Merkel wist het al in 2010

“De multicul is mislukt, gewoon compleet en absoluut mislukt.”

Desondanks opende ze in 2015 haar armen en de Duitse grenzen voor al wie naar Duitsland wou komen: “Wir schaffen das!” En bracht hiermee een nooit geziene vluchtelingentsunami op gang waar alle EUropese landen mee van mochten genieten.

Openbare omroep = Open VLD-spreekbuis

Uit een studie van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) blijkt dat het Vlaams Belang een bijzonder ongewenste gast blijft bij de openbare omroep. De Vlaams-nationale partij krijgt slechts 1,6 procent van de politieke spreektijd. Open VLD krijgt met 32,6 procent de meeste politieke aandacht.

Lees: Academisch rapport bevestigt: Vlaams Belang blijft paria voor VRT 

Niet alleen bij de media, ook bij de andere partijen, zoals de N-VA in Denderleeuw:

EU-parlement: “Hou me tegen…”

De commissie “Buitenlandse Zaken” van het EU-Parlement deed dinsdag een oproep aan de EU-leiding om het Int’l Strafhof in Den Haag te ondersteunen bij hun onderzoek en vervolging van Israël i.v.m. vermoedelijke oorlogsmisdrijven op Palestijns grondgebied.

41 leden van de commissie stemden pro, 24 tegen en 9 onthielden zich. Het resolutievoorstel werd ingediend door de verslaggeefster Evin Incir van de Zweedse Democraten.

Men verwacht dat de resolutie tijdens de alg. vergadering van het EU-parlement op 15 juli ter stemming zal voorgelegd worden. De resolutie refereert naar deze van de VN op 22.12.22, die op gang getrokken werd door de Palestijnen die de wens geuit hadden dat het Int’l Strafhof hun licht zou laten schijnen op de wettelijke gevolgen van Israëls bezetting van Palestijns grondgebied.

Dat men in Israël niet opgetogen is, kan u allicht raden. Netanyahu beschuldigde de VN ervan “historische feiten te verdraaien” (zie afbeelding bovenaan), zoals er “honderden verdraaide beslissingen tegen Israël gedurende jaren door de VN genomen werden – de Israëlische regering zal zich er niet gebonden zien. De joodse natie is geen bezetter in eigen land en in haar eeuwige hoofdstad, Jeruzalem.”

De voorgestelde EU-resolutie maakt duidelijk dat de EU bezorgd is “over de beslissing van de Israëlische regering betr. strafmaatregelen tegen de Palestijnse bevolking, leiders en het maatschappelijk burgerlijk middenveld, zoals het blokkeren van gelden en het opleggen van een verbod op constructieplannen op de Westelijke Oever, Area C.”

Het bovenstaande verwijst naar Israëls dagdagelijkse praktijken door belastinggelden te blokkeren dat het int ten bate van de PA (Palestijnse Autoriteit), m.b.t. de Palestijnse politiek die gezinnen van Palestijnse gevangenen financieel ondersteunt. Het uit ook kritiek op Israëls afbraakwoede t.o.v. woningen en gebouwen, opgericht zonder bouwtoelating, schooltjes in kleine Palestijnse dorpen, die door de EU betaald werden.

Verder wil het resolutievoorstel dat de EU de band met de PA versterkt. Incir twitterde: “Palestijnen hebben meer dan 50 jaar onder de bezetting geleefd. De EU moet de samenwerking met de PA versterken, de bevolking helpen en handelen opdat er aan de bezetting een einde komt.”

Incir krijgt kritiek uit eigen rangen. Charlie Weimers, EU-parlementslid voor de Zweedse Democraten, stelt dat de resolutie de schuld voor alles in Israëlische schoenen schuift. En dat het een schande is dat een EU-commissie wegkijkt van het Palestijnse terrorisme, dat volgens zijn mening één der grootste hinderpalen is naar een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De European Jewish Association dankte hem voor de steun.

Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/european-parliament-committee-calls-prosecute-israel-war-crimes#ixzz866KREX51

Cricket… aan de schandpaal genageld

Cricket ligt nu ook al onder vuur van de racisme-speurders. Waarschijnlijk komen de vogelpikkers volgende maand aan de beurt. Institutioneel racistisch. Erger kan niet. Of toch? Jawel hoor, want cricket wordt wel met nog meer zonden beladen. De spelers zijn naar verluidt ook vrouwenhaters en verder staan ze uiterst wantrouwig t.o.v. de blauwe knoop– en Mo-aanhangers.

‘De slag bij Waterloo werd gewonnen op de cricketvelden van Eton College.’ Het is een bekend citaat van de hertog van Wellington, al is het er eentje dat hij nooit echt uitsprak. De zin droeg bij aan de mythevorming rond de laatste strijd die Napoleon verloor op de weilanden van Brabant op 18 juni 1815. Het droeg ook bij aan het imago van de Britse public schools en aan de meest Britse aller sporten: cricket. Maar uitgerekend die sport krijgt nu de wind van voren. 

Lees verder: Cricket onder vuur want institutioneel racistisch, seksistisch en elitair – Doorbraak.be

Als men denkt dat het niet erger kan worden…

… dan is er een kankerfonds dat voorstelt de vagina’s een andere naam te geven, nl. “bonus holes” … “extra gaten”… om geslachtsveranderaars niet op hun zere teentjes te trappen! Het inclusieve taalgebruik ten bate van de geslachtsgekte: van “moeders”, naar “vrouwen”, naar “geboortegevende mensen”, naar “extra gaten”…

Waar blijft de opstand der vrouwen???

Volgens Wiktionary zou de term slechts gaan over de ingebouwde vagina’s bij mannen. Maar het b.g. kankerfonds heeft het wel degelijk over vrouwen met baarmoedershalskanker.

Viktor Orbán blijft trouw aan zichzelf en aan Hongarije

Plaatsvervangende chef-redacteur van het boulevard- en prentjesblad Bild, Paul Ronzheimer, trok naar Boedapest om de nationalistische premier Viktor Orbán aan de tand te voelen. Die bleef onverstoorbaar. Enkele opvallende antwoorden:

“Het idee dat Oekraïne de oorlog kan winnen is absurd.”

Over de zgn. machtsgreep van Wagner-baas Prigozhin: “Ik zie hierin niets van grote betekenis.” Kortom: de karavaan trok voorbij. Een storm in een glas water.

Of Poetin zou afgezet worden? Orbán gaat ervan uit dat Poetin volgend jaar nog president zal blijven. “Rusland functioneert anders dan wij. De structuren in Rusland zijn zeer stabiel. Zij zijn gebaseerd op het leger, de geheime dienst en de politie. Het is bijgevolg een ander soort land, het is een militair-georiënteerd land… Een andere wereld. De structuur is anders. De macht is anders. De stabiliteit is anders. Als we proberen hun functioneren te begrijpen vanuit onze logica, dan zullen we ons altijd vergissen.”

Ronzheimer liet toen een instinker los door te stellen dat Orbán een gedaanteverwisseling had ondergaan, van anti-sovjet-rebel tot “Poetinist”. Waarop Orbán: “Wilt U mij provoceren? Ik strijd voor Hongarije. Ik bekommer me niet om Poetin of om Rusland. Ik bekommer mij om Hongarije. Wat ik doe, de posities die ik inneem, zijn voor het welzijn van Hongarije. En het is duidelijk dat alles wat er zich momenteel afspeelt tussen Rusland en Oekraïne slecht is voor Hongarije. Wij hebben levens verloren. Hongaarse minderheden leven daar ook. Het gevaar is voor ons de nabijheid. Jullie hebben nog Polen en Hongarije tussen de Oekraïense oorlog.”

Op de vraag waarom Orbán van mening is dat het oorlogsgewoel geen oplossing biedt: “Ik sta met beide voeten in de realiteit. De realiteit is dat de soort samenwerking tussen Oekraïne en het Westen een vergissing is. Het probleem is dat de Oekraïense voorraad soldaten sneller zal uitgeput zijn dan de Russische. En dat zal uiteindelijk beslissend zijn. Vrede betekent momenteel wapenstilstand.”

Orbán is ook niet onder de indruk van Zelensky’s peptaaltje dat hij alle gebieden terug zal veroveren. “Wat werkelijk van belang is, is wat de Amerikanen willen doen. Oekraïne is geen soeverein land meer. Ze hebben geen geld. Ze hebben geen wapens. Ze kunnen alleen maar strijden omdat wij in het Westen hen ondersteunen. Als de Amerikanen beslissen dat ze vrede willen, dan zal er vrede zijn.” En… “De énigste manier om Oekraïne te redden is dat de Amerikanen onderhandelingen met de Russen opstarten, een akkoord bereiken over een veiligheidsconcept en een plaats voor Oekraïne daarin vinden.”

Dat Oekraïne niet bereid is te onderhandelen, beantwoordde Orbán als volgt: “Oekraïne is een natie, een land. Het heeft het recht over haar eigen toekomst te beslissen, oorlog te voeren of niet. Ons recht is het ook hen wapens en geld te geven of niet, zelfs als de Amerikanen dat zouden willen. Met hen willen wij vrede hebben. Daarom geven wij niemand geld of wapens. Ook niet aan Oekraïne. Wij willen slechts onderhandelen en tot een wapenstilstand en vrede komen. Het ligt helemaal in de handen van de Amerikanen.”

Dé vraag der vragen: “Is Poetin een oorlogsmisdadiger?”

Orbán: “Voor mij niet. Daar wij ons in een oorlog bevinden, kunnen wij na de oorlog over oorlogsmisdrijven spreken. Als wij tot een wapenstilstand en onderhandelingen willen komen, dan moeten we iedereen aan de onderhandelingstafel kunnen krijgen. Het is geen goed idee te zeggen: “Kom zet u neer aan de tafel en laat u arresteren. Geen goed idee.”