Loze SpecuLotus

Grote antieke speculaasplank - Catawiki

Aan een oud specerijenrek in onze keuken hangt al zo lang we ons kunnen herinneren een nog oudere speculaasplank, ooit verworven in een stadje aan het IJsselmeer. Een speculaasplank… Nou én? Nooit ofte nimmer hebben we overwogen het een speculoosplank te noemen, laat staan wat Lotus in petto heeft.

Zeg maar dag tegen “speculoos” van Lotus. Dat bedrijf wil “internationaal” gaan met een passende hertaling van het bekende koekje. We vernemen:

Vandaag staat enkel nog in België, Nederland en Frankrijk Lotus Speculoos op de verpakking. Elders gebeurt dat onder de naam Biscoff: een samentrekking van de woorden biscuit en coffee.

Topman Boone wil die naam nu overal gebruiken om van zijn speculoos een ‘global brand’ te maken. Dat betekent dat de naam ‘speculoos’ in ons land en in onze buurlanden verdwijnt.

Eerst dachten we nog dat Lotus eindelijk het licht gezien had door naam te willen wijzigen – speculoos is immers niet de juiste benaming – tot we de rest van het verhaal lazen. “Rebranding“, noemt men dit, oftewel mondialiseren. “Biscoff” zou beter in de mond liggen bij anderstaligen. Zeg dus in de toekomst: een biscoffplank, een biscoffvent, een biscoffpop, een biscoffpudding, een biscofftiramisu… En Sinterklaas die strooit over heel de wereld – begeleid door een zwartloze Piet – biscoffbrokken…

Waarmee we tot onze taal – het Nederlands – komen en de naam “speculoos“. Dié is sowieso fout: de juiste naam is “speculaas“. Waar die “oo” vandaag komt, leest u iets verder in dit artikel.

Wikipedia legt de oorsprong als volgt uit:

“Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is speculaas een jongere vorm van speculatie (of ook: speculaat), een vorm die thans alleen nog gewestelijk voorkomt. Er zijn meerdere verklaringen voor het woord speculaas:

Het Latijnse woord speculator (‘hij die alles ziet’) als equivalent van het oudgriekse epískopos ( = bisschop); wat tevens de bijnaam is van Sint-Nicolaas hoewel dit erg ver gezocht is. De verbinding van de de heilige Nicolaas met het sinterklaasfeest beperkt zich alleen maar tot het geven van geschenken conform de legende om de heilige. Alle andere gebruiken incluis zwartepiet, de witte schimmel, de rode kleding etc zijn van heidense oorsprong zoals ook de speculaaspop.

De speculaaspop was een middel om aan te zeggen dat men een vrouw als potentiele bruid zag. Dat is de oorspronkelijke betekenis die ook in het duitse “lebkuchen” liefdeskoek of levenskoek tot uitdrukking komt en die vaak in een hartvorm inde advent gegeven werd ; De figuren op de speculaaspop zoals de levensboom , het paartje en de man die een boom plant zijn duidelijke verwijzingen naar dit gebruik.

Het Latijnse woord speculum (spiegel), omdat een speculaaspop het spiegelbeeld is van de afbeelding op de koekplank (= ‘prent’) waarmee het gevormd wordt (dit is de meest aangenomen verklaring);
In ouder Nederlands betekende speculatie “overdenking” of “vermoeden”. De koek werd daarom (mogelijk schertsend) speculatie genoemd omdat het oorspronkelijk een gebak voor fijnproevers was. Speculatie in de betekenis “veronderstellen” of “bedenken” kan impliceren dat het gebak een soort “fantasiegoed” zou zijn.[2]
Er zou ook een verband kunnen zijn met specerij, een verwijzing naar de kruiden die speculaas typeren.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Speculaus_1.jpg

We leren bij dezelfde bron ook dat in feite Brussel weer eens verantwoordelijk is voor een verbastering van het Nederlands: “De 19e-eeuwse Vlaamse naam voor speculaas, speculaus, verwerd in de 20e eeuw in Brussel tot het belgicisme ‘speculoos'”

De speculatie ligt voor de hand: b.g. uitleg komt overeen met de uitspraak van “au” door Franstaligen, nl. “oo”. Eerst verbasteren ze de “aa” naar “au” en dan spreken ze de “au” op zijn Frans uit: “oo“. Vandaar “speculoos“. Een belgicisme… een anachronisme…

Onze redactie blijft halsstarrig bij “speculaas“. Niets verplicht u de gemondialiseerde versie van Lotus te kopen.

Recepten :: Sintenpietcentrale-almere

Een kinderhand…

bol.com | Tegel met spreuk |Spreuktegels | Wanddecoratie | Een kinderhand  is gauw gevuld

‘Er is een institutionele kant aan die zaak.’ De nieuwe federale regering heeft een belangrijke beslissing genomen die eigenlijk weinig aandacht heeft gekregen in de media, zegt Maddens. De nationale veiligheidsraad werd als beslissingsorgaan vervangen door het overlegcomité. De nationale veiligheidsraad is een puur federaal orgaan opgericht in het kader van de bestrijding van het terrorisme. In het overlegcomité is een confederaal orgaan waar zowel de deelstaten als de federale regering in vertegenwoordigd zijn en waar beslissing worden gemaakt op basis van consensus. ‘De besluitvorming is door deze overstap veel meer confederaal.’ De deelstaten krijgen nu inspraak in materies waar ze eigenlijk niet voor bevoegd zijn, zoals de avondklok.

Lees meer: De Croo trekt het laken naar zich toe

Wie wind zaait…

Wind turbine Icons - Free Download, PNG and SVG

Een Ierse familie die stelt gezondheidsschade te hebben opgelopen door een windmolenpark dat 700 meter van hun huis is geopend, heeft onlangs een schadevergoeding van € 225.000 ontvangen.

Laura David en Jack Kelleher beweerden dat hun familie hun boerderij in Gowlane North, Donoughmore, County Cork, vier jaar geleden moest verlaten, nadat een windmolenpark met 10 turbines op iets meer dan 700 meter van hun woonplaats begon te draaien. In het Hooggerechtshof hebben Laura (15 jaar), David (17 jaar) en Jack (10), die nu 13 kilometer van de familieboerderij wonen, hun vorderingen geschikt voor in totaal € 225.000. De schikkingen die zonder erkenning van aansprakelijkheid plaatsvonden, werden goedgekeurd door rechter Leonie Reynolds na bemiddeling. …

Ze beweerden dat het geluid, de trillingen en de schaduwflikkering van de turbines, die zich op iets meer dan 700 meter van hun familieboerderij bevonden, ertoe hadden geleid dat ze aan verschillende ziekten leden. ….(…)

De b.g. personen mogen niet getuigen. Zo niet vervalt de vergoeding. U vindt hieronder een video met soortgelijke problemen en getuigenissen van mensen die in de buurt van een windmolenpark moeten wonen:

Als pompoenen de Kerk vervangen

animated Jack-O-Lantern lamp Halloween Pumpkin 3D model

Nu staan we dus weer voor de nacht der geesten en spoken, voor Halloween. En niemand schijnt nog te weten waar deze dag zijn wortels heeft. Ook als dit jaar een virus een streep door de Halloweenzotternijen trekt…

Eigenlijk zouden deze dagen een “stille tijd” moeten zijn, de tijd van terugblik, van familiebanden, van herdenken en rouw. En ja ook van liefde voor degenen die er niet meer zijn. Zoals de naam het zegt: op Allerheiligen worden de heiligen herdacht. Men herdenkt niet alleen de officieel erkende heiligen, die bv. op de kalender een plaatsje veroverd hebben, men herdenkt ook de mensen, wiens heiligheid slechts door God gekend is. Allerheiligen hoort trouwens ook tot de hoogtepunten in het katholieke kerkjaar, zoals Kerstmis en de Heilige Week voor Pasen – iets wat quasi niemand nog weet.

Een dag na Allerheiligen, op 2 november, herinneren we Allerzielen. Op Allerzielen gedenken we alle doden en hun zielen.
En dan komen we tot het fenomeen Halloween… Hoe?

Volgens het oude katholieke volksgeloof, dat in het bijzonder in Ierland verspreid is, stijgen de avond voor Allerheiligen de zielen der gestorvenen uit het vagevuur. Daar moeten ze (… indien u naar het college geweest bent, vertellen we u niets nieuws) een tijdje doorbrengen tot ze gelouterd zijn en opgenomen kunnen worden in de hemel. Vandaar “All Hallows’ Eve”, afgekort in de moderne vorm – zoals alles tegenwoordig verminkt wordt – “Halloween“.

Dit gebruik en volksgeloof hebben Ierse emigranten meegenomen naar Amerika – zoals ook de traditie dat kinderen op Allerzielen van deur tot deur trokken om koekjes of snoep te vragen. Waarmee we bij het huidige “Halloween” geraakt zijn. Een veramerikaniseerd, inclusief-gesekulariseerd fuifgedrag met een hoog commercieel gehalte. De pompoen kreeg zowaar een feeststatus. Dit jaar heeft corona een serieuze rem erop gezet. In normale, niet-besmette jaren, goed voor een miljoenen omzet. Halloweenmaskers, kledij, kaarsen, kaarten, taarten, soepen, menu’s, wedstrijden… alles kleurt oranje-zwart. Eén ding staat vast: met het oorspronkelijke “All Hallows’ Eve”, heeft het nauwelijks nog een band.

Aan geesten en spoken geloofden de mensen door alle tijden heen, ook vandaag nog. Zij werden bezworen en hun feesten gevierd. Tenminste deze der “goede geesten”. De boze geesten moesten uitgedreven worden. En dan zijn er nog de wat men vandaag de “fluïde” geesten zou noemen, deze waarvan men niet weet in welk kamp ze thuis horen. Men kan ook geesten oproepen, geesten, die we over- en onderschatten, geesten die we in een goedgelovige bui over ons heen laten komen, die we toelaten ons leven te bepalen. Niet te verwarren met ‘geest’rijke dranken…

De Heilige Geest, die wordt dezer dagen niet meer bij de goede geesten gerekend. Die zit geprangd, ergens tussen een autokratische Vader en een te brave Zoon. Zij moesten plaats maken voor de huidige heiligen, deze der commerciële “events“, de heilige Mammon. De oude heiligen kunnen niet concurreren met de godsdienst der brood en spelen, waarbij alles moet kunnen en mogen. Zelfs een huwelijk tussen dezelfde geslachten behoort tot de mogelijkheden, vindt de paus.

En zo heeft de Kerk plaats moeten ruimen voor de pompoen en God voor de geesten. Van de Blijde Boodschap van de Heer spreekt niemand meer. Ooit meende de Kerk met wijwater de kwade geesten te kunnen verdrijven – via het Halloweenluik dringen ze weer binnen. Of via andere luiken. De duivel rust niet.

Sinds de Kerk haar kernopdracht vergeten heeft, sinds de Kerk geen beginselvastheid meer toont, zijn de gelovigen op zoek naar een nieuw geloof. En wij – als ouders – voeden onze kinderen op, wij zijn verantwoordelijkheid voor de vluchtigheid van hun inhoud, voor hun egoïsme, hun consumptiedrang. Een toenemend sekuliere maatschappij schept haar eigen feestdagen – brood en spelen – met “Plezier” in hoofdletters als leidraad. En zelfhaat als het om geloof en nationalisme gaat. De huidige religie is een geïndoctrineerde tijdgeest van alles-moet-kunnen, van geslachtskeuze in de wieg tot overbodig leven na 40 jaar werken. De Bijbel werd vervangen door de Gutmenschentheologie – de man-vrouw verscheidenheid verbannen naar de kerkers der multi-geslachtelijke maakbare mens.

De zonden worden beschreven in de wetteksten der politieke correctheid, zoals door de Greta Thunbergs van deze wereld, zoals de Metoo-suffragettes, zoals de censuristen in de media, zoals de politici die slechts hun eigen korte termijnwelzijn voor ogen hebben.

Ach… Waar is de tijd dat men op de Dag des Heren zijn zondagse kleren aantrok om naar de mis te gaan? En dan bedoelen we niet speciaal nu in de coronatijd, waar sowieso alles verboden werd dat een samenhang bevordert. Het is veel gemakkelijker in de supermarkt vlaggetjes, lichtjes, pompoenen, maskers en dergelijke “made in China” attributen aan te schaffen om een geïmporteerd Amerikaans “feest” te vieren. Of om als eerste een nieuw computerspel op het internet te kopen.

Het is al te makkelijk de reclameindustrie de schuld te geven van het neo-carnavaleske “Halloween“. Oorzaak en gevolg worden dan vlotjes verwisseld. Halloween is een teken des tijds, de uitdrukking van een maatschappij waarin alles plezant moet zijn, een maatschappij waarbij men liefst niet meer zelf nadenkt maar gewoon de loop der dingen – waaraan u dagelijks in de reclameboodschappen op televisie onderworpen wordt – volgt. Mogen we het de carnavalisering van de maatschappij noemen? En de Kerk maakt zich schuldig aan verzuim; zij biedt geen antwoord meer. Integendeel, daar wordt ons een schuldcomplex aangepraat – we moeten immers de wereld redden…

Misschien kunt u daarover eens nadenken de volgende dagen. Brand niet alleen een kaarsje voor de overleden familieleden en vrienden op het kerkhof. Brand er vooral eentje voor uzelf en uw kinderen – opdat zij het licht zien door de pompoenenduisternis.

F.T.

Quo vadis, Syria?

We hebben sterk de indruk dat de wereld Syrië vergeten is. Slechts als de Witte Helmen erin slagen aandacht te krijgen voor een zgn. reddingsoperatie wordt er nog iets over gepubliceerd. Of om met de vinger te wijzen naar de Russische luchtmacht die scoutskampen en rommelmarkten van de boerinnenbond bombardeert… Geen kwaad woord over Erdogans huurlingenleger, geen vermelding van de oliediefstal der VSA…

Terwijl wij hier ons hoofd breken over een mogelijke – waarschijnlijke – lockdown zit Syrië feitelijk al langer opgesloten in een sanctionair cordon, bevolen door de VSA & vazallenstaten. Ook de brandweer en de civiele bescherming ondervinden moeilijkheden bij de nodige hulpverlening aan de bevolking; onderdelen voor hun voertuigen kunnen niet geïmporteerd worden wegens de opgelegde sancties. Kijk even mee naar dit overzicht:

met Franse ondertiteling

Een Russisch Ilyushin vliegtuig hielp bij het blussen in Jabal al-Shaara op de grens tussen de provincies Latakia en Hama:

Reactie op de terroristische aanslag in Nice:

Wat gebeurde in Nice, gebeurt hier in Syrië sinds 2011 en in Irak sinds 2003 tegen de moslims van deze beide landen door wahabistische en salafistische takfiri terroristen, die werden in het leven geroepen, gefinancierd en gesteund door het Westen… Moge de zielen van de slachtoffers in vrede rusten…

President Assads voorspelling op 19 juni 2014: “Het terrorisme zal terugslaan tegen het Westen en andere landen die aanvallen in Syrië en elders in het M.O. “steunden”‘.

Een terugblik: “Op weg naar de vrede”, over de bevrijding en heropbouw van de Syrische hoofdstad, Damascus:

Russische documentaire, ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Deze Syrische emigrant – woont sinds 1989 in het buitenland – aarzelt niet om de waarheid te zeggen aan een persagentschap dat de terroristische kant steunt. Hij negeert de protesten van de vooringenomen journalist en zendt zijn beste wensen aan pres. Assad en het Syrische leger. Dit filmpje werd xxx honderden keren gedeeld op sociale media – menigeen uitte zijn bezorgdheid over de veiligheid van de man in kwestie – daar hij de Zivilcourage had – zich niet te laten intimideren en voor zijn mening uitkwam en niet meehuilde met de wolven in poco bos. U kan een vertaling vinden via dit bruggetje op facebook:

Premier Hussein Arnous stelde dat de hoeveelheid tarwe, gekocht van de boeren in regeringsgebied slechts voldoende is voor de broodproductie van 1 1/2 maand. De regering zou dit jaar 690.000 ton gekocht hebben, daarbij inbegrepen 300.000 ton uit Hassakah. Prijs: $ 280 per ton. –#Watan

In Tartous kwam gisteren een hulpkonvooi aan voor de bevolking die zwaar getroffen is door de aangestoken branden; de hulpgoederen werden verzameld en geschonken via de Armeense Orthodoxe Kerk en de aartsbisschop van Damascus, een nationaal initiatief dat giften inzamelde. Met o.a. meer dan 4000 stuks kleding, geschonken door de bevolking.

Het min. van transport kondigde opnieuw de herstelling van een spoorlijn aan: deze van Aleppo naar Homs, 200 km lang. 12 stations werden zwaar beschadigd, alle 35 rangeerstations vernietigd, 12 km sporen gestolen, verschillende bruggen beschadigd.

Na lang aandringen heeft de Turkse regering dan toch maar besloten hun biezen te pakken uit een zgn. observatiepost in Syrië. Dit dankzij de vriendelijk druk van Rusland die weigerden hen nog toegang te verlenen voor de bevoorrading van de daar gestationeerde Turkse militairen. Op de kaart ziet u duidelijk dat de post zich helemaal binnen het Syrische grondgebied bevindt – en zo zijn er nog een paar. (…) Erdogan maakte echter duidelijk dat er van een terugtrekking uit Idlib geen sprake kan zijn.

We meldden het al eerder: de Russen zijn het kat-en-muis spelletje stilaan beu geworden. Dit trainingskamp van Erdogans huurlingenleger moest eraan geloven. Erdogan is razend: hij stelt dat dit getuigt van de Russische onwil om tot een duurzame vrede te komen… (…)

Deze luchtaanvallen werden voorafgegaan door doelgerichte raketten op een oliedepot van de terroristen. U ziet de karkassen van oliecamions die gebruikt worden om te smokkelen naar Turkije:

En de Verheven Leider dreigt met een nieuw offensief in Syrië als de “terroristen” zich niet terugtrekken van de Turkse grens, waarmee hij niet zijn terroristische huurleger bedoelt. We citeren: “De dreigingen vanuit Syrië tegen ons land gaan voort en recent werden de terroristen, die terroristische aanslagen op ons land planden, uitgeschakeld…. Het is duidelijk dat de VSA proberen een neiuwe oorlogszone langsheen de Syrisch-Iraakse grens te creëren… Het Turkse leger is in staat Syrië vrij te maken van alle terroristische organisaties… ” Waar moeten de Syriërs volgens Erdogan dan naartoe? En wie zijn die terroristen? Niet zijn huurlingenleger, dat hadden we al begrepen. Het Turkse parlement verlengde het mandaat van een Turkse bezetting in Syrië tot oktober 2021. (…)

Bovendien lanceerde op dinsdag en woensdag de Russische luchtmacht samen hun Syrische collega’s een zware aanval over de Badiya Al-Sham regio in centraal en oostelijk Syrië waar nog ISIS cellen ondergedoken zitten in de woestijn. Eerder deze week zaaide ISIS daar nog verderf bij een aanval op militaire posten van het Syrische leger in de woestijnregio. Onze F-16’s zouden daar toch een handje gaan toesteken om ISIS uit te schakelen??? denkt u dan. Neen, niet op Syrische (regerings)bodem maar elders waar ISIS boven de maaihoogte hun hoofd optilt. Ach… Rusland en Assad moeten er maar hun plan mee trekken. (…)

Het Russische Centrum van Verzoening bracht 3 ton humanitaire hulp naar een afgelegen Bedoeïendorp in de prov. Aleppo. De beelden geven weer dat er hemelsgrote verschillen zijn tussen de stedelijke bevolking van bv. Damascus en Aleppo en de stammen op het platteland. De Engelse ondertiteling geeft meer info.

Bij de VN verleent men slechts een “doof oor” naar de verzuchtingen van de Syrische vertegenwoordiger: Al-Jaafari. Moest het water afgesloten geweest zijn van Erdogans lievelingen, moesten de oogsten, de bossen, de woningen in het mini-kalifaat Idlib in de fik gestoken geweest zijn, de VN & bondgenoten zouden uit een ander vaatje getapt hebben dan de “krokodillentranen” voor de lijdende Syrische bevolking in regeringsgebied:

Met Salvini was de slachtpartij in Nice niet gebeurd

De moslimterrorist, die gisteren drie mensen in Nice vermoordde kwam drie weken geleden pas – op 9 oktober – als illegale tafelschuimer in Italië (vasteland) aan. Na zijn landing in Lampedusa werd Aouissaoui Bahrain, met de Tunesische nationaliteit, naar Bari (zuid-Italië) gebracht en door de politie geregistreerd. Deze info werd door de Corriere della Sera gepubliceerd. De foto toont een breed lachende jonge man met in de hand het nummer 106 (… mogen wij niet publiceren wegens auteursrecht). Aan de hand van een document, verstrekt door het Rode Kruis, dat de terrorist bij zich had, kon de Franse politie hem als Aouissaoui Bahrain identificeren, geboren in land van de Jasmijnrevolutie op 29 maart 1999, begin oktober aangeland in Italië.

Dé hamvraag is en blijft waarom hij niet onmiddellijk uitgewezen werd… in Tunesië heerst er geen oorlog… en wel onmiddellijk nadat hij voet aan wal gezet had in Lampedusa, waar hij na aankomst in een identificatiecentrum gebracht en door de politie gefotografeerd werd??? Op 9 oktober duikt hij dan in Bari op. Hoe hij uiteindelijk in Nice belandde, waarom hij daar niet in een identificatiecentrum voor uitzettingen geplaatst werd??? Nochtans schijnt vast te staan dat hij door de overheid onmiddellijk in de afdeling “illegale import” geregistreerd werd.

Drie mensen (en misschien nog meer) moesten de laksheid – de laisser faire – het gedoogbeleid van de EU- en nationale overheden met hun leven bekopen.

Het Tunesische min. van buitenlandse zaken: veroordeelt de aanslag ten strengste en opent een onderzoek. (…)

Met Mateo Salvini’s immigratiemaatregelen zou dit niet gebeurd zijn. Italië heeft zijn door de poco media fel bekritiseerde immigratiepolitiek pas deze zomer teruggedraaid. Met het inmiddels bekende resultaat. En dan wordt dit geremedieerd met een minuut stilte in de praatbarakken… Eén minuut voor drie levens. Twintig seconden per kerkganger. Méér zijn onze eigen mensen, christenen, niet waard.

Verantwoordelijk zijn: de EU met de nefaste immigratiepolitiek, de NGO’s die in de Mid. Zee patrouilleren op zoek naar mogelijke drenkelingen, de regeringen van Italië, van Frankrijk… en als inspiratiebron: de godsdienst van de vrede.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HALLUCINANTE HERSENSPOELING

Elke dag gaat de eenzijdige propaganda over Covid-19 verder.  Rondom de klok, éénzijdig in alle hoeken en kanten!  Zelfs de Vlaamse Beweging (wel en niet-politiek)  munt uit door stilzwijgen en/of main-stream taal.  Ik vind het spijtig dat ik hier moet wijzen naar Karl Van Camp (Pallieterke),  die in zijn hoofdact de “complot-theoriekers” de mantel uitveegt (Pallieterke 22.10).  Alhoewel hij ons niet noemt, voelen wij ons aangesproken. ( Het kan overigens niet zo zijn dat Karl Van Camp met het Pallieterke door ons in de steek zou gelaten worden.) Tevens merken wij “Doorbraak” op, die erin geslaagd is, gedurende de zes maanden van deze “plaag” nog geen enkele pro-of contra debat gevoerd te hebben.

Aan Pallieterke en Doorbraak: men kan zich niet baseren bij een beoordeling op de gevolgen van een probleem, maar wel op de oorzaken.  Al vanaf de eerste feiten in maart is hier met Cyclus gewezen op de verdachte aspecten van deze plaag en sindsdien zijn er talloze items aangehaald, die dit bevestigen.  Kort samengevat: virus van niet-natuurlijke oorsprong; overgebracht naar China door Amerikanen nadat ze het met Event-201 zelf aangekondigd hebben; volledig volgens de planning van de Rockefeller Foundation Scripted Current “Pandemie” in 2010; een volledig eenzijdige overheids- en media-dictatuur tot heden en het niet effectief tot verbetering leiden na ingrepen zoals mondmaskerplicht, sluiting van horeca en grenzen.

Met de artikelreeks Covid 19(84) door een vrije medewerker – H.P. – van het Golfbrekersteam, is de basis gelegd voor systematisch verzet. De verwijzing in deel 1, naar de verantwoordelijken is m.i. juist: de (deep-state) overheid, de media en de (pseudo) specialisten.   Men kan echter vaststellen, dat de uitgevoerde juridische klachten (zowel in Nederland als Vlaanderen) principieel allemaal verworpen worden.  Er is dus meer steun nodig van al diegenen die beseffen wat er nu aan het gebeuren is.

Ik geef maar meteen toe: we staan zwaar onder druk.  Men bestookt alles en iedereen met cijfers en getuigenissen uit de ziekenhuissector.  De manipulaties ontdekken zou een dagtaak vergen!  Daarom hier de intentionele oproep om verbonden te scheppen.  De basis is het besef dat deze “pandemie” gepland en voorspeld was in Davos 2019 met “Event 201”.  Men plande voor januari een nieuw overleg in Davos. Deze “W.E.F. annual meeting” is uitgesteld tot de vroege zomer.  De titel van deze bijeenkomst heet “Shape the great reset”  (Ontwerp de grote herordening!).  Er is nu eerst digitaal overleg “Davos Dialogues through key global Leaders”.  Hoe brutaal kan men zijn.

Op de site van www.bloomberg.com (aanleunend bij de New World order) staat: “Annual Meeting won’t be held in Davos.  It will be: The Bürgenstock Resort – Nidwalden 18 – 21 May). Eveneens in Zwitserland.  Ook nieuws daarover op www.weforum.org.  

The Annual Meeting 2021 in Lucerne-Bürgenstock will be held around the theme of “The Great Reset”. The meeting will focus on the solutions required to address the world’s most pressing challenges. Global leaders will come together to design a common recovery path, to shape “The Great Reset” in the post-COVID-19 era and rebuild a more cohesive and sustainable society.

De vraag aan de talrijke verzetsgroepen in Europa/de wereld: kan dit zomaar doorgaan?  Men zal wel niet in de nabijheid kunnen komen: de beste elitetroepen zullen dit gebeuren wel beschermen!  Maar van het verzet moet toch een bundeling van protest komen; we laten toch ook niet zomaar een bijeenkomst van misdadigers openlijk doorgaan…

Nog even een verwijzing over de terreur, voor wie het maar niet wil snappen: de “Pfarrer, J. Tscharnke” zet alles op een rij: “Wir stehen seit Beginn des Corona-Terrors in einem dritten Weltkrieg”. 

Ned. vert.: “Wij staan sinds het begin van de coronaterreur in een derde wereldoorlog. Ik weet niet of wij daar allen zo bewust van zijn. Ik zeg dat in alle ernst: wij staan sinds het begin van de coronaterreur in een derde wereldoorlog. Het verschil met WOI en WOII is dat deze derde wereldoorlog niet gevoerd wordt door verschillende volkeren tegen elkaar. Hij wordt gevoerd van een globale elite die blijkbaar – op eender welke manier – bijna alle regeringen dezer aarde in de hand heeft om ze in een oorlog tegen hun eigen volkeren te gebruiken.”

Of ook op henrymakow.com: Martin Armstrong : COVID is about communism”. We zeggen dus niet dat Covid-19 niet bestaat; we zeggen wel dat het een voorwendsel is om al onze vrijheden af te schaffen en een N.W.O. in te voeren.

De strijd tegen de Vlaamse (volks)-kracht gaat inmiddels ook verder.   Dit bleek uit het verloop van de betoging in Puurs (16.10), waar ik ook was.  Deze betoging, voor een mishandelde Vlaamse jongen, werd door een moordaanslag ontsierd.  Een auto, met kansenparels, reed in op de betoging; volgens mij was er geen voorafgaande provocatie.  Herinner de Boulevard des Anglais in Nice (14.07.2016).   Maar onze Vlaamse betogers genieten zeker van engelen-bescherming (geen slachtoffers);  er werden dientengevolge ook geen blijvende aanhoudingen verricht.  Zoals bij corona-aanklachten kiest het justitiëel systeem, voor de onderdrukkers.

Verscheidene groepen, zoals “Vlaams Front” willen rond deze feiten in het verzet gaan. (Nu weer een nieuwe mishandeling in Kortrijk).  Ik hoop dat zij het lezen en waarschuw zowel hen als het Vlaams Belang voor provocateurs van Staatsveiligheid, voor uitgelokte belastende uitspraken via “social media”.  Pas goed op, want het belgisch systeem, wil zoals de Bundesverfasssingsschutz in D,  de hele volkslievende beweging compromitteren. 

Stasi - Wikipedia

Zopas kondigde president Steinmeier aan, dat ieder bij het leger collega’s met (extreem)-rechtse sympathieën moet verklikken:

“Es ist kein Verrat, und es ist keine Ehrverletzung, sondern genau das Gegenteil”

De komende weken/maanden zullen noodzakelijke verbanden moeten groeien tussen verzetsbewegingen.  Er is al overleg tussen de anti-Corona groepen in Nederland en Duitsland.  Want het drama is, dat dit virus nog lang niet uitgebannen is.  De voorzitster van de “Vaccin Taskforce”, Kate Bingham, in Engeland, wees er zelfs op dinsdag 27.10 op, dat de resultaten van hun vaccin geen blijvende immuniteit voorzien (verschenen in The Lancet):

However, we do not know that we will ever have a vaccine at all. It is important to guard against complacency and over-optimism. The first generation of vaccines is likely to be imperfect, and we should be prepared that they might not prevent infection but rather reduce symptoms, and, even then, might not work for everyone or for long.

Ned. vert.: “We weten echter niet of we überhaupt ooit een vaccin zullen hebben. Het is belangrijk te waarschuwen voor zelfgenoegzaamheid en overoptimisme. De eerste generatie vaccins zal waarschijnlijk niet perfect zijn en we moeten voorbereid zijn dat zij de infectie niet zullen kunnen voorkomen maar slechts de symptomen doen afnemen en – indien toch – zullen zij misschien niet voor iedereen en niet voor lang werkzaam zijn.”

Nu zijn we op het punt gekomen dat we moeten standhouden:  waarom we het doen met open vizier is uit grote liefde voor ons volk en de vaste wil de vrijheid van de Vlaamse/Nederlandse mens bovenaan te plaatsen  en ervoor te kampen.

Uit “De verslagene” van Wies Moens:

De Trouw moet blijke’ in onheilsbange dagen.
Zij moet als ’t koren lijden harde slagen.
Het kaf stuift weg, men houdt het kostbaar graan.

Jos Wouters, Boom.

In de brievenbus

Een gunstige wind meldde ons dit fb-bericht over Kerst, corona en de poco nieuwsverspreiding over een land met een rechtse president die niet goed ligt bij de redactie in de tv-studio’s:

Jan Boons

28 oktober om 11:32  · Oh jawel, het wordt een heel gewone Kerst, met veel volk en veel plezier. Hoe doe ik dat? Ben ik Moslim geworden en mag ik vrijelijk met 200 man (vrouwen niet toegelaten 😛 ) in een bar Kerst vieren? Nee nee nee, de oplossing voor een gezellige familale Kerst is… naar Brazilië gaan. Maar how zeg, wacht ne keer ! Dat is toch dat land van die extreem rechtse clown die corona niet onder controle kreeg? Volgens onze pers wel, dat klopt. Maar cijfers zijn ook cijfers. De ziekenhuiscapaciteit is er nooit verzadigd geraakt (hier wel). Er kwamen zo veel veldhospitalen als nodig (hier niet mogelijk). De testcapaciteit is er niet gecrasht (hier wel). Er is in Brazilië geen één coronadode gevallen omdat er geen plaats was in een ziekenhuis. Mondmaskers werden er besteld en geleverd (ondanks corruptiegevoeligheid in Brazilië). Ik zie op FB bij mijn vrienden foto’s van onbezorgd samenzijn zoals een maskerloze groepsknuffel van acht personen (wat bij ons niet mogelijk is). Dus mijn vraag: is het corona, of is het onze “aanpak” er van waardoor wij geen Kerst* zouden mogen vieren ? ? ? Verder vraag ik mij af: ze kunnen de maatregelen voor het onderwijs geen drie dagen op voorhand voorspellen of hetzelfde laten, maar hoe we Kerst over twee maand gaan vieren, dat ligt al vast? Allez serieus he mannekes…

*Verwijzend naar: Maximaal vier gasten, geen kussen en knuffels: een coronagids voor kerst volgens Yves Van Laethem

Bijna Allerheiligen

GRAFSCHRIFT VAN MIJN VOETEN

Wanneer ik dood en ver van hier
Zal liggen onder groene grassen
Zet dan geen bloemen op mijn zerk
Stouw geen fanfare naar de kerk
Maar zorg dan dat mijn schoenen passen.

Want ver zal ik nog moeten gaan
Om in het paradijs te mogen…
Lees dus geen rede op mijn graf
Al schrijft ge ze waarschijnlijk af,
Maar denk eens aan mijn eksterogen.

Louis Verbeeck, uit: “Vergulde Ramenassen”  (1960)

Mocht uw geheugen u in de steek gelaten hebben: u kan hem hier samen met Louis Paul Boon, Nora Snyers en Gaston Durnez bekijken en vooral beluisteren in een zwart-wit TV-programma (anno 1964)dat nu niet meer mogelijk zou zijn wegens te weinig schutwoorden, te traag, te weinig inclusief…en misschien ook wel te kritisch t.o.v. de huidige maatschappij.