Viktor Orbán blijft trouw aan zichzelf en aan Hongarije

Plaatsvervangende chef-redacteur van het boulevard- en prentjesblad Bild, Paul Ronzheimer, trok naar Boedapest om de nationalistische premier Viktor Orbán aan de tand te voelen. Die bleef onverstoorbaar. Enkele opvallende antwoorden:

“Het idee dat Oekraïne de oorlog kan winnen is absurd.”

Over de zgn. machtsgreep van Wagner-baas Prigozhin: “Ik zie hierin niets van grote betekenis.” Kortom: de karavaan trok voorbij. Een storm in een glas water.

Of Poetin zou afgezet worden? Orbán gaat ervan uit dat Poetin volgend jaar nog president zal blijven. “Rusland functioneert anders dan wij. De structuren in Rusland zijn zeer stabiel. Zij zijn gebaseerd op het leger, de geheime dienst en de politie. Het is bijgevolg een ander soort land, het is een militair-georiënteerd land… Een andere wereld. De structuur is anders. De macht is anders. De stabiliteit is anders. Als we proberen hun functioneren te begrijpen vanuit onze logica, dan zullen we ons altijd vergissen.”

Ronzheimer liet toen een instinker los door te stellen dat Orbán een gedaanteverwisseling had ondergaan, van anti-sovjet-rebel tot “Poetinist”. Waarop Orbán: “Wilt U mij provoceren? Ik strijd voor Hongarije. Ik bekommer me niet om Poetin of om Rusland. Ik bekommer mij om Hongarije. Wat ik doe, de posities die ik inneem, zijn voor het welzijn van Hongarije. En het is duidelijk dat alles wat er zich momenteel afspeelt tussen Rusland en Oekraïne slecht is voor Hongarije. Wij hebben levens verloren. Hongaarse minderheden leven daar ook. Het gevaar is voor ons de nabijheid. Jullie hebben nog Polen en Hongarije tussen de Oekraïense oorlog.”

Op de vraag waarom Orbán van mening is dat het oorlogsgewoel geen oplossing biedt: “Ik sta met beide voeten in de realiteit. De realiteit is dat de soort samenwerking tussen Oekraïne en het Westen een vergissing is. Het probleem is dat de Oekraïense voorraad soldaten sneller zal uitgeput zijn dan de Russische. En dat zal uiteindelijk beslissend zijn. Vrede betekent momenteel wapenstilstand.”

Orbán is ook niet onder de indruk van Zelensky’s peptaaltje dat hij alle gebieden terug zal veroveren. “Wat werkelijk van belang is, is wat de Amerikanen willen doen. Oekraïne is geen soeverein land meer. Ze hebben geen geld. Ze hebben geen wapens. Ze kunnen alleen maar strijden omdat wij in het Westen hen ondersteunen. Als de Amerikanen beslissen dat ze vrede willen, dan zal er vrede zijn.” En… “De énigste manier om Oekraïne te redden is dat de Amerikanen onderhandelingen met de Russen opstarten, een akkoord bereiken over een veiligheidsconcept en een plaats voor Oekraïne daarin vinden.”

Dat Oekraïne niet bereid is te onderhandelen, beantwoordde Orbán als volgt: “Oekraïne is een natie, een land. Het heeft het recht over haar eigen toekomst te beslissen, oorlog te voeren of niet. Ons recht is het ook hen wapens en geld te geven of niet, zelfs als de Amerikanen dat zouden willen. Met hen willen wij vrede hebben. Daarom geven wij niemand geld of wapens. Ook niet aan Oekraïne. Wij willen slechts onderhandelen en tot een wapenstilstand en vrede komen. Het ligt helemaal in de handen van de Amerikanen.”

Dé vraag der vragen: “Is Poetin een oorlogsmisdadiger?”

Orbán: “Voor mij niet. Daar wij ons in een oorlog bevinden, kunnen wij na de oorlog over oorlogsmisdrijven spreken. Als wij tot een wapenstilstand en onderhandelingen willen komen, dan moeten we iedereen aan de onderhandelingstafel kunnen krijgen. Het is geen goed idee te zeggen: “Kom zet u neer aan de tafel en laat u arresteren. Geen goed idee.”