Pat Condell: de invasie van Europa

“De EU veroorzaakt chaos in Europa terwijl ze  van de ene zelf veroorzaakte crisis naar de volgende hinkt.  Zonder een democratisch mandaat voor eender welke actie.  Niet tevreden met het verwijderen van verkozen regeringen en het negeren van democratische verkiezingen die de EU afkeurt, heeft de EU nu Europa’s grenzen open gezet voor de meest achterlijke en wrede cultuur op deze planeet, die de meest fundamentele mensenrechten verwerpt.

Deze immigranten zijn geen vluchtelingen meer vanaf het ogenblik dat ze weigeren zich te laten registreren in het eerste veilige land dat ze betreden.  De EU weigert haar eigen wetgeving toe te passen i.v.m. de buitengrenzen.   De EU moedigt miljoenen aan naar hier te komen, miljoenen zijn nu al op weg.  Een buitenstaander, die vanuit de ruimte de toestand bekijkt zou kunnen denken dat de volkeren van Europa gek geworden zijn.  We hebben al afstand gedaan van onze democratie en nu nemen we afstand van onze veiligheid.

De EU had vanaf de eerste dag een einde kunnen maken aan deze crisis als ze de Australische succesvolle strategie had toegepast door de boten terug te sturen en échte vluchtelingen buiten de grenzen te laten registreren en controleren.  Teveel gezond verstand.  In de plaats: de gebruikelijke arrogantie waardoor de situatie veel erger werd door in te gaan tegen de wet.  Ik kan dit niet genoeg benadrukken: door een open uitnodiging aan de hele moslim wereld wordt Europa gevaarlijker voor iedereen, speciaal voor vrouwen, voor homo’s en voor joden.

Lees verder

Dienstmededeling

redactieNogmaals: wij merken dat er steeds meer video’s ineens verwijderd of vervangen worden door YT.  Meestal gebeurt dit zonder verdere uitleg of met een summier “inbreuken tegen … “.

Gelieve ons te verontschuldigen als de tekst van een artikel, die ter duiding van een film geschreven werd, plotseling zonder bijhorende video verschijnt of met een film die er niets mee te maken heeft.  Dit gebeurt buiten onze wil.  Wij merken dit pas als iemand dit verschijnsel meldt of als we toevallig terugkeren naar het bewuste artikel om er een reactie bij te plaatsen of er een vervolg bij te willen schrijven.   Wij proberen dit dan recht te zetten, maar dat is niet vanzelfsprekend als de bewuste video door YT verboden werd.

Gisteren: + 1100

In 't verzet frontex ferryBij alle heisa over de joggende toeristen, zouden we bijna de maritieme bezoekers vergeten.  We kunnen u gerust stellen: meer dan 1100 werden gisteren gered voor de Libische kust.  Van bootjes gehaald.  De verenigde veerdiensten namen liever geen risico.  De grootste buit haalden de Artsen zonder Grenzen binnen op hun boot Dignity One: 373 vakkrachten.  Aan de Italiaanse kust verdrong zich een menigte met bloemenkransen bloemenruikers  om de gasten welkom te heten.   Nog even wat cijfermateriaal: sinds januari zouden volgens de internationale Organisatie voor Migratie 430.000 vakkrachten de EU-veerdienst naar hun nieuwe job in de EU genomen hebben.

varkensboot

Klik voor een duidelijker beeld

Primeur!

Dat het de EU en Frontex menens is de buitengrenzen van ons continent te zullen verdedigen mag blijken uit dit ontwerp van een watervliegtuig, dat  een ontradend effect zou moeten creëren bij de mensensmokkelaars en hun klanten als ze geconfronteerd worden met “Sophia” van EUNAVFOR.

DPA

Wes Hardin

 

Getuigenverslag uit de importtrein

vluchtelingen welkom, het einde van europaEen Oekraïense, Aida Bolevar,  zat in de trein van Boedapest naar Wenen.  De bewuste trein die in alle nieuwsuitzendingen getoond werd.  Zij heeft vijf jaar in Arabische landen gewoond en spreekt de taal en kent de koran.  Zij stelt dat ze niet vooringenomen is t.o.v. moslims of Arabieren.

“Ik kwam naar Boedapest om vrienden te bezoeken.  Op het station Keleti was ik geschokt door wat ik zag.  Een massa mensen van Arabische oorsprong, vuil, ongewassen en luidruchtig, die me de toegang beletten.  Ze riepen beledigingen naar me en wilden mijn bagage stelen.  Ik verstond alles. Terwijl ik op mijn trein wachtte, zag ik wat er in het station gebeurde.   Mensen, die zonder enige schaamte, zich gewoon ontlastten waar ze stonden.  Roepende vrouwen die door hun eigen volk geslagen werden.  Niet door de politie, die hen zelfs niet aanraakten.  Schreeuwende kinderen.  Enorme hopen afval.  Zij konden geen enkel woord van een Europese taal spreken. Zij waren luidruchtig, roepende, en alles wat ze deden was de bagage van voorbij lopende passagiers afpakken en hen obsceniteiten achterna roepen. 

90% waren mannen tussen 18 en 45.  Gezonde mannen, die lukraak een kind beet pakten en het gebruikten als een schild om hun weg vrij te maken.   Vijf personen met een treinticket stegen met mij in het compartiment.  De rest van de wagon was leeg.  En binnen enkele minuten gebeurde het ongelooflijke.  Gekrijs.  Barstende ramen.  Ongelooflijke situatie.  Als een zwarte wolk kwam een massa volk binnen.  Conflicten, vechtpartijen en andere verschrikkelijke toestanden.  De situatie kwam tot een hoogtepunt toen ze op een rustige toon met elkaar overlegden of ze ons zouden beroven, want dat zou Allah een genoegen doen vermits we ongelovigen waren.   Wat mij betreft zou het de moeite zijn me te verkrachten omdat ik niet gekleed was als een deftige vrouw.    Ik draag geen djihab, ben geen moslima, dus ben ik slecht.

De trein stopte.  In het Duits en Engels werd omgeroepen dat de trein niet verder zou rijden.  De vier anderen en ik, de passagiers met de treintickets, begonnen ons een weg uit de trein te bekampen door de migrantenmassa.  Eerst wilden ze ons niet doorlaten en ze overlegden of ze ons als gijzelaars zouden kunnen gebruiken, dat het de moeite zou kunnen zijn ons tegen te houden.  Het treinstation was helemaal onder beleg.   Nog meer immigranten doken op en zij hadden voedsel, brood, appelen, verschillende soorten koekjes dat ze tussen paden gooiden en het vertrappelden.  Ze schreeuwden keer op keer één woord “Money!  Geef ons geld.”  Zij grabbelden naar mensen, trachtten waardevolle zaken te bemachtigen.  Zij grepen naar bagage en weigerden doorgang te verlenen, duwden, trokken en beledigden.

Al deze mensen komen slechts voor de Europese welvaart.  Niemand wil een vak leren of bij iets betrokken geraken.  Buiten haat en tegenwerking kunnen zij de Europese volkeren niets bieden.
Dus waarom zouden we verbaasd zijn over iets dat enkele weken geleden in de trein in Amsterdam gebeurde.  Dit zijn de mensen die Europa accepteert in de naam van tolerantie.  Vooraleer we deze mensen bescherming bieden zouden we beter eerst hun taal, het Arabisch,  leren opdat we hen kunnen verstaan en ons realiseren dat, terwijl ze naar ons lachen, ze achter onze rug naar ons spuwen.”

In de brievenbus

MM900285281[1]Deze open brief circuleert op facebook. We weten niet wie hem geschreven heeft, maar het zou u of ik geweest kunnen zijn.  De schrijver verwoordt wat in ons omgaat, hoe we ons bedrogen voelen, hoe vertwijfeld, wanhopig we zijn.  Lees even mee:

“Geachte ministers,
Ik zit met enkele vragen.
Jullie hebben er net een heleboel besparingen door gejaagd, de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar, een indexsprong, hogere btw voor onze energie, duurdere opvang, hogere schoolfacturen enz.
Jullie hebben de brave Belgen verteld dat de spaarpot leeg is, dat er dus moet bespaard worden, tot daar heb ik nog begrip, als brave burger heb ik namelijk de plicht mee te helpen het land weer op te bouwen.

Maar met het volgen van de media de laatste weken, de vluchtelingencrisis, stel ik mij echter wel vragen.
Ik vergelijk even de regering met ouders en de burgers met jullie kinderen. Als ouder spaar ik voor mijn kinderen voor later; de regering, spaart, door de belastingbetaler, btw, taxen, rsz, voor onze sociale zekerheid, voor ons pensioen enz., dus m.a.w. simplistisch gezegd, jullie sparen met verschillende spaarpotjes voor jullie kinderen, ”de burgers “. Nu hebben wij een goed sociaal vangnet, waar wij, Belgen, onze ouders, grootouders, overgrootouders …. voor afgedragen hebben.

Maar nu komt het: dus net als jullie ons wisten te vertellen dat “de spaarpotjes” leeg zijn, dat we met zijn allen zullen moeten blijven werken tot we er bij ‘’neervallen’’ , lees en hoor ik dat jullie 600.000.000 euro gaan vrijmaken voor de” vluchtelingen”.  Hoe willen jullie dat verkopen aan de brave werkende Belgen die netjes afdragen voor onze “lege spaarpotjes”?
Hoe willen jullie rechtvaardigen dat onze sociaal vangnet nu dient voor mensen die hier nog nooit 1 euro hebben bijgedragen?

Lees verder

Het verschil van het verschil…

…tussen pausen

Paus Franciscus: “Ongelijkheid is de bron van alle kwaad.”

Paus Johannes Paulus II:De fundamentele fout van socialisme is antropologisch van aard.  Socialisme beschouwt het individu simpelweg als een element, een molecule binnen het sociale organisme, zodat het goede van het individu helemaal ondergeschikt is aan de werking van het socio-economisch systeem.  Socialisme betekent dat het goede van het individu gerealiseerd kan worden zonder rekening te houden met zijn vrije wil, met de unieke en enige verantwoordelijkheid die hij heeft t.o.v. het goede of het kwade.  De mens is gedegradeerd tot een reeks van sociale verhoudingen en heel het begrip van de mens als een zelfdenkend, handelend wezen met gewetensbeslissingen verdwijnt.”

 

Hoe de regering de begroting vervalst

Vrijdag vond in Brussel een studiedag plaats rond het thema ‘overheidsbegrotingen’. Naast de directeur van de Federale Overheidsdienst Financiën, namen ook Professor staatsfinanciën Herman Matthijs en journalist Rik van Cauwelaert het woord.

Vooral Van Cauwelaert doorprikte de zeepbel die politici graag opblazen wanneer het gaat om begrotingen. De lezing van de voormalige directeur van Knack heette dan ook niet voor niks: “Mogen regeringen begrotingen bij elkaar liegen?”   Lees verder…

Ontwenningsverschijnselen?

STOP1 Indianen20 verschillende “Syrische” nationaliteiten?

Vluchtelingencrisis In een tentenkamp in Calden (Kassel, in het centrum van Duitsland) zijn honderden vluchtelingen elkaar gisteren  te lijf gegaan. Verschillende nationaliteiten stonden er tegenover elkaar. Bij de onlusten raakten uiteindelijk 14 mensen gewond, onder wie drie agenten.

De spanningen begonnen vanmiddag met een gevecht tussen twee mensen in de kantine. Daarop kwam een groep Albanezen tegenover Pakistanen te staan. Van de 60 heethoofden raakte een 8-tal gewond, waarna de politie de toestand kon kalmeren. Maar ‘s avonds escaleerde het geweld opnieuw. Deze keer stonden 70 tegenover 300 man, en het duurde uren voor de situatie onder controle was. De vluchtelingen gingen elkaar onder meer met stokken te lijf en één gebruikte traangas. Verschillende mensen die het geweld wilden ontvluchten, liepen naar buiten.  Lees verder…

Deze ochtend maakte men bekend dat het vannacht rustig gebleven is.  Een bepaalde “volksgroep” werd naar verschillende “uitwijk-opvangplaatsen” gebracht.  Waar juist wilde de politiewoordvoerder niet bekend maken.

Van de vechtpartij hebben wij geen beelden.  Bij verschillende online berichtgevingen werd de video uitgeschakeld.

Een Gutmenschenbericht van drie weken geleden; het begrip, het medelijden, druipt eraf:

Intussen wordt duidelijk dat samenleven met moslims niet voor de hand ligt.  Politici en de politievakbond willen aparte opvangplaatsen voor moslims en anderen.  Zijn wij het volledig mee eens: moslims naar islamitische landen.  Christenen, anders-gelovigen, niet-gelovigen en andere normale mensen in onze contreien. Dat de importsecretaris daar niet nog niet aan gedacht heeft!

FT