EU-parlement: “Hou me tegen…”

De commissie “Buitenlandse Zaken” van het EU-Parlement deed dinsdag een oproep aan de EU-leiding om het Int’l Strafhof in Den Haag te ondersteunen bij hun onderzoek en vervolging van Israël i.v.m. vermoedelijke oorlogsmisdrijven op Palestijns grondgebied.

41 leden van de commissie stemden pro, 24 tegen en 9 onthielden zich. Het resolutievoorstel werd ingediend door de verslaggeefster Evin Incir van de Zweedse Democraten.

Men verwacht dat de resolutie tijdens de alg. vergadering van het EU-parlement op 15 juli ter stemming zal voorgelegd worden. De resolutie refereert naar deze van de VN op 22.12.22, die op gang getrokken werd door de Palestijnen die de wens geuit hadden dat het Int’l Strafhof hun licht zou laten schijnen op de wettelijke gevolgen van Israëls bezetting van Palestijns grondgebied.

Dat men in Israël niet opgetogen is, kan u allicht raden. Netanyahu beschuldigde de VN ervan “historische feiten te verdraaien” (zie afbeelding bovenaan), zoals er “honderden verdraaide beslissingen tegen Israël gedurende jaren door de VN genomen werden – de Israëlische regering zal zich er niet gebonden zien. De joodse natie is geen bezetter in eigen land en in haar eeuwige hoofdstad, Jeruzalem.”

De voorgestelde EU-resolutie maakt duidelijk dat de EU bezorgd is “over de beslissing van de Israëlische regering betr. strafmaatregelen tegen de Palestijnse bevolking, leiders en het maatschappelijk burgerlijk middenveld, zoals het blokkeren van gelden en het opleggen van een verbod op constructieplannen op de Westelijke Oever, Area C.”

Het bovenstaande verwijst naar Israëls dagdagelijkse praktijken door belastinggelden te blokkeren dat het int ten bate van de PA (Palestijnse Autoriteit), m.b.t. de Palestijnse politiek die gezinnen van Palestijnse gevangenen financieel ondersteunt. Het uit ook kritiek op Israëls afbraakwoede t.o.v. woningen en gebouwen, opgericht zonder bouwtoelating, schooltjes in kleine Palestijnse dorpen, die door de EU betaald werden.

Verder wil het resolutievoorstel dat de EU de band met de PA versterkt. Incir twitterde: “Palestijnen hebben meer dan 50 jaar onder de bezetting geleefd. De EU moet de samenwerking met de PA versterken, de bevolking helpen en handelen opdat er aan de bezetting een einde komt.”

Incir krijgt kritiek uit eigen rangen. Charlie Weimers, EU-parlementslid voor de Zweedse Democraten, stelt dat de resolutie de schuld voor alles in Israëlische schoenen schuift. En dat het een schande is dat een EU-commissie wegkijkt van het Palestijnse terrorisme, dat volgens zijn mening één der grootste hinderpalen is naar een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De European Jewish Association dankte hem voor de steun.

Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/european-parliament-committee-calls-prosecute-israel-war-crimes#ixzz866KREX51