Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HALLUCINANTE HERSENSPOELING

Elke dag gaat de eenzijdige propaganda over Covid-19 verder.  Rondom de klok, éénzijdig in alle hoeken en kanten!  Zelfs de Vlaamse Beweging (wel en niet-politiek)  munt uit door stilzwijgen en/of main-stream taal.  Ik vind het spijtig dat ik hier moet wijzen naar Karl Van Camp (Pallieterke),  die in zijn hoofdact de “complot-theoriekers” de mantel uitveegt (Pallieterke 22.10).  Alhoewel hij ons niet noemt, voelen wij ons aangesproken. ( Het kan overigens niet zo zijn dat Karl Van Camp met het Pallieterke door ons in de steek zou gelaten worden.) Tevens merken wij “Doorbraak” op, die erin geslaagd is, gedurende de zes maanden van deze “plaag” nog geen enkele pro-of contra debat gevoerd te hebben.

Aan Pallieterke en Doorbraak: men kan zich niet baseren bij een beoordeling op de gevolgen van een probleem, maar wel op de oorzaken.  Al vanaf de eerste feiten in maart is hier met Cyclus gewezen op de verdachte aspecten van deze plaag en sindsdien zijn er talloze items aangehaald, die dit bevestigen.  Kort samengevat: virus van niet-natuurlijke oorsprong; overgebracht naar China door Amerikanen nadat ze het met Event-201 zelf aangekondigd hebben; volledig volgens de planning van de Rockefeller Foundation Scripted Current “Pandemie” in 2010; een volledig eenzijdige overheids- en media-dictatuur tot heden en het niet effectief tot verbetering leiden na ingrepen zoals mondmaskerplicht, sluiting van horeca en grenzen.

Met de artikelreeks Covid 19(84) door een vrije medewerker – H.P. – van het Golfbrekersteam, is de basis gelegd voor systematisch verzet. De verwijzing in deel 1, naar de verantwoordelijken is m.i. juist: de (deep-state) overheid, de media en de (pseudo) specialisten.   Men kan echter vaststellen, dat de uitgevoerde juridische klachten (zowel in Nederland als Vlaanderen) principieel allemaal verworpen worden.  Er is dus meer steun nodig van al diegenen die beseffen wat er nu aan het gebeuren is.

Ik geef maar meteen toe: we staan zwaar onder druk.  Men bestookt alles en iedereen met cijfers en getuigenissen uit de ziekenhuissector.  De manipulaties ontdekken zou een dagtaak vergen!  Daarom hier de intentionele oproep om verbonden te scheppen.  De basis is het besef dat deze “pandemie” gepland en voorspeld was in Davos 2019 met “Event 201”.  Men plande voor januari een nieuw overleg in Davos. Deze “W.E.F. annual meeting” is uitgesteld tot de vroege zomer.  De titel van deze bijeenkomst heet “Shape the great reset”  (Ontwerp de grote herordening!).  Er is nu eerst digitaal overleg “Davos Dialogues through key global Leaders”.  Hoe brutaal kan men zijn.

Op de site van www.bloomberg.com (aanleunend bij de New World order) staat: “Annual Meeting won’t be held in Davos.  It will be: The Bürgenstock Resort – Nidwalden 18 – 21 May). Eveneens in Zwitserland.  Ook nieuws daarover op www.weforum.org.  

The Annual Meeting 2021 in Lucerne-Bürgenstock will be held around the theme of “The Great Reset”. The meeting will focus on the solutions required to address the world’s most pressing challenges. Global leaders will come together to design a common recovery path, to shape “The Great Reset” in the post-COVID-19 era and rebuild a more cohesive and sustainable society.

De vraag aan de talrijke verzetsgroepen in Europa/de wereld: kan dit zomaar doorgaan?  Men zal wel niet in de nabijheid kunnen komen: de beste elitetroepen zullen dit gebeuren wel beschermen!  Maar van het verzet moet toch een bundeling van protest komen; we laten toch ook niet zomaar een bijeenkomst van misdadigers openlijk doorgaan…

Nog even een verwijzing over de terreur, voor wie het maar niet wil snappen: de “Pfarrer, J. Tscharnke” zet alles op een rij: “Wir stehen seit Beginn des Corona-Terrors in einem dritten Weltkrieg”. 

Ned. vert.: “Wij staan sinds het begin van de coronaterreur in een derde wereldoorlog. Ik weet niet of wij daar allen zo bewust van zijn. Ik zeg dat in alle ernst: wij staan sinds het begin van de coronaterreur in een derde wereldoorlog. Het verschil met WOI en WOII is dat deze derde wereldoorlog niet gevoerd wordt door verschillende volkeren tegen elkaar. Hij wordt gevoerd van een globale elite die blijkbaar – op eender welke manier – bijna alle regeringen dezer aarde in de hand heeft om ze in een oorlog tegen hun eigen volkeren te gebruiken.”

Of ook op henrymakow.com: Martin Armstrong : COVID is about communism”. We zeggen dus niet dat Covid-19 niet bestaat; we zeggen wel dat het een voorwendsel is om al onze vrijheden af te schaffen en een N.W.O. in te voeren.

De strijd tegen de Vlaamse (volks)-kracht gaat inmiddels ook verder.   Dit bleek uit het verloop van de betoging in Puurs (16.10), waar ik ook was.  Deze betoging, voor een mishandelde Vlaamse jongen, werd door een moordaanslag ontsierd.  Een auto, met kansenparels, reed in op de betoging; volgens mij was er geen voorafgaande provocatie.  Herinner de Boulevard des Anglais in Nice (14.07.2016).   Maar onze Vlaamse betogers genieten zeker van engelen-bescherming (geen slachtoffers);  er werden dientengevolge ook geen blijvende aanhoudingen verricht.  Zoals bij corona-aanklachten kiest het justitiëel systeem, voor de onderdrukkers.

Verscheidene groepen, zoals “Vlaams Front” willen rond deze feiten in het verzet gaan. (Nu weer een nieuwe mishandeling in Kortrijk).  Ik hoop dat zij het lezen en waarschuw zowel hen als het Vlaams Belang voor provocateurs van Staatsveiligheid, voor uitgelokte belastende uitspraken via “social media”.  Pas goed op, want het belgisch systeem, wil zoals de Bundesverfasssingsschutz in D,  de hele volkslievende beweging compromitteren. 

Stasi - Wikipedia

Zopas kondigde president Steinmeier aan, dat ieder bij het leger collega’s met (extreem)-rechtse sympathieën moet verklikken:

“Es ist kein Verrat, und es ist keine Ehrverletzung, sondern genau das Gegenteil”

De komende weken/maanden zullen noodzakelijke verbanden moeten groeien tussen verzetsbewegingen.  Er is al overleg tussen de anti-Corona groepen in Nederland en Duitsland.  Want het drama is, dat dit virus nog lang niet uitgebannen is.  De voorzitster van de “Vaccin Taskforce”, Kate Bingham, in Engeland, wees er zelfs op dinsdag 27.10 op, dat de resultaten van hun vaccin geen blijvende immuniteit voorzien (verschenen in The Lancet):

However, we do not know that we will ever have a vaccine at all. It is important to guard against complacency and over-optimism. The first generation of vaccines is likely to be imperfect, and we should be prepared that they might not prevent infection but rather reduce symptoms, and, even then, might not work for everyone or for long.

Ned. vert.: “We weten echter niet of we überhaupt ooit een vaccin zullen hebben. Het is belangrijk te waarschuwen voor zelfgenoegzaamheid en overoptimisme. De eerste generatie vaccins zal waarschijnlijk niet perfect zijn en we moeten voorbereid zijn dat zij de infectie niet zullen kunnen voorkomen maar slechts de symptomen doen afnemen en – indien toch – zullen zij misschien niet voor iedereen en niet voor lang werkzaam zijn.”

Nu zijn we op het punt gekomen dat we moeten standhouden:  waarom we het doen met open vizier is uit grote liefde voor ons volk en de vaste wil de vrijheid van de Vlaamse/Nederlandse mens bovenaan te plaatsen  en ervoor te kampen.

Uit “De verslagene” van Wies Moens:

De Trouw moet blijke’ in onheilsbange dagen.
Zij moet als ’t koren lijden harde slagen.
Het kaf stuift weg, men houdt het kostbaar graan.

Jos Wouters, Boom.

5 gedachten over “Cyclus

 1. Toch even verwijzen naar gezondheidseconoom Lieven Annemans die door alle media de grond werd ingeboord en er fysiek onderdoor ging. Ja zover is het dus gekomen. Alle afwijkende meningen moeten manu militari de kop ingedrukt worden. Ook al gaan die mensen er onderdoor. Who cares? Weinigen blijkbaar. Maar hij blijft strijdbaar (gelukkig maar!). Zie
  https://sceptr.net/2020/10/lieven-annemans-doe-iets-aan-polarisatie-in-media/
  Zij die nu pleiten voor nog strengere maatregelen zullen ooit janken hoe ze zo stom geweest zijn.

 2. Bij nazicht van de grafiek van statbel blijkt dat er op 52 dagen,van 18-03-2020(begin lockdown) tot en met 08-05-2020 ca.16.640 mensen overleden in de categorie 75+,naar ik meen overwegend rusthuisbewoners.
  Deze grafiek,de enige realistische en ongemanipuleerde,toont duidelijk wat er gebeurt is naar aanleiding van de lockdown.
  De lockdown van 18-03-2020 was als het ware de trigger voor de periode van oversterfte.
  Deze grafiek vind je op de site van statbel onder de naam”aantal doden alle oorzaken in Belgïe sinds 1 maart per leeftijdsgroep”.
  In deze grafiek kun je met de muiswijzer vrij bewegen en vaststellen dat;
  -de sterften hoofdzakelijk het gevolg zijn van de 75+en de 85+,naar mijn gevoel hoofdzakelijk rusthuisbewoners.
  -alle andere overlijdens in de overige leeftijdsgroepen,met inbegrip van de 74-,bleven in deze periode quasi constant,evenwijdig met de abscis
  Dit duidt duidelijk aan dat er iets gebeurt is in de rusthuizen,in analogie met Bergamo.
  Indien je deze oversterfte berekent in functie van het aantal inwoners kom je uit op minder dan 0.15%,zou het dan toch kunnen dat dit als een,ietwat verlate,griep(symptomen zijn quasi gelijk).
  Sinds de dag dat de vis van oversterfte niet meer bakte is men dan ook overgeschakeld op het meten van het aantal besmettingen met de ,volkomen,onbetrouwbare PCR test,nu gevolgd door de nog onbetrouwbaarder sneltest.
  Het groot probleem is dat de,meeste,mensen de media blijven geloven en dat het quasi onmogelijk is om iemand,aan de hand van objectieve cijfers,te overtuigen.
  Om moedeloos van te worden.

  • Dank Paul. Wij hadden hierover volgende tekst gelezen: VfGH erklärt erneut mehrere Corona-Maßnahmen für rechtswidrig
   Während die österreichische Bundesregierung über einen Lockdown nachdenkt, erklärte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien erneut mehrere Corona-Maßnahmen für rechtswidrig. Beanstandet haben die Höchstrichter u.a., dass die Bundesregierung die Freiheitseinschränkung gar nicht bzw. nur sehr mangelhaft begründet habe. Alle Corona-Maßnahmen der Regierung müssten eigentlich dazu geeignet sein die Ausbreitung des Virus einzudämmen, erforderlich und angemessen sein. Bei den Abstandregeln zwischen den Tischen in der Gaststätten ist das beispielsweise derzeit nicht der Fall – die Regelung muss jetzt bis Jahresende repariert werden. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass durch solche Vorschriften die Existenz von tausenden Menschen gefährdet wird.

   Ned. Het Grondwettelijk Hof in Wenen heeft opnieuw geoordeeld dat verschillende coronamaatregelen onwettig zijn. De rechters vonden o.a. dat de regering de vrijheidsbeperking niet of zeer slecht gerechtvaardigd heeft. Alle coronamaatregelen der regering zouden eigenlijk tot doel hebben het virus in te dammen, noodzakelijk zijn en in verhouding moeten staan. Bij de afstandsregels tussen de tafels in de gastronomie is dit bv. niet het geval. Deze regels moeten nu tot het einde van het jaar hersteld worden (teruggedraaid).

Reacties zijn gesloten.