    Wie zich durft te beklagen (o.a. tijdens protestbetogingen) over de toenemende vervreemding van onze samenleving riskeert niet alleen als een paria behandeld te worden, zijn job te verliezen, zijn rijbewijs kwijt te geraken maar zou volgens “Anwaltsauskunft“, een webstek voor rechtsadvies,  wel eens geen contact meer mogen hebben met zijn kinderen.

De politieke en religieuze mening van een ouder zou een slechte invloed kunnen hebben op de kinderen.  Een familierechtbank zou kunnen beslissen in hoever de “foute” mening van de ouders de kinderen onbruikbaar maakt voor hun verdere leven in de maatschappij.    Eventjes tussen je tanden mompelen dat je liever geen … (vul in) als  buren wil hebben – niet toe te juichen maar zonder verdere consequenties – kan nèt nog, maar een bedreiging aan het adres van een asieleiser uiten, da’s een brug te ver.
Daarbij is het niet relevant of de handeling / uitspraak / mening strafbaar is volgens het strafwetboek.  We herhalen: is niet relevant.  Je kan gestraft worden voor iets dat niet strafbaar is: door je kinderen af te pakken, want “ouders hebben de plicht zich goed te gedragen”.

Eens vast staat dat het “welzijn van het kind in gevaar is”, dan zal men trapsgewijs kunnen handelen.  Eerst het omgangsrecht beperken, of slechts toestaan onder begeleiding van een “opvoeder“, vervolgens wegnemen, tot de hardnekkig slecht-opvoedende ouder riskeert het zorgrecht volledig te verliezen (uit de ouderlijke macht ontzet worden).
Blijft het probleem: hoe te bewijzen dat een ouder zijn kind schaadt? De verklaringen van kinderen worden dikwijls niet in aanmerking genomen, maar “meestal kan men ook via andere bronnen te weten komen dat de ouder in kwestie zich in kritische kringen ophoudt, resp. zich herhaaldelijk xenofoob gedraagt”.   Indien zo, zijn er gemakkelijk getuigen te vinden...

Laten we het vooral over het “welzijn van kinderen” hebben. Van àlle kinderen, ook van de geïmporteerde. En over de gedragscode van ouders.  Gedwongen huwelijk, misbruik, ontvoering, verboden omgang met christenen, seksuele verminking, achteruitstelling van meisjes, haat t.o.v. de seculiere staat …

FT

Die Welt

5 gedachten over “Rechts-radicaal? Niet geschikt als ouder.

  1. Het woord ‘Rechts’ is reeds jaren een scheldwoord in D. Daarom zijn ‘rechts-radicale’ ouderen niet geschikt, maar ‘islamitisch-radicale’ wsl wel.

  2. Feitelijk is dat goed nieuws ! Dat is pure paniekvoetbal . Laat ze maar doen het is slechts een kwestie van tijd geworden alvorens de bom barst .

  3. DDR en USA praktijken. De laatsten voerden in Duitsland de Fragebogen in (1945) als zuivering.

Reacties zijn gesloten.