In de brievenbus

MM900285281[1]Retrospectief en visionair Nederlands – deel 1
De ware inzet van onze identitaire erfenis.

Dit is een zwaarwichtige titel – opzettelijk – omdat we nu aan het kruispunt staan, waar de vraag geldt of we als volk en cultuur nog wel zullen overleven.  Nadat we in de tachtiger jaren – vooraan in Europa – de thematiek rond onze identiteit geschaard hebben, stellen we nu een noodsituatie vast.  Krachten die sedert lang een afbraak van de specifieke volksculturen nastreven, begeleiden vanuit de achtergrond de omvorming van Europa tot een slagveld – of knekelveld – van onze beschaving.

Het identificeren van deze krachten is niet moeilijk : de verenigde Europese regering, in de rug aangepord door de Amerikaanse wereldmacht.  De almacht van het eenzijdig denken is nu zo sterk geworden, dat de grote onvrede over deze volkshold-up nog slechts via alternatieve kanalen kan gevoerd worden.  De moedige verzetsbeweging – overal in Europa – stelt nu vast dat er een soort dictatuur bestaat die geen afwijkende mening en zelfs gedachten, voor toelaatbaar acht.  Daarvoor hebben ze bvb. in Duitsland al de grote tv- en radiozenders ter beschikking, waarbij de DDR toestanden volledig terug zijn.  Uit welke hoek het ook in Vlaanderen komt zien we meer nog met de VTM – de zender van de liberale economie – die volledig unisono een propagandazender voor de volksinvasie is geworden.


In al de betrokken landen zien we dat de werkgevers-organisaties samen met de vakbonden, zonder kloppende cijfers – enthousiast de instroom van grote groepen onaangepaste immigranten aanmoedigen.  De stelsels van sociale zekerheid worden daarbij, zonder scrupules, weggeblazen : hetgeen eigen burgers in de lidstaten krijgen, weegt niet op tegen de steunbedragen die, zonder enige voorwaarden, aan de nieuwkomers bezorgd worden.
Het verzet tegen deze hold-up op de Europese volkeren komt vanuit twee kanten : de “dissidente” midden-Europese landen, vnl. Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen en het Balticum.  Ten tweede de “subversieve” weerstand in bvb. Duitsland, Nederland, Denemarken, Vlaanderen die slechts via alternatieve media kunnen werven.  De link tussen deze twee groepen is een identitaire verbintenis.  Al de groepen die verzet plegen steunen op de notie van integriteit van een volksgroep.  De bewuste Oost-Europese volkeren stemmen overeen met de volksnationale ideeën die leven bij hele of delen van Midden-Europese naties.
We moeten de Amerikaans-Europese krachten die – tot waanzin toe – de verstoring van het leefhabitat van Europa nastreven, identificeren als een geheime aanval op de wereldordening.  Deze verborgen agenda blijkt sedert lang voorbereid en besproken.  De aktie van decennia tot gelijkschakeling, genderomvorming, omkering van de waarden wordt geleid vanuit politiek-economische fora.  Deze sturen de politiek inplaats van omgekeerd.  Het is een pakt van economische reuzen, tezamen met alle groen-rood socialisme en de officiële (katholieke en protestantse) kerken.  Daartegenover staan de volksculturele gehelen, die bvb. in Oost-Europa en in sommige partijen in Nederland, Oostenrijk, Vlaanderen, Frankrijk hun uitdrukking vinden.
De eerste macht benoemt de tweede groep als misdadig, racistisch, zelfs als nazistisch.

Het volstaat niet meer om enkel op “parallelle” fora verzet te plegen.  Het meest succesvol is men in Oost-Europa, bv. betogingen in oostelijk Duitsland en Polen, omdat het volk nog een grote impact op de politiek heeft.  Om te komen tot een juiste mix van wat de identitaire grondlaag is waar we kunnen op terugvallen, dienen we de notie van een christelijk en Germaans-Slavisch volksbesef te verenigen.  T.o.v. de satanische praktijken van IS is het niet aangewezen telkens te komen aandraven met de idealen van de Verlichting.  Zelfs als in de praktijk grote delen van Oost- en West-Europa niet strijdend christelijk of volks zijn, dan kunnen ze toch de beschutting van een duizendjarige beschaving  voor zich stellen.  Met als voorbeelden het stoppen van de Turken voor Wenen en het verdrijven van de Moren uit Spanje en  Portugal.

Het verzet in onderscheiden delen van Europa moet elkaar steunen en er kunnen wederzijdse bemoedigingen zijn.  Bvb. de Vlaamse en Nederlandse volksgroepen kunnen  gelukwensen sturen naar regeringen die niet bereid zijn het identitair profiel van hun volk te laten vernietigen.

Overigens moeten we er niet vanuit gaan dat de invasoren met vredelievende bedoelingen komen.
De waarschuwingen hierover komen van katholieke bisschoppen in Hongarije, Slovakije en Polen, van christelijk-orthodoxe kerkleiders in landen grenzend aan de Islam, van de Chaldeeuwse en Koptische kerkleiders in het Midden-Oosten EN van de strijdende Koerdische weerstand (bv. een vrouwelijke commandante).

In West- een Oost-Europa dient men ertoe over te gaan een totaalprogramma te ontwikkelen, naar de massaal toegekomen en toekomende immigranten.  Dit totaalprogramma dient eerstens te bestaan in virulente oproep tot bekering tot het christendom.  Ten tweede dient men de regeringen aan te sporen de strengste veiligsheidsmaatregelen te nemen t.o.v. de (belangrijkste) Joodse en christelijke gebedshuizen.  Ten derde moet er een totaalprogramma voorgesteld worden aan de inwijkelingen, waarbij ze verplicht worden tot 1) respect en gelijkberechtiging voor de vrouwen;  2) respect en vredelievendheid voor de Joodse en christelijke Kerkgenootschappen, ook als deze missioneringswerk doen;  3) de voorrang bevestigen van de scheiding van Kerk en staat  en het afwijzen van de sharia.

Het volstaat niet de almacht te bestrijden van het gezamenlijk wereld-economisme tezamen met een agressieve islam-invasie, als men niet tegelijk naar de grondredenen van deze wereldputsch gaat.  We bevinden ons in een onrustbarende toestand, waarvoor visionairen uit het verleden, zoals George Orwell, Aldous Huxley, Bertold Brecht hebben gewaarschuwd.

Elke dag vinden de meest onnozele kiekens, die ons regeren, nieuwe middelen uit, om ons elke minuut van de dag en op elke plaats, te controleren.  Onder het mom van verkeersveiligheid, van bestrijding van criminaliteit, wordt er een lawine van apparaten geïnstalleerd, die ervoor zullen zorgen dat we de meest benijdenswaardige slaven zullen worden.  Nu zijn ze enkel nog in de handen van de politiek-correcte dictatuur, wat zal het zijn als de islamitische wereldheerschappij ons overal en steeds zou in het oog houden?  (Eigen citaat).

De volks-nationale en rechtzinnig christelijke krachten moeten tot elke prijs elkaars geallieerden worden.  Ook de befaamde Engelse auteur TOLKIEN had het reeds begrepen, lees goed zijn werken over de allegorische betekenis van de universele strijd die nu bezig is.

Auteur: Jos Wouters, Boom

5 gedachten over “In de brievenbus

 1. Meteen met de deur in huis: voorstel van Bourgeois gaat niet werken.
  http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2473275/2015/09/30/Bourgeois-wil-nieuwkomers-eed-van-trouw-laten-afleggen.dhtml
  Bedenk, dat iedere moslim in het Westen een infiltrant is met een duidelijke
  opdracht: islamisering* en wel zo snel mogelijk.
  Verder is het zo, dat iedere moslim in de eerste plaats trouw is aan z’n
  verzonnen allah, dito profeet en koran.
  Daarna aan het land van herkomst en als je als Belgische regering geluk hebt
  (maardahebbienie…!) trouw aan België….
  *> http://tinyurl.com/ov43avh
  (oftewel HET PROJECT)
  Officiële arabische versie: http://tinyurl.com/po9jhjo

  • Natuurlijk gaat dat niet werken. Bourgeois weet dat maar al te goed. Hoe die man veranderd is… Wat deelname aan de macht zoal kan doen.

 2. Wat voor baarlijke nonsens staat hier nu weer!

  ‘ virulente oproep tot bekering tot het christendom’ ?!
  Dit moet een grap zijn, daar ga ik verder dus niet op in.

  ‘veiligsheidsmaatregelen te nemen t.o.v. de (belangrijkste) Joodse en christelijke gebedshuizen. ‘
  Het zijn precies de joodse en christelijke leiders die de grootste voorstanders zijn van de islamisering, dus waarom hen beschermen?!

  ‘het afwijzen van de sharia’ door de moslims?!
  Weer een grap neem ik aan. Je kunt net zo goed aan de autochtonen vragen om de grondwet af te wijzen.

  • Andere variant: aan Belgen vragen geen frieten meer te eten
   of bier te drinken…

Reacties zijn gesloten.